1. What is the market for the solution?
Potenciálnych trh, na ktorom je možné uplatniť riešenie reprezentujú malé a stredné e‐shopy, freelanceri, bežní ľudia (zamestnaní aj nezamestnaní), ktorí hľadajú priestor pre svoje osobnostné uplatnenie a možnosti vzdelávania pre kariérny a osobnostný rozvoj a malé a stredné výrobné a nevýrobné podniky, ktoré hľadajú dopyt po svojich tovaroch a službách a tiež kvalitných a kvalifikovaných ľudí. a) 10 - 30% software firiem, 30% výrobných a obchodných firiem,
b) 30 - 50% živnostníkov a malých firiem
c) 30 – 50% zákazníkov, bežných ľudí
2.
a)
b)
c)
Who are the costumers?
Ľudia hľadajúci zamestnanie a možnosti rozvoja
Živnostníci
Malé a stredné podniky
3. Business model
Kľúčový partneri:
Malé e-shopy, pracovné portály, výrobné a nevýrobné spoločnosti, vzdelávacie portály (Verify)
Kľúčové aktivity:
Vytvorenie online platformy, ktorá funguje ako prepojenie medzi existujúcimi portálmi
spoločností, e-shopmi a pracovnými portálmi. Táto platforma funguje ako sociálna sieť pre
prepojenie zainteresovaných zložiek a vytvorenie trhoviska pre dopyt a ponuku tovarov,
služieb a ľudského kapitálu.
Hodnota pre zákazníka:
Jednotlivci získavajú možnosť ako predať samých seba a svoje skúsenosti a schopnosti
a nakúpiť tovary a služby, ktoré nevyhnutne potrbujú/hľadajú.
Výrobné a nevýrobné spoločnosti získavajú nový priestor pre ponuku svojich produktov
a priame prepojenie a možnosť interaktívne komunikovať so zákazníkom a potenciálnymi
partnermi.
E-shopy, ktoré majú problém s marketingom a presadením sa na trhu získavajú komplexné
zastrešenie v oblasti marketingovej podpory a prepojenie a možnosť komunikovať so
zákazníkmi novým spôsobom.
Vzťahy so zákazníkmi:
Komunikácia so zákazníkmi prebieha pomocou nástrojov online marketingu na internete,
sociálnych sieťach a tiež oslovením prostredníctvom obchodníkov (predovšetkým firemní
klienti)
Náklady súvisiace so získaním zákazníka predstavujú náklady na online marketing a mzdové
náklady spojené so zamestnávaním obchodných zástupcov, ktorí ponúkajú produkt
„PRESKOČ“ priamym oslovením zákazníka.
Zákaznícke segmenty:
E-shopy, výrobné a nevýrobné firmy, jednotlivci a freelanceri
Kľúčové zdroje:
Strategický investor, ventures capital, zákazníci
Distribučné kanály:
Najvýznamnejší distribučný kanál je osobný predaj – (C2C), resp. odporúčanie a elektro
Online priamy a nepriamy predaj, priamy predaj pomocou registrovaných členov, obchodných
zástupcov, vernostných programov, a iné (B2B and B2C).
Nákladová štruktúra: Príloha č.1
Tržby: Príloha č.1
4. Direct / Indirect competision
Direct C. a)
b)
c)
d)
E-shopy (lídri na trhu)
Pracovné portály
Personálne agentúry
MLM spoločnosti
Indirect C. a) Sociálne siete
b) E-bazáre
5. USP
Naproti konkurenčným riešeniam ponúka PRESKOČ možnosť zníženia nákladov a zvýšenia efektivity marketingu. Projekt rieši problém v marketingu, ktorý potrebujú stále jednotlivci,
ľudia ale aj veľké spoločnosti pri zavádzaní svojich inovácii na trh, čiže ľudom, zákazníkom.
