ADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SOYADI
BABA ADI
ZEYNALABĠDĠN
ÇAKMAK
RAĠF
ALĠ
MENGÜLLÜOĞLU
YUSUF
MEHMET
ARSLAN
ĠSMAĠL
HĠKMET
ATEġER
ġEVKET
MEHMET ERKAN
KÖSE
MUSTAFA
ĠBRAHĠM
AYDIN
NAĠF
MELTEM
HOROZ
SÜLEYMAN
CENGĠZHAN
ACEM
ENVER
ĠBRAHĠM
ARSLAN
RECEP
FADĠME
YILDIRIM
AHMET
CEMĠL
KORKUT
ARĠF
ÜMRAN
YOLAL
HÜSEYĠN ARĠF
MEHMET
KARAOĞLU
HAMZA
SELVA
AKGÖL
HASAN
BAYRAM
CAMBAZ
MEHMET
AYHAN
BALYEMEZ
ġÜKRÜ
EBRU
ġĠMġEK
NEVZAT
YUSUF
OKġAR
ABDULLAH
TÜRKĠ
TOLU
MUSTAFA
HACI MUSA
YORULMAZ
ÖMER
MEVLÜT
KAMLI
SÜLEYMAN
ĠSA
ZAN
AHMET
MURAT
ANĞI
DERVĠġ
SABAHĠDDĠN
BASTACI
NECMETTĠN
SEMA
BÜLBÜL
FUAT
MÜFĠDE
NESLĠOĞLU
SELĠM
TAHSĠN DOĞAN
TOPRAK
ABBAS
TUĞBA
YAYLACI
ĠBRAHĠM
FATMA HÜLYA
YÜCEL
ABDULLATĠF
KUBĠLAY
KURT
MEHMET
MEHMET
KONUġKAN
HĠKMET
DEFNE İLÇE SEÇMEN LİSTESİ
ÜYE NO
İLÇE
GÖREV YERİ
DEFNE
Aknehir Ġlkokulu
251564
DEFNE
Aknehir Ortaokulu
39641
DEFNE
Antakya Nimet-Fahri Öksüz Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
385589
DEFNE
Antakya Nimet-Fahri Öksüz Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
18612
DEFNE
Antakya Nimet-Fahri Öksüz Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
264791
DEFNE
AĢağıokçular Ġlkokulu
245132
DEFNE
AĢağıokçular Muhtar Ahmet Yiğitoğlu Ortaokulu
350524
DEFNE
Cemil ġükrü Çolakoğlu Ġlkokulu
382642
DEFNE
Çekmece ġehit Türkmen Ġlkokulu
40520
DEFNE
Çekmece ġehit Türkmen Ġlkokulu
423806
DEFNE
Çekmece ġehit Türkmen Ortaokulu
133371
DEFNE
Çekmece Yılmaz Nurlu Ġlkokulu
405528
DEFNE
Çökek Ġlkokulu
456953
DEFNE
Değirmenyolu Abdülkerim Yiğitdöl Ġlkokulu
343817
DEFNE
Değirmenyolu Ortaokulu
79409
DEFNE
Döver Ġlkokulu
175492
DEFNE
Dursunlu Gazi Ġlkokulu
284890
DEFNE
Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
70706
DEFNE
Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
266739
DEFNE
Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
448020
DEFNE
Güneysöğüt Bedii Sabuncu Ġlkokulu
209006
DEFNE
Güneysöğüt Bedii Sabuncu Ortaokulu
303240
DEFNE
Harbiye Anadolu lisesi
47605
DEFNE
Harbiye Anadolu lisesi
173746
DEFNE
Harbiye Anadolu lisesi
260670
DEFNE
Harbiye Anadolu lisesi
358027
DEFNE
Harbiye Anadolu lisesi
371571
DEFNE
Harbiye Esenbulak Ġlkokulu
248495
DEFNE
Harbiye General Refet Bele Ortaokulu
443325
DEFNE
Harbiye Mezyet Ekrem Karateke Ġlkokulu
167411
DEFNE
Harbiye Selman Nasır Eskiocak Ġlkokulu
55288
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
VAHDETDĠN
ALKAN
YUSUF
MELTEM
ERTĠT
ORHAN
YUNUS
KALA
MEHMET
MEDET
ÇAPAROĞLU
MUSTAFA
AHMET BÜLENT
SERT
AHMET
NAĠL
YÜRTBEKLER
MUSTAFA
MUSTAFA
KURTGÖZ
MUHARREM
ÖZGÜL
BĠLĠCĠ
GÜVEN
MEZĠYET
HÜYÜK
ĠBRAHĠM YAġAR
RAMAZAN
ÖZER
HAYRETTĠN
FUAT
YARAR
MEHMET
JALE
KĠBAR
ÖKKAġ
ĠSMAĠL BARIġ
TÜRKOĞLU
A.ENVER
LEVENT
DURAK
MEMET
ÖMER
ÖZTÜRK
HÜSEYĠN
ZARĠF
BAYRAKÇIOĞLU
HAMDĠ
SAMET
GÖKMEYDAN
HATĠM
EBRU
ĠSTANBULLU
FADĠL
MUSTAFA
DEMĠR
ABĠDĠN
HASAN
ÇAKSEN
OSMAN
AHMET
DĠNÇOĞLU
ALĠ
HASAN
