FINDIKLI
MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİM
MERKEZİ
2015 YGS-LYS
SINAV SİSTEMİ
GENEL BİLGİLER
• Üniversiteye giriş sınavları (YGS-LYS) iki aşamadan
oluşmaktadır.
• Sınavın ilk aşaması (YGS) 1 oturumdan tüm lise
türlerinden mezun adayların katılması gereken ortak
müfredat sorularının yer aldığı aşamadır.
• Sınavın ikinci aşaması (LYS) dört farklı günde ve beş
oturumda uygulanmaktadır.
2015 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Sınavı (ÖSYS)
Yükseköğretime Geçiş Sınavı
( YGS )
Ortaöğretim mezunu,
Lisans Yerleştirme Sınavı
( LYS )
4-6 yıllık fakültelerde eğitim
üniversite eğitimi almak
almak isteyen adaylara
isteyen tüm adaylara
yöneliktir.
yöneliktir.
1. Aşama:
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)
Ortaöğretimi başarı ile tamamlayan,
mezun olabilecek ve yükseköğrenim
görmek isteyen kişilerin tabi tutulacağı,
yükseköğretime geçiş için yeterliliği
ölçen bir sınavdır.
1. Aşama
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)
SINAV
İÇERİĞİ
SORU
DAĞILIMI
TÜRKÇE
40
TEMEL
MATEMATİK
40
SOSYAL
BİLİMLER
40
FEN BİLİMLERİ
40
SÜRE
SINAV TARİHİ
SINAV
SAATİ
160 DAKİKA
15 MART 2015
10.00
YGS’nin Amacı Nedir?
• LYS’ ye (Lisans Yerleştirme Sınavı) girmek için gerekli olan
baraj puanını geçmek
• YGS puanıyla öğrenci alan lisans programlarına yerleşmek
• Önlisans (2 yıllık) programlarına yerleşmek
• Açıköğretim programlarına yerleşmek
• Özel Yetenek Sınavları’na girmeye hak kazanmak
YGS’ de Baraj Puanlar
YGS Puanlarının Değer Aralıkları:
YGS puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100 en büyüğü 500
olan puanlara dönüştürülerek YGS1-2-3-4-5 ve 6 puanları
hesaplanır.
1) Taban puan: 140 puan
- Önlisans programları ile açıköğretim programlarını tercih etme hakkı.
2) Taban Puan: 180 puan
- Birinci aşama (YGS) puanlarıyla öğrenci alan lisans programlarını
tercih etme hakkı
- İkinci aşama sınavı LYS’ye katılma hakkı.
- YGS’de en az bir puan türünde 180 ve üstünde puan alan adaylar LYS
sınavlarından istediklerine katılma hakkını kazanacaklardır.
YGS TESTLERİN KAPSAMLARI
TÜRKÇE
TÜRKÇEYİ KULLANMA GÜCÜ İLE İLGİLİ SORULAR
40
SOSYAL BİLİMLERDEKİ KAVRAM VE İLKELERLE DÜŞÜNMEYE
DAYALI SORULAR
TARİH
15
SOSYAL BİLİMLER
TEMEL MATEMATİK
40
COĞRAFYA
12
FELSEFE
8
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
5
MATEMATİKSEL İLİŞKİLERDEN YARALANMA GÜCÜYLE İLGİLİ
SORULAR
40
FEN BİLİMLERİNDEKİ TEMEL KAVRAM VE İLKELERLE DŞÜNMEYE
DAYALI SORULAR
FEN BİLİMLERİ
FİZİK
14
KİMYA
13
BİYOLOJİ
13
40
YGS MÜFREDAT KAPSAMLARI
TEST ADI
SORU KAPSAMI
TÜRKÇE
İlköğretim Türkçe ve 9. sınıf Dil ve Anlatım
TEMEL
MATEMATİK
İlköğretim Matematik, Geometri ve 9. sınıf Matematik
SOSYAL
BİLİMLER
İlköğretim Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve 9.
sınıf Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile 11. sınıf
Felsefe
FEN
BİLİMLERİ
İlköğretim Fen ve Teknolojisi ve 9. sınıf Fizik, Kimya, Biyoloji
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI
(YGS) PUAN TÜRLERİ
Testlerin Ağırlıkları (% olarak)
Puan Türü
Türkçe
Temel Matematik
Sosyal Bilimler
Fen Bilimleri
YGS-1
20
40
10
30
YGS-2
20
30
10
40
YGS-3
40
20
30
10
YGS-4
30
20
40
10
YGS-5
37
33
20
10
YGS-6
33
37
10
20
2.Aşama
Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)
Adayların ders düzeyindeki bilgi ve
yeteneklerini ölçen, açıköğretim ve YGS puan
türüyle öğrenci alan lisans programları
dışındaki 4 yıllık ve üzeri lisans
programlarına yerleştirmede esas alınacak
başarı puanını belirleyen sınavdır.
2.Aşama
Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)
LYS’ nin Genel Özellikleri:
•YGS puan türlerinin herhangi birinden 180.000 ve üzeri puan
alan adaylar LYS’ ye katılabilirler.
