MARIMEX SK
Návod na inštaláciu a použitie
Solárny systém
Vyhrievanie pre všetky typy bazénov
Solárny ohrev
PYRAMÍDA SUN
www.marimex.sk
-1-
OBSAH
1.Dôležité bezpečnostné pravidlá ............................................................................................. str. 2
2. Otázky a odpovede ................................................................................................................ str. 3
3. Montáž .................................................................................................................................... str. 4
4. Základný postup inštalácie ................................................................................................... str. 5
5. Zapojenie s regulačným ventilom ........................................................................................ str. 6
6. Zazimovanie ........................................................................................................................... str. 6
7. Odporúčané príslušenstvo .................................................................................................... str. 7
8. Zákaznícke informácie / kontakt .......................................................................................... str. 8
1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
UPOZORNENIE
Inštaláciu vykonajte tak, aby ste solárnym ohrevom neuľahčili deťom alebo zvieratám vstup do bazéna.
Hrozí utopenie!!!
Solárny ohrev môže byť na dotyk horúci a môže v ňom byť horúca voda.
Bezprostredne po zapnutí filtračného zariadenia bude vratnou tryskou do bazéna prúdiť horúca voda. Pozor
na obarenie!!!
-2-
2. OTÁZKY A ODPOVEDE
OTÁZKY A ODPOVEDE
Ako solárny ohrev pracuje?
Solárny ohrev pohlcuje tepelnú energiu slnečných lúčov a odovzdáva ju vode, ktorá panelom preteká.
Chladná voda z bazéna je pomocou filtračného zariadenia vháňaná do solárneho ohrevu, jej prechodom sa
voda ohrieva a teplejšia sa vracia späť do bazéna. Využívate tak ekologicky a zdarma slnečnú energiu
k ohrevu Vášho bazéna.
Kedy pracuje solárny ohrev najlepšie?
Správne nainštalovaný solárny ohrev (pod uhlom 30 stupňov) zvýši teplotu vody počas sezóny až o 6ºC
oproti bazénu bez ohrevu. Teplota vody by nemala presiahnuť 30ºC. Teplá voda príliš neosvieži a navyše
tvorí optimálne podmienky pre rast rias.
Aké filtračné zariadenie a množstvo solárnych ohrevov použiť?
Pre ideálny chod solárneho ohrevu je potrebné napojenie na filtračné zariadenie od 2m³/h
(kartušové/pieskové). Odporúčame filtračné zariadenie do maximálneho výkonu 6m³/h.
Kde panel umiestniť?
Solárny ohrev umiestnite tam, kde je dostatok priameho slnečného svitu. Optimálny sklon solárneho ohrevu
pre obdobie máj až september je 30 stupňov. Z bezpečnostných dôvodov neinštalujte panel v priamej
blízkosti bazéna. Mohlo by to uľahčiť vstup detí alebo zvierat do bazéna, hrozí utopenie!!! Berte tiež do
úvahy možnú prevádzku iných spotrebičov (napr. sekačky) a preto zvoľte umiestnenie panela tak, aby
nemohlo dôjsť k mechanickému poškodeniu. Nový / revolučný design solárneho ohrevu umožňuje veľmi
praktické ušetrenie plochy a miesta pre jeho jednoduchú prevádzku.
Kombinácia so solárnou plachtou?
Solárna plachta (tepelne izolačná plachta) udržuje teplotu vody v bazéne behom noci, obzvlášť na začiatku
a na konci kúpacej sezóny. Ideálna kombinácia pre maximálne využitie slnečných lúčov k ohrevu bazénovej
vody.
Ako panel zapojiť?
Pri inštalácii do filtračného okruhu je nutné zapojiť solárny panel až za filtračné zariadenie.
Bazén – filtrácia – solárny panel – bazén.
-3-
3. MONTÁŽ
OBSAH BALENIA
A. Solárny ohrev s priehľadným vekom
B. Plastový prechod – vstup 32-38 mm
C. Plastový prechod – výstup 32-38 mm
D. Výklopná noha
E. Hadica Ø 32 mm k spojeniu solárneho
ohrevu s bazénom/ďalším ohrevom
F. Hadicová svorka 2 ks
G. Redukcia 2ks
H. Záslepky oporných nôh 2ks
PRINCÍP FUNKCIE
 Zaistite, aby bol solárny ohrev celý deň vystavený slnečnému žiareniu.
 Solárny ohrev najlepšie funguje pod uhlom 30 stupňov. Správny uhol dosiahnete vďaka výsuvným
nohám solárnej jednotky.
 Slnečná energia sa zachytáva pod priehľadné veko a prenáša sa na plastovú trubicu naplnenú vodou.
Teplo zo špirálovej plastovej trubice je odovzdávané pretekajúcej vode.
