-
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II DERS PROGRAMI
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KOORDİNATÖRLER KURULU
Koordinatörler Kurulu
Ünvanı
Adı Soyadı
Anabilim Dalı
Dekan V.
Prof.Dr.
Muhammed TEKİN
Kulak Burun Boğaz
Dekan Yardımcısı
Doç.Dr.
Mustafa IRAZ
Tıbbi Farmakoloji
Dekan Yardımcısı
Doç.Dr.
Ramazan KOZAN
Tıbbi Fizyoloji
Baş Koordinatör
Prof.Dr.
Zafer ÇETİNKAYA
Tıbbi Mikrobiyoloji
Hazırlık Sınıfı Koordinatörü
Doç.Dr.
İbrahim AKALIN
Tıbbi Genetik
Dönem I Koordinatörü
Doç.Dr.
Berna DEMİRCAN TAN
Tıbbi Biyoloji
Dönem II Koordinatörü
Yrd. Doç.Dr
Seda ARTIŞ
Tıbbi Fizyoloji
Dönem III Koordinatörü
Doç.Dr.
Mustafa IRAZ
Tıbbi Farmakoloji
Dönem IV Koordinatörü
Prof.Dr.
Erkan CEYLAN
Göğüs Hastalıkları
Dönem V Koordinatörü
Prof.Dr.
Lokman UZUN
Kulak Burun Boğaz
Dönem VI Koordinatörü
Doç.Dr.
Salih SELEK
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DERS KURULU BAŞKANLARI
Görevi
Ünvanı
Adı Soyadı
Anabilim Dalı
Dekan V.
Prof. Dr.
Muhammed TEKİN
Kulak Burun Boğaz
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr.
Mustafa IRAZ
Tıbbi Farmakoloji
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr.
Ramazan KOZAN
Tıbbi Fizyoloji
Dönem II Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr.
Seda ARTIŞ
Tıbbi Fizyoloji
Dönem II Koordinatör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr.
Ozan Alper ALKOÇ
Anatomi
Ders Kurulu-I Başkanı
Yrd. Doç. Dr.
Şule ÖNCÜL
Biyofizik
Ders Kurulu-II Başkanı
Prof. Dr.
Zafer ÇETİNKAYA
Tıbbi Mikrobiyoloji
Ders Kurulu-III Başkanı
Prof. Dr.
Sadık SÖĞÜT
Tıbbi Biyokimya
Ders Kurulu-IV Başkanı
Prof. Dr.
Tunç KUTOĞLU
Anatomi
Ders Kurulu-V Başkanı
Yrd. Doç.Dr.
Aybala EREK TOPRAK
Tıbbi Biyokimya
2
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II AKADEMİK TAKVİMİ
BAŞLANGIÇ
15 Eylül 2014
YARIYIL TATİLİ
12- 23 Ocak 2015
DÖNEM SONU
22 Mayıs 2015
DÖNEM SONU PRATİK SINAVI
10-12 Haziran 2015
DÖNEM SONU SINAVI (FİNAL)
16 Haziran 2015
BÜTÜNLEME SINAVI PRATİK
22-23 Temmuz 2015
BÜTÜNLEME SINAVI TEORİK
24 Temmuz 2015
DERS KURULU I: KARDİYOVASKÜLER SİSTEM (TF2001)
COURSE I: CARDIOVASCULAR SYSTEM
Ders Kurulunun Başlangıcı
15 Eylül 2014
Ders Kurulunun Bitimi
24 Ekim 2014
Ders Kurulu Sınavı
24 Ekim 2014
DERS KURULU II: KAN VE SOLUNUM SİSTEMLERİ (TF2002)
COURSE II: BLOOD AND RESPIRATORY SYSTEM
Ders Kurulunun Başlangıcı
27 Ekim 2014
Ders Kurulunun Bitimi
28 Kasım 2015
Ders Kurulu Sınavı
28 Kasım 2015
DERS KURULU III: GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA (TF2003)
COURSE III: GASTROINTESTINAL SYSTEM AND METABOLISM
Ders Kurulunun Başlangıcı
1 Aralık 2015
Ders Kurulunun Bitimi
09 Ocak 2015
Ders Kurulu Sınavı
09 Ocak 2015
DERS KURULU IV: SİNİR SİSTEMİ (TF2004)
COURSE IV: NERVOUS SYSTEM
Ders Kurulunun Başlangıcı
26 Ocak 2015
Ders Kurulunun Bitimi
03 Nisan 2015
Ders Kurulu Sınavı
03 Nisan 2015
DERS KURULU V: ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER (TF2005)
COURSE V: ENDOCRINE AND UROGENITAL SYSTEM
Ders Kurulunun Başlangıcı
06 Nisan 2015
Ders Kurulunun Bitimi
22 Mayıs 2015
Ders Kurulu Sınavı
22 Mayıs 2015
3
2014 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
TATİL GÜNÜNÜN İSMİ
SÜRE
AY
GÜN
KURBAN BAYRAMI ARİFESİ
1/2 GÜN
3 EKİM
CUMA
KURBAN BAYRAMI
1. GÜN
4 EKİM
CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI
2. GÜN
5 EKİM
PAZAR
KURBAN BAYRAMI
3. GÜN
6 EKİM
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI
4. GÜN
7 EKİM
SALI
CUMHURİYET BAYRAMI
1,5 GÜN
28 -29 EKİM
SALI-ÇARŞAMBA
2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
TATİL GÜNÜNÜN İSMİ
SÜRE
AY
GÜN
YILBAŞI
1 GÜN
1 OCAK
PERŞEMBE
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
1 GÜN
23 NİSAN
PERŞEMBE
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
1 GÜN
1 MAYIS
CUMA
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
1 GÜN
19 MAYIS
SALI
RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ
1/2 GÜN
16 TEMMUZ
PERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI
1. GÜN
17 TEMMUZ
CUMA
RAMAZAN BAYRAMI
2. GÜN
18 TEMMUZ
CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI
3. GÜN
19 TEMMUZ
PAZAR
ZAFER BAYRAMI
1 GÜN
30 AĞUSTOS
PAZAR
KURBAN BAYRAMI AREFESİ
1/2 GÜN
22 EYLÜL
SALI
KURBAN BAYRAMI
1. GÜN
23 EYLÜL
ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI
2. GÜN
24 EYLÜL
PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI
3. GÜN
25 EYLÜL
CUMA
KURBAN BAYRAMI
4. GÜN
26 EYLÜL
CUMARTESİ
CUMHURİYET BAYRAMI
1,5 GÜN
28 -29 EKİM
ÇARŞAMBAPERŞEMBE
4
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 DÖNEM II DERSLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
D
T/ hafta
U
K
AKTS
1001202
Kardiyovasküler Sistem
Y
70/6 hafta
46/6 hafta
9
9
1001204
Kan ve Solunum Sistemleri
Y
66/5 hafta
48/5 hafta
9
9
1001206
Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma
Y
79/6 hafta
56/6 hafta
10
10
1001208
Sinir Sistemi
Y
115/10 hafta
78/10 hafta
14
14
1001210
Endokrin ve Ürogenital Sistemler
Y
112/7 hafta
57/7 hafta
14
14
1001232
Medical English III
G
2
0
1
1
1001234
Medical English IV
B
2
0
1
1
1001212
İlk Yardım (Seçmeli-I)
G/B
2
0
1
1
1001214
Tıpta İletişim Becerileri (Seçmeli-II)
G/B
2
0
1
1
TOPLAM
60
60
Açıklamalar:
T: Dersin Teorik Saati
U: Dersin Uygulama/Laboratuvar Saati
K: Dersin Kredisi (Teorik saatin tamamı Uygulama/Laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır)
AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre hesaplanmış kredisini belirtir.
D: Tablolarda yer alan dönem alanına Yıllık dersler için (Y), Güz dönemi dersleri için (G), Bahar Dönemi dersleri için
(B) girilmiştir.
* Dersler alt kurullarıdır. Saat ve kredi hesaplamasında verildiği dönem dikkate alınarak hesaplanmıştır.
5
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 DÖNEM II YILLIK TOPLAM DERS SAATLERİ
Dersin Adı
Anatomi
Tıbbi Fizyoloji/Medical Physiology
Tıbbi Biyokimya/Medical Biochemistry
Histoloji ve Embriyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Biophysics
Klinik Uygulama Becerileri
Öğrenci Paneli
Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ)
Medical English III
Medical English IV
İlk Yardım
Tıpta İletişim Becerileri
TOPLAM
Teorik
Pratik
Toplam
64
67
131
138
26
164
43
24
67
80
40
120
74
48
122
29
4
33
14
42
56
-
4
4
-
30
30
28
-
28
28
-
28
28
-
28
28
-
28
554
285
839
6
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015
DÖNEM II DERS KURULLARININ AMACI
AMAÇ
Bu dönemin sonunda öğrenciler; hücresel düzeyde gerçekleşen biyolojik, fizyolojik ve biyokimyasal tepkimelerin, benzer
hücrelerin oluşturduğu sistemler üzerindeki ortak etkilerini ve mekanizmalarını değerlendirebileceklerdir.
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
Dönem II’in sonunda öğrenciler;

Dolaşım, kan ve solunum sistemlerinin anatomik yapısını, hücresel düzeydeki histolojik özellikleri ile kanın yapısal
elemanlarının fizyolojik görevlerini, kanın hemodinamiğini ve solunumun fizyolojisini tanımlayabilmeli,

Ağızdan başlayıp anüse kadar sindirim sisteminde yer alan, sindirimle ilgili yapıların embriyolojik gelişimi,
gelişimsel anomali ve malformasyonları ve histolojik, anatomik yapısı, anatomik gelişim bozukluklarının yaratacağı
etkileri, sindirimin fizyolojik boyutunu, biyokimyasal özelliklerini, enerji metabolizmalarını, besinlerin metabolik
süreçlerini, klinikle olan bağlantılarını, vücut ısı regülasyonu ve transfer mekanizmalarını tanımlayabilmeli

Periferik ve merkezi sinir sisteminin anatomik yapılarının tanımlayarak, hücresel düzeydeki histolojik yapısını
anlatabilmeli, duyu sistemlerinin ve merkezi sinir sistemin yapısal elemanlarının görevlerini ve fizyolojik sistemleri
kontrol edici fonksiyonlarını söyleyebilmeli,

Endokrin sistemini tanımlayıp, hormon salgılayan organ ve dokuların anatomik, histolojik ve fizyolojik özelliklerini
ve hormonların biyokimyasal yapılarını, oluşma şekli ve insan vücudunun ve dokularının hormona olan yanıtlarını
sınıflandırabilmeli, biyokimyasal işlevsel mekanizmalarını diğer sistemlerle karşılaştırabilmeli

Üriner sistemin ve genital sistemin anatomisi, gelişimi ve histolojisini açıklayabilmeli, üreme ve boşaltım
fizyolojisini eşleştirebilmeli ve sistemi klinik ve radyolojik bulgularla ilişkilendirebilmeli

Dönem II 'de, her yıl Fakülte Kurulunun teklifi üzerine Üniversite Senatosunca belirlenen seçmeli dersler açılır.
Öğrenci o yarıyıl açılan seçmeli dersler içerisinden tercihlerini sıralayarak yarıyılın ilk haftası içinde ilgili dönem
koordinatörlüğüne bildirir. Öğrenci her yarıyıl değişik alanlarda açılan derslerden en az ikisini seçmek zorundadır.
Öğrenci tercihlerine göre seçilen derslerdeki öğrenci sayısında diğer bir ders ya da derslere oranla aşırı dengesizlik
olması durumunda, öğrenciler daha alt tercihlerine yerleştirilebilir.

