1
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI
Ömer ÇELİK
31 Mart - 06 Nisan 2014 tarihleri arasında kutlanacak olan
50. KÜTÜPHANE HAFTASI’nın
açılış törenini onurlandırmanızı diler.
Tarih: 01 Nisan 2014
Saat: 09:30
Yer: Milli Kütüphane Konferans Salonu /Ankara
2
Ömer ÇELİK
Minister of Culture and Tourism
would kindly ask for your presence at the Opening Ceremony of the
50th LIBRARY WEEK held between 31 March-6 April 2014.
Date: 1st April 2014
Time: 9.30 a.m.
Venue: National Library Conference Hall, Ankara
3
01 Nisan 2014 – SALI
09.30 AÇILIŞ TÖRENİ:
İstiklal Marşı
Saygı Duruşu
AÇILIŞ KONUŞMALARI:
Mustafa Birol ÜLKER
İSAM Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü
Ali Fuat KARTAL
Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı
Hamdi TURŞUCU
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü V.
Alâaddin YÜKSEL
Ankara Valisi
Ömer ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı
BELGESEL GÖSTERİMİ:
Geçmişten Günümüze Kütüphane Haftaları
PLAKET VE ÖDÜL TÖRENİ:
Sıra Dışı Okurlar Plaketi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Birincileri Başarı Plaketi
Emily Dean Ödülü
Prof. Dr. Osman Ersoy Ödülü
Sema Göksel Ödülü
TKD En İyi Halkla İlişkiler Uygulaması Ödülü
4
AÇILIŞ KONFERANSI: Rasim ÖZDENÖREN / Gazeteci, yazar
SERGİ AÇILIŞLARI:
Kütüphane Haftası Afişleri Sergisi
Halk Kütüphaneleri Tanıtım Materyalleri Sergisi
TKD Mehmet İhsan Mamiş Yağlıboya Resim Sergisi
14.30
SÖYLEŞİ:
Hayat Boyu Kütüphaneler ve Yazarlık
D. Mehmet DOĞAN
Yazar, Gazeteci
Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ
Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı
Prof. Dr. Mehmet ÇELİK
Celal Bayar Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı
Ömer LEKESİZ
Edebiyat Eleştirmeni, Yazar
Yusuf Turan GÜNAYDIN
Yazar
18.30
AÇILIŞ KOKTEYLİ* / Hotel Barceló Ankara Altınel
(Davetiyelidir)
02 Nisan 2014 – ÇARŞAMBA
10.00
VİDEO KONFERANS:
Geleceğin Kütüphaneleri
Ellyssa KROSKI / ABD New York Hukuk Enstitüsü
Bilgi Teknolojileri Direktörü
Dr. Izaskun LACUNZA
Avrupa Araştırma Kütüphaneleri Birliği - LIBER
Ingrid BON
Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları
Federasyonu
10.30
KONFERANS:
Geleceğin Kütüphaneleri
Erna WINTERS / Hollanda Kennemerwaard
Halk Kütüphanesi Direktörü
Liz JOLLY / İngiltere Teesside Üniversitesi
Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri Direktörü
20.00
OPERA* / Saraydan Kız Kaçırma (Davetiyelidir)
12.30
YURT ÇAPINDA OKUMA ETKİNLİĞİ
81 İlde Kitap Okuyoruz
14.00
PANEL :
Mesleki Farkındalık ve Tanıtım
Yöneten: Prof. Dr. Serap KURBANOĞLU
Hacettepe Üniversitesi
Ali Fuat KARTAL
Türk Kütüphaneciler Derneği
Ralph DEIFEL
Alman Kütüphane Dernekleri Birliği - BID
03 Nisan 2014 – PERŞEMBE
10.00
PANEL:
Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi
Yöneten: Prof. Dr. Bülent YILMAZ
Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü
Prof. Dr. İrfan ÇAKIN
Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü
Prof. Dr. Fatoş ŞUBAŞIOĞLU
Ankara Üniversitesi BBY Bölümü
Prof. Dr. Hasan S. KESEROĞLU
Kastamonu Üniversitesi BBY Bölümü
Doç. Dr. Hüseyin ODABAŞ
Atatürk Üniversitesi BBY Bölümü
5
13.30
PANEL:
Kütüphane Otomasyon Sistemleri
Yöneten: Galip YILDIRIM
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
Doç. Dr. Mustafa AKGÜL
Bilkent Üniversitesi
Ebru KAYA
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi
Göknur ASLAN
İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi
Uğur BULGAN
Süleyman Demirel Üniversitesi Kütüphanesi
15.00
FORUM:
50. Yılında Kütüphane Haftaları
Yöneten: Prof. Dr. Sacit ARSLANTEKİN
Ankara Üniversitesi
(Çoklu katılım)
20.00
KONSER*/ Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
(Davetiyelidir)
6
04 Nisan 2014 – CUMA
09.30
TANITIM ve BASIN TOPLANTISI
‘Kütüphan-e Türkiye’ Projesi
10.30
SEMİNER:
Burcu ATATÜR / Psikolog
14.00
KÜTÜPHANE SUNUMLARI:
Kütüphanelerde Yenilikçi Yaklaşımlar
TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı
Goethe Institut Ankara Kütüphanesi
İBB Atatürk Kitaplığı
Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi
TED Ankara Koleji Kütüphanesi
AK Parti Kütüphanesi
Kırıkkale İl Halk Kütüphanesi
Ankara Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi
20.00
TİYATRO* /Nalınlar (Davetiyelidir)
05 Nisan 2014 – CUMARTESİ
19.30
GELENEKSEL KÜTÜPHANECİLER YEMEĞİ *
