Uwagi do wersji 1.32 SP1 systemu InsERT GT
InsERT, Wrocław 9.7.2013
UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie
jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program
w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.
Na końcu niniejszego dokumentu prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.32 systemu InsERT GT, zaś poniżej szereg uwag
dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.
Konwersja bazy danych
Uruchomienie programu w wersji 1.32 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest
automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość
następujących założeń:
1. konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
2. aby przeprowadzić konwersję bazy danych, należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
3. konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
4. wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.32 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
5. aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować niniejsze ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą
korzystały ze skonwertowanej bazy danych – niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
6. konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.
W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:
1. aktualizacja standardowych wzorców wydruków – wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie
konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
2. aktualizacja standardowych zestawień;
3. aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych – o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje
deklaracji;
4. aktualizacja parametrów podatkowych – wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie
wypadkowe);
5. akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.
Kody, rejestracja i aktywacja
Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.32, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji PomocZarządzanie Licencjami-Licencje podmiotu-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można
nabyć u jednego z partnerów Insertu bądź skorzystać z możliwości wykupienia Abonamentu na ulepszenia (również u naszych
partnerów).
Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w
systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia
dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie
nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT, Gratyfikanta GT lub Gestora GT będą
wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.
Dostęp do nowych modułów i opcji
Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być
konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok – Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie
domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.
Zmiany płatne w wersji 1.32
Poniżej wypisano wszystkie ważne zmiany zamieszczone w wersji 1.32 systemu InsERT GT. Listę zmian podzielono na dwie części, w
pierwszej części wyróżniono wyłącznie zmiany płatne, a poniżej w formie tabelarycznej umieszczono alfabetyczną listę wszystkich zmian.
Płatne zmiany w Subiekcie GT:
1. W mechanizmie zbiorczego wydruku wielu dokumentów wprowadzono możliwość wyboru wzorca i drukarki dla każdego typu
dokumentu oraz możliwość wyboru jednej drukarki fiskalnej do ewentualnej rejestracji fiskalnej dokumentów.
2. W zestawieniach handlowych umożliwiono stosowanie multiwyboru grup i cech zarówno dla kontrahentów, jak i dla towarów. W
tym celu dodano nowe kontrolki dla tych elementów, które są wyposażone w mechanizm wyszukiwania po wpisaniu ciągu znaków.
3. W słownikach Rachunków bankowych podmiotu dla użytkowników z dostępem do bankowości on-line dodano znacznik "Bez
loginu"
4.
5.
6.
7.
Dodano opcję "Pokaż transakcję oczekującą" w modułach rozrachunkowych.
Dodano opcję "Pokaż transakcję oczekującą" w module Operacje bankowe.
W module Transakcje oczekujące dodano możliwość wydruku "Potwierdzenia stanu transakcji".
W wiadomościach dodano funkcję "pokaż konwersację" umożliwiającą prześledzenie wszystkich wiadomości w danej
korespondencji.
Płatne zmiany w Rachmistrzu GT:
1. Dodano nowe schemy wersji elektronicznych i wydruki deklaracji VAT-7(14), VAT-7K(8), VAT-7D(5).
2. W "Parametrach ubezpieczeń i funduszy ZUS" dodano możliwość parametryzowania terminu przekazywania składek ZUS.
3. Dodano nowe schemy wersji elektronicznych i wydruki deklaracji VAT-UE(3), VAT-UEK(3).
Płatne zmiany w Rewizorze GT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
W module Dokumenty do dekretacji dodano możliwość multiwyboru typów dokumentów.
W module Dokumenty do dekretacji dodano możliwość zbiorczej zmiany statusu księgowego.
Dodano możliwość edycji dekretu z Informatora Planu kont.
Dodano możliwość edycji dekretu z modułów Rozrachunki wg dokumentów, Rozrachunki wg kontrahentów, Rozrachunki z
kontrahentem.
Dodano nowe schemy wersji elektronicznych i wydruki deklaracji VAT-7(14), VAT-7K(8), VAT-7D(5).