•LYS konuları tüm lise müfredatını kapsayacak şekilde
hazırlanır.
•LYS 4 farklı günde 5 farklı oturumda yapılır.
•Öğrenciler girmek istedikleri bölümlere göre en az 2 LYS
sınavına girmek zorundalar.
•Adaylar tercih edecekleri programın puan türüne göre o puan
türünü oluşturan sınav oturumlarına katılırlar.
2015 LYS SINAV TAKVİMİ
SINAV ADI
SINAV TARİHİ
2015-LYS 4
(Sosyal Bilimler)
13 Haziran 2015
2015-LYS 1
(Matematik)
14 Haziran 2015
2015-LYS 5
(Yabancı Dil)
14 Haziran 2015
2015-LYS 2
(Fen Bilimleri)
20 Haziran 2015
2015-LYS 3
(Edebiyat-Coğrafya)
21 Haziran 2015
2.Aşama
Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)
LYS’ nin Genel Özellikleri:
• Adaylar katılmak istedikleri sınav oturumlarını LYS başvurusu
sırasında belirtmek zorundadırlar. Aday başvurusu sırasında
belirtmediği oturuma katılamaz.
• Yabancı Dil Sınavı dışındaki sınavlarda birden fazla test
bulunmaktadır. Her test için ayrı test kitapçığı bulunmaktadır.
• Sınav sırasında her test kitapçığının ayrı süresi vardır. Bu süre
bitmeden diğer soru kitapçığı verilmez. Kitapçık değişimi
sırasında ara verilmeden sadece test kitapçıkları değiştirilerek
sınavın devamı sağlanır.
• Sınav sırasında her test kitapçığı için ortak cevap kâğıdı
kullanılır.
LYS Puanlarının Hesaplanması
•
LYS’ de uygulanan her test ayrı ayrı değerlendirmeye alınır ve her test için bir
standart puan hesaplanır.
•
Bu standart puanlar ile test ağırlıkları kullanılarak adayların Ağırlıklı LYS
puanları (ALYS) hesaplanır. ALYS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü
100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek LYS puanları oluşturulur.
•
LYS’ de tercih edilecek programın puan türünde 180.00 ve üzeri puan alan
adaylar bu programı tercih hakkı kazanır.
•
2015 ÖSYS’de yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların
Ortaöğretim Başarıları Puanları(OBP) dikkate alınacaktır.
•
Yerleştirme puanlar hesaplanırken tüm adayların OBP’leri 0,12 katsayısıyla
çarpılacaktır.
LYS Puan Türleri ve Ham Puan Oluşum Ağırlıkları
Testlerin Ağırlıkları (% Olarak)
TürkçeMatematikYabancı Dil (YD) Türkçe-Sosyal
Matematik (TM) Fen (MF)
Puanı
(TS) Puanı
Puanı
Puanı
Alan Türü
Puan
Türü
MF-1
MF-2
MF-3
MF-4
TM-1
TM-2
TM-3
TS-1
TS-2
DİL-1
DİL-2
DİL-3
YGS
LYS
Türkçe
Temel
Matematik
Sosyal
Bil.
11
11
11
11
16
11
11
14
5
5
7
6
Türkçe
Temel
Matematik
Sosyal
Bil.
14
14
14
16
14
10
5
7
10
5
5
5
25
22
18
10
8
7
18
22
25
Türkçe
Temel
Matematik
Sosyal
Bil.
Fen Bil.
Türk Dili
ve Ed.
Coğrafya1
Tarih
Coğrafya2
13
18
10
6
12
11
5
5
15
25
8
5
15
15
7
5
Türkçe
Temel
Matematik
15
25
40
6
7
7
Fen Bil. Matematik
8
13
11
9
Fen Bil. Matematik
Sosyal Bil. Fen Bil.
9
13
28
26
16
13
22
5
5
5
Geometri
Fizik
Kimya
Biyoloji
13
7
5
11
10
13
13
13
6
12
14
9
5
12
15
5
Geometri
Türk Dili ve Ed.
Yabancı Dil
65
50
20
Coğrafya1
7
8
10
Felsefe
Gr.-D.K
Ahl.Bl.
15
10
LYS – 1
Matematik Sınavı:
Matematik testi
Geometri testi
TOPLAM
: 50 Soru, 75 dakika
: 30 Soru, 60 dakika
: 80 Soru, 135 dakika
Notlar:
1) Matematik ve Geometri testleri için ayrı soru kitapçıkları
kullanılacaktır.
2) Cevap Kağıdı iki test için ortak olacaktır.
3) Geometri testindeki soruların 8 tanesi Analitik Geometri
sorusu olacaktır.
LYS – 2
Fen Bilimleri Sınavı:
Fizik testi
:30 Soru, 45 dakika
Kimya testi
:30 Soru, 45 dakika
Biyoloji testi :30 Soru, 45 dakika
TOPLAM
:90 Soru, 135 dakika
Notlar:
•
Fizik, Kimya ve Biyoloji testleri için ayrı soru kitapçıkları
kullanılacaktır.
