OD REDAKCJI
Szanowni Państwo
SPIS TREŚCI
NOWOŚCI Z BRAŃŻY PRZEMYSŁOWEJ
WYDARZENIA I TRENDY
TEMAT NUMERU
Logistyczna obsługa klienta
OPINIE
Wady i zalety planów systematycznego inwestowania
Czy firmy są gotowe na SEPA?
Na małej powierzchni
PORADY
Co przyświeca ciężarówką
ZARZĄDZANIE W PRZEMYŚLE
AEO – bezpieczny partner łańcucha dostaw w Unii
Kultura Organizacyjna – pierwszy krok do innowacyjności
Sprzedawca także odpowiada za jakość styropianu oferowanego klientom
CASE STUDY
Logistyka dla branży grzewczej i wentylacyjnej
EDUKACJA I ROZWÓJ
Posadzki w obiektach przemysłowych
Mobilne schody z platformą Krause – pomost pomiędzy komfortem a bezpieczeństwem pracy
Miło nam poinformować, iż „OŚ Przemysłu“
4
12
ma już za sobą rok swojej działalności. Dokładnie rok temu uruchomiliśmy nowoczesny
16
serwis przemysłowy, a także wydaliśmy pierwszy numer naszej gazety. Naszą publikację
22
23
26
oraz wortal dedykowaliśmy konstruktorom,
technologom, inżynierom, osobom zarzadzającym działem zakupów, a także studentom i
uczniom technicznych szkół. W ciągu całego
28
roku dostarczyliśmy Państwu pół tysiąca artykułów związanych z bran30
32
34
35
37
38
żą przemysłową, w tym wypowiedzi eksperckich, publikacji o nowościach produktowych i technologicznych, ekonomicznych i gospodarczych informacji mających istotny wpływ na rozwój naszego rodzimego
przemysłu. Nieustannie pracowaliśmy by nasz wortal był dla Państwa
profesjonalnym i wiarygodnym źródłem informacji. Naszym nadrzędnym celem było pokazywanie jak najszerszego spojrzenia na przemysł,
na wszystkie jego aspekty. Minął rok i mamy nadzieję, że sprostaliśmy
zadaniu, a informacje w naszym serwisie i gazecie dostarczyły Państwu
niezbędnej wiedzy, którą mogliście wykorzystać we własnych firmach.
W tym szczególnym dla nas dniu oddajemy w Państwa ręce nową od-
RAPORT
Eksport oraz nowe inwestycje receptą na kryzys w strefie euro
40
Sektor produkcyjny nieświadomy zalet ERP?
42
oraz zwiększona ilość informacji przypadną Państwu do gustu.
KALENDARIUM
43
W nowym e-wydaniu skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na
NIE TYLKO PRZEMYSŁ
Celma i Urząd Miasta Szczecin współpracują – będzie piękna
sala gimnastyczna
Czasowe zawieszenie spłaty kredytu. Czy to się opłaca?
44
45
świeżoną wersję e-gazety. Mamy nadzieję, że nowa szata graficzna
branży logistycznej, transporcie, e-gospodarce i magazynowaniu i tak
w artykule Jakuba Izdebskiego „Logistyczna obsługa Klienta” przeczy-
REDAKCJA
Redaktor naczelny
Katarzyna Drobik
[email protected]
Projekt okładki:
Artur Borowiak
Współpraca
CORE PR
Natalia Bątor
Reklama
Creyo
[email protected]
Prenumerata
[email protected]
Wydawca
CONNECTON Sp. z o.o.
tacie Państwo o metodach współpracy z kontrahentami, Anna Trzcińska Dyrektor Logistyki COMPLEX IQ przybliżyła korzyści z posiadania
certyfikatu AEO, na podstawie case study – specjaliści z Dachser doradzają, jak zorganizować procesy logistyczne tak, aby przebiegały
bezpiecznie, sprawnie i optymalnie kosztowo, zaś ekspert z CERESIT
doradza jak właściwie dobrać, zamontować i zaprojektować posadzkę
w halach przemysłowych lub centrach logistycznych. Prócz tematyki
związanej z logistyką znajdziecie Państwo również ranking liderów
w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii informatycznych, plany
i zalety planów inwestycyjnych oraz o koncepcji wykorzystania chaosu
w kulturze organizacyjnej.
Na koniec, chciałabym gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i przez ostatnie miesiące współtworzyli nasz
wortal i e-gazetę. Przed nami kolejne miesiące inspirujących wyzwań
oraz rzetelnej pracy na rzecz naszych Czytelników.
Zapraszam do lektury.
Katarzyna Drobik
Kwartalnik „OŚ Przemysłu” wydawany jest w formie elektronicznej (e-gazeta).
E-wydanie „OŚ Przemysłu” to:
• aktualne wydanie Gazety dostępne raz na kwartał na ekranie Twojego komputera oraz urzą dzeniach mobilnych
• atrakcyjne warunki zamieszczania reklam firmy lub ogłoszeń reklamowych
• łatwy i szybki dostęp do aktualnego numeru i numerów archiwalnych o każdej
i porze i w każdym miejscu
• możliwość archiwizacji wszystkich numerów na dysku komputera
Jeżeli życzylibyście sobie Państwo regularnie otrzymywać e-wydanie gazety, prosimy o kontakt mailowy z Działem Prenumeraty adres [email protected]
Zapraszamy do współpracy.
Redaktor Naczelny
Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub rozpowszechnianie zamieszczonego materiału redakcyjnego w jakiejkolwiek postaci, w jakimkolwiek języku, w całości lub jego części, bez uprzedniej pisemnej
zgody redakcji jest zabronione.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń oraz nie zwraca materiałów nie zamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania tekstów oraz zmiany ich formy
graficznej i tytułów.
4
WIADOMOŚCI: NOWOŚCI Z BRANŻY PRZEMYSŁOWEJ
GRZEJNIKI LOGATREND OD WRZEŚNIA
NA POLSKIM RYNKU
stać wykonane w dowolnym kolorze z całej palety barw RAL.
Grzejniki Logatrend VC i VCM mają w standardzie zainstalowany korek i odpowietrznik, a także wbudowaną wkładkę zaworową
z nastawą wstępną Danfoss.
Nowe grzejniki dostępne są w wersji standardowej, wyposażonej
w osłony boczne i górną (typy 11, 22, 33) oraz higienicznej, bez
osłon (typy 10, 20, 30). Są jedno- (typy 10 i 11) lub wielopłytowe
(typy 20, 22 i 33). Grzejniki wielopłytowe mogą być dowolnie obracane wokół osi wyznaczającej ich wysokość.
Opakowanie grzejników Logatrend składa się z naroży ochronnych, styropianu zabezpieczającego wkładkę zaworową (VC, VCM)
oraz kartonowych przekładek osłaniających dolną i górną krawędź
We wrześniu oferta marki Buderus wzbogaciła się o nowe
stalowe grzejniki Logatrend C-Profil, VC-Profil, VCM-Profil,
C-Plan, VC-Plan i VCM-Plan. Wszystkie objęte są dziesięcioletnią gwarancją producenta.
Nowe grzejniki Logatrend wykonane są z walcowanej na zimno
grubej blachy. Dzięki temu mają większą niż dotychczas moc
grzejników. Dlatego urządzenia mogą być z powodzeniem transportowane na znaczne odległości.
Oferowane dotychczas grzejniki Logatrend K-Profil, VK-Profil,
VKM-Profil, K-Plan, VK-Plan oraz VKM-Plan będą sprzedawane
do wyczerpania zapasów. Inwestycje rozpoczęte przed wrześniem
i mogą jeszcze lepiej zapewnić komfort cieplny pomieszczeń.
2013 roku i realizowane na tych urządzeniach będą kontynuowane. ■
Zgodnie z DIN 55900 grzejniki Logatrend są zagruntowane i po-
Źródło: Buderus
malowane proszkowo. Standardowo oferowane są w wersji białej
Rys. Buderus
(RAL 9016 – nieskazitelna biel), jednak na zamówienie mogą zo-
Schneider Electric przedstawia KNXecoBMS – tani,
światowy, otwarty standard automatyki do budynków energooszczędnych.
Firma Schneider Electric wprowadziła na rynek serię eko-
Sterowanie Oświetleniem
nomicznych, ekologicznych i efektywnych energetycznie
Korzyści ekonomiczne przy sterowaniu oświetleniem mogą się-
produktów KNXecoBMS z rodziny produktów automatyki
gnąć do 30% kosztów oświetlenia.
budynkowej w technologii KNX.
Stosując gamę dostępnych urządzeń z serii KNXecoBMS steru-
Oszczędności uzyskuje się przez:
jących oświetleniem (czujniki ruchu, czujniki obecności, aktory
• Automatyczne załączanie oświetleniem po wykryciu ruchu przez
załączające, ściemniające, aktory DALI, przyciski wielokrotne), ste-
czujniki ruchu i wyłączenie po nastawionym czasie (klatki schodo-
rujących roletami (aktory żaluzjowe, roletowe, stacja pogodowa,),
we, korytarze, garaże, łazienki, toalety, garderoby, oświetlenie ze-
urządzeń do sterowania komfortem (aktory grzewcze, aktory fan-
wnętrzne ciągów komunikacyjnych).
coila, czujniki otwarcia okien, mutifunkcyjne termostaty) można
• Załączenie oświetlenia po wykryciu obecności przez czujniki
uzyskać znaczące oszczędności.
obecności i dostosowanie do oświetlenia naturalnego (stanowiska
5
WIADOMOŚCI: NOWOŚCI Z BRANŻY PRZEMYSŁOWEJ
pracy w biurach).
Integrację z czujnikami otwarcia okien (wyłączenie ogrzewania po
• Zmniejszenie natężenia oświetlenia za pomocą ściemniaczy (sa-
otwarciu okna).
lon TV, korytarz, kuchnia).
Koszt urządzeń do sterowania 6 strefami grzewczymi, 2 fancoilami
Przy zastosowaniu ściemniaczy oprócz aspektów ekonomicznych
– 6000 zł netto
uzyskujemy miękki start eliminując duże prądy rozruchowe. Ponadto zmniejszenie napięcia sieciowego o 10% podwaja żywot-
Integracja systemów w budynku:
ność żarówek.
Zintegrowanie systemów w budynku może przynieść do 45% real-
Koszt urządzeń do sterowania 24 obwodami załącz/wyłącz, 4 ob-
nych oszczędności ogólnych kosztów budynków.
wodami ściemnij/rozjaśnij z 5 miejsc oraz z możliwością uzyskania
Najważniejszą kwestią przy stosowaniu rozwiązań technologii KNX
funkcji grupowych, centralnego wyłączenia, scen świetlnych – ok.
jest stopień efektywności energetycznej jaki można osiągnąć po-
4000 zł netto.
przez integrację wszystkich instalacji występujących w budynku
i konfigurację systemów w taki sposób aby ze sobą współdziałały
Sterowanie żaluzjami:
Oszczędność energii przez poprawę izolacji cieplnej
i wzajemnie się uzupełniały.
podczas
Integrując wszystkie systemy w budynku: ogrzewanie, klimatyzacja,
mrozów i silnego wiatru opuszczając żaluzje.
oświetlenie, żaluzje/rolety uzyskujemy możliwość optymalnego
Pozyskiwanie energii
wykorzystania energii i eliminujemy wzajemne zwalczanie syste-
podczas odpowiedniego nasłonecznienia
w zimie poprzez absorbcję energii naturalnej do wnętrza budynku
mów np. grzania i chłodzenia.
podnosząc żaluzje.
Koszt urządzeń do sterowania 12 żaluzjami lub roletami z 3 miejsc
Koszty urządzeń z serii KNXecoBMS do zintegrowanego
za pomocą 3 sensorów multifunkcyjnych 4-krotnych z możliwością
systemu sterowania komfortem, oświetleniem, żaluzjami/
uzyskania funkcji podnoszenia/opuszczania indywidualnie w do-
roletami w budynku (np. dom z salonem, kuchnią, łazien-
wolnych grupach, centralnie – ok. 3000 zł netto.
ką, garderobą i 3 sypialniami) z 6 strefami grzewczymi,
2 klimakonwektorami, 24 obwodami załącz/wyłącz, 4 ob-
Sterowanie komfortem:
wodami ściemnij/rozjaśnij, 12 żaluzjami/roletami z multi-
Korzyści ekonomiczne przy zastosowaniu automatyki do sterowani
funkcyjnym termostatem z LCD w każdej strefie i dodat-
komfortem mogą przynieść do 40% realnych oszczędności kosz-
kowymi przyciskami wielokrotnymi, czujnikami ruchu
tów ogrzewania.
i obecności oraz ze zdalnym dostępem do wszystkich funk-
Oszczędności uzyskuje się poprzez:
cji budynku po wi-fi i przez internet z iphona lub tableta
Indywidualną kontrolę temperatury w poszczególnych strefach
– ok. 15 000 zł netto.■
grzewczych (grzanie/chłodzenie tylko tam i tylko wtedy kiedy jest
to potrzebne).
Źródło: Schneider Electric
Tryby pracy komfort/standy/noc/Frost protection i z nastawami
temperatur odpowiednio 21/19/17/7 stopni (obniżenie temperatury o 1 stopień przynosi oszczędności rzędu 5-6%.
Lutownica zasilana przez gniazdo USB
Farnell element14 ogłosił rozpoczęcie sprzedaży pierwszej
na świecie lutownicy zasilanej przez gniazdo USB, opracowanej przez MegaPower.
Lutownica stworzona z myślą o dokonywaniu szybkich napraw
podzespołów w technologii SMT, zarówno w terenie jak i w laboratorium, może być zasilana z gniazda USB w komputerze stacjonarnym lub laptopie, albo przy pomocy baterii 9V. Lutownica
rozgrzewa się do temperatury 480°C w ciągu 20 sekund i jest niezwykle energooszczędna (5W w porównaniu z 40W w przypadku
podobnych narzędzi innych marek).
6
WIADOMOŚCI: NOWOŚCI Z BRANŻY PRZEMYSŁOWEJ
Urządzenie, którego cena wynosi 9.90 GBP wyróżnia się:
Godfrey, Global Product Director Test & Tools w firmie Farnell ele-
• Wysokiej klasy końcówką lutującą,
ment14.
• Bardzo jasną, białą dioda LED, która zapewnia oświetlenie podczas pracy,
Firma MegaPower jest bardzo zadowolona z partnerskiej współ-
• Poręczną i łatwą w transporcie konstrukcją,
pracy z Premier Farnell, której efektem jest nowe narzędzie do
• Blokadą bezpieczeństwa głównego włącznika,
lutowania podzespołów SMT. Doceniamy pracę i doświadczenie
• Wysoką wydajnością energetyczną,
zespołu Farnell element14, dzięki którym na rynek trafiają tak
• Nasadką ochronną.
nowatorskie produkty – poinformował George Hu, Managing Director w MegaPower.■
Cieszymy się, że możemy zaoferować klientom ten nowy, interesujący produkt. Mamy nadzieję, że spotka się on z uznaniem
Źródło: Farnell
branży przyrządów naprawczych i wpasuje się w potrzeby za-
Rys. Farnell
równo profesjonalistów, jak i majsterkowiczów – komentuje Chris
Nowa pompa ciepła Supraeco marki Junkers
Junkers wprowadza do swojej oferty nową generację pomp
prowadzenie w wyznaczonym czasie dezynfekcji termicznej.
ciepła Supraeco W. Urządzenia dostarczają ciepłą wodę
użytkową z jeszcze wyższą sprawnością i z powodzeniem
Pompy wyposażone są w zabezpieczony anodą, emaliowany za-
współpracują ze wszystkimi źródłami ciepła w obiekcie.
sobnik z wężownicą. W czasie podgrzewania wody, zasobnik o pojemności 270 litrów wypełniany jest warstwowo. Maksymalna wartość temperatury wody, przy podgrzewaniu jej wyłącznie pompą
ciepła, wynosi 60 stopni Celsjusza.
Unikalną cechą pomp marki Junkers jest ich modułowa konstrukcja. Płytowy wymiennik ciepła (skraplacz) znajduje się w górnej
części urządzenia i może być w prosty i szybki sposób odłączony
od zasobnika. Dzięki temu transport oraz instalacja pompy są bardzo ułatwione.
W ofercie marki Junkers są dwa modele nowych pompy ciepła: Supraeco W SWO 270-2X i Supraeco W SWI 270-2X. W obu typach
współczynnik wydajności cieplnej sięga 4,3. Minimalna temperatura powietrza zasysanego w czasie pracy przez pompy SWO wynosi -10 stopni Celsjusza, a w przypadku SWI +5 stopni Celsjusza.
Obudowa urządzeń pozwala na podłączenie powietrznych kanałów o długości nawet do 70 metrów i pobieranie powietrza z dowolnego miejsca. Dzięki temu pompy ciepła mogą być dodatkowo
wykorzystywane do chłodzenia pomieszczeń nagrzanych promieniami słonecznymi lub do osuszania wilgotnych miejsc, takich jak
Nowe powietrzne pompy ciepła marki Junkers przeznaczone są
na przykład piwnice i pralnie.
do podgrzewania wody użytkowej w domach jedno i wielorodzinnych. Mogą pracować w kaskadzie, więc sprawdzą się także
Pompy ciepła Supraeco W są przystosowane do współpracy
w obiektach użyteczności publicznej i budynkach hotelowych, czyli
z pozostałymi znajdującymi się w obiekcie źródłami ciepła, czyli
w miejscach o bardzo dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę.
z dowolnymi kotłami grzewczymi, kolektorami słonecznymi, a na-
Pompy ciepła Supraeco W są proste w montażu. Podłącza się je
wet z panelami fotowoltaicznymi. Objęte są pięcioletnią gwarancją
tak, jak standardowy zasobnik ciepłej wody. Łatwa jest także ich
producenta.■
obsługa. Intuicyjny sterownik z wyświetlaczem LCD pozwala między innymi śledzić zużycie energii i ustawić tryb pracy pompy. Za
Źródło: Junkers
jego pomocą można także zaprogramować automatyczne prze-
Rys. Junkers
7
WIADOMOŚCI: NOWOŚCI Z BRANŻY PRZEMYSŁOWEJ
Kolejna udana realizacja w Quinto
Powyższa konstrukcja o wadze 8400 kg wykonana jest z stali kon-
waż jej rozmiary czy kształt różnią się w zależności od miejsca za-
strukcyjnej w gatunku S235JR-G2. Podczas produkcji wykorzystano
stosowania.
m.in plastyczne procesy obróbki takie jak walcowanie oraz zagi-
Po wykonaniu konstrukcja poddawana jest obróbce strumieniowo-
nanie. Konstrukcja ta jest częścią linii do odzysku przy procesie
-ściernej, gdzie jako ścierniwo używany jest śrut. Celem tej obróbki
spalania węgla, produktem ubocznym w tym procesie jest roztwór
jest zmiania chropowatości powierzchni, aby następnie nałożona
popiołu, szlaki po węglowej oraz wody. Wykorzystując prawa fizyki
farba mocniej pokryła powierzchnię stalową.■
oddziela się poszczególne elementy od siebie, tak aby zoptymalizować powyższy proces oraz w celach ochrony środowiska. Tego
Źródło: Quinto
typu konstrukcja produkowana jest na zamówienie klienta, ponie-
Fot: Quinto
SmartStruxure Lite rewolucjonizuje rynek małych
i średnich instalacji
Firma Schneider Electric wprowadza innowacyjne rozwiązanie na-
jest do małych i średnich
zwane SmartStruxure Lite, dedykowane dla rynku małych i śred-
budynków komercyjnych
nich instalacji. Teraz również budynki o niewielkiej powierzchni
(firmy,
mogą być efektywnie sterowane i monitorowane obniżając tym
budynków
samym koszty eksploatacji obiektu.
publicznej, sklepów, ma-
Zastosowanie SmartStruxure Lite umożliwia znaczną oszczędność
gazynów, małych hoteli,
kosztów bez negatywnego wpływu na komfort użytkownika bu-
pensjonatów
dynku.
wczasowych.
Nowy system firmy Schneider Electric to ciekawa oferta uzupełnia-
SmartStruxure Lite to cie-
jąca dotychczasowe rozwiązania pomiędzy lokalnym sterowaniem
kawa oferta, która mamy
poszczególnych instalacji a centralnym systemem sterowania i za-
nadzieję spotka się z du-
rządzania instalacjami w budynku. Podstawą rozwiązania są wie-
żym zainteresowaniem wśród inwestorów i projektantów rynku
lofunkcyjne urządzenia zarządzania (MPM), które łączą w jednym
małych i średnich instalacji, gdzie budżety nie są tak duże jak
urządzeniu: programowalny sterownik, bramki i serwer sieci Web.
w przypadku inwestycji wielkopowierzchniowych, takie jak np:
Umożliwia to modernizację istniejących instalacji bez konieczności
biurowce, centra handlowe, hale widowiskowe. Nie bez znacze-
zakupu dodatkowego oprogramowania i zapewnia kompatybil-
nia jest tu komunikacja bezprzewodowa, która umożliwia prostą
ność z urządzeniami obsługującymi: Modbus®, EnOcean® (bez-
modernizację istniejącej instalacji oraz nieskomplikowaną konfi-
przewodowy) i ZigBee® (bezprzewodowy).
guracje, ułatwiającą obsługę systemu przez użytkownika” – po-
SmartStruxure Lite wykorzystuje bezprzewodowe i internetowe
wiedział Jacek Parys, Wiceprezes Pionu Budynków firmy Schneider
technologie. W przyjazny dla użytkownika sposób umożliwia ła-
Electric.■
mniejsze
biura),
użyteczności
i
domów
twe i skuteczne sterowanie urządzeniami wentylacji, ogrzewania i
chłodzenia oraz oświetlenia, posiadającymi możliwość komunikacji
Źródło: Schneider Electric
z systemem zarządzania budynkiem (BMS). Produkt skierowany
Rys. Schneider Electric
8
WIADOMOŚCI: NOWOŚCI Z BRANŻY PRZEMYSŁOWEJ
Silnik elektryczny Bosch – kompaktowe źródło mocy
jedynie w przybliżeniu opisują dynamikę, jakiej doświadcza kierowca, naciskając pedał gazu. Mały silnik elektryczny oferuje bowiem takie wrażenia z jazdy, jakie do tej pory gwarantowały tylko
dużo mocniejsze silniki spalinowe. Jest to możliwe, ponieważ silnik SMG180 osiąga maksymalny moment obrotowy 200 Nm już
w niskim zakresie obrotów. Gdy kierowca naciśnie pedał gazu, ma
do dyspozycji pełen moment obrotowy, a dodatkowo możliwa
jest także płynna, relaksująca i bezszelestna jazda. Silnik jest także
bardzo efektywny: osiąga sprawność powyżej 90%. Unikalną cechą nowego silnika jest jego przystosowanie do trybu miejskiego,
do którego optymalnie dopasowano jego sprawność. Podstawowa zasada jest następująca: im efektywniejsza praca silnika elektrycznego, tym większy zasięg jazdy z napędem elektrycznym.