Seçmeli derslerin genel sınavları her yarıyılın son haftasında yapılır. “Mesleki İngilizce-III ve IV” için her yarıyılda en
az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Bu dersin bütünleme sınavları genel sınavlarının bitiminden sonra en
geç 15 gün içinde yapılır.
7
DERS KURULU I: KARDİYOVASKÜLER SİSTEM DERS KURULU
COURSE I: CARDIOVASCULAR SYSTEM
Ders Kurulunun Başlangıcı
: 15 Eylül 2014
Ders Kurulunun Bitimi
: 24 Ekim 2014
Ders Kurulu Sınavı
: 24 Ekim 2014
Ders Kurulu Başkanı
: Yrd. Doç. Dr. Şule ÖNCÜL
Dersin Adı
Dersten Sorumlu Öğretim Üyeleri
Anatomi
Prof. Dr. Tunç KUTOĞLU
12
12
24
Tıbbi Fizyoloji/Medical Physiology
Doç. Dr. Ramazan KOZAN
Yrd. Doç Dr. Seda ARTIŞ
24
6
30
Histoloji ve Embriyoloji
Prof.Dr. Mehmet KANTER
11
4
15
Tıbbi Biyokimya/Medical Biochemistry
Prof.Dr. Sadık SÖĞÜT
2
-
2
Tıbbi Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Zafer ÇETİNKAYA
14
10
24
Biophysics
Yrd. Doç. Dr. Şule ÖNCÜL
7
-
7
Klinik Uygulama Becerileri
Prof. Dr. Melek GÜRA
Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
Doç. Dr. Serkan BULUR
-
8
8
Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ)
Prof.Dr. Abdülkadir KOÇER
-
6
6
70
46
116
Kurul Toplamı
Teorik
Pratik
Toplam
Medical English III
Okt. Ofelia Mancas
10
-
10
Seçmeli Ders I/II
İlk Yardım
Tıpta İletişim Becerileri
Prof. Dr. Erkan CEYLAN
Doç. Dr Salih SELEK
10
-
10
90
46
136
Genel Toplam
8
I.
DERS KURULU AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
AMAÇ:
‘Kardiyovasküler Sistem‘ ders kurulunun amacı öğrencilere anatomi, biyokimya, fizyoloji, biyofizik, histoloji ve embriyoloji
ve tıbbi mikrobiyoloji dersleri aracılığıyla kalp ve dolaşım sisteminin yapısı ve işlevleri ile ilgili temel tıp bilgilerini aktarmaktır.
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
‘Kardiyovasküler Sistem‘ ders kurulunun sonunda öğrenciler;

Kalbin anatomik ve histolojik yapısı ile çalışma prensipleri ve fonksiyonlarını açıklayabilmeli,

Kardiyovasküler sistemin embriyolojik gelişim ve konjenital malformasyonlarını tanımlayabilmeli,

Elektrokardiyogram (EKG), nabız ve kan basıncı (tansiyon) değerlendirip ve yorumlayabilmeli,

Hasta tedavisinde kazanılacak beceriler için öncelikle doğru temel bilginin edinilmesi gerektiğini kavrayabilmeli,

Damar yolu açma becerisini edinebilmeli,

Kardiyovasküler sistem muayenesinin temel yöntemlerini tanımlayabilmeli,

Canlıyı önemseyerek, işlemler sırasında zarar vermeyecek şekilde davranma sorumluluğu olduğunu fark
edebilmeli.
9
Ders Kurulu: Kardiyovasküler Sistem Ders Kurulu
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Şule ÖNCÜL
15 Eylül
Pazartesi
08:30
09:15
Açılış ve
Programların
Dağıtımı
16 Eylül
Salı
Serbest Çalışma
09:30
10:15
KOORDİNATÖR
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
14:30
15:15
Sterilizasyon ve
Dezenfeksiyon
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
16:30
17:15
19 Eylül
Cuma
EKG
Serbest Çalışma
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Virülans ve
Patojenite
Kan Damarları
Histolojisi
EKG
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
M. Kanter
HİSTOLOJİ
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Kardiyovasküler
Sisteme Giriş
Electrical
Activity of the
Heart
Physical
Principles of EKG
Kan Damarları
Histolojisi
Damar Yolu Açma
Becerisi (P)
M. Kanter
HİSTOLOJİ
S. Artış
FİZYOLOJİ
Ş. Öncül
BIOPHYSICS
M. Kanter
HİSTOLOJİ
M. Güra
K UYG BECERİLERİ
Electrical
Activity of the
Heart
Physical
Principles of EKG
LAB
Mikrobiyoloji Lab
Cihazlari
Damar Yolu Açma
Becerisi (P)
S. Artış
FİZYOLOJİ
Ş. Öncül
BIOPHYSICS
Kalp histolojisi
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Kardiyovasküler
Sisteme Giriş
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Kalp Kasının
fizyolojik
Özellikleri
Kas Dokusu
Biyokimyası
Serbest Çalışma
S.Söğüt
TIBBİ
BİYOKİMYA
MİKROBİYOLOJİ
M. Güra
K UYG BECERİLERİ
LAB
Mikrobiyoloji Lab
Cihazlari
Serbest Çalışma
MİKROBİYOLOJİ
Kas Dokusu
Biyokimyası
Serbest Çalışma
R. Kozan
FİZYOLOJİ
15:30
16:15
Mikroorganizma
larin Üretilmesi
ve Besiyerleri
18 Eylül
Perşembe
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
KOORDİNATÖR
Açılış ve
Programların
Dağıtımı
17 Eylül
Çarşamba
S.Söğüt
TIBBİ
BİYOKİMYA
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
Medical English III
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
Medical English III
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10
Ders Kurulu: Kardiyovasküler Sistem Ders Kurulu
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Şule ÖNCÜL
22 Eylül
Pazartesi
08:30
09:15
Dolaşım Sistemine
Giriş
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Kalp
10:30
11:15
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Kalp
11:30
12:15
13:30
14:15
14:30
15:15
24 Eylül
Çarşamba
25 Eylül
Perşembe
Dolaşımın
Hemodinamiği
Kalp Gelişimi
Serbest Çalışma
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Kalp
09:30
10:15
23 Eylül
Salı
T. Kutoğlu
ANATOMİ
EKG’nin
Yorumlanması
R. Kozan
FİZYOLOJİ
EKG’nin
Yorumlanması
R. Kozan
FİZYOLOJİ
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Cardiac
Pacemakers
Dolaşımın
Hemodinamiği
Fetal Dolaşım
Ş. Öncül
BIOPHYSICS
R. Kozan
FİZYOLOJİ
M. Kanter
HİSTOLOJİ
LAB
Heart Sounds
LAB
Boyama
Yöntemleri,
Gram Boyama
Kalp Devri, Kalp
Sesleri
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Kalp Devri, Kalp
Sesleri
PHYSIOLOGY
LAB
Heart Sounds
PHYSIOLOGY
LAB
ECG in Clinical
Practice
LAB
Laboratuar
Güvenliği ve
Dezenfeksiyon
LAB
ECG in Clinical
Practice
Ş. Öncül
BIOPHYSICS
Principles of
Hemodynamics
(Gravity Effect )
Ş. Öncül
BIOPHYSICS
LAB
Heart
ANATOMY
MİKROBİYOLOJİ
R. Kozan
FİZYOLOJİ
PHYSIOLOGY
26 Eylül
Cuma
Principles of
Hemodynamics
(Gravity Effect )
LAB
Boyama
Yöntemleri,
Gram Boyama
LAB
Heart
ANATOMY
MİKROBİYOLOJİ
Kalp Muayene
Metodları (P)
Seçmeli Ders
M. Çalışkan
K UYG BECERİLERİ
MİKROBİYOLOJİ
LAB
Laboratuar
Güvenliği ve
Dezenfeksiyon
Seçmeli Ders
Kalp Muayene
Metodları (P)
R. Kozan
FİZYOLOJİ
PHYSIOLOGY
15:30
16:15
Medical English III
Serbest Çalışma
PDÖ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
16:30
17:15
Medical English III
Serbest Çalışma
PDÖ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
M. Çalışkan
K UYG BECERİLERİ
MİKROBİYOLOJİ
11
Ders Kurulu: Kardiyovasküler Sistem Ders Kurulu
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Şule ÖNCÜL
29 Eylül
30 Eylül
Pazartesi
Salı
Konak
savunma
Lenf Düğümü
mekanizmaları
08:30
Histolojisi
09:15
M. Kanter
Z. Çetinkaya
HİSTOLOJİ
MİKROBİYOLOJİ
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
1 Ekim
Çarşamba
Kan Basıncının
Düzenlenmesi
R. Kozan
FİZYOLOJİ
2 Ekim
Perşembe
3 Ekim
Cuma
Antikorlar
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
Serbest Çalışma
Lenf Düğümü
Histolojisi
Antijen ve
Özellikleri
Kan Basıncının
Düzenlenmesi
Hücresel
İmmünite
Gövde Arter ve
Venleri
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Kan Basıncı ve Nabız
Kalp Debisi
Timus, Dalak,
Tonsilla Histolojisi
Gövde Arter ve
Venleri
R. Kozan
FİZYOLOJİ
R. Kozan
FİZYOLOJİ
LAB
İmmün sistem ve
Hücreleri
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Kan Basıncı ve Nabız
Kalp Debisi
Timus, Dalak,
Tonsilla Histolojisi
R. Kozan
FİZYOLOJİ
R. Kozan
FİZYOLOJİ
M. Kanter
HİSTOLOJİ
İmmünolojiye giriş ve
İmmün sistem
Baş Boyun Arter
ve Venleri
LAB
Lenf düğümü
Tonsilla
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
T. Kutoğlu
ANATOMİ
İmmün sistem
hücreleri
Baş Boyun Arter
ve Venleri
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
T. Kutoğlu
ANATOMİ
HİSTOLOJİ
Ş. Öncül
BIOPHYSICS
Medical English III
LAB
Head-neck
arteries and veins
PDÖ
Seçmeli Ders
PDÖ
Seçmeli Ders
HİSTOLOJİ
LAB
Lenf düğümü
Tonsilla
MİKROBİYOLOJİ
LAB
İmmün sistem ve
Hücreleri
MİKROBİYOLOJİ
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Gövde Arter ve
Venleri
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Biophysics of
Blood Vessel
Systems
Ş. Öncül
BIOPHYSICS
Biophysics of
Blood Vessel
Systems
Kurban
Bayramı
Tatili
ANATOMY
16:30
17:15
Medical English III
LAB
Head-neck
arteries and veins
ANATOMY
12
Ders Kurulu: Kardiyovasküler Sistem Ders Kurulu
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Şule ÖNCÜL
6 Ekim
7 Ekim
Pazartesi
Salı
08:30
09:15
09:30
10:15
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
Kurban Bayramı Tatili
11:30
12:15
Kurban Bayramı Tatili
10:30
11:15
8 Ekim
Çarşamba
9 Ekim
Perşembe
10 Ekim
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13
Ders Kurulu: Kardiyovasküler Sistem Ders Kurulu
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Şule ÖNCÜL
13 Ekim
14 Ekim
Pazartesi
Salı
08:30
09:15
09:30
10:15
Kardiyovasküler
Sistem
Anomalileri
Otoimmünite,
Transplantasyon
İmmünolojisi
Hipertansiyon,
Kalp Yetmezliği,
Şok
R. Kozan
FİZYOLOJİ
T. Kutoğlu
ANATOMİ
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Lokal Kan Akımının
Düzenlenmesi
Ekstremite Arter ve
Venleri
Konjenital Kalp
Hastalıkları,
Kapak Hastalıkları
Aşılar ve
Antiserumlar
Hipertansiyon,
Kalp Yetmezliği,
Şok
R. Kozan
FİZYOLOJİ
T. Kutoğlu
ANATOMİ
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
Lenfoid Sistem
Konjenital Kalp
Hastalıkları,
Kapak Hastalıkları
LAB
Timus, Dalak
R. Kozan
FİZYOLOJİ
M. Kanter
HİSTOLOJİ
İmmün Yanıtın
Oluşumu
LAB
Timus, Dalak
MİKROBİYOLOJİ
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Trunk
arteries and veins
LAB
Trunk arteries and
veins
ANATOMY
13:30
14:15
LAB
Taking Blood
Pressure and Pulse
PHYSIOLOGY
14:30
15:15
LAB
Taking Blood
Pressure and Pulse
PHYSIOLOGY
15:30
16:15
16:30
17:15
17 Ekim
Cuma
Ekstremite Arter ve
Venleri
ANATOMY
11:30
12:15
16 Ekim
Perşembe
Lokal Kan Akımının
Düzenlenmesi
LAB
10:30
11:15
15 Ekim
Çarşamba
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Sitokinler
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
Aşırı Duyarlılık
Reaksiyonları
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
LAB
Extremity arteries
and veins
ANATOMY
LAB
İmmünolojik test
parametreleri
Nabız alınması (P)
S. Bulur
K UYG BECERİLERİ
Nabız alınması (P)
S. Bulur
K UYG BECERİLERİ
Klinik EKG (P)
Seçmeli Ders
MİKROBİYOLOJİ
LAB
İmmünolojik test
parametreleri
R. Kozan
FİZYOLOJİ
S. Bulur
K UYG BECERİLERİ
Klinik EKG (P)
Seçmeli Ders
MİKROBİYOLOJİ
S. Bulur
K UYG BECERİLERİ
LAB
Medical English III
Extremity arteries
and veins
ANATOMY
PDÖ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Medical English III
Serbest Çalışma
PDÖ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14
Ders Kurulu: Kardiyovasküler Sistem Ders Kurulu
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Şule ÖNCÜL
20 Ekim
21 Ekim
Pazartesi
Salı
08:30
09:15
09:30
10:15
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
22 Ekim
Çarşamba
Serbest Çalışma
MİKROBİYOLOJİ
Pratik Sınavı
Serbest Çalışma
ANATOMY
Lab make up
MİKROBİYOLOJİ
Pratik Sınavı
11:30
12:15
Serbest Çalışma
ANATOMY
Lab make up
FİZYOLOJİ
Pratik Sınavı
13:30
14:15
Seçmeli Ders
ANATOMY
Lab make up
FİZYOLOJİ
Pratik Sınavı
14:30
15:15
Seçmeli Ders
ANATOMY
Lab make up
15:30
16:15
Medical English III
Serbest Çalışma
Medical English III
Serbest Çalışma
17:15
24 Ekim
Cuma
Serbest Çalışma
10:30
11:15
16:30
23 Ekim
Perşembe
ANATOMİ
Pratik Sınavı
DERS
KURULU
TEORİK
SINAVI
DERS
KURULU
TEORİK
SINAVI
ANATOMİ
Pratik Sınavı
HİSTOLOJİ
Pratik Sınavı
HİSTOLOJİ
Pratik Sınavı
15
DERS KURULU II: KAN VE SOLUNUM SİSTEMLERİ
COURSE II: BLOOD AND RESPIRATORY SYSTEMS
Ders Kurulunun Başlangıcı
: 27 Ekim 2014
Ders Kurulunun Bitimi
: 28 Kasım 2014
Ders Kurulu Sınavı
: 28 Kasım 2014
Ders Kurulu Başkanı
: Prof. Dr. Zafer ÇETİNKAYA
Dersin Adı
Dersten Sorumlu Öğretim Üyeleri
Anatomi
Prof Dr. Tunç KUTOĞLU
9
12
21
Tıbbi Fizyoloji/Medical Physiology
Prof. Dr. Halis KÖYLÜ
Doç. Dr. Ramazan KOZAN
Yrd. Doç Dr. Seda ARTIŞ
25
8
33
Histoloji ve Embriyoloji
Prof. Dr. Mehmet KANTER
9
4
13
Tıbbi Biyokimya/Medical Biochemistry
Prof. Dr. Sadık SÖĞÜT
Yrd. Doç. Dr. Aybala EREK TOPRAK
-
2
2
Tıbbi Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Zafer ÇETİNKAYA
17
10
27
Biophysics
Yrd. Doç. Dr. Şule ÖNCÜL
2
-
2
Klinik Uygulama Becerileri
Prof. Dr. Haluk VAHABOĞLU
Prof. Dr. Sinan YOL
Prof. Dr. Bekir ATİK
Prof. Dr. Erkan CEYLAN
Prof. Dr. Murat ACAR
Doç. Dr. Asiye KANBAY
Yrd. Doç. Dr. Tarık ARTIŞ
4
6
10
Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ)
Prof.Dr. Abdülkadir KOÇER
-
6
6
66
48
114
Kurul Toplamı
Teorik
Pratik
Toplam
Medical English III
Okt. Ofelia Mancas
8
-
8
Seçmeli Ders I/II
İlk Yardım
Tıpta İletişim Becerileri
Prof. Dr. Erkan CEYLAN
Doç. Dr Salih SELEK
8
-
8
82
48
130
Genel Toplam
16
II. DERS KURULU AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
AMAÇ:
‘Kan ve Solunum Sistemleri‘ ders kurulunun amacı öğrencilere anatomi, biyokimya, fizyoloji, biyofizik, histoloji ve
embriyoloji ve tıbbi mikrobiyoloji dersleri aracılığıyla kan dokusu ve solunum sisteminin yapısı ve işlevleri ile ilgili temel tıp
bilgilerini kavratmaktır.
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
‘Kan ve Solunum Sistemleri‘ ders kurulunun sonunda öğrenciler;

