ISO 9001:2008
99-320 Żychlin, ul.
ISO 14001:2004
PN-N-18001:2004
Certyfikat zgodności wydany przez jednostkę akredytowaną przez PCA
Certyfikat przydatności do stosowania w polskiej energetyce.
Narutowicza 70
www.ftz.com.pl
Sekretariat Tel.:
+48 24 285 46 05, Fax: +48 24 285 46 31
[email protected]
Biuro Marketingu i Sprzedaży Tel.:
+48 24 285 18 53, Fax: +48 24 285 47 53
[email protected]
Dział techniczny Tel.:
+48 24 285 47 85, Fax: +48 24 285 46 31
[email protected]
Dział Kontroli Jakości Tel.:
+48 24 285 48 31, Fax: +48 24 285 47 45
[email protected]
Biuro Logistyki Tel.:
+48 24 285 47 52, Fax: +48 24 285 46 30
[email protected]
TRANSFORMATORY ŻYWICZNE TYPU TZE
40-10000 kVA
1-37,5 kV
ROK 2013
Zastosowanie
Transformatorom żywicznym stawiane są duże wymagania dotyczące niezawodności, trwałości i
ochrony środowiska naturalnego. Transformatory żywiczne mogą pracować wszędzie tam, gdzie
zastosowanie innych typów transformatorów jest niemożliwe ze względu na bezpieczeństwo i trudne
warunki pracy. Do ich zalet należy także prosty i łatwy montaż. Transformatory żywiczne nie stanowią
zagrożenia dla środowiska naturalnego a ich układy izolacyjne są wykonane z materiałów trudnopalnych
i samogasnących. Jednocześnie zastosowane materiały nie wydzielają w wysokich temperaturach
żadnych toksycznych gazów.
Warunki pracy
Transformatory w wykonaniu normalnym są przeznaczone do klimatu umiarkowanego.
Max wysokość instalacji transformatora:
Miejsce pracy:
Zakres temperatury otoczenia:
Częstotliwość znamionowa:
Klasa środowiskowa:
1000 m n.p.m.
otwarta przestrzeń lub w pomieszczenie wystarczająco
przewietrzane, atmosfera wolna od pyłów i gazów
chemicznie aktywnych lub zagrażających wybuchem
-25°C do +40°C (248°K do 313°K), średnia temperatura
roczna nie może przekraczać +20°C (293°K).
50 Hz
C2/E2/F1
UWAGA:
Możliwe jest wykonanie transformatora specjalnego spełniającego inne wymagania.
Opis budowy
Rdzenie transformatorów:
Uzwojenia transformatorów:
Trójkolumnowe wykonane są z blachy transformatorowej
zimnowalcowanej o niskiej stratności pokrytej izolację
nieorganiczną. Schodkowy przekrój kolumny rdzenia jest zbliżony
do przekroju kołowego, przy optymalnej, zaprojektowanej
komputerowo konstrukcji uwzględniającej wypełnienie przekroju i
odpowiednią gęstość strumienia. Blachy kolumnowe i jarzmowe w
postaci ukosowanych pasów na końcach są starannie pakietowane,
z dużą dbałością o własności magnetyczne tych blach. Miejsce
zaplatania składa się z kilku blach poprzesuwanych o kilka mm
tworząc cykle Step-Lep.
Uzwojenia dolnego napięcia nawijane są taśmą miedzianą
lub kilkoma przewodami równoległymi o przekroju profilowym, w
izolacji lakierowej H. Taśmy są izolowane warstwą specjalnego
kompozytu
izolacyjnego,
sklejającego
sąsiednie
zwoje.
Zastosowanie tego typu uzwojeń daje dużą odporność na siły
zwarciowe, pełną hermetyzację uzwojenia, uniemożliwiającą
przenikanie wilgoci i oparów substancji chemicznych, a także
wysoką wytrzymałość dielektryczną.
Uzwojenia górnego napięcia nawijane są drutami o
przekroju okrągłym lub profilowym, w izolacji lakierowej kl. H. Do
izolowania warstw uzwojenia używany jest roving szklany
nasycony żywicą epoksydową. Po nawinięciu uzwojenie stanowi
zwarty monolit o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i
elektrycznej. Uzwojenie posiada odczepy regulacyjne dające
możliwość zmiany napięcia. Po nawinięciu i utwardzeniu cewek,
są one zakładane i klinowane na kolumnach rdzenia, łączone w
2
odpowiednie układy połączeń. Uzwojenia są wykonane z
materiałów spełniające wymagania palności V-0 wg normy UL-94.
