Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy Sulmierzyce udzielił
pomocy publicznej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2009 roku (w zł)
Osoby fizyczne
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nazwisko i imię
Andrysiak Jacek
Banaszek Agnieszka
Barańska Marta
Bartnik Agnieszka
Bartoszewski Janusz
Bąkowicz Agnieszka
Bednarek Adam
Bednarek Wojciech
Bednarska Ewa
Bednarska Jolanta
Bednarski Zbigniew
Belica Wiesław
Beśka Janina
Blada Andrzej
Bluszcz Joanna
Boroń Dariusz
Boroń Violetta
Broniś Marcin
Brzozowski Kazimierz
Brzozowski Radosław
Bujacz Anna
Bujak Anna
Bzdak Ireneusz
Bzdak Kazimierz
Bzdak Wojciech
Chrząszcz Grażyna
Chrząszcz Jerzy
Ciemcioch Marianna
Cierpisz Andrzej
Cimcioch Agata
Czarnecki Józef
1
Kwota
212,72
212,92
465,65
273,02
487,09
1149,86
565,79
276,23
1135,57
523,68
256,58
214,18
523,78
75,57
497,45
87,55
351,93
680
345,03
200,69
244,89
519,74
747,81
629,39
273,08
344,3
529,24
131,29
212,5
375,62
140,77
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Czyż Jolanta
Dąbrowski Jacek
Dąbrowski Krzysztof
Domagała Adam
Drutowski Sławomir
Duchowski Grzegorz
Dydoń Halina
Dygudaj Marek
Dyła Józef
Dziębowski Leszek
Dziuboń Jolanta
Falarz Michał
Falarz Rafał
Furczyńska Krystyna
Gaik Grzegorz
Gaik Mirosław
Gajda Andrzej
Garbaciak Zbigniew
Gawron Jolanta
Golc Sławomir
Gonerska Bożena
Gorząd Stanisław
Grzegrzak Krzysztof
Grzesiak Marek
Grzybek Radosław
Grzybek Włodzimierz
Guc Mirosław
Hamczyk Janusz
Hartyn Leszczyńska Jadwiga
Jadczak Marek
Jałoszyńska Krystyna
Jurczyk Piotr
Jurczyk Stanisław
Juszczyk Stanisław
Kacperek Erazm
Kacprzyk Anna
Kacprzyk Irena
Kaczmarek Romuald
Kałędkiewicz Ireneusz
2
753,24
1037,75
374,84
271,59
415,56
162,28
278,43
243,42
178,14
445,43
85,73
293,86
82,75
328,18
54,48
783,63
1076,18
310,67
81,87
340
316,38
196,42
561,7
264,74
192,98
85
132,31
127,93
850,84
1040,94
479,48
255,12
363,8
54,65
491,91
172,9
258,04
432,77
565,33
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
Kapłon Kazimiera
Kawecki Józef
Kawecki Zygmunt
Kierasiński Piotr
Kijak Bożena
Kil Marek
Klekotka Damian
Klimkiewicz Marek
Knopik Kazimierz
Kobus Jacek
Koch Ireneusz
Koch Zbigniew
Koch Zenon
Kokosiński Andrzej
Kokosiński Andrzej
Kołodziejczyk Bogdan
Kołtek Irena
Komorowski Aleksander
Komorowski Bronisław
Komorowski Krzysztof
Komorowski Piotr
Konieczna Wiesława
Kopka Bogdan
Kopka Zofia
Kordowina Adam
Kostrzewa Dariusz
Koszur Józef
Kowalska Grażyna
Kowalska Grażyna
Kowalski Alfred
Kowalski Paweł
Kozłowski Sławomir
Krawczyk Grzegorz
Krężel Andrzej
Krężel Józef
Krupska Bożena
Kubisiak Stanisław
Kucharski Andrzej
Kulka Włodzimierz
53,12
63,57
350,88
1087,34
205,41
850
554,1
60,84
306,31
522,75
257,58
362,19
176,37
139,31
623,83
189,33
149,21
190,06
231,79
213,53
237,85
586,99
896,21
234,38
137,7
516,33
268,37
1128,66
986,12
331,47
448,69
99,36
510
125
1362,28
390,67
136,7
146,2
508,05
3
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