W słownikach Rachunków bankowych podmiotu dla użytkowników z dostępem do bankowości on-line dodano znacznik "Bez
loginu"
Dodano opcję "Pokaż transakcję oczekującą" w modułach rozrachunkowych.
Dodano opcję "Pokaż transakcję oczekującą" w module Operacje bankowe.
W module Transakcje oczekujące dodano możliwość wydruku "Potwierdzenia stanu transakcji".
W "Parametrach ubezpieczeń i funduszy ZUS" dodano możliwość parametryzowania terminu przekazywania składek ZUS.
Dodano nowe schemy wersji elektronicznych i wydruki deklaracji VAT-UE(3), VAT-UEK(3).
Płatne zmiany w Gratyfikancie GT:
1. W słownikach Rachunków bankowych podmiotu dla użytkowników z dostępem do bankowości on-line dodano znacznik "Bez
loginu"
2. Dodano opcję "Pokaż transakcję oczekującą" w module Operacje bankowe.
3. W module Transakcje oczekujące dodano możliwość wydruku "Potwierdzenia stanu transakcji".
4. W Ewidencji czasu pracy umożliwiono rozliczanie nadgodzin godzinami absencji w stosunku 1 : 1,5 w wypadku wyznaczenia
terminu odebrania godzin wolnych przez pracodawcę.
5. W zbiorczym zestawieniu list płac umożliwiono selekcję według wybranych kategorii list płac.
6. W związku ze zmianą przepisów w Ewidencji czasu pracy umożliwiono dodanie dowolnego procentu naliczania w wypadku
wprowadzania urlopu macierzyńskiego.
7. Dodano możliwość wygenerowania zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7.
Płatne zmiany w Gestorze GT:
1. W wiadomościach dodano funkcję "pokaż konwersację" umożliwiającą prześledzenie wszystkich wiadomości w danej
korespondencji.
Zmiany w wersji 1.32
Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT GT z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub,
Rach, Rew, Grat, Gest ). Zmiany płatne (wymienione osobno wyżej) wyróżniono czcionką pogrubioną.
Sub Rach Rew Grat Gest
X
X
X
X
X
X
X
X
Opis zmiany
W mechanizmie zbiorczego wydruku wielu dokumentów wprowadzono możliwość wyboru wzorca i
drukarki dla każdego typu dokumentu oraz możliwość wyboru jednej drukarki fiskalnej do
ewentualnej rejestracji fiskalnej dokumentów.
W zestawieniach handlowych umożliwiono stosowanie multiwyboru grup i cech zarówno dla
kontrahentów, jak i dla towarów. W tym celu dodano nowe kontrolki dla tych elementów, które są
wyposażone w mechanizm wyszukiwania po wpisaniu ciągu znaków.
W module Dokumenty do dekretacji dodano możliwość multiwyboru typów dokumentów.
W module Dokumenty do dekretacji dodano możliwość zbiorczej zmiany statusu księgowego.
Dodano zestawienie: Rejestr sprzedaży VAT (metoda kasowa). Jego celem jest prezentowanie dokumentów
sprzedaży rozliczanych według metody kasowej tak, aby można było na jego podstawie wprowadzić dane
do rejestru sprzedaży VAT w księgowości.
Dodano zestawienie: Rejestr zakupu VAT (metoda kasowa). Jego celem jest prezentowanie dokumentów
zakupu rozliczanych według metody kasowej tak, aby można było na jego podstawie wprowadzić dane do
rejestru VAT w księgowości.
Dodano zestawienie: Rozrachunki do korekty VAT dla faktur nieopłaconych w terminie. Prezentuje ono
zapisy z ewidencji rozrachunków, które na wskazany dzień były opóźnione o min. 150 dni.
X
Dodano możliwość edycji dekretu z Informatora Planu kont.
Dodano możliwość edycji dekretu z modułów Rozrachunki wg dokumentów, Rozrachunki wg
kontrahentów, Rozrachunki z kontrahentem.
Dodano nowe schemy wersji elektronicznych i wydruki deklaracji VAT-7(14), VAT-7K(8), VAT-7D(5).
Dla faktur marża wprowadzono możliwość zmiany ustawiania numeracji na miesięczną.
