57. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza
„Innowacje w inżynierii spajania”
Jachranka, 19-21 października 2015
KOMUNIKAT NR 1
ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy do udziału w 57 Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej wszystkich,
którym bliska jest tematyka związana z inżynierią spajania. W trakcie konferencji będzie można
zapoznać się z aktualną tematyką badawczą przedstawioną w formie referatów oraz posterów oraz
zapoznać się produktami oferowanymi przez wiodące firmy z branży spawalniczej. Zaplanowane miejsce
konferencji stwarza okazję do miłego spędzenia czasu w reprezentacyjnym ośrodku konferencyjnym
położonym w urokliwym otoczeniu leśnym nad rzeką Narew. Czekamy na Państwa w Jachrance.
PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI
JM Rektor Politechniki Warszawskiej
Prezes Urzędu Dozoru Technicznego
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
mgr inż. Mieczysław Borowski
SPONSOR GENERALNY KONFERENCJI
właściciel marki MOST
1
ORGANIZATORZY KONFERENCJI
Zakład Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej
Sekcja Spawalnicza SIMP
Przegląd Spawalnictwa
Spawalnicze Koło Naukowe Joint przy Zakładzie Inżynierii Spajania Wydziału Inżynierii Produkcji PW
KOMITET ORGANIZACYJNY
Dr hab. inż. Dariusz Golański, prof. PW, Politechnika Warszawska
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, prof. PW, Politechnika Warszawska
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego, Redaktor Naczelny Przeglądu Spawalnictwa
dr inż. Mariusz Bober, PW
dr inż. Paweł Cegielski, PW
dr inż. Jarosław Grześ, PW
mgr inż. Michał Hudycz, PW
dr inż. Jerzy Jakubowski, PW
dr inż. Paweł Kołodziejczak, PW
prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa, PW
dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski, PW
prof. dr hab. inż. Jacek Senkara, PW
Elżbieta Wąsak, PW
inż. Mirosław Nowak, EWE – TECHNIKA SPAWALNICZA, Poznań
KOMITET NAUKOWY
Prof. dr hab. inż. dr h.c.(mult.) Władysław Włosiński, Polska Akademia Nauk, przewodniczący Komitetu
Prof. dr hab. inż. Jacek Senkara, Politechnika Warszawska, vice-przewodniczący Komitetu
Dr hab. inż. Janusz Adamiec, prof. PŚ, Politechnika Śląska
Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, Politechnika Wrocławska
Prof. Alireza Araee, University of Tehran, Iran
Dr hab. inż. Tomasz Babul, Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, prof. PW, Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Dariusz Golański, prof. PW, Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Jacek Górka, Politechnika Śląska
Dr hab. inż. Andrzej Gruszczyk, prof. PŚ, Politechnika Śląska
Prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel, Politechnika Śląska, Gliwice
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa, Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski, Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof. PG, Politechnika Gdańska
Dr hab. inż. Mirosław Łomozik, prof. IS, Instytut Spawalnictwa
Dr hab. inż. Krzysztof Luksa, prof. PŚ, Politechnika Śląska
Prof. dr hab. inż. Antoni Orłowicz, Politechnika Rzeszowska
2
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Mirski, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny
Prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk, Instytut Spawalnictwa
Dr inż. Jan Plewniak, Politechnika Częstochowska
Dr inż. Tadeusz Sarnowski, ZAP Robotyka, Ostrów Wielkopolski
Prof. Zhu Sheng, National Key Laboratory for Remanufacturing, Pekin, Chiny
Dr hab. inż. Jacek Słania, prof. IS, Instytut Spawalnictwa
Prof. dr hab. inż. Edmund Tasak, AGH
Prof. Hongyan Zhang, University of Toledo, USA
CEL I TEMATYKA KONFERENCJI
Celem konferencji jest prezentacja aktualnie prowadzonych prac naukowych i technicznych
o charakterze teoretycznym i aplikacyjnym. Będzie także okazją do wymiany poglądów i doświadczeń
w dziedzinie szeroko rozumianego spawalnictwa. Konferencja ma również na celu integrację środowiska
krajowego zajmującego się zawodowo procesami spajania.
Tematyka konferencji obejmuje wszystkie zagadnienia naukowo-techniczne z szeroko pojętej dziedziny
inżynierii spajania. Podczas trwania całej Konferencji planowana jest stała wystawa urządzeń,
akcesoriów i materiałów spawalniczych.