 Prípadné predĺženie hadice alebo prekonanie veľkej dopravnej výšky znižuje výkon filtračného
zariadenia (1m výšky = nárast tlaku o 0,1 baru).
 Odporúčame použiť jednu solárnu jednotku na cca 6 m³ bazénovej vody.
MONTÁŽ
 Jediným potrebným nástrojom je plochý skrutkovač.
 Pre zapojenie jednej alebo viacerých solárnych jednotiek do filtračného okruhu bazéna použite
hadicu, ktorá je súčasťou balenia.
 Ak budete chcieť prepojiť viac solárnych jednotiek za sebou, odporúčame, aby ste do rady zapojili
maximálne štyri solárne jednotky.
-4-
4. ZÁKLADNÝ POSTUP INŠTALÁCIE
INŠTALÁCIA DO FILTRAČNÉHO OKRUHU BAZÉNA
1. Určite si správny priestor pre umiestnenie solárnej jednotky / solárnych jednotiek.
2. Nasaďte záslepky do oporných nôh na spodnej strane solárneho ohrevu.
3. Vypnite čerpadlo a zaistite, aby po rozpojení filtračného okruhu nemohla z bazéna vytekať
voda.
4. a) Pre pripojenie do okruhu s priemerom hadíc 32 mm.
- Odpojte hadicu od výtlaku filtračného zariadenia, na jej miesto pripojte jeden koniec
hadice solárneho ohrevu a druhý koniec na priechod ohrevu „vstup“.
- Na prechod „výstup“ nasaďte hadicu od vratnej trysky bazéna.
Prechod ohrevu –B- Krajný prechod – napojenie od filtračného zariadenia
-C- Stredný prechod – napojenie na vratnú trysku / ďalšie solárne
jednotky
4. b) Pre zapojenie do okruhu s priemerom hadíc 38 mm nasaďte na prechody ohrevu redukcie,
doplňte príslušnú hadicu a postupujte ďalej podľa základného postupu inštalácie.
5. Všetky spoje upevnite hadicovou svorkou v oblasti gumového o-krúžku. V prípade netesnosti
použite teflónovú pásku (nie je súčasťou balenia).
6. Okruh po zapojení: bazén – filtračné zariadenie – solárny ohrev – bazén
7. Uvoľnite prívod vody z bazéna a spustite filtračné zariadenie.
8. Teraz vám solárny ohrev začne ekologicky a bezplatne ohrievať vodu.
-5-
5. ZAPOJENIE S REGULAČNÝM VENTILOM
Regulačný ventil (ventil ručného obtoku) pre solárne ohrevy sa zapája do filtračného okruhu so solárnym
ohrevom tak, aby sa dal prietok vody v systéme regulovať. Pri bežnom používaní bazéna so solárnym
ohrevom dochádza k regulácii prietoku, ako sú:
- Nočné filtrovanie (panel vodu začne ochladzovať)
- Dostatočne ohriata voda
- Zvýšená intenzita filtrovania pri znečistenej vode
- Vysávanie bazéna cez filtračné zariadenie (prietok vody cez panel znižuje výkon čerpadla)
6. ZAZIMOVANIE
ZAZIMOVANIE
V období kedy sa teplota bazénovej vody dostane na hranicu 10 ºC je potrebné solárny ohrev odmontovať,
vypustiť vodu a uskladniť na suchom mieste s teplotou nad bodom mrazu. Predídete tak mechanickému
poškodeniu spôsobenému mrazom.
-6-
7. ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO
Solárna plachta
- Tepelne izolačná plachta na ohrev a udržanie teploty vody
Zastrešenie Pool Hous
- Univerzálne zastrešenie vhodné pre všetky typy vírivých bazénov a bazénov do priemeru 3,66 m
Regulačný ventil
- Pre všetky typy solárnych ohrevov
- Pripojenie na 5/4“ a 6/4“ hadicu
UV Lampa Steril Pool
- Bezchlórová úprava bazénovej vody
- Úspora chemických prípravkov
Vysávač Star Vac
- Pre všetky typy nadzemných aj zapustených bazénov
- Napojenie na prechod stenou alebo na skimmer bazéna
Piesková filtrácia ProStar 4
- Pre bazény do veľkosti 20m³
- Výkon 4m³/h
- Šesťcestný ventil
- Hrubý predfilter
-7-
8. ZÁKAZNÍCKE INFORMÁCIE / KONTAKT
nákup na internete
www.marimex.sk
Rožňavská 17, 831 04 Bratislava
tel. : 02/4445 3001
fax : 02/4445 3002
E-mail: [email protected]
www.marimex.sk/eshop
-8-
Download

Návod k ohrevu Pyramída Sun