Ćwiczenie oparte na Treningu twórczości Edwarda Nęcki.
Ćwiczenie: Podobieństwo.
Cel ćwiczenia: Ćwiczenie Podobieństwo ukazuje uczestnikom rożne aspekty podobieństwa do
wybranych osób. Poprzez to ćwiczenie uczestnik może w sobie odkryć zdolności i cechy, które do tej
pory były nieuświadomione. Ćwiczenie przeprowadza się, wybierając jedną osobę, która nam
imponuje lub z którą chcielibyśmy się identyfikować. Polega ono na analizie oraz porównaniu cech
charakteru.
Ćwiczenie Podobieństwo możemy również zastosować, aby przybliżyć uczestnikom twórczość Joanny
Pawlik oraz problemy, które artystka porusza w swojej pracy.
Czas trwania: Wersja grupowa: 20 min – rozwiązywanie karty z instrukcją, 20 min – omówienie
ćwiczenia. Wersja indywidualna: 60 min – rozwiązywanie karty z instrukcją, 10 min – omówienie
ćwiczenia (czas dla każdego uczestnika).
Grupa: Jest to ćwiczenie, które możemy zastosować do pracy indywidualnej lub grupowej. Wiek
uczestników: III klasa gimnazjum, liceum.
Potrzebne materiały: Karty z instrukcją; papier; długopisy; zdjęcia prac Joanny Pawlik, na których
widnieją bohaterki wystawy Balans.
Przebieg: Uczestnikom ćwiczenia rozdajemy kartki z następującą instrukcją.
1. Pierwszym zadaniem uczestnika ćwiczenia jest wybranie jednej z kilku przygotowanych fotografii
wraz z biografią osoby będącej na zdjęciu. Pośród nich znajdują się zdjęcia paraolimpijek, jak również
samej artystki. Po zapoznaniu się z biografią, uczestnik ogląda film Joanny, dotyczący wybranej przez
siebie bohaterki. Następnie dokonuje analizy tej postaci według następujących punktów.
2. Na jakiej podstawie twierdzisz, że ta osoba jest twórcza/odważna/przełamująca stereotypy?
3. Opisz podstawowe cechy tej osoby: Jaka jest? Jak myśli? Czym jej myślenie różni się od myślenia
ludzi sprawnych? Jakie metody może stosować, by ułatwić sobie funkcjonowanie w świecie?
4. Wymień Wasze wspólne cechy. W czym możesz być podobny do tej osoby? Czy to akceptujesz?
Podaj wszystkie podobieństwa, które uznasz za istotne. Unikaj tych banalnych.
5. Co Was odróżnia? W czym nie jesteście do siebie podobni? Jakie cechy tej osoby chciał(a)byś
posiadać?
6. W jaki sposób cechy, które wymieniłeś/wymieniłaś w poprzednim punkcie, mogą wpłynąć na
Twoją osobę? Jak mogą Cię zmienić? Czy w jakichkolwiek aspektach jesteś w stanie naśladować tę
osobę?
Podsumowanie: Ćwiczenie to można przekształcić, bazując na przeciwieństwie. W tym przypadku
wybieramy antybohatera i staramy się – na podstawie zmodyfikowanej listy pytań – znaleźć różniące
nas cechy.
W wersji indywidualnej dajemy uczestnikom wystarczającą ilość czasu (maksymalnie 2 godziny).
Następnie powinniśmy dokładnie przeanalizować poszczególne prace (może się to odbywać podczas
indywidualnej lub grupowej rozmowy). Bardzo ważne jest, aby nie pominąć końcowego
podsumowania.
W wersji grupowej (znacznie krótszej i zwykle bardziej dynamicznej, jednak dającej nie tak głębokie
efekty, jak wersja indywidualna) każdy z uczestników – po zastanowieniu się – dokonuje analizy na
forum grupy. Pozostali uczestnicy pomagają komentarzami i pytaniami.
Download

Katalog Water Jet