Svet pohľadávok
Manažment pohľadávok = plynulý cash flow vo firmách
28.04.2014
Iveta Živicová | Senior Partner M: +421 903 789 642
1
Hlavné témy
Obsah:
• Expense Reduction Analysts – predstavenie
• Stav ekonomiky SR a trend vývoja
• Zabezpečenie proti rizikám
• Pohľadávky, ako ich využiť pri financovaní
2
Kto sme ...
Expense Reduction Analysts
• Vznik v roku 1992 vo Veľkej Británii
• Celosvetový líder v poradenstve znižovania
prevádzkových nákladov
prevádz
• Globálne skúsenosti – miestna prítomnosť
• Celosvetovo viac ako 700 expertov
• Tisíce úspešne implementovaných projektov
• Centralizované školenia, procesy, hlavné kritériá a riadenie
3
Stav ekonomiky v SR
Súčasný stav v ekonomike
• Počet insolvencií sa v roku 2013 oproti roku 2012 zvýšil o 5%
najmä v dôsledku slabého ekonomického prostredia
4
Stav ekonomiky v SR
Slovensko v TOP 3 insolvencií
Veľkoobchod a maloobchod, stavebníctvo, realitná činnosť =
najviac ohrozené oblasti podnikania
Zdroj: Coface CEE Insolvency Report 2013
5
Trend v Európe
Do kedy to potrvá?
• Začiatok roka 2014 priniesol pozitívnejší ekonomický výhľad.
• Očakáva sa postupné ozdravovanie ekonomík v západnej Európe - tempo
rastu v 2014 cca. +1%
• Rast potiahnu dve najstabilnejšie ekonomiky – Nemecko a Rakúsko –
cca. +1,7%
• V krajinách stredo a východoeurópskeho regiónu sa očakáva priemerná
miera rastu ekonomík cca +2,2%
• Hlavným zdrojom rastu ekonomík je zvýšenie exportu do krajín
eurozóny, zvýšenie súkromnej spotreby = zvyšovanie HDP v regióne
• Zlepšenie ekonomického prostredia pomôže firmám nadobudnúť väčšiu
istotu pri prijímaní podnikateľských rozhodnutí
Zdroj: Coface CEE Insolvency Report 2013
6
Trend v SR
Ako sa darí firmám v SR
• Hlavný dôvod nárastu insolvencií - ekonomické spomalenie, pokles
domácej spotreby, zhoršenie platobnej disciplíny medzi obchodnými
partnermi a nárast druhotnej platobnej neschopnosti.
• Domino efekt – vývoj v najviac ohrozených odvetviach negatívne
ovplyvnil aj ďalšie priemyselné odvetvia súvisiace s výstavbou, napríklad
výrobcov kovov, strojov a iných produktov a zariadení, ktoré využívajú
stavebné firmy.
• Nie je predpoklad, že by v blízkej budúcnosti nastalo zlepšenie situácie
najmä v oblasti stavebníctva.
Zdroj: Coface CEE Insolvency Report 2013
7
Zabezpečenie proti neplateniu
Ešte skôr ako vznikne pohľadávka...
• Čo je vlastne cieľom spoločnosti ?
• Skutočne len predaj?
• Alebo aj inkaso?
• Žeby aj dodávka samotná?
• Alebo kvalita?
• Dokumentárne inštrumenty
• Dokumentárny akreditív
• Banková záruka
• Poistenie pohľadávok
8
Zabezpečenie proti neplateniu
Poistenie pohľadávok
• Nezaplatená faktúra je pre veľa neúspešných firiem najlacnejším úverom.
Management pohľadávok môže byť nástrojom, ako tomu zabrániť.
• Heslo – poznaj svojho partnera = keď nie ty, tak poisťovňa
• Mitigovanie rizika z nezaplatenia = poistenie pohľadávok
• Kto tradične poisťuje obchodné pohľadávky?