Klient (spoločnosť, jednotlivec, e‐shop) je zbavený starostí s tvorbou marketingovej stratégie a zároveň získava jednotnú platformu pre predaj svojich tovarov a služieb (firmy a, živnostníci a e‐shopy) a možnosť predať svoje znalosti, schopnosti a skúsenosti a získať vzdelanie. Synergiou, ktorá vznikne vytvorením komplexného trhoviska služieb, tovarov a schopností jednotlivcov a firiem vzniká dopyt na využívanie technológií, čo môže mať za následok celkovú zmenu myslenia a napredovania spoločnosti. Naproti konkurenčným riešeniam vykonáva projekt PRESKOČ aktivity za bezkonkurenčne nízku cenu. 6. Team (pre SK a CZ)
Ing. Ladislav Habina, 46r. – hlavný autor projektu PRESKOČ Mam technické aj humanitárne vzdelanie. Vďaka výkonostnému športu od 1986 som začal „predávať“ svoje výsledky pre sponzorov. 22 rokov podnikám a zažil som finančné vrcholy aj pády. Tvorivosť je moja silná stránka avšak používam reálne okuliare na život okolo seba. Moja ďalšia silná stránka je sociológia lebo som pracoval v podriadených aj nadriadených funkciách: pomocník v stavebníctve, zámočník, tréner lyžovania, personálny poradca, lektor soft skills, živnostník, konzultant v systéme práce, realitný maklér, konateľ, rodič, chatár, organizátor eventov, manžel, taxikár, web architekt, poradca v marketingu. Mám potrebu zlepšovať a zjednodušovať. Môj otec mi povedal: „V jednoduchosti je genialita“ a to ma sprevádza v mojej tvorivosti. Myslím, že „ľudský svet“ zaostáva za technológiami, ktoré by sme mohli viac využívať. Chcem ešte využiť moju empatiu a poznatky a zlepšiť technologické aj ľudské napredovanie ‐ zjednodušiť marketing, cez motivujúce vzdelávanie. Tomáš Turský, 20r. – spoluautor projektu PRESKOČ Vďaka štúdiu na gymnáziu so zameraním na programovanie, som sa zoznámil s týmto oborom, ktorému sa po celý čas aktívne venujem. Mám skúsenosti s rôznymi programovacími jazykmi (ako je C, C++, HTML, CSS, Javascript ... ), s administráciou a tvorbou webových stránok. Za svoju nie dlhú životnú cestu som vystriedal mnoho robôt (rozvoz zeleniny,donášková služba, stavbár, zámočník,), ale aj podnikateľskú príležitosť akou bola prevádzka bufetu v horskej chate , kde po skončení školy sme spoločne s Lacom Habinom pôsobili. Od detstva sa venujem Living history, predovšetkým Indianskej etnografii v praxi a mám mnoho poznatkov o dejinách, filozofií, ich každodennom živote (otestovné na vlastnej koži) a hodnotách severoamerických indiánov, ktoré mi do určitej miery zmenili môj postoj k životu. Mojim cieľom je ísť za svojími cieľmi, chcem v živote robiť niečo čo má zmysel, vytvoriť niečo pre svoje okolie, čo by charakerizovalo moje hodnoty a projekt Preskoč je niečím takým 7. SWOT -
-
SILNÉ STRÁNKY Globálne využitie s možnosťou lokálneho rozbehu, Jedinečnosť myšlienky Osobná skúsenosť s riešenou problematikou Dlhoročná prax v oblasti podnikania Široké portfolio partnerov a kontaktov Široká využiteľnosť Motivácia projektového tímu Komplexnosť riešenia PRÍLEŽITOSTI Súčasný stav spoločnosti Náročnosť marketingu pre male podniky v oblasti stratégie a nákladov spojených s tvorbou marketing Potenciál využívania nových technológií Vytvorenie nového centrálneho trhoviska pre jednotlivé zložky Zvýšenie dostupnosti informácií pre firmy, jednotlivcov a živnostníkov -
-
SLABÉ STRÁNKY Výrazný vplyv lídrov v jednotlivých oblastiach
Finančná náročnosť projektu Zložitosť komunikácie s potenciálnymi zákazníkmi OHROZENIA nepochopenie projektu zložitosť marketingovej komunikácie Možná nevôľa potenciálnych partnerov spolupracovať Spoločnosť nemusí byť pripravená na tento druh zmeny 8. Financial forcast for 2 years Príloha č.1
9. Action plan + main milestones
Mes. 2 3 5 7 9 12 14 16 Termin 2 mes. 1 mes. 2 mes. 2 mes. 2 mes. 3 mes. 2 mes. 2 mes. 18 20 22 2 mes. 2 mes. 2 mes. 24 26 28 2 mes. 2 mes. 2 mes. 30 32 2 mes. 2 mes. Uloha Zalozenie zdruzenia – stanovy, osoby Plan a zoznam partnerov Prieskum, rokovania s partnermi Zmluvy, akcny plan Web + intranet = BETA Marketing, Events, START = Registracia KONTROLA + Plan a zoznam dalsich partnerov Zmeny c.1 Marketing, Events, Registracia Kontrola + Plan a zoznam dalsich partnerov Zmeny c.2 Marketing, Events, Registracia Kontrola + Plan a zoznam dalsich partnerov Zmeny c.3 Marketing, Events, Registracia Zodpovednost Kontrola Kontrola Kontrola Kontrola Kontrola Kontrola Kontrola 
Download

Projekt v PDF