Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel. (52) 585-36-74, [email protected]
Komunikat nr 3
Konferencja naukowa
pt.
Czystość i brud. Higiena w starożytności
Bydgoszcz, 12-13 września 2013 r.
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Komitet Honorowy:
 Prof. dr hab. Andrzej Tretyn – Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 Prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski – Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 Prof. dr hab. Jan Styczyński – Prorektor ds. Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Komitet Naukowy:
 Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Tafil-Klawe – Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 Prof. dr hab. Danuta Musiał – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 Dr hab. Bożena Płonka-Syroka, prof. UMW – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu
 Prof. dr hab. Andrzej Klonder – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 Prof. dr hab. Leszek Mrozewicz – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 Prof. dr hab. Jacek Woźny – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Komitet Organizacyjny:
 Dr hab. n. med. Jacek J. Klawe, prof. UMK – Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 Dr hab. Walentyna Korpalska – Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 Dr Wojciech Ślusarczyk – Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 Mgr Magdalena Brończyk – Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 Mgr Marta Filipczak – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
1 Miejsce obrad:
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 13, budynek A
Sala Posiedzeń im. Prof. Bogdana Romańskiego
Szczegółowy plan obrad:
12 września
 8.30 - 9.30 Rejestracja uczestników
 9.30 - 10.00 Otwarcie konferencji
 10.00 - 11.15 I Sesja – Prowadzenie dr hab. Jacek J. Klawe, prof. UMK
- mgr Dawid Lipiński (Toruń), Brud w języku łacińskim: „squles” i jego inwarianty.
- dr Monika Miazek-Męczyńska (Poznań), „Myjcie się dziewczyny!” – poetyckie zalecenia Owidiusza
dla kochanków.
- dr Tomasz Dreikopel (Olsztyn), Higiena osobista potencjalnych kochanków – wybrane uwagi źródłowe
na marginesie I oraz III ks. „Ars amatoria” Publiusza Owidiusza Nazona.
- dr Magdalena Stuligrosz (Poznań), Higiena przy biesiadnym stole w świecie starożytnych Greków.
- dr Anna Tatarkiewicz (Poznań), Higiena noworodka w starożytnym Rzymie.
Dyskusja - 15 minut
 11.15 - 11.30 Przerwa na kawę
 11.30 - 13.10 II Sesja – Prowadzenie prof. dr hab. Danuta Musiał
- dr Anna Maria Lasek (Poznań), Czystość i brud w „Dionysiaka” Nonnosa z Panopolis.
- dr Anna Marek (Katowice), Wpływ zjawisk klimatycznych na zdrowie człowieka.
- dr hab. prof. UKW Zbigniew Bukowski (Bydgoszcz), Prawna sanitarna ochrona środowiska w okresie
starożytności.
- dr Judyta Iwańska (Warszawa), Witruwiusz i jego wizja „zdrowego miasta”.
- mgr Natalia Małecka (Kraków), Łazienki nad Nilem.
Dyskusja - 25 minut
 13.10 - 13.40 Przerwa na lunch
 13.40 - 15.20 III Sesja – Prowadzenie dr hab. Walentyna Korpalska
- mgr Paulina Szulist (Warszawa), Sauny w rzymskiej Brytanii? Próba identyfikacji i interpretacji „laconicum”
w obrębie założeń rezydencjonalnych
- dr Małgorzata Rygielska (Katowice), Praktyki higieniczne w dawnym Rzymie. O łaźniach w pismach Seneki
i Marcjalisa.
- dr hab. Andrzej Wypustek (Wrocław), Toalety i latryny w świecie rzymskim: aspekty społeczne.
- dr Agnieszka Tomas (Warszawa), Pachnące miasta czy slumsy? Urządzenia sanitarne w cywilnych osiedlach
przy rzymskich bazach wojskowych.
- dr Łukasz Różycki (Gdynia), Higiena w rzymskich obozach wojskowych na przykładzie tekstu „Strategiconu”.
Dyskusja - 25 minut
 15.20 - 15.35 Przerwa na kawę
2  15.35 - 17.15 IV Sesja – Prowadzenie prof. dr hab. Jacek Woźny
- mgr Łukasz Sasuła (Częstochowa), Czystość etniczna w armii wczesnobizantyjskiej.
- mgr Justyna Migoń (Częstochowa), Czystość duchowa jako niezbędny czynnik drogi do zwycięstwa wojskowego
w „Strategikonie” Maurycjusza.
- dr hab. prof. UMK Mieczysław Paczkowski (Toruń), Higiena ciała i czystość duchowa w starożytnym
monastycyzmie chrześcijańskim.
- dr Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn (Olsztyn), Do wód Rzymianie, do wód! O balneoterapii w starożytnych
Bajach i Puteolach.
- dr Henryk Kowalski (Lublin), Lavatio – religijne i higieniczne aspekty obrzędu obmywania w starożytnym Rzymie.
Dyskusja 25 minut
 Bezpośrednio po zakończeniu IV Sesji - krótki spacer po bydgoskiej starówce i zwiedzanie Muzeum Okręgowego
im. Leona Wyczółkowskiego (ul. Grodzka 7-11)
 19.00 - Kolacja w „Restauracji Maestra” (gmach „Opery Nova” ul. Marszałka Focha 5)
13 września
 9.00 - 11.15 V Sesja – Prowadzenie dr hab. prof. UMW/prof. PAN Bożena Płonka-Syroka
- mgr Grzegorz First (Kraków), Woda lecząca – w poszukiwaniu granicy między magią a medycyną w świecie
późnego Egiptu.
- dr Anna Kotłowska (Poznań), Woda jako element narracji w literaturze bizantyńskiej.
- dr Magdalena Paciorek (Warszawa), Jak zdrowemu postępować należy, czyli sposoby zachowania zdrowia za
czasów Korneliusza Celsusa (ok. 53 r. p.n.e-7.n.e.).
- dr Ewa Posz (Katowice), Znaczenie roślin kosmetycznych w utrzymaniu higieny w kulturach starożytnych.
- dr Alicja Drozd-Lipińska (Toruń), mgr Krystian Łuczak (Warszawa/Włocławek), Silphium – cudowny lek
od Apollina dla starożytnego miasta Cyrene.
- mgr Magdalena Aneta Wiszowata (Wrocław), Schludny wygląd, nienaganne obyczaje i czysta wiedza - obraz
antycznego lekarza.
- dr hab. Bartosz Awianowicz (Toruń), Higieja na monetach Mezji i Tracji w II i III w. po Chr.
Dyskusja 30 minut
 11.30 - 11.50 Przerwa na kawę
 11.50 - 14.00 VI Sesja – Prowadzenie dr Wojciech Ślusarczyk
- dr Dorota Gorzelany (Kraków), Rytualna czystość wobec śmierci – przykład pochówków arystokracji
macedońskiej.
- mgr Andrzej Grzegorczyk (Łódź), Szczypczyki toaletowe w grupie olsztyńskiej.
- dr Agnieszka Paulina Lew (Warszawa), Syfilis – etiologia, objawy oraz leczenie według Girolama Fracastora
(1478-1553).
- dr Katarzyna Pękacka-Falkowska (Poznań), Wczesnonowożytna dietetyka – nauka o szczęściu?
- mgr Weronika Szerle, dr Marcin Szerle (Gdynia), Postrzeganie higieny człowieka starożytnego w warstwie
opisowej i ilustracyjnej publikacji okresu międzywojennego.
- mgr Aistis Žalnora (Wilno), The eugenics – the evolution of the race, social hygjene from ancient times to the XX
century.
3 - dr hab. prof. UMW/prof. PAN Bożena Płonka-Syroka, mgr Łukasz Braun (Wrocław), Praktyki medyczne
w okresie prehistorycznym w perspektywie historiografii medycyny, etologii i antropologii kulturowej
Dyskusja 20 minut
 Bezpośrednio po zakończeniu VI Sesji - lunch na do widzenia.
Przewidziany czas wystąpienia - 15 minut
Proponowane miejsca noclegowe:
1.
Hotel Brda*** ul. Dworcowa 94 (około 20 minut pieszo od miejsca obrad)
tel. 52 585 01 00, e-mail: [email protected]
www.hotelbrda.com.pl




