Idealne rozwiązanie dla przemysłu!
buzil – skuteczne rozwiązania dla utrzymania czystości
na obiektach
Od badań i rozwoju produktów przez ich produkcję oraz dystrybucję a także poprzez szkolenia i serwis
buzil oferuje swoim Klientom “całościowy pakiet usług”. Dzięki temu kierunkowi działań jesteśmy zawsze
na bieżąco z potrzebami rynku. Na pierwszym miejscu stawiamy ochronę środowiska, ekonomiczność oraz
jakość produktów.
badania i rozwój produktów bazą sukcesu
Od chwili, gdy w roku 1953 Franz Wagner rozbudował wcześniejszy zakład handlowy o część produkcyjną,
nasze przedsiębiorstwo urosło przez lata do jednego z najnowocześniejszych zakładów chemicznych
w Europie. Dzisiaj ponad 10% personelu koncentruje się na poszukiwaniu nowych rozwiązań, ulepszaniu
istniejących produktów, analizie oferty konkurencji i zagwarantowaniu jakości.
z Memmingen na cały świat
Silna pozycja na rynku niemieckim stanowi bazę do rozwoju dystrybucji międzynarodowej. Nasze
przedsiębiorstwo koncentruje się na najważniejszych rynkach Europy. Spółki córki w Grecji, Polsce oraz oddział
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rozwijają regionalną dystrybucję w Europie Wschodniej, Południowej
oraz w obszarze arabskim. Nasi pracownicy wspierają działalność Klientów oraz wyspecjalizowanych firm
handlowych z Francji, Holandii, Luksemburga i Belgii. W innych 25 krajach współpracujemy z sukcesem już
od wielu lat z siecią regionalnych importerów.
2
Indumaster®
Czy potrzebujecie Państwo prostego i skutecznego
czyszczenia przemysłowego?
buzil ma odpowiednie rozwiązanie!
W zakresie utrzymania czystości w obiektach przemysłowych buzil buduje swoje doświadczenie już od wielu
lat. Nasze obszerne i odpowiednio dopasowane portfolio produktowe w pełni spełnia wymagania i oczekiwania
branży przemysłowej w zakresie:
• usuwania zabrudzeń tłustych, plam po olejach wiertarskich i chłodząco-smarujących, grafitu
• usuwania odbrawień, kleju i żywic
• usuwania gumy startej z opon, śladów po wózkach widłowych, śladów po butach
• doczyszczania i ochrony antykorozyjnej maszyn i urządzeń przemysłowych
• rozpuszczania nalotów wapiennych i mineralnych oraz rdzy
3
Czyszczenie maszyn produkcyjnych, pojazdów.
Nawierzchnie lakierowane.
IR 30 Indumaster® Protect, pH 10
• szybkie, spontaniczne rozpuszczanie plam oleju
• ochrona antykorozyjna
• skuteczny wobec oleju wiertarskiego
• nie zakłóca separatorów tłuszczów i olejów zgodnie z normą ÖNORM B5105
Środek o lekko zasadowym pH do maszynowego czyszczenia nawierzchni i podłóg odpornych na działanie
zasad. Szczególnie zalecany do pomieszczeń przemysłowych i warsztatów ale także do mycia plandek
i naczep samochodów dostawczych. Spontanicznie rozpuszcza zabrudzenia oleiste i tłuste oraz oleje wiertarskie.
Dodatkowo zapewnia ochronę antykorozyjną. Produkt nie zakłóca działania separatorów tłuszczów i olejów
zgodnie z wymogami normy ÖNORM B 5105.
4
Indumaster®
Aluminium. Mycie schodów i taśm transportowych.
IR 16 Indumaster® Step, pH 8-9
• silny środek czyszczący
• skuteczne i szybkie rozpuszczanie zabrudzeń, w szczególności plam tłustych
i oleistych
• delikatność dla czyszczonej nawierzchni
• szczególnie zalecany do mycia schodów ruchomych
Silny środek o neutralnym pH do ręcznego i maszynowego mycia zarówno bieżącego jak i do intensywnego
czyszczenia wszystkich podłóg i nawierzchni odpornych na działanie wody. Szczególnie zalecany do aluminium.
Stosowany do maszynowego mycia ruchomych schodów i taśm transportowych. Środek o wysokiej sile rozpuszczania brudu zwłaszcza zabrudzeń oleisto-tłustych. Dobra rozlewność, delikatność dla czyszczonej nawierzchni.