Dafne Restaurant (Davetiyelidir)
*Adresler:
Milli Kütüphane Konferans Salonu
Bahçelievler Son Durak 06490 Ankara
Hotel Barceló Ankara Altınel
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, no: 151 06570 Tandoğan,
Ankara
Ankara Devlet Opera ve Balesi Opera Sahnesi
Atatürk Bulvarı No:20 Opera, Ankara
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu
Talatpaşa Bulvarı, No:38, 06330 Opera, Ankara
Altındağ Tiyatrosu
Babür Cad. No:40 Altındağ, Ankara
Dafne Restaurant
Güvenlik Cad. Karyağdı Sok. No:20 A. Ayrancı, Ankara
7
APRIL 01, 2014 - TUESDAY
09.30
OPENING CEREMONY
KEYNOTE SPEECH:
Rasim ÖZDENÖREN / Author
OPENING SPEECHES:
Mustafa Birol ÜLKER
Director of ISAM Library
Ali Fuat KARTAL
President, Turkish Librarians’ Association
Hamdi TURŞUCU
Director, General Directorate of Libraries and Publications
Alâaddin YÜKSEL
Governor of Ankara
Ömer ÇELİK
Minister of Culture and Tourism
EXHIBITIONS OPENING
Library Week Posters Exhibition
Presentation Materials of Public Libraries Exhibition
Turkish Librarians’ Association Mehmet İhsan Mamiş
Painting Exhibition
DOCUMENTARY FILM:
Library Weeks from the Past to the Present
PLAQUE & AWARD CEREMONY:
Extra Ordinary Readers
Students Graduated with a First-Degree
Emily Dean Award
Sema Göksel Award
Prof. Dr. Osman Ersoy Award
The Best Public Relations Award
8
14.30
CONFERENCE:
Libraries and Authorship
D. Mehmet DOĞAN
Author
Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ
President, Writers Union of Turkey
Prof. Dr. Mehmet ÇELİK
Head of Department of History, Celal Bayar University
Ömer LEKESİZ
Literary Critic & Author
Yusuf Turan GÜNAYDIN
Author
18.30
COCKTAIL PROLONGE *
Hotel Barceló Ankara Altinel (By invitation only)
APRIL 02, 2014 - WEDNESDAY
10.00
VIDEO CONFERENCE:
The Libraries of Future
Ellyssa KROSKI
Director of Information Technology at the New York Law
Institute, USA
10.30
CONFERENCES:
The Libraries of Future
Erna WINTERS / Director of Kennemerwaard Public
Library, Netherlands
Liz JOLLY / Director of Library and Information Services,
Teesside University, England
12.30
A NATIONALWIDE READING ACTIVITY
14.00
PANEL:
Professional Awareness and Promotion
Moderator: Prof. Dr. Serap KURBANOĞLU
Hacettepe University
Ali Fuat KARTAL
Turkish Librarian’s Association
Ralph DEIFEL
Bibliothek & Information Deutschland - BID
Dr. Izaskun LACUNZA
Association of European Research Libraries - LIBER
Ingrid BON
International Federation of Library Associations and
Institutions - IFLA
20.00
OPERA* (By invitation only)
APRIL 03, 2014 - THURSDAY
10.00
PANEL:
Information and Records Management Education in
Turkey
Moderator: Prof. Dr. Bülent YILMAZ
Hacettepe University
Prof. Dr. İrfan ÇAKIN
Hacettepe University
Prof. Dr. Fatoş ŞUBAŞIOĞLU
Ankara University
Prof. Dr. Hasan S. KESEROĞLU
Kastamonu University
Assoc. Prof. Hüseyin ODABAŞ
Atatürk University
9
13.30
PANEL:
Library Automation Systems
Moderator: Galip YILDIRIM
General Directorate of Libraries & Publications
Assoc. Prof. Mustafa AKGÜL
Bilkent University
Ebru KAYA
Bilkent University Library
Göknur ASLAN
İstanbul Technical University Library
Uğur BULGAN
Süleyman Demirel University Library
15.00
FORUM:
Library Weeks on their 50th Year
Moderator: Prof. Dr. Sacit ARSLANTEKİN
Ankara University
(Multiple Participants)
20.00
CONCERT*/Presidential Symphony Orchestra
(By invitation only)
APRIL 04, 2014 - FRIDAY
09.30
PRESENTATION & PRESS CONFERENCE
‘Kütüphan-e Türkiye’ Project
10.30
SEMINAR:
Burcu ATATÜR / Psychologist
14.00
LIBRARY PRESENTATIONS:
Parliament Library and Archives Services Department
Goethe Institut Ankara Library
Istanbul Metropolitan Municipality Atatürk Library
Özyeğin University Library
AK Party Library
TED Ankara College Library
Kırıkkale Provincial Public Library
Ankara Mehmet Akif Ersoy Literature Museum Library
20.00
THEATRE *(By invitation only)
APRIL 05, 2014 - SATURDAY
19.30
DINNER* (By invitation only)
10
KATILIMCILARIN ÖZGEÇMİŞLERİ
AÇILIŞ KONFERANSI /
RASİM ÖZDENÖREN
1940’ta Maraş’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Maraş,
Malatya, Tunceli gibi Güney ve Doğu şehirlerinde tamamladı. İ.Ü. Hukuk Fakültesi’ni ve İ.Ü. Gazetecilik
Enstitüsü’nü bitirdi. Devlet Planlama Teşkilâtı’nda uzman olarak çalıştı. Bir ara araştırma amacıyla ABD’nin
çeşitli eyaletlerinde, 1970-1971’de iki yıl kadar kaldı.