Brak kontroli oleju, dodatkowy napęd na 4 koła
Drugim atutem kompaktowego silnika elektrycznego jest wygoda zapewniana kierowcy. Co typowe dla silnika elektrycznego,
Wydajny napęd elektryczny o mocy do 80 kW i wyjątkowo wysokiej
sprawności w cyklu miejskim
• Lekki silnik o wadze 32 kg i małych wymiarach
• Moment obrotowy 200 Nm od samego startu
• W wersji Axle Split możliwy napęd na cztery koła
SMG180/120 firmy Bosch to kompaktowy silnik będący elementem układu przeniesienia napędu w samochodach elektrycznych.
Silnik waży zaledwie 32 kg i ma tak zwartą konstrukcję, że bez
problemu zmieściłby się w zwykłym plecaku szkolnym. Oznacza
to, iż jest bardziej kompaktowy i znacznie lżejszy od konwencjonalnego silnika spalinowego, a mimo to oferuje imponującą moc.
– SMG 180/120 to uniwersalne rozwiązanie Bosch dla samochodów z napędem elektrycznym. Już od pierwszych metrów jazdy
silnik oferuje dynamiczne przyspieszenie. Można go montować
zarówno w samochodach z napędem wyłącznie elektrycznym, jak
i w wersjach hybrydowych – mówi Joachim Fetzer, odpowiedzialny
w firmie Bosch za układy do pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Rzut oka na aktualnie produkowane modele wyposażone
w SMG180/120 ukazuje różnorodność zastosowań. Kierowcy modelu Smart fortwo oraz Fiata 500e już dziś mogą wypróbować
możliwości nowego silnika elektrycznego. Silnik synchroniczny z
magnesami trwałymi jest montowany także w samochodach hybrydowych, np. w dieslowskiej hybrydzie Peugeot 3008.
W samochodach hybrydowych kompaktowy silnik elektryczny
Bosch wspomaga pracę silnika spalinowego mocą do 40 kW. W
przypadku aut z napędem czysto elektrycznym oraz hybryd Plug-in silnik SMG 180/120 oferuje moc do 80 kW. Jednak liczby te
SMG180 realizuje funkcje Start-Stop oraz odzysku energii hamowania (rekuperacja). Także przełączanie biegów należy do przeszłości, ponieważ silnik pracuje ze stałym przełożeniem. Wyjściowa
prędkość obrotowa dochodząca do 12 800 obrotów na minutę
zapewnia silnikowi elastyczność i uniwersalność. Nawet w przypadku jazdy wstecz, bieg nie jest przełączany mechanicznie, lecz
elektrycznie.
Dodatkową zaletą jest bezobsługowość silnika. Nie zawiera on
mechanicznych części zużywających się, które wymagałyby regularnego serwisowania lub wymiany. Kierowcy odpada także inny,
uciążliwy obowiązek: nie musi już kontrolować poziomu oleju ani
uzupełniać płynu w chłodnicy.
Ważną zaletą w przypadku nowego silnika SMG jest elastyczność
montażu. Silnik można zainstalować także na tylnej osi pojazdu.
Dzięki temu w samochodach hybrydowych silnik spalinowy może
napędzać przednią oś, a elektryczny - tylną. Oprócz zalet oferowanych przez układ hybrydowy klienci otrzymują dodatkowo
funkcję napędu na cztery koła. Przykładem samochodu z takim
rozwiązaniem napędu Axle Split jest Peugeot 3008 Hybrid4, wprowadzony do produkcji seryjnej przez koncern PSA i firmę Bosch.■
Źródło: Bosch
Fot. Bosch
9
WIADOMOŚCI: NOWOŚCI Z BRANŻY PRZEMYSŁOWEJ
Nowa jakość oświetlenia
BELVISO LED to kolekcja opraw, dostępnych w wersji diodowej oraz T5, wyróżniająca się w szczególności
charakterystycznym designem oraz bardzo wysoką wydajnością. Ramy z tej kolekcji stanowią nie tylko
wyrazisty element w architekturze, ale przede wszystkim doskonałe źródło światła, zwłaszcza w pomieszczeniach biurowych oraz reprezentacyjnych.
mi oraz żółtymi.
Wszystkie oprawy przystosowane do montażu na sufitach charakteryzują podobne parametry techniczne. Strumień świetlny opraw
to 3800 - 3900 lumenów, zaś ich wydajność to od 103 do 105
lm/W. Barwa światła biała neutralna przy temperaturze barwowej
4000 K. Dodatkowo model LED Belviso D emituje światło o zmniejszonej luminancji L ≤ 1500 cd/m² dla kąta emisji powyżej 65° w
każdym kierunku i dostępny jest również w wersji przystosowanej
do świetlówek. Oprawy wyposażone zostały również w transformator elektroniczny oraz funkcję ściemniania cyfrowego DALI.
Odmienną propozycją jest oprawa podłogowa Belviso S dostępna
w dwóch wersjach kolorystycznych – białej oraz srebrnej. Model
ten to dowód na to, jak harmonijnie połączyć najnowszą technologię z minimalistycznym wzornictwem. Wyposażona w dodatkowy panel światła pośredniego z 36 diodami będzie doskonałym
rozwiązaniem jako indywidualne źródło oświetlenia, zwłaszcza w
pomieszczeniach biurowych. Wykonana została z aluminium formowanego ciśnieniowo oraz stali, które poza efektownym wyglądem zapewniają również wytrzymałość samej konstrukcji. Model
Belvisio to linia opraw stojących, nasufitowych i wpuszczanych. Zastosowane we wszystkich modelach ramy zapewniają równomierne i harmonijne oświetlenie, emitując światło o jaskrawości zgodnej
z normami. Dzięki opcji łączenia pojedynczych opraw w stylowe
zestawy ich możliwości aranżacyjne zwiększają się.
Kolekcja Belviso to pięć modeli, z pomocą których jesteśmy w stanie stworzyć optymalne oświetlenie praktycznie dla każdego pomieszczenia. Kolekcja ta stanowi nie tylko efektywne źródła światła
ale jednocześnie ciekawy element architektoniczny, przekładający
się na styl i atrakcyjność samego wnętrza.
Modele D, C1 oraz C2 to oprawy przystosowane do montażu na
sufitach oraz sufitach podwieszanych wewnątrz budynków. Każdy
z nich wyposażony został w zwiększający ich efektywność specjalny system mikropryzmatyczny o równomiernej strukturze, będący
gwarantem harmonijnego oświetlenia. Oprawy LED Belviso najlepiej sprawdzą się w salach konferencyjnych, biurach lub ośrodkach
zdrowia, a także w korytarzach, restauracjach lub pomieszczeniach
mieszkalnych. Aby dodatkowo zwiększyć ich możliwości aranżacyjne dostępne są również w wersji z kolorowymi przeświecalnymi
ramkami np. niebieskimi, zielonymi, pomarańczowymi, czerwony-
ten dostępny jest także w wersji przystosowanej do świetlówek T5.
Mówiąc o linii Belviso nie można zapomnieć o minimalistycznej
diodowej oprawie LED Belviso Active, która najlepiej sprawdzi się
jako oświetlenie uzupełniające w sklepach, foyer czy korytarzach.
Przystosowana do montowania w otworach montażowych i sufitach systemowych z krytymi lub widocznymi szynami nośnymi, wyposażona została w panele diodowe o barwie ciepłej, białej (3000
K) oraz białej dziennej (6500 K). Każda z grup diod sterowana jest
osobno. W przeciwieństwie do opisywanych wczesniej modeli,
Belviso Active ma również dwa odzielnie sterowane transformery
elektroniczne.■
Źródło: Trilux
Rys: Trilux
10
WIADOMOŚCI: NOWOŚCI Z BRANŻY PRZEMYSŁOWEJ
Osprzęt do wózka zwiększy możliwości
Przedsiębiorcy coraz rzadziej decydują się na zakup wózka widłowego bez dodatkowego osprzętu. W niektórych branżach jest to konieczność ze względu na specyfikę przewożonego towaru,
w innych dodatkowe wyposażenie pozwala zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo pracowników.
liczna, nazywana także łyżką, może służyć do transportu węgla
i piasku. Montowana na widłach bądź na karetce, sterowana jest
zazwyczaj jednym bądź dwoma cylindrami hydraulicznymi. Podobnym rozwiązaniem są szufle mechaniczne, które otwiera się za
pomocą cięgna i zamyka przez opuszczenie wideł. Do prostego
rozładunku przewożonego materiału służy pojemnik przechylny,
dostępny także w wersji zamykanej, jak i kontener z uchylnym
dnem. Aby widlak mógł być wykorzystywany również do odśnieżania, warto zainwestować w odpowiedni pług, który to umożliwi.
Do owoców i palet
Paletyzery to narzędzia, które mogą pozwolić na jednoczesny
transport od jednej nawet do ośmiu palet. Osprzęt ten sprawdzi
się w sytuacji dużego i szybkiego załadunku bądź rozładunku.
Wiele z nich jest wyposażonych w przesuw boczny, przez co ograniczone jest zużycie i obciążenie wózka widłowego. W niektórych
modelach można także zmniejszyć odległość między paletami do
zera, przez co przewóz ładunku jest bezpieczniejszy i bardziej wydajny. Urządzeniem, które również ułatwi transport są obrotnice.
Narzędzia te, napędzane są przez układ ślimakowy. Obrotnice
zbudowane na bazie solidnego, stalowego odlewu umożliwiają
Typ wózka widłowego, warunki w których jest wykorzystywany, ale
przede wszystkim rodzaj wykonywanych prac to główne czynniki
determinujące wybór konkretnego osprzętu. Największą popularnością cieszy się zwłaszcza w branży spożywczej, ogrodniczej oraz
sadowniczej. Rynek oferuje dziesiątki rozwiązań, z czego większość
tworzonych jest na zamówienie, pod konkretne potrzeby przedsiębiorstwa. Ich montaż jest na tyle prosty, że może być wykonany przez pracowników w firmie. Większość producentów wózków
widłowych współpracuje z dostawcami dodatkowego osprzętu,
dlatego już podczas zakupu można wyposażyć widlaka w dedykowane akcesoria usprawniające pracę. - W ofercie STILL znajduje
się w zasadzie cały przekrój rozwiązań dostępnych na rynku. Potrzeby klientów są w tym zakresie niezwykle zróżnicowane. Wśród
popularnych typów osprzętów warto wymienić np. przesuw boczny, obrotnice, chwytaki, pozycjonery, paletyzery, przedłużki, żurawie, trzpienie, pługi śnieżne. Klienci bardzo często decydują się na
zakup dodatkowego osprzętu, ponieważ pozwala to rozszerzyć
możliwości, które daje sam widlak - mówi Tobiasz Jakubczak, specjalista ds. Produktu w firmie STILL. Jakie są najbardziej popularne
rozwiązania?
Do piasku i do śniegu
Przedsiębiorstwa, w których przewozi się materiały sypkie mogą
korzystać z różnego rodzaju pojemników i szufli. Szufla hydrau-
łatwe wysypanie materiału w przypadku dużych skrzyń z ładunkiem. Pozwala to na znaczne zwiększenie wydajności oraz ułatwienie pracy. Obrotnice świetnie sprawdzają się w branży spożywczej
i sadowniczej, choćby do prostszego transportu owoców.
Do beczek i do bel
Do usprawnienia przewozu mniejszych materiałów, takich jak
beczki, bele, kartony czy role służą różnego rodzaju chwytaki.
Uchwyty do beczek to narzędzia pozwalające na przewóz pionowy od jednej do dwóch sztuk. Egzemplarze posiadające automatyczne zwolnienie pozwalają na szybszą pracę – operator nie
musi schodzić z wózka by postawić beczkę. W przypadku firm,
w których przewozi się bele celulozy czy role papieru przyda się
obrotowy chwytak. Urządzenie skonstruowane na bazie profilowanych prowadnic zapewnia stabilność i sprawniejszą obsługę ładunków. Podobnie wygląda to w przypadku transportu towarów w
kartonach (np. AGD, RTV), gdzie także wykorzystuje się chwytaki.
Ich wyłożone gumą ramiona sprawiają, że siła nacisku rozkłada się
równomiernie na ładunek, a przewóz jest o wiele szybszy.■
Źródło Still Polska
Fot: Still Polska
WIADOMOŚCI: NOWOŚCI Z BRANŻY PRZEMYSŁOWEJ
12
WYDARZENIA I TRENDY
Nowoczesne rozwiązania IT w sektorze TSL – wnioski ekspertów po debacie zorganizowanej przez Business Penetration & Consulting (BPC)
W ciągu ostatnich kilku lat sektor TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) przeżywałdynamiczny wzrost związany z przygotowaniami do Euro 2012 oraz realizacją projektówz funduszy unijnych. Zakończenie inwestycji, rosnące ceny paliw czy zbyt duże nasycenie rynku pogorszyły sytuację w branży. Na spotkaniu zorganizowanym przez firmę konsultingową Business Penetration & Consulting (BPC) w Pałacu Alexandrów
koło Wrocławia, eksperci omówili tendencje branży w kontekście stosowania nowoczesnych rozwiązań
informatycznych. Do dyskusji zaproszono kadrę menadżerską firm sektora TSL oraz dostawców rozwiązań
IT.
Według Izby Spedycji i Logistyki na rynku działa ok. 450-500 firm
pozyskanie kontraktów rzetelnym firmom spedycyjnym. Pogarsza
spedycyjnych. Zaledwie kilkanaście to operatorzy, którzy oferują
się również wizerunek usług świadczonych przez polskie przedsię-
szeroki wolumen asortymentowy i obsługują rynki międzynaro-
biorstwa spedycyjne;
dowe. Są to firmy świadome potrzeb informatycznych, systema-
• Uczestnicy debaty wielokrotnie podnosili kwestię weryfikacji kom-
tycznie inwestują w nowoczesne rozwiązania IT. Natomiast kilkaset
petencji dostawców. Decydenci firm transportowych przy wyborze
firm branży TSL to małe firmy spedycyjne, które posiadają mały ta-
systemów informatycznych kierują się referencjami. To kryterium
bor samochodowy rzędu kilkunastu samochodów. Zaledwie 18 %
jest jednak niewystarczające, gdyż dostawcy manipulują w ofertach
z nich planuje zakup jakiegokolwiek oprogramowania.
i przedstawiają nieprawdziwe informacje.
Na spotkaniu eksperci poruszyli ważne problemy, które pojawiają
Eksperci wielokrotnie podkreślali, iż w procesie wyboru zaawanso-
się w branży:
wanych rozwiązań informatycznych ważna jest rozmowa pomiędzy
• Eksperci zwrócili uwagę na współpracę pomiędzy dużymi, mię-
dostawcą a osobą decyzyjną i wskazanie jak najwięcej problemów
dzynarodowymi operatorami, a małymi przedsiębiorstwami spe-
i oczekiwań systemowych. Niepokojącym faktem jest to, iż brak
dycyjnymi. Operatorzy zdecydowanie łatwiej pozyskują duże kon-
czasu często stanowi przyczynę wyboru niewłaściwego systemu. ■
trakty, do których podwynajmowane są mniejsze firmy. Eksperci
podkreślali, że mocną stroną małych firm spedycyjnych jest ich
Wnioski ze spotkania ekspertów branży logistycznej zosta-
mobilność i elastyczność w dostosowaniu do specyficznych zamó-
ną zredagowane i przekazane przedsiębiorstwom i są do-
wień;
stępne na stronie: http://synergia-it.pl/2013-08-29/wroc-
• Obecni na spotkaniu wskazywali na niepokojące tendencje na
law/
rynku, a w szczególności eskalację nieuczciwych zachowań. W
obliczu dużej konkurencji, małe firmy zaniżają ceny i oferują gor-
Źródło: Business Penetration & Consulting
szą jakość usług. W konsekwencji „psują rynek”, uniemożliwiając
Im więcej prewencji, tym mniej wypadków
Kwestie bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie omawiano w Lubinie podczas dwudniowego, wyjazdowego posiedzenia Rady Ochrony Pracy. 30 września członkowie rady zapoznali się z działalnością Jednostki Ratownictwa Górniczo – Hutniczego w KGHM, dzisiaj, 1 października, na plenarnym posiedzeniu
omawiano przykłady i rezultaty działań prewencyjnych. Statystyki pokazują, że w polskim górnictwie liczba
wypadków stale się zmniejsza.
Stan BHP w gospodarce narodowej obrazują dane Głównego
w handlu z ponad 11 tysięcy poszkodowanych w wypadkach.
Urzędu Statystycznego. W polskim górnictwie podziemnym, za-
Głównymi przyczynami najcięższych górniczych wypadków są:
trudniającym w ub. r. ponad 120 tysięcy osób, odnotowano blisko
oberwanie się skał ze stropu i ociosów, tąpnięcia, nieprzestrzega-
2700 wypadków przy pracy. Znacznie mniej niż np. w przetwór-
nie technologii prowadzenia robót, niewłaściwa organizacja pracy.
stwie, w którym było ponad 30 tysięcy poszkodowanych, a także
Ze statystyk wynika, że wzrasta liczba wypadków spowodowa-
13
WYDARZENIA I TRENDY
spektor Pracy.
W górnictwie ciągle odległy jest nasz dalekosiężny cel zerowej
wypadkowości w zakresie wypadków śmiertelnych i ciężkich. Taki
cel, jako ideał, stawiają sobie nasi koledzy z KGHM International,
i my też do tego ideału dążymy – mówi Herbert Wirth, prezes
zarządu KGHM Polska Miedź SA. – Niezwykle ważne jest zaufanie,
kultura pracy i zmiana mentalności. Wciąż mamy do czynienia
z przyzwalaniem na zachowania ryzykowne, niezgodne z przepisami. Jako pracodawca na bezpieczeństwie nie oszczędzamy.
Nakłady w sferze BHP, rozumiane szeroko – od szkoleń, poprzez
zakupy środków ochrony osobistej, wdrażanie bezpieczniejszych
systemów eksploatacji po wymianę parku maszynowego sięgają kilkuset milionów złotych rocznie. Moim celem jest wycofanie
ludzi z miejsc najbardziej niebezpiecznych. Tam powinny pracować inteligentne maszyny i roboty. To jednak kwestia dalszej
przyszłości - stwierdza prezes Wirth.
Podczas lubińskiego posiedzenia Rady Ochrony Pracy zwracano
uwagę na konieczność poprawy warunków pracy i ochrony zdrowia wszystkich zatrudnionych w przemyśle wydobywczym, szczególnie pracowników firm usługowych. Wiceprezes zarządu KGHM,
nych czynnikiem ludzkim. To zjawisko wyjaśniał Piotr Litwa, prezes
Wyższego Urzędu Górniczego. - Opanowaliśmy większość naturalnych zagrożeń i zmniejszyliśmy liczbę wypadków przez nie
spowodowanych. Dlatego statystycznie wzrósł udział wypadków
związanych z czynnikiem ludzkim. W ogólnym bilansie ich liczba
jest jednak zdecydowanie mniejsza niż jeszcze kilka lat temu.
Czynnik ludzki nie oznacza jednak, że winny jest tylko pracownik.
Dochodzimy do wniosku, że ludzi gubi brawura, przyzwyczajenie
i rutyna pracy. Wina nie leży jednak tylko po stronie pracownika. Zrzucanie na niego winy jest niesprawiedliwe. Czasem jest
to kwestia organizacji pracy. Nie zapominajmy, że pracownik
nie jest samodzielny w procesie produkcji. Podlega nadzorowi
i to pracodawca odpowiada za zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków - tłumaczy Iwona Hickiewicz, Główny In-
Wojciech Kędzia, zwrócił uwagę na fakt, że wypadki w KGHM zdarzają się nie tylko w kopalniach: - Co piąty wypadek ma miejsce w
hutach lub Zakładach Wzbogacania Rud. Dobrą informacją jest
to, że odnotowujemy ciągły spadek podobnych zdarzeń. Obecnie
statystyki mówią, że na milion przepracowanych godzin dochodzi do dwunastu wypadków.
Posiedzenie Rady Ochrony Pracy odbyło się w Lubinie na zaproszenie KGHM Polska Miedź SA i Związku Pracodawców Polska
Miedź.
Źródło: KGHM Polska Miedź S.A.
Fot: KGHM Polska Miedź S.A.
14
WYDARZENIA I TRENDY
Liderzy w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii informatycznych
Polski sektor ICT ma ogromny potencjał wzrostu i duży wpływ na całą gospodarkę, a prawie każda branża
korzysta z informatycznych rozwiązań. Najlepszym dowodem są osiągnięcia laureatów konkursu – powiedział wiceminister gospodarki Dariusz Bogdan na gali „Lider Informatyki”. Uroczystość odbyła się 26
września 2013 r. w Warszawie.
