1
ÖSYS Sistemi
1.
YGS ( Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı )
2.
LYS ( Lisans Yerleştirme Sınavı )
2
Birinci Aşama
Yükseköğretime Giriş
Sınavı
(YGS)
3
 15 Mart 2015 Pazar günü sınav yapılacaktır.
 Tek soru kitapçığı ve tek cevap anahtarı ile
yapılacaktır.
(Bu anlamda LYS’ den farklı
çünkü LYS’ de birden fazla soru kitapçığı
kullanılacaktır.)
 Toplamda 160 soru sorulacak ve 160 dakika süre
verilecektir.

( *Her soru için bir ( 1 ) dakika )
4
YGS deki Testler ve
İçerikleri
5
YGS’DEKİ TESTLER VE SORU SAYILARI
TESTLER
DERSLER
SORU SAYISI
TÜRKÇE
TEMEL MAT.
SOSYAL BİL.
FEN BİLİMLERİ
TOPLAM SORU
SAYISI
TOPLAM SORU S.
40
MATEMATİK
28
GEOMETRİ
12
TARİH
15
COĞRAFYA
12
FELSEFE
8
Din kült. Ve
ahlak bilgisi
5
FİZİK
14
KİMYA
13
BİYOLOJİ
13
40
40
40
160
6
Türkçe Testi
40 Soru
 Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Cümle Yorumu,
Anlatım Teknikleri, Paragraf Yapısı, Paragraf Yorumu,
İsimler, Zamirler, Sıfatlar, Zarflar, Edat-Bağlaç-Ünlem,
Eylem – Ekeylem, Tamlamalar, Eylemsi (Fiilimsi)
Sözcük Yapısı ve Ekler, Cümlenin Öğeleri, Eylem Çatısı,
Cümle Türleri, Anlatım Bozuklukları,Ses Bilgisi,
Yazım,Noktalama…gibi
7
Temel Matematik Testi
40 Soru
( 28 matematik;12 Geometri )
Doğal S. ve Tam S., Basamak ve Taban Aritmetiği.,
Bölünebilme Kuralları, EBOB-EKOK, Rasyonel
ve Ondalık S., 1. Derece Denklemler, Basit
Eşitsizlikler, Mutlak Değer, Üslü sayılar, Köklü
Sayılar,Çarpanlara Ayırma, Oran-Orantı,
Problemler, Geometri…vb.
8
Sosyal Bilimler Testi
40
Soru
TARİH: (15 soru) İlk çağ medeniyetleri ( Hititler,
Lidyalılar, Fenikeliler…vb) Eski Türk tarihi
(Hunlar, Göktürkler…vb), İslam tarihi,
Selçuklular, Osmanlı Dev., İnkılap Tarihi.
COĞRAFYA: (12 soru) Dünyanın şekli hareketleri,
Türkiye coğrafyası (Konumu Yeryüzü şekilleri,
İklim, Bitki örtüsü, Tarım, Hayvancılık,
Turizm…vb)
FELSEFE: (8 soru) Temel felsefe kavramları, Felsefe
alanları(Ahlak fels. Bilgi fels.,Estetik fels…vb) ile
ilgili yorum düzeyinde sorular.
9
Fen Bilimleri Testi
Soru
40
FİZİK: (14 soru)Vektör,Kuvvet, Kütle, Isı- Sıcaklık,
Moment, Basit makineler, Ağırlık merkezi,
Elektrik…vb
KİMYA: (13 soru) Bileşikler, Çözeltiler, Çözünürlük,
Madde ve özellikleri, Kimyasal bağlar, Periyodik
cetvel…vb
BİYOLOJİ: (13 soru) Canlıların sınıflaması, Hücre,
Üreme ve Gelişme, canlılar ve çevre…vb
10
Puan Türü ve Testlerin Ağırlıkları
(% olarak)
Türkçe Matematik
YGS-1
20
40
YGS-2
20
30
YGS-3
40
20
YGS-4
30
20
YGS-5
37
33
YGS-6
33
37
Sosyal
10
10
30
40
20
10
Fen
30
40
10
10
10
20
11
YGS1 ve YGS2 Puan türü ile
Öğrenci Alan Programlar
YGS 1: Bilgisayar programcılığı,bilgisayar
teknolojisi,elektrik teknolojisi,harita ve
kadastro,inşaat teknolojisi, gibi önlisans programları
tercih edilebilir
(matematik ağırlıklı sayısal puanıyla)
YGS 2 :Ebelik, , Hemşirelik,Metal öğr…gibi lisans;
Anestezi, radyoloji, iklimlendirme,kimya teknolojisi
gibi önlisans programları tercih edilebilir.