Kan hücrelerinin morfolojik özelliklerini fark edebilmeli; kanın yapısını ve şekilli elemanlarının fizyolojik
fonksiyonlarını tanımlayabilmeli; kanın akımını, kan basıncını ve düzenlenme mekanizmalarını kavrayabilmeli ve
bunların ilgili fizik yasalarla olan bağlantısını yorumlayabilmeli,

Kanın şekilli elemanlarını, kan damarlarının farklılıklarını, akciğer ve lenfatik organları mikroskop altında
gösterebilmeli,

Kan ve kan ürünlerinin önemini, uygun ve yeterli kullanmanın sorumluluğunu fark etmeli,

Solunum sisteminin histolojik ve anatomik yapısını tanımlayabilmeli; solunum mekanizması ve düzenlenmesini
kavrayabilmeli, solunum fonksiyonlarını değerlendirebilmeli ve yorumlayabilmeli,

Kanama kontrolü, yara-yanık bakımı becerilerini edinebilmeli,

Kanserli hastaya ve organ nakli hastasına yaklaşımın diğer hasta gruplarından farklı olması gerektiğini
kavrayabilmeli,

Klinikte solunum sisteminin değerlendirilmesini anlayabilmeli,

Radyolojik baş boyun görüntüleri üzerine yorum yapabilmeli.
17
Ders Kurulu: Kan ve Solunum Sistemleri Ders Kurulu
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Zafer ÇETİNKAYA
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
28 Ekim
Salı
Yeni Komite ve
Programlar
KOORDİNATÖR
Yeni Komite ve
Programlar
KOORDİNATÖR
30 Ekim
Perşembe
31 Ekim
Cuma
Kan Dokusu
Histolojisi
Blood Groups
Burun ve
Paranazal
Sinüsler
M. Kanter
HİSTOLOJİ
S Artış
Kemik Iliği ve
Hemopoez
PHYSIOLOGY
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Blood Transfusion
Burun ve
Paranazal
Sinüsler
S Artış
M. Kanter
HİSTOLOJİ
PHYSIOLOGY
Kan Dokusu
Histolojisi
Functions of
Erythrocytes
Numune Alma ve
Laboratuar
İşlemleri
M. Kanter
HİSTOLOJİ
S Artış
PHYSIOLOGY
Kan Dokusu
Histolojisi
Functions of
Erythrocytes
M. Kanter
HİSTOLOJİ
S Artış
PHYSIOLOGY
Physiological
Functions of Blood
Serbest Çalışma
S Artış
PHYSIOLOGY
14:30
15:15
29 Ekim
Çarşamba
Hematopoiesis
S Artış
PHYSIOLOGY
Serbest Çalışma
CUMHURIYET BAYRAMI
08:30
09:15
27 Ekim
Pazartesi
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
Bakteriyolojik
Tanı Yöntemleri
ve İdentifikasyon
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
LAB
Besiyeri
Hazırlanması Ve
Besiyeri Tipleri
T. Kutoğlu
ANATOMİ
LAB
Nose and
paranasal sinuses
ANATOMY
LAB
Nose and
paranasal sinuses
ANATOMY
Serbest Çalışma
MİKROBİYOLOJİ
LAB
Besiyeri
Hazırlanması Ve
Besiyeri Tipleri
Serbest Çalışma
MİKROBİYOLOJİ
15:30
16:15
16:30
17:15
Medical English III
Serbest Çalışma
Seçmeli Ders
Medical English III
Serbest Çalışma
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
18
Ders Kurulu: Kan ve Solunum Sistemleri Ders Kurulu
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Zafer ÇETİNKAYA
3 Kasım
4 Kasım
Pazartesi
Salı
08:30
09:15
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
5 Kasım
Çarşamba
Kök hücre
Leukocytes and
Immune System
Gram (+) koklar,
Staphylococcus
M. Kanter
HİSTOLOJİ
S Artış
PHYSIOLOGY
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
Kök hücre
Leukocytes and
Immune System
Functions of
Platelets
S Artış
PHYSIOLOGY
S Artış
PHYSIOLOGY
Functions of
Lymphocytes
Kan bankaları
(merkezleri) (T)
Hemostasis
S Artış
PHYSIOLOGY
H. Vahaboğlu
K UYG BECERİLERİ
Functions of
Lymphocytes
Kan bankaları
(merkezleri) (T)
S Artış
PHYSIOLOGY
H. Vahaboğlu
K UYG BECERİLERİ
LAB
Örnek alma ve
transport
LAB
Kanama testleri
periferik yayma
MİKROBİYOLOJİ
FİZYOLOJİ
LAB
Örnek alma ve
transport
LAB
Kanama testleri
periferik yayma
MİKROBİYOLOJİ
FİZYOLOJİ
Medical English III
LAB
Hemoglobin
Electrophoresis
BIOCHEMISTRY
Medical English III
LAB
Hemoglobin
Electrophoresis
BIOCHEMISTRY
6 Kasım
Perşembe
Streptokokl
ar
Z. Çetinkaya
M. Kanter
HİSTOLOJİ
S Artış
PHYSIOLOGY
Bleeding Disordes
S Artış
PHYSIOLOGY
MİKROBİYOL
OJİ
7 Kasım
Cuma
Larenks ve Trakea
T. Kutoğlu
ANATOMİ
S. pnemoniae
Larenks ve Trakea
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOL
OJİ
LAB
Gram pozitif
koklar
MİKROBİYOL
OJİ
LAB
Gram pozitif
koklar
MİKROBİYOL
OJİ
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Akciğer histolojisi
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Akciğer histolojisi
M. Kanter
HİSTOLOJİ
LAB
Eritrosit
Lökosit sayımı
Kanama Kontrolü
Becerisi (P)
FİZYOLOJİ
S. Yol
K UYG BECERİLERİ
LAB
Eritrosit
Lökosit sayımı
Kanama Kontrolü
Becerisi (P)
FİZYOLOJİ
S. Yol
K UYG BECERİLERİ
PDÖ
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
PDÖ
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
Organ nakli (T)
T. Artış
K UYG BECERİLERİ
Organ nakli (T)
T. Artış
K UYG BECERİLERİ
19
Ders Kurulu: Kan ve Solunum Sistemleri Ders Kurulu
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Zafer ÇETİNKAYA
11 Kasım
10 Kasım Pazartesi
Salı
Brucella
12 Kasım
Çarşamba
Akciğer ve Bronş
Ağacı
08:30
09:15
Serbest Çalışma
09:30
10:15
Solunum Sistemi
Fizyolojisine Giriş
H. Köylü
FİZYOLOJİ
Bordatella –
Morexella
Akciğer ve Bronş
Ağacı
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Solunum Mekaniği
ve Ventilasyon
Alveollerde Gaz
Değişimi
H. Köylü
FİZYOLOJİ
H. Köylü
FİZYOLOJİ
Solunum Mekaniği
ve Ventilasyon
Alveollerde Gaz
Değişimi
H. Köylü
FİZYOLOJİ
H. Köylü
FİZYOLOJİ
10:30
11:15
11:30
12:15
Enterrokoklar
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
Heamophilus Neisseriae
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
Medical English III
Medical English III
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
LAB
Larynx and trachea
ANATOMY
LAB
Larynx and trachea
ANATOMY
LAB
Kan dokusu
HİSTOLOJİ
LAB
Kan dokusu
HİSTOLOJİ
T. Kutoğlu
ANATOMİ
LAB
Lung and
bronchial tree
ANATOMY
LAB
Lung and
bronchial tree
ANATOMY
13 Kasım
Perşembe
14 Kasım
Cuma
LAB
Hemoglobin
Electrophoresis
BIOCHEMISTRY
LAB
Solunum sistemi
HİSTOLOJİ
LAB
Hemoglobin
Electrophoresis
BIOCHEMISTRY
LAB
Solunum sistemi
HİSTOLOJİ
Solunumun
Düzenlenmesi
Yara- Yanık Bakımı
(P)
H. Köylü
FİZYOLOJİ
B. Atik
K UYG BECERİLERİ
Solunumun
Düzenlenmesi
H. Köylü
FİZYOLOJİ
Kan Gazların
Taşınması
Pulmoner
fizyopatoloji
H. Köylü
FİZYOLOJİ
H. Köylü
FİZYOLOJİ
Yara- Yanık Bakımı
(P)
B. Atik
K UYG BECERİLERİ
Serbest Çalışma
Kan Gazların
Taşınması
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
PDÖ
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
PDÖ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
H. Köylü
FİZYOLOJİ
20
Ders Kurulu: Kan ve Solunum Sistemleri Ders Kurulu
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Zafer ÇETİNKAYA
17 Kasım
18 Kasım Salı
Pazartesi
Transfer of
respiratory gases in
08:30
Serbest Çalışma
blood
09:15
Ş. Öncül
BIOPHYSICS
Effects of
LAB
increasedHb, Htc, ESR,
09:30
decreased lung
Blood Groups
10:15
pressure
Ş. Öncül
PHYSIOLOGY
BIOPHYSICS
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
LAB
Hb, Htc, ESR,
Blood Groups
Salmonella ve
Shigella
PHYSIOLOGY
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
Solunum
Sistemi Gelişimi
Campylobacter ve
Yersinia
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
Enterobacteriac
ea Genel
Özellikleri
Z. Çetinkaya
LAB
Antibiyogram
MİKROBİYOLOJİ
19 Kasım Çarşamba
20 Kasım Perşembe
Mycobacterium
Tuberculosis
Vibrio
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
Diğer
Mikobakteriler
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
Exercise
Physiology
S Artış
PHYSIOLOGY
Exercise
Physiology
S Artış
PHYSIOLOGY
14:30
15:15
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
15:30
16:15
16:30
17:15
Medical English
III
Medical English
III
LAB
Antibiyogram
MİKROBİYOLOJİ
Helicobacter
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
LAB
Mikobakterilerin
tanısı
(ARB-Kültür)
MİKROBİYOLOJİ
LAB
Mikobakterilerin
tanısı
(ARB-Kültür)
Pleura,
Mediastinum,
Toraks Duvarı
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Pleura,
Mediastinum,
Toraks Duvarı
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Pleura,
Mediastinum,
Toraks Duvarı
T. Kutoğlu
ANATOMİ
LAB
Respiratory
Function Tests
Radyolojik Anatomi
(Boyun ve Torax)
(T)
LAB
Pleura,
Mediastinum,
Chest wall
PHYSIOLOGY
M. Acar
K UYG BECERİLERİ
ANATOMY
LAB
Respiratory
Function Tests
Radyolojik Anatomi
(Boyun ve Torax)
(T)
LAB
Pleura,
Mediastinum,
Chest wall
PHYSIOLOGY
M. Acar
K. UYG. BECERİLERİ
ANATOMY
Solunum Sistemi
Muayene
Metodları (P)
Kanserli Hastaya
Yaklaşım (T)
PDÖ
Seçmeli Ders
E. Ceylan
K. UYG. BECERİLERİ
A. Kanbay
K. UYG.
BECERİLERİ
Solunum Sistemi
Muayene
Metodları (P)
Kanserli Hastaya
Yaklaşım (T)
PDÖ
E. Ceylan
K. UYG. BECERİLERİ
Serbest Çalışma
MİKROBİYOLOJİ
MİKROBİYOLOJİ
E. coli
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
21 Kasım Cuma
Seçmeli Ders
A. Kanbay
K. UYG.
BECERİLERİ
21
Ders Kurulu: Kan ve Solunum Sistemleri Ders Kurulu
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Zafer ÇETİNKAYA
08:30
09:15
09:30
10:15
24 Kasım
Pazartesi
25 Kasım
Salı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:30
11:15
Serbest Çalışma
ANATOMY
Lab make up
11:30
12:15
Serbest Çalışma
ANATOMY
Lab make up
13:30
14:15
Seçmeli Ders
ANATOMY
Lab make up
14:30
15:15
Seçmeli Ders
ANATOMY
Lab make up
15:30
16:15
Medical English III
15:30
16:15
26 Kasım
Çarşamba
27 Kasım
Perşembe
28 Kasım
Cuma
MİKROBİYOLOJİ
Pratik Sınavı
DERS
KURULU
TEORİK
SINAVI
MİKROBİYOLOJİ
Pratik Sınavı
DERS
KURULU
TEORİK
SINAVI
ANATOMİ
Pratik Sınavı
FİZYOLOJİ
Pratik Sınavı
ANATOMİ
Pratik Sınavı
FİZYOLOJİ
Pratik Sınavı
BİYOKİMYA
Pratik Sınavı
HİSTOLOJİ
Pratik Sınavı
BİYOKİMYA
Pratik Sınavı
HİSTOLOJİ
Pratik Sınavı
Medical English III
22
DERS KURULU III: GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA
COURSE II: GASTROINTESTINAL SYSTEM AND METABOLISM
Ders Kurulunun Başlangıcı
: 01 Aralık 2014
Ders Kurulunun Bitimi
: 09 Ocak 2015
Ders Kurulu Sınavı
: 09 Ocak 2015
Ders Kurulu Başkanı
: Prof. Dr. Sadık SÖĞÜT
Dersin Adı
Anatomi
Tıbbi Fizyoloji/Medical Physiology
Dersten Sorumlu Öğretim Üyeleri
Prof Dr. Tunç KUTOĞLU
Prof. Dr.Sinan YOL
Doç. Dr. Ramazan KOZAN
Yrd. Doç. Dr. Seda ARTIŞ
Teorik
Pratik
Toplam
10
10
20
16
2
18
Histoloji ve Embriyoloji
Prof. Dr. Mehmet KANTER
18
12
30
Tıbbi Biyokimya/Medical Biochemistry
Prof. Dr. Sadık SÖĞÜT
Doç.Dr. Ferruh Kemal İŞMAN
Yrd. Doç. Dr. Aybala EREK TOPRAK
Uzm. Dr. Banu BAŞOK
17
4
21
Tıbbi Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Zafer ÇETİNKAYA
14
14
28
-
2
2
4
6
10
-
6
6
79
56
135
Öğrenci Paneli
Klinik Uygulama Becerileri
Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ)
Prof. Dr. Mehmet KANTER
Prof. Dr. Tunç KUTOĞLU
Prof. Dr. Sadık SÖĞÜT
Prof. Dr. Zafer ÇETİNKAYA
Doç. Dr. Ramazan KOZAN
Prof. Dr. Zafer ÇETİNKAYA
Prof. Dr. Aytekin OĞUZ
Prof. Dr. Orhan ALİMOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Tarık ARTIŞ
Prof.Dr. Abdülkadir KOÇER
Kurul Toplamı
Medical English III
Okt. Ofelia Mancas
10
-
10
Seçmeli Ders I/II
İlk Yardım
Tıpta İletişim Becerileri
Prof. Dr. Erkan CEYLAN
Doç. Dr Salih SELEK
10
-
10
99
56
155
Genel Toplam
23
III. DERS KURULU AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
AMAÇ:
‘Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma‘ ders kurulunun amacı öğrencilere anatomi, biyokimya, fizyoloji, biyofizik, histoloji
ve embriyoloji ve tıbbi mikrobiyoloji dersleri aracılığıyla gastrointestinal sistemin yapısı ve işlevleri ile gastrointestinal ve
metabolik fonksiyonlar ile ilgili temel tıp bilgilerini kavratmaktır.
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
‘Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma‘ ders kurulunun sonunda öğrenciler;

