Kompletný súpis školení výpočtovej techniky späť na obsah OBSAH •
Kurzy pre začiatočníkov •
Kancelárske programy •
ECDL (Windows XP, Vista, 7/ MS Office 2003,2007,2010 – SJ/AJ) •
Grafika •
Tvorba www stránok •
Programovanie a programovacie jazyky •
Databázy •
Operačné systémy a servery Microsoft Windows •
Operačné systémy a servery Linux/Unix •
Operačné systémy a servery IBM •
SixSigma (všetky školenia v SJ a AJ) •
SAP ABAP (všetky školenia v SJ a AJ) •
Všeobecné poznámky 1 Kurzy pre začiatočníkov (späť na obsah) 1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
Úvod do IT, (SJ, AJ) Základy práce s PC a MS Windows, (SJ, AJ) Internet – www, e‐mail, chat, (SJ, AJ) Prechod z MS Office XP/2003 na MS Office 2007, (SJ, AJ) 2 Kancelárske programy (späť na obsah) 2.1
Textové programy (verzia 2007 a 2010) 2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
Tabuľkové programy (verzia 2007 a 2010) 2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.3
Microsoft Visio, (SJ, AJ) SmartDraw Strojopis a hospodárska korešpondencia 2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
Microsoft Project I – základy, (SJ, AJ) Microsoft Project II – pokročilý (MS Project Server), (SJ, AJ) Schémy a diagramy 2.7.1
2.7.2
2.8
Microsoft Outlook I – e‐mail, (SJ, AJ) Microsoft Outlook II – práca v skupine, (SJ, AJ) Lotus Notes – základy, (SJ) Lotus Notes – skupinová práca, (SJ) Manažment a plánovanie (verzia 2007 a 2010) 2.6.1
2.6.2
2.7
Microsoft Access I – základy, (SJ, AJ) Microsoft Access II – pokročilý, (SJ, AJ) Microsoft Access – tvorba aplikácií, (SJ, AJ) E‐mail (verzia 2007 a 2010) 2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.6
Microsoft PowerPoint I – základy, (SJ, AJ) Microsoft PowerPoint II – pokročilý, (SJ, AJ) Microsoft PowerPoint – komplexný, (SJ, AJ) Databázové programy (verzia 2007 a 2010) 2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5
Microsoft Excel I – základy, (SJ, AJ) Microsoft Excel I – cvičenia, (SJ, AJ) Microsoft Excel I – praktický, (SJ, AJ) Microsoft Excel II – pokročilý, (SJ, AJ) Microsoft Excel III – expert, (SJ, AJ) Microsoft Excel – automatizácia práce (makrá, VBA), (SJ, AJ) MS Excel – Kontingenčné tabuľky I, (SJ, AJ) MS Excel – Kontingenčné tabuľky II, (SJ, AJ) MS Excel pre ekonómov, (SJ, AJ) Funkcie v MS Excel, (SJ, AJ) Grafy a diagramy v MS Excel, (SJ, AJ) MS Excel PowerPivot – základný kurz, (SJ, AJ) MS Excel PowerPivot – rozšírený kurz, (SJ, AJ) Prezentačné programy (verzia 2007 a 2010) 2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
Microsoft Word I – základy (verzia 2007 alebo 2010), (SJ, AJ) Microsoft Word II – pokročilý (verzia 2007 alebo 2010), (SJ, AJ) Microsoft Word III – expert (verzia 2007 alebo 2010), (SJ, AJ) Microsoft Word – hromadná korešpondencia (verzia 2007 alebo 2010), (SJ, AJ) Strojopis – desaťprstová hmatová metóda, (SJ) Základy hospodárskej korešpondencie, (SJ) Strojopis a základy hospodárskej korešpondencie, (SJ) Hospodárska korešpondencia pre pokročilých, (SJ) 3 ECDL (Windows XP, Vista, 7/ MS Office 2003,2007,2010 – SJ/AJ) (späť na obsah) 3.1
Kurzy ECDL 3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.2
Testovanie ECDL 3.2.1
ECDL 01 – Základy informačných technológií, (SJ, AJ) ECDL 02 – Práca s počítačom a správa súborov, (SJ, AJ) ECDL 03 – Spracovanie textu, (SJ, AJ) ECDL 04 – Tabuľkový kalkulátor, (SJ, AJ)i ECDL 05 – Databázový systém, (SJ, AJ) ECDL 06 – Elektronická prezentácia, (SJ, AJ) ECDL 07 – Informácie a komunikácia, (SJ, AJ) ECDL Test – (SJ) 4 Grafika (späť na obsah) 4.1