Wśród laureatów tegorocznej edycji konkursu znalazły m.in. Polskie
stra Gospodarki za innowacyjne wykorzystanie technologii telein-
Sieci Elektroenergetyczne, Urząd Miejski w Zabrzu, czy Wojskowe
formatycznych w działalności gospodarczej. Otrzymała ją Grupa
Zakłady Mechaniczne SA. -Cieszę się, że innowacyjne technologie
Raben za ePOD - elektroniczne potwierdzenie dostawy towaru.
są wdrażane nie tylko w nowoczesnych firmach, ale także w handlu i usługach oraz sektorze publicznym – podkreślił wiceminister.
Liderzy Informatyki 2013 w kategoriach:
Przypomniał również, że polska branża ICT to nowoczesny i dyna-
• Bankowość i finanse: Grupa Generali
miczny sektor, oferujący klientom i inwestorom doskonałe możli-
• Handel i usługi: Grupa Allegro sp. z o.o.
wości rozwoju. – O jej dobrej sytuacji przekonują chociażby wyni-
• Przemysł: Wojskowe Zakłady Mechaniczne SA
ki analiz przedstawione w raporcie Computerworld Top 200. To
• Sektor publiczny: Urząd Miejski w Zabrzu
już trzeci rok z rzędu, w którym odnotowaliśmy wzrostu wartości
• Sektor użyteczności publicznej: Polskie Sieci Elektroenergetyczne
rynku ICT - zaznaczył wiceminister Bogdan.
• Służba zdrowia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocła-
W opinii wiceministra intensywny rozwój branży potwierdza rów-
wiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
nież ciągłe zapotrzebowanie na dobrze wykształconych specjalistów. – Każdego roku tysiące młodych ludzi otrzymują dyplom
Nagrody specjalne:
ukończenia studiów informatycznych. Są one na liście tzw. kie-
• Green IT: Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o.
runków zamawianych, które mają kluczowe znaczenie dla go-
• Telekomunikacja: RUCH SA
spodarki opartej na wiedzy – powiedział.
Ponadto atrakcyjność naszego rynku doceniają także największe
Celem konkursu „Lider Informatyki”, organizowanym przez maga-
globalne koncerny, które tworzą w Polsce ośrodki badawczo-roz-
zyn „Computerworld” jest wyłonienie przedsiębiorstw oraz insty-
wojowe, głównie w pobliżu dużych uczelni. - Jesteśmy jednym
tucji publicznych, które najlepiej potrafią wykorzystać ICT w swojej
z najważniejszych europejskich centrów usług w sektorze BPO,
działalności. Wydarzenie jest objęte patronatem honorowym Mi-
czyli Business Process Offshoring, który obejmuje m.in. obsługę i
nistra Gospodarki.■
doradztwo z zakresu IT – podsumował wiceminister Bogdan.
Podsekretarz stanu w MG wręczył także Nagrodę Specjalną Mini-
Źródło: Ministerstwo Gospodarki
15
WYDARZENIA I TRENDY
Wskaźnik PMI dla Polski we wrześniu wzrósł z 52,6
do 53,1 punktów
Z opublikowanych danych HSBC opracowanych dla Markit wynika, że wskaźnik PMI dla polskiego sektora
przemysłowego trzeci miesiąc z rzędu sygnalizuje poprawę warunków gospodarczych i we wrześniu odnotował wzrost z 52,6 do wartości 53,1 punktów. Jest to największy wzrost w ciągu ostatnich 17 miesięcy.
Średni odczyt wskaźnika PMI za III kwartał 52.3 punkty był najwyższy od II kwartału 2011 roku.
Wskaźnik PMI dla Przemysłu obrazuje kondycję polskiego przemy-
szą połową tego roku, kiedy to indeks PMI wyniósł średnio nieco
słu. Opracowany jest on na postawie pięciu subindeksów: nowych
powyżej 48 punktów w obu kwartałach. Choć indeksy produkcji
zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji
i nowych zamówień nieco spadły we wrześniu w porównaniu do
zakupionych. Poziom 50 punktów oddziela wzrost od spowolnie-
sierpnia, wzrost indeksów zapasów pozycji zakupionych i zatrud-
nia. I tak, poniżej 50 pkt. wskazuje na spadek aktywności sektora
nienia te spadki zrekompensowały. Indeks zatrudnienia wzrósł
przemysłowego, zaś powyżej poziomu 50 pkt. na wzrost aktywno-
do najwyższego poziomu od sześciu lat. Jest to szczególnie obie-
ści w sektorze i ogólną poprawę warunków w sektorze.
cujące zważywszy na bardzo słaby popyt konsumpcyjny od poło-
Na wartość wskaźnika PMI wpłynęła liczba nowych zamówień,
wy 2012, przede wszystkim ze względu na słabość rynku pracy.
wzrost wielkości produkcji, które we wrześniu doprowadziły do
Badanie PMI wskazuje również na niską presję inflacyjną. Mimo,
najszybszego od 6 lat wzrostu poziomu zatrudnienia w sektorze
że koszty produkcji rosły w trzecim kwartale tego roku, ceny
przemysłowym. Trzeci miesiąc z rzędu odnotowany został również
produktów spadały. Ten kontrast wskazuje na wciąż niewielką
wzrost aktywności zakupowej.
możliwość podnoszenia cen przez producentów i sugeruje, że
obecne ożywienie wciąż pozostaje potencjalnie niestabilne. Po-
Sytuację polskiego sektora przemysłowego skomentowała Agata
prawa indeksu PMI w trzecim kwartale potwierdza jednak nasze
Urbańska-Giner, ekonomista HSBC ds. Europy Środkowo-Wschod-
oczekiwania, że spadek wzrostu PKB wyhamował w pierwszym
niej:
kwartale 2013 roku i że wzrost PKB będzie stopniowo przyspie-
We wrześniu trzeci miesiąc z rzędu polski indeks PMI rósł w
szał w kolejnych kwartałach. Szacujemy wzrost PKB na poziomie
przedziale powyżej 50 punktów, granicy poprawy i pogorsze-
2,6% rok do roku w 2014 w porównaniu do 1% w 2013.
nia sytuacji w sektorze przemysłowym. Średnia indeksu PMI w
trzecim kwartale tego roku, która wynosi 52.3 jest najwyższa od
drugiego kwartału 2011 roku i wskazuje na wyraźną poprawę w
sektorze przetwórstwa przemysłowego w porównaniu z pierw-
Źródło: HSBC
16
TEMAT NUMERU
LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA
Podstawą istnienia organizacji na rynku jest obsługa klienta. Przedsiębiorstwa, które postrzegają klientów
jako „utrapienie”, prawdopodobnie nie przetrwają zbyt długo. Jeśli klient zrazi się do organizacji, to nie
skorzysta z jego usług w przyszłości, co przełoży się na małą ilość zamówień lub nawet ich brak, a stąd już
niedługa droga do bankructwa. W związku z tym, jeśli organizacja chce przetrwać, powinno wyznaczyć
standardy obsługi klienta i wprowadzić je w życie.
Czym jest obsługa klienta?
zobowiązania). Porównanie not kredytowych z ilością dostaw zre-
To główne pojęcie nowoczesnej logistyki. Istota obsługi nabywców
alizowanych, pozwala z łatwością zmierzyć relatywną staranność w
może być rozumiana jako zespół czynności służących do realizacji
realizacji zamówień. Natomiast przykładem zewnętrznych źródeł
oczekiwań klientów, konkretne standardy świadczonych usług lub
danych mogą być formularze zawierające pytania dla odbiorcy, np.
nawet jako zorientowana na klienta filozofia zarządzania firmą. W
data i czas dostawy zamówionego produktu, pomyłki w wielkości
ostatnich latach, w miarę wzrostu znaczenia obsługi klientów jest
dostawy, czy otrzymanie właściwego produktu.
ona definiowana jako proces tworzenia wartości dodanej, zwią-
Kolejna kwestia odpowiada na pytanie: jakie cechy (elementy) mie-
zanej z wymianą produktu lub usług. Poziom obsługi klienta jest
rzyć.
istotnym czynnikiem, mającym wpływ na przychody i koszty. Zapewnienie obsługi na określonym poziomie wiąże się z konieczno-
Elementy obsługi można podzielić na trzy kategorie:
ścią wykonania różnych działań.
1. przed transakcyjne – nie mają większego związku z czynnościami logistycznymi, lecz w znaczący sposób oddziałują na wielkość
sprzedaży lub na poziom usług. Sygnalizują też politykę danego
przedsiębiorstwa w zakresie obsługi klienta.
2. transakcyjne – decydują o sprawnym i zgodnym z oczekiwaniami klienta przeprowadzeniu transakcji, np. realizowany czas dostawy (upływający od momentu złożenia zamówienia do momentu
otrzymania produktu przez odbiorcę), dostępność produktów z
zapasu (zaspokojenie popytu z zapasów pozostających w magazynie), elastyczność dostaw, czyli zdolność dostosowywania czasu,
wielkości, asortymentu i sposobu dostawy do oczekiwań klientów.
3. po transakcyjne – leżą bardziej w strefie zainteresowań marketingu niż logistyki, zapewniają klientom prawidłowe użytkowanie
produktów, m.in.: obserwacja produktu w eksploatacji, zapewnianie obsługi serwisowej, obsługa zwrotów
Miernikami, które pozwolą zmierzyć najlepsze elementy z punktu
widzenia klienta, to:
a) czas dostawy – czas potrzebny na zrealizowanie zamówienia,
czyli od momentu złożenia zamówienia do dostarczenia go do
Program pomiaru i kontroli obsługi klienta
odbiorcy
Ponieważ nie można zarządzać tym, czego nie da się zmierzyć,
b) limit dostawy – minimalna ilość produktu jaką należy zamówić,
niezbędny jest program pomiaru i kontroli obsługi klienta. Proces
by produkt dotarł do zleceniodawcy
kontroli jest działaniem naprawczym, podejmowanym, gdy pomia-
c) serwis po sprzedażowy – obsługa reklamacji, dostępność części
ry wskażą, że wyznaczone cele obsługi nie są osiągane. Działania
zamiennych, udzielanie informacji technicznych
podjęte od razu po rozpoznaniu niedociągnięć, mogą przyczynić
d) system informacji dystrybucji – zdolność do udzielania szybkiej i
się do efektywnego i wydajnego funkcjonowania programu obsłu-
dokładnej informacji klientom, zgodnie z ich wymaganiami
gi klienta.
Z pomiarem efektywności obsługi klienta związanych jest kilka
Strategia obsługi klienta
kwestii. Pierwsza dotyczy źródeł danych, z jakich należy korzystać
Nadrzędnym celem strategii logistycznej jest zapewnienie kliento-
przy pomiarze. Najlepiej, gdyby organizacja zbierała dane za-
wi obsługi, na poziomie jakiego potrzebuje i za cenę możliwie naj-
równo ze źródeł zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Przykładem
niższą z punktu widzenia całego łańcucha logistycznego. Trudność
wewnętrznych źródeł są noty kredytowe, czyli dokumenty wysta-
pojawia się w momencie poszukiwania właściwego poziomu, który
wione w celu anulowania wystawionej wcześniej faktury ( jej całość
zmaksymalizuje obroty firmy i zminimalizuje jej koszty. Niektórzy
17
TEMAT NUMERU
menedżerowie podchodzą do zadania rutynowo i ustalając stan-
najlepsze rezultaty, organizacje powinny stosować benchmarke-
dardy polityki obsługi klienta, opierają się wyłącznie na praktykach
ting wyników działania, porównując zarówno możliwe do zmie-
historycznych, własnym osądzie w kwestii oczekiwań klienta czy
rzenia wyniki (np. wskaźnik zamówień w pełni zrealizowany) oraz
porównaniu działań własnych z działaniami konkurencji, komplet-
benchamarketing procesów, który wskazuje, w jaki sposób osią-
nie lekceważąc rzeczywiste potrzeby klienta. W ten sposób mogą
ga się takie, a nie inne wyniki. Z kierowniczego punktu widzenia
doprowadzić do sytuacji, że koncentrując się na nieistotnych z
benchmarketing wyników ujawnia rozbieżności w pożądanych re-
punktu widzenia elementach, pieniądze firmy idą na marne. Aby
zultatach, natomiast procesowy informuje o przyczynach powsta-
uniknąć takiego scenariusza, podczas ustalania standardów należy
wania rozbieżności.
łączyć metody tak, aby choć jedna z nich uwzględniała rzeczywiste
Rozważenia na temat strategii należy zacząć od podjęcia decyzji,
oczekiwania klienta.
jak obchodzić się z konkurencją: czy z nią walczyć, czy też decydować się na jej ograniczenie, bądź ignorowani.
Spośród wielu metod, które pomagają w zdefiniowaniu właściwe-
W strategii konkurencyjności odbicie znajdują strategie M. Portera:
go poziomu obsługi klienta, wyróżnia się:
1. niskich kosztów obsługi – polega na takiej kombinacji elemen-
1. ustalenie poziomu obsługi na podstawie reakcji klienta na brak
tów obsługi klienta , aby obniżyć koszty nie naruszając poziomu
produktu
obsługi klienta.
2. kompromis między kosztami a przychodami
2. dyferencjacji – kładzenie nacisku na wybrany element obsługi
3. analiza ABC obsługi klienta
klienta i różnicuje go w zależności od indywidualnych potrzeb
4. audyty obsługi klienta
klientów.
3. Doboru klienta – polega na skoncentrowaniu się ma wybranych
Rynek
klientach, którzy np. zamawiają największe ilości towarów.
Obsługa jest narzędziem walki o klienta, dlatego warto dowiedzieć
4. Rdzenia umiejętności logistycznych – kombinacja wybranych
się, jak klienci oceniają obsługę konkurencji. Poziom obsługi ofe-
elementów obsługi klienta i podnoszenia ich jakości.
rowany przez konkurencję jest bowiem granicą, poniżej której nie
5. „o krok przed konkurentem” (trade-offs) – polega na wykorzy-
powinno zejść przedsiębiorstwo pragnące zachować lub zwiększyć
staniu wiedzy o relacjach między kosztami oraz korzyściami ob-
swe udziały na rynku.
sługi.
Jeżeli chodzi o strategie niekonkurencyjne, to zalicza się do nich:
Wiele organizacji jakość swoich usług ocenia za pomocą bench-
a. obsługi jednego segmentu
markingu, czyli analizy porównawczej, polegającej na ciągłym roz-
b. ekonomicznej partii dostawy
poznawaniu i wdrażaniu istotnych procesów, zaobserwowanych
c. „o krok za konkurentem”
na zewnątrz jak i wewnątrz firmy. Organizacje nastawione na roz-
d. działań podprogowych
wój porównują się nie tylko z konkurentami, ale także z liderami w
e. administrowania obsługą
danej dziedzinie, w zakresie możliwie najszerszym. Chcąc osiągnąć
f. niezauważania konkurentów
18
TEMAT NUMERU
Projektując strategie obsługi klienta należy pamiętać, by wystrze-
ryzyka związanego z istniejącymi oraz potencjalnymi klientami. Od
gać się błędów, które często prowadzą do rezygnacji klientów z
strony informatycznej rozwiązanie polega na zebraniu wszystkich
danego produktu bądź usługi. Wśród najczęściej pojawiających się
informacji dotyczących klientów. Systemy Zarządzania relacjami
błędów w strategii obsługi klienta wymienia się:
z klientem umożliwiają integrację ze wszystkimi systemami, które
a) źle przeprowadzone badania lub rozpoznanie rynku
odpowiadają za zarządzanie przedsiębiorstwem w obszarze pro-
b) przeoczenie dochodowości klienta
dukcji, gospodarki materiałowej, rachunkowości oraz z systemami
c) niewłaściwe zdefiniowanie polityki obsługi klienta
ERP obejmującymi te obszary. Z kolei Suply Chaing Managment,
d) ustalenie nierealistycznej polityki obsługi klienta
czyli zarządzanie łańcuchem dostaw, są to zaawansowane systemy
e) zwiększanie liczby pracowników zamiast usprawniania procesów
planowania i optymalizacji łańcucha dostaw - przyszłość w zakre-
f ) niedoszkolony i słabo opłacany personel obsługujący klientów
sie informatycznego wspomagania produkcji i logistyki. Zajmują
g) brak świadomości wśród pracowników, jak ich praca przekłada
się przepływem informacji, usług i produktów. Wewnętrzne SCM
się na oferowany przez firmę poziom obsługi klienta
obejmują zagadnienia związane z zaopatrzeniem, produkcją oraz
Błędy te prowadzą do rozdźwięku między oczekiwaniami klienta, a
dystrybucją. Zewnętrznie integruje organizację z jego dostawcami
poziomem obsługi zaoferowanym przez firmę.
i klientami. Analizując rozwój technik informatycznych nie można
pominąć Internetu. Dzięki łatwej wymianie informacji sieć globalna
Informatyzacja logistyki
daje duże możliwości rozwojowe obsługi klienta. Różnorodność i
Działania marketingowe są powiązane z logistyką, ponieważ mar-
rozmaitość stron internetowych oraz ich treść powoduje, że każdy
keting zajmuje się analizą zapotrzebowania, a logistyka przepły-
może znaleźć coś dla siebie. Właśnie dzięki cybernetycznej prze-
wem produktów, dlatego obie dziedziny są ważnym elementem
strzeni rozwinęła się możliwość składania formularzy zamówienio-
obsługi klienta. Istnieją informatyczne systemy wykorzystywane
wych oraz przedstawienia asortymentu produktów na stronach
w logistyce, których głównym celem jest najpełniejsza integracja
internetowych. Ponadto, dzięki nadaniu przesyłce oznaczenia i po-
wszystkich szczebli zarządzania przedsiębiorstwem. System ten
daniu nadawcy jego numeru przesyłki, firmy posiadają możliwość
obejmie wszystkie działania procesów produkcji oraz dystrybucji,
śledzenia postępów w dostarczeniu przesyłki do adresata online.
usprawnia przepływ informacji krytycznych. Informacje te są podejmowane w czasie rzeczywistym i dostępne w momencie po-
Przyjrzyjmy się teraz elektronicznej wymianie danych (Electronic
dejmowania decyzji, oczywiście dla systemów pracujących w trybie
Data Interchange) między organizacjami w formie uporządko-
online.
wanej i nadającej się do dalszego przetwarzania. Pozwala ona
obniżyć koszty związane z przesyłaniem korespondencji między
Pierwszym krokiem jest wdrożenie systemu klasy MRPIII/ERP, póź-
organizacjami. Dzięki EDI, zamiast tradycyjnych dokumentów pa-
niej wprowadzenie narzędzia zarządzania relacjami z klientem
pierowych przesyłanych pocztą, przekazywane są ich elektroniczne
(CRM) oraz zarządzania łańcuchem dostaw Enterprise Resource
odpowiedniki. Cecha odróżniającą elektroniczną wymianę danych
Planning, czyli planowania zasobów przedsiębiorstwa.
od dokumentu elektronicznego, zawierającego w treści tekst prze-
Kolejnym krokiem rozwoju jest wdrożenie systemu MRP, zwanym
kazywany w formie elektronicznej jest to, że nie jest on sforma-
także MRPIII (Money Resource Planning). Obejmie on wszystkie
towany w standardzie EDI i nie jest możliwe jego przetworzenie
działania procesów produkcji oraz dystrybucji, usprawnia prze-
– potrzebna jest praca człowieka. Zastosowanie EDI związane jest
pływ informacji krytycznych. Informacje te są podejmowane w
ze zmianą metod zarządzania, oraz z usprawnieniem procedur lo-
czasie rzeczywistym i dostępne w momencie podejmowania decy-
gistycznych. Wdrożenie podsystemu EDI w planie technicznym nie
zji, oczywiście dla systemów pracujących w trybie online. W skład
stanowi obecnie problemu.
elementów obejmujących ERP wchodzą: obsługa klientów, finanse,
produkcja, integracja w ramach łańcucha dostaw logistycznych.
Aby właściwie wykorzystać EDI konieczne jest:
Przyjrzyjmy się teraz Customer Relationship Managment, czy-
a) zintegrowanie podsystemu EDI z wewnętrznym systemem in-
li zarządzaniu relacjami z klientem. W myśl idei, że współczesny
formatycznym
rynek nie jest rynkiem masowym, zadaniem tej klasy systemów
b) zmiana wewnętrznego obiegu informacji
jest traktowanie każdego klienta jako indywiduum z odmiennymi
c) reorganizacja procedur logistycznych w uzgodnieniu z partne-
potrzebami, problemami i przyzwyczajeniami. CRM opiera się na
rami
strategii założenia, że klienci będą chcieli zaopatrywać się w pro-
d) dostosowanie polityki marketingowej do nowych możliwości.
dukty tylko tych dostawców, którzy są w stanie zrozumieć ich potrzeby, potrafią poinformować o swojej ofercie szybko i konkretnie
Korzyści ze stosowania EDI:
oraz mają zdolność zapewnienia doskonałego serwisu i wsparcia
a) redukcja kosztów
technicznego. CMR jest obszarem działalności umożliwiającym
b) eliminacja błędów podczas wprowadzania danych
identyfikacje potrzeb i możliwości oraz optymalizacje kosztów i
c) szybkość przekazu i przetwarzania
TEMAT NUMERU
d) skrócenie cyklu sprzedaż – fakturowanie – zapłata
e) eliminacja barier językowych
f ) usprawnienie obiegu informacji
g) wzmocnienie więzi między partnerami
h) usprawnieni cyklu logistycznego
i) poprawa konkurencyjności firm
Gospodarka magazynowa
Kolejne zagadnienie związane z obsługą klienta jest gospodarka
magazynowa, czyli element funkcji systemu logistycznego, który
odpowiada za przechowywanie produktów od momentu wyprodukowania lub zakupu aż do momentu konsumpcji. W dzisiejszych
czasach magazyny pełnią dodatkowe funkcje, takie jak konfekcjonowanie, etykietowanie, składanie, sortowanie, czy naklejanie cen.