•
Cevap Kağıdı üç test için ortak olacaktır.
LYS – 3
Edebiyat - Coğrafya Sınavı:
Türk Dili ve Edebiyatı testi
Coğrafya-1 testi
TOPLAM
: 56 Soru, 85 dakika
: 24 Soru, 35 dakika
: 80 Soru, 120 dakika
Notlar:
•
Türk Dili ve Edebiyatı testi ile Coğrafya-1 testi için ayrı
Soru Kitapçıkları kullanılacaktır.
•
Cevap Kağıdı iki test için ortak olacaktır.
LYS – 4
Sosyal Bilimler Sınavı:
Tarih testi
: 44 Soru, 65 dakika
Coğrafya-2 testi
: 14 Soru, 20 dakika
Felsefe Grubu
Din Kültürü ve Ahlak : 32 Soru, 50 dakika
Bilgisi testi
TOPLAM
: 90 Soru, 135 dakika
Notlar:
•
Tarih, Coğrafya-2 ve Felsefe Grubu testleri için ayrı Soru
Kitapçıkları kullanılacaktır.
•
Cevap Kağıdı üç test için ortak olacaktır.
LYS – 5
Yabancı Dil Sınavı:
Yabancı Dil testi
: 80 Soru, 120 dakika
Notlar:
•
Yabancı Dil testi İngilizce, Almanca ve Fransızca
dillerinde hazırlanacaktır.
•
Yabancı Dil testi için tek Soru Kitapçığı ve tek Cevap
Kağıdı kullanılacaktır.
ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP) NASIL
HESAPLANACAKTIR?
•
Türkiye geneli değerlendirmeye esas alınarak, ortaöğretim bitirme notları (100
üzerinden diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP)
dönüştürülecektir
•
50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu
için de OBP 500 olacaktır.
•
50’nin altında olan diploma notları 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır.
•
Bu şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde on ikisi (0,12)
merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı
hesaplanacaktır.
•
Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun
olanların OBP'leri, alanlarında bir yükseköğretim programına yerleştirilirken
ayrıca 0,06 ile çarpılarak yerleştirme puanlarına eklenecektir.
•
Sonuç olarak en düşük notlara sahip bir öğrenciye okuldan 30 puan gelirken
(0,12x250=30) en yüksek OBP’ye sahip bir öğrenciye okuldan 60 puan
(0,12x300=60) gelecektir.
ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP) NASIL
HESAPLANACAKTIR?
•
2013-YGS/LYS sonucuna göre, kontenjansız açık öğretim programları hariç
bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirmeyle (Ek Yerleştirme
dâhil) veya özel yetenek sınavıyla kayıt hakkı kazanmış adaylar, kayıt
yaptırmamış veya kayıtlarını sildirmiş olsalar bile, 2014-YGS/LYS‘ye
girdikleri takdirde OBP'leri 0,06 ve kendi alanında ek puanlı bir programa
yerleştirilirken ayrıca 0,03 katsayısıyla çarpılacaktır.
•
2013- YGS/LYS’ ye girmiş ve 2013 YGS/LYS puanı ile bir yükseköğretim
programına yerleştirilmiş adaylardan, 2012-2013 öğretim yılında
ortaöğretim kurumlarından mezun olamadıkları için yerleştirildikleri
yükseköğretim programına kayıtlarını yaptıramayanlardan durumlarını
resmî bir belge ile ÖSYM'ye bildirmiş olanlar, 2013-ÖSYS'de
yerleştirilmemiş adaylar gibi işlem göreceklerdir.
•
2013 YGS/LYS puanına göre bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş
olan adaylar, 2014-ÖSYS'de sınavsız geçişle bir yükseköğretim
programına yerleştirilirken bu adayların OBP'lerinde herhangi bir
değişiklik yapılmayacaktır. 2013-ÖSYS'de sınavsız geçiş ile bir
yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2014-ÖSYS'de OBP‘
lerine uygulanacak katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
KATSAYI UYGULAMASI
• Okul puanları hesaplanırken tüm adayların OBP’si 0,12 ile çarpılır.
• Meslek lisesi mezunları kendi alanlarındaki programları tercih ettikleri
takdirde OBP’leri 0,06 ek katsayısı ile çarpılarak (en fazla 30, en az 15
puan gelecektir.) ve bulunan değer 0,12 ile çarpılan puana
eklenecektir. Yani toplamda (0,12+0,06=0,18) en fazla 90 puan
gelecektir.
YENİ DÜZENLEME
• Tercihler sonucu bir programı kazanıp da gitmeyen (açık
öğretim kontenjansız bölümleri ile sınavsız geçiş hariç)
öğrencilere o sene tekrar sınava girdikleri takdir de 0,12
katsayısı yerine 0,06 katsayısı uygulanacaktır. Aynı şekilde
varsa ek katsayı 0,06 yerine 0,03 katsayısı uygulanacaktır.
FINDIKLI MESLEKİ ve TEKNİK
EĞİTİM MERKEZİ
TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR
DİLERİZ……
Download

2015 sınav sistemi sunusu