(fen ağırlıklı sayısal puanıyla)
12
YGS3 ve YGS4 Puan türü ile
Öğrenci Alan Programlar
YGS 3: Adalet, Basın yayıncılık, Görsel iletişim, GrafikReklam,tıbbi dokümantasyon gibi önlisans programları
tercih edilebilir.
(Türkçe ağırlıklı Sözel puanı)
YGS 4: Zihin-işitme-görme engelliler ögr.
Din
kült.Öğr. gibi lisans; Halı kilim des.,Turizm animasyonu,
Büro yönetimi sekreterlik,aşcılık,halkla ilişkiler ve
tanıtım gibi önlisans programları tercih edilebilir.
(Sosyal ağırlıklı Sözel puanı)
13
YGS5 ve YGS6 Puan türü ile
Öğrenci Alan Programlar
YGS 5: Okul öncesi öğrt. Giyim endüstrisi öğrt.
Sosyal hizmetleri gibi lisans; Basın yayın
teknolojileri,kuyumculuk ve takı tasarımı,İnsan
kaynakları gibi önlisans programları tercih
edilebilir. (Türkçe ağırlıklı Eşit Ağırlık puanı)
YGS 6: Uluslar arası ticaret, finans, Turizmotelcilik,bankacılık sigortacılık gibi lisans ve
İşletme yönetimi, muhasebe,
bankacılık,pazarlama,liman işletmeciliği gibi
önlisans programları tercih edilebilir.
(Matematik ağırlıklı Eşit Ağırlık puanı)
14
YGS 1 2 3 4 5 6 puanıyla öğrenci alan bölümlerde
meslek lisesi
mezunlarının kendi alanlarıyla
ilgili yapacakları tercihlerin AOBP 0,06 ile
çarpılıp ek puan olarak eklenecektir.
AOBP 100 ile 500 arasında olacağından
alınabilinecek
en yüksek ek puan 30
olurken
en düşük ek puan 6 olmaktadır.
15
 YGS Her puan türünde 100 ile 500 arasında bir
puan hesaplanacaktır.
 Önlisans ve Açık Öğretim programlarına giriş
için gerekli taban puan 140,
 Lisans programlarına giriş için ise taban puan
180’dir
16
YGS KISA YOL PUAN HESABI
YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6
TABAN
S.Sayısı
PUAN
98,196 98,196 96,224 96,251 96,830 97,471
TÜRKÇE
40
2,570
2,582
4,715
3,619
4,410
4,071
SOSYAL
40
1,030
1,038
2,837
3,874
1,925
0,986
MAT
40
3,763
2,835
1,722
1,766
2,910
3,302
FEN
40
2,683
3,591
0,821
0,835
0,835
1,705
YGS
500,04 500,04 500,02 500,01 500,03 500,03
YGS Ne İşe Yarar?
• Önlisans programları, tüm Açık Öğretim
programlarını tercih etmek için;
• LYS sınavlarına katılmak için alınacak bir taban
puan için;
• YGS puanlarıyla da öğrenci alan lisans
programlarını tercih etme;
• Buradan alınacak puan LYS puanına eklenerek
nihai puan oluşur.
18
YGS'DE HANGİ TESTTEN KAÇ SORU ÇIKACAK?