Gastrointestinal sistemin embiryolojik gelişimi ile anatomik, histolojik ve fizyolojik özelliklerini yorumlayabilmeli,

Karaciğer, safra kanalları ve pankreasın gelişimi, histolojik ve anatomik yapısı ile spesifik görevlerini kavrayabilmeli,

Yağ, karbonhidrat ve protein metabolizmasındaki farklılıkları anlayabilmeli,

Gastrointestinal sistem tarafından salınan hormonların yapısını ve fonksiyonlarını sayabilmeli,

Gastrointestinal sistemde motilite, sekresyon ve absorbsiyon özelliklerini kavrayabilmeli,

Isı transfer mekanizmaları ve beden ısısının düzenlenmesini açıklayabilmeli,

Karın muayenesi yöntemlerini sayabilmeli,

Nazogastrik tüp yerleştirilmesi ile lavman uygulamalarını kavrayabilmeli,

Ağız hijyeni ve ağız sağlığının önemini değerlendirebilmeli,

Doğru beslenme alışkanlıklarını fark edebilmeli.
24
Ders Kurulu: Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma Ders Kurulu
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Sadık SÖĞÜT
1 Aralık
Pazartesi
08:30
09:15
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
Yeni Komite ve
Programlar
KOORDİNATÖR
Ağız Boşluğu ve
İlgili Yapılar
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Ağız Boşluğu ve
İlgili Yapılar
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Karbonhidratların
Sindirimi ve Emilimi
A Erek Toprak
TIBBİ BİYOKİMYA
Sindirim ve Motilite
Fizyolojisine Giriş
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Ağızda Sindirim ve
Yutma
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Medical English III
2 Aralık
Salı
3 Aralık
Çarşamba
Ağız Histolojisi
Corynebacterium
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
Ağız Histolojisi
Diğer gram ( +)
çomaklar
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Midede Sindirim
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Midede Sindirim
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Pseudomonas ve
Non fermantatif
bakteriler
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
Bacillus
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
LAB
Kültür Ekimi
4 Aralık
Perşembe
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
Farenks ve
Özefagus
R. Kozan
FİZYOLOJİ
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Karaciğer ve
Safranın
Fonksiyonları
Farenks ve
Özefagus
Ağız Histolojisi
Karaciğer ve
Safranın
Fonksiyonları
R. Kozan
FİZYOLOJİ
İnce ve Kalın
Barsaklarda
Sindirim
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Pankreasın Ekzokrin
Görevleri
R. Kozan
FİZYOLOJİ
5 Aralık
Cuma
T. Kutoğlu
ANATOMİ
LAB
Tükrük Bezleri
M. Kanter
HİSTOLOJİ
HİSTOLOJİ
Majör Tükrük
Bezlerinin Histolojisi
LAB
Tükrük Bezleri
M. Kanter
HİSTOLOJİ
HİSTOLOJİ
PDÖ
Seçmeli Ders
PDÖ
Seçmeli Ders
Proteinlerin
Sindirimi ve
Emilimi
F.K. İşman
TIBBİ BİYOKİMYA
Proteinlerin
Sindirimi ve
Emilimi
F.K. İşman
TIBBİ BİYOKİMYA
LAB
Oral cavity and
related
structures
ANATOMY
LAB
Oral cavity and
related
structures
ANATOMY
MİKROBİYOLOJİ
16:30
17:15
Medical English III
LAB
Kültür Ekimi
MİKROBİYOLOJİ
25
Ders Kurulu: Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma Ders Kurulu
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Sadık SÖĞÜT
08:30
09:15
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
8 Aralık
Pazartesi
9 Aralık
Salı
10 Aralık
Çarşamba
11 Aralık
Perşembe
12 Aralık
Cuma
Mide histolojisi
GIS Hormonları
Özefagus
Histolojisi
Parazitolojik Tanı
Yöntemleri
Mineral
Metabolizması
M. Kanter
HİSTOLOJİ
FİZYOLOJİ
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
A Erek Toprak
TIBBİ BİYOKİMYA
Mide histolojisi
GIS Hormonları
Mide ve İnce
Barsaklar
Kan ve Doku
Protozoonları
Mineral
Metabolizması
M. Kanter
HİSTOLOJİ
FİZYOLOJİ
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
A Erek Toprak
TIBBİ BİYOKİMYA
Mide ve İnce
Barsaklar
LAB
İdentifikasyon
testleri
İnce Barsak
Histolojisi
GIS’te emilim
Yağların sindirimi
ve emilimi
FİZYOLOJİ
S Söğüt
TIBBİ BİYOKİMYA
GIS’te emilim
Yağların Sindirimi
ve Emilimi
FİZYOLOJİ
S Söğüt
TIBBİ BİYOKİMYA
LAB
Kültür
değerlendirme ve
koloni tipleri
MİKROBİYOLOJİ
14:30
15:15
LAB
Kültür
değerlendirme ve
koloni tipleri
16:30
17:15
Z. Çetinkaya
K UYG BECERİLERİ
Ağız ve Diş sağlığı
(T)
Karaciğer, Safra
Yolları ve
Pankreas
T. Kutoğlu
ANATOMİ
LAB
Pharynx,
Stomach, and
Small intestine
ANATOMY
LAB
Pharynx,
Stomach, and
MİKROBİYOLOJİ
LAB
İdentifikasyon
testleri
M. Kanter
HİSTOLOJİ
İnce Barsak
Histolojisi
MİKROBİYOLOJİ
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Detoksifikasyon
Mekanizmaları
Doğru Beslenme
(T)
B Başok
TIBBİ BİYOKİMYA
A Oğuz
K UYG BECERİLERİ
Detoksifikasyon
Mekanizmaları
Doğru Beslenme
(T)
B Başok
TIBBİ BİYOKİMYA
A Oğuz
K UYG BECERİLERİ
Z. Çetinkaya
K UYG BECERİLERİ
Small intestine
Medical English III
Serbest Çalışma
PDÖ
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
Medical English III
Serbest Çalışma
PDÖ
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
MİKROBİYOLOJİ
15:30
16:15
Ağız ve Diş sağlığı
(T)
T. Kutoğlu
ANATOMİ
ANATOMY
26
Ders Kurulu: Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma Ders Kurulu
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Sadık SÖĞÜT
15 Aralık
16 Aralık
17 Aralık
Pazartesi
Salı
Çarşamba
08:30
09:15
Serbest Çalışma
Metabolik Hız,
Vücut Sıcaklığının
Düzenlenmesi
Gastrointestinal
protozoonlar
Serbest Çalışma
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
FİZYOLOJİ
09:30
10:15
Serbest Çalışma
Metabolik Hız ,
Vücut Sıcaklığının
Düzenlenmesi
FİZYOLOJİ
10:30
11:15
Besin Alımının
Düzenlenmesi
FİZYOLOJİ
11:30
12:15
Besin Alımının
Düzenlenmesi
FİZYOLOJİ
13:30
14:15
LAB
Dil, özefagus, mide
HİSTOLOJİ
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
LAB
Metabolizmanın
değerlendirilmesi
FİZYOLOJİ
LAB
Metabolizmanın
değerlendirilmesi
FİZYOLOJİ
Karın muayenesi
yöntemleri (P)
O. Alimoğlu
K UYG BECERİLERİ
Karın muayenesi
yöntemleri (P)
18 Aralık
Perşembe
Kalın Barsaklar
Trematodlar
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
Karın Duvarı ve
Periton Boşluğu
LAB
Gram negatif ve
pozitif çomaklar
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Karın Duvarı ve
Periton Boşluğu
T. Kutoğlu
ANATOMİ
LAB
Liver, large
intestine and
abdominal wall
ANATOMY
MİKROBİYOLOJİ
LAB
Gram negatif ve
pozitif çomaklar
MİKROBİYOLOJİ
19 Aralık
Cuma
Karbonhidrat
Metabolizmas Ve
Kontrolü
A Erek Toprak
TIBBİ BİYOKİMYA
Karbonhidrat
Metabolizmas Ve
Kontrolü
A Erek Toprak
TIBBİ BİYOKİMYA
LAB
Barsaklar
HİSTOLOJİ
LAB
Barsaklar
HİSTOLOJİ
Nazogastrik tüp
yerleştirilmesi (P)
Seçmeli Ders
T. Artış
K UYG BECERİLERİ
Nazogastrik tüp
yerleştirilmesi (P)
Seçmeli Ders
HİSTOLOJİ
O. Alimoğlu
K UYG BECERİLERİ
LAB
Liver, large
intestine and
abdominal wall
ANATOMY
Medical English III
Serbest Çalışma
PDÖ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Medical English III
Serbest Çalışma
PDÖ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
LAB
Dil, özefagus, mide
T. Artış
K UYG BECERİLERİ
27
Ders Kurulu: Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma Ders Kurulu
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Sadık SÖĞÜT
22 Aralık
23 Aralık
24 Aralık
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Lipid ve
Lipoprotein
Sestodlar
08:30
Metabolizması ve
09:15
Serbest Çalışma
Kontrolü
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
S Söğüt
TIBBİ BİYOKİMYA
Lipid ve
Lipoprotein
Nematodlar
Metabolizması ve
09:30
Serbest Çalışma
Kontrolü
10:15
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
S Söğüt
TIBBİ BİYOKİMYA
10:30
11:15
Aminoasit ve
Proteinlerin Genel
Metabolizması
F.K. İşman
TIBBİ BİYOKİMYA
11:30
12:15
Aminoasit ve
Proteinlerin Genel
Metabolizması
F.K. İşman
TIBBİ BİYOKİMYA
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
Karaciğer Histolojisi
LAB
Parazitolojik
inceleme
yöntemleri
MİKROBİYOLOJİ
LAB
Parazitolojik
inceleme
yöntemleri
MİKROBİYOLOJİ
LAB
Karaciğer,
pankreas
HİSTOLOJİ
LAB
Karaciğer,
pankreas
HİSTOLOJİ
25 Aralık
Perşembe
26 Aralık
Cuma
Kalın Barsak
Histolojisi
Serbest Çalışma
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Pankreas ve Safra
Kesesi Histolojsi
Nükleotid
Metabolizması
M. Kanter
HİSTOLOJİ
F.K. İşman
TIBBİ BİYOKİMYA
Treponema
Nükleotid
Metabolizması
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
F.K. İşman
TIBBİ BİYOKİMYA
Borrelia
Serbest Çalışma
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
LAB
Digestive enzymes
BIOCHEMISTRY
LAB
Digestive enzymes
BIOCHEMISTRY
LAB
Digestive
enzymes
BIOCHEMISTRY
MİKROBİYOLOJİ
T. Artış
K UYG
BECERİLERİ
Medical English III
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
Medical English III
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Karaciğer Histolojisi
M. Kanter
HİSTOLOJİ
LAB
Protozonlar
Lavman
uygulaması (P)
LAB
Digestive
enzymes
BIOCHEMISTRY
MİKROBİYOLOJİ
LAB
Protozonlar
T. Artış
K UYG
BECERİLERİ
Lavman
uygulaması (P)
28
Ders Kurulu: Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma Ders Kurulu
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Sadık SÖĞÜT
29 Aralık
30 Aralık
31 Aralık
Pazartesi
Salı
Çarşamba
09:30
10:15
10:30
11:15
Serbest Çalışma
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Sindirim Sisteminin
Gelişimi
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Artropod ve
Vektörler
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
11:30
12:15
13:30
14:15
Sindirim
Sisteminin
Gelişimi
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Sindirim
Sisteminin
Gelişimi
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Spiroketlerin Genel
Özellikleri ve
Leptospira
Sindirim
Sisteminin
Gelişimi
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
M. Kanter
HİSTOLOJİ
LAB
Helmint koleksiyonu
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
LAB
Helmint koleksiyonu
MİKROBİYOLOJİ
15:30
16:15
16:30
17:15
Serbest Çalışma
S. Yol
ANATOMİ
Klinik Anatomi
HISTOLOJI
S. Yol
ANATOMİ
Lab Telafi
HISTOLOJI
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
ÖĞRENCİ PANELİ
Karaciğer
İlgili öğretim
üyeleri ve
öğrenciler
Serbest Çalışma
Klinik Anatomi
MİKROBİYOLOJİ
14:30
15:15
2 Ocak
Cuma
Diş Gelişimi
YENİ YIL TATİLİ
08:30
09:15
1 Ocak
Perşembe
Lab Telafi
HISTOLOJI
Lab Telafi
HISTOLOJI
Serbest Çalışma
Lab Telafi
ÖĞRENCİ PANELİ
Karaciğer
Medical English III
Medical English III
İlgili öğretim
üyeleri ve
öğrenciler
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
29
Ders Kurulu: Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma Ders Kurulu
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Sadık SÖĞÜT
5 Ocak
6 Ocak
7 Ocak
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Serbest Çalışma
9 Ocak
Cuma
ANATOMİ
Pratik Sınavı
DERS KURULU
TEORİK
SINAVI
DERS KURULU
TEORİK
SINAVI
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
MİKROBİYOLOJİ
Pratik Sınavı
10:30
11:15
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
MİKROBİYOLOJİ
Pratik Sınavı
11:30
12:15
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
FİZYOLOJİ
Pratik Sınavı
ANATOMİ
Pratik Sınavı
13:30
14:15
Serbest Çalışma
ANATOMY
Lab make up
FİZYOLOJİ
Pratik Sınavı
BİYOKİMYA
Pratik Sınavı
14:30
15:15
Serbest Çalışma
ANATOMY
Lab make up
HİSTOLOJİ
Pratik Sınavı
BİYOKİMYA
Pratik Sınavı
15:30
16:15
Serbest Çalışma
ANATOMY
Lab make up
HİSTOLOJİ
Pratik Sınavı
Serbest Çalışma
ANATOMY
Lab make up
09:30
10:15
16:30
17:15
YARIYIL TATİLİ
12 OCAK - 23 OCAK
08:30
09:15
8 Ocak
Perşembe
30
08:30
09:15
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
12 Ocak
13 Ocak
14 Ocak
15 Ocak
16 Ocak
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
31
08:30
09:15
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
19 Ocak
20 Ocak
21 Ocak
22 Ocak
23 Ocak
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil
32
DERS KURULU IV: SİNİR SİSTEMİ
COURSE IV: NERVOUS SYSTEM
Ders Kurulunun Başlangıcı
: 26 Ocak 2015
Ders Kurulunun Bitimi
: 3 Nisan 2015
Ders Kurulu Sınavı
: 3 Nisan 2015
Ders Kurulu Başkanı
: Prof. Dr. Tunç KUTOĞLU
Dersin Adı
Dersten Sorumlu Öğretim Üyeleri
Anatomi
Prof. Dr. Tunç KUTOĞLU
21
18
39
Tıbbi Fizyoloji/Medical Physiology
Doç. Dr. Ramazan KOZAN
Yrd. Doç. Dr. Seda ARTIŞ
36
10
46
Histoloji ve Embriyoloji
Prof.Dr. Mehmet KANTER
18
8
26
Tıbbi Biyokimya/Medical Biochemistry
Prof. Dr. Sadık SÖĞÜT
Yrd. Doç. Dr. Aybala EREK TOPRAK
2
10
12
Tıbbi Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Zafer ÇETİNKAYA
15
8
23
Biophysics
Yrd. Doç. Dr. Şule ÖNCÜL
19
4
23
-
2
2
4
12
16
-
6
6
115
78
193
Öğrenci Paneli
Klinik Uygulama Becerileri
Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ)
Prof.Dr. Abdülkadir KOÇER
Prof. Dr. Mehmet KANTER
Prof. Dr. Tunç KUTOĞLU
Doç. Dr. Ramazan KOZAN
Prof.Dr. Abdülkadir KOÇER
Prof. Dr. Muhammet TEKİN
Prof. Dr. Melek GÜRA
Doç. Dr. Asuman VAROĞLU
Doç. Dr. Salih SELEK
Doç. Dr. Lokman UZUN
Doç. Dr. Remzi KARADAĞ
Prof.Dr. Abdülkadir KOÇER
Kurul Toplamı
Teorik
Pratik
Toplam
Medical English IV
Okt. Ofelia Mancas
16
-
16
Seçmeli Ders I/II
İlk Yardım
Tıpta İletişim Becerileri
Prof. Dr. Erkan CEYLAN
Doç. Dr Salih SELEK
16
-
16
147
78
227
Genel Toplam
33
IV. DERS KURULU AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
AMAÇ:
‘Sinir Sistemi‘ ders kurulunun amacı öğrencilere anatomi, biyokimya, fizyoloji, biyofizik, histoloji ve embriyoloji ve tıbbi
mikrobiyoloji dersleri aracılığıyla sinir sisteminin organizasyonu, yapısı ve fonksiyonları ile ilgili temel tıp bilgilerini
aktarmaktır.
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
‘Sinir Sistemi‘ ders kurulunun sonunda öğrenciler;

Sinir Sisteminin organizasyonunu tanımlayabilmeli,

Merkezi ve Periferik Sinir Sistemininin embriyolojik gelişimini, histolojik ve anatomik yapısı ile işlevlerini
kavrayabilmeli,

Duyu organlarının embriyolojik gelişimini, histolojik ve anatomik yapısı ile işlevlerini açıklayabilmeli,