1975 yılında Kültür Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği
görevine geldi. Aynı bakanlıkta bir yıl da müfettişlik
yaptı. 1978’de istifa ederek ayrıldığı devlet memurluğuna bir süre sonra (1980) Devlet Planlama Teşkilâtı’nda
çalışmak üzere tekrar döndü. Uzman, daire başkanlığı,
genel sekreter yardımcılığı, genel sekreterlik, müşavirlik görevlerinde bulundu. Yazarın eserleri şunlardır:
Hastalar ve Işıklar, Gül Yetiştiren Adam, Çözülme,
Çok Sesli Bir Ölüm, Çarpılmışlar, Eşikte Duran İnsan,
Denize Açılan Kapı, İki Dünya, Yaşadığımız Günler,
Ruhun Malzemeleri, Yeniden İnanmak, Müslümanca
Düşünme Üzerine Denemeler, Müslümanca Yaşamak,
Kafa Karıştıran Kelimeler, Yumurtayı Hangi Ucundan
Kırmalı, Red Yazıları, Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti,
Ben ve Hayat ve Ölüm, Acemi Yolcu, İpin Ucu, Çapraz İlişkiler, Kent İlişkileri, Yüzler, Köpekçe Düşünceler,
Kuyu, Hışırtı, Ansızın Yola Çıkmak, Aşkın Diyalektiği,
Toz, Yazı İmge ve Gerçeklik, Düşünsel Duruş, İmkânsız Öyküler, Siyasal İstiareler. Çok Sesli Bir Ölüm ve
Çözülme adlı hikâyeleri ayrıca TV filmi yapılmıştır.
Bunlardan ilki, Uluslararası Prag TV Filmleri Yarışmasında jüri özel ödülünü almıştır. 2008 yılında Türk
Dil Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, RTÜK’ün iştirakiyle düzenlenen Karaman Türk Dili Ödülü Rasim
Özdenören’e verilmiştir. 2009 yılında TBMM Üstün
Hizmet Ödülü’ne layık bulunmuştur.
11
HAYAT BOYU KÜTÜPHANELER VE
YAZARLIK / D. MEHMET DOĞAN
1947, Kalecik, Ankara
doğumludur.
SBF Basın ve Yayın
Yüksek
Okulu’ndan
1972 yılında mezun
oldu. Türk Tarih Kurumu Yeni Türkiye
Araştırma Merkezi’nde
(1972-1974), Dergâh
Yayınları’nda (19751977), TRT’de (19771978) çalıştı. Türkiye
Yazarlar
Birliği’nin
kuruluş çalışmalarını
yürüttü
ve
Birlik
Yayınları’nı kurdu. 1980’de Kültür Bakanlığı Sinema Dairesi’nde sözleşmeli film yapımcısı ve senaryo
yazarı olarak çalışmaya başladı. Film Denetleme Kurulu üyeliği yaptı. Zaman gazetesinin yayın kurulunda
yer aldı ve bu gazetede “Kimlik” başlığı altında günlük
yazılar yazdı (1986-1987), Yörünge Dergisi’nde haftalık
yazılar yazdı (1991-1992). Gazi Üniversitesi İletişim
Fakültesi’nde yazarlık dersleri verdi (1991-1993). Vakit (Akit) gazetesinde günlük yazılar yazdı (1994-1996)
ve Birlik Medya A.Ş.’nin Genel Müdürlüğünü yaptı
12
(1994-1996). TBMM tarafından Radyo ve Televizyon
Üst Kurulu üyeliğine seçildi (1996-2005). Hareket, Türk
Edebiyatı, Mavera, İslâm, İlim ve Sanat, İzlenim ve Nehir dergilerinde yazdı. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi ve Türk Aile Ansiklopedisi’nin yayınını yönetti.
Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın kurucularından olan Doğan, uzun süre
Türkiye Yazarlar Birliği’nin genel başkanlığını yürüttü
(1978-1996).
HAYAT BOYU KÜTÜPHANELER VE
YAZARLIK /
PROF. DR. HİCABİ KIRLANGIÇ
Türkiye
Yazarlar
Birliği Başkanıdır.
1966
Amasya
doğumludur. Ankara Üniversitesi Dil
ve Tarih-Coğrafya
Fakültesinde Fars dili
ve edebiyatı alanında lisans (1987),
yüksek lisans (1989)
ve doktora derecesi
(1996) almıştır. 2001
yılında doçent, 2010
yılında profesör unvanı almıştır. 1988 yılında araştırma
görevlisi olarak çalışmaya başladığı Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde öğretim üyesi olarak
görevini sürdürmekte ve 2011 yılından bu yana Doğu
Dilleri ve Edebiyatları Bölümü başkanlığını yürütmektedir. Ayrıca 2004-2005 öğretim yılında İran’da
misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Mevlânâ
Araştırmaları Derneğinin kurucularından ve yönetim
kurulu üyelerindendir. Mevlâna’nın Mecâlis-i Seb’a adlı
mensur eserini Türkçeye kazandırdı. Yine Mevlâna’nın
Mesnevi’sinin son Türkçe çevirisini arkadaşı Derya Örs
ile birlikte yaptı. İran edebiyatı alanında yayımlanmış
telif ve tercüme kitap ve makaleleri vardır. Bu cümleden
olarak Şirazlı Sa’dî’nin Bostan ve Gülistan’ıyla Hâfız’ın
Divan’ını yeniden Türkçeye kazandırmıştır. 28 Mayıs-2
Haziran 2013 tarihleri arasında Kırgızistan’da düzenlenen Türkçenin 10. Uluslararası Şiir Şöleninde Türkiye
Yazarlar Birliği tarafından verilen üç büyük ödülden
biri olan Manas Büyük Ödülüne layık görülmüştür. Şiir
kitapları: Hayret Makamında (1993), Düşte Yürüyen
Derviş (2004), Yayına hazır şiir dosyası: Başıboş Kıtalar.
Hicabi Kırlangıç, şimdiye kadar iki şiir kitabının yanı
sıra Fars dili ve edebiyatı ve özellikle İran şiiri alanında
çeşitli makaleler ve kitaplar yayımlamıştır.
HAYAT BOYU KÜTÜPHANELER VE
YAZARLIK / PROF. DR. MEHMET ÇELİK
1954, Elazığ doğumludur. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ve İslâm
Felsefesi Bölümü ile
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı’nı
bitirmiştir.
1980 yılında akademik hayata intisab
eden Prof. Dr. ÇELİK,
1982–1987 yılları arasında Mor Gabriel Manastırı’nda Süryanca ve Hıristiyan Teolojisi üzerine eğitim aldı. Fırat Üniversitesi’nde
1990-1995 yılları arasında Yardımcı Doçent, 1995-2001
yılları arasında Doçent, 2001’den bu yana Celal Bayar
Üniversitesi’nde Profesör unvanıyla öğretim görevlisi
olarak görev yapmaktadır.
