SĠVAS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ADAY MEMUR EĞĠTĠMĠ
SINAV SONUÇLARI
Sıra No:
Adı Soyadı
Ünvanı:
Görev Yeri:
Temel Eğitim
Hazırlayıcı Eğitim
1
Akif YILMAZ
ġoför
Gürün Devlet Hastanesi
100
100
2
Ali CEYLAN
Fizyoterapist
Sivas Numune Hastanesi
98
98
3
Aslıhan KORKMAZ
HemĢire
Yıldızeli Devlet Hastanesi
87
98
4
Aysel AKBULUT
HemĢire
Divriği Devlet Hastanesi
98
100
5
AyĢegül KATAROĞLU
HemĢire
Kangal Devlet Hastanesi
92
96
6
AyĢe EKĠCĠ
HemĢire
Gürün Devlet Hastanesi
99
100
7
AyĢe Nur BARAKLI
HemĢire
Sivas Numune Hastanesi
84
98
8
AyĢe ġAHĠN
HemĢire
Yıldızeli Devlet Hastanesi
84
98
9
AyĢe ÜLGER
HemĢire
Yıldızeli Devlet Hastanesi
85
98
10
AyĢenur ÖZKOÇAK
Sağlık Memuru
Zara Devlet Hastanesi
100
100
11
Betül ÇERĠK
DiĢ Tabibi
SuĢehri Devlet Hastanesi
99
98
12
Buket BAġTUĞ
Acil Tıp Teknikeri
Yıldızeli 3 Nolu (Yavu) Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
100
99
13
BüĢra SIĞIRCI
Acil Tıp Teknisyeni
Yıldızeli 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
100
99
14
Ceylan AKGÜL
Sağlık Memuru
Kangal Devlet Hastanesi
91
97
15
Ebru ĠNCE
HemĢire
Divriği Devlet Hastanesi
98
100
16
Ebru TÜRKOĞLU
HemĢire
Sivas Numune Hastanesi
99
100
17
Eda AYDOĞDU
HemĢire
SuĢehri Devlet Hastanesi
99
100
18
Elif ARSLAN
HemĢire
Divriği Devlet Hastanesi
97
98
19
Eren ERDOĞAN
DiĢ Tabibi
Gürün Devlet Hastanesi
100
100
20
Esergül ÖZDEMĠR
Mühendis
Sivas Numune Hastanesi
89
97
21
Esra ESĠN
HemĢire
Sivas Numune Hastanesi
97
99
22
Ezgi TÜZÜN
Acil Tıp Teknisyeni
Gürün 3 Nolu (Yazyurdu) Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
100
98
23
Fatih KILIÇASLAN
HemĢire
Sivas Devlet Hastanesi
95
100
24
Fatma ÇEPER
HemĢire
Sivas Numune Hastanesi
100
99
25
Fatma KAMAN
HemĢire
Zara Devlet Hastanesi
100
97
26
Fatma KAYA
Sağlık Memuru
Sivas Devlet Hastanesi
98
99
27
Fatma YĠĞĠT
Ebe
Divriği Devlet Hastanesi
98
99
28
Filiz YILMAZ
Acil Tıp Teknikeri
Sivas 8 Nolu (Yıldız) Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
89
97
29
Fulya ÖNCÜLOKUR
DiĢ Tabibi
Kangal Devlet Hastanesi
92
93
30
Gamze ÖZDEMĠR
HemĢire
Zara Devlet Hastanesi
100
100
31
Gamze ÖZDEMĠR YILDIRIM HemĢire
Sivas Numune Hastanesi
85
98
32
Hakan AKDAĞ
Sağlık Memuru
SuĢehri Devlet Hastanesi
99
100
33
Hakan TAġKIRAN
Tabip
Ġl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi
91
100
34
Hamdi ÖZCAN
Acil Tıp Teknisyeni
Gürün 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
98
100
35
Hasan ġAHĠN
Acil Tıp Teknisyeni
Ġmranlı 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
98
100
36
Hatice DEMĠR
DiĢ Tabibi
SuĢehri Devlet Hastanesi
99
98
37
Ġbrahim KOYLAN
Sağlık Memuru
Gürün Devlet Hastanesi
100
99
38
Ġnci ERBASAN
Acil Tıp Teknisyeni
Kangal 4 Nolu (Çetinkaya) Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
99
98
39
Ġrfan DĠLMEN
HemĢire
Kangal Devlet Hastanesi
87
99
40
Mehmet Alptekin ACAR
Tabip
Sivas 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
92
99
41
Mehmet Çağrı CERAN
DiĢ Tabibi
Sivas Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
90
99
42
Meryem KELEKCĠ
HemĢire