Çeşitli elektrofizyolojik kayıtlar alıp bunları yorumlayabilmeli,

Sinir Sistemi ile ilgili klinik anatomi bilgilerini değerlendirebilmeli,

Genel nörolojik muayene yapabilmeli,

Beyin ölümü tanısının tıbbi ve toplumsal sorumluluğunu kavrayabilmeli,

Madde bağımlılığına götüren süreçleri değerlendirebilmeli.
34
Ders Kurulu: Sinir Sistemi Ders Kurulu
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Tunç KUTOĞLU
26 Ocak
Pazartesi
08:30
09:15
09:30
10:15
10:30
11:15
Yeni Komite ve
Programlar
KOORDİNATÖR
Yeni Komite ve
Programlar
KOORDİNATÖR
Sinir sistemi
fizyolojisine giriş
R. Kozan
FİZYOLOJİ
11:30
12:15
Merkezi sinir
sistemine giriş
T. Kutoğlu
ANATOMİ
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
Serebrum (Beyin)
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Serebrum (Beyin)
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
27 Ocak
Salı
28 Ocak Çarşamba
29 Ocak Perşembe
Beyin ve beyincik
histolojisi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Medulla spinalis
histolojisi
Diensefalon (Ara
Beyin)
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Beyin ve beyincik
histolojisi
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Regulation of
Synaptic
Transmission
T. Kutoğlu
ANATOMİ
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Diensefalon (Ara
Beyin)
Virolojik tanı
yöntemleri
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
Cerebellum
Herpesviruslar ve
HSVI/HSV2
S Artış
PHYSIOLOGY
Regulation of
Synaptic
Transmission
S Artış
PHYSIOLOGY
LAB
Tissue
homogenization
operations
BIOCHEMISTRY
LAB
Tissue
homogenization
operations
BIOCHEMISTRY
LAB
Tissue
homogenization
operations
BIOCHEMISTRY
LAB
Tissue
homogenization
operations
BIOCHEMISTRY
T. Kutoğlu
ANATOMİ
LAB
Tissue
homogenization
operations
BIOCHEMISTRY
LAB
Tissue
homogenization
operations
BIOCHEMISTRY
LAB
Tissue
homogenization
operations
BIOCHEMISTRY
LAB
Tissue
homogenization
operations
BIOCHEMISTRY
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
30 Ocak
Cuma
LAB
Brain and
midbrain
ANATOMY
LAB
Brain and
midbrain
ANATOMY
LAB
Nerve
Conduction
Velocity
PHYSIOLOGY
LAB
Nerve
Conduction
Velocity
PHYSIOLOGY
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
35
Ders Kurulu: Sinir Sistemi Ders Kurulu
Ders Komite Başkanı: Prof. Dr. Tunç KUTOĞLU
2 Şubat
Pazartesi
08:30
09:15
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
Serbest Çalışma
3 Şubat
Salı
4 Şubat
Çarşamba
5 Şubat
Perşembe
6 Şubat
Cuma
EBV, CMV, VZV
Pain and Thermal
Senses
Santral Sinir
Sistemi
Membranları
Omurilik ve Spinal
Refleksler
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
Beyin Sapı-I
Adenoviruslar
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
Beyin Sapı-II
Somatic Senses,
Touch, and
Proprioception
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Beyin Sapı-III
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Neurotransmitters
S Artış
PHYSIOLOGY
Somatic Senses,
Touch, and
Proprioception
S Artış
PHYSIOLOGY
S Artış
PHYSIOLOGY
Pain and Thermal
Senses
S Artış
PHYSIOLOGY
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Periferik Sinir
Sistemi
Histolojisi
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Papovaviruslar
Parvoviruslar
Sinir Sistemi
Embriyolojisi
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
M. Kanter
HİSTOLOJİ
KKHA ve Diğer
Hemorajik Virüsler
Sensory Cortex
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Omurilik ve Spinal
Refleksler
R. Kozan
FİZYOLOJİ
LAB
Cerebellum and
brain stem
ANATOMY
S Artış
PHYSIOLOGY
LAB
Cerebellum and
brain stem
ANATOMY
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
LAB
Sinir sistemi
LAB
Serolojik testler
HİSTOLOJİ
MİKROBİYOLOJİ
LAB
Sinir sistemi
LAB
Serolojik testler
S Artış
PHYSIOLOGY
HİSTOLOJİ
MİKROBİYOLOJİ
Medical English IV
Serbest Çalışma
PDÖ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Medical English IV
Serbest Çalışma
PDÖ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
S Artış
PHYSIOLOGY
Neurotransmitters
36
Ders Kurulu: Sinir Sistemi Ders Kurulu
Ders Komite Başkanı: Prof. Dr. Tunç KUTOĞLU
08:30
09:15
9 Şubat
Pazartesi
10 Şubat
Salı
11 Şubat
Çarşamba
12 Şubat
Perşembe
Beyin Sapı,
Retiküler
Formasyon
Gastroenterit etkeni
virüsler
Deri ve ekleri
histolojisi
Serebellum
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Medulla Spinalis
Picorna Viruslar
Deri ve Ekleri
Gelişimi
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
Afferent ve
Efferent Yollar
Deri ve Ekleri
Histolojisi
T. Kutoğlu
ANATOMİ
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Beyin Zarları ve
Ventriküller
Deri ve Ekleri
Histolojisi
BOS
Biyokimyası
T. Kutoğlu
ANATOMİ
M. Kanter
HİSTOLOJİ
S. Söğüt
TIBBİ BİYOKİMYA
BIOCHEMISTRY
LAB
Somatic Senses and
Reflexes
Motor Korteks,
Piramidal Sistem
LAB
ELİSA ve İFA
Demosu
LAB
Deri ve Ekleri
R. Kozan
FİZYOLOJİ
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
PHYSIOLOGY
14:30
15:15
LAB
Somatic Senses and
Reflexes
PHYSIOLOGY
15:30
16:15
16:30
17:15
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Bazal Ganglionlar
R. Kozan
FİZYOLOJİ
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Nöromediyatörler
S. Söğüt
TIBBİ BİYOKİMYA
MİKROBİYOLOJİ
LAB
ELİSA ve İFA
Demosu
MİKROBİYOLOJİ
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Serebellum
R. Kozan
FİZYOLOJİ
LAB
CSF Analysis
BIOCHEMISTRY
LAB
CSF Analysis
13 Şubat
Cuma
LAB
Spinal cord,
meninges and
ventricles
ANATOMY
LAB
Spinal cord,
meninges and
ventricles
ANATOMY
Kafa Çiftleri
Muayene metodları
(P)
A Varoğlu
K UYG BECERİLERİ
Kafa Çiftleri
Muayene metodları
(P)
A Varoğlu
K UYG BECERİLERİ
Serbest Çalışma
HİSTOLOJİ
LAB
Deri ve Ekleri
Serbest Çalışma
HİSTOLOJİ
Medical English IV
Serbest Çalışma
PDÖ
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
Medical English IV
Serbest Çalışma
PDÖ
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
37
Ders Kurulu: Sinir Sistemi Ders Kurulu
Ders Komite Başkanı: Prof. Dr. Tunç KUTOĞLU
16 Şubat
Pazartesi
08:30
09:15
17 Şubat
Salı
18 Şubat
Çarşamba
19 Şubat
Perşembe
20 Şubat
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Kızamıkçık,
Arboviruslar
Kranial Sinirler
Deri ve Ekleri
Histolojisi
Serbest Çalışma
M. Kanter
HİSTOLOJİ
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
Vestibuler Sistem ve
Denge
Deri ve Ekleri
Histolojisi
R. Kozan
FİZYOLOJİ
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Serbest Çalışma
Limbik Sistem ve
Hipotalamus
Otonom Sinir
Sistemi
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
Orthomyxoviruslar,
Coronaviruslar
R. Kozan
R. Kozan
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
Limbik Sistem ve
Hipotalamus
Otonom Sinir
Sistemi
R. Kozan
FİZYOLOJİ
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Kranial Sinirler
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Serbest Çalışma
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
Paramyxoviruslar
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
Beyin Kan Dolaşımı
ve Serebrospinal Sıvı
Fizyolojisi
Seçmeli Ders
ANATOMY
LAB
Cranial Nerves
Beyin ölümü (T)
Seçmeli Ders
Beyinde
lateralizasyon
Serbest Çalışma
LAB
Cranial Nerves
ANATOMY
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Kranial Sinirler
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
Kuduz
T. Kutoğlu
ANATOMİ
M. GÜRA
K UYG BECERİLERİ
Beyin ölümü (T)
Serbest Çalışma
R. Kozan
FİZYOLOJİ
M. GÜRA
K UYG BECERİLERİ
Medical English IV
Serbest Çalışma
PDÖ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Medical English IV
Serbest Çalışma
PDÖ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
16:30
17:15
38
Ders Kurulu: Sinir Sistemi Ders Kurulu
Ders Komite Başkanı: Prof. Dr. Tunç KUTOĞLU
23 Şubat
24 Şubat
Pazartesi
Salı
Hepatit virusları I
(HBV, HCV, HDV)
08:30
Serbest Çalışma
09:15
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
09:30
10:15
Hepatit virusları II
(HAV, HEV)
Serbest Çalışma
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
25 Şubat
Çarşamba
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Uyku fizyolojisi
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Beyin dalgaları
Nature of waves
T. Kutoğlu
ANATOMİ
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Ş. Öncül
BIOPHYSICS
Spinal Sinirler
Beyin dalgaları
Nature of waves
T. Kutoğlu
ANATOMİ
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Ş. Öncül
BIOPHYSICS
Learning and
Memory
Madde Bağımlılığı
(T)
Spinal Sinirler
S Artış
PHYSIOLOGY