5
Maszyny i urządzenia –
czyszczenie antystatyczne.
IR 25 Indumaster® Antistatic, pH 9
• chroni przez naładowaniem elektrostatycznym
• silny efekty czyszczący
• zapobiega osadzaniu się cząsteczek brudu
• gotowy do użycia
Środek czyszczący o właściwościach antystatycznych w butelce z rozpylaczem do czyszczenia nawierzchni
odpornych na działanie wody. Szybko wysycha i jednocześnie chroni nawierzchnię przed naładowaniem
elektrostatycznym.
6
Indumaster®
Odkamienianie płytek, narzędzi i urządzeń.
Naloty wapienne, rdza, kamień urynowy i kotłowy.
IR 81 Indumaster® Grs, pH 0,5-1
• silne i spontaniczne działanie czyszczące
• doskonale rozpuszcza plamy oleju i tłuszcz
• doskonale rozpuszcza naloty wapienne i tłuste plamy
• usuwa nawet mocno nawarstwione zabrudzenia
Kwaśny środek do gruntownego czyszczenia nawierzchni i podłóg odpornych na działanie kwasów
w sanitariatach, pomieszczeniach wilgotnych oraz w przemyśle spożywczym. Szczególnie zalecany do
maszynowego mycia natryskowego. Stosowany w zakładach różnych gałęzi przemysłu. Bez trudu usuwa ekstremalne zabrudzenia, w szczególności naloty wapienne, kamień urynowy i kotłowy, rdzę.
7
Plamy oleju, tłuszcz, smary, chłodziwa,
emulsje, sadza, grafit.
G 440 Perfekt,
pH 13-14
IR 14 Indumaster®
Fast, pH 13,5-14
• wybitna siła czyszcząca
• rozpuszcza silne zabrudzenia
oleiste
• przyjemny zapach
• silne rozpuszczanie plam oleju
• szybkie wysychanie
Ujęty na liście RK, silnie działający środek czyszczący
o zasadowym pH do nawierzchni i podłóg odpornych
na działanie zasad. Zalecany w szczególności do
warsztatów, pomieszczeń produkcyjnych, przemysłu
spożywczego, kuchni itp.
Środek o wysokim zasadowym pH stosowany do
bieżącego i intensywnego czyszczenia podłóg
odpornych na działanie zasad i wody, np. do PCV, kamienia (nie polerowanego), posadzek przemysłowych,
klinkieru i terakoty.
IR 40 Indumaster®
Radical, pH 12,5-13,5
IR 44 Indumaster®
Intensive, pH 11-12
• silne działanie czyszczące
• nie zakłóca działania separa torów tłuszczów i olejów
• pH zasadowe
• intensywne rozpuszczanie brudu
• dopuszczenie do przemysłu
spożywczego
Alkaliczny środek stosowany w przemyśle do mycia
nawierzchni i podłóg odpornych na działanie zasad,
np. w halach produkcyjnych czy warsztatach. Szybko
i spontanicznie rozpuszcza zabrudzenia tłuste
i oleiste.
8
• przyjemny zapach
Alkaliczny środek do mycia nawierzchni i podłóg
odpornych na działanie zasad, np. w halach produkcyjnych czy warsztatach. Intensywnie rozpuszcza
nawet silne zabrudzenia tłuste i oleiste.
Indumaster®
IR 45 Indumaster®
Strong, pH 13
IR 47 Indumaster®
Offensive, pH 13,5
• wybitna siła czyszcząca
• właściwość dyspergowania
zabrudzeń tłustych i oleistych
• usuwa silne zabrudzenia oleiste
i tłuszczowe
• wybitne właściwości dyspergujące
Wysoce skuteczny środek do mycia nawierzchni
i podłóg odpornych na działanie zasad, stosowany
w zakładach przemysłowych i warsztatach. Szczególnie zalecany do usuwania gumy startej z opon czy grafitu. Spontanicznie usuwa zabrudzenia.
Przemysłowy środek do mycia wszystkich nawierzchni
i podłóg odpornych na działanie zasad, np. do płytek
ceramicznych czy podłóg jastrychowych. Rozpuszcza
silne zabrudzenia oleiste i tłuste, woski, sadzę i grafit,
w tym także mocno nawarstwione zabrudzenia.