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
Wszystkie zgłoszone referaty/postery będą recenzowane i po zakwalifikowaniu zostaną opublikowane
w formie artykułów w jesiennym numerze „Przeglądu Spawalnictwa” 2015. W przypadku zbyt dużej
liczby zgłoszonych referatów, Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo zakwalifikowania części
zgłoszonych referatów jako do sesji posterowej. Przewiduje się krótką dyskusję po każdym wystąpieniu.
Postery będą prezentowane na specjalnie dla nich przygotowanych stojakach.
JĘZYKI KONFERENCJI
Językiem konferencji jest język polski, z możliwością wygłoszenia referatu w języku angielskim bez
symultanicznego tłumaczenia. Przewiduje się krótką dyskusję po każdym wystąpieniu. Postery będą
prezentowane na specjalnie dla nich przygotowanych stojakach.
MIEJSCE KONFERENCJI
Konferencja odbędzie się w Windsor Palace Hotel**** w Jachrance oddalonej od centrum Warszawy
o ok. 40 km (http://www.windsorhotel.pl). Organizator może zapewnić transport na trasie Dworzec
Centralny w Warszawie - Jachranka po uprzednim zgłoszeniu na karcie zgłoszenia uczestnictwa.
3
KOSZT UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1100 złotych netto + 23% VAT przy wpłacie do 31 maja 2015
oraz 1200 zł netto + 23%VAT przy wpłacie od 1 do 15 czerwca 2015. Organizatorzy zapewniają materiały
konferencyjne, obiady, kolacje, uroczystą kolację, poczęstunek pomiędzy sesjami i atrakcyjne imprezy
towarzyszące konferencji. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztu noclegów.
Opłatę konferencyjną prosimy przesłać na konto:
REDAKCJA – Przegląd Spawalnictwa AW SIMP
ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa
Bank BPH S.A. Oddział w Warszawie
Nr konta: 45 1060 0076 0000 3200 0043 1836
z dopiskiem: 57 Konferencja
NOCLEGI
Noclegi przewidziane są w miejscu przebiegu konferencji: Windsor Palace Hotel****
w Jachrance. Organizatorzy gwarantują noclegi w pokojach 1, 2 lub 3 osobowych po preferencyjnych
stawkach pod warunkiem dokonania rezerwacji i opłaty nie później niż do 15 czerwca 2015. Po tym
terminie nie ma gwarancji ceny i dostępności pokojów w planowanym terminie. Uczestnicy Konferencji
proszeni są o dokonanie indywidualnej rezerwacji miejsc wykorzystując podany kontakt do Hotelu oraz
z powołaniem się na naszą konferencję.
Dane kontaktowe do rezerwacji pokoi:
 e-mail:
[email protected]
 telefon:
+48 22 782 87 87
 fax:
+48 22 782 87 88
OFERTA DLA FIRM
Konferencji towarzyszyć będzie wystawa firm działających w branży spawalniczej. Organizatorzy
zapewniają powierzchnię wystawienniczą przez cały czas trwania konferencji tuż obok sali
konferencyjnej. Istnieje możliwość aranżacji stoiska/samochodu z urządzeniami na zewnątrz, obok sali
wystawowej, w celu przeprowadzenia pokazu. Prosimy o kontakt z Organizatorami dla ustalenia
szczegółów.
Zapraszamy również do zgłoszenia promocyjnego wystąpienia firmowego (referatu sponsorowanego)
podczas sesji konferencyjnej w terminie do 31 maja 2015. Przewiduje się maksymalnie jeden referat
sponsorowany w każdej sesji konferencyjnej.
4
ZGŁOSZENIE REFERATÓW
Autorzy proszeni są o zgłaszanie tytułów i streszczeń referatów lub posterów (do 500 słów) do dnia 30
marca 2015. Termin nadesłania pełnego tekstu referatu upływa 30 czerwca 2015. Warunkiem
opublikowania przyjętego tekstu referatu w formie artykułu w „Przeglądzie Spawalnictwa” jest jego
przygotowanie według wytycznych Przeglądu Spawalnictwa (http://www.pspaw.pl) oraz wniesienie
opłaty konferencyjnej w ustalonym terminie.