SuĢehri Devlet Hastanesi
99
100
43
Mustafa BOYRAZ
Sağlık Teknikeri
Sivas Numune Hastanesi
94
100
44
Nadir KOÇKAR
Uzman Tabip
Sivas Devlet Hastanesi
86
98
45
Nazan YILMAZ
Acil Tıp Teknikeri
Sivas 8 Nolu (Yıldız) Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
89
100
46
Özge KURT
Bilgisayar ĠĢletmeni
Sivas Sağlık Müdürlüğü
100
99
47
RüĢan SÜMBÜLOĞLU
Tabip
Zara Devlet Hastanesi
100
100
48
Sefa TÜVAR
Sağlık Memuru
Gürün Devlet Hastanesi
100
100
49
Semiha BUYRAZ
Acil Tıp Teknikeri
ġarkıĢla 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
92
100
50
Semra KAYABAġI
HemĢire
SuĢehri Devlet Hastanesi
99
100
51
Sibel BAYRAM
Acil Tıp Teknikeri
Sivas 8 Nolu (Yıldız) Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
98
100
52
Sinem AKKASAR
Tabip
Sivas 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
85
98
53
Sinem KARAKUZU
Psikolog
Sivas Devlet Hastanesi
96
99
54
Sümeyye KARA
Acil Tıp Teknisyeni
Zara 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
100
99
55
ġerife KĠBAROĞLU
Acil Tıp Teknisyeni
Yıldızeli 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
100
99
56
Tuğba ATEġ
HemĢire
Divriği Devlet Hastanesi
97
100
57
Turan KIZILENĠġ
Tabip
Kangal Devlet Hastanesi
95
100
58
Zuhal ARSLAN
Tabip
Gemerek Devlet Hastanesi
100
100
59
Ali ASLANKAYA
HemĢire
Kangal Devlet Hastanesi
73
99
60
AyĢegül YILDIZHAN
Sosyal ÇalıĢmacı
Sivas Devlet Hastanesi
95
98
61
BüĢra DĠKMEN
HemĢire
Gürün Devlet Hastanesi
94
100
62
Cansu UÇA
HemĢire
Kangal Devlet Hastanesi
88
99
63
Çağatay METĠN
Tabip
Sivas 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
89
95
64
Çağlar ADIGÜZEL
Tabip
Yıldızeli 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
93
97
65
Derya AÇIKGÖZ
DiĢ Tabibi
Divriği Devlet Hastanesi
91
98
66
Didem YILDIZ
HemĢire
Yıldızeli Devlet Hastanesi
83
97
67
Dilek PARLAKYILDIZ
Fizyoterapist
Sivas Devlet Hastanesi
95
99
68
Duygu ġENEL
HemĢire
Yıldızeli Devlet Hastanesi
84
98
69
Elif YILDIZ
Sağlık Teknikeri
Sivas Devlet Hastanesi
91
99
70
Fatma SARI
HemĢire
Sivas Devlet Hastanesi
92
99
71
Furkan TAġTAN
Acil Tıp Teknikeri
Zara 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
100
100
72
Gizem DÖġLÜ
HemĢire
Zara Devlet Hastanesi
82
99
73
Gökhan KARAPINAR
Memur
Zara Devlet Hastanesi
100
100
74
Gül ACAR
HemĢire
Gürün Devlet Hastanesi
95
92
75
Halit ERTURHAN
Memur
Sivas Numune Hastanesi
83
95
76
Hamit YILDIRIM
HemĢire
Yıldızeli Devlet Hastanesi
86
95
77
Hatice BULUT
Sağlık Teknikeri
Gürün Devlet Hastanesi
94
100
78
Hilal DURUCAN AYBĠRDĠ
Ebe
Divriği Devlet Hastanesi
92
100
79
Hümyera AKBAġ
Acil Tıp Teknisyeni
Yıldızeli 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
95
99
80
Ġnci ARSLAN
Diyetisyen
Sivas Devlet Hastanesi
95
99
81
Ġlayda YILMAZ
Acil Tıp Teknisyeni
Gürün 3 Nolu (Yazyurdu) Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
73
97
82
Kamil ĠNALKAÇ
Fizyoterapist
Sivas Numune Hastanesi
96
99
83
Kibar KURġUN
Acil Tıp Teknikeri
Gürün 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
70
97
84
Kübra ERZURUM
HemĢire
Sivas Numune Hastanesi
88