Proces magazynowania może być realizowany w magazynach,
centrach dystrybucyjnych lub w terminala przeładunkowych. W
przypadku centrów dystrybucyjnych nacisk kładzie się na szybki
przepływ produktów uzyskanie maksymalnej przepustowości. Magazyny skupiają się na składowaniu produktów, a głównym celem
tego typu obiektów jest maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni. W przypadku terminali przeładunkowych najważniejsza jest szybkość przepływu towarów przez łańcuch dostaw, co
owocuje szerszym zastosowaniem techniki przeładunku. Zgodnie
z przeprowadzonym niedawno badaniem na temat przeładunku
kompletacyjnego , najważniejszymi korzyściami z jego stosowania
jest między innymi poprawa obsługi klienta, zmniejszenie kosztów transportu oraz zmniejszenie zapotrzebowania na przestrzeń
magazynową. Aby przeanalizować wydajność magazynu, trzeba najpierw wyjaśnić czym ta wydajność jest. Otóż wydajność to
miara obrazująca stosunek osiągniętego efektu do poniesionego
nakładu. Żeby dokonać analizy wydajności potrzebne są mierniki, np. liczba wysłanych pojemników przypadająca na jednego
pracownika, liczba wysłanych palet w przeliczeniu na pracownika,
średni stopień wykorzystania pojemności magazynu i wiele innych.
Mierniki te mogą zostać wykorzystane do porównywania zmian
w wydajności organizacji w miarę upływu czasu. Jednak nie zawsze zwiększenie wydajności magazynu musi wiążąc się z dużymi
nakładami finansowymi na zmechanizowany lub zautomatyzowany sprzęt, czasem wystarczy przyjrzeć się procedurom w celu
sprawdzenia, które procedury są najmniej wydajne, a następnie
opracować metodę zmniejszenia lub wyeliminowania ich niskich
wydajności bez potrzeby rozbudowywanie lub unowocześniania
posiadanej technologii. Przeprowadzane badania pokazują, że
stosowanie bodźców motywujących na pracownikach jak nagrody
pieniężne podnosi wydajność magazynu.
Łańcuch dostaw
Pojęcie „łańcucha dostaw„ obejmuje wszystkie czynności związane zarówno z przemieszczeniem i obróbką towarów, począwszy
od etapu pozyskiwania surowców, aż po dostarczenie towaru do
odbiorcy finalnego. Łańcuch dostaw posiada kilka podstawowych
19
20
TEMAT NUMERU
modeli. Pierwszy model składa się z dostawcy, organizacji i klienta,
nie powolne i sztywne. W łańcuchu dostaw uwzględnia się przede
gdzie między dostawcą a organizacją, jak i organizacją a klien-
wszystkim czynnik tempa i czas, podczas gdy elastyczny łańcuch
tem występują powiązania między sobą. Model ten jest modelem
dostaw skupia się na zdolności organizacji do reagowania na zmia-
bezpośrednim łańcucha dostaw. Drugi model jest modelem roz-
ny w popycie w zakresie wielkości i asortymentu towarów. Brak
szerzonym łańcucha dostaw, i składa się z co najmniej jednego
elastyczności i szybkości może skutkować zmniejszeniem udziału
poddostawcy, który ma powiązania z dostawcą, następnie dostaw-
w rynku, obniżeniem rentowności, spadkiem cen bądź niezado-
ca ma powiązania z organizacją, organizacja z klientem, a klient
woleniem klienta.
z odbiorcą klienta. Trzeci model nosi nazwę sieciowego łańcucha
dostaw. Składa się co najmniej z jednego dostawcy materiałów
Co więcej, siła klienta pokazuje potrzebę przeorientowania strate-
wyjściowych, który/którzy są powiązani z dostawcą, dostawca z
gii łańcucha dostaw, ze strategii push (pchania), która oparta jest
organizacją, organizacja z klientem lub klientami, a klient lub klien-
na inicjatywie producentów produkujących dobra i wypychające
ci z odbiorcą ostatecznym. W przypadku zarządzania łańcuchem
je dalej do hurtowników i detalistów na strategię pull (ciągnięcia,
dostaw obejmuje ona planowanie i zarządzanie wszystkimi dzia-
ssania), która polega na inicjowaniu przez klienta ostatecznego.
łaniami związanymi z pozyskiwaniem dostawców, zaopatrzeniem
Podczas gdy tradycyjne łańcuchy dostaw kierują się wskaźnikami,
i przetwarzaniem surowców, jak również wszelkie działania obję-
takimi jak koszty pracy czy koszty przewozu, inne zorientowane
te zarządzaniem logistycznym. Z pośród proponowanych modeli
na klienta, skupiają się na wskaźniku idealnego zamówienia oraz
SCM najczęściej wybiera się trzy modele:
łącznym koszcie SCM.
a) model SCOR (planowanie, zaopatrzenie, produkcja, dostarcze-
Elastyczny łańcuch dostaw sprawdza się w warunkach niepewności
nie, obsługa zwrotów) zaproponowane przez Radę Profesjonali-
popytu. W przypadku, gdy poziom popytu jest względnie stabilny,
stów ds. Zarządzania łańcuchem dostaw
a asortyment nieduży, właściwym kierunkiem działania może być
utworzenie „odchudzonego” łańcucha dostaw. Łańcuchy te sku-
b) model GSCF (zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie
piają się przede wszystkim na eliminacji marnotrawstwa zasobów,
obsługą klienta, zarządzanie popytem, realizacja zamówień, za-
włączając w to stratę czasu. Obydwa z wymienionych powyżej
rządzanie przepływami w sferze produkcji, zarządzanie relacjami
wzorców działań są w praktyce łączone w celu zorientowania jed-
z dostawcami, rozwój produktu i jego komercjalizacja, zarządzanie
nej części łańcucha dostaw na szybkie reagowanie w przypadkach
zwrotami) zaproponowane przez Globalne Forum ds. Łączności
fluktuacji na zamówienia klienta, a w drugiej na ujednolicenie wy-
Łańcucha dostaw
tycznych dotyczących planowania, w celu zapewnienia płynności
procesu produkcji.
c) model PCF (opracowanie wizji i strategii działania, opracowanie oraz rozwój produktów i usług, wprowadzenie na rynek oraz
Obsługa klienta jest swoistym systemem rozwiązań i stanowi wiele
sprzedaż produktów i usług, zarządzeni obsługą klienta, rozwój
wzajemnie sprzężonych czynności logistycznych, decydujących o
kapitału ludzkiego i zarządzanie nim, zarządzanie technologiami
satysfakcji klienta przy zakupie produktu (usługi). Im więcej kry-
informacyjnymi, zarządzanie zasobami finansowymi, nabywanie i
teriów zostanie spełnionych, tym większa szansa na usatysfakcjo-
budowanie majątku oraz zarządzanie nim, zarządzanie ochrona
nowanie klienta i podtrzymanie tej satysfakcji w jak najdłuższym
środowiska i BHP, zarządzanie relacjami z podmiotami spoza łań-
czasie. Przemyślana i uporządkowana obsługa to gwarancja po-
cuch dostaw, zarządzanie wiedzą oraz działalnością rozwojową i
wodzenia przedsiębiorstwa. ■
zmianami organizacyjnymi) zaproponowane przez Amerykańskie
Centrum ds. Produktywności i Jakości
Jakub Izdebski
Uznanie powyższych modeli wynika, że identyfikują one procesy
Magister Politechniki Łódzkiej
biznesowe w sposób umożliwiający implementację organizacjom.
Wydziału Zarządzanie Logistyką
„Informacja to potęga” - powiedzenie to jest znane każdemu. Na
przestrzeni kilku lat, ze względu na lepszy dostęp do informacji,
zwiększył się wpływ na decyzje zakupowe klientów. Głównie dzięki Internetowi dostęp do informacji umożliwia zdobycie wiedzy o
produkcie i jego sprzedawcy. Zwiększona siła klienta ma ogromne znaczenie przy projektowaniu łańcucha dostaw i zarządzania
nim. Potrzeby i preferencje klientów mogą szybko ulegać zmianom, dlatego łańcuchy dostaw powinny być szybkie i elastyczne, a
22
OPINIE
WADY I ZALETY PLANÓW SYSTEMATYCZNEGO
INWESTOWANIA
Systematyczność to najlepszy sposób na oszczędzanie lub inwestowanie. Nawet niewielkie kwoty odkładane na przykład co miesiąc dają po jakimś czasie sporą sumę.
Banki najczęściej oferują klientom plany systematyczne-
inwestycji pozytywnie wpływa tzw. efekt procentu składanego,
go inwestowania, które pozwalają na regularne lokowanie
czyli odsetki są naliczane od coraz to większej kwoty (stały do-
pieniędzy w funduszach, ale jak każda inwestycja, wiążą się
pływ kapitału). Niestety należy też zwrócić uwagę, że plany sys-
z ryzykiem. Specyfikę tych produktów opisują eksperci po-
tematycznego inwestowania posiadają także szereg wad – mówi
równywarki finansowej Comperia.pl.
Jacek Kasperczyk, ekspert porównywarki finansowej Comperia.pl.
Plan systematycznego inwestowania dedykowany jest osobom,
Pierwszą z nich są koszty funkcjonowania takich programów. I
którym zależy na regularnym gromadzeniu pieniędzy. W przy-
nie chodzi tutaj tylko o opłatę manipulacyjną związaną z na-
padku tego typu produktów osoba dysponująca nadwyżkami, do-
byciem jednostek uczestnictwa, która bywa często umarzana w
konuje stałych wpłat na konto danego programu w określonym
ramach promocji, ale raczej o opłaty pobierane za zarządzanie
czasie, na przykład raz w miesiącu lub raz na kwartał. Natomiast za
danym funduszem. Oczywiście ich wysokość w dużej mierze za-
zgromadzony kapitał wykupywane są jednostki uczestnictwa w da-
leży od rodzaju funduszu, niemniej jednak potrafi ona znacząco
nych subfunduszach. Dużą zaletą tego typu rozwiązań jest szeroka
wpłynąć na efektywność danej inwestycji.
oferta inwestycyjna o zróżnicowanym ryzyku – komentuje Jacek
Kolejną wadą planów systematycznego inwestowania jest okres
Kasperczyk,
ekspert
ich obowiązywania. Klient
finan-
powinien mieć świadomość,
porównywarki
sowej Comperia.pl.
że rozwiązanie takie z reguły trwa od kilku do na-
Praktycznie
każdy
wet kilkudziesięciu lat, a to
plan to zbiór kilku,
oznacza, że przez ten okres
czasem
kilkunastu,
konieczne będzie regularne
różnych
funduszy
wpłacanie składki. Trzeba
inwestycyjnych,
róż-
wziąć to pod uwagę, gdyż
niących się między
w przypadku próby zakoń-
sobą sposobem za-
czenia programu przed ter-
rządzania
in-
minem, często naliczane są
strumentami, w które
dodatkowe opłaty, o których
lokują środki. Klient
klienci zapominają.
podczas
Na
wania
oraz
przystępodo
programu
zakończenie
warto
danego
wspomnieć, że plany syste-
wybiera
matycznego
inwestowania
strategię najbardziej
są oferowane przez banki,
zgodną
swoimi
towarzystwa funduszy in-
preferencjami. Dzięki
ze
westycyjnych, a nawet to-
temu każdy bez pro-
warzystwa ubezpieczeniowe.
blemu znajdzie coś
Dzięki temu produkty te są
odpowiedniego
dla
siebie. Decydując się
na plan systematycz-
Przykłady planów systematycznego oszczędzania skierowanych do klientów
indywidualnych:
dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę,
nego inwestowania istnieją przynajmniej dwie przesłanki prze-
że przed zakupem jakiegokolwiek produktu finansowego, a w
mawiające za powodzeniem inwestycji. Po pierwsze, wpłacając
naszym przypadku podpisaniem umowy o prowadzenie danego
stałą kwotę w równych odstępach czasu „wygładzeniu” ulega
programu, konieczne jest dokładne poznanie zasad jego funkcjo-
cena zakupu jednostek uczestnictwa danego funduszu (działa
nowania. Tylko w ten sposób uda nam się uniknąć niepotrzebne-
tzw. uśrednianie). Dzięki temu prawdopodobieństwo uzyskania
go rozczarowania – podsumowuje Jacek Kasperczyk.■
dodatniej stopy zwrotu znacząco wzrasta. Po drugie, na wynik
Źródło: Comperia.pl
23
OPINIE
CZY FIRMY SĄ GOTOWE NA SEPA?
Jednolity Europejski Obszar Płatniczy (Single Euro Payments Area, SEPA) to największa inicjatywa płatnicza,
jaką kiedykolwiek podjęto w Europie. Prawo Unii Europejskiej (UE) nakazuje przejście w strefie euro na polecenia przelewu i polecenia zapłaty SEPA (SEPA Credit Transfer, SCT oraz SEPA Direct Debit, SDD) do 1 lutego 2014 roku, a w państwach członkowskich używających własnej waluty do 31 października 2016 roku.
Co to jest SEPA?
jach skomplikowało pracę banków, organów finansowych i bro-
Bankowość elektroniczna jest dostępna od wielu lat, ale dotych-
kerów płatniczych, jednocześnie zwiększając koszty ponoszone
czas każdy kraj, a często – bank, wymagał formatowania danych
przez płatników i odbiorców płatności.
zgodnie z własnymi standardami. Aby ograniczyć koszt płatności
Wprowadzenie jednego obowiązującego standardu płatności na
elektronicznych i uprościć transakcje transgraniczne, UE stworzy-
użytek zarządzania elektronicznym przepływem pieniędzy ma na
ła zbiór standardów i wspólnych instrumentów płatniczych, które
celu uprościć systemy, zwiększyć przejrzystość oraz ograniczyć
mają być używane w Jednolitym Europejskim Obszarze Płatniczym
koszty ponoszone przez różne zaangażowane strony.
(znanym jako SEPA).
SEPA zwiększa swój zasięg w Europie i coraz więcej krajów wy-
Czy standard SEPA nie jest wszędzie taki sam?
maga, żeby wszystkie płatności były realizowane z wykorzysta-
SEPA to zbiór standardów i wytycznych związanych z zarządza-
niem regionalnego standardu SEPA. Europejskie firmy dokonujące
niem elektronicznymi transferami w euro. Standardy te pozosta-
i przyjmujące płatności w euro będą musiały coraz częściej korzy-
wiają nieco miejsca na interpretację, a kraje członkowskie mogą
stać z tego standardu.
rozszerzać i modyfikować schematy SEPA zgodnie z lokalnymi za-
Obserwacja stanu z sierpnia 2013 r. pokazuje, że SEPA bezpośred-
sadami fiskalnymi.
nio wpływa na 33 kraje, w tym tzw. „UE-28” oraz Islandię, Liechtenstein, Monako, Norwegię i Szwajcarię. Każdy z nich będzie mógł
Dotychczas wprowadzanie standardu SEPA w Europie przebiegało
przyjąć standard albo rozszerzyć go o dodatkowe wymagania;
nierównomiernie – kraje takie jak Finlandia przyjęły go wcześniej
jednakże, ze względu na sposób, w jaki działa XML, nie naruszy
niż inne. W połączeniu z elastyczną naturą ramowych standardów
to zgodności operacyjnej. Dlatego firmy muszą upewnić się, że ich
SEPA, przełożyło się to na różne poziomy kontroli w poszcze-
system ERP obsługuje standardowe komunikaty SEPA, które instru-
gólnych krajach. Na przykład: Niemcy i Estonia zdecydowały, że
ują bank, aby dokonał płatności w imieniu klienta.
wszystkie banki w tych państwach będą używać jednego standardu
SEPA z jednakowym formatem pliku. Holandia i Finlandia postąpiły
Dlaczego standard SEPA jest ważny?
inaczej, zezwalając na rozszerzanie formatu pliku SEPA zgodnie z
Handel opiera się na wymianie towarów lub usług na towary i usłu-
wymaganiami poszczególnych banków. Pamiętajmy, że mowa o
gi równej wartości albo na jakąś postać rekompensaty pieniężnej.
Europie, i choć większość krajów używa wspólnej waluty, to nadal
Zarządzanie przepływem funduszy na towary i usługi w wielu kra-
występują między nimi pewne różnice.
24
OPINIE
Może się więc zdarzyć, że firma korzystająca z wielu banków w
• Istotne jest również opracowanie i zrealizowanie planu wdrożenia
jednym kraju będzie musiała przygotowywać nieco inne pliki wyj-
SEPA oraz wyznaczenie dnia, w którym firma aktywnie przejdzie
ściowe SEPA w zależności od lokalnej interpretacji standardu. Na-
na SEPA.
tomiast firma korzystająca z jednego banku w wielu krajach będzie
musiała czasem przygotowywać te same pliki płatności w wielu
Zarządzanie finansami:
różnych formatach, w zależności od tego, czy zostaną one wysłane
• Należy zastanowić się nad tym jaka jest polityka firmy w zakresie
do oddziału szwedzkiego, fińskiego czy niemieckiego.
bankowości. Czy korzysta z usług jednego, czy wielu banków? Co
to oznacza w kategoriach opłat bankowych i standaryzacji?
Jak można się przygotować?
• Trzeba ustalić, jakie okazje może przynieść SEPA danej firmie
Nie jest to jednak powód do niepokoju. Choć standardy SEPA
(nowe rynki).
mogą się nieco różnić w zależności od kraju, to wszystkie płatności
• Powinno się również sprawdź, czy wszystkie obsługujące firmę
w euro będzie można realizować i przyjmować z jednego konta
banki są zgodne ze standardem SEPA, nie można niczego zakła-
bankowego.
dać z góry!
• SEPA pozwala używać jednego rachunku bankowego do reali-
Jeśli chodzi o przygotowanie firmy na przyjęcie standardu SEPA,
zowania i przyjmowania wszystkich płatności w euro. Czy jeden
Epicor zidentyfikował poniższe ważne zmiany, które musi obsłu-
rachunek bankowy wystarczy (czy potrzeba więcej lokalnych ra-
giwać system ERP.
chunków)?
• Warto również zastanowić się nad tym czy firma używa funduszu
Planowanie projektu:
pieniężnego i czy struktura tego funduszu wymaga zmian.
• Wdrożenie SEPA oznacza duże zmiany w przedsiębiorstwie, dlatego istotne jest stworzenie projektu wprowadzenia SEPA z jasno
Zarządzanie kredytem:
zdefiniowanym budżetem. Należy określić cele i w razie potrzeby
• Należy sporządzić spis dokumentów/procedur, na które wpłynie
podzielić proces na fazy.
przyjęcie standardu SEPA:
• Może się to wydawać oczywiste, ale trzeba pamiętać o mianowa-
• Jak zarządzać poleceniami przelewu i zapłaty?
niu kierownika projektu, który będzie koordynował działania zwią-
• Kontrakty, formularze subskrypcyjne itd. zawierające numery ra-
zane z wdrożeniem SEPA.
chunków i (lub) zgodę klientów na realizację poleceń zapłaty.
25
OPINIE
• Trzeba pamiętać o tym, by uzupełnić swoje faktury o numery
• Należy ustalić, czy firma korzysta z (dostosowanego) oprogra-
IBAN (International Bank Account Number) oraz BIC (Bank Identi-
mowania finansowego i skontaktować się z dostawcą.
fier Code), a co za tym idzie:
• Należy ustalić, czy opłata subskrypcyjna obejmuje zmiany
• Określić, kiedy rozpocząć uzyskiwanie nowych poleceń zgodnych
w oprogramowaniu.
ze standardem SEPA
• Jeśli będzie trzeba kupić nowe oprogramowanie, należy pamię-
• Zidentyfikować zmiany informacji związane z przyjmowaniem
tać o wymogach SEPA.
poleceń przelewu i przetwarzaniem poleceń zapłaty
• Powinno się ustalić, od kiedy oprogramowanie musi być gotowe
• Należy przeszkolić pracowników w zakresie nowej procedury ob-
do obsługi SEPA.
sługi poleceń zapłaty.
• Dobrym posunięciem jest określenie wpływu SEPA na interfejs
• Trzeba zastanowić się czy konieczne jest poinformowanie klien-
między systemem ERP a oprogramowaniem do bankowości elek-
tów o zmianach w poleceniach zapłaty SEPA (tzn. warunki ogólne,
tronicznej (nowe dane w formacie XML do poleceń zapłaty / prze-
dodatkowe wiadomości dotyczące zmian)?
lewu).
• Warto również odpowiedzieć sobie na szereg pytań:
• Następnie można zaplanować modyfikację oprogramowania.
• W jaki sposób nowy okres refundacji (sześć tygodni) wpłynie na
• Zalecane jest szczegółowe przetestowanie zmodyfikowanego
zarządzanie kredytem?
systemu (lub systemów) przed datą przejścia.
• Jaki wypływ mają cykle płatności SEPA na zarządzanie płynnością
• Warto również sprawdzić czy oprogramowanie może obsługiwać
finansową?
podwójny format (tzn. SEPA i inny dla każdego kraju z osobna)
• Czy możliwe jest scentralizowanie zarządzania kredytem i (lub)
w okresie przejściowym?
przetwarzaniem płatności i należności?
• Czy możliwe jest zracjonalizowanie zarządzania kredytem po-
Kadry:
przez elektroniczne okazywanie rachunku połączone z przetwa-
• Należy pamiętać o rozpoczęciu gromadzenia numerów IBAN
rzaniem płatności oraz należności?
i BIC personelu na długo przed pierwszymi wypłatami w systemie
• Czy firma będzie nadal używać MT-940 lub innych mechani-
SEPA.
zmów gromadzenia elektronicznych wyciągów bankowych, czy też
• Powinno się sprawdź możliwości oprogramowania do zarządza-
przejdzie na odpowiednik SEPA (CAMT)?
nia personelem.
