Získajte
50 €
SPÄŤ
CASH
BACK
Pri kúpe iRobot®
Roomba® 870 a 880
50 €
Pri kúpe nového robotického pomocníka
iRobot® Roomba® 870 alebo 880
v termíne 17. 11. – 24. 12. 2014
získate 50 € na váš bankový účet späť.
Viac informácií nájdete na druhej strane letáka.
V prípade otázok kontaktujte infolinku iRobot 0900 111 151.
www.irobot.sk
Tri jednoduché kroky
ako získať 50 € cash-back.
1. Kúpte si v termíne 17. 11. – 24. 12. 2014 v sieti
našich autorizovaných partnerov nového robotického
pomocníka iRobot® Roomba® 870 alebo 880.
2. Zaregistrujte svoju novú Roombu na stránke
www.irobot.sk/cashback alebo zaslaním
vypísaného formulára do 7. 1. 2015.
3. Cash-back vo výške 50 € vám bude zaslaný
na váš bankový účet do 30 dní od registrácie.
Viac informácií o iRobot cash-back akcii a zoznam autorizovaných
partnerov nájdete na www.irobot.sk/cashback.
Registrácia prostredníctvom formulára
Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ a mesto:
Dátum narodenia:
Telefónne číslo:
E-mail:
Číslo bankového účtu:
Dátum kúpy robota:
Výrobné číslo robota:
(nájdete pod zberným zásobníkom)
Vypísaný formulár zašlite spolu s kópiou dokladu o kúpe na adresu:
iRobot CASH-BACK, P. O. BOX 9, 820 15 Bratislava.
www.irobot.sk
Download

nájdete