X
X
X
X
X
X
X
X
X Udostępniono możliwość automatycznego pobierania kursów walut oraz parametrów podatkowych.
X
X
W mechanizmie fiskalizacji zdalnej dodano obsługę drukarek fiskalnych pracujących na protokole
"Posnet".
W mechanizmie fiskalizacji zdalnej wprowadzono możliwość drukowania faktur jako faktury na
urządzeniach fiskalnych. Opcja ta jest dostępna tylko dla modeli umożliwiających wykonanie takiej
operacji.
Wprowadzono obsługę kasy fiskalnej Posnet Neo XL.
Wprowadzono obsługę drukarki fiskalnej Posnet Thermal HD.
X
X
Dodano obsługę kasy fiskalnej ELZAB Jota E (6143 PLU), KP, LAN.
Dodano obsługę drukarki fiskalnej EPSON TM-T801FV.
X
W mechanizmie fiskalizacji zdalnej wprowadzono obsługę modeli drukarek pracujących na protokole
"Novitus".
X
Dodano obsługę drukarki fiskalnej UPOS FP-T88FVA.
X
Dodano obsługę drukarki fiskalnej UPOS FP-TA10FVA.
W dokumentach zbiorczych faktur sprzedaży i zakupu wprowadzono możliwość sortowania listy towarów
w edycji dokumentu.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
W słownikach Rachunków bankowych podmiotu dla użytkowników z dostępem do bankowości on-line
dodano znacznik "Bez loginu"
W mechanizmie wykrywania drukarek fiskalizacji zdalnej rozszerzono zakres obsługiwanych prędkości
transmisji. Dotychczas obsługiwane były prędkości jedynie do 9600bps, teraz w zależności od urządzenia
nawet do 256000bps.
Dodano opcję "Pokaż transakcję oczekującą" w modułach rozrachunkowych.
Dodano opcję "Pokaż transakcję oczekującą" w module Operacje bankowe.
Zestawienia: - Zestawienie zobowiązań do korekty kosztów uzyskania przychodów - Zestawienie wydań
powiązanych ze zobowiązaniami do korekty kosztów uzyskania przychodów - Zestawienie zobowiązań do
korekty kosztów uzyskania przychodów wg rozrachunków zostały wyposażone w filtr "Pokazuj dokumenty
z datą wystawienia od dnia". Dzięki niemu możliwe jest wyfiltrowanie dokumentów z datą od 01-01-2013.
W module Transakcje oczekujące dodano możliwość wydruku "Potwierdzenia stanu transakcji".
W mechanizmie fiskalizacji zdalnej wprowadzono wybór, czy na fakturach mają być drukowane dane
odbiorcy czy płatnika.
W zestawieniach własnych SQL udostępniono nowe kontrolki do filtrowania elementów kartotekowych: X
kontrahent - towar - konto księgowe - pracownik
W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono metody odpowiadające za dodawanie telefonów do
kontrahenta.
W Danych do deklaracji ZUS IWA (w sekcji Liczba ubezpieczonych) dodano możliwość uwzględniania
wspólników.
Zablokowano możliwość usunięcia zadekretowanej operacji bankowej pochodzącej z transferu.
Do bazy danych programu dodano widoki, dzięki którym łatwiejsze będzie umieszczanie na wydrukach
informacji przechowywanych w rozszerzonych polach własnych. Widoki zwracają wszystkie kolumny ze
złączenia tabeli obiektu z tabelą pw_Dane. Lista widoków: - vwPolaWlasne_Zlecenie X vwPolaWlasne_Zadanie (zadania, spotkania, telefony) - vwPolaWlasne_Towar vwPolaWlasne_SzansaSprzedazy - vwPolaWlasne_Pozycja (pozycje dokumentów) vwPolaWlasne_Kontrahent - vwPolaWlasne_Finanse (kasowe, bankowe, rozrachunki) vwPolaWlasne_Dokument
Poprawiono działanie wyszukiwania i filtrowania (F7 oraz F8) tak, aby przy ustawionym w parametrach
X Instynktu wyszukiwaniu łącznie po wszystkich wpisanych wyrazach ("AND") nie były zwracane puste
wartości, gdy wyszukiwana fraza zawiera ciąg "OR".