• Dobrze jest także ustalić dzień, w którym firma zacznie wypłacać
Zarządzanie płatnościami i wpływami:
pensje w systemie SEPA.
• Należy ustalić gdzie znajdują się klienci/dostawcy firmy. Warto
sporządzić listę klientów z „krajów SEPA” i dopasować swój plan do
Personel
wprowadzenia SEPA w różnych państwach.
• Warto dyskutować o SEPA (regularnie) podczas wewnętrznych
• Warto również odpowiedzieć sobie na szereg pytań:
spotkań.
• Jakich metod płatności używają klienci (przelewy, polecenia za-
• Cenne jest również dostarczanie kierownictwu (wyższego szcze-
płaty, czeki, gotówka itd.)?
bla) ważnych informacji.
• Czy można zmienić te płatności na polecania zapłaty SEPA?
• Jakie jest prawdopodobieństwo, że dostawca firmy wymusi przej-
Wdrożenie SEPA nie musi być skomplikowane. Najnowsze rozwią-
ście na polecenie zapłaty?
zania ERP i platformy finansowe oferują przedsiębiorstwom ela-
• Jak przejście na SEPA wpłynie na polecenia zapłaty/przelewu?
styczne ramy, które pozwalają na adaptację systemu z wykorzysta-
• Dobrym posunięciem jest również upewnienie się, że numery
niem integracji i technologii procesowych. Standardowe schematy
rachunków wszystkich klientów i dostawców są wprowadzone do
XML SEPA można łatwo dostosować do wymagań lokalnych, re-
systemu ERP zgodnie z formatem IBAN. Zalecane jest również jak
gionalnych, a nawet konkretnych banków. Nie ma więc powodu do
najszybsze rozpoczęcie gromadzenia numerów IBAN i BIC swoich
paniki — firmy mogą szybko przygotować się na standard SEPA. ■
klientów.
• Warto rozważyć jak przejście na SEPA wpłynie na polecenia przelewu.
• Należy jak najszybciej przekazywać klientom swoje numery IBAN
i BIC.
• Trzeba również być przygotowanym na wpływy za pośrednictwem poleceń przelewu SEPA, jeśli jeszcze nie są obsługiwane.
IT:
• Trzeba sporządzić spis wszystkich programów i plików, w których
występuje nazwa banku (BIC) i numer rachunku (IBAN).
Robert Sinfield,
Product Marketing Manager, Epicor Software
26
OPINIE
NA MAŁEJ POWIERZCHNI
Wbrew powszechnym przekonaniom, mała przestrzeń magazynowa pozostawia duże pole do popisu.
Umiejętne wykorzystanie dostępnych rozwiązań logistycznych, dedykowanych ograniczonym powierzchniom, pozwoli na wybór takiego pojazdu, który sprosta wymagającym warunkom pomieszczenia.
kości, który zwiększa stabilność podczas pokonywania zakrętów.
Warto również wspomnieć o dodatkowym wyposażeniu zwiększającym bezpieczeństwo osób trzecich, jak np. dodatkowe oświetlenie Blue Safety Light.
W pełni zautomatyzowany
Optymalny przebieg pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu
bezpieczeństwa, jest możliwy dzięki wdrożeniu rozwiązań informatycznych, obejmujących całość prowadzonych działań. Stały
nadzór, prowadzony przez zewnętrze ośrodki kontroli, pozwoli
na redukcję liczby błędów i kolizji, co w przypadku transportu towarów na ograniczonej powierzchni magazynowej jest jednym z
Fot. STILL
Wybór odpowiedniego wózka widłowego ma bezpośrednie przełożenie na sprawne funkcjonowanie magazynu. Pierwszym krokiem do podjęcia optymalnej decyzji jest sprecyzowanie potrzeb
i wymagań przedsiębiorstwa oraz określenie zadań, do których
dany pojazd będzie przeznaczony. Równie istotna jest analiza specyfiki magazynu pod kątem infrastruktury i szerokości korytarzy
roboczych. Ograniczone powierzchnie magazynowe wymagają
bowiem indywidualnych rozwiązań logistycznych, przy jednoczesnych uniwersalnych możliwościach pojazdu. Nierzadko wybór
wózka podyktowany jest głównie jego wszechstronnością, tak aby
na danej przestrzeni magazynowej sprawdził się jako jedyne narzędzie pracy. Bogata oferta dostępnych na rynku pojazdów daje
przedsiębiorcom swobodę wyboru, należy jednak pamiętać o
podstawowych wymaganiach, jakie musi spełnić wózek przezna-
najczęstszych problemów.
– Dostępne systemy sterowania wózkiem zwiększają wydajność
i bezpieczeństwo pracy. Na podstawie uzyskanych danych, dotyczących dotychczasowych działań, optymalizują przyszłe trasy
transportowe – tłumaczy Tobiasz Jakubczak, ekspert STILL Polska.
- W przypadku zmian ich przebiegu, system uwzględniając topografię magazynu, dopasowuje automatycznie nowe ścieżki jazdy.
Znacząco wpływa to na sprawność procesów transportowych –
dodaje. Co równie istotne, rozwiązania softwareowe dedykowane
wózkom widłowym, przyczyniają się do redukcji kosztów wyrządzonych szkód spowodowanych kolizjami. Pojazdy wyposażone w
czujnik zderzeń, w sytuacji zagrożenia automatycznie przesyłają
dane do rejestratora wypadków. Dodatkowo, stała kontrola prędkości umożliwia dopasowanie jej do aktualnej trasy prowadzenia
czony do wykonywania zadań na ograniczonej powierzchni.
wózka. Bazując na dostępnej infrastrukturze i obciążeniu prze-
Kompaktowy i stabilny
niebezpiecznych sytuacji.
Decydujący wpływ na zwrotność i stabilność wózka ma jego odpowiednia struktura. Zwarta, kompaktowa konstrukcja i małe wymiary pojazdu, zapewniają dobrą zdolność manewrowania na ostrych
zakrętach. Istotny dla tej kwestii jest również niewielki promień
skrętu, umożliwiający optymalną pracę w wąskich korytarzach roboczych. - W przypadku magazynów o małej powierzchni jest to
szczególnie ważne, bowiem nawet dla doświadczonego operatora
prowadzenie wózka w takich warunkach jest wyzwaniem – tłumaczy Tobiasz Jakubczak, ekspert firmy STILL Polska. - Koniecznym
jest więc zapewnienie pełnej widoczności podczas jazdy - dodaje.
Dobrą obserwację ładunku na całej wysokości podnoszenia umożliwi przesuwny, nieprzesłaniający pola widzenia maszt z otwartym
profilem ramy. Ergonomiczna kabina, zapewniająca optymalną widoczność z pozycji operatora, zagwarantuje bezpieczne warunki
pracy. Jednym z charakterystycznych elementów konstrukcyjnych
pojazdów marki STILL jest również nisko umieszczony środek cięż-
wożonym towarem, optymalizuje szybkość jazdy tak, aby uniknąć
Wózek do zadań specjalnych
Ograniczona powierzchnia magazynowa, przy wykorzystaniu
odpowiednich rozwiązań logistycznych, może przekształcić się
w optymalne miejsce pracy. Sprecyzowanie potrzeb i wymagań
przedsiębiorstwa, pozwoli na wybór zarówno ekonomiczny, jak i
bezpieczny. Na małych przestrzeniach, gdzie standardowo wykorzystywany jest jeden pojazd, sprawdzą się wózki wielozadaniowe.
Ich uniwersalizm pozwoli na zastosowanie ich jako wyłącznego
narzędzia pracy, a przy późniejszym rozwoju przedsiębiorstwa –
dopasowania do floty pojazdów. ■
Źródło: Still
27
PORADY
TAŃSZE TANKOWANIE Z KARTĄ PŁATNICZĄ SEPA?
Podróżowanie samochodem ma swoje zalety, nie musimy martwić się o ograniczenia związane z bagażem, w razie potrzeby możemy się dowolnie zatrzymać. Jednak wakacyjny wyjazd autem nie zawsze jest
najtańszym rozwiązaniem. Dlatego by chociaż trochę ograniczyć koszty, warto wyposażyć się z kartę płatniczą lub kredytową, która pozwoli zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych. Przykłady produktów przytoczą eksperci porównywarki finansowej Comperia.
pl.
- Wiele banków wprowadziło dla swoich klientów zachęty w postaci zysków po dokonaniu transakcji za pomocą karty płatniczej,
zarówno debetowej do konta osobistego, jak i kredytowej – mówi
Mikołaj Fidziński, ekspert porównywarki finansowej Comperia.
pl. – Zwykle oferta dotyczy zwrotu niewielkiej części kwoty wydanej przy pomocy karty, czyli tzw. moneyback. Niektóre banki
przyznają premie za wszystkie płatności, inne natomiast tylko w
wybranych punktach, na przykład na stacjach paliw, co jest dobrym rozwiązaniem m.in. kiedy chcemy pojechać samochodem
w daleką podróż na wakacje.
Które banki najbardziej premiują kierowców?
Ofertę kart kredytowych zaprojektowanych specjalnie dla kierowców mają Santander Consumer Bank (TurboKarta), Bank BPH
(Autokarta i MasterCard Gold Program AutoPlus) oraz Bank BGŻ.
W tej ostatniej instytucji programem „Nagradzanie za wydawanie”
objęte są wszystkie karty kredytowe, a klient ma do wyboru jeden z
pakietów, w ramach których będzie czerpał korzyści z moneyback.
Jeśli wybierze pakiet „Twoje auto”, nagradzane będą jego transakcje na stacjach paliw oraz w myjniach samochodowych.
Z TurboKartą Santander Consumer Banku zarabia się 3 proc. wydanej kwoty, jednak nie więcej niż 30 zł w okresie rozliczeniowym.
O połowę mniejszą premię, w wysokości 1,5 proc., przyznaje Bank
BPH użytkownikom Autokarty. Tu górna granica nagrody to 25 zł
na miesiąc. Natomiast w Banku BPH zarabiać 2 proc., ale nie więcej
niż 75 zł miesięcznie, mogą na stacjach paliw posiadacze karty
MasterCard Gold Program Autoplus. W banku BGŻ zwrot wynosi
zaś 1 proc., maksymalnie 500 lub 700 zł rocznie.
- Najciekawszą z punktu widzenia kierowcy ofertę karty debetowej przygotował Getin Noble Bank. Jest ona dostępna dla posiadaczy konta Getin UP lub Uniwersalnego Plus – komentuje
Mikołaj Fidziński, ekspert porównywarki finansowej Comperia.pl. –
Bank co miesiąc sprawdza w Polskiej Izbie Paliw Płynnych, jaka była
średnia cena benzyny bezołowiowej NPb95 w tym czasie. Przez tą
cenę dzieli łączną miesięczną kwotę płatności wykonanych przez
posiadacza karty. Dzięki temu otrzymuje ilość litrów benzyny, stanowiącą podstawę do naliczenia premii, jednak nie może być to
więcej niż 30 litrów miesięcznie. Wyliczenia są iloczynem ilości li-
28
trów paliwa oraz różnicy między średnią ceną benzyny a 3,95 zł.
PORADY
nie tylko na stacjach benzynowych. To przeważnie najwyżej 1 proc.
wydanej kwoty, ale od pieniędzy wydanych we wszystkich punk-
Jak oferta Getin Noble Bank wygląda w praktyce? Przyjmijmy, że
tach usługowych oraz sklepach.
posiadacz karty dla kierowców wydał na paliwo 500 zł, a średnia
W przypadku transakcji kartami do kont osobistych, zwrot następuje co miesiąc na rachunek klienta.
Natomiast przy płatnościach kartami
kredytowymi, premia trafia na rachunek
karty pomniejszając saldo zadłużenia lub
tworząc nadpłatę.
- Premia zwykle naliczana jest co miesiąc, choć są wyjątki. Na przykład bank
BGŻ zasila rachunek premią dopiero w
momencie, gdy uzbiera się jej przynajmniej 25 zł. A więc jeśli ktoś mniej aktywnie używa karty, może na nagrodę
czekać nawet parę miesięcy. Dodatkowo,
cena benzyny wyniosła 5,64 zł. Dzieląc te kwoty przez siebie okaże
decydując się na tego typu rozwiązanie warto również sprawdzić
się, że zatankował ponad 88 litrów benzyny. Jednak bank bierze
czy zwroty obejmują także transakcje za granicą. Zwykle banki
pod uwagę tylko 30 litrów przy obliczeniu premii, która dla danego
przyznają premię na całym świecie, ale na przykład Getin Noble
kierowcy wyniesie 50,70 zł, bo różnica między średnią ceną benzy-
Bank honoruje tylko te wykonane w Polsce – podsumowuje Mi-
ny a 3,95 zł wynosi 1,69 zł.
kołaj Fidziński. ■
Które banki premiują wszystkie transakcje?
Źródło: Comperia.pl
Oczywiście istnieją instytucje, które premiują transakcje dokonane
ENERGETYKA
CO PRZYŚWIECA CIĘŻARÓWKOM
Energooszczędne oprawy o podwyższonej szczelności oraz dostosowane do specyfiki pracy natężenie
oświetlenia i oddawanie barw – takie warunki musiał spełnić projekt, który firma Trilux Polska wykonała
dla nowopowstałej stacji serwisowej samochodów ciężarowych i autobusów w Małopolu. Uwzględniając
wytyczne kontrahenta, zdecydowała się na zastosowanie indywidualnie dobranych i sprawdzonych rozwiązań.
Konkretne potrzeby
nały pod stanowiskami czy pomieszczenia biurowe), rodzaj opraw
Podczas przygotowywania projektu oświetlenia dla stacji serwiso-
oświetleniowych oraz poziom natężenia oświetlenia został indywi-
wej w Małopolu kluczowe znaczenie miała specyfika przedsiębior-
dualnie zaprojektowany i wykonany.
stwa i jego konkretnych pomieszczeń. W pierwszej kolejności do-
Zastosowane rozwiązania
brano odpowiedni rodzaj oświetlenia oraz użyto wypróbowanych
Jednym z najważniejszych elementów projektu dla nowopowsta-
rozwiązań pod względem jakości, które sprawdziły się we wcze-
łego centrum serwisowego w Małopolu było odpowiednie przy-
śniejszych realizacjach w MAN Trucks. W związku ze szczególnymi
gotowanie oświetlenia w hali warsztatowej i przy stanowiskach
warunkami panującymi w stacji serwisowej samochodów ciężaro-
diagnostycznych. – W tym celu zastosowaliśmy oprawy ze statecz-
wych i autobusów, konieczne było zwiększenie poziomu szczelno-
nikiem umożliwiającym zastosowanie dwóch świetlówek w tej sa-
ści opraw oświetleniowych (IP), by zanieczyszczenia powstające w
mej oprawie. Oprawy montowane są w szynoprzewodach, w które
wyniku prac nie przedostawały się do ich wnętrza. Projekt zakładał
wpięty został wkład oświetleniowy (statecznik razem z oprawkami
również dostosowanie natężenia oświetlenia oraz wskaźnika od-
do źródła światła). Jest on podstawą do montażu odpowiedniego
dawania barw do obowiązującej normy, aby zapewnić optymalną
układu optycznego. Użyte rozwiązanie stanowi odbłyśnik o szero-
widoczność pracownikom wykonującym swoje zadania. Ze wzglę-
kim kącie świecenia zamknięty dyfuzorem zwiększającym poziom
du na przestrzenie różnego typu (hale, stanowiska serwisowe, ka-
szczelności oprawy. Ponadto, wykorzystaliśmy oprawy do nabu-
29
ENERGETYKA
dowania Oleveon E Inox firmy Trilux, z korpusem z żywicy polie-
mocy pozwalającej uzyskać średnie natężenie oświetlenia na po-
strowej wzmocnionej włóknem szklanym oraz kloszem z PMMA,
ziomie 100 lx, wpinanych w szynoprzewody. Oprawy zamknięte są
o zwiększonym poziomie szczelności IP66. Z powodzeniem moż-
dyfuzorem zwiększającym poziom ich szczelności. – mówi Michał
na je zatem stosować w pomieszczeniach wilgotnych oraz tych o
Walentek, ekspert z firmy Trilux Polska. Mniejsze natężenie światła
większym zapyleniu – tłumaczy Michał Walentek, ekspert z firmy
zastosowano także m.in. w kotłowniach, rozdzielniach elektrycz-
Trilux Polska, odpowiedzialny za projekt. – Zwróciliśmy też szcze-
nych, stołówce i szatniach (200 lx) oraz w holach i korytarzach ko-
gólną uwagę na wskaźnik oddawania barw (Ra). Aby usprawnić
munikacyjnych na podłodze (150 lx).
pracę mechaników i zapewnić właściwe odwzorowanie kolorów,
Wyjątkiem są pomieszczenia biurowe i gabinet dyrekcji. Według
użyliśmy opraw ze wskaźnikiem Ra 80 – dodaje. Wówczas uży-
obowiązujących norm muszą one spełniać wymagania średnie-
wane przedmioty prezentują się w swojej naturalnej kolorystyce.
go natężenia oświetlenia 500 lx i oddawania barw Ra 80. Dlate-
Dostosowano też natężenie oświetlenia do wymagań normy euro-
go zdecydowano się na użycie standardowych opraw rastrowych
pejskiej dotyczącej stanowisk pracy i założeń firmy MAN Trucks &
do wbudowania w sufit podwieszony Cetrix 600 o nowoczesnym
Bus Center (300 lx).
wyglądzie. Dzięki zmniejszonej luminacji L ≤ 1000 cd/m² dla kąta
W halach z liniami diagnostycznymi oprawy do świetlówki 58W
emisji powyżej 65° w każdym kierunku produkt przystosowany jest
zostały zamontowane na szynach i podzielone na obwody. Dzięki
do stanowisk pracy wyposażonych w monitory. Dbając o zmniej-
temu, za pomocą szafy sterowniczej wprowadzono zarządzanie
szenie poboru mocy oraz zwiększenie komfortu pracy, w biurze
systemem w celu zapewnienia optymalnych warunków pracy na
dyrekcji zainstalowany został system DALI, który umożliwia indy-
poszczególnych stanowiskach. – Podział ten zapewnia energo-
widualne sterowanie oświetleniem za pomocą wspólnego przewo-
oszczędność, ponieważ można wyłączyć nieużywane sektory oraz
du sygnałowego. Pozwala on na płynne ściemnienie i rozjaśnienie
pozwala na doświetlenie ich w okresach przejściowych (w ciągu
wybranych opraw.
dnia przy świetle dziennym) i uzyskanie wymaganego natężenia
Zastosowanie sprawdzonych rozwiązań pozwala na optymalizację
oświetlenia włączając np. co drugą oprawę – zaznacza ekspert. W
pracy, szczególnie w tym sektorze branży transportowej. Dostoso-
kanałach pod stanowiskami diagnostycznymi również zastosowa-
wanie natężenia oświetlenia oraz wskaźników oddawania barw do
no oprawy o większej szczelności – IP66, co zapobiega przedosta-
potrzeb pracowników oraz specyfiki różnorodnych pomieszczeń
niu się wilgoci i zanieczyszczeń do ich wnętrza. Są one zabezpie-
umożliwia zwiększenie efektywności oraz energooszczędności
czone przed strugami wody, dzięki czemu podczas systematycznej
przedsiębiorstwa. Oprócz tego, projekt, który wykonała firma Trilux
konserwacji można je w prosty sposób wyczyścić z zewnątrz.
Polska dla stacji serwisowej Man Trucks & Bus Center w Małopolu, zakładał także kwestie zabezpieczenia opraw oświetleniowych
Energooszczędne magazynowanie
przed wnikaniem zanieczyszczeń i łatwość ich konserwacji. ■
Mając na względzie energooszczędność, w składach i magazynach
zmniejszono natężenie oświetlenia, ponieważ nie wymaga tego
Źródło: TRILUX Polska
specyfika pracy w tego typu pomieszczeniach.
Fot: Trilux Polska
– Użyliśmy do tego opraw z wkładem do pojedynczej świetlówki o
30
ZARZĄDZANIE W PRZEMYŚLE
AEO - BEZPIECZNY PARTNER ŁAŃCUCHA DOSTAW
W UNII
Czemu jest to tak istotny element współpracy dla klienta? Odpowiedź jest dość prosta, im więcej podmiotów AEO włączonych jest
w międzynarodowy łańcuch dostaw, tym większa jest gwarancja
bezpieczeństwa przepływu towarów w tym łańcuchu. Jednym słowem, świadectwo AEO to dla naszego klienta wizytówka bezpiecznego partnera handlowego. Dodatkowo certyfikat umożliwia nam
korzystanie z szeregu ułatwień, w tym z uproszczonej i przyśpieszonej procedury w ramach odpraw celnych transportów międzynarodowych. Daje on także gwarancję dostarczenia towarów do
nich na czas.
Kim jest Upoważniony Przedsiębiorca?
