Standartların
Demir Çelik Sektöründe Kullanımı
ve
Sağladıkları Faydalar
Karabük Üniversitesi
17 Ekim 2014
Kenan Candar
ERDEMİR Kalite Metalurji Müdürlüğü
İçerik
 Erdemir Grup Tanıtımı
 Standart ve Standardizasyon
 Demir çelik sektöründe standartların kullanımı
 Standartların sağladıkları faydalar
 Standardizasyondan beklentimiz
Türkiye’nin tek entegre ve en büyük yassı çelik üreticisi
6 grup şirketi
12.800 çalışan
9,1 milyon ton
ham çelik kapasitesi
Grup Şirketleri
•
Türkiye’nin ilk ve en büyük entegre yassı çelik üreticisi ERDEMİR;
•
Uzun ve yassı çelik üretimi yapan İSDEMİR;
•
Ülkemizin demir cevheri üretiminin %50’sini gerçekleştiren ERMADEN,
•
Motor, transformatör, jeneratör ve trafo sanayisinin ana girdilerinden olan
silisli yassı çelik üreten ERDEMİR Romanya,
•
Yassı çelik kullanıcılarına ebatlandırılmış mamul hizmetleri sunan ERSEM
(ERDEMİR Çelik Servis Merkezi),
•
Grubun yatırımları ile ilgili mühendislik ve proje yönetimi hizmeti sunan
ERENCO
4
ERDEMİR ve İSDEMİR
ERDEMİR (4.2 km2)
Sıcak Haddeleme Kapasitesi : 5,1 milyon ton
Soğuk Haddeleme Kapasitesi: 2 milyon ton
İSDEMİR (6.8 km2)
Yassı Sıcak Had. Kapasitesi : 3.5 milyon ton
Uzun Mamul Kapasitesi : 2.5 milyon ton
ERDEMİR Grubu’nun 2013 yılı toplam varlık büyüklüğü 6,58 Milyar $’dır.
Tarihçe
ERDEMİR
Maden’in satın
alınması
ERSEM ve
ERENCO’nun
Kuruluşu
İSDEMİR’de
Yassı Çelik
üretimine
başlanması
İSDEMİR ve
ERDEMİR.
Romanya’nın
satın alınması
Kuruluş
1965
Özelleştirme
OYAK’a devir
2001
2002
ERSEM
Kdz.Ereğli ve Manisa
tesislerinin açılması
2004
2006
2008
2013
ERDEMİR Grubu Türk çelik sektörünün Bakanlık onaylı ilk Ar-Ge Merkezi’ne sahiptir.
Dünyada ERDEMİR Grubu
Dünya
Avrupa
AB-27
Firma
2013 Üretimi
(Mton)
1
1
1
ArcelorMittal (Çokuluslu)
96,1
28
6
2
ThyssenKrupp (Almanya)
12,5
40
8
3
ERDEMİR
8,3
43
9
4
Voestalpine (Avusturya)
8,0
46
11
5
Riva Forni (İtalya)
7,6
48
12
6
CELSA (İspanya)
7,0
ERDEMİR Ürünlerinin Kullanım Alanları
Çelik Boru ve Profil
Dayanıklı Ev Gereçleri
Otomotiv Sektörü
Gemi İnşa Sektörü
Makine İmalat
Sektörü
Yapı Sektörü
Metal Ambalaj
Ürünlerimiz
Levha ve Kumlanmış
Boyanmış Levha
(5 mm-100 mm)
Soğuk Haddelenmiş Rulo ve Sac
(0,2 mm-2 mm)
Sıcak Haddelenmiş Rulo ve Sac
(1,5 mm-25 mm)
Teneke Rulo ve Sac
(0,12 mm-0,60 mm)
Galvanizli Rulo ve Sac
(0,3 mm-2 mm)
YIL ; 1972
DIN standardına göre
36 kalite
SAE standardına göre
16 kalite
ASTM standardına göre 10 kalite
ABS, API ve özel
11 kalite
Toplam
73 Kalite
YIL ; 2014
EN standardına göre
177 kalite
ASTM standardına göre
34 kalite
SAE standardına göre
29 kalite
API standardına göre
7 kalite
ABS standardına göre
12 kalite
Otomotiv özel
51 kalite
ERDEMİR özel
24 kalite