Temel Mat. ( 40
Soru )
Sosyal Bil. ( 40 Soru )
Fen Bil. ( 40 Soru )
Türkçe
Matematik
Geometri
Tarih
Coğrafya
Felsefe
Fizik
Kimya
Biyoloji
40
28
12
17
13
10
14
13
13
Toplam 160 Soru Sorulacak. / 160 Dakika
YGS'DE PUANLAR VE TESTLERİN AĞIRLIKLARI
Puan Türü
YGS-1
Türkçe
20%
YGS-2
20%
YGS-3
40%
YGS-4
YGS-5
YGS-6
30%
37%
33%
Mat
40%
Sosyal
10%
30%
10%
20%
30%
20%
33%
37%
40%
20%
10%
Fen
Bölüm Örnekleri
30%
Bilgisayar prog-öğremenliği., makine,
optisyenlik…
40%
Hemşirelik, FTR, Otopsi yardımc.,
kağıt teknolojisi, diyaliz, eczane
hizmetler,anestezi,radyoloji
10%
Adalet, grafik ve reklamcılık, yerel
yönetimler…
10%
İşitme, görme, zihin eng.öğr.,Turizm
animasyonu, çocuk gelişimi, aşçılık…
10%
Okul öncesi öğr, sosyal hizm, grafik
tasarımı, hava lojistiği…
20%
Uluslar arası tic., finans,Tıbbi Dök. ve
aromatik bitkiler, su ürünleri, dış
ticaret…
19
İkinci Aşama
Lisans Yerleştirme
Sınavları
(LYS)
20
 Haziran 2013 de toplam 5 farklı sınav uygulaması
yapılacaktır.
 Bu sınavların her birinde birden fazla farklı test
kitapçığı kullanılacak olup;
birinci test bittikten sonra ikinci-üçüncü teste
geçilecektir.
 Bu sınavlarda her soru için 1,5 dakika verilmiş
olacaktır.
21
LYS Sınav Günlüğü
 15 Haziran 2012 Cumartesi
Sabah
Oturumu: sosyal bilimler sınavı
 16 Haziran 2013 Pazar
sabah Oturum:
matematik geometri
 16 Haziran 2013 Pazar
öğleden
sonra Oturumu: yabancı dil sınavı
22
LYS Sınav Günlüğü
 22 Haziran 2013 Cumartesi
Sabah
Oturumu: Fen bilimleri Sınavı
 23 Haziran 2013 Pazar
Sabah
Oturumu:Edebiyat coğrafya Sınavı
yapılacaktır.
23
YENİ SINAV SİSTEMİNDE 17 PUAN TÜRÜ OLACAK.
YGS
LYS
YGS – 1
MF – 1
YGS – 2
MF – 2
YGS – 3
MF – 3
YGS – 4
MF – 4
YGS – 5
TM – 1
YGS – 6
TM – 2
4 Yıllık
Bölümler
TM – 3
TS – 1
AÖF + MYO + Meslek L. Lisans Böl.
( Okul Öncesi Öğrt, Tesisat Öğrt…)
TS – 2
DİL – 1
DİL – 2
24
LYS PUAN TÜRLERİ
1. MF Grubu Puan Türleri (SAY-2 yerine kullanılacak)
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
Puan
Türü
LYS-1
YGS
LYS-2
Türkçe
Tem.
Mat
Sos.
Bil
Fen
Bil.
Mat.
Geo.
Fiz.
Kim.
Biy.
MF-1
11
16
5
8
26
13
10
6
5
MF-2
11
11
5
13
16
7
13
12
12
MF-3
11
11
7
11
13
5
13
14
15
MF-4
11
14
6
9
22
11
13
9
5
MF-1
MF-2
MF-3
MF-4
puan
puan
puan
puan
türü
türü
türü
türü
Matematik Ağırlıklı Temel Bilim Programları için,
Fen Ağırlıklı Temel Bilim programları için,
Sağlık Bilimleri programları için,
ise Mühendislik ve Teknik Programlar için
Not: YGS’de elde ettiğiniz netlerin %40’ı LYS’ye aktarılacaktır.
25
LYS PUAN TÜRLERİ
2. TM Grubu Puan Türleri (EA-2 yerine kullanılacak)
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
Puan
Türü
LYS-1
YGS
LYS-3
Türkçe
Tem.
Mat
Sos.
Bil
Fen
Bil.
Mat.
Geo.
TD ve
Edb.
Coğ-1
TM-1
14
16
5
5
25
10
18
7
TM-2
14
14
7
5
22
8
22
8
TM-3
15
10
10
5
18
7
25
10
TM-1 puan türü az da olsa Matematik ağırlıklıdır.
TM-2 puan türünde Matematik ile Türkçe-Edebiyat eşit ağırlıklıdır.