Regulację realizuje się poprzez zmianę połączenia linek na
zaczepach. Sposób łączenia pokazany jest na tabliczce
znamionowej transformatora.
Transformatory są montowane na przestawialnym
podwoziu. Na życzenie klienta transformatory montujemy w
metalowych obudowach o odpowiednim stopniu ochrony.
Standardowe stopnie ochrony w obudowach IP20, IP21, IP23, IP43,
IP54. Wykonanie podstawowe obejmuje transformatory bez
obudowy – stopień ochrony IP 00.
Regulacja:
Podwozia i obudowy:
Zabezpieczenia temperaturowe:
Transformatory są wyposażane w układ kontroli temperatury ze
stykami (alarm, wyłączenie) oraz komplet czujników PTC
umieszczone w każdej fazie. Na życzenie można transformator
wyposażyć w czujniki typu PT-100 z lokalnym i zdalnym odczytem
temperatury poprzez RS-232, RS-485, lub 4-20mA
Tolerancje:
• straty stanu jałowego +15%• straty stanu obciążeniowego +15%
• straty całkowite +10%
• prąd stanu jałowego +30%
• napięcie zwarcia ±10%
• poziom wyładowań niezupełnych <10pc
Normy i wymagania międzynarodowe:
PN-EN 60076-11
PN-EN 60076-1
PN-EN 60529
PN-EN 61378
- Część 11: Transformatory suche
- Transformatory. Wymagania ogólne.
- Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
- Transformatory przekształtnikowe. Transformatory do zastosowań przemysłowych
Fabryka Transformatorów w Żychlinie Sp. z o.o. posiada stację prób wyposażoną w urządzenia umożliwiające
wykonanie następujących prób:
• Próby wyrobu wg PN-EN 60076-11
• Próby grzania transformatorów wg PN-EN 60076-2 (próba typu)
• Wykonanie zdjęć termowizyjnych w trakcie nagrzewania (próba specjalna)
• Próby udarowe wg PN-EN 60076-3 (próba typu)
• Próba hałasu wg PN-EN 60076-10 (próba specjalna)
3
Przykładowe dane techniczne:
kVA
40
63
100
160
250
400
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
Nap.
GN
V
6300
6300
6300
6300
6300
6300
6300
6300
6300
6300
6300
6300
6300
Nap.
DN
V
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Regulacj
a
%
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
Nap.
zwar.
%
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
6
6
6
6
6
6
6
6
Grupa
połączeń
Yzn5
Yzn5
Yzn5
Yzn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Stop.
ochr.
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
TZE 40/10,5
TZE 63/10,5
TZE 100/10,5
TZE 160/10,5
TZE 250/10,5
TZE 400/10,5
TZE 630/10,5
TZE 800/10,5
TZE 1000/10,5
TZE 1250/10,5
TZE 1600/10,5
TZE 2000/10,5
TZE 2500/10,5
40
63
100
160
250
400
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
10500
10500
10500
10500
10500
10500
10500
10500
10500
10500
10500
10500
10500
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
6
6
6
6
6
6
6
6
Yzn5
Yzn5
Yzn5
Yzn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
TZE 40/15,75
TZE 63/15,75
TZE 100/15,75
TZE 160/15,75
TZE 250/15,75
TZE 400/15,75
TZE 630/15,75
TZE 800/15,75
TZE 1000/15,75
TZE 1250/15,75
TZE 1600/15,75
TZE 2000/15,75
TZE 2500/15,75
40
63
100
160
250
400
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
4,5
4,5
4,5
4,5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
TZE 40/21
TZE 63/21
TZE 100/21
TZE 160/21
TZE 250/21
TZE 400/21
TZE 630/21
TZE 800/21
TZE 1000/21
TZE 1250/21
TZE 1600/21
TZE 2000/21
TZE 2500/21
40
63
100
160
250
400
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
±2x2,5
4,5
4,5
4,5
4,5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Lp.