Elektrik Sacı
15 kalite
Dual
30 kalite
Triple
3 kalite
Diğer
18 kalite
Toplam
400 kalite
Yıllara göre kalite sayısı
400
400
340
350
298
300
250
200
133
150
100
73
50
1972
2000
2006
2010
2014
ERDEMİR ve sistem standartları
2013
2011
2007
2004
2003
1997
1994
ISO 9002
Kalite Güvence
Sistemi
Çalışmaları
TS EN ISO 9002
Kalite Güvence
Sistemi Belgesi
TS EN ISO 9001
Kalite Yönetim
Sistemi Belgesi
TS EN ISO 14001
ve
TS 18001
Çevre Yönetim
Sistemi ve İSG
Yönetim
Sistemi Belgesi
ISO/TS 16949
Otomotıv
sektörü için
Kalite Yönetim
Sistemi Belgesi
TS EN ISO
50001
Enerji Yönetim
Sistemi Belgesi
TS EN ISO/IEC
17025
Kalibrasyon
Laboratuvarı
Akreditasyonu
Ürün belgeleri
TSE Uygunluk Belgeleri
• TS EN 10202 Teneke ürünler
• TS EN 10130 Soğuk Had. Düşük Karbonlu Çelik ürünler
• TS EN 10025-2 Sıcak Haddelenmiş Yapı Çelikleri
Gemi Sacları Uygunluk Sertifikaları
• LLOYD'S REGİSTER (İngiliz Loydu)
• ABS (Amerikan Loydu)
• TURK LOYDU
• RINA (İtalyan Loydu)
• DNV (Norveç Loydu)
• BUREAU VERİTAS (Fransız Loydu)
CE ve diğer
• EN 10025-1, -2, -3 Yapı Çelikleri için CE Belgesi
• EN 10028-1, -2, -3 Basınçlı Kap Çelikleri için CE Belgesi
• Teneke Ürünler için İşletme Kayıt Belgesi - (TC. Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı)
Standart ve ürün belgeleri ilişkisi
Sistem
Standartları
Ürün
Standartları
Ürün
Belgeleri
Standart ve standardizasyon
Uluslararası Standardizasyon Birliği (ISO) tarafından yapılan
tariflere göre;
• STANDART :Üretimde , anlayışta, ölçme ve deneyde bir
örnekliktir.
• STANDARDİZASYON :Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik
fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile
belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir.
Standart ve standardizasyon
Neden standart ve standardizasyon ?
•
•
•
•
Belirli bir düzen tesis etme
Kaynakları optimum değerlendirme
Can ve ürün güvenliği
Kalitenin alt sınırı tespit etmek
Standartlar uluslararası ticaretin ortak dili haline gelmiştir
İnsanlık için “olmazsa olmaz” mutlak bir gerekliliktir.
Standartların Kullanımı
Günümüzde uluslararası, bölgesel ve ulusal standartlar,
standart isimlerini, kaliteleri ve notasyonlarını kendilerine özgü
olarak tanımlamışlardır.
Yaygın olarak başlıca kullanılanlar;
 Uluslararası ISO standardı
 Avrupa Birliğinde EN standardı
 Amerika ASTM ve SAE standartları
 Kanada CSA standardı
 Japonya JIS standardı
 Rusya da GOST standardı
Standartların Kullanımı
St 37 DKP
veya
Bu talep bir demir çelik üreticisi için çok yetersiz bir
tanımlamadır.
Standartların Kullanımı
Standartlar sayesinde tüketici kendi ihtiyaçlarına uygun ürünleri kolayca
tanımlayabilmekte ve talep edebilmektedir.