13
HAYAT BOYU KÜTÜPHANELER VE
YAZARLIK / ÖMER LEKESİZ
1958’de Akdağmadeni / Yozgat’ta doğdu. 1979 yılında Ankara Meslek Yüksekokulu Kamu Sevk ve İdaresi
Bölümü’nden mezun oldu. Kırıkkale Üniversitesi’nde
daire başkanı ve genel sekreter yardımcısı (1993-1998),
Kırıkkale, Mersin ve İstanbul’da özel kuruluşlarda yönetici olarak çalıştı (1982-1987; 1998-2009); sahaflık
yaptı (2009-2013). Kayıtlar, Hece, Hece Öykü dergilerinin kurucuları arasında yer aldı. Net ortamında Edebistan.com adlı elektronik dergiyi kurdu, editörlüğünü
üstlendi. Kanal 7’de Sözgelimi adlı haftalık kültür-sanat-edebiyat programını hazırlayıp sundu. Yeni Şafak
14
Kitap Eki’nin yayın danışmanlığını yaptı. Halen Yeni
Şafak gazetesinde köşe yazıları yazıyor. Yeni Türk
Edebiyatında Öykü adlı çalışmasıyla Türkiye Yazarlar
Birliği 2001 Yılı Edebi Tenkit Ödülü’nü kazandı.
HAYAT BOYU KÜTÜPHANELER VE
YAZARLIK / YUSUF TURAN GÜNAYDIN
1967’de Amasya/Taşova’da doğdu. Ankara Üniversitesi
İlâhiyat Fakültesini bitirdikten (1991) sonra aynı üniversitede İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk İslâm
Edebiyatı Anabilim Dalında İbn-i Kemal: Edebi Kişiliği
ve Kaside-i Bürde
Tercümesi:
Tenkitli
Metin başlıklı teziyle
yüksek lisans tamamladı (1995). Aynı
Anabilim
Dalında
Doktora çalışmasını
sürdürmekte ve Türk
Tarih Kurumu Bilimsel Çalışmalar ve
Koordinasyon Şubesinde memur olarak
çalışmaktadır.
Çalışmaları: Telif: Sûfî
ve Kitap (2012); Çeviriyazı-tercüme: Düstûr-i Ahlâkî:
Müntehabât-ı Eş‘âr-ı Alî (Ahmed Raşid’den); Bektaşîlik
Makâlâtı (Ali Ulvî Baba’dan, İsmail Kasap ile, 2006);
Yemen Hâtırâtı (Ali Emîrî Efendi’den, 2007), Risale-i
Mahbûb: Nefsin Şehirleri (M. Sâdık’tan, 2013). Derleme:
Mehmet Âkif ’in Mektupları (2009); 1920 Adana Ermeni Mezalimi Hâtıraları (Abdülgani Girici’den, 2011); Bir
Ömür Boyunca (Refik Halid Karay’dan 2011); Babam
Mehmed Âkif (Emin Âkif Ersoy’dan, 2010, 2011); Hece
Dergisi Dizini: 1-200. Sayılar (2013).
ing Group’u tarafından verilen kütüphanecilik literatüründeki en iyi kitap ödülünü kazanmıştır. Aynı
zamanda Kütüphaneciler ve Bilgi Profesyonelleri için
Web 2.0, Web teknolojileri adlı kitabın yazarıdır. Konferanslarında ağırlıklı olarak yeni teknoloji trendleri,
kütüphaneler ve dijital stratejileri ele almaktadır.
GELECEĞİN KÜTÜPHANELERİ KONFERANSI / ELLYSSA KROSKI
İngiltere Teesside Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi
Hizmetleri Direktörü’dür.
“Chartered Institute of
Library and Information
Professionals
(CILIP)”
ve “Royal Society for the
encouragement of Arts,
Manufactures and Commerce (RSA”) üyesidir. 2004 yılından beri CILIP Universite, Kolej ve Araştırma Grubu Başkanıdır. Aynı
zamanda CILIP Politika forumu üyesidir. Mesleki ilgi
alanları öğrenci deneyimi; kütüphanelerinin öğrenme
ve akademik işbirliği alanları olarak gelişimi; Personel
eğitimi, mesleki gelişim ve sektörler arası ortaklıklardır.
New York Hukuk Enstitüsü Bilgi Teknolojileri Direktörü’dür. Aynı zamanda Pratt Enstitüsü’nde zamanlı
öğretim üyesidir. Yöneticiliğin yanı sıra yazar ve eğitimci olup, uluslararası konferanslara
konuşmacı
olarak
katkı
sunmaktadır.
2011 yılında teknolojisi serisi on kitaptan
oluşan
Tech
Set
adlı eseriyle Amerikan
Kütüphaneler
Derneği’nin
(ALA)
Greenwood Publish-
GELECEĞİN KÜTÜPHANELERİ KONFERANSI / LIZ JOLLY
15
GELECEĞİN
KÜTÜPHANELERİ
KONFERANSI / ERNA
WINTERS
2009’dan bu yana Hollanda Kennermerwaard Halk
Kütüphanesi Direktörüdür. Ayrıca EBLIDA (European Bureau of Library Information
and Documentation Associations) Yönetim Kurulu üyesidir. Kütüphanelerde inovasyon, mesleki profesyonel ağ
oluşturulması, kütüphanelerde mesleki savunuculuk gibi
konular ilgi ve uzmanlık alanıdır.
MESLEKİ FARKINDALIK ve TANITIM/
PROF. DR. SERAP KURBANOĞLU
doktorasını İlgiltere’de Sheffield Üniversitesi’nde yapmıştır. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölümü’nde öğretim üyesi
ve Bölüm Başkanıdır. Bilgi
Okuryazarlığı, Sistem Analizi, Proje Yönetimi konularında dersler vermektedir.
