Dokument podpisany
przez Marek Głuch
Data: 2015.04.08
12:19:36 CEST
l.g
ov
.pl
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 8 kwietnia 2015 r.
Poz. 310
Rej. 24/2015
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 lutego 2015 r.
o nadaniu orderu
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia
16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475) w uznaniu wybitnych zasług
w kształtowaniu moralnych i patriotycznych postaw, za osiągnięcia w działalności społecznej i wychowaniu młodzieży
w duchu wartości chrześcijańskich odznaczony zostaje
KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
ww
w.
rc
pośmiertnie
ks. Witold Andrzejewski.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski
Download

Pozycja 310 Post. - Rej.24-2015