AGENDA
Założenia Jarmarku Europejskiego
Cele wydarzenia
Organizatorzy
Realizacje
Harmonogram
Wystawcy
Atrakcje
Zabudowa
Patronaty Honorowe
Media
Oferta współpracy
Kontakt
ZAŁOŻENIA
Założeniem projektu „Jarmark Europejski” jest organizacja dwudniowego
wydarzenia, otwartego dla mieszkańców wybranych miast Polski.
Główną atrakcją będzie możliwość zapoznania się i degustacja specjałów
kulinarnych z różnych regionów Europy : Polski, Francji, Włoch, Litwy,
Republiki Czeskiej, Szwecji, Niemiec, Hiszpanii i innych.
Podczas wydarzenia będzie prezentowany potencjał gospodarczy Państw
Europejskich,
dzięki
udziałowi
przedsiębiorców
zagranicznych
oferujących swoje produkty w Polsce lub zamierzających dopiero
zaistnieć na rynku polskim.
„Jarmark Europejski” to doskonała okazja do
rodzinnej, symbolicznej podróży po znanych i
nieznanych zakątkach Europy. Jest zachętą dla
konsumentów do odkrywania regionalnych powiązań i
lokalnej produkcji, do zapoznania się z oryginalnymi
smakami i do zaadoptowania ich na gruncie
domowym.
CELE WYDARZENIA
• Wspieranie rozwoju współpracy gospodarczej w ramach
założeń UE, w perspektywie Prezydencji Polski w Radzie UE
• Promocja pozytywnego wizerunku poszczególnych miast
polskich jako aktywnych Partnerów otwartych na współpracę
międzynarodową
• Prezentacja potencjału gospodarczego oraz dziedzictwa
kulinarnego Państw Europejskich
• Przybliżenie konsumentom oferty lokalnych i zagranicznych
producentów i przedsiębiorców
ORGANIZATORZY
Marketing & Adverstising House
Istniejemy na rynku polskim od 2000 roku. Jesteśmy profesjonalną agencją marketingową
specjalizującą się przede wszystkim w organizacji eventów każdego typu : integracyjnych,
motywacyjnych, okolicznościowych, promocyjnych, kongresów, konferencji oraz spotkań
networkingowych. W ostatnich dwóch latach rozszerzyłyśmy naszą ofertą o działania media &
public relations. Mamy także doświadczenie w przygotowywaniu strategii marketingowych i
prowadzeniu działań interaktywnych (marketing szeptany, e-PR). Jesteśmy aktywnym członkiem
Stowarzyszenia Branży Eventowej
Sopexa Polska
Grupa Sopexa działa pod patronatem francuskiego Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i
Rybołówstwa. Specjalizuje się w działaniach marketingowych i promocyjnych w dziedzinie
francuskich produktów rolno-spożywczych. Firma istnieje od 1961 roku, posiada
międzynarodową sieć biur, w tym w Polsce. Centrala mieści się w Paryżu. Działalność Sopexy
skupia się na szeregu usług doradczych, w tym opracowywaniu strategii i badania rynku, ale
także na świadczeniach promocyjnych takich jak : organizacja wystaw, targów krajowych i
międzynarodowych, promocja sprzedaży i reklama oraz prowadzenie kampanii europejskich na
rzecz produktów rolno-spożywczych.
Więcej informacji – prezentacja dotycząca organizatorów
REALIZACJE
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizacji masowych wydarzeń
skierowanych do szerokiej publiczności, mających na celu promocję dziedzictwa
kulinarnego oraz wspieranie międzynarodowych relacji ekonomicznogospodarczych.
Realizacje Sopexa :
 Organizacja siedmu edycji imprezy Aperitif po francusku promującej francuskie produkty
spożywcze oraz francuską kuchnię w ponad 20 krajach świata www.aperitifpofrancusku.pl
 Organizacja konferencji „Produkty regionalne i tradycyjne w kontekście ochrony dziedzictwa
kulinarnego” (koordynacja Ma-House)
 Organizacja Festiwalu Win Alzackich.