Çalışmaları son 15 yılda
Bilgi Okuryazarlığı alanında yoğunlaşmıştır. UNES-
16
CO’nun himayesinde düzenlenen “Bilgi Okuryazarlığı
Alanında Eğiticilerin Eğitimi” bölge seminerinin koordinatörüdür. Bilgi okuryazarlığı alanında yayınları vardır,
bu alanda uluslararası toplantılar, projeler ve girişimlerde
yer almaktadır. Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Moskova
Deklarasyonu ve UNESCO Medya ve Bilgi Okuryazarlığı
Göstergeleri Uzmanlar Grubu üyelerindendir. Yıllık olarak düzenlenen uluslararası Avrupa Bilgi Okuryazarlığı
Konferansı (ECIL) kurucu eş-başkanıdır. EUCLID
(Avrupa Kütüphane ve Bilgi Eğitimi ve Araştırmaları
Derneği) başkanıdır.
MESLEKİ FARKINDALIK ve TANITIM/
ALİ FUAT KARTAL
Türk
Kütüphaneciler Derneği Genel
Başkanı ve TKD Genel
Merkez Yönetim Kurulu Başkanı’dır. 1963
Kırşehir’de doğmuştur.
1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölümü’nden mezun
olmuştur. 1987 – 1998
tarihleri arasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAİ)
de uzman olarak çalışmıştır. Halen TBMM Kütüphane
ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığında Kütüphaneci
olarak görev yapmaktadır. 2004-2012 yılları arasında gerçekleştirilen beş Genel Kurul’da üst üste Türk
Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı olarak seçilmiştir.
MESLEKİ FARKINDALIK ve TANITIM/
DR. IZASKUN LACUNZA
2012’den beri
Executive Director olarak
LIBER’de çalışmaktadır.
LIBER Yürütme Kurulu ve Ofisi ile yakın
iş birliği içinde gelecek
yıllarda LIBER Stratejik
Plan’ının koordinasyonu
ve uygulanabilirliğinden sorumludur. Açık
Erişim ve telif hakları
konularının Avrupa düzeyinde savunuculuğunu yapmaktadır. Ar-Ge politikalarının değerlendirilmesinde
ve kütüphaneler ile araştırmacılar için bilimsel bilgi
hizmetlerinin (CRIS sistemlerinin uyumlaştırılması,
kurumsal arşivlerin birlikte çalışabilirliği, Açık Erişim
projeleri, vb) geliştirilmesinde ve koordine edilmesinde
deneyim sahibidir. Dr. Lacunza’nın Analitik Kimya
alanında Doktorası bulunmaktadır.
MESLEKİ FARKINDALIK ve TANITIM/
INGRID BON
IFLA Yönetim Kurulu
Üyesidir. 1975-1976 yılları
arasında Holland Gendt’te
Halk Kütüphanesi Direktörlüğü, Zevenaar’da 19761984 ) Halk Kütüphanesi
Çocuk Bölümü Sorumlusu olmuştur. Okumanın
yaygınlaştırılması, çocuk
ve gençler için kütüphane
hizmetleri
alanında
Danışmanlık
yapmıştır.
Hollanda’da her eyalet;
ulusal düzeyde ve yerel kütüphaneler arasında iletişimi sağlayan, kütüphane personeli ve diğer çalışanlar
için eğitim programları düzenleyen ve çeşitli Ulusal
Okuma Kampanyaları’na katılan bir Eyalet Destek
Organizasyonu (EDO)’na sahiptir. Rijnbrinkgroep de
Gelderland and Overijssel eyaletleri için EDO görevi
yapmaktadır. 2002 yılındanberi Westervoort Şehir Konseyi Üyesisidir. Çeşitli Ulusal Komite ve Konsey Üyesi
17
ve Başkanı’dır. Her türlü değişim olanağıyla ilgilenmektedir. IFLA, IBBY (International Board for Books for
Young People) ve IRA (International Reading Association) gibi organizasyonlar arasında bağlantı sağlamaktadır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yazıları yayınlanmıştır. Pek çok uluslararası kongreye (Toronto, Abu
Dhabi, Seoul, Lima, vd) konuşmacı olarak katılmıştır.
Dahil olduğu çalışma grupları şunlardır: Multilingualism, ALP, BSLA, Post-2015 Goals, Congress Advisory
Committee.
MESLEKİ FARKINDALIK ve TANITIM/
RALPH DEIFEL
Stuttgart
Yüksek
Okulunda
Kütüphanecilik bölümünü bitirdi. 1980-1984 yılları arasında
Tuttlingen Şehir Kütüphanesinin müdürlüğü ve sonrasında
1984-1985 yılları arasında Landshut
halk
kütüphanelerinin
müdürlüğü görevlerini üstlendi.
1985 yılından itibaren Würzburg
halk kütüphaneleri danışmanlık
kurumunun müdürlüğü görevini
üstlendi. 2013’ten beri Bavyera Devlet Kütüphanesinin
halk kütüphaneleri eyalet bölümünün yöneticiliğini
yapıyor. Alman Kütüphaneciler Derneği’nin ve Almanya Kütüphaneler Birliği’nin yönetim kurullarında yer
18
almaktadır.
TÜRKİYE’DE BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ
EĞİTİMİ / PROF. DR. BÜLENT YILMAZ
Hacettepe
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde öğretim
üyesidir. 1985 yılında
Hacettepe
Üniversitesi
Kütüphanecilik Bölümünü
bitirdi. 1987-1989 yılları
arasında Gazi Üniversitesi Kütüphanesinde uzman olarak çalıştı. 1989
yılında Hacettepe Üniversitesi
Kütüphanecilik
Bölümü’nde Araştırma Görevlisi oldu. 1990 yılında
“Okuma Alışkanlığı ve Halk Kütüphaneleri” üzerine
yüksek lisans; 1995 yılında da “Halk Kütüphanesi Sosyolojisi” üzerine doktora çalışması yaptı. 1997 yılında
Yrd. Doç., 1999 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör
oldu. Halen Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta
ve “Halk Kütüphaneleri”, “Mesleki Etik”, “İletişim ve
Toplum”, “Okuma Alışkanlığı”, “Düşünce Özgürlüğü”
ve “Bilgi Politikası” gibi dersleri vermektedir. Yönettiği
ulusal ve uluslar arası projeler bulunmaktadır.