Typ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
TZE 40/6,3
TZE 63/6,3
TZE 100/6,3
TZE 160/6,3
TZE 250/6,3
TZE 400/6,3
TZE 630/6,3
TZE 800/6,3
TZE 1000/6,3
TZE 1250/6,3
TZE 1600/6,3
TZE 2000/6,3
TZE 2500/6,3
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
UWAGA:
Moc
Straty jałowe
Straty obciąż.
W
230÷380
250÷420
260÷440
350÷610
500÷820
700÷1150
1000÷1500
1100÷1800
1300÷2100
1500÷2500
1800÷2800
2200÷3600
2600÷4300
W
800÷1000
1400÷1600
1800÷2000
2500÷2700
3200÷3500
4500÷4900
7100÷7300
8000÷9000
9000÷10000
11000÷12000
13000÷14500
15500÷18000
18500÷21000
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
230÷380
250÷420
260÷440
350÷610
500÷820
700÷1150
1000÷1500
1100÷1800
1300÷2100
1500÷2500
1800÷2800
2200÷3600
2600÷4300
800÷1000
1400÷1600
1800÷2000
2600÷2700
3400÷3500
4500÷4900
7100÷7300
8000÷9000
9000÷10000
11000÷12000
13000÷14500
15500÷18000
18500÷21000
Yzn5
Yzn5
Yzn5
Yzn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
300÷400
320÷550
330÷600
450÷870
520÷880
750÷1200
1100÷1650
1300÷2000
1550÷2300
1800÷2800
2200÷3100
2600÷4000
3100÷5000
900÷1100
1300÷1600
1350÷1750
1800÷2500
3400÷3800
4500÷5500
7100÷7600
8000÷9400
9000÷11000
11000÷13000
13000÷16000
16000÷18000
19000÷23000
Yzn5
Yzn5
Yzn5
Yzn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
300÷400
320÷550
330÷600
450÷870
520÷880
750÷1200
1100÷1650
1300÷2000
1550÷2300
1800÷2800
2200÷3100
2600÷4000
3100÷5000
900÷1100
1300÷1600
1350÷1750
1800÷2500
3400÷3800
4500÷5500
7100÷7600
8000÷9400
9000÷11000
11000÷13000
13000÷16000
16000÷18000
19000÷23000
Istnieje możliwość wykonania transformatora o różnych,
wcześniej uzgodnionych parametrach i wyposażeniu.
4
Rysunek wymiarowy :
Oznaczenie elementów i wyposażenie:
1. Uzwojenie (GN na zewnątrz, DN – wewnątrz)
2. Odpływ uzwojenia DN
3. Odpływ uzwojenia GN
4. Rdzeń
5. Podwozie z kołami
6. Skrzynka układu zabezpieczającego i kontrolnego
7. Tabliczka znamionowa
8. Uchwyt tabliczki i zabezpieczenia
9. Ucha do podnoszenia
Wymiary i masy transformatorów z uzwojeniami Cu:
TZE 40/6,3
TZE 63/6,3
TZE 100/6,3
TZE 160/6,3
TZE 250/6,3
TZE 400/6,3
TZE 630/6,3
TZE 800/6,3
TZE 1000/6,3
TZE 1250/6,3
TZE 1600/6,3
TZE 2000/6,3
TZE 2500/6,3
A
mm
850
875
875
1050
1150
1430
1470
1500
1600
1620
1680
1750
2000
B
mm
520
520
520
700
700
810
810
810
1050
1050
1050
1050
1350
C
mm
910
925
925
1035
1268
1375
1340
1540
1690
1995
1890
2000
2330
D
mm
420
420
420
520
520
670
670
670
820
820
820
820
1070
Masa
kg
400
450
500
785
970
1600
1900
2300
2725
3200
3730
4500
5300
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
TZE 40/10,5
TZE 63/10,5
TZE 100/10,5
TZE 160/10,5
TZE 250/10,5
TZE 400/10,5
TZE 630/10,5
TZE 800/10,5
TZE 1000/10,5
TZE 1250/10,5
TZE 1600/10,5
TZE 2000/10,5
TZE 2500/10,5
890
900
900
1070
1200
1440
1600
1600
1680
1700
1720
1800
2050
520
520
520
700
700
810
810
810
1050
1050
1050
1050
1350
900
900
960
1075
1090
1400
1515
1590
1750
1785
1830
2080
2350
420
420
420
520
520
670
670
670
820
820
820
820
1070
450
500
550
800
1250
1500
2100
2280
2825
3180
3850
4550
5500