W mechanizmie wczytywania danych dokumentów z pliku (opcja "Dodaj na podstawie") poprawiono zapis
faktur uproszczonych, które były zapisywane jako faktury zwykłe.
W graficznych wzorcach wydruku dokumentów handlowych i zamówień dodano możliwość umieszczenia
kolumn: "Kwota rabatu jednostkowego brutto", "Kwota rabatu pozycji brutto", "Kwota rabatu
jednostkowego netto lub brutto" oraz "Kwota rabatu pozycji netto lub brutto".
W parametrach Rewizora poprawiono opcję "Blokuj rozliczanie rozrachunków w Subiekcie GT". Po
zaznaczeniu parametru występował problem z rozliczaniem rozrachunków z modułu Homebanking w
Rewizorze GT.
Poprawiono mechanizm generowania zamówienia różnicowego od klienta tak, aby ustawiały się w nim
identyczne wartości tytułu, podtytułu, kategorii i liczby dni kredytu kupieckiego (w planowanych formach
płatności) jak na zamówieniu źródłowym.
We wzorcach wydruku faktur zaliczkowych naprawiono niedziałający znacznik "Drukuj załącznik z
numerami dokumentów źródłowych".
W mechanizmie eksportu danych do pliku DaneDoWydruku.xml (używanego przez wydruki tekstowe)
poprawiono brak sumowania pola ob_IloscMag dla zgrupowanej pozycji. Błąd występował w sytuacji
korzystania z opcji grupowania pozycji.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Dla drukarek fiskalnych firmy Posnet wprowadzono parametr określający, czy w wypadku niemożności
wydrukowania faktury na drukarce fiskalnej ma ona zostać zarejestrowana jako paragon. Po wykonaniu tej
operacji zostanie ona również odnotowana w rejestrze transmisji.
X
W mechanizmie fiskalizacji zdalnej wprowadzono zabezpieczenie przed ewentualnymi błędami mogącymi
pojawiać się w sytuacji próby skomunikowania się z urządzeniem fiskalnym, które jest w trybie uśpienia.
X Poprawiono działanie kontrolki combobox prezentującej kod PKWiU w kartotece towaru.
Naprawiono problemy z drukowaniem logo graficznego na wzorcach wydruku. W niektórych sytuacjach,
po dodaniu graficznego logo do standardowego nagłówka, logo to albo nie drukowało się na standardowych
wzorcach, albo drukowało z mniejszymi rozmiarami niż określono.
Ulepszono mechanizm dzielenia na strony dla tekstowych wzorców wydruku dokumentów: FWn, FWo, FZ,
FZ RR, NK, PA, PAi, RS, RZ, ZW, Inwentaryzacja (szybka), MM, PZv, WZv, ZD. Poprawka dotyczy
sytuacji, gdy wydruk był dzielony na trzy strony, z których dwie ostatnie mogłyby być scalone w jedną.
X
X
X
X
Poprawiono błąd polegający na zwiększaniu ceny towarów przy poprawie faktury zaliczkowej końcowej.
Błąd występował w sytuacji, gdy transakcja była przeprowadzana w walucie obcej i na fakturze zaliczkowej
końcowej zmieniano sposób liczenia dokumentu z "od brutto" na "od netto".
Poprawiono walidację terminu płatności w ewidencjach VAT (przy zaznaczonej opcji "Włącz korygowanie
VAT").
W mechanizmie fiskalizacji zdalnej wprowadzono możliwość drukowania systemowego numeru
dokumentu.
W mechanizmie fiskalizacji zdalnej rozwiązano problemy dotyczące rejestrowania ruchu opakowań
zwrotnych (kaucjonowanych) na wszystkich obsługiwanych modelach urządzeń.
W Ewidencji czasu pracy umożliwiono rozliczanie nadgodzin godzinami absencji w stosunku 1 : 1,5 w
wypadku wyznaczenia terminu odebrania godzin wolnych przez pracodawcę.