S. Selek
K UYG BECERİLERİ
Learning and
Memory
Madde Bağımlılığı
(T)
Otonom Sinir
Sistemi
S Artış
PHYSIOLOGY
S. Selek
K UYG BECERİLERİ
T. Kutoğlu
ANATOMİ
15:30
16:15
Medical English IV
Serbest Çalışma
16:30
17:15
Medical English IV
Serbest Çalışma
11:30
12:15
13:30
14:15
14:30
15:15
27 Şubat
Cuma
Serbest Çalışma
LAB
Spinal nerves
ANATOMY
Uyku fizyolojisi
Spinal Sinirler
10:30
11:15
26 Şubat
Perşembe
HIV
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
LAB
EEG
FİZYOLOJİ
LAB
EEG
LAB
Spinal nerves
ANATOMY
Genel nörolojik
muayane (P)
A Varoğlu
K UYG BECERİLERİ
Genel nörolojik
muayane (P)
FİZYOLOJİ
A Varoğlu
K UYG BECERİLERİ
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
T. Kutoğlu
ANATOMİ
39
Ders Kurulu: Sinir Sistemi Ders Kurulu
Ders Komite Başkanı: Prof. Dr. Tunç KUTOĞLU
2 Mart
Pazartesi
08:30
09:15
09:30
10:15
3 Mart
Salı
4 Mart
Çarşamba
11:30
12:15
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Görme Organı
Optics of vision
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Ş. Öncül
BIOPHYSICS
Görme Organı
Optics of vision
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Ş. Öncül
BIOPHYSICS
Göz histolojisi
Virolojik tanı
yöntemleri ve
hücre kültürü
LAB
13:30
14:15
M. Kanter
HİSTOLOJİ
MİKROBİYOLOJİ
Serbest Çalışma
LAB
Organs of vision
LAB
Organs of vision
S Artış
PHYSIOLOGY
Göz histolojisi
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Virolojik tanı
yöntemleri ve
hücre kültürü
S Artış
PHYSIOLOGY
16:30
17:15
Serbest Çalışma
Klinik EEG
Uygulaması (P)
Seçmeli Ders
ANATOMY
A Varoğlu
K UYG BECERİLERİ
Geometrical
optics
Klinik EEG
Uygulaması (P)
Seçmeli Ders
Ş. Öncül
BIOPHYSICS
A Koçer
K UYG BECERİLERİ
Geometrical
optics
Burun Tamponadı
Uygulaması (P)
Serbest Çalışma
Ş. Öncül
BIOPHYSICS
L. Uzun
K UYG BECERİLERİ
Burun Tamponadı
Uygulaması (P)
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
L. Uzun
K UYG BECERİLERİ
MİKROBİYOLOJİ
15:30
16:15
Serbest Çalışma
Vision
LAB
14:30
15:15
6 Mart
Cuma
Vision
ANATOMY
10:30
11:15
5 Mart
Perşembe
Medical English IV
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Medical English IV
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
40
Ders Kurulu: Sinir Sistemi Ders Kurulu
Ders Komite Başkanı: Prof. Dr. Tunç KUTOĞLU
09:30
10:15
10 Mart Salı
11 Mart
Çarşamba
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
LAB
Special Senses-1
PHYSIOLOGY
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
Vision
LAB
Special Senses-1
S Artış
PHYSIOLOGY
PHYSIOLOGY
Vision
Göz gelişimi
S Artış
PHYSIOLOGY
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Receptive fields and
retinal processing
Hepatit testleri
16:30
17:15
Ş. Öncül
BIOPHYSICS
LAB
Hepatit testleri
Seçmeli Ders
MİKROBİYOLOJİ
Biophysics of
photoreception
Seçmeli Ders
Ş. Öncül
BIOPHYSICS
Biophysics of
photoreception
Göz Muayene
metodları (P)
Ş. Öncül
BIOPHYSICS
R. Karadağ
K UYG BECERİLERİ
Göz Muayene
metodları (P)
Serbest Çalışma
Ş. Öncül
BIOPHYSICS
15:30
16:15
EOG
MİKROBİYOLOJİ
Receptive fields and
retinal processing
Serbest Çalışma
13 Mart Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Ş. Öncül
BIOPHYSICS
14:30
15:15
LAB
12 Mart Perşembe
TIP BAYRAMI ETKİNLİKLERİ
08:30
09:15
9 Mart Pazartesi
R. Karadağ
K UYG BECERİLERİ
Medical English IV
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Medical English IV
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
41
Ders Kurulu: Sinir Sistemi Ders Kurulu
Ders Komite Başkanı: Prof. Dr. Tunç KUTOĞLU
16 Mart
Pazartesi
08:30
09:15
17 Mart
Salı
18 Mart
Çarşamba
19 Mart
Perşembe
Kulak histolojisi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Kulak histolojisi
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
20 Mart
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
LAB
EOG
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
M. Kanter
HİSTOLOJİ
LAB
Biofeedback and
reaction time
Serbest Çalışma
Biophysics of
Auditory System
Ş. Öncül
BIOPHYSICS
Biophysics of
Auditory System
Principles of CT
Klinik Anatomi
Ş. Öncül
BIOPHYSICS
T. Kaner
ANATOMİ
Principles of CT
Klinik Anatomi
Ş. Öncül
BIOPHYSICS
T. Kaner
ANATOMİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
BIOPHYSICS
LAB
Biofeedback and
reaction time
BIOPHYSICS
Ş. Öncül
BIOPHYSICS
Kulak Gelişimi
M. Kanter
HİSTOLOJİ
BIOPHYSICS
14:30
15:15
LAB
EOG
BIOPHYSICS
15:30
16:15
ÖĞRENCİ PANELİ
Refleksler
İlgili öğretim üyeleri
ve öğrenciler
ÖĞRENCİ PANELİ
Refleksler
Medical English IV
İlgili öğretim üyeleri
ve öğrenciler
16:30
17:15
Medical English IV
Serbest Çalışma
42
Ders Kurulu: Sinir Sistemi Ders Kurulu
Ders Komite Başkanı: Prof. Dr. Tunç KUTOĞLU
23 Mart
Pazartesi
08:30
09:15
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
14:30
15:15
25 Mart
Çarşamba
26 Mart
Perşembe
27 Mart
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
İşitme ve Denge
Organı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
T. Kutoğlu
ANATOMİ
İşitme ve Denge
Organı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Principles of MRI
Serbest Çalışma
Ş. Öncül
BIOPHYSICS
Sense of Hearing
Principles of MRI
S Artış
PHYSIOLOGY
Ş. Öncül
BIOPHYSICS
Sense of Hearing
LAB
Special Senses-2
S Artış
PHYSIOLOGY
Chemical Senses:
Smell and Taste
S Artış
PHYSIOLOGY
15:30
16:15
24 Mart
Salı
LAB
Hearing and
balance organs
ANATOMY
LAB
Hearing and
balance organs
ANATOMY
KBB Muayene
metodları (P)
M. Tekin
K UYG
BECERİLERİ
HISTOLOJI
Lab Telafi
İşitme Testleri
(P)
M. Tekin
K UYG
BECERİLERİ
HISTOLOJI
Lab Telafi
Serbest Çalışma
Seçmeli Ders
HISTOLOJI
Lab Telafi
Serbest Çalışma
Seçmeli Ders
HISTOLOJI
Lab Telafi
PHYSIOLOGY
LAB
Special Senses-2
PHYSIOLOGY
Principles of US
Medical English IV
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Ş. Öncül
BIOPHYSICS
Principles of US
16:30
17:15
Medical English IV
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Ş. Öncül
BIOPHYSICS
43
Ders Kurulu: Sinir Sistemi Ders Kurulu
Ders Komite Başkanı: Prof. Dr. Tunç KUTOĞLU
30 Mart
Pazartesi
31 Mart
Salı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:30
11:15
Serbest Çalışma
ANATOMY
Lab make up
MİKROBİYOLOJİ
Pratik Sınavı
11:30
12:15
Serbest Çalışma
ANATOMY
Lab make up
FİZYOLOJİ
Pratik Sınavı
ANATOMİ
Pratik Sınavı
13:30
14:15
Serbest Çalışma
ANATOMY
Lab make up
FİZYOLOJİ
Pratik Sınavı
BİYOKİMYA
Pratik Sınavı
14:30
15:15
Serbest Çalışma
ANATOMY
Lab make up
HİSTOLOJİ
Pratik Sınavı
BİYOKİMYA
Pratik Sınavı
15:30
16:15
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
08:30
09:15
09:30
10:15
16:30
17:15
1 Nisan
Çarşamba
2 Nisan
Perşembe
3 Nisan
Cuma
DERS KURULU
TEORİK SINAVI
MİKROBİYOLOJİ
Pratik Sınavı
ANATOMİ
Pratik Sınavı
DERS KURULU
TEORİK SINAVI
HİSTOLOJİ
Pratik Sınavı
44
DERS KURULU V: ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER
COURSE V: ENDOCRINE AND UROGENITAL SYSTEMS
Ders Kurulunun Başlangıcı
: 06 Nisan 2015
Ders Kurulunun Bitimi
: 22 Mayıs 2015
Ders Kurulu Sınavı
: 22 Mayıs 2015
Ders Kurulu Başkanı
: Yrd Doç Dr. Aybala EREK TOPRAK
Dersin Adı
Dersten Sorumlu Öğretim Üyeleri
Anatomi
Prof. Dr. Tunç KUTOĞLU
12
15
27
Tıbbi Fizyoloji/Medical Physiology
Doç.Dr. Ramazan KOZAN
Yrd. Doç. Dr. Seda ARTIŞ
37
-
37
Histoloji ve Embriyoloji
Prof.Dr. Mehmet KANTER
24
12
36
Tıbbi Biyokimya/Medical Biochemistry
Prof. Dr. Sadık SÖĞÜT
Doç.Dr. Ferruh Kemal İŞMAN
Yrd. Doç. Dr. Aybala EREK TOPRAK
Uzm. Dr. Banu BAŞOK
Uzm. Dr. Hayriye ERMAN
22
8
30
Tıbbi Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Zafer ÇETİNKAYA
14
6
18
Biophysics
Yrd. Doç. Dr. Şule ÖNCÜL
1
-
1
Klinik Uygulama Becerileri
Prof. Dr. Aytekin OĞUZ
Prof. Dr. Bekir ATİK
Prof. Dr. Ali Rıza ODABAŞ
Prof. Dr. Ahmet GÖÇMEN
Doç. Dr. Bülent EROL
Doç. Dr. Banu MESCİ
2
10
12
Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ)
Prof.Dr. Abdülkadir KOÇER
-
6
6
112
57
169
Kurul Toplamı
Teorik
Pratik
Toplam
Medical English IV
Okt. Ofelia Mancas
12
-
12
Seçmeli Ders I/II
İlk Yardım
Tıpta İletişim Becerileri
Prof. Dr. Erkan CEYLAN
Doç. Dr Salih SELEK
12
-
12
136
57
193
Genel Toplam
45
V. DERS KURULU AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
AMAÇ:
‘Endokrin ve Ürogenital Sistemler ‘ ders kurulunun amacı öğrencilere anatomi, biyokimya, tıbbi biyoloji, biyofizik, kimya ve
organik kimya, histoloji ve embriyoloji, davranış bilimleri ve tıp tarihi hakkında temel bilgi ve kavramları aktarmaktır.
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
‘Endokrin ve Ürogenital Sistemler ‘ ders kurulunun sonunda öğrenciler;

