ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ
KIRSEHIR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRETMEN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
06 NİSAN 2015
Proje Süreç Bilgisi
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin
mali işbirliği çerçevesinde 2011 yılı IPA-I
(Katılım Öncesi Mali Araç) programından
fonlanan, Projenin hizmet bileşenine ait
sözleşme 19 Aralık 2014 tarihinde
imzalanan ve uygulamalarına 25 Aralık
2014 tarihinde başlanan 2 yıl süreli ve
2.6 milyon Avro bütçeli bir projedir.
Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi'nin
Amacı
10-18 yaş aralığında bulunan
öğrencilerin
Avrupa
Birliği’nin
değerleri, politikaları ve temel
haklara
yönelik
uygulamaları
konusundaki bilgi düzeyini eğitim
faaliyetleri yolu ile artırmaktır.
Öğrenciler AB’yi Öğreniyor
Projesi'nin Hedefi
Toplumda Avrupa Birliği’nin
değerleri, politikaları ve temel
haklara yönelik uygulamaları
konusunda yüksek seviyede
farkındalık oluşturmaktır.
AB hakkında farkındalık artırmak amacıyla
projenin faaliyetleri temel olarak;




• Ortaokul ve lise öğrencilerine
anket uygulanması,
• Resim, hikaye, slogan ve bilgi
yarışması düzenlenmesi,
• Bilgilendirme materyalleri
hazırlanması ve
• Eğitimler verilmesine
odaklanmaktadır.
Ülkemiz ile Avrupa Birliğinin mali işbirliği
kapsamında 2011 yılı IPA-I programından finanse
edilen ve Bakanlığımızın faydalanıcısı olduğu
TR2011/0136.06-01/001 nolu Öğrenciler Avrupa
Birliğini Öğreniyor Projesi, 26 Aralık 2014 tarihinde
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüz uhdesinde
uygulamaya konulmuş olup 24 ay sürecektir.
Amacı "10-18 yaş aralığında bulunan
öğrencilerin Avrupa Birliği’nin değerleri, politikaları ve
temel haklara yönelik uygulamaları konusundaki bilgi
düzeyini eğitim faaliyetleri yolu ile artırmak" olan
konu proje kapsamında aşağıdaki kategorilerde
yarışmalar gerçekleştirilecektir.
KİMLER KATILABİLİR?
"Bana AB'yi Anlat" Kısa Öykü
Yarışması-81 ilde yer alan tüm liselerin
9.sınıf öğrencilerine açıktır,
 • "Bana AB'yi Anlat" Slogan Yarışması81 ilde yer alan tüm ortaokulların
8.sınıf öğrencilerine açıktır,
 • "Bana AB'yi Anlat" Resim Yarışması81 ilde yer alan tüm ortaokulların
7.sınıf öğrencilerine açıktır.

“Bana AB’yi Anlat” Kısa Öykü Yarışması
-Lise 9. sınıf öğrencilerini AB hakkındaki bilgilerini arttırmaları ve
araştırma yapmaya yönelmeleri için motive etmektir.
-Başvuru Zamanı 20 Mart – 6 Mayıs 2015
-Yarışma Yerleri 81 ilde
-Değerlendirme Zamanı Son başvuru tarihi olan 6 Mayıs
2015’i takiben
il düzeyinde ilk elemeler
-13-18 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
-Final yarışmasında İl birincilerinin eserleri
değerlendirilecek olup,
8-11 Haziran 2015 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.
Ödül töreninin tarihi ise bilahare bildirilecektir.
YARIŞMA KURALLARI VE DEĞERLENDİRMELER
http://abyiogren.meb.gov.tr/documents/3.pdf
“Bana AB’yi Anlat” Resim Yarışması
Öğrencilerin Avrupa Birliği (AB) hakkındaki bilgileri ve farkındalık
düzeyleri artmış olacaktır. AB’nin ortak değerlerini ve temel hakların
Türkiye’de kendilerine yer bulması ve uygulanması için yaratıcı fikirler
geliştirilmiş olacaktır
İçerik Öğrenciler “Bana AB’yi anlat” teması çerçevesinde resimlerini
hazırlayacaklardır. Hedef Kitle 81 ilde bütün 7’inci sınıf öğrencileridir.
Başvuru Zamanı 20 Mart – 6 Mayıs 2015 Yarışma Yerleri 81 ilde
Değerlendirme Zamanı Son başvuru tarihi olan 6 Mayıs 2015’i
takiben il düzeyinde ilk elemeler 13-18 Mayıs 2015 tarihleri arasında
gerçekleştirilecektir.
Final yarışmasında il birincilerinin eserleri değerlendirilecek olup
8-11 Haziran 2015 tarihleri arasında Ankara’da, yapılacaktır. Ödül
törenin tarihi ise bilahare bildirilecektir.
YARIŞMA KURALLARI VE DEĞERLENDİRMELER
http://abyiogren.meb.gov.tr/documents/6.pdf
“Bana AB’yi Anlat” Slogan Yarışması
Konu Slogan Yarışması’nın Organizasyonu Beklenen Sonuç
Öğrencilerin Avrupa Birliği (AB) hakkındaki bilgileri ve farkındalık
düzeyleri artmış olacaktır. AB’nin ortak değerlerini ve temel hakların
Türkiye’de kendilerine yer bulması ve uygulanması için yaratıcı fikirler
geliştirilmiş olacaktır. Amaç Ortaöğretim 8. sınıf öğrencilerini AB
hakkındaki bilgilerini arttırmaları ve araştırma yapmaya yönelmeleri için
motive etmektir. Kapsam AB’ye aday ülke olarak Türkiye için en önemli
konulardan birisi adaylık süreci ve tam üyelik ile ilgili doğru bilgiyi
edinmektir. Bu slogan yarışması ile öğrencilerin, AB’nin değerleri, temel
haklar ve politikaları hakkında bilgilerini ve farkındalıklarını artırıp AB’yi
daha iyi tanımaları beklenmektedir. İçerik Öğrenciler “Bana AB’yi
anlat” teması çerçevesinde sloganlarını hazırlayacaklardır. Hedef Kitle
81 ilde bütün 8’uncu sınıf öğrencileridir.
YARIŞMA KURALLARI VE DEĞERLENDİRMELER
http://abyiogren.meb.gov.tr/documents/8.pdf
TEŞEKKÜR
EDERİZ.
Download

tanıtım sunusunu indirmek için tıklayınız.