W zbiorczym zestawieniu list płac umożliwiono selekcję według wybranych kategorii list płac.
W związku ze zmianą przepisów w Ewidencji czasu pracy umożliwiono dodanie dowolnego procentu
naliczania w wypadku wprowadzania urlopu macierzyńskiego.
W polu Kod pocztowy w kartotece Kontrahenta umożliwione zostało wprowadzanie więcej niż 5 znaków.
X
Ta możliwość, w wyniku błędu, zniknęła w wersji 1.30.
Poprawiono działanie znacznika "Nie pokazuj rozrachunków oraz transakcji oczekujących Rewizora GT w
Subiekcie GT" (W Parametrach Rewizora). W Subiekcie GT ukrywane są dokumenty kasowe i operacje
bankowe w modułach oraz zestawieniach finansowych.
Dodano możliwość wygenerowania zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7.
W wiadomościach dodano funkcję "pokaż konwersację" umożliwiającą prześledzenie wszystkich
X
wiadomości w danej korespondencji.
W module Historia transakcji dodano filtr "powiązane z operacją bankową"
Naprawiono problemy występujące przy poprawianiu i usuwaniu dokumentów przyjęcia wewnętrznego.
Problemy te występowały, gdy w dokumencie przyjęcia wewnętrznego występowały towary będące
obiektem rezerwacji towarów.
Poprawiono wydruk faktury zbiorczej w rozbiciu na dostawy. W sytuacji, gdy na fakturze zwiększono ilość
jakiejś pozycji, co skutkowało powstaniem nowego wydania zewnętrznego, dostawa ta nie była
uwzględniana w rozbiciu.
W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu FinDokument dodano nowe metody: OperacjaBezDanychKh - OperacjaWyslanaDoHomebankingu - GenerujTytulemNaPodstawieRozl
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
W mechanizmie fiskalizacji zdalnej wprowadzono badanie stanu połączenia z drukarką fiskalną przed
wykonaniem na niej operacji. Funkcja ta ma zabezpieczać możliwe niestabilne działanie programu, gdy
urządzenie zostało już wykryte, a następnie przed wykonaniem operacji np. rejestracji fiskalnej wyłączone.
W module Transakcje oczekujące dodano opcję "Wyślij do banku". Umożliwia ona wysłanie transakcji do
banku bez autoryzacji.
W słownikach Rachunków bankowych podmiotu dla użytkowników z dostępem do bankowości on-line
dodano kolumnę "Identyfikator".
Poprawiono komunikat "Nieokreślony błąd" pojawiający się w sytuacji, gdy zaznaczonych było kilka
transakcji oczekujących przy próbie wysłania zbiorczego i logowaniu tokenem.
W słownikach Rachunków bankowych podmiotu dodano kolumnę "Bankowość on-line".
Poprawiono mechanizm rezerwacji tak, aby usunięcie wydania zewnętrznego powiązanego z zamówieniem
zaliczkowym przywracało prawidłowe wartości w zarezerwowanej ilości towarów występujących na
usuwanym wydaniu.
Dodano kolumnę "Status utworzenia transakcji oczekującej" w modułach rozrachunkowych.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
W interfejsie programistycznym Sfera dodano możliwość ustawiania atrybutu DoSprzedazyMobilnej w
obiekcie Towar.
Poprawiono możliwość dodawania transakcji oczekujących z modułu operacji bankowych przy braku
przypisania użytkownika do rachunku powiązanego z bankowością on-line.
W konfiguracji drukarki fiskalnej Elzab Mera E udostępniono do wykorzystania dwie prędkości transmisji:
28800 i 38400 bps.
Wprowadzono zabezpieczenia na wystawianie korekt i ponownych zaliczeń KUP/VAT, gdy data zapłaty jest
wcześniejsza niż termin korekty.
W zestawieniu "Statystyka zatrudnienia według stażu - szczegółowa" zmieniono sposób prezentacji stażu na
liczbę lat, miesięcy i dni.
X W mechanizmie podpowiadania adresów zoptymalizowano wyszukiwanie po kodzie pocztowym.