TM-3 puan türü az da olsa Türkçe-Edebiyat ağırlıklıdır.
Not: YGS’de elde ettiğiniz netlerin %40’ı LYS’ye aktarılacaktır.
26
LYS PUAN TÜRLERİ
3. TS Grubu Puan Türleri (SÖZ-2 yerine kullanılacak)
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
Puan
Türü
LYS-3
YGS
LYS-4
Türkçe
Tem.
Mat
Sos.
Bil
Fen
Bil.
TD ve
Edb.
Coğ-1
Tar.
Coğ-2
Fel.
Gr.
TS-1
13
10
12
5
15
8
15
7
15
TS-2
18
6
11
5
25
5
15
5
10
TS-1 puan türü sosyal programlar için,
TS-2 puan türü dil (Türkçe, edebiyat) ve tarih programları için
Not: YGS’de elde ettiğiniz netlerin %40’ı LYS’ye aktarılacaktır.
27
LYS PUAN TÜRLERİ
4. Yabancı Dil Grubu Puan Türleri
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
Y.DİL
YGS
Puan Türü
Türkçe
Temel Mat
Sos. Bil.
Fen Bil.
Yab. Dil
DİL-1
15
6
9
5
65
DİL-2
25
7
13
5
50
DİL-3
48
7
20
5
20
Not: YGS’de elde ettiğiniz netlerin puan türüne göre LYS’ye katkısı
farklıdır.
28
Matematik+Geometri Sınavı
Matematik
testi
Geometri
testi
50 Soru
75 dakika
30 Soru
(8’i analitik
Geometri)
45 dakika
TOPLAM
80 Soru
120 dakika
29
Matematik+Geometri Sınavı
 Matematik soruları:(50 soru)
Örnek Konular: Fonksiyon, 2. Derece Denklemler, Parabol, 2.
Derece Eşitsizlikler, Logaritma, Matris-Determinant,
Permütasyon, Kombinasyon, Binom, Olasılık...Vb
 Geometri-Analitik Geometri soruları:(30 S.)
22 Geometri ve 8 analitik geometri sorusunun daha çok
bilgi+yorum ölçen soru olması beklenmektedir.
Örnek konular: Üçgende Benzerlik,Çokgenler – Dörtgenler, Paralel
ve Eşkenar Dörtgen, Yamuk – Deltoit, Kare ve Dikdörtgen,
Çemberde Açılar, Çemberde Uzunluk, Daire, Katı Cisimler, elips,
çember denklemi
Not: Yukarıda sıralanan konular tüm Matematik ve
Geometri sınavı konularını içermemektedir.
30
Fen Bilimleri Sınavı
Fizik testi
30 Soru
45 dakika
Kimya testi
30 Soru
45 dakika
Biyoloji testi
30 Soru
45 dakika
TOPLAM
90 Soru
135 dakika
31
Fen Bilimleri Sınavı
FİZİK : Basit Harmonik Har.,İtme ve Momentum,
Durgun Elektrik, Elektriksel Kuvvet, Elektrik AlanPotan En. Kondonsatörler, Elektirk Akımı,
Manyetizma, Elektromanyetik İndik, Yay ve Su
Dalgaları…
KİMYA: Tepkimelerde Hız ve Denge, Çözünürlük
Dengeleri, Asit ve Bazlar-2, Elektrokimya,
Hidrokarbonlar,Gazlar, Radyoaktifler…
BİYOLOJİ : Solunum, Sindirim, Boşaltım, İskelet-KasÖrtü Sistemleri, Endokrin Sistemler, Sinir Sistemleri
ve Duyu Org., Üreme ve Gelişme, Kalıtım, Populasyon
Genetiği, Evrim
32
MF1 ile öğrenci alan prog:(mat-geo ağırlıklı bil.)
Astronomi,Endüstriyel tasarım,finans matematiği,
mimarlık,istatistik, mat/öğr…vb
iç
MF2 ile öğrenci alan prog:(fen-mat ağırlıklı bil)
Biyoloji/öğr.,deri müh.fizik/ögr., kimya/öğr/müh,su
ürünleri…
MF3 ile öğrenci alan prog:(fen-mat ağırlıklı-sağlık)
Tıp, diş hekimliği,eczacılık…
MF4 ile öğrenci alan prog:(mat-fiz-geo ağırlıklı müh.)