TÜRKİYE’DE BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ
EĞİTİMİ / PROF. DR. İRFAN ÇAKIN
TÜRKİYE’DE BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ
EĞİTİMİ / PROF. DR. FATOŞ SUBAŞIOĞLU
Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanecilik Bölümü’nden
1969 yılında mezun oldu. 1416 sayılı yasa çerçevesinde
yurt dışı doktora bursu
sınavlarını kazanarak İngiltere’ye gitti. 1970-1978
yılları arasında Londra
Üniversitesi’nde
arşiv
alanında yüksek lisans,
kütüphanecilik alanında
da doktora çalışmalarını
tamamladı. 1978 yılında
Hacettepe Üniversitesi’nde
öğretim görevlisi olarak
çalışmaya başladı. 1982
yılında yardımcı doçent, 1984 yılında doçent, 1989
yılında da profesör oldu. Hacettepe Üniversitesi’nin
idari ve akademik çeşitli kurul ve komisyonlarında yer
alan Prof. Çakın, 1982-1991 arasında Bölüm Başkan
Yardımcılığı, 1992-2006 arasında Bölüm Başkanlığı,
2005-2012 yılları arasında da Sosyal Bilimler Enstitüsü
Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Prof. Dr. İrfan Çakın
evli ve iki çocuk babasıdır.
Ankara
Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi Bilgi ve Belge
Yönetimi Bölümü’nde
öğretim üyesidir. Ankara Üniversitesi Dil
ve
Tarih-Coğrafya
Fakültesi Kütüphanecilik
Bölümü’nden
1984 yılında mezun
oldu. 1985 yılında mezun olduğu Bölüm’de
araştırma
görevlisi
olarak göreve başladı.
Yüksek lisansını 1987’de, doktorasını 1995’te tamamladı. 1998 yılında Yardımcı Doçent, 2002’de Doçent,
2009’da Profesör oldu. 2010 yılından bu yana Dil
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölümü Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
19
TÜRKİYE’DE BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ
EĞİTİMİ / PROF. DR. HASAN S. KESEROĞLU
1987
yılında
“Halk
Kütüphanesi Politikası ve
Türkiye Cumhuriyeti’nde
Durum” adlı tezi ile doktor unvanı almıştır. Aynı
yıl Yardımcı Doçent, 29
Kasım 1995 tarihinde
Doçent, 3 Mart 2007 tarihinde Profesör olmuştur. 1980-2010 yılları
arasında İstanbul Üniversitesi’nde görev yapmıştır. 29
Ocak 2010 tarihinde yeni kurulan Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve belge Yönetimi
Bölümü’ne geçmiştir. 19 Temmuz 2009 – 18 Ağustos
2010 tarihleri arasında Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı olarak çalışmaya devam etmektedir.
20
TÜRKİYE’DE BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ
EĞİTİMİ / DOÇ. DR. HÜSEYİN ODABAŞ
1973 yılında Artvin’de doğan Hüseyin
Odabaş, 1996 yılında
Ankara Üniversitesi Arşivcilik Anabilim Dalı’ndan mezun
oldu. 1997 yılında
Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nde
araştırma görevlisi kadrosuna atandı. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Anabilim Dalı’nda yüksek lisans programını
bitirdi. 07.09.2006-10.07.2007 tarihleri arasında Endonezya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen
Darmasiswa Programı çerçevesince Universitas Sebelas
Maret (Endonezya)’te Endonezya Dili eğitimi gördü.
2007 yılında aynı Enstitü’nün Bilgi ve Belge Yönetimi
Anabilim Dalı’nda “Elektronik Belge Yönetimi ve Kamu
Kurum ve Kuruluşları” adlı tezi ile doktora öğrenimini
tamamladı. 11 Ocak 2008 tarihinde Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümüne yardımcı doçent
olarak atandı. 24 Mart 2011 tarihinde Doçent unvanını
almaya hak kazandı.
KÜTÜPHANE OTOMASYON SİSTEMLERİ
GALİP YILDIRIM
Kültür
ve
Turizm
Bakanlığı
Kütüphaneler
ve
Yayımlar
Genel
Müdürlüğü’nde Genel
Müdür Yardımcılığı
görevini yürütmektedir. 1959 yılında Konya’da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü ve Anadolu
Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 30 yıldır
devlet memuru olarak çeşitli görevlerde bulunmuştur.
Konya İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’nde görev yapmıştır. 1996-2006 yılları arasında Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şube Başkanlığı görevinin yanı sıra
TKD Konya Şubesi yayını olan Bilgi Yolu Dergisi’nin
editörlüğünü de yürütmüştür. 2005-2006 yılları arasında Memur-Sen Konya İl Başkanlığı, 2006-2012
yılları arasında da Kültür Memur-Sen Genel Başkanlığı yapmıştır. Türkiye Yazarlar Birliği Üyesi olan Galip
YILDIRIM’ın, kültür, medeniyet, sivil toplum üzerine akademik yazıları yayınlanmıştır. 2013 yılından
bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak görev yapmaktadır.
KÜTÜPHANE OTOMASYON SİSTEMLERİ
DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜL,
Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Teknoloji ve
İşletmecilik Yüksek Okulu, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Bölümü’nde
öğretim
üyesidir. 1970 ODTÜ İnşaat Mühendisliği, 1974
ODTÜ Matematik/Yöneylem mezunu olan Mustafa AKGÜL, 1981 yılında Waterloo Üniversitesi’nden (Kanada) doktora derecesini
aldı. Delaware Üniversitesi (ABD) ve Kuzey Carolina Üniversitesi’nde (ABD) misafir hocalık yapmıştır.