Örnek (Sıcak haddelenmiş ürünler için);
• Kalite standardı EN 10025-2:2004
• Kalite S355JR
• Ebat : 5,00x1500 x R
Örnek (Soğuk haddelenmiş ürünler için);
• Kalite standardı EN 10130:2006
• Kalite ve yüzey özellikleri DC04 – A-O
• Ebat : 0,80x1300 x R
Standartların Kullanımı
Örnek (Galvaniz kaplanmış soğuk ürünler için);
• Kalite standardı EN 10346:2009
• Kalite ve yüzey özellikleri DX51D+Z 100-M-C-O
• Ebat : 0,80x1300 x R
Çelik üreticisi, üreteceği ürünün kimyasal analiz sınırlarını, mekanik
özelliklerini ve yüzey özelliklerini standartlarda belirtilen sınırlar içerisinde
üreterek, tüketicinin beklentisini güvenilir biçimde karşılamayı hedefler.
Standartlar üreticiler ve tüketiciler arasında teknik anlaşmanın zeminini
oluşturur.
Standartların Kullanımı
standartlarla birlikte, işletmelerin iç ve dış
pazarlarda rekabet edebilmeleri için ürün
tasarımında müşteri spesifikasyonlarını da
göz önüne alması kaçınılmazdır.
Özellikle otomotiv firmaları standartlarda
belirtilen şartları daha spesifik hale getirerek
kendi özel spesifikasyonlarını
oluşturmuşlardır.
Müşterilerimizden beklentimiz;
Taleplerin, standartta çeşitlendirilen veya müşterinin isteği ile karşılıklı
anlaşmaya bırakılan spesifik bilgileri içermesi
Örneğin;
 Kalite Standardı
 Kalitesi
 Ebadı
 Ebat ve Şekil tolerans standardı
 Test raporu standardı
 Yüzey pürüzlülüğü
 Bobin iç çapı
 Kaplama kalınlığı
 Bobin ağırlığı
 Yağ cinsi ve miktarı… gibi
Standartların sağladıkları faydalar
Üreticiye Faydaları
 Talebin anlaşılır olması
 Kaynakların ekonomik kullanımı
 Üretimin belirli plan ve programlara göre
yapılması
 Uygun kalite ve seri üretim
 Haksız rekabetten korur
 İnovasyon faaliyetlerini teşvik eder
Tüketiciye Faydaları
 Karşılaştırma ve seçim kolaylığı
 Tüketicinin bilinçlenmesi
 Tüketici için her seferinde aynı kalitede hizmet/ürün
Standartların sağladıkları faydalar
Tüketiciye ve Üreticiye Faydaları
 Kalite, maliyet, verimlilik
 Anlaşmazlık durumunda baz alınan kaynaktır
 Pazarda tekelleşmeyi engeller
 Can ve mal güvenliği
 Taşıma ve depolamayı kolaylaştırma
 Arz ve talebin dengesi
Hem üreticiye hem de tüketiciye faydaları nedeniyle
Ülke Ekonomisine fayda sağlar.
Standardizasyondan beklentimiz;
Her ülke kendi standardında ve standardında yer alan kalite ve
notasyonunda ürün talep etmektedir. Müşterilerin bunu aşmak için
ikili/üçlü sertifika talepleri artmaktadır. Bu durumun önüne
geçilebilmesi için Dünya teknolojisine yön veren Amerika, Avrupa,
Japon ve Rus standartlarında bulunan ve birbirinin benzeri veya
çok yakın kimyasal analiz ve mekanik özellik gösteren kaliteler,
ISO standardı altında harmonize edilmelidir.
Beklentimiz; aynı ürün cinsinde
Tek standart,
Benzer özellikte Tek kalite,
 Kolay Talep ve Erişilebilirlik
 Ucuz Üretim,
 Ucuz Tedarik,
TEŞEKKÜR EDERİZ
Download

Standartların Demir Çelik Sektöründe Kullanımı ve Sağladıkları