bab.la Phrases: Business | E-Mail
English-Polish
E-Mail : Opening
Dear Mr. President,
Szanowny Panie
Prezydencie,
Very formal, recipient has a
special title that must be used
in place of their name
Dear Sir,
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name
unknown
Dear Madam,
Drogi/Szanowny Pani,
Formal, female recipient,
name unknown
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Formal, recipient name and
gender unknown
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Formal, when addressing
several unknown people or a
whole department
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Formal, recipient/s name and
gender completely unknown
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name
known
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient,
married, name known
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient,
single, name known
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient,
name known, marital status
unknown
Dear John Smith,
Szanowny Panie,
Less formal, one has done
business with the recipient
before
Dear John,
Drogi Tomaszu,
Informal, one is personal
friends with the recipient,
relatively uncommon
We are writing to you
regarding…
Piszemy do Państwa w
sprawie...
Formal, to open on behalf of
the whole company
We are writing in connection
with ...
Piszemy do Państwa w
związku z...
Formal, to open on behalf of
the whole company
Further to…
W nawiązaniu do...
Formal, to open regarding
something you have seen
from the company you are
contacting
With reference to…
Nawiązując do...
Formal, to open regarding
something you have seen
from the company you are
contacting
I am writing to enquire
about…
Piszę do Państwa z
zapytaniem o...
Less formal, to open on behalf
of yourself for your company
I am writing to you on behalf
of...
W imieniu Pana Michalaka,
piszę do Państwa...
Formal, when writing for
someone else
Your company was highly
recommended by…
Pańska firma została nam
wysoce
polecona/rekomendowana
przez...
Formal, polite way of opening
Czy miałby Pan coś
przeciwko...
Formal request, tentative
Would you be so kind as to…
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formal request, tentative
E-Mail : Main Body
Would you mind if…
1/3
bab.la Phrases: Business | E-Mail
English-Polish
I would be most obliged if…
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formal request, tentative
We would appreciate it if you
could send us more detailed
information about…
Bylibyśmy wdzięczni gdyby
mógł Pan przesłać nam
więcej informacji na temat...
Formal request, very polite
I would be grateful if you
could...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan
zechciał...
Formal request, very polite
Would you please send me…
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formal request, polite
We are interested in
obtaining/receiving…
Jesteśmy zainteresowani
nabyciem/otrzymaniem...
Formal request, polite
I must ask you whether...
Chciałbym zapytać, czy...
Formal request, polite
Could you recommend…
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formal request, direct
Would you please send me…
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formal request, direct
You are urgently requested
to…
Proszę o pilne przesłanie mi...
Formal request, very direct
We would be grateful if…
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formal request, polite, on
behalf of the company
What is your current list price
for…
Jaka jest Pańska obecna
cena za...
Formal specific request, direct
We are interested in ... and
we would like to know ...
Jesteśmy zainteresowani...i
chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formal enquiry, direct
We understand from your
advertisment that you
produce…
Z reklamy wnioskujemy, że
produkują Państwo...
Formal enquiry, direct
It is our intention to…
Mamy zamiar/Nosimy się z
zamiarem...
Formal statement of intent,
direct
We carefully considered your
proposal and…
Dokładnie przeanalizowaliśmy
Państwa propozycję i...
Formal, leading to a decision
regarding a business deal
We are sorry to inform you
that…
Z przykrością informujemy,
że...
Formal, rejection of a
business deal or showing no
interest in an offer
The attachment is in...
Załącznik jest w formacie...
English: Formal, detailing with
what program the recipient
should open the attachment
I could not open your
attachment this morning. My
virus-checker program
detected a virus.
Nie udało mi się otworzyć
załącznika od Pana. Mój
program wykrył wirusa.
Formal, direct, detailing a
problem with an attachment
I apologise for not forwarding
the message sooner, but due
to a typing error your mail was
returned marked "user
unknown".
Przepraszam, że nie
przesłałem Panu tej
wiadomości wcześniej, ale z
powodu pomyłki w adresie,
wiadomość została do mnie
odesłana z powrotem.
Formal, polite
For further information please
consult our website at…
Więcej informacji może Pan
znaleźć na naszej stronie
internetowej...
Formal, when advertising your
website
Jeżeli potrzebuje Pan
dodatkowej pomocy, proszę
mnie poinformować.
Formal, very polite
If we can be of any further
assistance, please let us
know.
W razie jakiejkolwiek
potrzeby, proszę nas
poinformować.
Formal, very polite
E-Mail : Closing
If you need any additional
assistance, please contact
me.
2/3
bab.la Phrases: Business | E-Mail
English-Polish
Thanking you in advance…
Z góry dziękuję...
Formal, very polite
Should you need any further
information, please do not
hesitate to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan
jakichkolwiek dodatkowych
informacji, proszę się ze mną
kontaktować.
Formal, very polite
I would be most grateful if you
would look into this matter as
soon as possible.
Będę bardzo wdzięczny za
zapoznanie się ze sprawą tak
szybko, jak to możliwe.
Formal, very polite
Please reply as soon as
possible because…
Będę wdzięczny za szybką
odpowiedź, ponieważ...
Formal, polite
If you require any further
information, feel free to
contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan
jakichkolwiek dodatkowych
informacji, proszę o kontakt.
Formal, polite
I look forward to the possibility
of working together.
Cieszy mnie możliwa
perspektywa współpracy.
Formal, polite
Thank you for your help in this
matter.
Dziękuję za Pańską pomoc w
tej sprawie.
Formal, polite
I look forward to discussing
this with you.
Liczę na możliwość
omówienia sprawy podczas
spotkania.
Formal, direct
If you require more
information ...
Jeżeli potrzebuje Pan
dodatkowych informacji...
Formal, direct
We appreciate your business.
Doceniamy Państwa pracę.
Formal, direct
Please contact me - my direct
telephone number is…
Proszę o kontakt - mój numer
telefonu to...
Formal, very direct
I look forward to hearing from
you soon.
Czekam na Pana odpowiedź.
Less formal, polite
Yours faithfully,
Z wyrazami szacunku,
Formal, recipient name
unknown
Yours sincerely,
Z wyrazami
szacunku/Pozdrawiam,
Formal, widely used, recipient
known
Respectfully yours,
Z poważaniem,
Formal, not widely used,
recipient name known
Kind/Best regards,
Pozdrawiam serdecznie,
Informal, between business
partners who are on firstname terms
Regards,
Pozdrawiam,
Informal, between business
partners who work together
often
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

Kliknij - NavSim