Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım
[email protected]
Uluslararası Antalya Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2
07190 Döşemealtı/Antalya
0 (242) 241 01 92
İş Deneyimi
2012 -
Yardımcı Doçent Doktor, Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk
Fakültesi (Mali Hukuk) Öğretim Üyesi
2011 - 2012
Doktor, Araştırma Görevlisi, Anadolu Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü
Mali Hukuk Ana Bilim Dalı
2003 - 2010
Araştırma Görevlisi, Anadolu Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Mali
Hukuk Ana Bilim Dalı
2001-2002
Avukatlık Stajı, Ankara Barosu
Eğitim
Eylül 2004- Ocak 2011
Doktora, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Tez Konusu:
Vergi Ceza Hukukunda Pişmanlık ve Islah)
Temmuz 2008
Erasmus Personel Değişim Programı (Kassel ve Köln Üniversiteleri,
Almanya)
Temmuz 2006
Amerikan Hukuku Yaz Okulu Programı, William Mitchell College of
Law, Minnesota, ABD
2001 - 2004
Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Tez
Konusu: Sözleşmenin Yargısal Yoldan Uyarlanması)
1997 - 2001
Lisans, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
Yabancı Dil
İngilizce (iyi seviyede), Almanca (temel seviyede)
Üye Olunan Mesleki Kuruluşlar
International Fiscal Association (IFA)
Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği
Yayınlar
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
“Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Mütalaa Şartı”, Yaklaşım Dergisi, Mart 2007, Y. 15, S. 171, s.280-286
(Av. Serkan Ağar ile)
“Geçiş Ekonomilerinde Bütçe Açıklarının Nedenleri: Polonya ve Kırgızistan Örneği”, Sosyo Ekonomi
Dergisi (Hacettepe Üniversitesi), Y. 4, S. 7 (2008-1), s. 133-156. (Dr. Nazım Çatalbaş ile)
“İktisat ve Hukuk Disiplini Çerçevesinde Vergi Suçlarının İtirafını Teşvik Eden Düzenlemeler”, Legal
Mali Hukuk Dergisi, Mart 2010, Y. 6, S. 63, s. 553-570. (Dr. Murat Aslan ile)
“Bireysel Emeklilikten Erken Ayrılanlara Yapılan İadelerin Vergilendirilmesi”, Uluslararası Antalya
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran 2013, Y. 1, S. 1, s. 37-53.
Kitaplar
Vergi Ceza Hukukunda Pişmanlık ve Islah, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013.
Danıştay Kanun Yararına Temyiz Kararları (1984-2014), Adalet Yayınevi, Ankara, 2014. (Ali Akkurt ile)
Kitap Bölümleri
"Yeni Medeni Kanun'da Evli Kadınların Hukuki Durumu ile İlgili Yenilik ve Değişiklikler", Prof. Dr.
Turgut Akıntürk'e Armağan, İstanbul: Beta Yayınevi, 2008, s. 843-873.
"Vergi Hukukunda Beyan Sisteminin Etkinliği", Prof. Dr. Mualla Öncel'e Armağan, Cilt II, Ankara
Ünv. Yayını, Kasım 2009, s. 1223-1262. (Av. Serkan Ağar ile)
“Genel Vergi Hukuku” (Ünite 1), Gayrimenkullerde Vergilendirme, Editör: M. Erkan Üyümez,
Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir 2012
“Elektronik Ticarette Vergilendirme” (Ünite 6), Elektronik Ticaret, Editör: Arman A. Karagül,
Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir 2012
Bildiri - Eğitim- Katılım (Seçmeler)
Kasım 2007
"Geçiş Ekonomilerinde Bütçe Açıklarının Nedenleri: Polonya ve
Kırgızistan Örneği”, 2nd International Symposium on Public Finance:
Recent Fiscal Problems in Transition Economics, Manas Universitesi,
Bişkek-Kırgızistan (Dr. Nazım Çatalbaş ile birlikte)
Kasım 2010
Adalet Bakanlığı ve Dünya Bankası işbirliği ile düzenlenen “İdari
Yargıda Mahkeme Öncesi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları”
konulu Çalıştay
Aralık 2013
UAÜ Hukuk Fakültesi’nin düzenlediği “İdari Yargıda Reform Paneli”,
Vergi Yargısı Oturumu (Moderatör)
Eylül 2014
Antalya Barosu’nun düzenlediği “Vergi Hukuku Semineri” (5-6-7,1213-14 Eylül 2014) (Eğitimci)
Ulusal ve Uluslararası Projeler
2010
“Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı" (PROGRESS)
desteğinde Türkiye’de Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılıkla Mücadele
Projesi
Hakemlik Yapılan Süreli Yayınlar
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Bar Review
Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Gümrük ve Ticaret Dergisi
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Devam Eden Görevler
UAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2014- )
UAÜ Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği (2013- )
UAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği (2013- )
UAÜ Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı (2013- )
UAÜ Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı –vekaleten- (2013- )
UAÜ Hukuk Fakültesi Dergisi Editörlüğü (2013- )
UAÜ Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (2013- )
Yürütülen Dersler
Ders Adı
Eğt.-Öğrt. Yılı
Üniversite
Fakülte
Hukuk Başlangıcı ve
Temel Kavramlar
2013-2014
Güz
Uluslararası Antalya Ünv.
Hukuk
İdare Hukuku
2013-2014
Bahar
Anadolu Ünv.
İİBF
Maliye
İdare Hukuku
2013-2014
Bahar
Anadolu Ünv.
İİBF
ÇEKO
(Gündüz)
İdare Hukuku
2013-2014
Bahar
Anadolu Ünv.
İİBF
ÇEKO
(İkinci Öğretim)
Kamu Maliyesi
2014-2015
Güz
Uluslararası Antalya Ünv.
Hukuk
Hukuk Başlangıcı ve
Temel Kavramlar
2014-2015
Güz
Uluslararası Antalya Ünv.
Hukuk
Ödül
Feyzioğlu Kardeşler Vakfı, 2003 Araştırma Ödülü (Mansiyon)
Sergi
EFSAD Karma Fotoğraf Sergisi, Eskişehir, 27 Nisan - 04 Mayıs 2007
Bölüm
Download

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım - Uluslararası Antalya Üniversitesi