X
W mechanizmie fiskalizacji zdalnej umożliwiono drukowanie informacji o opakowaniach zwrotnych na
paragonach.
Podczas przekształcania zamówienia zaliczkowego w fakturę sprzedaży (zwykłą) wprowadzono
X przenoszenie do dokumentu wynikowego numeru oryginalnego zamówienia, a jeśli ono nie istnieje pozostawiono dotychczasowe przenoszenie numeru systemowego.
Poprawiono odświeżanie przy zmianie roku obrotowego w module Automaty przeksięgowań.
X Rozwiązano problem z odrysowywaniem się okna programu Archiwizator.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
W zamówieniach od klientów wprowadzono zabezpieczenie na możliwość edytowania pól własnych w
czasie podglądu dokumentu (F3).
Poprawiono działanie promocji tak, aby uwzględniały one strategię sprzedaży. Dotychczas przy wyłączonej
strategii dla usługi jednorazowej wstawiany był rabat dla kontrahenta.
W podglądzie dokumentu magazynowego (F9) dodano wyświetlanie informacji o magazynie docelowym.
Poprawiono komunikat pojawiający się przy wypisywaniu faktur zbiorczych w sytuacji, gdy faktura jest
wystawiania w miesiącu innym niż dokumenty magazynowe. Wcześniejszy komunikat mógł sugerować, iż
to dokumenty magazynowe pochodzą z różnych miesięcy.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
W wyliczaniu deklaracji Intrastat usunięto uwzględnianie usług, dla których zdefiniowano pusty kod CN.
W mechanizmie komunikacji z kasami Elzab wprowadzono zabezpieczenie przed ewentualnym
pojawianiem się błędu nr 45 "kontroler modemu/Elpack nie obsługuje poprawnie drugiej odpowiedzi". Błąd
ten mógł pojawiać się przy połączeniu z kasą poprzez LAN i sytuacji, kiedy nazwa towaru powtarzała się w
bazie.
Zablokowano dostęp do informatora o pracowniku z poziomu Subiekta GT.
Poprawiono działanie znacznika "Nie pokazuj operacji bankowych, dokumentów kasowych (...)
Gratyfikanta GT w Subiekcie GT" (W Parametrach Gratyfikanta). Dotyczy ukrywania na zestawieniach
finansowych.
Poprawiono wyliczanie deklaracji PIT-B dla jednoosobowych działalności gospodarczych w sytuacji, gdy
NIP podmiotu i NIP wspólnika nie był wprowadzony identycznie.
Poprawiono działanie filtra "z flagą" w module Rozrachunki wg kontrahentów.
W "Parametrach ubezpieczeń i funduszy ZUS" dodano możliwość parametryzowania terminu
przekazywania składek ZUS.
Rozwiązano problem powielania wyników w statystyce wypłat pracownika wynikający z wielu zapisów o
działach w umowie o pracę.
Poprawiono komunikat przy próbie usunięcia dekretu z rozrachunkiem, do którego zostało utworzone
działanie windykacyjne.
Poprawiono brak przenoszenia ustawionych w zamówieniach od klientów form płatności do realizującego je
paragonu zwykłego. Kwoty ustawione w formach płatności, które nie są dostępne w paragonach,
przenoszone są do gotówki.
Poprawiono błąd uniemożliwiający usunięcie dokumentu przesunięcia międzymagazynowego w sytuacji,
gdy na towar(y) na nim znajdujące się była założona rezerwacja.
Poprawiono opisy błędów podczas generowania deklaracji elektronicznych. Dotyczy deklaracji VAT-UE,
VAT-UEK, VAT-ZZ, VAT-ZT i VAT-ZD.
W interfejsie programistycznym Sfera umożliwiono unieważnianie dokumentów.
W konfiguracji drukarki fiskalnej obsługiwanej poprzez fiskalizację zdalną wprowadzono możliwość
wyboru urządzenia po nazwie, pozostawiając jedyną do tej pory możliwość - ręcznego jej wpisania.
Domyślnie lista wyboru jest wypełniana przez program urządzeniami znalezionymi w systemie.
Wprowadzono mechanizm zapamiętywania ustawienia filtrów w module wzorców wydruku.