IR 55 Indumaster®
Universal, pH 9,5-10
SP 30 Drizzle®
Pink, pH 10
• wybitna silła rozpuszczania
zabrudzeń oleistych
• nie zakłóca działania separatorów tłuszczów i olejów
• gotowy do użycia
• usuwa zabrudzenia białkowe
Wysoce skuteczny, uniwersalny środek przeznaczony do intensywnego czyszczenia w obszarach
przemysłowych, np. w pomieszczeniach produkcyjnych, halach, warsztatach, magazynach. Stosowany do
wszystkich podłóg, nawierzchni i maszyn odpornych
na działanie wody.
Gotowy do użycia środek do pianowego, intensywnego doczyszczania nawierzchni odpornych na działanie
wody. Stosowany w hotelach, biurach oraz obiektach
użyteczności publicznej. Szczególnie zalecany do
obszarów obróbki żywności.
9
Gruntowanie posadzek betonowych.
S 720 Corridor® Basic, pH 7-8
• zabezpiecza posadzkę i wydłuża jej żywotność
• bardzo wysoka odporność na działania mechaniczne
• pogłębienie barwy posadzki
• odporność na działanie alkoholu i środków do dezynfekcji
Środek gruntujący, wypełniacz porów posadzek porowatych i chłonnych takich jak linoleum, posadzka betonowa czy cementowa. Idealny do starych, uszkodzonych i chłonnych podłóg. Wydłuża żywotność zagruntowanej
powierzchni, ułatwia bieżące utrzymanie czystości, chroni przed odkładaniem się głęboko w porach zabrudzeń.
Warstwa gruntująca przepuszcza parę wodną, wykazuje wyjątkową odporność na działania mechaniczne,
pogłębia kolorystykę posadzki. Produkt chemicznie nieusuwalny.
10
Indumaster®
Ślady po oponach samochodów i wózkach widłowych.
IR 42 Indumaster® Forte, pH 5-5,5
• skuteczne rozpuszczanie zabrudzeń
• usuwa gumę startą z podeszw i opon oraz ślady po podeszwach butów
• także do doczyszczania punktowego
• możliwość stosowania z szorowarką
Zawierający rozpuszczalniki środek do mycia podłóg i nawierzchni odpornych na działanie rozpuszczalników.
Stosowany w przemyśle do utrzymania czystości w warsztatach i halach produkcyjnych. Szczególnie zalecany do
usuwania śladów po gumowych podeszwach, śladów po wózkach widłowych oraz do usuwania specjalistycznych
klejów używanych przez sportowców.
11
Farby drukarskie.
IR 45 Indumaster® Strong, pH 13
• wybitna siła rozpuszczania brudu
• właściwości dyspergowania plam oleistych i tłustych
• usuwanie startej gumy oraz grafitu
Wysoce skuteczny, alkaliczny środek do mycia nawierzchni i podłóg odpornych na działanie zasad, stosowany
w zakładach przemysłowych i warsztatach. Rozpuszcza silne zabrudzenia tłuste i oleiste, sadzę. Szczególnie
zalecany do usuwania gumy startej z opon lub grafitu. Zdolność dyspergowania olejów i tłuszczów.
12
Indumaster®
wskazówki
proces czyszczenia w obiekcie przemysłowym
• Maszyny i urządzenia wyłączyć przed czyszczeniem!
• Przestrzegać zasad bezpieczeństwa! Uważać na urządzenia elektroniczne!
• Nie zmieniać ustawień urządzeń i maszyn produkcyjnych!
• Środki, urządzenia czy technologia stosowana w procesie czyszczenia nie może uszkodzić
urządzeń produkcyjnych – w razie konieczności przeprowadzić czyszczenie próbne lub test!
• W razie konieczności odtłuszczone części maszyn poddać konserwacji!
• Dokładnie i w odpowiedni sposób usunąć roztwór roboczy z rozpuszczonymi tłuszczami i olejami
(np. poprzez separator).
• Przy usuwaniu pyłu metalicznego, drzewnego lub rozpuszczalników bezwzględnie przestrzegać
przepisów bhp (np. maska chroniąca drogi oddechowe, mikrofiltry itp.).
praktyczne użycie produktów chemicznych firmy buzil
• Zawsze używać zimnej wody.
• Przestrzegać zaleceń dozowania do danego produktu.
• Zawsze stosować odpowiednie zabezpieczenia np. rękawice ochronne, okulary, obuwie itp.
• Przy pracach wykonywanych na wysokości powyżej linii głowy zawsze zakładać okulary ochronne. • Dla zagwarantowania właściwego dozowania stosować odpowiedni osprzęt pomocniczy
(nasadki dozujące, dozowniki).