• EXIM Banka www.eximbanka.sk
• Coface Slovakia – člen skupiny Coface www.coface.sk
• Atradius člen skupiny Atradius Credit Insurance N.V. www.atradius.sk
• Euler Hermes člen skupiny Allianz www.sk.eulerhermes.com/sk/
• KUPEG úvěrová pojišťovna www.kupeg.cz
9
Zabezpečenie proti neplateniu
Poistenie pohľadávok
• Krátkodobé pohľadávky – bežné obchodné pohľadávky - spravidla do
180 dní
•Domáce, zahraničné
» Poistenie proti komerčným rizikám: platobná neochota a nevôľa
• Dlhodobé pohľadávky – spravidla nad 180 dní
•Domáce,
»
»
zahraničné
Poistenie proti politickým rizikám (Export Credit Agencies)
Poistenie proti komerčným rizikám
10
Pohľadávky a financovanie
Faktoring
• Faktoring = odkup existujúcich krátkodobých pohľadávok
• Faktoring je kompletný finančný balík = kombinácia prevádzkového
financovania, ochrany proti kreditnému riziku, správu účtovných
pohľadávok a inkasné služby.
• Medzinárodné asociácie faktoringových spoločností
• Factors Chain International
• International Factors Group
• Asociácia faktoringových spoločností - SR
• Bibby Factoring Slovakia, a. s. www.bibbyfinancialservices.sk
• ČSOB Factoring a. s. www.csobfactoring.sk
• Factoring Slovenskej sporiteľne, a.s. www.slsp.sk
• Tatra banka, akciová spoločnosť www.tatrabanka.sk
• VÚB Factoring, a.s. www.vubfact.sk
11
Pohľadávky a financovanie
Faktoring
Zníženie rizík z nezaplatenia
• Preverenie bonity a monitoring platobnej morálky odberateľov a
• Efektívna správa pohľadávok - dosiahnutie zlepšenie platobnej
disciplíny odberateľov
• Prefinancovanie pohľadávky „bez regresu“ - faktor prevezme na seba
riziko neuhradenia pohľadávky
Cena faktoringu
podľa objemu poskytnutých finančných prostriedkov a čerpaných služieb –
zvyčajne 0,5 – 2,5% nad all in poplatky za úverové financovanie.
28.04.2014
12
Pohľadávky a financovanie
Výhody faktoringu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zlepšenie likvidity – väčšia finančná flexibilita pre rast spoločnosti
Nezávislosť na finančnej inštitúcii
Faktoring – vylepšuje výkazy spoločností
Rýchlejšia reakčná doba na sezónne výkyvy
Možnosť získania skonta u dodávateľov
Efektívnosť v odbyte – možnosť preverenia bonity už vo fáze akvizície
Podpora expanzie spoločnosti formou financovania na základe obratu
Správa a inkaso pohľadávok – prenesená na faktoringovú spoločnosť
Istotu platby od odberateľa, žiadne polehotné pohľadávky
Čerpanie linky podľa potreby
13
Pohľadávky a financovanie
Faktoring
• Realizácia:
• Spravidla sa odkupuje 70 – 90% hodnoty existujúcej pohľadávky
• Faktor pripíše do 24 hod klientovi na účet odkupovanú hodnotu
• Poplatky:
– Úroková sadzba stanovená na základe bonity, dĺžky pohľadávok
– Poplatok za rámec
– Poplatok za faktúru
14
Faktoring
Faktoring globálne
• Najnovšie štatistiky indikujú, že celosvetový objem faktoringu medziročne
2012/2013 narástol o 5% a dosahuje hodnotu 2.230 miliardy €
• Z regionálnej perspektívy, je Európa najväčším faktoringovým trhom na
svete a tvorí až 60% z celkového objemu faktoringu s medziročným
nárastom 4,3%
• Azia je druhým najväčším trhom – 27% celosvetového objemu s
medziročným nárastom 4,7%
Zdroj Factor chain international
15
Pohľadávky a financovanie
Iné formy financovania
• KTK – najjednoduchšia forma, nie vždy výhodná
• Štruktúrované financovanie
• Invoice discounting
• Predfinancovanie pohľadávok, výroby ......
• a rôzne iné štruktúry obchodného financovania
16
Členstvá...
• Expense Reduction Analysts (Slovensko) je členom
17
Download

Svet pohľadávok