Wzór planu prezentacji maturalnej
(Dokument nie może przekraczać 1 strony A 4)
Imię i nazwisko:
…………...........
Klasa…………..
TEMAT………………………………………………………………
I. Literatura podmiotu:
1. ……………………;
2. ……………………;
3. ……………………;
4. ……………………;
5. ……………………;
II. Literatura przedmiotu:
1. ……………………;
2. ……………………;
3. ……………………;
4. ……………………;
5. ……………………;
(to, co opracowuję)
(to, co mi pomaga w opracowaniu tematu)
III. Ramowy plan wypowiedzi:
1. Określenie problemu.
2. Kolejność prezentowanych argumentów:
a) ……………………
b) ……………………
3. Wnioski:
IV. Materiały pomocnicze:
1. Karta z cytatami;
2. Reprodukcje obrazów,
(to, co mi pomaga w opracowaniu tematu)
rzeźb…;
3. Albumy ze zdjęciami;
4. ……………………;
Podpis zdającego:
………………............
Download

Projekt planu zrównoważonego rozwoju publicznego