13
Aby ułatwić Państwu wybór …
wartość pH
IR 14
Indumaster® Fast
13.5 – 14
IR 16
Indumaster® Step
8–9
IR 25
Indumaster®
Antistatic
Indumaster® linia przemysłowa
IR 30
Indumaster® Protect
nie zakłóca
do
separanawierzprzemysłu
torów
chnie
spożywtłuszczów
wrażliwe
czego
i olejów
silne
mycie
usuwanie
zabrudzemaszystartej
nia oleiste
nowe
gumy
i tłuste
•
•
•
szczególna cecha/
obszar zastosowania
•
szybkie wysychanie
•
schody ruchome,
taśmy transportowe,
aluminium
gotowy do użycia
środek do
nawierzchni
10
oleje wiertarskie,
plandeki
samochodów
dostawczych
•
•
•
•
•
•
IR 42
Indumaster® Forte
5 – 5.5
IR 44
Indumaster®
Intensive
11 – 12
•
13
•
•
IR 47
Indumaster®
Offensive
13.5
•
•
IR 55
Indumaster®
Universal
9.5 – 10
•
IR 81
Indumaster® Grs
0.5 – 1
G 440 Perfekt
13-14
IR 45
Indumaster® Strong
grafit
9
IR 40
12.5 – 13.5
Indumaster® Radical
SP 30 Drizzle® Pink
14
mycie
wysokociśnieniowe
10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
wybitna siła
rozpuszczania
brudu
•
wybitna siła
rozpuszczania
brudu
przemysł
motoryzacyjny,
przyjazny dla
środowiska
•
kwaśny środek do
mycia gruntownego
•
•
kleje stosowane
przez sportowców
•
•
•
przemysł spożywczy
Indumaster®
Plan utrzymania czystości w obiekcie przemysłowym.
JAK
CZĘSTO
CO
CZYM
DOZOWANIE
JAK
miejsca obróbki żywności
miejsca obróbki żywności
100-500ml/10l zimnej
codziennie IR 44 Indumaster® Intensive wody
przy użyciu ściereczki /
przy użyciu maszyny myjącej
nawierzchnie
nawierzchnie górne
codziennie IR 55 Indumaster® Universal
50-100ml/10l zimnej
wody
przy użyciu ściereczki
z mikrofazy
silne zabrudzenia oleiste
i tłuste
codziennie IR 40 Indumaster® Radical
100-500ml/10l zimnej
wody
przy użyciu maszyny myjącej
olej, tłuszcz, woski
zgodnie
z zapotrzebowaniem IR 47 Indumaster® Offensive
100ml/10l zimnej
wody
przy użyciu maszyny myjącej
ślady po oponach, grafit
zgodnie
z zapotrzebowaniem IR 45 Indumaster® Strong
100-500ml/10l zimnej
wody
przy użyciu maszyny myjącej
składy, magazyny, hale
produkcyjne
IR 14 Indumaster® Fast
codziennie (dries rapidly)
100-200ml/10l zimnej
wody
przy użyciu maszyny myjącej
ślady podeszw, starta
guma
zgodnie
z zapotrzebowaniem IR 42 Indumaster® Forte
bez rozcieńczania lub
1:2 z wodą
usunąć ślady, spłukać
alumium, taśmy
transportowe
codziennie IR 16 Indumaster® Step
100-200ml/10l zimnej
wody
przy użyciu maszyny myjącej
plandeki
i naczepy samochodowe
codziennie IR 30 Indumaster® Protect
100-200ml/10l zimnej
wody
wyczyścić, spłukać
nawierzchnie wrażliwe
codziennie IR 30 Indumaster® Protect
100-200ml/10l zimnej
wody
przy użyciu maszyny myjącej
podłogi
maszyny i urządzenia
panele kontrolne i inne
nawierzchnie do zabezpieczenia antystatycznego
codziennie IR 25 Indumaster® Antistatic bez rozcieńczania
przy użyciu ściereczki
z mikrofazy
sanitariaty
WC, prysznice
codziennie
IR 81 Indumaster® Grs
50ml/10l zimnej wody
wstępnie zmoczyć,
wyczyścić, spłukać
15
Informacje dotyczące technologii utrzymania czystości
na www.buzil.pl
Eastern Europe Office / Buzil Polska Sp. z o.o.
ul. Szewska 8 . 50-122 Wrocław . T +48 (71) 376 60 31 . F +48 (71) 376 60 45 . E [email protected] . www.buzil.pl
Download

Bolechowo, 03.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2012 1