Ürün Veri Pusulası
WEIGHTRAC 31
Foundation Fieldbus
Kütle akış hızı ölçümü yapan radyometrik sensör
Teknik özellikler
Ölçüm aralığı
0,5 … 1,6 m (1.64 … 5.25 ft)
Tekrar üretilebilirlik
Ölçüm aralığının son değerinin ±% 1'i
Çevre, depo ve nakliye
sıcaklığı
-40 °C … +60 °C (-40 °F … +140 °F)Genişletilmiş aralık mevcut
Çalışma gerilimi
20 … 72 V DC; 20 … 253 V AC, 50/60 Hz
Besleme gerilimi
Maks. güç kullanımı
Analog giriş
Giriş modu
İç yük
Anahtarlama girişi
Giriş modu
ƲƲ Open Collector
Uygulama alanı
WEIGHTRAC 31, dökme malzemelerin akış hızını kesin olarak ölçen
bir radyometrik sensmrdür. Taşıma bantları üzerinde veya spiral taşıma
düzeneklerinin içineki kütle akımının belirlenmesi için tasarlanmışır.
WEIGHTRAC 31 çerçeve yapısı sayesinde taşıma bandının kolayca
monte edilmesini ve üzerinde istenildiğinde değişikliklerin yapılabilmesini sağlar.
Avantajlarınız
ƲƲ Röle kontağı
Röle çıkışı
4 W; 6 VA
4 … 20 mA pasif
250 Ω
10 mA
100 mA
Anahtarlama gerilimi
min. 10 mV, maks. 253 V AC, 253 V DC
Anahtarlama kapasitesi
min. 50 mW, maks. 750 VA AC, 40 W DC
Anahtarlama akımı
Akım çıkışı
Aralık
Maksimum yük
min. 10 µA, maks. 3 A AC, 1 A DC
4 … 20 mA/HART, aktif veya pasif
500 Ω (kendinden emniyetli IS'te 300 Ω)
• Ölçüm yapılırken temas edilmediğinden aşınma olmaz
• Dolay devreye alım sayesinde taşıma miktarının tam olarak tespiti
Anahtarlama çıkışı
Çıkış türü
NPN transistör çıkışı (sıfır gerilim)
Fonksiyon
Yük akımı
< 400 mA
Radyometrik ölçümde bir sezyum-137 veya koba-60 izotopu gama
ışını demetini yayar. Haznenin karşı tarafına koyulan özel bir sensör
ışınları alır. Sensörün sintilatörü gama ışınlarını sinyallere dönüştürür.
Bunların sayısı tespit edilir ve değerlendirilir. Gama ışınları cismin
girmesi sırasında zayıfladığından, sensör, gelen ışınların şiddetinden
dolum seviyesini, sınır seviyesini, yoğunluğu ve kütle akış hızını hesaplayabilmektedir.
Anahtarlama gerilimi
< 55 V DC
Malzemeler/Sintilatör
Boru detektör paslanmaz çeliktendir; alternatif olarak galvanize
çelikten veya paslanmaz çelikten olan çerçevelerden oluşmaktadır.
Sintilasyon malzemesi olarak poliviniltolüen (PVT) kullanılmaktadır.
Gövde modelleri
Gövde, IP 66/IP 67 koruma tipinde alüminyum ya da paslanmaz çelikten iki bölmeli model olarak mevcuttur.
Elektronik modeller
Cihazlar farklı elektronik modellerde mevcuttur. 4 … 20 mA/HART'lı
dört telli elektroniğin yanı sıra Profibus PA ve Foundation Fieldbus veri
yolu olan iki arı dijital tasarım olarak da mümkündür.
Onaylar
Mevcut ruhsatlar hakkında ayrıntılı bilgileri "configurator" www.vega.
com/configurator sayfamızdan elde edebilirsiniz.