X
W dokumencie szybkiej inwentaryzacji, na liście towarów zablokowano nieudokumentowane działanie
skrótu CTRL+V, które powodowało zmianę symbolu towaru na wartość wklejaną.
X
Poprawiono wzorzec faktury sprzedaży odwrotnego obciążenia tak, aby prawidłowo drukowana była kwota
"słownie" w językach obcych.
W edycji deklaracji Intrastat poprawiono opis pola podmiotu zgłaszającego, który na niektórych systemach
operacyjnych mógł wyświetlać się jako "Nadawca".
Naprawiono brak respektowania uprawnień do wydruku danego dokumentu w czasie wykonywania
operacji zbiorczego wydruku dokumentów.
X
X
W mechanizmie komunikacji plikowej (EPP) poprawiono wczytywanie danych o dokumentach
magazynowych "w centrali". W przypadku braku stanów magazynowych, dokument zapisywał się bez
statusu magazynowego.
Zabezpieczono mechanizm zapisu danych o towarach w czasie importu z plików wymiany. Zabezpieczenie
zadziała, gdy w symbolu importowanych towarów znajdzie się znak apostrofu. Dotychczas powodowało to,
X
że import nie potrafił odnaleźć takiego towaru i zapisywał go z symbolem, w którym apostrof był
zamieniany na dwa apostrofy.
Poprawiono domyślny zestaw kolumn w standardowym graficznym wzorcu wydruku "WZ rozbicie na
dostawy, opisy dostaw, bez kosztów" usuwając z niego kolumnę "koszt".
Na wydrukach faktur uproszczonych poprawiono drukowanie pól dotyczących odbiorcy w sytuacji, gdy nie
miał on określonej ulicy lub/i numeru domu.
X Poprawiono zamienione opisy dla płatnika i odbiorcy w edycji i na wydrukach zamówień od klienta.
Dodano filtr rodzaju zadania: zaplanowane, jednorazowe lub wszystkie w widoku operacji do wykonania na
urządzeniach fiskalnych.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Zablokowano możliwość wystawienia zbiorczej faktury sprzedaży z datą wcześniejszą niż data ostatniego
źródłowego zwrotu wydania magazynowego. Analogiczną poprawkę wprowadzono dla zbiorczych faktur
zakupu.
Poprawiono wzorzec wydruku dokumentu dostawy tak, by nie była obcinana jego górna część na
drukarkach igłowych.
Udoskonalono InsTYNKT klientów. Po wprowadzeniu danych firmy program odnajduje także jej
X
pracowników oraz obiekty powiązane z pracownikami firmy.
Poprawiono ustalanie rozmiaru okna rozbicia pozycji na dostawy. Poprawka ma na celu zabezpieczenie
przed ustawianiem szerokości okna poza obszar okna dokumentu, z którego zostało wywołane. Takie
działanie mogło występować, gdy w oknie dokumentu wyłączono opcję "Autodopasowanie" w liście
specyfikacji towarowej i tak ustawiono w niej kolumny, iż nie mieściły się w oknie dokumentu.
Rozwiązano problem nieprawidłowego wyświetlania się informacji o następnej subskrypcji. Problem
X występował przy pracy wielomonitorowej w ustawieniu, gdy lewy monitor był monitorem dodatkowym, a
prawy głównym.
W mechanizmie fiskalizacji zdalnej wprowadzono zabezpieczenie przed ewentualnym błędem systemowym,
który mógł się pojawiać, gdy do komputera podpięta była więcej niż jedna drukarka fiskalna.
W konfiguracji drukarek fiskalnych obsługiwanych poprzez fiskalizację zdalną dodano możliwość
ustawienia nazwy własnej dla wykrytego urządzenia.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
W wiadomościach wprowadzono blokowanie potencjalnie niebezpiecznych zawartości (ActiveX, Java
Scripts).
Rozwiązano problem liczenia stażu pracy w składnikach definiowalnych.
X Na liście alarmów dodano kolumnę "Dotyczy" z uczestnikami działania, dla którego został ustawiony alarm.