2.
pokój 1-osobowy Standard - 135zł/1 doba
pokój 1-osobowy Business - 180zł/1 doba
pokój 2-osobowy Standard - 200zł/1 doba
pokój 2-osobowy Standard Plus - 240zł/1 doba
Hotel Ratuszowy** ul. Długa 37 (w pobliżu miejsca obrad)
tel. 52 339 84 00, e-mail: [email protected]
www.hotelratuszowy.com.pl.


pokój 1-osobowy Standard - 140zł/1 doba
pokój 2-osobowy Standard - 200zł/1 doba
Powyższe ceny są cenami brutto i zawierają cenę noclegu i śniadania w formie bufetu.
Będą zastosowane po podaniu przy rezerwacji hasła „Konferencja Czystość i brud”.
3.
Dom Studencki nr 2



ul. Jagiellońska 13 (tuż obok miejsca obrad)
tel. (52) 585-33-53, e-mail: [email protected]
pokój 1-osobowy - 62,64 zł/1doba
pokój 2-osobowy - 54 zł/1 doba
pokój 3-osobowy - 46,44 zł/1 doba
Dojazd do miejsca obrad z dworca PKP Bydgoszcz Główna:
tramwaj nr 3 i 5
Dojazd do miejsca obrad z dworca PKS:
tramwaj nr 2, 3, 4 i 8
W przypadku pytań proszę o kontakt:
dr Wojciech Ślusarczyk, tel. 661 87 62 62
[email protected]
4 Organizator:
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu
- Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa
- Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii
Współorganizatorzy:
- Zakład Historii Starożytnej
(Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
- Katedra Archeologii i Cywilizacji Starożytnych
(Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy)
- Katedra Historii Kultury
(Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy)
- Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego
(Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
Partner:
Patronat honorowy:
Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski
5 
Download

Menu lunch bar - carmenrestaurant.pl