2D Grafika a DTP 4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1.14
4.1.15
4.1.16
4.1.17
4.1.18
4.1.19
4.2
3D Grafika, modelovanie, animácia, vizualizácia, video 4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
3D Studio MAX – modelovanie, (SJ) 3D Studio MAX – animácia, (SJ) 3D Studio MAX ‐ vizualizácia, (SJ) Architekti, strojári, vývojári 4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
Adobe Photoshop I – základy, (SJ) Adobe Photoshop II – pokročilý, (SJ) Adobe Photoshop – webdesign, (SJ) Adobe Photoshop – lightroom, (SJ) GIMP – základy, (SJ) GIMP – pokročilý, (SJ) Adobe InDesign I – základný kurz, (SJ) Adobe InDesign II – pokročilý kurz, (SJ) Adobe Illustrator I – základný kurz, (SJ) Adobe Illustrator II – pokročilý kurz, (SJ) Úvod do sveta digitálnej fotografie, (SJ) Zoner Photo Studio – spracovanie digitálnych fotografií, (SJ) Adobe Flash I – základy, (SJ) Adobe Flash II – Action Script – pokročilý, (SJ) Corel DRAW I – základy, (SJ) Corel DRAW II – pokročilý, (SJ) QuarkXpress, (SJ) SonyVegas – základy, (SJ) Adobe After Effects, (SJ) AutoCAD I – základy, (SJ) AutoCAD II – pokročilý, (SJ) AutoCAD – 3D Modelovanie, (SJ) AutoDESK Inventor I – základy, (SJ) AutoDESK Inventor II – pokročilý, (SJ) 5 Tvorba www stránok (späť na obsah) 5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9
5.1.10
5.1.11
5.1.12
5.1.13
5.1.14
5.1.15
5.1.16
5.1.17
5.1.18
5.1.19
5.1.20
5.1.21
5.1.22
5.1.23
Microsoft FrontPage, (SJ, AJ) Tvorba www stránok I – základy, (SJ, AJ) Tvorba www stránok II – pokročilý, (SJ, AJ) Joomla alebo jednoduchý web do 30 minút (workshop), (SJ, AJ) Tvorba www stránok v redakčnom systéme Joomla I, (SJ, AJ) Tvorba www stránok v redakčnom systéme Joomla II – E‐comerce, (SJ, AJ) Tvorba www stránok v redakčnom systéme Joomla III – Tvorba šablón, (SJ, AJ) Tvorba www stránok v redakčnom systéme Joomla IV – Tvorba modulov a komponentov, (SJ, AJ) Java Script I, (SJ, AJ) Java Script II, (SJ, AJ) AJAX AJAX – jQuery Framework SOAP PHP I – programovanie dynamických stránok, (SJ, AJ) PHP II – základy OOP, (SJ, AJ) PHP – Nette Framework – základy PHP – Nette Framework – tvorba aplikácií PHP – Cake PHP Framework – základy PHP – Cake PHP Framework – tvorba aplikácií Adobe Flash I, (SJ) Adobe Flash II – ActionScript, (SJ) XML – základy, (SJ, AJ) XML – využitie v aplikáciách, (SJ, AJ) 6 Programovanie a programovacie jazyky (späť na obsah) (všetky školenia v SJ a AJ) 6.1
Programovacie jazyky pre ktoré dokážeme zabezpečiť kurz podľa požiadavky 6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.1.9
6.1.10
6.1.11
6.1.12
6.1.13
6.1.14
6.2
Bežná ponuka kurzov programovania 6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8
6.2.9
6.2.10
6.2.11
6.2.12
6.2.13
6.2.14
6.2.15
6.2.16
6.2.17
6.2.18
6.2.19
6.2.20
6.2.21
6.2.22
6.2.23
6.2.24
6.2.25
6.2.26
6.2.27
Visual Basic Programovací jazyk C C# C#.NET C++ Java SQL PL/SQL ASP.NET .NET .NET Compact Framework ADO ADO.NET PHP Algoritmizácia a základy programovania Seminár: Pokročilé technológie vo Visual Studiu 2012 Tvorba inštalácií pomocou Visual Studio.NET Vývoj hybridných aplikácií vo Visual Studiu 2012 LightSwitch Visual Basic – základy jazyka Visual Basic – pokročilé programovanie Visual Basic for Applications Microsoft Visual Basic.NET – úvod Microsoft Visual Basic.NET – vývoj aplikácií Visual Basic .NET pre skúsených