Realizacje Ma-House :
 Organizacja konferencji dla branży farmaceutycznej w 12 miastach Polski
 Koordynacja Celebracji Prezydencji Francji w Pałacu Chojnata
 Koordynacja Celebracji Prezydencji Republiki Czeskiej w Pałacu Chojnata
 Organizacja Dnia Kobiet 2009 (Pałac Chojnata) i Dnia Kobiet 2010 (Centrum NaukowoBadawcze Dr. Irena Eris)
 Współpraca przy uroczystości nadania im. Czesława Niemena gimnazjum w Warszawie
 Organizacja pokazów mody i spotkań networkingowych w 2010 r. : Zmysłowa Lekkość Bytu i
Atelier Jesień
(www.ma-house.pl)
HARMONOGRAM
Wstępny harmonogram objazdowego Jarmarku Europejskiego
obejmuje następujące miasta * :
1. Gdańsk – 16-17 kwietnia
2. Olsztyn – 20-21 sierpnia
3. Kraków – 10-11 września
4. Białystok – maj *
5. Łódź – czerwiec *
6. Katowice – lipiec *
7. Warszawa – październik *
8. Poznań – październik *
Wydarzenia będą organizowane w godzinach :
Sobota : 11.00 – 22.00
Niedziela : 11.00 – 19.00
* terminy i miejsca w trakcie ustalania – mogą ulec zmianie
WYSTAWCY
Producenci żywności regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej
Przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej
Przedsiębiorcy korporacyjni z branży rolno-spożywcza
Przedsiębiorcy innych branż
Restauratorzy, Szefowie Kuchni
Przedstawiciele branży HoReCa
ATRAKCJE
W trakcie jarmarku przewidujemy wiele dodatkowych atrakcji:
Pokazy kulinarne prezentowane przez Szefów Kuchni
Degustacje produktów wystawców/animacje na stoiskach
Animacje kulturalne (współpraca z lokalnymi artystami i Domami
Kultury)
Występy gości/grup zagranicznych
Konkursy dla odwiedzających jarmarki we współpracy z mediami
Akcje charytatywne na rzecz potrzebujących z danego regionu
* Program będzie dostosowywany każdorazowo do danego miasta, z uwzględnieniem
sugestii i możliwości lokalnych instytucji.
ZABUDOWA
Wystawcom proponujemy zabudowę namiotową – używamy najwyższej
jakości namiotów firmy Vitabri.
PATRONATY HONOROWE
Jesteśmy w trakcie pozyskiwania następujących Patronatów Honorowych nad Jarmarkiem
Europejskim :
Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Urzędy Marszałkowskie oraz Prezydentów miast, w których będzie odbywał się Jarmark Europejski
Izb Gospodarczych i Przemysłowo-Handlowych krajów europejskich
Pozyskaliśmy już wsparcie następujących instytucji :
Francuskiego Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa
Wydział Handlowy Ambasady Republiki Węgierskiej
Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce
Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej
Belgijskiej Izby Handlowej
Czech Tourism
Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
Centrum Informacji Turystycznej Litwy
MEDIA
Ważnym elementem wydarzenia będzie promocja w mediach. Współpraca medialna * będzie
obejmowała przede wszystkim lokalne stacje telewizyjne i radiowe, prasę codzienną,
periodyki i serwisy internetowe, jak również tytuły branżowe (gastronomiczne, handlowe,
biznesowe, pr-owe) oraz w miarę możliwości media ogólnopolskie.
Jesteśmy w trakcie rozmów w celu pozyskania następujących Patronów Medialnych (lista ta
może uleć zmianie jeśli chodzi o media regionalne – na tym etapie pozyskujemy je pod kątem
inauguracji w Gdańsku) :
Stacje TV i Radiowe :
- TVP Gdańsk
- Kuchnia TV
- Biznes TV
- Radio Gdańsk - pozyskany
Prasa codzienna ogólnopolska i regionalna : :
- PolskaPresse (prasa codzienna regionalna
+ naszemiasto.pl + Echo Miasta)
Periodyki lifestylowe :
- Kuchnia - pozyskany
- Pani Domu
- Magazyn Wino
- Przyjaciółka
Periodyki branżowe :
- Brief For Poland
- Detal Dziś- pozyskany
- Fresh&Cool Market – pozyskany
- Poradnik Hurtownika – pozyskany
- Rynek Spożywczy
Serwisy internetowe :
- Newsgastro.pl – pozyskany
- Onet.pl
- Polki.pl - pozyskany
- Gdansk.pl - pozyskany
- Trojmiasto.pl- pozyskany
- Portalpomorza.pl
- Portalspozywczy.pl
- IP Tourism – pozyskany
- Polskaniezwykla.pl - pozyskany
*na życzenie możemy przekazać do wglądu pełną listę mediów, do których będą rozsyłane informacje
prasowe o Jarmarku Europejskim.