W dobie globalizacji oraz walki z terroryzmem, bezpieczeństwo w
Warunki i kryteria, które przedsiębiorca musi spełnić w celu uzy-
handlu międzynarodowym stało się priorytetem dla członkowskich
skania statutu AEO, określają przepisy rozporządzenia Komisji
państw Unii Europejskiej. Organy celne zmuszone zostały do wpro-
(WE) nr 1875/2006 z dnia 18.12.2006 r. ustanawiające przepisy w
wadzenia prawnych rozwiązań zabezpieczających handel Unii, na
celu wykonania Wspólnotowego Kodeksu Celnego (Dz. Urz. WE L
wzór tych amerykańskich opartych o zasadę dostarczania do miej-
360 z 19.12.2006 str. 64). Regulacje związane z AEO umożliwiają
sca przeznaczenia wszelkiej niezbędnej dokumentacji przed przy-
organom celnym przyznanie świadectwa tym podmiotom, które
byciem towarów, tak by umożliwić służbom celnym przeprowa-
zostały po przeprowadzeniu specjalnego postępowania audyto-
dzenia analizy ryzyka przyjęcia go. Unijne służby celne skupiły się
wego, uznane przez nie za wiarygodne i wypłacalne. W trakcie
na ukierunkowania swoich czynności kontrolnych na tych obsza-
przeprowadzanego przez organ celny postępowania audytowe-
rach, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie (w tym terrory-
go badaniu podlegają m.in. systemy księgowe, logistyczne, tele-
styczne), a wycofaniu się z części tych, które zostały sprawdzone i
informatyczne, jak również procedury obsługi licencji i pozwoleń,
uznane za wiarygodne. Cel był jeden - stworzenie we Wspólnocie
archiwizacji, ochrony danych, bezpieczeństwa dokumentacji jakie
Europejskiej bezpiecznego łańcucha dostaw, w którym korzystają-
funkcjonują w przedsiębiorstwie.
cy z niego przedsiębiorcy są wiarygodnymi, działającymi zgodnie
Certyfikat może być udzielony każdemu przedsiębiorcy posiada-
z wysokimi standardami bezpieczeństwa, parterami otrzymującymi
jącemu siedzibę na obszarze celnym Unii Europejskiej i jest uzna-
świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy AEO (ang. Authorised
wany na terenie całej Wspólnoty, a także w Norwegii, Szwajcarii,
Economic Operator).
Andorze i Japonii oraz przez największego partnera handlowego
Unii Europejskiej – USA.
Status AEO odnosi się przede wszystkim do podmiotów zaangażowanych w operacje celne, a więc do firm działających m.in.:
Rodzaje świadectw AEO
przewoźników, spedytorów, operatorów portów morskich oraz
Podczas podejmowania przez przedsiębiorstwo decyzji o zakresie
lotniczych, importerów i eksporterów, a także podmiotów pro-
świadectwa AEO powinno ono samo zastanowić się, jaką pozycję
wadzących składy celne. Posiadanie statusu Uprzywilejowanego
pełni w międzynarodowym łańcuchu dostaw. W weryfikacji oraz
Przedsiębiorcy nie jest obowiązkowe, ale staje się coraz bardziej
przeprowadzeniu samooceny jeszcze przed złożeniem wniosku
popularne i stanowi przywilej znalezienia się w gronie podmio-
do organu celnego, pomocnym jest kwestionariusz postępowania
tów gospodarczych uznanych za rzetelnych partnerów. Powszech-
audytowego. Kwestionariusz został opublikowany w rozporządze-
nym w obrocie towarowym staje się więc, że kontrahenci preferują
niu Ministerstwa Finansów w sprawie sposobu dokumentowania
współpracę z parterami biznesowymi posiadającymi status AEO
czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w
lub wymagają wręcz uzyskania przez nich takiego statusu. Cer-
postępowaniu audytowym (Dz. Nr 52 poz 310 z późn. zm. z dnia
tyfikat ten szczególnie ceniony jest przez klientów naszej branży,
23.03.2010 r.). Dodatkowym narzędziem ułatwiającym przedsię-
w której to szybkość obrotu towarem ma największe znaczenie.
biorcy samoocenę gotowości do ubiegania się o wydanie świa-
Dlatego jako firma logistyczna dołożyliśmy wszelkich starań by po-
dectwa AEO jest dokument TAXUD/2006/1450 z dnia 29 czerwca
myślnie przejść certyfikację i jak najszybciej przystąpić do prowa-
2007 r.
dzenia działalności opartej na przepisach wspólnotowego prawa
„Upoważnieni Przedsiębiorcy – Wytyczne” opracowany przez Ko-
celnego.
misję Europejską i państwa członkowskie.
31
ZARZĄDZANIE W PRZEMYŚLE
Ustawodawca unijny ustanowił trzy rodzaje świadectw:
zwolenie na stosowanie procedury uproszczonej potwierdziła, że
1. świadectwo AEO (AEOC) - uproszczenia celne, przeznaczone
posiadanie statusu AEO znacznie polepsza ich działanie na rynku i
dla przedsiębiorców chcących korzystać z uproszczeń przewidzia-
usprawnia współpracę w izbami celnymi.
nych przepisami celnymi
Podsumowując otrzymanie certyfikatu AEO jest potwierdzeniem,
2. świadectwo AEO (AEOS) - bezpieczeństwo i ochrona, prze-
zarówno dla samych przedsiębiorców jak i dla kontrahentów, że
znaczone dla przedsiębiorców chcących korzystać z ułatwień
jest się wiarygodnym partnerem dla administracji celnej Unii Euro-
w kontroli celnej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony towarów
pejskiej. Posiadanie statusu AEO zyskuje w obrocie międzynarodo-
przy przywozie do i wywozie z obszaru celnego Unii Europejskiej
wym coraz większe znaczenie w środowisku biznesowym. Stanowi
3. świadectwo AEO (AEOF) - uproszczenia celne/bezpieczeństwo
podstawę do uznania firmy za partnera zaufanego, z którym moż-
i ochrona, przeznaczone dla przedsiębiorców chcących korzystać
na bezpiecznie zawierać wszelkie porozumienia handlowe. AEO
z uproszczeń przewidzianych przepisami celnymi oraz udogod-
jest niewątpliwie elementem w budowaniu pozytywnego wizerun-
nień w zakresie bezpieczeństwa i ochrony towarów
ku firmy w szeroko pojętych relacjach biznesowych. ■
Należy podkreślić, że kryteria oceny odnoszą się pośrednio do
wybranych wymagań międzynarodowych standardów w zakresie
Anna Trzcińska
Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001), Systemu Zarządzania
Dyrektor Logistyki
Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001), Systemu Zarządzania
COMPLEX IQ
Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw (ISO 28000). Przedsiębiorstwa, które mają wdrożone w organizacji te systemy nie będą mia-
Źródła:
ły problemów z udowodnieniem Służbom Celnym UE, że są wia-
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1161496/wyniki+ba-
rygodnym partnerem i potrafią dbać o bezpieczeństwo łańcucha
dania+ankietowego.pdf
dostaw, w którym uczestniczą.
http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna
http://www.lodz.ic.gov.pl/index.php?id=9&look=886
Korzyści wynikające z posiadania statusu AEO
Posiadacz certyfikatu AEO w zależności od rodzaju statusu uzyskuje dostęp do przywilejów, które mają bezpośredni wpływ na
efektywność łańcucha dostaw towarów to:
Spółka COMPLEX IQ uzyskała Świadectwo Upoważnionego
1. Skrócenie czasu obsługi zgłoszeń celnych dzięki wyodrębnieniu
Przedsiębiorcy AEO w drugiej połowie 2013 roku. Otrzymanie
osobnych stanowisk do obsługi przedsiębiorców ze statusem AEO.
przez Spółkę certyfikatu poprzedzone było wielomiesięcznym
2. Zmniejszenie liczby kontroli fizycznej przesyłek i kontroli doku-
badaniem, a warunkiem przyznania statusu AEO było spełnienie
mentów.
surowych kryteriów dotyczących finansów, produkcji, logistyki, sys-
3. W przypadku wytypowania do kontroli jest ona przeprowadza-
temów informatycznych, polityki personalnej i transportu towarów.
na w sposób priorytetowy.
Przyznany spółce status AEO umożliwia korzystanie z szeregu uła-
4. Uprawienie do wcześniejszego powiadomienia o wytypowaniu
twień przewidzianych w prawie celnym, w tym m.in.:
przesyłek do kontroli.
5. Szybsze uzyskanie różnych pozwoleń np.: na procedurę uprosz-
- z możliwości uzyskania pozwoleń na korzystanie z Pro-
czoną oraz priorytetowa obsługa wniosków np.: o wydanie po-
cedur Uproszczonych, które umożliwiają samodzielne do-
zwolenia, zaświadczeń, korekt zgłoszeń celnych składanych przez
konywanie zgłoszeń celnych przywozowych i wywozowych
lub na rzecz posiadaczy AEO.
6. Możliwość wyboru miejsca innym niż urząd celny, w którym bę-
- z uprawnień do wcześniejszego powiadomienia o wytypowaniu
dzie przeprowadzona kontrola.
przesyłki do kontroli,
7. Uprawnienia do składania przywozowej deklaracji skróconej z
ograniczonym zakresem danych bezpieczeństwa.
- z uprawnień do składania przywozowej deklaracji skróconej
8. Możliwość odstąpienia od żądania złożenia zabezpieczenia, gdy
z ograniczonym zakresem danych bezpieczeństwa,
przepisy prawa celnego przewidują jego fakultatywne złożenie,
np. w przypadku gospodarczych procedur celnych.
- z możliwości wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym
9. Udostępnianie informacji o zmianach przepisów celnych, in-
miejscu niż urząd celny,
strukcji itp. w formie newsletterów przesyłanych na skrzynki elektroniczne osobom wyznaczonym do kontaktu z organami celnymi.
- z mniejszą niż u innych przedsiębiorców liczbą kontroli fizycz-
10. Możliwość uznawania statusu w krajach trzecich.
nych i kontroli dokumentów, a także, w przypadku wytypowania
firmy do kontroli przeprowadzona jest ona w sposób priorytetowy.
Ankieta przeprowadzona na początku 2013 przez Ministerstwo Finansów wśród przedsiębiorców posiadających status AEO lub po-
32
ZARZĄDZANIE W PRZEMYŚLE
KULTURA ORGANIZACYJNA – PIERWSZY KROK DO
INNOWACYJNOŚCI
Kryzys i chaos to dla wielu firm wielkie wyzwanie, ale także wielka szansa. Wystarczy wiedzieć, jak zaadaptować się do trudnej sytuacji i wyróżnić się na rynku. Jednym z filarów koncepcji wykorzystania chaosu jest
Kultura Rewolucji. Jej autorem jest Jeremy Gutsche, trend hunter.
czołowych firm. Te decyzje są bardzo ważne, ale często mogą także być przyczyną upadku. W firmie należy kwestionować taki styl
myślenia, ponieważ w ten sposób skupiamy się na wielkich ideach,
ignorując okazjei tracąc swoją szansę.
Przetrwanie na rynku ułatwia wiedza na temat zachodzących na
nim zmian. Do stałych graczy w pewnym momencie dołączają
nowe podmioty. Firmy już działające na tym rynku ignorują je i
traktują jako mało ważne. Natomiast nowe zdobywają nieobsługiwanych dotąd klientów i rozwijają się, powoli przejmując rynek.
Wtedy starzy gracze muszą skupić się na najbardziej wartościowych konsumentach, rezygnując z części biznesu. W końcu, nowi
Koncepcja wykorzystania chaosu (The Exploiting Chaos framework) składa się z 4 taktyk:
Kultury Rewolucji, Poszukiwania Trendów, Innowacji Adaptacyjnej
iWirusowej Komunikacji. Według Jeremy’ego Gutsche kluczem do
poruszania się w świecie chaosu nie jest strategia, ale właśnie kultura organizacyjna.
Kultura zjada strategię na śniadanie. Taki napis wisiał w strategicznym pokoju wojennym Forda. Jego postać może nie odwoływać
się do technologii, ale sens jest głęboki: kultura organizacyjna
może ułatwiać zmiany albo zniszczyć zdolność do ich wprowadzania. – mówi Jeremy Gutsche.
Jak usprawnić kulturę organizacyjną dopasowując ją do czasów
chaosu? Można to zrobić przy pomocy czterech narzędzi.
Perspektywa to sposób patrzenia na przyszłość i problemy firmy,
które należy rozwiązać. Można i trzeba ją zrozumieć zadając kilka podstawowych pytań: Jak określasz swoją firmę? Jak określasz
swoją rolę? Co chcesz zrobić? Odpowiedzi na te pytania tworzą
perspektywę.
Dbając o rozwój firmy nie można popaść w samozadowolenie.
Osiągnięcia sprawiają, że potrzeby zmian są mniej widoczne.
Warto także uczyć się na błędach innych oraz mieć szacunek dla
pomysłów rywali. Mogą one w pewnym momencie stać się wyróżnikiem nowego gracza zdobywającego rynek.
Przy analizie nowych pomysłów należy ciągle szukać swojej szansy
w tym, co wydaje się niepewne. W przypadku problemów lub porażek firma nie może zamykać się tzw. strefie komfortu, ponieważ
wtedy rezygnuje z wykorzystywania okazji rynkowych i nie rozwija
się. Racjonalne podejmowanie decyzji jest poważnym problemem
gracze przejmują rynek, o który starsze firmy nie mogą już walczyć.
Ta krótka analiza może zostać wykorzystana do opracowania strategii na przetrwanie. Trzeba w niej postawić na przedsiębiorcze
myślenie, inwestować w przełomowe firmy oraz szukać sposobów
na wyeliminowanie struktury. Należy także uważać na firmy dopiero wchodzące na rynek. Małej firmie ten schemat może natomiast
pomóc w opracowaniu planu ataku. Powinien się on opierać na
podkradaniu klientów dużym firmom, wchodzeniu w partnerstwa
z innymi organizacjami, a także wykorzystaniu lepszego zrozumienia klienta. Należy wykorzystywać przewagę nad wolniejszymi,
starszymi graczami na rynku.
Eksperymentalne pomyłki
W czasach chaosu firma musi umieć dopasować się i zmieniać. To
wymaga kultury, która zachęca do eksperymentowania, a nawet
ponoszenia porażek. Tylko w ten sposób można dowiedzieć się, co
można, a czego nie można robić. Dla firmy ważne jest, aby znać
swoje silne strony. Jednak sukces może prowadzić do samozadowolenia. Po pewnym czasie po prostu przestajemy się starać, nie
podejmujemy ryzyka i kierujemy się optymalizacją, gdy powinniśmy szukać przełomowych pomysłów.
Kolejna kwestia jest związana z zespołem. W wielu firmach, im
bardziej doświadczony menadżer, tym mniej zadaje pytań. Jednak
prawdziwi liderzy wciąż dociekają i naciskają, aby znaleźć bardziej
szczegółową odpowiedź na pytanie: co właściwie chcesz zrobić?
W firmie należy stworzyć kulturę, w której otwarcie rozmawia się
o niedoskonałościach. Wtedy bardziej prawdopodobne jest zaakceptowanie porażki, która wiąże się
z podejmowaniem ryzyka. Ludzie nie popełniający pomyłek nie są
innowacyjni. Dlatego nie należy świętować zwycięstwa, ale drogę,
33
ZARZĄDZANIE W PRZEMYŚLE
która do niego prowadziła. Taki sposób zwiększa morale i moty-
cyjnych pomysłów.
wuje.
Trudne czasy wymagają także zmiany ze strony menadżerów.
Obsesja na punkcie klienta
Wpływowi ludzie mają niezamierzony wpływ na dynamikę grupy.
Dobre zrozumienie klienta to podstawa przełomowych pomysłów
Ich zachowania są nadinterpretowane, a ich rady mogą czasami
i innowacji. Aby zostać zapamiętanym, należy nawiązać z klientem
ograniczyć kreatywność grupy, sprawiając, że nikt nie odważy się
więź emocjonalną, a żeby go zaangażować – więź kulturową. W
myśleć inaczej niż lider. W zespole należy podkreślić, że nic nie
ten sposób marka może zapisać się w pamięci na wiele lat, a tak-
jest cenne. Eliminując wartość, wszyscy współpracują w kierunku
że stać się częścią stylu życia klienta. Dlatego należy go poznać,
innowacji, a pomysły są lepsze.
patrzeć na rynek z jego perspektywy, a także zachęcić go do roz-
Struktura może stworzyć zarówno dystans hierarchiczny, jak i fi-
wijania marki.
zyczny, które ograniczają sprawność i wspólną pracę zespołu.
Jedną z największych barier w tym punkcie jest przekonanie, że
Nawet najbardziej biurokratyczne firmy mogą wprowadzić iskrę
zna się klienta. Należy zmienić takie podejście, ponieważ badania
kreatywności poprzez stworzenie atmosfery otwartości na zmiany.
fokusowe czy ankiety nie dadzą jego pełnego obrazu. Aby dojść
– tłumaczy Gutsche.
do przełomowych pomysłów należy przekroczyć swoje granice
Lider to osoba, która musi podejmować trudne decyzje, nawet w
komfortu i porozmawiać z klientem tak, aby naprawdę poznać
przypadku niezadowolenia pracowników. Powinna nim kierować
jego, jego życie i potrzeby.
logika, która ma większe znaczenie niż hierarchia. Dlatego o swoje
pomysły musi walczyć, ale musi także umieć słuchać opinii innych.
Celowe Niszczenie
Co więcej, lider powinien mieć otwarty umysł. Problemy, z którymi
Niepewne czasy wymagają adaptacji ze strony firm. Ta jest możli-
się mierzy, mogły dotknąć już inne branże, więc może tę wiedzę
wa, dzięki taktyce Celowego Niszczenia. Dotyczy to m.in. struktury
wykorzystać.
i hierarchii, które nie pozwalają dostrzec realiów zmian rynku.
Jeremy Gutsche przedstawi sposoby na wykorzystanie chaosu do
Struktura organizacyjna pokazuje sposób rozwoju i myślenia w
osiągnięcia sukcesu podczas Kongresu „Biznes to Rozmowy”, który
firmie. Aby rozpocząć rewolucję, struktura musi zostać zniszczo-
odbędzie się 3. października w Warszawie. Podczas swojego wy-
na. To dlatego, że sposobem na chaos jest idea. Należy przestać
stąpienia opowie także o trendach w świecie biznesu i technologii. ■
mówić ludziom, co mają robić i stworzyć środowisko, w którym indywidualności mogą osiągnąć swoją najwyższą wydajność. W cza-
Więcej informacji o wydarzeniu pod adresem www.biznestoro-
sach chaosu firmy potrzebują szybkości reakcji i możliwości, które
zmowy.p
są dostępne tylko, gdy pracownicy są zmotywowani. Środowisko
pracy musi pozwalać na bycie kreatywnym. W ten sposób ludzie
będą bardziej chętni do przełamania rutyny i dążenia do rewolu-
34
ZARZĄDZANIE W PRZEMYŚLE
SPRZEDAWCA TAKŻE ODPOWIADA ZA JAKOŚĆ STYROPIANU OFEROWANEGO KLIENTOM
Od 1 lipca 2013 r. obowiązują w Polsce nowe unijne przepisy regulujące odpowiedzialność sprzedawców
za zapewnienie odpowiedniego oznakowania i jakości handlowej wyrobów budowlanych. Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) jako pierwsza organizacja branżowa postanowiła wykorzystać
nowe regulacje w działaniach skierowanych do dystrybutorów – na rzecz zapewnienia należytej jakości
dostępnego na polskim rynku styropianu. Materiały PSPS informujące sprzedawców o nowych obowiązkach i konsekwencjach ich zaniedbań oraz o prostych narzędziach wstępnej kontroli jakości przyjmowanego do sprzedaży styropianu trafiły właśnie do blisko 6 tys. hurtowni budowlanych w Polsce.
jeszcze przed przyjęciem towaru od producenta może
uchronić dystrybutorów od ewentualnej odpowiedzialności. Stowarzyszenie udostępnia hurtownikom także tabele minimalnych gęstości (wag) poszczególnych
odmian wyrobów dostępnych na rynku, wyliczonych w
efekcie współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej.
Organizacja na informowaniu jednak nie poprzestaje,
zapowiadając konsekwentne działania na rzecz zwalczania szkodliwych dla konsumentów i branży praktyk
nieuczciwych producentów i dystrybutorów.
Proponujemy także klientom, aby ważyli styropian
przed zakupem. Jeśli spotkają się z próbą sprzedania
im wyrobu zaniżonej jakości, mogą pobrać z naszej
strony internetowej wzory protokołu kontroli jakości
styropianu oraz zawiadomienia o stwierdzonych nieZdecydowaliśmy się na taki krok ze względu na zidentyfikowaną
w naszych dotychczasowych działaniach skalę zjawiska wprowadzania konsumentów w błąd co do zgodności rzeczywistych
cech wyrobów ze styropianu z deklaracją właśnie na etapie
dystrybucji. Dotychczas tego typu nieuczciwe praktyki nie rodziły dla sprzedawców żadnych konsekwencji. Rozporządzenie
nr 305/2011 diametralnie zmienia ten stan, wprost określając
obowiązki dystrybutorów w sytuacji, w której uznają lub mają
powody sądzić, że wyrób budowlany nie jest zgodny z deklaracją
właściwości użytkowych lub z innymi wymaganiami przepisów
dotyczących odpowiedniego oznakowania i jakości handlowej
wyrobów. Ponieważ jakość styropianu można w prosty sposób
sprawdzić ważąc paczkę danej odmiany, dystrybutor nie może
zwolnić się z odpowiedzialności ani bronić niewiedzą co do
zgodności cech wyrobu z jego oznaczeniem. Negatywny wynik
kontroli wagi styropianu bądź poprawności jego oznakowania
powinien być przesłanką wyłączającą udostępnienie przez dystrybutora towaru konsumentom oraz podjęcia dalszych przewidzianych w rozporządzeniu działań – mówi Kamil Kiejna, prezes
zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS).
W korespondencji skierowanej do placówek sprzedaży materiałów
budowlanych, PSPS informuje, że kontrolne zważenie styropianu
prawidłowościach. Zawiadomienia należy przesłać
bezpośrednio do nas, pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Za
naszym pośrednictwem trafią one do wspierającej PSPS kancelarii prawnej, która podejmie stosowne działania – wyjaśnia prezes
Kiejna.
