Download

Motor : Yakıttan elde ettiğ i ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren