Erciyes Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
2013–2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Mazeret Sınav Programı
Dersin
Kodu ve Adı –Öğretim Elemanı
MİM S29 Mim. Aydınlatma Tas.
Öğr. Gör. Sultan ġĠMġEK
Öğrencinin Adı Soyadı
Öğrencinin
Mazeret Tarihi
Gamze BAĞCI
01-07.04.2014 (7 gün)
MİM S26 Mimari Animasyon
Yrd. Doç. Dr. Levent ÇORUH
Hasan GÖREN
07.04.2014 (1 gün)
MİM S116 Kor. Kur. Tar. Sür.
Yrd. Doç. Dr. Hale KOZLU
Hasan GÖREN
07.04.2014 (1 gün)
MİM 212 Bilg. Ort. Sun. Tek.
Yrd. Doç. Dr. Togan TONG
Cemil ÖZSOLAK
07.04.2014 (1 gün)
MİM 221 Yapı Bilgisi I
Öğr. Gör. Sultan ġĠMġEK
Cemil ÖZSOLAK
07.04.2014 (1 gün)
MİM S30 Tarihi Binalarda Kor.
Yrd. Doç. Dr. Hale KOZLU
Fatma YOKUġ
09.04.2014 (1 gün)
MİM 424 Betonarme ve Çelik
Sümeyye ġĠMġEK
09-11.04.2014 (3 gün)
Yrd. Doç. Dr. SavaĢ BAYRAM
Ahmet KAVAFOĞLU
10-11.04.2014 (2 gün)
Semra SÜTÇÜ
10.04.2014 (1 gün)
Sibel BAKIRÖZÜ
10.04.2014 (1 gün)
Pelin ERDOĞAN
09-11.04.2014 (3 gün)
Pelin ERDOĞAN
09-11.04.2014 (3 gün)
MİM 611 Mimari Tasarım VI
Ahmet KAVAFOĞLU
10-11.04.2014 (2 gün)
Öğr. Gör. Dr. Kemal DEMĠR
Hale TÜRKTEKĠN
11.04.2014 (1 gün)
Abdulkadir KAÇAN
11-12.04.2014 (2 gün)
S51 Ortaçağ Türk Mim. Koz. Kök.
Yrd. Doç. Dr. H. Sencer ERKMAN
Sınav
Tarihi, Saati ve Yeri
14.05.2014 ÇarĢamba
13:30-15:20 / D2
12.05.2014 Pazartesi
15:30-17:20 / Bilg. Atöl.
12.05.2014 Pazartesi
10:30-12:20 /Rest. Atöl.
12.05.2014 Pazartesi
08:30-10:20 / Bilg. Atöl.
12.05.2014 Pazartesi
10:30-17:20 / A3
14.05.2014 ÇarĢamba
10:30-12:20 / Rest. Atöl.
Gözetmen
ArĢ. Gör. Özlem SÜMENGEN
ArĢ. Gör. Özlem ATAK DOĞAN
ArĢ. Gör. AyĢegül KILIÇ
ArĢ. Gör. Sevde KARAHAN
ArĢ. Gör. Meltem ULU
ArĢ. Gör. Fulya GÜRCÜ
ArĢ. Gör. H. Ġrem ERKAN
15.05.2014 PerĢembe
13:30-15:20 / A3
ArĢ. Gör. Fatih KĠRAZ
15.05.2014 PerĢembe
13:30-15:20 / B1
Ar. Gör. Meltem ULU
16.05.2014 Cuma
08:30-12:20 / A2
ArĢ. Gör. Hikmet ELDEK
ArĢ. Gör. Sevde KARAHAN
TD201 Türk Dili II
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ASLAN
Derya KIRMIZIGÜL
10.04.2014 (1 gün)
Ahmet KAVAFOĞLU
10-11.04.2014 (2 gün)
Aybüke KILIÇ
17-18.04.2014 (2 gün)
Nurgül DURMAZ
18.04.2014 (1 gün)
Lütfi Doğuhan VAROL
18.04.2014 (1 gün)
Nurseza GÜLER
21.04.2014 (1 gün)
Zeynep Nurbanu
ÖZLECE
Zeynep Nurbanu
ÖZLECE
22.04.2014 (1 gün)
Semra SÜTÇÜ
24.04.2014 (1 gün)
MİM S53 Klasik Dön. Osm. Mim.
Betül KIRDÜK
24.04.2014 (1 gün)
Yrd. Doç. Dr. H. Sencer ERKMAN
Kevser ÇAĞLAR
24.04.2014 (1 gün)
Sibel BAKIRÖZÜ
24.04.2014 (1 gün)
Ahmet Emin Bayer
24.04.2014 (1 gün)
Betül KIRDÜK
24.04.2014 (1 gün)
Semra SÜTÇÜ
24.04.2014 (1 gün)
Sibel BAKIRÖZÜ
24.04.2014 (1 gün)
Melek ENTERĠLĠ
29.04.2014 (1 gün)
MİM 311 Mimari Tasarım III
Yrd. Doç. Dr. Filiz SÖNMEZ
MİM 425 Fiziksel Çevre Kont. II
Öğr. Gör. Sultan ġĠMġEK
IT 201 Atatürk İl. Ve İnk. Tar. II
Okt. Orhan Veli ÇETĠNDAĞ
MİM S01 Mobilya Tasarımı
Öğr. Gör. Alperen Alkan SÖZÜER
MİM 717 Yapı Ekonomisi ve İşlet.
Öğr. Gör. Burcu SALGIN
MİM 741 Mimarlık Kuramı
Yrd. Doç. Dr. Sema SERĠM
22.04.2014 (1 gün)
15.05.2014 PerĢembe
13:30-15:20 / A1
ArĢ. Gör. Duygu OVACIK ÇORUH
09.05.2014 Cuma
08:30-12:20 / A5
ArĢ. Gör. Sevim SEYHAN AYTEN
ArĢ. Gör. H. Ġrem ERKAN
12.05.2014 Pazartesi
08:30-10:20 / A4
13.05.2014 Salı
15:30-17:20 / A1
13.05.2014 Salı
13:30-15:20 / D2
ArĢ. Gör. Özlem SÜMENGEN
ArĢ. Gör. Fatih KĠRAZ
ArĢ. Gör. Zeynep ERGEN
15.05.2014 PerĢembe
15:30-17:20 / A1
ArĢ. Gör. Aylin ÖZKAN
15.05.2014 PerĢembe
08:30-10:20 / D1
ArĢ. Gör. Fulya GÜRCÜ
13.05.2014 Salı
08:30-10:20 / B1
ArĢ. Gör. Özlem ATAK
Download

Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2013–2014