Bilgisayar, elektrik elektronik,makine, mekatronik…
Mühendislikleri,
33
Edebiyat, Coğrafya Sınavı
Türk D. ve Ed. testi
56 Soru 85 dakika
Coğrafya-1 testi
24 Soru 35 dakika
TOPLAM
80 Soru 120 dakika
34
Edebiyat- Coğrafya1 Sınavı
Edebiyat konuları: İslam Öncesi Türk ed.,
İslam etkisindeki Türk ed.,Divan ed.,
Halk
ed.batı ed. edebi akımlar, Tanzimat, Servet-i
Fünun, Milli ed…vb
Cografya1: Türkiye coğrafyası konularının
yoğunlukta olması beklenirken, bunun yanında
dünyanın iklimi, bitki örtüsü,şekli ve
hareketlerinden de soru gelmektedir.
35
TM1 ile öğrenci alan prog. (Mat ağırlıklı)
Çalışma Ekonomisi,İktisat,İşletme,
Ekonometri.(ekonomi böl.)
TM2 ile Öğrenci alan prog. (Mat-edeb. Ağırlıklı)
Kamu Yön.,Hukuk,Uluslar arası iliş.,Siyaset
bilimi,Sınıf öğr.,iç mimar- tas.
TM3 ile Öğrenci alan prog. (Edeb-Mat. Ağırlıklı)
PDR,Psikoloji,Sosyoloji,Felsefe,Arkeoloji,vb
36
Sosyal Bilimler Sınavı
Tarih testi :
44 Soru
65 dakika
Coğrafya-2
testi :
14 Soru
20 dakika
Felsefe Grubu
testi:
32 Soru
50 dakika
TOPLAM :
90 Soru
8
8
8
8
psikoloji
Sosyoloji
Mantık
Din kültürü
135 dakika
37
Sosyal Bilimler Sınavı
 Tarih Konuları: İlk çağ uyg.,Genel Türk T.,İslam
T.,Türkiye T.,Osmanlı,Kurtuluş T., İnkılap
T.,Güncel olaylar.
 Coğrafya 2 Konuları: Türkiye ve dünya coğrafyası
 Felsefe Grubu: Psikoloji, sosyoloji, mantık,din
kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin
müfredatından temel düzeydeki lise ders
konuları.
38
TS Grubu Puan Türleri
TS1:(sosyal bilimler ağırlık-Tar-Cog-Fels Gr)
Arkeoloji ve sanat tar.,Basın yayın,
Coğrafya/öğr.,Gazetecilik, Halkla iliş.ve ta.
sinema tv,sosyal bilg.öğr…vb
TS2:(TDE ve Türkçe ağırlıklı)
TDE/Türkçe öğrt.,Halkbilim,Tarih/Öğrt.,
Sümeroloji,Sanat tar.,Hititoloji…vb
39
Yabancı Dil Puan Türleri
Dil1 :Alman dil edb./Öğrt,Amerikan kül.ed,. İngiliz
dil edb./Öğrt.,
Fransız Dil ve edb.,Mütercim ter., Çeviribilim,
dilbilim,Turist rehb.,
Dil2 :Arnavutça, Arap dil, Boşnak, Bulgarca Yunan,
Fars, Gürcü, Hırvat, Hungaroloji, İspanyol, Japon,
Leh, Latin, Yunan dil-edb./öğr
40
Hangi Alan Mezunu Hangi Sınava
Girerse İyi Olur
 Sayısal alan mezunları:
YGS, LYS1 (Mat-Geo), LYS2(Fen Bil)
 Eşit Ağırlık alan Mezunları:
YGS, LYS1 (Mat-Geo), LYS3(Ed-Coğ.)
 Sözel alan mezunları:
YGS, LYS3 (Ed-Coğ.), LYS4 (Sosyal Bil)
 Yabancı Dil alan mezunları:
YGS, LYS5 (Yabancı Dil)
41
Psik. Dan. Reh. Bölümü okumak isteyen öğrenci
NİSAN ayında YGS’ ye girecek.