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
TZE 40/15,75
TZE 63/15,75
TZE 100/15,75
TZE 160/15,75
TZE 250/15,75
TZE 400/15,75
TZE 630/15,75
TZE 800/15,75
TZE 1000/15,75
TZE 1250/15,75
TZE 1600/15,75
TZE 2000/15,75
TZE 2500/15,75
890
920
930
1100
1200
1780
1800
1800
1820
1820
1830
2010
2250
700
700
700
700
700
810
810
810
1050
1050
1050
1050
1350
998
1250
1250
1300
1330
1534
1600
1650
1710
1810
2060
2150
2350
520
520
520
520
520
670
670
670
820
820
820
820
1070
500
550
725
900
1100
2150
2300
2500
2900
3300
4500
5400
6200
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
TZE 40/21
TZE 63/21
TZE 100/21
TZE 160/21
TZE 250/21
TZE 400/21
TZE 630/21
TZE 800/21
TZE 1000/21
TZE 1250/21
TZE 1600/21
TZE 2000/21
TZE 2500/21
1000
1100
1100
1140
1250
1530
1580
1610
1850
1850
1880
2060
2290
700
700
700
700
700
810
810
810
1050
1050
1050
1050
1350
1060
1156
1320
1360
1400
1530
1560
1660
1780
2125
2140
2250
2380
520
520
520
520
520
670
670
670
820
820
820
820
1070
500
700
750
960
1200
2200
2400
2550
2980
3730
4750
5600
6400
Lp.
Typ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
UWAGA:
1.Wymiary i masy transformatorów podano
dla transformatorów z uzwojeniami Cu dla
maksymalnych wartości strat określonych
przez PN-EN 50541-1.
2. Możliwe jest wykonanie transformatora z
uzwojeniami Al.
3.Producent zastrzega sobie możliwość
zmian danych katalogowych związanych z
modernizacją wyrobu.
5
Transformatory i dławiki suche, żywiczne specjalne.
Transformatory dostępne na specjalne zamówienie:
• w klasie izolacji strony pierwotnej do 40,5 kV,
• w klasie izolacji temperaturowej F (155˚C) i H (180˚C),
• transformatory dużej mocy (do 10 MVA),
• do zasilania układów przekształtnikowych (AC/DC) – 6÷24-pulsowe,
• do zasilania pieców indukcyjnych i oporowych,
• do zastosowań podziemnych do obudów ognioszczelnych (kopalnie),
• do zastosowań podziemnych do obudów ze stopniem ochrony IP54 (kopalnie nie metanowe),
• dławiki gaszące i kompensacyjne suche lub w izolacji żywicznej,
• dla układów trakcyjnych (6÷24-pulsowych),
• dla elektrowni wiatrowych.
• dla wzbudzenia generatorów.
• autotransformatory rozruchowe do silników indukcyjnych.
Przykładowe realizacje:
Autotransformator rozruchowy kompaktowy do startu
silnika indukcyjnego na napięcie 6kV o mocy 1300kW.
Transformatory 8000kVA o
przekładni 20/6kV
Transformator 630kVA o
przekładni 15/0,4kV z
układem chłodzenia AF.
Transformator kompaktowy z prostownikiem do
zasilania tracji tramwajowej na napięcie 15kV o mocy
1200kVA.
Transformator jednofazowy do
wzbudzenia generatora 1350kVA
na napięcie 22kV
Transformator 24-pulsowy
do zasilania przetwornicy
częstotliwości 50/60Hz o
mocy 1600kVA na napięcie
sieci 15kV
Transformator 400kVA z
wewnętrznym obiegiem powietrza
do obudowy IP54 na napięcie 6kV
Transformator 2600kVA do
stacji ognioszczelnej
stosowanej w kopalniach
węgla kamiennego na
napięcia 6/3kV
Transformatory w obudowach IP20 z wyprowadzonymi
szynami DN na górę transformatora do mostów
szynowych.
6
Download

Instrukcja nr 4