Według planów PSPS, otrzymane z rynku zawiadomienia o przypadkach stwierdzonej możliwej niezgodności wyrobów styropianowych z deklaracją producenta, kancelaria prawna przekaże do
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i właściwych Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego wraz z kopią do
placówek sprzedaży, w których stwierdzono naruszenie. Organizacja nie wyklucza podjęcia innych przewidzianych prawem działań przeciwko producentom i dystrybutorom wadliwych wyrobów
budowlanych. ■
Inicjatywa stanowi wsparcie działań na rzecz eliminacji z obrotu
wyrobów niespełniających kryteriów jakościowych, prowadzonych
przez PSPS w ramach Programu „Gwarantowany Styropian”.
Źródło: Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
35
CASE STUDY
LOGISTYKA DLA BRANŻY GRZEWCZEJ I WENTYLACYJNEJ
Logistyka produktów wentylacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych cechuje się specyficznymi wymaganiami. Często są to wyroby o wysokiej wartości, dedykowane pod konkretne projekty inwestycyjne i
wrażliwe na uszkodzenia. Ponadto – co jest wyzwaniem dla producentów i dystrybutorów – sezonowe.
Specjaliści z Dachser, działającego globalnie operatora logistycznego doradzają, jak zorganizować procesy logistyczne tak, aby przebiegały bezpiecznie, sprawnie i optymalnie kosztowo.
one w miejscu najrzadziej odwiedzanym w magazynie, z daleka
od ścieżek komunikacyjnych i głównej strefy kompletacji. Takie strefy
objęte są monitoringiem kamer.
Systemy IT
„Stosujemy
wysokie
szereg
procedur
standardy
i
jakościowe,
a dzięki wykorzystaniu jednego
systemu IT, jesteśmy w stanie na
bieżąco udostępniać informacje o
drodze przesyłki” – wyjaśnia Wojciech Cipiur. Systemy informatyczne
pomagają również w zapewnieniu
bezpieczeństwa dla przesyłek.
„W Dachser stosujemy autorski
system WMS Mikado, dzięki któremu możemy prowadzić stałą
Towar wartościowy
Artykuły z branży wentylacyjnej, grzewczej i klimatyzacyjnej mogą
mieć wysoką wartość.
„Duże, technicznie zaawansowane wyroby typu pompa ciepła
wyprodukowana na specjalne zamówienie, pod konkretną inwestycję, mogą mieć wartość nawet kilkuset tysięcy złotych” – mówi
Wojciech Cipiur, kierownik logistyki kontraktowej Dachser w Polsce. Wysoka wartość tych produktów oraz wyjątkowa wrażliwość
na uszkodzenia mechaniczne powodują, że ich transport musi być
szczególnie zabezpieczony.
„Poprzez własną spółkę ubezpieczeniową, oferujemy proste i łatwe ubezpieczenie towarów naszych klientów, w tym ubezpieczenie ładunków cargo. Wyjątkowo cennymi przesyłkami zajmuje
się specjalnie dedykowany, odpowiednio przeszkolony personel”
– wyjaśnia. W Dachser do przewozu wyjątkowych przesyłek stosowane są specjalnie palety, o wymiarach dopasowanych do ładunku. Przesyłki te mogą być dodatkowo zabezpieczone przed
uszkodzeniami drewnianymi kątownikami oraz bandowaniem.
Produkty wartościowe powinny być przechowywane w magazynach z zapewnieniem szczególnego bezpieczeństwa. W magazynach Dachser wygradzane są specjalne strefy składowania,
do której dostęp mają tylko określeni pracownicy. Znajdują się
inwentaryzację
określonych
lo-
kalizacji magazynowych, po każdorazowym pobraniu towaru.
Umożliwia to wychwycenie błędów, zanim zamówione towary
opuszczą centrum dystrybucyjne” – mówi Wojciech Cipiur.
„Dzięki takim rozwiązaniom systemowym oraz jasno określonym procedurom, wszystkie towary jakie magazynujemy i transportujemy są odpowiednio zabezpieczone” – dodaje.
Sezonowość
Sporym problemem dla branży jest sezonowość. Wyzwaniu temu
muszą sprostać również operatorzy logistyczni pracujący dla tego
segmentu rynku.
„Obsługując od lat firmy z branży budowlanej, doskonale znamy
specyfikę produktów i całego sektora” – mówi Juliusz Pakuński,
project manager usługi Dachser DIY Logistics, kierowanej dla dostawców marketów budowlanych.
„Znamy zarówno rynek dystrybucji tradycyjnej, czyli współpracę z hurtowniami i sklepami specjalistycznymi, jak i nowoczesnej, czyli realizację dostaw dla marketów sieciowych. Wypracowaliśmy szereg rozwiązań, które optymalizują koszty oraz
usprawniają dystrybucję produktów, w tym również ich zwroty
do magazynów” – wyjaśnia. W ramach Dachser DIY Logistics ope-
36
CASE STUDY
rator oferujerównież merchandising na terenie sklepów, czyli m.in.
W 2012 roku Dachser, międzynarodowy operator logistyczny, wy-
wykładanie towaru na półki, organizację promocji oraz kontrolę
generował obrót w wysokości 4,41 mld euro, zatrudniając 21 650
zwrotów.
pracowników w 347 oddziałach na całym świecie. Firma dostarczyła 49,8 mln przesyłek o łącznej wadze 37,5 mln ton. ■
Outsourcing magazynowania
Duży dostawca usług logistycznych, posiadający wiele magazynów
Źródło: Dachser
oraz współpracujący
z klientami z różnych branż, może równoważyć wykorzystanie
Wojciech Cipiur
zasobów, łagodząc w ten sposób problemy związane z sezono-
kierownik logistyki kontraktowej
wością. Zlecając magazynowanie operatorowi logistycznemu, pro-
w Dachser
ducent czy dystrybutor nie musi martwić się, co zrobić z załogą
magazynu w okresie braku zamówień.
„W magazynach Dachser, w których składujemy produkty sezonowe, stosujemy zatrudnienie elastyczne. Cały czas utrzymujemy podstawowy personel magazynu, a w okresach o większym
natężeniu pracy zatrudniamy dodatkowe osoby z agencji pracy
tymczasowej” – wyjaśnia Wojciech Cipiur.
„To jeden z wielu problemów, które zdejmujemy z przedsiębior-
Juliusz Pakuński
ców. Mogą oni przenieść swoich dotychczasowych pracowników
project manager
magazynowych do wsparcia produkcji lub sprzedaży. Z naszej
w Dachser DYI Logistics
strony pozwala to nie tylko na optymalizację kosztów, ale także
usprawnia przebieg procesów magazynowych” – dodaje Wojciech Cipiur.
Efektywność kosztowa transportu
Zauważalny trend na rynku usług logistycznych, dotyczący właściwie każdej branży, to nacisk na efektywność kosztową transportu.
Dzięki odpowiednim systemom do zarządzania operacjami, Dachser optymalizuje procesy transportowe już na etapie przygotowywania zamówień w magazynie „Jeśli zarządzamy zarówno magazynem, jak i dystrybucją, jesteśmy w stanie tak zaplanować
transport, aby jego koszty były jak najmniejsze” – mówi Juliusz
Pakuński. System IT musi posiadać informacje o wadze produktów,
ich dokładnych wymiarach lub ewentualnym zakwalifikowaniu do
grupy produktów niebezpiecznych. Dzięki tym informacjom można dokładnie wyliczyć optymalny ładunek lub np. wykluczyć te produkty, które nie mogą danym transportem pojechać ze względu
na ciężar, długość czy kwalifikację towaru niebezpiecznego. Dzięki
zastosowaniu takiego systemu, również operacje magazynowe są
planowane zgodnie z priorytetami transportowymi. W pierwszej
kolejności są planowane kompletacje zamówień według ważności
zamówienia, terminu odbioru, czy terminu załadunku w centrum
dystrybucyjnym.
Wyraźnym trendem na rynku usług logistycznych jest rozdrobnienie zamówień – są one mniejsze i częstsze. Przedsiębiorcy nie
chcą utrzymywać dużych zapasów z powodu wysokich kosztów
oraz niepewnej przyszłości. Ta tendencja oraz nacisk na efektywność kosztową transportu powoduje, że operator logistyczny ma
wyjątkowo trudne zadanie. „Dzięki naszym systemom IT, doświadczeniu oraz znakomitej organizacji, sprawnie organizujemy nawet najbardziej skomplikowany transport, optymalizując
go pod względem kosztów oraz czasu dostawy” – wyjaśnia Juliusz
Pakuński.
37
EDUKACJA I ROZWÓJ
POSADZKI W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH
Podłogi w obiektach przemysłowych zazwyczaj narażone są na intensywny ruch pieszy oraz transport
ciężkich ładunków przy pomocy wózków kołowych. Zamontowana posadzka nie uniknie również wpływu
działania szkodliwych czynników atmosferycznych, jak na przykład mróz w chłodni czy środków chemicznych - wyciek oleju czy innych środków brudzących, chociażby smarów. Aby zamontowane w halach
przemysłowych lub centrach logistycznych płyty spełniały swoje zadania, trzeba dobrać właściwy rodzaj
materiału oraz odpowiednio zaprojektować ich ułożenie.
W warunkach przemysłowych najlepiej sprawdzają się płytki cera-
a następnie wibrowane, co daje gwarancję równej powierzchni
miczne, których wybór uzależniony jest od rodzaju pomieszczenia,
oraz dokładnego przylegania płytek do zaprawy w celu uzyska-
panujących tam warunków oraz charakteru wykonywanych prac.
nia odpowiedniej wytrzymałości.Należy układać je naprzemiennie,
Płytki ceramiczne przemysłowe charakteryzują się podwyższonymi
co pozwala na wykonywanie wielkowymiarowych powierzchni w
parametrami mechanicznymi i odpornością na plamienie, a przy
wyjątkowo krótkim czasie - w jednym cyklu technologicznym wyle-
tym są odporne na poślizg. Decydując się na zakup powinniśmy
wana jest bowiem posadzka z jastrychu betonowego, układane są
zwrócić uwagę, aby miały powierzchnię strukturalną, antypoślizgo-
płytki, montowane listwy dylatacyjne, wibrowana jest powierzchnia
wą – skategoryzowaną według grup od R9 do R13, gdzie miarą
posadzki, wykonywane fugowanie i wstępne czyszczenie. – wyja-
jest średni kąt nachylenia powierzchni płytki ceramicznej, na któ-
śnia Rafał Stachera, specjalista ds. technicznych Dział Zastosowań
rej poruszająca się osoba w normalnym obuwiu czuje się pewnie.
Henkel Polska.
Określa to norma ZH1/571-DIN51130. Zastosowane płytki cera-
Szacuje się, że jeden zespół jest w stanie położyć nawet do 200 m2
miczne muszą wykazywać także wysoką odporność na ścieranie i
płytek dziennie. Metodą wibracyjną układane są płytki o grubo-
wpływ czynników chemicznych, a ich twarda i ścisła powierzchnia
ści pow.12 mm i rozmiarach 15x15 cm lub większe. Dla otrzyma-
powinna ograniczyć penetrację brudu i ułatwiać czyszczenie.
nia równomiernego przylegania płytek należy stosować warstwy
sczepne.
We wszystkich pomieszczeniach, w których posadzka będzie na-
W przypadku nowych obiektów, w celu zrównoważenia naprę-
rażona na wyjątkowe zabrudzenia i duże obciążenie ruchem zale-
żeń powstających w płycie głównej i podłożu betonowym, przy
ca się stosowanie płytek ceramicznych nieszkliwionych typu gres.
układaniu posadzek stosowane są dylatacje z reguły od 6mx6m
Są one jednorodne w całej masie, dlatego też nawet gdy ulega-
do 8mx8m. Dobre listwy dylatacyjne dadzą gwarancję właściwego
ją ścieraniu, nie zmieniają barwy. Płytki ceramiczne nieszkliwione
tłumienia naprężeń i ochrony kantów płytki przed uszkodzenia-
są twarde, mają małą nasiąkliwość wodną, dużą wytrzymałość na
mi. Wysokogatunkowe tworzywa sztuczne, używane do produkcji
zginanie, odporność na ścieranie i uderzenia. Z kolei gres porce-
listew dylatacyjnych są odporne na oleje, chemikalia, środki czysz-
lanato, materiał zwarty, jednorodny o bardzo małej nasiąkliwości
czące i niektóre kwasy.
wodnej oraz wysokiej odporności na zużycie i zginanie, cechuje się
Parametrem na który należy także zwrócić uwagę przy układaniu
bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi. Niezwykle trwałe
wibracyjnym jest projektowany ostateczny poziom posadzki. Ze
i estetyczne są również ceramiczne płytki klinkierowe, cenione ze
względu na wymaganą minimalna grubość betonu (3-4 cm) oraz
względu na wyższą niż w przypadku gresu mrozoodporność.
grubość płytki 12-20 mm należy przyjąć wysokość jastrychu od 6
Niektórzy producenci płytek ceramicznych zalecają stosowanie
do 7 cm. Przy układaniu wibracyjnym na niezbyt stabilnym pod-
środków ochronnych zabezpieczających powierzchnię zewnętrz-
łożu lub na piętrze należy stosować warstwę ślizgową np. 2x folia
ną przed wchłanianiem brudu i powstawaniem plam. Ważna jest
oraz zbroić beton pod płytką siatką 150x150x3mm.
także grubość płytek - im grubsza płytka, tym większe obciążenie
Po ułożeniu płytek i ich zawibrowaniu fugujemy posadzkę. - Spo-
może ona wytrzymać. Zaleca się kładzenie płytek nie węższych niż
iny można wypełnić fugą cementową, np. Ceresit CE 40 Aquastatic,
12mm, Środki transportu w zależności od typu i rozmiaru kół w
która jest wodoodporna, elastyczna oraz odporna na zabrudzenia,
różnym stopniu wpływają na użytkowanie podłogi. Największe ob-
często występujące w obiektach przemysłowych, bądź epoksydo-
ciążenia mechaniczne powstają przy używaniu kół metalowych o
wą. Po fugowania musimy umyć posadzkę – dodaje Rafał Stachera
małej średnicy, natomiast najmniejsze przy kołach dużych z mięk-
z Henkel Polska. Posadzka położona metodą wibracyjną osiąga
kiego materiału, takiego jak opony.
60% swojej ostatecznej wytrzymałości już po 7 dniach od poło-
Z uwagi na duże powierzchnie w obiektach przemysłowych naj-
żenia. Pełne obciążenia posadzki są dopuszczalne po 28 dniach,
powszechniejszą metodą kładzenia płytek jest metoda wibracyj-
dzięki czemu w przypadku nowych inwestycji możliwe jest obniże-
na. Polega ona na układaniu płytek bez spoiny z zawibrowaniem
nie kosztów budowy i szybkie rozpoczęcie eksploatacji obiektu. ■
gotowej powierzchni wibratorem powierzchniowym. - Płytki są
układane na zaprawie cementowej pokrytej warstwą czepną,
Źródło: Ceresit
38
EDUKACJA I ROZWÓJ
MOBILNE SCHODY Z PLATFORMĄ KRAUSE –
– POMOST POMIĘDZY KOMFORTEM A BEZPIECZEŃSTWEM PRACY
Praca na wysokościach wymaga specjalnych rozwiązań, które pozwolą zapewnić pracownikom maksymalny komfort i bezpieczeństwo. Szczególne znaczenie ma to podczas przenoszenia cięższych i większych
przedmiotów, ułożonych na regałach magazynowych czy też półkach sklepów wielkopowierzchniowych.
Firma KRAUSE, lider na rynku drabin, aluminiowych rusztowań jezdnych, oraz szerokiej gamy narzędzi i
konstrukcji do pracy na wysokościach, oferuje rozwiązania pozwalające na swobodne przemieszczanie się
między regałami oraz bezpieczne transportowanie towarów. Na szczególną uwagę w asortymencie firmy
zasługują schody jezdne z platformą – pomosty jezdne, które gwarantują mobilną logistykę różnorodnych
wyrobów, bezpieczną pracę i dużą wytrzymałość podczas użytkowania.
Wyposażenie ułatwiające pracę na wysokościach powinno przede
o średnicy 125 mm, które samoblokują się po obciążeniu pomostu.
wszystkim gwarantować bezpieczne i wygodne dojście do miejsc
trudnodostępnych. Jest to niezwykle istotne w halach magazyno-
Warto podkreślić, że dodatkowo niektóre z nich wyposażone
wych, magazynach zakładów produkcyjnych oraz halach sprzeda-
zostały w hamulec gwarantujący łatwe zabezpieczanie pomostu
ży sklepów wielkopowierzchniowych, gdzie wyroby czy produkty
przed przesunięciem. Co ważne, głębokość stopni, wykonanych
rozlokowane są na wysokich regałach i półkach. Konstruktorzy
z aluminium ryflowanego, prowadzących na pomost wynosi aż
z firmy KRAUSE, wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, zapro-
175 mm. Rozwiązanie to powoduje, że poruszanie się po scho-
jektowali systemy oparte na seryjnie stosowanych komponentach.
dach nawet z ciężkim przedmiotem, jest bezpieczne, bez ryzyka
Dzięki temu prace na wysokości są bezpieczne i komfortowe. Nic
ześlizgnięcia się lub upadku. Podobną budowę ma pomost jezdny
więc dziwnego, że jezdne schody z platformą z jednostronnym lub
z dwustronnym wejściem firmy KRAUSE.
dwustronnym wejściem, a także pomost jezdny Vario typu kompakt to nieodzowne wyposażenie nowoczesnej hali magazynowej
Oba modele różni jedynie możliwość wyboru platformy z jedno-
czy zakładu produkcyjnego.
lub dwustronnym wejściem. To drugie rozwiązanie ułatwia dojście
do żądanego miejsca z dwóch stron. Pomosty jezdne firmy KRAU-
Pomost jezdny z jednym lub dwoma wejściami od KRAUSE
SE dostarczane są do klienta w gotowych do montażu elementach
Pomost jezdny z jednostronnym wejściem firmy KRAUSE skonstru-
tak, aby w miejscu przeznaczenia łatwo poskładać poszczególne
owany jest z lekkich, aluminiowych elementów o dużej wytrzyma-
komponenty. Warto podkreślić, że pomosty jezdne firmy KRAUSE
łości i odpornych na korozję oraz zmienne warunki atmosferyczne.
są sprawdzane i certyfikowane przez TUV/GS wg norm EN 131,
Niewielkie gabaryty powodują, że jest to rozwiązanie idealne do
BGI 637, BGI 694 i BGV-D 36, szczegółowo określających szereg
prac przy regałach, szczególnie w wąskich korytarzach, gdzie nie
parametrów produktu, które gwarantują jego bezpieczeństwo.
ma możliwości poruszania się wózkiem widłowym.
Kompaktowy pomost jezdny do zadań specjalnych
Wymiary podestu 600x700 mm
Aluminiowy pomost jezdny Vario typu
pozwalają z kolei na swobodne
kompakt firmy KRAUSE to doskonałe
poruszanie się po pomoście. Ba-
rozwiązanie do rozkładania towarów
rierki na platformie są zamonto-
w wąskich przejściach między regała-
wane z trzech stron. Dodatkowo
mi, czy też w miejscach niedostępnych
zintegrowane listwy znajdujące się
dla dużych podestów rozładunko-
na wysokości kolan oraz zespolo-
wych. Model ten wyróżnia duża, alu-
ne połączenie poręczy z barierką
miniowa, ryflowana platforma robocza
platformy zwiększają bezpieczeń-
o powierzchni 650x600 mm. Dodatko-
stwo pracy na pomoście. Cała
wym udogodnieniem jest zróżnicowa-
konstrukcja
jest
na szerokość stabilizatora oraz możli-
na 4 skrętnych rolkach jezdnych
wość balastowania ciężarkami, które
umiejscowiona
39
EDUKACJA I ROZWÓJ
umożliwiają osiąganie dużych wysokości przy małej podstawie po-
SE, mając te względy na uwadze, konstruuje osprzęt roboczy do
mostu. Wysokość robocza pomostu powyżej 4 m oznacza podstawę
prac wysokościowych spełniający wymagania bezpieczeństwa. Co
o szerokości jedynie 820 mm.
więcej, lider na rynku drabin, pomostów i aluminiowych rusztowań jezdnych, zapewnia kontrolę swoich produktów przez upraw-
Pomost Vario typu kompakt firmy KRAUSE wyposażony jest w po-
nionego do tego pracownika. Niebagatelne znaczenie ma także
cykliczne badanie kontrolne użytkowanych produktów KRAUSE,
każdorazowo potwierdzone arkuszem kontrolnym oraz naklejkami dokumentującymi stan użytkowanych pomostów - narzędzi
pracy marki KRAUSE. Wszystkie pomosty jezdne wykonane są z
najwyższej jakości komponentów. Pomosty jezdne KRAUSE odpowiadają wymogom nowej normy EN 131-7 (część: jezdne schody
z platformą). Przemyślana konstrukcja oraz innowacyjne rozwiązania gwarantują funkcjonalność oraz bezpieczeństwo użytkowania.
Nie można zapominać, że firma KRAUSE zapewnia swoim klientom
profesjonalny serwis, którego pracownicy w każdej sytuacji są w
stanie pomóc przy montażu poszczególnych elementów. Fachowa
ręcze po obu stronach schodów oraz barierki z trzech stron platformy. Wszystko po to, aby każdy użytkownik mógł swobodnie się
po niej poruszać. Z kolei ryflowane stopnie o głębokości 80 mm
zapewniają bezpieczne użytkowanie pomostu. Dodatkowo został
on wyposażony w trwałe wpustowe połączenia między stopniami
a podłużnicami, jak również innowacyjny system stabilizujący dla
poprawy bezpieczeństwa pracy. Warto podkreślić, że kompaktowy
pomost firmy KRAUSE można w szybki i prosty sposób złożyć i w ten
sposób zmniejszyć jego gabaryty. Dzięki temu nawet w niewielkim
magazynie lub też niedużej hali produkcyjnej nie będzie problemów
pomoc i rzetelna obsługa powodują, że rozwiązania firmy KRAUSE
z przechowywaniem pomostu jezdnego Vario firmy KRAUSE.
wybierane są chętnie przez przedsiębiorców z wielu branż.