Haziran ayında ayrı günlerde LYS’ye girecek. (TM-3 Puanı)
LYS - 1
Toplam Soru
Matematik
Geometri + Analitik
Süre
80 Soru
LYS - 3
Toplam Soru
50
75
22+8
45
120 Dk.
Süre
80 Soru
Türk Dili ve Edeb.
56
85
Coğrafya - 1
24
35
120 Dk.
42
Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı
Puanı (AOBP) Değer
Aralıkları
 Adayların 100 üzerinden hesaplanan ortaöğretim
bitirme notları 5 ile çarpılarak OBP ye
dönüştürülür.
 250-500 arasında hesaplanan OBP 0,12 ile
çarpılacak ve en son 30-60 puan aralığında AOBP
ortaya çıkacaktır.
43
Yerleştirme puanları
 LYS ve YGS deki her puan türünden alınabilinecek en
yüksek puan 500 olacaktır. AOBP den de alınabilecek
en yüksek puan 60 olacağından, yerleştirmede
karşımıza çıkabilecek
en yüksek puan 560 olacaktır.
 Örnek; Tıp fakültesine girmek isteyen bir öğrenci MF3
puan türündeki tüm soruları doğru cevaplarsa 500
MF3 puanı ve eğer okul birincisi ise 60 puan da
okuldan alarak toplam 560 puan almış olacak.
44
AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRME
Açık öğretim Okul Öncesi Öğretmenliği programını yalnız Kız
Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Bakımı ile
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarından mezun olan ve YGS
puan türlerinin en az birinden 140 ve üzeri puan alan adaylar
tercih edebilirler. Yerleştirmede adayın en yüksek YGS puanı
kullanılacaktır.
Açık öğretim İngilizce Öğretmenliği programını tercih edebilmek
için Dil-1(İngilizce) puanının en az 180 olması gerekir.
Açık öğretimin kontenjanı bulunan programlarını tercih
edebilmek için ilgili YGS puanının en az 140 olması
gerekir(sınavsız geçiş sonrası boş kalan kontenjanlar için)
Açık öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına YGS puan
türlerinin en az birinden 140 ve üzeri puan alan adaylar tercih
ettikleri takdirde yerleştirileceklerdir.
45
ÖZEL YETENEK SINAVI İLE SEÇME YÖNTEMİ
Özel yetenek gerektiren programlara
başvurular doğrudan yüksek öğretim
programının bağlı bulunduğu yüksek öğretim
kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme
işlemleri de ilgili yüksek öğretim kurumu
tarafından yürütülür.
46
ÖSYS’DE ÖZEL DURUMU BULUNAN
ADAYLAR
1- Okul birincileri: Mezun olunan yıl için okul birincisi
kontenjanından yararlanırlar.
2- TÜBİTAK yarışmalarında başarılı olan adaylar: Katıldıkları
ve derece aldıkları alanlarla ilgili ek puan alırlar. Bu puan
ve derece ÖSYM’ye ilk müracaat edilen yıl için
geçerlidir. Bu durumla ilgili olarak özel durumu olan
öğrenci TÜBİTAK’a bir dilekçe ile başvuru yapmalı ve
bilgilerinin ÖSYM’ye ulaştırılmasını sağlamalıdır.
3- Spor :Milli sporcu belgesi olan adayların LYS
değerlendirilmeden önce bu belgeyi ÖSYM’ye
göndermeleri ve YGS’ ye girmiş olmaları gerekmektedir.
47
Öğrencilere Öneriler
*YGS, yerleştirme puanına %40 katkı sağlamaktadır.
Öğrencilerin bu konuları mutlaka özümlemeleri
gerekmektedir.
*Soru sayısındaki artış mevcut konuların daha ayrıntılı
sorulmasını gerektirebilir. Konularda önemli önemsiz
ayrımı yapılmamalıdır.
*Fen puanlarının sayısal içerisindeki yüzdesi arttığından
sayısal öğrencileri fen derslerini önemsemelidirler.
*EA öğrencileri için fen testlerinin, Sözel öğrencileri için
Mat testlerinin puan değeri azaltılmıştır.Bu
öğrencilerin kendi alanlarına daha yoğunluk vermeleri
faydalı olacaktır.
48
BOĞAZİÇİ MESLKEİ VE
TEKNİK ANADOLU LİSESİ
REHBERLİK SERVİSİ
49
Download