100
85
Kübra ÖZDEMĠR
Acil Tıp Teknikeri
Sivas 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
93
99
86
Mehmet DEMĠR
Acil Tıp Teknisyeni
Ġmranlı 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
100
98
87
Mehmet Fethi KAġDAġ
HemĢire
SuĢehri Devlet Hastanesi
100
97
88
Mehmet GÖVSAR
Acil Tıp Teknisyeni
Ġl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi
98
97
89
Mehtap MERT
Acil Tıp Teknikeri
Kangal 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
97
100
90
Merve BAYRAMBAġ
Acil Tıp Teknikeri
Sivas 8 Nolu (Yıldız) Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
92
100
91
Meryem Betül PALUT
Sağlık Memuru
Gemerek Devlet Hastanesi
96
99
92
Metin Sarper KAÇMAZ
Mühendis
Sivas Numune Hastanesi
70
97
93
Mine YILMAZ
Acil Tıp Teknikeri
Yıldızeli 3 Nolu (Yavu) Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
74
92
94
Murat EKĠZ
Acil Tıp Teknisyeni
Ġmranlı 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
99
99
95
Murat Lütfullah DEMĠRCĠ
Sağlık Memuru
SuĢehri Devlet Hastanesi
100
98
96
Murat MERT
HemĢire
SuĢehri Devlet Hastanesi
98
98
97
Münire SERĠN
DiĢ Tabibi
SuĢehri Devlet Hastanesi
96
100
98
Mürsel GÜNEġ
Acil Tıp Teknisyeni
Kangal 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
99
94
99
Nagihan KAYCI
HemĢire
Zara Devlet Hastanesi
91
100
100
Nazlı Hilal GÜLġEN
HemĢire
Divriği Devlet Hastanesi
93
100
101
Necati TALU
Sağlık Memuru
ġarkıĢla Devlet Hastanesi
98
98
102
Nurcan YILDIRIM
Tabip
Ġl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi
93
95
103
Öznur HERDEM
Tabip
Sivas 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
93
95
104
Rıdvan YÜKSEL
Sağlık Memuru
Kangal Devlet Hastanesi
83
98
105
Rumeysa KURT
Sağlık Memuru
Zara Devlet Hastanesi
100
100
106
Safa ÖZDEMĠR
HemĢire
Sivas Numune Hastanesi
91
100
107
Seda YILDIZ
Acil Tıp Teknikeri
ġarkıĢla 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
70
99
108
Sefa ÇALIġKAN
HemĢire
SuĢehri Devlet Hastanesi
97
100
109
Selim ġIK
Tabip
Zara Devlet Hastanesi
100
100
110
Selma KALKAN
Acil Tıp Teknisyeni
Sivas 8 Nolu (Yıldız) Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
85
96
111
ġerife TÜRCAN
Ebe
Zara Devlet Hastanesi
100
100
112
Turan Can ġEN
Acil Tıp Teknisyeni
Gürün 3 Nolu (Yazyurdu) Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
73
97
113
Ülkü KARAPINAR
Memur
Zara Devlet Hastanesi
100
100
114
Yasemin APAYDIN
Acil Tıp Teknikeri
Ġmranlı 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
77
86
115
YeĢim ERGÜN
Acil Tıp Teknisyeni
Kangal 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonu
96
100
116
Alperen Ahmet SÖZEN
Mühendis
Sivas Numune Hastanesi
94
98
117
Ayhan SET
Biyolog
Sivas Numune Hastanesi
94
100
118
AyĢe GÜÇCÜK
DiĢ Tabibi
Divriği Devlet Hastanesi
97
100
119
Berkan AKÇAKAYA
Tabip
Gemerek Devlet Hastanesi
96
100
120
Betül KAYA
Sağlık Memuru
ġarkıĢla Devlet Hastanesi
99
99
121
BüĢra AYDOĞAN
HemĢire
Yıldızeli Devlet Hastanesi
85
100
122
Cansu CEREN GEZENER
DiĢ Tabibi
ġarkıĢla Devlet Hastanesi
97
100
123
Çağlar ÜSTÜN
Tabip
Divriği Devlet Hastanesi