Bezpieczeństwo
ponad
Prace na wysokościach należą do szczególnie niebezpiecznych.
wszystko
Dlatego tak ważne jest zapewnienie doskonałych narzędzi gwa-
Przepisy Kodeksu Pracy na-
rantujących bezpieczne warunki pracy. Firma KRAUSE, która od
kładają na pracodawcę obo-
ponad 110-lat zajmuje się produkcją wyposażenia ułatwiającego
wiązek
zapewnienia
pracownikom
oraz
sprzętu
swoim
pracę na wysokości, oferuje profesjonalny osprzęt do magazynów,
wyposażenia
hal magazynowych zakładów produkcyjnych czy sklepów wielko-
spełniającego
powierzchniowych. Lekkie, aluminiowe elementy, możliwość do-
wymogi zawarte w tych do-
boru wysokości roboczej, a także duża wytrzymałość konstrukcji
kumentach. Oznacza to, że
pomostów jezdnych powoduje, że są to niezastąpione. ■
maszyny oraz inne narzędzia
techniczne powinny spełniać
Źródło: Krause
wymagania bezpieczeństwa i
Fot: Krause
higieny pracy przez cały okres
ich użytkowania. Firma KRAU-
40
RAPORTY
EKSPORT ORAZ NOWE INWESTYCJE RECEPTĄ NA
KRYZYS W STREFIE EURO
Światowa gospodarka nadal rośnie w umiarkowanym tempie. Kryzys w strefie Euro trwa już ponad sześć
kwartałów – najdłużej w jej 14-letniej historii. Zmniejszyła się wartość inwestycji, która wynosi obecnie jedynie 18 proc. średniego PKB (w 2007 r. – 21,8 proc.). Także gospodarka USA rozwija się w tempie mniej
niż przeciętnym. Nadzieją dla europejskiego rynku jest eksport do krajów rozwijających się, tzw. grupy
BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny), ale także te rynki borykają się ze swoimi wewnętrznymi problemami.
To najważniejsze wnioski z najnowszego raportu „Global Economic Outlook. Q3 2013”, przygotowanego
przez firmę doradczą Deloitte.
W strefie Euro poprawiła się kondycja rynków finansowych. W du-
są nadal zbyt zadłużeni, by odegrać znaczącą rolę na drodze do
żej mierze było to możliwe dzięki zaangażowaniu Europejskiego
ożywienia gospodarczego. Dotyczy to szczególnie mieszkańców
Banku Centralnego. Pojawiający się optymizm odzwierciedlają tak-
Włoch czy Hiszpanii, w mniejszym stopniu zaś Niemców czy Fran-
że ostatnie wskaźniki, jak np. opublikowany na początku sierpnia
cuzów.
br. przez Markit Economics wskaźnik PMI (Purchasing Managers’
Wiele jednak wskazuje na to, że znajdująca się poza strefą Euro
Indexes), który wyniósł ponad 50 punktów, co oznacza ożywienie
Wielka Brytania prawdopodobnie wychodzi na prostą. Agresywna
w gospodarce. Jednak zdaniem analityków Deloitte, Europa nadal
polityka pieniężna spowodowała wzrost zamożności jej obywate-
pozostaje w recesji.
li, podsyciła wydatki konsumpcyjne i sprawiła, że wprowadzono
„Wszystkie podjęte działania nie przeniosły się na poprawę w
na rynku lepsze warunki kredytowe. Jednocześnie jednak brytyj-
realnej gospodarce. Rządy krajów unijnych, zbliżając się nie-
ska gospodarka musi zmagać się z poważnymi przeciwnościami,
bezpiecznie do limitu deficytu zadłużenia, nie mają już
dodatkowych możliwości zwiększenia wydatków”
– tłumaczy dr Alexander Boersch, ekspert, De
Deloitte Research, Niemcy.
Gospodarka Eurolandu w dużym stopniu
takimi jak globalne osłabienie, surowy reżim podatkowy
i niestabilność światowego rynku finansowego.
Także wzrost gospodarczy w USA nie jest taki,
jak oczekiwano. W pierwszym kwartale
tego roku odnotowano 1,8 proc. wzrost
uzależniła się od eksportu, co jest w
PKB, zamiast spodziewanych 2,4 proc.
tej chwili właściwie jedynym realnym
„Najbliższe miesiące nie przyniosą
czynnikiem, który poprawia unijne
raczej oczekiwanych zmian, bo go-
wyniki. Wyraźnie pokazują to licz-
spodarka musi się przyzwyczaić do
by. Według Eurostatu eksport strefy
nowych wyższych stawek podatko-
Euro rósł średnio o 7,9 proc. między
wych oraz cięć wydatków federal-
2010 a 2013 rokiem. Według danych
nych” – wyjaśnia dr Patricia Buckley,
Komisji Europejskiej bilans handlowy
Dyrektor, Deloitte Research, USA. Nie-
UE wyniesie w tym roku 196 mld euro.
stabilność na rynkach wywołały także
Jest to zasługa głównie eksportu poza
Unię Europejską, przede wszystkim do
krajów BRIC. Po kryzysie finansowym w roku
2008 jego wartość właśnie do tych państw rośnie
więcej niż 20 proc. rocznie. Jednak według Deloitte krajem,
publiczne uwagi Bena Bernanke’a, szefa
Rezerwy Federalnej (FED) odnośnie możliwych kierunków rozwoju polityki pieniężnej.
Biorąc pod uwagę, że gospodarka europejska, a
także amerykańska w dużym stopniu zależą od rynków
który najbardziej korzysta na tej wymianie są Niemcy, które w 2016
wschodzących i krajów azjatyckich nie dziwi fakt, że w ciągu ostat-
roku do Chin będą eksportować więcej niż do USA.
niego kwartału to Azja wysunęła się na pierwszy plan wiadomości
„Strefa Euro jako całość musi wzmocnić swoją wymianę handlo-
ekonomicznych. Kłopoty chińskiego i wahania japońskiego syste-
wą z krajami BRIC, ale do tego potrzebna jest konkurencja ceno-
mu finansowego w ostatnich miesiącach trafiały na pierwsze strony
wa wewnątrz UE. Poza tym Unia musi znaleźć inne źródła popy-
światowych gazet. Nowa struktura systemu bankowego w Chinach
tu, aby zapewnić sobie zrównoważony, trwały wzrost. Powinny
spowodowała, że szybko rozwinął się tam system bankowości rów-
to być m.in. nowe inwestycje” – tłumaczy Alexander Boersch.
noległej, czyli parabanków. Dodatkowo także, gospodarka chińska
Takim czynnikiem nie ma szans stać się na razie konsumpcja pry-
znacznie zwolniła, mimo wciąż imponującego wzrostu PKB wyno-
watna, która chociaż stanowi 70 proc. średniego PKB krajów stre-
szącego 7,7 proc. Jednak wskaźnik PMI (Purchasing Managers’ In-
fy Euro, to w ostatnim czasie nie rośnie. Europejscy konsumenci
dexes) w chińskim przemyśle spadł w czerwcu br. do 48,2 punktów,
41
RAPORTY
a to oznacza pogarszającą się sytuację gospodarczą. Pozytywną
dytowe. Ponadto stłumienie popytu na towary na świecie także
informacją jest to, że indeks ten w usługach utrzymuje się wciąż
wywarło niekorzystny wpływ na rozwój tamtejszej gospodarki, dla-
powyżej 51 punktów.
tego perspektywy na przyszłość są niepewne.
Autorzy raportu Deloitte chwalą za to nową politykę ekonomicz-
Nie najlepsze nastroje panują też w Brazylii. Masowe demonstracje
ną Japonii znaną pod nazwą Abenomics. Gospodarka tego kraju
społeczne są odzwierciedleniem frustracji wynikającej ze słabego
pod jej wpływem wydaje się lepiej funkcjonować. Za to z nowymi
zaplecza infrastrukturalnego, korupcji i niekompetencji. Niestety
problemami zaczyna się borykać gospodarka indyjska. Wśród tych
przyszły rozwój z pewnością osłabi wysoki stopień inflacji, słaby
wyzwań należy wymienić wysoką stopę inflacji, poważny deficyt w
popyt za granicą oraz zmienna i interwencyjna w swoim charak-
budżecie, duży deficyt zewnętrzny i odpływ kapitału obserwowany
terze polityka państwa, która ogranicza inwestycje gospodarcze.
w konsekwencji działań Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczo-
„Tym bardziej więc wzrosty na rynkach wschodzących nie mogą
nych. To z kolei przyczyniło się do spadku wartości indyjskiej walu-
być brane przez kraje Unii Europejskiej za pewnik. Dlatego Eu-
ty, co zaogniło inflację i utrudniło bankowi centralnemu możliwość
roland potrzebuje bardziej zrównoważonej strategii, która nie
złagodzenia swojej polityki.
będzie się opierać jedynie na eksporcie” – podsumowuje dr Ale-
Opracowanie „Global Economy Outlook. Q3 2013” analizuje sy-
xander Boersch. ■
tuację także w pozostałych krajach BRIC. Głównym atutem i siłą
gospodarki Rosji jest sektor konsumencki. Rosnące wynagrodzenia i otwartość konsumentów na kredyty oraz pożyczki napędzają
wzrost wydatków konsumpcyjnych. Jednocześnie jednak wysoka
inflacja spowodowała, że bank centralny zaostrzył warunki kre-
Źródło: Deloitt
42
RAPORTY
OBSŁUGA KLIENTA: SEKTOR PRODUKCYJNY NIEŚWIADOMY ZALET ERP?
Raport zrealizowany przez IDC na zlecenie Epicor wykazał, że firmy z sektora produkcyjnego nie są świadome znaczenia systemów ERP dla poziomu obsługi klienta. Badanie przeprowadzone zostało wśród
ponad 460 przedsiębiorstw z różnych sektorów produkcji (m.in. maszyn i sprzętu przemysłowego, zaawansowanych technologii i obróbki metalu) w 13 krajach świata.
zbudowanych systemach (niemal 40 proc. producentów zatrudniających od 100 do 1000 pracowników) albo w ogóle nie posiada
wdrożonego systemu ERP. Brak szybkiego dostępu do ważnych informacji oraz brak optymalizacji i automatyzacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwie w sposób oczywisty przekłada się na
niski poziom obsługi klienta. Uświadamianie rynku w tym zakresie
jest niezwykle ważnym zadaniem, ponieważ systemy ERP dzięki
swoim funkcjonalności są w stanie w znaczący sposób wesprzeć
przedsiębiorstwa. Zintegrowany system ERP wpływa na wzrost
efektywności procesów operacyjnych, integruje dział obsługi klienta z zapleczem firmy oraz oferuje funkcje CRM, obsługi gwarancyjnej i posprzedażowej.
Podczas naszych spotkań z przedsiębiorstwami produkcyjnymi,
w przeciwieństwie do rozmów prowadzonych z przedstawicielami
firm handlowych lub dystrybucyjnych, pytanie o to jak wdrożony system ERP będzie wpływał na jakość obsługi klienta, pojawia
Z badania przeprowadzonego przez IDC oraz obserwacji rynku
wynika, że takie kwestie jak wpływ systemu ERP na poziom obsługi
klienta pozostają dla firm z sektora produkcyjnego tematem dalszoplanowym. Chociaż o kluczowym znaczeniu oprogramowania
ERP dla poziomu obsługi klienta jest przekonanych 75 proc. respondentów z większych firm produkcyjnych (takich, które zatrudniają powyżej 5000 pracowników), to w mniejszych przedsiębiorstwach wyniki są bardzo niepokojące. Jak wskazuje badanie, aż 90
proc. respondentów z firm produkcyjnych zatrudniających od 100
się rzadko. Raport IDC nie pozostawia jednak wątpliwości co do
tego, że rola systemów ERP w zapewnieniu satysfakcjonującego
poziomu obsługi klientów firm produkcyjnych staje się kluczowa.
Inwestycja w nowoczesne, zintegrowane i łatwe w użyciu oprogramowanie znacznie wpływa na poprawę procesów operacyjnych.
Firmy chcące mieć stabilną pozycję na rynku oraz zapewnić swój
dalszy rozwój biznesowy będą musiały wykorzystać nowoczesne
oprogramowanie biznesowe w celu świadczenia swoim klientom
usług na jak najwyższym poziomie. ■
do 1000 pracowników jest zdania, że system ERP w ograniczony,
niewielki lub żaden sposób przekłada się na zapewnienie satysfakcji ich klientów.
Ponadto, duża część firm z sektora produkcyjnego nie rozumie
w pełni, w jaki sposób wdrożyć strategię zorientowaną na klienta.
Wyniki badania świadczą o tym, że zaledwie 9 proc. czołowych firm
produkcyjnych w pełni uświadamia sobie, jak istotne jest tworzenie kultury i procesów zorientowanych na klientów, które zapewniałby im wysoki poziom satysfakcji. Jest to istotny problem, gdyż
obecnie w celu budowania silnej pozycji na rynku nie wystarczy
jedynie zapewnienie niskich cen czy rozbudowa funkcjonalności
portfolio produktowego. Firma chcąca rozwijać swoją działalność
biznesową musi wykorzystywać narzędzia IT w celu zapewnienia
satysfakcjonującego poziomu obsługi klienta. Z raportu IDC jasno
wynika, że to firmy produkcyjne, które wykorzystują system ERP
jako narzędzie rozwoju, są tymi, które odnoszą sukcesy. Niestety,
nadal duża część małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych
przebadanych przez IDC opiera swoją działalność na samodzielnie
Tomasz Gliwka
W Epicor od 2005 roku. Obecnie pełni
funkcję kierownika ds. rozwiązań biznesowych w zakresie sprzedaży i implementacji systemów ERP. Specjalizuje się
w zagadnieniach produkcyjno - logistycznych. Zaangażowany w realizację
wdrożeń w kraju, jak i u zagranicznych
klientów firmy. Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Mechaniki na
Politechnice Świętokrzyskiej. Ukończył
również studia podyplomowe w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle na kierunkach „E-business” i „Zarządzanie Projektami”.
KALENDARIUM
43
44
NIE TYLKO PRZEMYSŁ
CELMA I UM SZCZECIN WSPÓŁPRACUJĄ - BĘDZIE
PIĘKNA SALA GIMNASTYCZNA
Rozpoczęty w zeszły miesiącu przez pracowników Celmy remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 47 w Szczecinie został wstrzymany na kilka tygodni na skutek stwierdzenia poważnych uszkodzeń
posadzki. Nieszczelność konstrukcji budynku spowodowała podmycie parkietu w remontowanym pomieszczeniu i całkowite jego zniszczenie. Z pomocą przyszedł Urząd Miasta Szczecin, który poszerzył
zakres robót.
- Szkoła zwróciła się z wnioskiem o dofinansowanie wymiany
posadzki do Urzędu Miasta, a my ten apel dodatkowo poparliśmy własnymi działaniami i rozmowami z urzędnikami. Cieszymy się, że wraz z władzami miasta będziemy współpracować
w ramach tej społecznej akcji i doprowadzimy do szczęśliwego
Prace remontowe, które były nagrodą dla Szkoły Podstawowej nr
47 w Szczecinie za wygranie pierwszej edycji akcji społecznej „Moc
Polskich Świąt”, organizowanej przez spółkę Celma, rozpoczęły
się planowo w czerwcu. W ich trakcie okazało się, że założony
zakończenia remontu.”
Urząd Miasta Szczecin Wydział Oświaty poinformował spółkę Celma w oficjalnym piśmie, że przyznaje Szkole Podstawowej
i uzgodniony ze szkołą na początku tego roku zakres prac remontowych jest niewystarczający z uwagi na nowo powstałe okoliczności. Gwałtowne opady deszczu, które przeszły nad miastem
w okresie wiosenno-letnim, spowodowały - w wyniku niedrożnego
systemu odwadniania i usterek kanalizacji deszczowej - degradację
posadzki w stopniu uniemożliwiającym zaplanowany remont. Okazało się, że pod całą powierzchnią parkietu zalega ok. 5 cm wody.
Korozji biologicznej uległa konstrukcja wsporcza posadzki, a wełna
mineralna, która stanowiła wypełnienie przestrzeni podposadzkowej, nie mogła być skutecznie wysuszona i zabezpieczona.
nr 47 dodatkowe środki finansowe na wymianę posadzki w sali
gimnastyczno-rehabilitacyjnej oraz wycinka drenażu wraz z czyszczeniem studzienek kanalizacyjnych. Całkowity koszt remontu to
ponad 123 tys. zł brutto, z czego dofinansowanie przyznane przez
UM Szczecin to ok. 33 tys. zł brutto. Pozostałe środki zapewnia
Celma SA (ponad 80 tys. zł brutto), główny organizator akcji, a do„Byliśmy zmuszeni przerwać prace remontowe w sali gimnastycznej, gdyż w zaistniałych okolicznościach pojawiła się konieczność rozszerzenia zakresu prac o wymianę posadzki oraz
jej zabezpieczenie przed zawilgoceniem w przyszłości – mówi
Zygmunt Skwarło, Prezes Fabryki Elektronarzędzi CELMA S.A.
datkowo także spółka Polskie Składy Budowlane (ponad 10 tys. zł),
która jest partnerem MOCY POLSKICH ŚWIĄT. Środki te pozwolą
w całości pokryć wydatki związane z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych prac remontowych. ■
Źródło: Celma
45
NIE TYLKO PRZEMYSŁ
CZASOWE ZAWIESZENIE SPŁATY KREDYTU - CZY
TO SIĘ OPŁACA?
Kredyt to zobowiązanie zaciągane na kilka lub nawet kilkadziesiąt lat. W tym czasie może zdarzyć się
sytuacja, w której nie będziemy w stanie uregulować zobowiązania. Rozwiązaniem mogą być wakacje
kredytowe, czyli czasowe zawieszenie spłaty lub karencja, kiedy regularnie wpłacamy tylko kwotę odsetek.
Jednak warto korzystać z tych opcji dopiero w momencie nagłego pogorszenia się sytuacji finansowej
kredytobiorcy, gdyż wiążą się one z kosztami. Eksperci Comepria.pl tłumaczą, jakie konsekwencje ponoszą
osoby, które wybiorą takie rozwiązania.
Kredyt to zobowiązanie zaciągane na kilka lub nawet kilkadziesiąt
nie. Natomiast PKO BP oferuje nawet 36 miesięcy karencji w fazie
lat. W tym czasie może zdarzyć się sytuacja, w której nie będzie-
realizacji inwestycji finansowanej kredytem.
my w stanie uregulować zobowiązania. Rozwiązaniem mogą być
Czy warto skorzystać?
wakacje kredytowe, czyli czasowe zawieszenie spłaty lub karencja,
Zarówno wakacje kredytowe, jak i karencja w spłacie kapitału nie-
kiedy regularnie wpłacamy tylko kwotę odsetek. Jednak warto ko-
wątpliwie pomagają w razie wyjątkowo trudnych sytuacjach życio-
rzystać z tych opcji dopiero w momencie nagłego pogorszenia się
wych. Należy jednak pamiętać, że pominięta kwota i tak, prędzej
sytuacji finansowej kredytobiorcy, gdyż wiążą się one z kosztami.
czy później, musi zostać spłacona – komentuje Gabriela Drzymal-
Eksperci Comepria.pl tłumaczą, jakie konsekwencje ponoszą oso-
ska, ekspert porównywarki finansowej Comperia.pl. – Zazwyczaj
by, które wybiorą takie rozwiązania.
korzystanie z tych usług wiąże się więc z wydłużeniem okresu kre-
Opcja wakacji kredytowych lub karencji w spłacie kapitału jest
dytowania lub rozłożeniem zaległej kwoty na czas pozostały do
dostępna w większości banków. Jeśli zajdzie taka potrzeba, klient
końca spłaty zobowiązania, co oznacza wzrost wysokości następ-
musi jedynie złożyć stosowny wniosek, bez konieczności podawa-
nych rat. W wypadku rat malejących nie sprawdzi się natomiast
nia przyczyny decyzji. Trzeba jednak pamiętać, że bank może nie
karencja w spłacie kapitału, gdyż przez długi okres znaczną cześć
wyrazić zgody na zawieszenie spłaty. Zazwyczaj możliwość tę mają
raty stanowią odsetki, które i tak trzeba płacić.
tylko klienci, którzy nie zalegają ze spłatami, a ich umowa z ban-
Do tego warto pamiętać, że, po pierwsze, niektóre banki naliczają
kiem trwa już jakiś czas.
dodatkową opłatę za umożliwienie odroczenia spłaty. Po drugie,
To, na jak długo można odłożyć spłatę rat kredytu, zależy od każ-
każda zwłoka w regulowaniu zobowiązania zawsze wiąże się z do-
dego z kredytodawców. Przykładowo, w banku Pekao SA z zawie-
datkowymi odsetkami. Zatem wakacje kredytowe tylko pozornie
szenia spłaty można skorzystać dwa razy w odstępie co najmniej
są darmowe. ■
5 lat, łącznie do 12 miesięcy, a w BPH przerwa może trwać jeden
miesiąc w ciągu każdego roku, a po narodzinach lub adopcji dziec-
Źródło: Comperia.pl
ka 3 miesiące.
Fot: Comperia.pl
Jeszcze dłuższe są okresy karencji w Alior Banku, gdzie może ona
trwać nawet 6 miesięcy w ciągu roku, ale nie więcej niż 5 lat łącz-
Download

Olej do podłóg OL-610_msds