VEGA Grieshaber KG, Am Hohenstein 113, 77761 Schiltach/Germany, www.vega.com
WEIGHTRAC 31 - 43308-TR-140203
Ürün Veri Pusulası
Ayar
Ebatlar
Cihazın kontrolü, opsiyonel olarak entegre edilebilen PLICSCOM
gösterge ve ayar modülü veya PACTware ve buna uyan DTM'i olan bir
bilgisayar üzerinden sağlanır. Kontrolün yapılması için, ayrıca, üreticiye
özel AMS™ veya PDM gibi bir HART Communicator seçeneği bulunmaktadır.
B
30 mm
(1.81")
30 mm
(1.81")
122 mm
(4.80")
136 mm
(5.35")
E
D
A
70 mm
(2.76")
A
Elektrik bağlantısı
İki bağlantı bölmesi mevcuttur. Cihaz modeline bağlı olarak sinyal çıkışı
ya birincil ya da ikincil bölmede bulunur.
70 mm
(2.76")
C
B
C
D
E
500 mm
880 mm
635 mm
500 mm
435 mm
800 mm
1175 mm
948 mm
770 mm
705 mm
1000 mm
1370 mm
1143 mm
1000 mm
1200 mm
1570 mm
1343 mm
1180 mm
1115 mm
1600 mm
1960 mm
1733 mm
1550 mm
1485 mm
2000 mm
2450 mm
2223 mm
1970 mm
1905 mm
2400 mm
2826 mm
2599 mm
2357 mm
2292 mm
2800 mm
3198 mm
2971 mm
2775 mm
2710 mm
935 mm
10
1
/N
2
PE
4
5
2
6
9
12
11
10 11
3
9
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
/L
22
1
1
Ebatlar - WEIGHTRAC 31
8
Işın koruyuculu hazne teslimat kapsamında değildir
7
5
6
4
Birincil klemens bağlantıları
1 Besleme gerilimi
2 Röle çıkışı
3 FF veri yolu sinyal çıkışı
4 Sinyal çıkışı 4 … 20 mA (aktif sensör)
5 NPN transistörü için anahtarlama girişi
6 Potansiyelsiz anahtarlama girişi
7 Transistör çıkışı
8 Sensör-Sensör iletişimi için arayüz
9 Simülasyon şalteri (1 = Simülasyon açık)
10 Sensör-Sensör iletişimi (MGC) için bus adresinin ayarı
2
Bilgi
VEGA ürün programı hakkındaki ayrıntılı açıklamaları, www.vega.com
internet sayfamızdan elde edebilirsiniz.
www.vega.com/downloads indirilecek dosyalar adresimizden kullanım
kılavuzlarını, ürün bilgilerini, branş broşürlerini, onay (ruhsat) belgelerini, cihaza ait çizimleri ve daha birçok bilgiyi ücretsiz olarak elde
etmeniz mümkündür.
Cihaz seçimi
"VEGA Toolswww.vega.com/finder"'dan "Finder" ile, yapacağınız
uygulama için kullanmak istediğiniz ölçüm prensibini seçin.
Cihaz modelleri hakkındaki ayrıntılı bilgileri "VEGA Toolswww.vega.
com/configurator"'taki "Configurator"'dan bulabilirsiniz.
Kontak
Yakınınızda bulunan VEGA temsilciliğimizi www.vega.com internet
sayfamızdan bulabilirsiniz.
3
(+)1
1
2(-)
5
6
7 8
4
İkincil klemens bağlantıları
1
2
3
4
8/16 mA çıkış seçeneği (sadece kendinden emniyetli cihazlar)
PLICSCOM bağlantısı
Dış gösterge için bağlantılar (VEGADIS 61)
Toprak bağlantısı
WEIGHTRAC 31 - 43308-TR-140203
VEGA Grieshaber KG, Am Hohenstein 113, 77761 Schiltach/Germany, www.vega.com
Download

Kullanim Kilavuzu - WEIGHTRAC 31 - Foundation Fieldbus