Hipofiz, böbreküstü bezi, tiroid ve paratiroidin ve hangi dönemde farklandığını tanımlayabilmeli

Endokrin organların embriyolojik gelişimini, anatomik ve histolojik yapısını söyleyebilmeli,

Endokrin organların fizyolojik fonksiyonunu ve homeostatik kontrole katkılarını açıklayabilmeli,

Hormonların genel etki mekanizmalarını ve biyokimyasal özelliklerini açıklayabilmeli,

Üriner ve genital sistemleri embriyolojik gelişimini, anatomik ve histolojik yapısını anlatabilmeli, ,

Böbreğin anatomik ve histolojik yapısını tanımlayabilmeli,

Böbrek işlevlerini ve ilgili kontrol mekanizmalarını sayabilmeli,

Genital sistem işlevlerini ve hormonların etkilerini söyleyebilmeli

Pansuman yapabilme, üretral kateter takabilme, glukometri ile kan şekeri ölçümü yapabilme, dikiş atma ve alma
becerilerini kavrayabilmeli

Tıbbi etik kuralların hasta-hekim ilişkisinde pratik yansımalarını irdeleyebilmeli,

Hekimlik mesleğinin gerektirdiği profesyonel tutumları önemseyebilmeli,

Hastalıkların tedavisinde kazanılacak beceriler için öncelikle doğru temel bilginin edinilmesi gerektiğini
kavrayabilmeli.
46
Ders Kurulu: Endokrin ve Ürogenital Sistemler Ders Kurulu
Ders Komite Başkanı: Yrd Doç Dr. Aybala EREK TOPRAK
6 Nisan
Pazartesi
08:30
09:15
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
Serbest Çalışma
Yeni Komite
Programları
KOORDİNATÖR
Yeni Komite
Programları
KOORDİNATÖR
9 Nisan
Perşembe
Hipofiz histolojisi
Mesane ve
Ürethra
Epifiz, tiroid,
paratiroid
histolojisi
T. Kutoğlu
ANATOMİ
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Mesane ve
Ürethra
Epifiz, tiroid,
paratiroid
histolojisi
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Hipofiz histolojisi
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Hormonların Etki
Mekanizmaları
B Başok
TIBBİ BİYOKİMYA
17:15
Hipofiz Bezi
Hormonları:
Nörohipofiz
F.K. İşman
TIBBİ BİYOKİMYA
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Hipotalamus ve
Hipofiz
Hormonları
Hipofiz Bezi
Hormonları:
Nörohipofiz
F.K. İşman
TIBBİ BİYOKİMYA
R. Kozan
FİZYOLOJİ
B Başok
TIBBİ BİYOKİMYA
Böbrekler ve
Üreter
Hormonların
Fizyolojik Etki
Mekanizmaları
Hipotalamus ve
Hipofiz
Hormonları
R. Kozan
FİZYOLOJİ
F.K. İşman
TIBBİ BİYOKİMYA
Böbrekler ve
Üreter
Medical English
IV
Hormonların
Fizyolojik Etki
Mekanizmaları
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Zor üreyen
bakteriler
(HACEK vb.)
Medical English
IV
Anaerobların
sınıflanması ve
özellikleri
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Hipotalamus ve
Hipofiz
Hormonları
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
16:30
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Hormonların Etki
Mekanizmaları
T. Kutoğlu
ANATOMİ
15:30
16:15
8 Nisan
Çarşamba
Endokrin Sistem
Fizyolojisine Giriş
T. Kutoğlu
ANATOMİ
14:30
15:15
7 Nisan
Salı
Hipofiz Bezi
Hormonları:
Adenohipofiz
Melatonin
biyokimyası ve
fonksiyonları
Tiroid Hormonları
B. Başok
TIBBİ BİYOKİMYA
Epifiz, Tiroid,
Paratiroid Gelişimi
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Epifiz, Tiroid,
Paratiroid Gelişimi
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Serbest Çalışma
Üretral
Kateterizasyon (P)
Seçmeli Ders
B. Erol
K UYG BECERİLERİ
Üretral
Kateterizasyon (P)
Seçmeli Ders
B. Erol
K UYG BECERİLERİ
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Serbest Çalışma
Tiroid Hormonları
B. Başok
TIBBİ BİYOKİMYA
B. Başok
TIBBİ BİYOKİMYA
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Hipofiz Bezi
Hormonları:
Adenohipofiz
10 Nisan
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
47
Ders Kurulu: Endokrin ve Ürogenital Sistemler Ders Kurulu
Ders Komite Başkanı: Yrd Doç Dr. Aybala EREK TOPRAK
13 Nisan
14 Nisan
Pazartesi
Salı
Paratiroid
Tiroid Bezi
Hormonları ve kemik
Hormonları
metabolizması
08:30
A Erek Toprak
09:15
R. Kozan
TIBBİ BİYOKİMYA
FİZYOLOJİ
09:30
10:15
Tiroid Bezi
Hormonları
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Clostridiumlar
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
Diğer Anaerob
bakteriler
Kalsiyum ve Fosfat
Metabolizmasının
Endokrin Kontrolü
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Kalsiyum ve Fosfat
Metabolizmasının
Endokrin Kontrolü
R. Kozan
FİZYOLOJİ
LAB
Endokrin sistem
Hipotalamohipofizyer Aksın
Gelişimi
LAB
Endokrin sistem
HİSTOLOJİ
16 Nisan
Perşembe
Böbreküstü Bezi
Hormonları
Böbrek histolojisi
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Böbreküstü Bezi
Hormonları
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Actinomyces ve
Nocardia
MİKROBİYOLOJİ
M. Kanter
HİSTOLOJİ
LAB
Urinary system
ANATOMY
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Böbrek histolojisi
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Endokrin Sistem
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Endokrin Sistem
Ricketsia
MİKROBİYOLOJİ
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
HİSTOLOJİ
14:30
15:15
Paratiroid
Hormonları ve kemik
metabolizması
A Erek Toprak
TIBBİ BİYOKİMYA
15 Nisan
Çarşamba
T. Kutoğlu
ANATOMİ
17 Nisan
Cuma
Serbest Çalışma
Pankreasın İç
Salgıları
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Pankreasın İç
Salgıları
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Endokrin İşlevli
Diğer Yapılar
R. Kozan
FİZYOLOJİ
LAB
Zor üreyen
Bakteriler ve
anaerobların
tanısı
LAB
Endocrine system
ANATOMY
MİKROBİYOLOJİ
LAB
Zor üreyen
Bakteriler ve
anaerobların
tanısı
LAB
Endocrine system
ANATOMY
MİKROBİYOLOJİ
Serbest Çalışma
Metabolik
Sendrom (T)
A Oğuz
K UYG
BECERİLERİ
Metabolik
Sendrom (T)
15:30
16:15
Medical English IV
LAB
Urinary system
ANATOMY
PDÖ
Seçmeli Ders
16:30
17:15
Medical English IV
LAB
Urinary system
ANATOMY
PDÖ
Seçmeli Ders
A Oğuz
K UYG
BECERİLERİ
Serbest Çalışma
48
08:30
09:15
Mycoplasma Chlamydia
Serbest Çalışma
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
Renal Functions and
Renal Blood Flow
S Artış
PHYSIOLOGY
14:30
15:15
15:30
16:15
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
Glomerular
Filtration
Üreter, mesane,
üretra histolojisi
S Artış
PHYSIOLOGY
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Glomerular
Filtration
S Artış
PHYSIOLOGY
13:30
14:15
Legionella
Büyüme faktörleri
S. Söğüt
TIBBİ BİYOKİMYA
Böbreküstü Bezi
Histolojisi
Glukometri ile kan
şekeri ölçümü (P)
M. Kanter
HİSTOLOJİ
B. Mesci
K UYG BECERİLERİ
Böbreküstü Bezi
Gelişimi
Glukometri ile kan
şekeri ölçümü (P)
M. Kanter
HİSTOLOJİ
B. Mesci
K UYG BECERİLERİ
Medical English IV
Serbest Çalışma
22 Nisan
Çarşamba
23 Nisan
Perşembe
LAB
Üriner Sistem
LAB
Üriner sistem
HİSTOLOJİ
Pelvis ve Perine
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Pelvis ve Perine
T. Kutoğlu
ANATOMİ
LAB
Pelvis and
perineum
ANATOMY
LAB
Pelvis and
perineum
ANATOMY
24 Nisan
Cuma
Sürrenal medulla
ve korteks
hormonları
B. Başok
TIBBİ BİYOKİMYA
HİSTOLOJİ
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