1987’den beri Bilkent Üniversitesi öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. İnternet Kurulu, Kamunet Teknik Kurulu ve TOBB Sektör Kurulu üyeliği ve Türkiye Bilişim
Derneği Yönetim Kurulu üyesi görev yapmıştır. İnternet
Teknolojileri Derneği ve Linux Kullanıcıları Derneği
başkanlık görevlerini de yerine getirmektedir. İnet-tr
İnternet Konferansları, Akademik Bilişim ve İnternet
Haftası’nı düzenleyen ekibin başında yer almaktadır.
Kendisi ilk basılı Türkçe İnternet kitabı olan “İnternet:
Bilgiye Erişimin Yeni Araç ve Olanakları”nın yazarıdır.
21
22
KÜTÜPHANE OTOMASYON SİSTEMLERİ /
UĞUR BULGAN
KÜTÜPHANE OTOMASYON SİSTEMLERİ /
EBRU KAYA
Süleyman Demirel Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanıdır. 1976 Kastamonu-Tosya doğumludur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden mezun
olmuştur. 1997 - 2003 yılları
arasında Beykent Üniversitesi kütüphane Yöneticiliği, 2007 - 2010 yılları arasında
ANKOS Yürütme Kurulu Üyeliği ve 2004 yılından itibaren ise Süleyman Demirel Üniversitesi Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. Kütüphanelerde hizmet
kalitesinin ölçülmesi, açık kaynak kodlu yazılımlar ve
kütüphanelerde uygulanması konularında çalışmaları
bulunmaktadır.
Bilkent
Üniversitesi Kütüphanesi Müdür
Yardımcısıdır. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi
Kütüphanecilik Bölümü’nü
bitiren Ebru Kaya, 1998
– 2002 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Bilgi
Merkezi’nde Yayın Sağlama Birim Sorumlusu olarak görev almıştır. 2003
yılında işletme yüksek lisansını tamamlamıştır. 2002
– 2006 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Kütüphanesi’nde Başkan Yardımcısı olarak görev alan
Ebru Kaya 2006 yılından bu yana da Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’nde Müdür Yardımcısı olarak görevini
sürdürmektedir. Birçok mesleki dernek üyesi olan Ebru
Kaya 2004 – 2010 yılları arasında Türk Kütüphaneciler Derneği’nde başkan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Ayrıca Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri
Derneği, ANKOS, LIBER gibi kuruluşlarda aktif üyeliği
vardır ve birçok uluslararası yayıncının danışma kurullarında görev almaktadır.
50. YILINDA KÜTÜPHANE HAFTALARI
FORUMU / PROF. DR. SACİT ARSLANTEKİN
1962 yılında doğmuştur. Evlidir. Lisans,
Yüksek Lisans ve
Doktora eğitimini
Ankara Üniversitesi’nde tamamlamıştır.
2006 yılında Doçent,
2012 yılında Profesör
olmuştur. Ankara Üniversitesi Di ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi’nde görev yapmaktadır. Dizinleme ve
Konu Başlıkları, Bilgi Merkezlerinin Otomasyonu,
Kütüphane Binaları ve benzeri konular hakkında
dersleri ve çalışmaları bulunmaktadır. Konusunda yapılan çok sayıda projede görev almıştır. Çeşitli
bilimsel toplantılarda çalıştaylar düzenlemiştir. Ayrıca
yarışma ve bilimsel çalışmalarda Jüri üyeliği, bilimsel
dergilerde hakemlik ve bilimsel toplantılarda düzenleme komitesi üyeliği yapmıştır.
INTERAKTİF SEMİNER /
PSİKOLOG BURCU ATATÜR
1974 yılında İzmir’de doğdu. 1998 yılında Ortadoğu
Teknik Üniversitesi, Psikoloji bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Çalışma hayatına, 1998 yılında İz-
mir Enver Bakioğlu Rehabilitasyon merkezinde psikolog
olarak başladı; bu merkezde,
Down Sendromu olan çocukların eğitim danışmanlığı
konusunda çalıştı. Ardından
İzmir Işık Özel Eğitim
Merkezinde, üç yıl boyunca,
Otistik çocuklar ve aileleri ile,
eğitim, sosyal rehabilitasyon
konularında bireysel ve grup
çalışmaları gerçekleştirdi. 2001 yılında, ESA Tıp Emekli Sandığı, İzmir Narlıdere Dinlenme ve Bakımevinde psikolog olarak calıştı. Bu süre içerisinde, yaşlılık
psikolojisi, yaşlının topluma ve kuruma uyumu, aile
ilişkilerinin düzenlenmesi konularında danışmanlık yaptı. 2004 yılında İzmir Özel Kent Hastanesinde
konsültan psikolog olarak göreve başladı. İzmir’de kurucusu olduğu Eflatun Psikolojik Danışmanlık Eğitim
ve Kişisel Gelişim Merkezinde Bireysel Psikoterapi, Cinsel Terapi, Evlilik Terapisi, Ergen Danışmanlığı, Yaşam
Koçluğu, Obezite, Sınav Kaygısı, Sigara Bağımlılığı ve
Kişisel Gelişim konularında danışmanlık vermiştir ve
aynı zamanda CİSED (Cinsel Sağlık Enstitüsü) İzmir
Şube Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2012 Mart ayında Aile Danışmanı unvanını da alarak Özel Yetkin Aile
Danışma Merkezinde çalışmaya başlamıştır.