SEKRETARIAT KONFERENCJI
Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy przesłać na adres: Redakcja PS
Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres:
Zakład Inżynierii Spajania, Instytut Technik Wytwarzania
Politechnika Warszawska
Ul. Narbutta 85
02-524 Warszawa
Dane teleadresowe:
e-mail: [email protected]
tel. +48 22 8499621
Wszelkie informacje dotyczące Konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.zis.wip.pw.edu/konferencja
WAŻNE DATY
30.03.2015
Termin nadesłania tytułu i streszczenia referatu/posteru. Przesłanie wypełnionej karty
zgłoszenia udziału w konferencji
15.04.2015
Potwierdzenie przyjęcia referatu/posteru
31.05.2015
Termin wniesienia opłaty konferencyjnej po stawce preferencyjnej
15.06.2015
Termin rezerwacji i opłaty za pokój w Hotelu Windsor (po tej dacie nie ma gwarancji
dostępności pokoju oraz ceny preferencyjnej)
15.06.2015
Ostateczny termin wniesienia opłaty za udział w konferencji.
30.06.2015
Termin nadesłania pełnego tekstu referatu/posteru
19-21.10.2015 57. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza
5
KARTA ZGŁOSZENIA REFERATU/POSTERU
w 57. Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej
„Innowacje w inżynierii spajania”
Jachranka, 19-21 października 2015
Dane głównego Autora:
Tytuł/Stopień naukowy:
……………………………………………………..…………………………………………………………...........................................
Imię i nazwisko:
……………………………………………………………………………………………………………………………...............................
Nazwa Instytucji/Firmy:
……………………………………………...……………………………………….....................................................................
Adres: ………………………………………………………………………….………………………………......................................
................................................................................................................................................................
Telefon: …………………………………………………… @-mail: ……………………………………………..............................
Zgłaszam:
 referat /  poster pod tytułem: *)
.....................................................………………………………..........................................……………….......……….
……………………………………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………............
Pozostali Autorzy:
....………………………………….…………………………………………………………………………………...................................
Prosimy o przesłanie streszczenia referatu/posteru (maksymalnie 500 słów) na adres e-mail:
[email protected]
do 30 marca 2015.
Streszczenie referatu/posteru (maksymalnie 500 słów)
*)
Autorzy proszeni są o podanie swoich preferencji, jednak Organizatorzy zastrzegają sobie – w przypadku dużej liczby
zgłoszonych referatów – możliwość zakwalifikowania części z nich do sesji posterowej, po zasięgnięciu opinii Komitetu
Naukowego. Forma prezentacji referat-poster nie ma wpływu na akceptację do druku w „Przeglądzie Spawalnictwa”.
6
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
w 57. Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej
pod hasłem „Innowacje w inżynierii spajania”
Jachranka, 19-21 października 2015
Tytuł/Stopień naukowy: ……………………………………………………..……………………………………………………….…...
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………….…....
Nazwa Jednostki/Firmy: ……………………………………………...………………………………………..............................
Adres: ………………………………………………………………………….………………………………......................................
................................................................................................................................................................
NIP: …………………………………………………………………………............
Telefon: ………………………………………………………………….............
@-mail: ……………………………………………………………………………....
Dodatkowe opcje (proszę zaznaczyć):
 Transport Warszawa-Jachranka
 Wystawa
 Referat komercyjny
Termin nadesłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji: 30.03.2015.
Prosimy o przesłanie wypełnionej Karty drogą elektroniczną na adres: [email protected], faksem na
numer: tel./fax: 22 827 25 42, 22 336 14 79, pocztą zwykłą na adres: Redakcja "PRZEGLĄD
SPAWALNICTWA" Agenda Wydawnicza SIMP, ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa
Zobowiązuję się w wyznaczonych terminach dokonać wpłaty za uczestnictwo w Konferencji oraz za
ewentualne reklamy i stoiska wystawowe na niżej podane konto:
REDAKCJA – Przegląd Spawalnictwa AW SIMP
ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa
Bank BPH S.A. Oddział w Warszawie
Nr konta: 45 1060 0076 0000 3200 0043 1836
z dopiskiem: 57 Konferencja
............................
..........................................................................
(data)
(podpis upoważnionej osoby/pieczęć firmowa)
7
Mapka dojazdu do miejsca Konferencji
Windsor Palace Hotel, Jachranka 75 k/Warszawy
https://goo.gl/maps/KsHRK
8
Download

Medycyna prenatalna i medycyna płodowa Centrum