programátorov VB6, VBA a VBS C – programovací jazyk C# .NET – úvod C# .NET – vývoj aplikácií C# pre skúsených programátorov C++, Javy a Delphi Paralelné a asynchrónne programovanie v .NET Práca s databázami v prostredí .NET Technológia LINQ v jazykoch C# a VB.NET Vývoj aplikácií pre Windows 8 Metro / New UI Vývoj .NET aplikácií pomocou WPF Práca s XML v prostredí .NET Návrh relačných databáz v praxi C++ I – základy C++ II – pokročilé techniky Java – úvod Java – vývoj aplikácií Jazyk SQL – multiplatformový kurz Prechod z ASP na ASP .NET 6.2.28
6.2.29
6.2.30
6.2.31
Tvorba aplikácií ASP .NET Regulárne výrazy PowerShell 3.0 – pokročilé skriptovanie vo Windows PowerShell 3.0 pre administrátorov 7 Databázy (späť na obsah) 7.1
SQL Server (všetky školenia v SJ a AJ) 7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8
7.1.9
7.1.10
7.1.11
7.1.12
7.1.13
7.1.14
7.1.15
7.1.16
7.1.17
7.1.18
7.1.19
7.1.20
7.1.21
7.1.22
7.1.23
7.1.24
7.1.25
7.1.26
7.1.27
7.1.28
7.2
Oracle 10g/11g (všetky školenia v SJ a AJ) 7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.3
Oracle 10g / 11g – základy jazyka SQL Oracle 10g/ 11g – programovanie v jazyku PL/SQL Oracle 10g/11g – administrácia Oracle 10g/11g – pokročilá analýza dát v jazyku SQL MySQL (všetky školenia v SJ a AJ) 7.3.1
7.3.2
SQL Server 2012/2008 – Administrácia SQL Server 2012/2008 – Pokročilá administrácia SQL Server 2012/2008 pre skúsených Oracle administrátorov Prechod na SQL Server 2008/R2 Základy optimalizácie výkonu SQL Servera 2012/2008 Pokročilá optimalizácia SQL Servera 2012/2008 Kurz prežitia v SQL Serveri 2008/R2 Základy Business Intelligence v SQL Serveri 2012/2008 Business Intelligence v prostredí MS SQL Serveri 2012 Self‐service business intelligence v SQL Serveri 2012 Data warehousing a SQL Server 2012/2008 Integration Services Analýza dát v SQL Serveri 2012/2008 Analysis Services Reporting v SQL Server 2012/2008 Reporting Services Komplexné zabezpečenie SQL Servera 2012/2008 Základy SQL jazyka v SQL Serveri 2012/2008 Pokročilé programovanie v SQL Serveri 2012/2008 Pokročilá analýza dát v SQL Serveri 2012/2008 XML v SQL Serveri 2008/2005 Novinky v SQL Serveri 2012 Indexy v SQL Serveri 2012/2008/2005 Vysoká dostupnosť v SQL Serveri 2008/2005 Zálohovanie a obnova v SQL Serveri 2008/2005 Príprava na certifikačnú skúšku MCTS 70‐432: SQL Server 2008 Database Administrator Príprava na certifikačnú skúšku MCITP 70‐450: SQL Server 2008 Database Administrator Príprava na certifikačnú skúšku MCTS 70‐433: SQL Server 2008 Database Developer Príprava na certifikačnú skúšku MCITP 70‐451: SQL Server 2008 Database Developer Príprava na certifikačnú skúšku MCTS 70‐448: SQL Server 2008 Business Intelligence Developer Príprava na certifikačnú skúšku MCITP 70‐452: SQL Server 2008 Business Intelligence Developer MySQL I – základy jazyka MySQL II ‐ pokročilý 8 Operačné systémy a servery Microsoft Windows (späť na obsah) 8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9
8.1.10
8.1.11
8.1.12
8.1.13
8.1.14
8.1.15
8.1.16
8.1.17
8.1.18
8.1.19
8.1.20
8.1.21
8.1.22
8.1.23
8.1.24
8.1.25
8.1.26
8.1.27
8.1.28
8.1.29
8.1.30
8.1.31
8.1.32
8.1.33
8.1.34
Microsoft Windows Essentials Business Server 2008 ‐ nasadenie a správa Microsoft Windows Server 2003 R2 ‐ Active Directory Federation Services Microsoft Windows Server 2003 R2 ‐ správa datových priestorov na ukladanie údajov Microsoft Windows Server 2003 R2 ‐ správa pobočkových serverov Microsoft Windows Server 2003 – monitorovanie a údržba Microsoft Windows Server 2003 – plánovanie a optimalizácia sieťových služieb Microsoft Windows Server 2003 – správa Active Directory Microsoft Windows Server 2003 – správa sieťových služieb Microsoft Windows Server 2003 – správa účtov a zdrojov (MOC2274) Microsoft Windows Server 2003 – správa účtov a zdrojov, monitorovanie a údržba Microsoft Windows Server 2003 – základné princípy a nastavenie siete Microsoft Windows Server 2008 – clustering Microsoft Windows Server 2008 – monitorovanie a údržba Active Microsoft Windows Server 2008 – monitorovanie a údržba sieťových služieb Microsoft Windows Server 2008 – plánovanie a správa serverov Microsoft Windows Server 2008 – správa Active Directory Microsoft Windows Server 2008 – správa identit, prístupů a PKI službami Active Directory Microsoft Windows Server 2008 – správa Internet Information Services Microsoft Windows Server 2008 – správa sieťových služieb Microsoft Windows Server 2008 – správa Windows Media Services Microsoft Windows Server 2008 – terminálové služby Microsoft Windows Server 2008 – základné princípy a nastavenie siete Microsoft Windows Server 2008 – základy Active Directory Microsoft Windows Server 2008 – Virtualizácia s Hyper‐V Microsoft Windows Small Business Server 2008 ‐ nasadenie a správa Microsoft Windows Vista ‐ inštalácia a konfigurácia pre začiatočníkov Microsoft Windows Vista ‐ nasadenie v podnikovom prostrediu Microsoft Windows Vista ‐ odstraňovanie problémov pre začiatočníkov Microsoft Windows Vista ‐ správa mobilných počítačov pre začiatočníkov Microsoft Windows Vista ‐ vytváranie obrazov staníc, aplikačné balíčky Microsoft Windows XP – inštalácia, konfigurácia a administrácia Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP – nasadenie a správa Microsoft Windows XP – podpora užívateľských aplikácií Microsoft Windows XP – užívateľská podpora 9 Operačné systémy a servery Linux/Unix (späť na obsah) 9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
Linux/UNIX – LAMP (LINUX apache, MySQL, PHP) Linux/UNIX – začiatočníci (bežní užívatelia) Linux/UNIX – správa a údržba systému Linux/UNIX – sieťové služby Linux/UNIX – skriptovanie Linux/UNIX – administrátor Linux/UNIX – Bash (dátovody, presmerovania, patterns) Linux/UNIX – Bash BRE/ERE + písanie zložitejších skriptov 10 Operačné systémy a servery IBM (späť na obsah) 10.1.1
10.1.2
10.1.3
AIX 5L – základy AIX 5L – administrácia I AIX 5L – administrácia II 11 SixSigma 11.1.1
11.1.2
11.1.3
(všetky školenia v SJ a AJ) SixSigma – Yellow Belt SixSigma – Green Belt SixSigma – Black Belt (späť na obsah) 12 SAP ABAP 12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
(všetky školenia v SJ a AJ) SAP ABAP AS – základy SAP ABAP Dictionary SAP ABAP Debugger ABAP – vyladenie výkonnosti SAP ABAP Objects SAP ABAP Programovanie I SAP ABAP Programovanie II (späť na obsah) 13 Všeobecné poznámky (späť na obsah) ‐
V prípade Vášho dopytu po akýchkoľvek kurzoch (aj v tomto katalógu neuvedených) nás neváhajte kontaktovať, v tomto prípade sa pokúsime zúročiť naše dlhoročné skúsenosti a zabezpečiť pre Vás práve ten kurz, o ktorý máte záujem ‐
Ak si želáte bližší popis ktoréhokoľvek kurzu z tohto katalógu, prosím kontaktujte nás, radi Vám ho zašleme ‐
Ak si želáte cenovú ponuku na ktorýkoľvek kurz/kurzy z tohto katalógu, prosím kontaktujte nás ‐
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať 
Download

Ponuka kurzov