23
Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün
50.Kütüphane Haftası Etkinlik Programı
31 MART 2014 – PAZARTESİ
10:00
Kitap ve Süreli Yayınlar Sergisi
Yer: Ankara Kütüphaneleri
10:00
Kütüphane Kullanımı Konferansı ve
Gölbaşı İlçe Halk Kütüphanesi Tanıtımı
İlhami DIKKILOĞLU / Kütüphaneci
Aysun KOCAOĞLU / Kütüphaneci
Yer: Gölbaşı İmam Hatip Lisesi
01 NİSAN 2014 – SALI
10:00 En Çok Kitap Okuyan Okuyuculara Ödül Töreni
Tiyatro: Mavi Burun
Düş Kapanı Sanat Merkezi
Yer : Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi 10:30
24
Film Gösterisi: Eşekle Gelen Aydınlık
Yer: Gölbaşı İlçe Halk Kütüphanesi
14:00Söyleşi:
Ayşe Nur Kip AKYOL / Yazar
Yer: Balgat Hüseyin Alpar Halk
Kütüphanesi
14:00
Film Gösterisi: Vizontele Tuuba
Yer: Gölbaşı İlçe Halk Kütüphanesi
14:00
Doğum Yapan Annelere Hastane
Ziyareti ve Hediyeler Verilmesi
Yer: Etlik Zübeyde Hanım Kadın
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
14:30
Türk Sinemasının 100.Yılı Nedeniyle Film Gösterimi
Yer: Mamak İlçe Halk Kütüphanesi
02 NİSAN 2014 – ÇARŞAMBA
10:00
Kitap ve Çocuk Konulu Masal ve Söyleşi
Koray Avcı ÇAKMAN / Yazar
Yer: Cebeci Halk Kütüphanesi
10:00
Kütüphaneden En Çok Yararlanan
Okuyuculara Hediye Verilmesi
Yer: Yenimahalle İlçe Halk Kütüphanesi
10:00
Okuma Sevgisi ve Hikayeler
Serpil URAL / Yazar
Yer: Gölbaşı İlçe Halk Kütüphanesi
11:00 Söyleşi ve İmza Günü
Ulviye ALPAY / Yazar
Yer: Keçiören Cemil Meriç Halk
Kütüphanesi
13:30 Söyleşi ve İmza Günü
Münevver OĞAN / Yazar
Yer: Adnan Ötüken İl Halk
Kütüphanesi
14:00
Drama: Kitabın Yaşam Öyküsü ve
Kütüphane Tanıtımı (Okul Öncesi)
Yer: Mamak İlçe Halk Kütüphanesi
14:00Söyleşi
Nesime AÇILMIŞ / Yazar
Yer: Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi
14:00
Sıra Dışı Okurlar Belgeseli
Yer: Gölbaşı İlçe Halk Kütüphanesi
14:30 Anasınıfı Öğrencilerine Çizgi Film
Gösterimi
Yer: Yenimahalle İlçe Halk Kütüphanesi
14:30
Söyleşi ve İmza Günü
Ulviye ALPAY / Yazar
Yer: Hasanoğlan Halk Kütüphanesi
19:30
Or-An Sevgi Yılı Halk Kütüphanesi Erguvan TSM Korosu Konseri
Şef: Cemile KARABULUT UNCU
Yer: Or-An Sevgi Yılı Halk Kütüphanesi
03 NİSAN 2014 - PERŞEMBE
10:00
Söyleşi: Kitap Sevgisi ve Hikayeler
Ayşe Nur Kip AKYOL / Yazar
Yer: Gölbaşı İlçe Halk Kütüphanesi
10:30
Söyleşi ve İmza Günü
Ulviye ALPAY / Yazar
Yer : Bala İlçe Halk Kütüphanesi
25
11:00 Panel: Çocuk ve Gençlik Edebiyatının Dünü Bugünü
Yer: Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi
Konuşmacılar :
A.Galip / Şair
Tekgül ARI / Yazar
Kevser RUHİ / Yazar
Yer : Gölbaşı İlçe Halk Kütüphanesi
14:00Söyleşi
Ayla KUTLU / Yazar
Yer: Or-An Sevgi Yılı Halk Kütüphanesi
11:00
14:00 Okuma Sevgisi ve Kütüphaneler
Konferansı
Özbey UÇAK
Kütüphane Müdürü
Yer: Sevgi Çiçeği İlkokulu-Gölbaşı
Türk Sinemasının 100.Yılı Nedeniyle Film Gösterimi
Yer: Mamak İlçe Halk Kütüphanesi
13:30 Masalını Yazar mısın? Masalını Çizer misin?
Pelin GÜNEŞ / Yazar
Ayşe ALİCAN / Ressam, İllustrator
Yer : Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi
26
14:00
Yaratıcı Bilgi Hizmetleri Konferansı
Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYTER
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
En Çok Kitap Okuyanlara Teşekkür Belgesi Verilmesi
Yer: Cebeci Halk Kütüphanesi
14:00
Söyleşi ve İmza Günü
Ulviye ALPAY / Yazar
14:00 Kütüphane-Kitap”Konulu Resimleme Çalışması
Yer: Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi
14:30
Masal Okuma Saati
Yer: Yenimahalle İlçe Halk Kütüphanesi
04 NİSAN 2014 - CUMA
10:00 Söyleşi: Kitapların Dünyası
Yer: Zekiye-Emin Kanıpek Anaokulu- Gölbaşı
10:30
Almanca Günü
(Ankara Goethe Institut)
Yer: Cebeci Halk Kütüphanesi
10:30 Yazarla Ebru Çalışması
Aynur OKUYAN / Yazar - Ebru Sanatçısı
Yer: Keçiören Cemil Meriç Halk Kütüphanesi
11:00 Söyleşi ve İmza Günü
Ulviye ALPAY / Yazar
Yer : Adnan Ötüken İl Halk
Kütüphanesi
05 NİSAN 2014 - CUMARTESİ
10:00 Söyleşi
Zahide VURUCU / Yazar
Yer: Çubuk İlçe Halk Kütüphanesi
14:00Söyleşi
Atilla ŞENKON / Yazar
Yer: Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi
14:00 Canlı Müzik Eşliğinde Şiir Dinletisi
Halk Müziği Dinletisi ve Ödül Töreni
Yer: Mamak İlçe Halk Kütüphanesi
14:00
Yazarla Ebru Çalışması
Aynur OKUYAN / Yazar - Ebru Sanatçısı
Yer : Pursaklar Halk Kütüphanesi
14:30
Masal Okuma Saati
Yer: Yenimahalle İlçe Halk Kütüphanesi
14:30
Söyleşi ve İmza Günü
Ulviye ALPAY / Yazar
Yer : Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi
27
28
Download

indirmek için tıklayınız - Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü