SmartNet MONITOR – Návod na používanie
Služba SmartNet MONITOR umožňuje zobrazovať históriu vášho RTK alebo DGPS merania na podrobných
podkladových mapách cez webové rozhranie. Prezerať môžete merania z predchádzajúceho dňa a staršie.
Monitorujte využívanie vašich prístrojov, aby ste zvýšili efektivitu a výkon vašej práce v teréne.
1.
Zadajte do vášho internetového
prehliadača adresu
www.smartnet.sk/monitor.html
2.
Kliknite na „Prihlásiť sa“
3.
Zadajte vaše prihlasovacie údaje
a kliknite na „Prihlásiť“.
4.
Výber dátumu so záznamom merania:
Kliknite na ikonu s kalendárom a vyberte
želaný dátum (4.1). Dátumy vyznačené
zelenou farbou obsahujú záznamy
merania.
Dátum so záznamom merania tiež
môžete vybrať (nalistovať) pomocou
štvorice tlačidiel (4.2).
5.
Kliknutím na tlačidlo „Načítať trasy“ sa
zobrazí zoznam vytvorených záznamov
pre zvolený dátum.
6.
Zobrazenie bodov na mape:
Kliknutím na tlačidlo s terčíkom (6.1) na
pravo od daného záznamu sa zobrazia
body trasy v mape.
Zrušením zaškrknutia záznamu (6.2) sa
zruší zobrazenie bodov trasy na mape.
Na hromadné zobrazenie, ale skrytie
bodov viacerých záznamov môžete
použiť trojicu tlačidiel napravo (6.3).
GEOTECH
Černyševského 26, 851 01 Bratislava
tel. / fax : 02/6241 4309
mobil : 0903 44 39 81
e-mail: [email protected]
www.geotech.sk
7.
Možnosti zobrazenia bodov na
mape:
Body zobrazene ako červený
krúžok signalizujú DGPS presnosť
(decimetrovú). Zelené krúžky
signalizujú RTK presnosť
(centimetrovú) (7.1).
V pravom hornom rohu mapy je
menu s možnosťami výberu
podkladovej mapy (7.2).
V ľavom hornom rohu mapy sú 4
tlačidlá (7.3):
Zvolené tlačidlo „Ruka“ umožňuje
pomocou myši posúvať, alebo
meniť mierku zobrazenia mapy. Ak
chcete posúvať, alebo meniť
mierku, vždy musí byť zakliknuté
tlačidlo „Ruka“.
Zvolené tlačidlo „Šípka“ umožňuje
zobraziť údaje o vybranom bode
trasy. Kliknite na želaný bod
a zobrazí sa okno s informáciami
o bode (7.4).
Zvolené tlačidlo „Pravítko“
umožňuje merať vzdialenosti na
mape. Odmeraná vzdialenosť sa
zobrazí napravo od tlačidla
„Pravítko“. Ak chcete prerušiť
meranie, kliknite 2x na posledný
bod merania.
Zaškrtnutím položky „Trasy GNSS“
v menu vpravo hore (7.5),
zobrazíte na mape trasy pohybu
medzi bodmi.
GEOTECH
Černyševského 26, 851 01 Bratislava
tel. / fax : 02/6241 4309
mobil : 0903 44 39 81
e-mail: [email protected]
www.geotech.sk
Download

SmartNet MONITOR – Návod na používanie