Kumor Jan
Kurzynoga Anna
Kurzynoga Małgorzata
Kurzynoga Włodzimierz
Kurzynoga Wojciech
Lankamer Janina
Leśniak Ewa
Lewera Elżbieta
Lizak Andrzej
Lizak Michał
Loręcka Barbara
Ławniczek Paweł
Ławniczek Urszula
Maczyński Zbigniew
Małecka Jadwiga
Marciniak Tomasz
Marszałek Anna
Matusiak Elżbieta
Michałek Andrzej
Michałek Jan
Minecki Henryk
Mokracz Małgorzata
Moskot Alfred
Mularczyk Dorota
Musiał Jadwiga
Musiał Paweł
Musiał Wojciech
Nadrowska Ewa
Nagodziński Adam
Nowak Zofia
Olbrych Krzysztof
Olczak Jolanta
Olczak Mirosław
Osińska Małgorzata
Osiński Krzysztof
Ostrowski Ryszard
Paciorek Roman
Pająk Józefa
Papierz Elżbieta
1213,46
200,72
399,46
132,85
131,5
1190
481,73
107,41
667,95
510,97
346,8
250,38
451,76
478,5
156,84
98,6
134,5
17579,9
367,69
832,61
597,96
500
305,36
85
235,38
206,87
255
3625,48
278,51
194,78
280,05
333,34
4107,49
321,64
145,54
514,07
113,27
257,31
274,86
4
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
Pawełoszek Marek
Pazera Jan
Pazera Jolanta
Pazera Zenon
Piątkiewicz Mirosław
Pierzyna Anna
Piesiak Dariusz
Pokora Łukasz
Pop Małgorzata
Raczyński Tomasz
Rakowiecki Mirosław
Rogalska Wioletta
Rossa Witold
Rozpendowski Krzysztof
Rozpędowska Anita
Rozpędowska Antonina
Rozumek Andrzej
Rozumek Dariusz
Rozumek Janusz
Rudzki Marek
Rusajczyk Tadeusz
Rydlik Agnieszka
Ryplewicz Andrzej
Sędzicki Roman
Siedlecki Roman
Sierszeń Bożena
Sierszeń Józef
Siewiera Roman
Skóra Marek
Sobczyński Mirosław
Sobczyński Włodzimierz
Soboń Mariusz
Stankiewicz Wiesława
Starostecki Mariusz
Stawiak Kazimierz
Stobiecki Jan
Sukiennik Tadeusz
Sukiennik Witold
Szafrańska Zofia
5
116,93
613,31
315,61
388,89
390,35
340,82
140,08
243,33
105,66
275,59
438,2
1803,92
569,42
1157,35
383,87
744,16
187,14
225,88
589,19
540,21
341,38
383,37
293,32
79,01
709,76
391,74
297,51
2100,89
1601,81
27,18
502,57
214,18
625
266,51
148,11
225,11
497,81
240,25
263,96
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
Szcześniak Józef
Szcześniak Waldemar
Szcześniewski Marek
Szymczak Lidia
Szymczak Mirosław
Tarnowska Zofia
Tatara Urszula
Trajdos Danuta
Urbaniak Andrzej
Urbaniak Beata
Urbaniak Tomasz
Urbaniak Zbigniew
Urbański Mariusz
Walenczyk Mirosław
Walenczyk Mirosława
Wasilewski Marek
Włodarczyk Andrzej
Włodarczyk Grzegorz
Włodarczyk Grzegorz
Włodarczyk Józef
Woch Józef
Wojewoda Grzegorz
Wojewoda Grzegorz
Wojewoda Szymon
Wojtan Sławomir
Wrona Wojciech
Wróbel Stanisław
Zawalska Elżbieta
Zduńska Anna
Zimowska Anna
Zjawiony Marek
Zjawiony Zdzisław
255
304,99
469,1
481
466,95
47,52
373,07
67,51
157,9
425
484,28
3303,1
640,87
264,91
195,77
332,75
131,75
555,56
513,16
666,22
75,29
2524,87
302,12
270,47
597,96
1026,32
513,84
237,69
431,29
855,13
302,63
234,65
6
Osoby Prawne
Lp.
Nazwa
Kwota
1
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
w Chorzenicach
31.681,54
2
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
w Sulmierzycach
25.544,80
7
Download

Wyniki - OZJ Opole