87
100
124
Deniz CANPOLAT
Eczacı
Divriği Devlet Hastanesi
94
99
125
DurmuĢ ABA
HemĢire
Kangal Devlet Hastanesi
91
100
126
Emre KESKĠN
Eczacı
Zara Devlet Hastanesi
99
100
127
Ercan YILMAZ
DiĢ Tabibi
Gemerek Devlet Hastanesi
96
99
128
Esra AKTAġ
Tabip
Kangal Devlet Hastanesi
98
100
129
Ezgi KARAÇUHA
Sağlık Teknikeri
Sivas Numune Hastanesi
98
100
130
Fatma Saliha ATABAY
Psikolog
Sivas Numune Hastanesi
94
98
131
Gamze ARSLAN
Sağlık Memuru
ġarkıĢla Devlet Hastanesi
99
96
132
Gizem TIRAġ
Memur
Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
93
100
133
Gökhan GEZER
HemĢire
Divriği Devlet Hastanesi
90
94
134
Gökmen DAĞ
Memur
Sivas Devlet Hastanesi
94
100
135
Gülsüm BüĢra YILMAZ
HemĢire
Zara Devlet Hastanesi
98
99
136
GülĢah GÖZÜBEK
Sağlık Teknikeri
Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
88
99
137
Hasan KOÇ
HemĢire
Sivas Numune Hastanesi
96
100
138
Handan ÇĠÇEK
HemĢire
Yıldızeli Devlet Hastanesi
88
99
139
Hünkar ÇağdaĢ BAYRAK
Tabip
Divriği Devlet Hastanesi
88
100
140
Ġbrahim Yasin ÇOLAK
Tabip
Zara Devlet Hastanesi
97
100
141
Kadriye SAĞLIK
Tabip
SuĢehri Devlet Hastanesi
99
100
142
Latife ġule UNUTMUġ
HemĢire
Yıldızeli Devlet Hastanesi
88
99
143
Merve AYDOĞAR
HemĢire
Gürün Devlet Hastanesi
97
100
144
Merve MATUR
DiĢ Tabibi
Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
98
100
145
Mihriban ALTUNRENDE
Tabip
Zara Devlet Hastanesi
98
100
146
Musa YENĠYOL
HemĢire
Sivas Numune Hastanesi
87
97
147
Narin YILDIRIM
Sağlık Memuru
SuĢehri Devlet Hastanesi
99
99
148
Necip Oğuzhan ERĠÇEK
Sağlık Memuru
Gürün Devlet Hastanesi
92
100
149
Neslihan SOYBAYRAKTAR
HemĢire
Sivas Devlet Hastanesi
96
100
150
Neslihan TOPCU
HemĢire
Gemerek Devlet Hastanesi
93
99
151
Nilüfer ALTUNBAġ
DiĢ Tabibi
SuĢehri Devlet Hastanesi
99
100
152
Ömer Faruk KUZU
ġoför
Sivas Numune Hastanesi
94
100
153
Ömer Kazim TOPRAK
DiĢ Tabibi
SuĢehri Devlet Hastanesi
96
100
154
Pelin ÖZBEY
DiĢ Tabibi
Gürün Devlet Hastanesi
96
100
155
Selda GÖKSU
Fizyoterapist
Sivas Numune Hastanesi
100
100
156
Selim PARLA
HemĢire
Sivas Devlet Hastanesi
98
100
157
Selver DARICI
HemĢire
Divriği Devlet Hastanesi
91
93
158
Selvihan YILDIZ
HemĢire
Yıldızeli Devlet Hastanesi
88
99
159
Seval YAĞLIPINAR
Ebe
Kangal Devlet Hastanesi
96
100
160
Sevda YOKUġ
HemĢire
Gürün Devlet Hastanesi
83
100
161
Sevilay MUTLU
HemĢire
Sivas Numune Hastanesi
97
100
162
Sinem GÜRBÜZ
Diyetisyen
SuĢehri Devlet Hastanesi
95
100
163
Sümeyye GÜRBÜZ
HemĢire
Divriği Devlet Hastanesi
97
100
164
ġeyda GÖZERĠ
HemĢire
Yıldızeli Devlet Hastanesi
89
100
165
ġeyma ÇALIġKAN
HemĢire
SuĢehri Devlet Hastanesi
95
100
166
ġeyma Selen KARACA
Avukat
Sivas Numune Hastanesi
95
100
167
ġeyma UĞUR
Sağlık Teknikeri
Sivas Numune Hastanesi
100
100
168
Tarık KÖKBUDAK
Hizmetli
ġarkıĢla Devlet Hastanesi
82
96
169
Uğur ARSLAN
HemĢire
Sivas Numune Hastanesi
90
100
170
YeĢim ĠLYAN
Ebe
Divriği Devlet Hastanesi
91
90
171
Yücel GÜLER
ġoför
Gürün Devlet Hastanesi
91
100
172
Zeliha ASLAN
HemĢire
Divriği Devlet Hastanesi
91
93
Download

Sıra No - Sivas İl Sağlık Müdürlüğü