DOĞRU
TAHĠR
ĠSA
ALKAN
YASĠN
KEMAL
TORUN
MEHMET
SÜLEYMAN
ALKAÇ
HALĠT
ASUMAN
ÇOLAKEROL
ALĠ
REFĠK
BAYRAMOĞLU
AHMET
SABAHĠDDĠN
DAYAN
MUSTAFA
ĠSMAĠL
ÇAKMAK
CAFAR
YUSUF
SÖZER
YAHYA
GÜLDEN
CEREN
MEHMET
SONGÜL
DANACI
BESĠM
NURULLAH
GÜNAġAN
ABDULMECĠT
38042
196703
373778
366970
201494
286175
39087
245107
334554
165585
205435
402317
148864
507529
89278
32050
360856
173416
377055
23732
68552
139258
17631
113632
104926
28286
264776
262239
344604
156549
456947
434777
192853
DEFNE
Harbiye Selman Nasır Eskiocak Ortaokulu
DEFNE
Harbiye Selman Nasır Eskiocak Ortaokulu
DEFNE
Harbiye Selman Nasır Eskiocak Ortaokulu
DEFNE
Harbiye ġükrü Kanadlı Ġlkokulu
DEFNE
Harbiye ġükrü Kanadlı Ġlkokulu
DEFNE
Harbiye ġükrü Kanadlı Ġlkokulu
DEFNE
Hüseyinli Ġlkokulu
DEFNE
Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
DEFNE
Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
DEFNE
Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
DEFNE
Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
DEFNE
Mehmet Rende Ortaokulu
DEFNE
Mehmet Rende Ortaokulu
DEFNE
Mustafa Kemal Akbay Ġlkokulu
DEFNE
Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi
DEFNE
Orhanlı Ġlkokulu
DEFNE
Özengili Ġlkokulu
DEFNE
Özengili Ġlkokulu
DEFNE
Özengili Ortaokulu
DEFNE
Selim Nevzat ġahin Anadolu Lisesi
DEFNE
Selim Nevzat ġahin Anadolu Lisesi
DEFNE
Selim Nevzat ġahin Anadolu Lisesi
DEFNE
Sinanlı Avukat Ġlkay Mahanoğlu Ġlkokulu
DEFNE
SubaĢı Mehmet Akif Ġlkokulu
DEFNE
SubaĢı Mehmet Akif Ortaokulu
DEFNE
SubaĢı Mehmet Akif Ortaokulu
DEFNE
Sümerler Ortaokulu
DEFNE
Sümerler Ortaokulu
DEFNE
Tavla Ahmet Edip Rende Ġlkokulu
DEFNE
Tavla Ahmet Edip Rende Ġlkokulu
DEFNE
Toygarlı GazipaĢa Ortaokulu
DEFNE
Toygarlı GazipaĢa Ortaokulu
DEFNE
Toygarlı GazipaĢa Ortaokulu
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
REMZĠ
YAZAR
DĠYAP
HALĠL ĠBRAHĠM
AKSU
ÖMER
GÖRKEM
YÜZER
HÜSEYĠN
BAġER
AKKAYA
ADNAN
NÜLÜFER
BOZKUġ
NAFĠ
GÜLBAHAR
BAYRAKTAROĞLU
NĠZAMETTĠN
PINAR
KÜÇÜKÇINAR
ORHAN
ÜMĠT
YILDIRIM
ZEKĠ
MEHMET
YIKILMAZ
FAHRĠ
EKREM
HANÇAR
MEHMET
MURAT
MERT
MEHMET
GAYE
YAVUZ
ĠBRAHĠM
SONER
SEZER
AHMET
ġAHĠN
EROĞLU
ĠSKENDER
AHMET
ZEYTUN
ġABAN
209004
40529
293893
457915
291410
227930
482319
373710
290306
339674
128746
147794
34210
18295
460506
DEFNE
Toygarlı GazipaĢa Ortaokulu
DEFNE
Toygarlı Merkez Ġlkokulu
DEFNE
Toygarlı Merkez Ġlkokulu
DEFNE
Turunçlu Ġlkokulu
DEFNE
Turunçlu Ġlkokulu
DEFNE
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu
DEFNE
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu
DEFNE
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu
DEFNE
Yeniçağ Ġlkokulu
DEFNE
Yeniçağ Ortaokulu
DEFNE
Yeniçağ Ortaokulu
DEFNE
Yeniçağ Ortaokulu
DEFNE
YeĢilpınar Atatürk Ġlkokulu
DEFNE
YeĢilpınar Ġlkokulu
DEFNE
Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Download

adı soyadı baba adı üye no ilçe görev yeri 251564 39641 385589