Ders Kurulu: Endokrin ve Ürogenital Sistemler Ders Kurulu
Ders Komite Başkanı: Yrd Doç Dr. Aybala EREK TOPRAK
20 Nisan
21 Nisan
Pazartesi
Salı
Sürrenal medulla
ve korteks
hormonları
B. Başok
TIBBİ BİYOKİMYA
Control of
Glomerular
Filtration
S Artış
PHYSIOLOGY
Control of
Glomerular
Filtration
S Artış
PHYSIOLOGY
Serbest Çalışma
Dikiş atma ve
alma becerisi (P)
B. Atik
K UYG BECERİLERİ
Dikiş atma ve
alma becerisi (P)
Seçmeli Ders
B. Atik
K UYG BECERİLERİ
16:30
17:15
Medical English IV
Serbest Çalışma
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
49
Ders Kurulu: Endokrin ve Ürogenital Sistemler Ders Kurulu
Ders Komite Başkanı: Yrd Doç Dr. Aybala EREK TOPRAK
28 Nisan
Salı
Üriner Sistem
Gelişimi
Tubular Function
M. Kanter
HİSTOLOJİ
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
Üriner Sistem
Gelişimi
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Renal Clearance
S Artış
PHYSIOLOGY
Tubular Function
S Artış
PHYSIOLOGY
Yüzeyel mikozlar
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
S Artış
PHYSIOLOGY
Tubular Function
S Artış
PHYSIOLOGY
Pankretatik ve
gastrointestinal
hormonlar
S. Söğüt
TIBBİ BİYOKİMYA
Pankretatik ve
gastrointestinal
hormonlar
S. Söğüt
TIBBİ BİYOKİMYA
LAB
Mikolojik örnek
alma ve ekim
MİKROBİYOLOJİ
29 Nisan
Çarşamba
Serbest Çalışma
30 Nisan
Perşembe
Fluid and
Electrolyte
Balance
S Artış
PHYSIOLOGY
Eikozanoidlerin
Biyosentezi ve
Aktiviteleri
Fluid and
Electrolyte
Balance
H. Erman
TIBBİ BİYOKİMYA
S Artış
PHYSIOLOGY
Erkek Genital
Organları
Metabolizmanın
hormonal
kontrolü
T. Kutoğlu
ANATOMİ
H. Erman
TIBBİ BİYOKİMYA
Erkek Genital
Organları
Metabolizmanın
hormonal
kontrolü
T. Kutoğlu
ANATOMİ
H. Erman
TIBBİ BİYOKİMYA
LAB
Male genital
organs
Seçmeli Ders
ANATOMY
LAB
Male genital
organs
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
LAB
Mikolojik örnek
alma ve ekim
MİKROBİYOLOJİ
Medical English IV
Serbest Çalışma
PDÖ
Serbest Çalışma
Medical English IV
Serbest Çalışma
PDÖ
Serbest Çalışma
Mayalar
1 Mayıs
Cuma
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
08:30
09:15
27 Nisan
Pazartesi
Seçmeli Ders
ANATOMY
50
Ders Kurulu: Endokrin ve Ürogenital Sistemler Ders Kurulu
Ders Komite Başkanı: Yrd Doç Dr. Aybala EREK TOPRAK
4 Mayıs
Pazartesi
08:30
09:15
09:30
10:15
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
5 Mayıs
Salı
İdrarın
Biyokimyasal
Analizi
A Erek Toprak
TIBBİ BİYOKİMYA
İdrarın
Biyokimyasal
Analizi
A Erek Toprak
TIBBİ BİYOKİMYA
10:30
11:15
Acid Base Balance
and Physiological
Tampon Systems
S Artış
PHYSIOLOGY
11:30
12:15
Acid Base Balance
and Physiological
Tampon Systems
S Artış
PHYSIOLOGY
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
Miction (Urination)
S Artış
PHYSIOLOGY
6 Mayıs
Çarşamba
7 Mayıs
Perşembe
8 Mayıs
Cuma
Deri Altı Yayılım
Gösteren Mikozlar
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
LAB
Biochemical
Analysis of urine-1
LAB
Biochemical
Analysis of urine-3
BIOCHEMISTRY
BIOCHEMISTRY
LAB
Biochemical
Analysis of urine-1
LAB
Biochemical
Analysis of urine-3
BIOCHEMISTRY
BIOCHEMISTRY
LAB
Biochemical
Analysis of urine-2
LAB
Biochemical
Analysis of urine-4
BIOCHEMISTRY
BIOCHEMISTRY
LAB
Biochemical
Analysis of urine-2
LAB
Biochemical
Analysis of urine-4
BIOCHEMISTRY
BIOCHEMISTRY
LAB
Erkek Genital
Sistemi
Gonadların
Hormonal
Fonksiyonları
HİSTOLOJİ
R. Kozan
FİZYOLOJİ
LAB
Erkek Genital
Sistemi
Gonadların
Hormonal
Fonksiyonları
HİSTOLOJİ
R. Kozan
FİZYOLOJİ
Sistemik Mikozlar
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
Erkek Genital
Boşaltma Yolları
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Renal Function
Disorders
Erkek Eklenti
Bezleri
S Artış
PHYSIOLOGY
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Dermatofitler
Testis Histolojisi
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Fırsatçı Mikozlar
Testis Histolojisi
Z. Çetinkaya
MİKROBİYOLOJİ
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Medical English IV
Serbest Çalışma
PDÖ
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
Medical English IV
Serbest Çalışma
PDÖ
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
51
Ders Kurulu: Endokrin ve Ürogenital Sistemler Ders Kurulu
Ders Komite Başkanı: Yrd Doç Dr. Aybala EREK TOPRAK
11 Mayıs
12 Mayıs
Pazartesi
Salı
Gonadların
Tuba Uterina ve
Hormonal
Uterus Histolojisi
08:30
Fonksiyonları
09:15
M. Kanter
R. Kozan
HİSTOLOJİ
FİZYOLOJİ
Gonadların
Dişi Dış Genital
Hormonal
Organlar Histolojisi
09:30
Fonksiyonları
10:15
M. Kanter
R. Kozan
HİSTOLOJİ
FİZYOLOJİ
Diyaliz Hastasına
Yaklaşım (T)
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
A R Odabaş
K UYG BECERİLERİ
Kadın Genital
Organları
T. Kutoğlu
ANATOMİ
Diyaliz Hastasına
Yaklaşım (T)
Kadın Genital
Organları
A R Odabaş
K UYG BECERİLERİ
T. Kutoğlu
ANATOMİ
LAB
Mikolojik
identifikasyon ve
mantar koleksiyonu
MİKROBİYOLOJİ
LAB
Female Genital
Organs
13 Mayıs
Çarşamba
Ovaryum
Histolojisi
M. Kanter
HİSTOLOJİ
14 Mayıs
Perşembe
15 Mayıs
Cuma
Serbest
Çalışma
Serbest Çalışma
Ovaryum
Histolojisi
Dialysis and
Artificial
Kidney
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Ş. Öncül
BIOPHYSICS
Cinsiyet
Hormonları
H. Erman
TIBBİ BİYOKİMYA
Cinsiyet
Hormonları
H. Erman
TIBBİ BİYOKİMYA
ANATOMY
Lab make up
ANATOMY
Genital Sistem
Gelişimi
M. Kanter
HİSTOLOJİ
Genital Sistem
Gelişimi
M. Kanter
HİSTOLOJİ
LAB
Dişi genital
sistemi
HİSTOLOJİ
Gebelikten
Korunma
Yöntemleri (T)
A Göçmen
K UYG BECERİLERİ
Gebelikten
Korunma
Yöntemleri (T)
A Göçmen
K UYG BECERİLERİ
Gebelik Hormonları
ve Fizyolojisi
R. Kozan
FİZYOLOJİ
LAB
Mikolojik
identifikasyon ve
mantar koleksiyonu
MİKROBİYOLOJİ
LAB
Female Genital
Organs
15:30
16:15
Medical English IV
Serbest Çalışma
ANATOMY
Lab make up
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
16:30
17:15
Medical English IV
Serbest Çalışma
ANATOMY
Lab make up
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
14:30
15:15
ANATOMY
Lab make up
ANATOMY
LAB
Dişi genital
sistemi
Serbest Çalışma
HİSTOLOJİ
Laktasyon
R. Kozan
FİZYOLOJİ
52
Ders Kurulu: Endokrin ve Ürogenital Sistemler Ders Kurulu
Ders Komite Başkanı: Yrd Doç Dr. Aybala EREK TOPRAK
18 Mayıs
Pazartesi
09:30
10:15
Serbest Çalışma
10:30
11:15
HISTOLOJI
Lab Telafi
11:30
12:15
HISTOLOJI
Lab Telafi
13:30
14:15
HISTOLOJI
Lab Telafi
14:30
15:15
20 Mayıs
Çarşamba
21 Mayıs
Perşembe
22 Mayıs
Cuma
Serbest Çalışma
HISTOLOJI
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
08:30
09:15
19 Mayıs
Salı
MİKROBİYOLOJİ
Pratik Sınavı
DERS KURULU
TEORİK
SINAVI
MİKROBİYOLOJİ
Pratik Sınavı
DERS KURULU
TEORİK
SINAVI
ANATOMİ
Pratik Sınavı
FİZYOLOJİ
Pratik Sınavı
ANATOMİ
Pratik Sınavı
FİZYOLOJİ
Pratik Sınavı
BİYOKİMYA
Pratik Sınavı
HİSTOLOJİ
Pratik Sınavı
BİYOKİMYA
Pratik Sınavı
Lab Telafi
15:30
16:15
HİSTOLOJİ
Pratik Sınavı
16:30
17:15
53
54
Download

Tıp Fakültesi 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem II Ders Programı