OFERTA WSPÓŁPRACY
PAKIET PODSTAWOWY
Świadczenia w ramach pakietu :
•Stoisko namiotowe o powierzchni 9 m2 (3x3 m)
•Elektryfikacja stoiska (1 halopak, 1 gniazdko)
•Miejsce na wizualizację marki na stoisku (baner/plakaty/roll'up/prezentery itp.)
•Logotyp Wystawcy na stoisku (nadruk na tylnej ścianie namiotu)
•Umieszczenie logotypu Wystawcy na wszelkich materiałach informacyjnych
• dotyczących wydarzenia (prezentacje, mass-mailing, zaproszenia, zapowiedzi,
• relacje, plakaty i inne)
•Umieszczenie logotypu w informacjach prasowych rozsyłanych do ok. 150
mediów informacyjnych, regionalnych, kulinarnych,branżowych, kobiecych
•Umieszczenie aktywnego logotypu Patrona Medialnego na stronie wydarzenia :
www.jarmarkeuropejski.pl
•Ochrona imprezy
•Prace porządkowe w trakcie i po imprezie
•Podziękowania wygłoszone podczas wydarzenia
•Udostępnienie zdjęć z wydarzenia
Cena pakietu wystawcy wynosi : 2600 PLN netto
Wycena dotyczy dwudniowego wydarzenia w jednym mieście*.
* W przypadku chęci udziału w wydarzeniu w kilku miastach, istnieje możliwość negocjacji ceny pakietu
oraz zakresu świadczeń.
PAKIET PLUS
Świadczenia w ramach pakietu :
•Stoisko namiotowe o powierzchni 18 m2 (6x3 m)
•Elektryfikacja stoiska (1 halopak, 1 gniazdko)
•Miejsce na wizualizację marki na stoisku (baner/plakaty/roll'up/prezentery itp.)
•Logotyp Wystawcy na stoisku (nadruk na tylnej ścianie namiotu)
•Umieszczenie logotypu Wystawcy na wszelkich materiałach informacyjnych
• dotyczących wydarzenia (prezentacje, mass-mailing, zaproszenia, zapowiedzi,
• relacje, plakaty i inne)
•Umieszczenie logotypu w informacjach prasowych rozsyłanych do ok. 150
mediów informacyjnych, regionalnych, kulinarnych,branżowych, kobiecych
•Umieszczenie aktywnego logotypu Patrona Medialnego na stronie wydarzenia :
www.jarmarkeuropejski.pl
•Ochrona imprezy
•Prace porządkowe w trakcie i po imprezie
•Podziękowania wygłoszone podczas wydarzenia
•Udostępnienie zdjęć z wydarzenia
Cena pakietu wystawcy wynosi : 4500 PLN netto
Wycena dotyczy dwudniowego wydarzenia w jednym mieście*.
* W przypadku chęci udziału w wydarzeniu w kilku miastach, istnieje możliwość negocjacji ceny pakietu
oraz zakresu świadczeń.
OPCJE
W ramach dodatkowych świadczeń promocyjnych, proponujemy także :
•Możliwość prowadzenia sprzedaży przez kasę fiskalną Organizatora
•Dodatkowe wyposażenie: stół rozkładany (70 cm x 133 cm) – 700 zł netto za 6 imprez, witryna
chłodnicza – do ustalenia w razie zainteresowania
•Wynajem dodatkowej powierzchni (na przykład na ogródek) – 90 zł netto/1m2
•Możliwość udziału w dedykowanych konkursach organizowanych z Patronami Medialnymi
(prasa, internet, radio) - ufundowanie nagród (barter)
•Możliwość organizacji lub sponsoringu pokazu kulinarnego na scenie
•Możliwości
promocji
podczas
wydarzenia
–
występ
na
scenie,
rozmowa
na
„żywo”przeprowadzona przez animatora wydarzenia
•Umieszczenie opisu wystawcy na stronie wydarzenia (tekst do 1000 znaków, dane kontaktowe,
zdjęcia)
Zapraszamy do współpracy !
SOPEXA POLSKA
MA-HOUSE
Al. Krakowska 271,
02-133 Warszawa
tel.: + 48 22 395 38 70
fax: + 48 22 395 38 79
Monika Tymińska
e-mail: [email protected]
tel.: +48 601 29 78 77
Dyrektor : Dariusz Kuśnierz
E-mail: [email protected]
Magdalena Jabłońska
e-mail: [email protected]
tel.: +48 609 921 609
MARKETING & ADVERTISING HOUSE
ul. Marywilska 50 lok. 12
03-922 Warszawa
e-mail: [email protected]
www.ma-house.pl
Download

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE.cdr