W wypłatach wprowadzono mechanizm ograniczania kosztów uzyskania przychodów do wartości
składników wynagrodzenia za pracę.
Rozwiązano problem wielokrotnego pojawiania się alarmu do danego działania w poszczególnych
X
programach - Gestor GT, Subiekt GT i Rewizor GT.
Dla drukarek fiskalnych firmy Posnet wprowadzono możliwość parametryzacji, czy w wypadku
drukowania na nich faktur jako nazwa nabywcy ma być drukowana nazwa pełna czy skrócona.
W zestawieniu "Towary niechodliwe" doprecyzowano nazwę filtra okresu tak, aby jednoznacznie
wskazywała, iż dotyczy ona towarów zakupionych po raz pierwszy w zadanym okresie.
Rozwiązano problem zaokrąglania ograniczonej składki zdrowotnej w wypłatach dla pracowników.
W ewidencjach VAT zakupu poprawiono walidację terminu zapłaty (przy zakreślonym znaczniku "włącz
korygowanie vat") w sytuacji, gdy jest on wcześniejszy niż data otrzymania.
Poprawiono aktualizację pola 21 w deklaracji VAT-UE w sytuacji gdy generowany jest załącznik VAT-UE/B.
W mechanizmie fiskalizacji zdalnej wprowadzono możliwość drukowania dodatkowych linii napisów w
niefiskalnej części paragonu. Możliwość ta dotyczy tylko tych urządzeń, które udostępniają taką możliwość.
W edycji dokumentu inwentaryzacji zbiorczej poprawiono nieprawidłowe sumowanie w polu "wartość".
Błędne sumowanie występowało w sytuacji, gdy w edycji dokumentu skorzystano z rozbicia pozycji.
Zmiany w wersji 1.32 HF1
1. Rozwiązano problem z konwersją danych z wersji 1.31 SP2 HF1 do wersji 1.32. Problem polegał na tym, że w pewnych
przypadkach nie powodziła się konwersja do wersji 1.32. W logu konwersji rejestrowany był błąd: "Błąd 0x80040E2F: Violation of
PRIMARY KEY constraint 'PK_wy_WzDomyslny'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.wy_WzDomyslny'. The duplicate
key value is (165)."
Zmiany w wersji 1.32 HF2
1. Poprawiono problem braku możliwości aktywacji programu do wersji 1.32.
2. Poprawiono numery wersji w pliku verinfo.dll.
Zmiany w wersji 1.32 HF3
1. Rozwiązano problem nieprawidłowego bilansowania nadgodzin i godzin absencji do rozliczenia.
Zmiany w wersji 1.32 SP1
1. Dodano nowe schemy wersji elektronicznych i wydruki deklaracji VAT-UE(3), VAT-UEK(3).
2. Poprawiono sposób generowania danych do deklaracji Intrastat, aby nie były wstawiane zerowe pozycje towarowe. Sytuacja taka
miała miejsce, gdy w okresie rozliczeniowym wystawiona została korekta (sprzedaży lub zakupu) do dokumentu z okresu
poprzedniego. Wówczas do pliku wymiany wstawiane były niezmieniane korektą pozycje.
3. Do słownika "Państwa" dodano Chorwację jako kraj Unii Europejskiej.
4. Poprawiono wydruk deklaracji VAT-7D(5). Poprawka dotyczy poz.18.
5. Poprawiono niedziałającą opcję zbiorczego wydruku dokumentów w przypadku, gdy baza danych została ulokowana na SQL2000.
6. Poprawiono działanie kontrolki kategorii na pozycji dokumentu.
7. Poprawiono możliwość wydania towaru bez uwzględniania rezerwacji przy wypisywaniu dokumentu przesunięcia
międzymagazynowego (MM).
8. Rozwiązano problem niedziałającego wydruku zaświadczenia Rp7 na niektórych wersjach SQL servera.
9. Poprawiono właściwości wzorców wydruku faktur zaliczkowych tak, aby możliwe było stosowanie własnych wzorców
użytkownika z poprzednich wersji.
10. Rozwiązano problem z zawieszaniem się aplikacji przy próbie ściągania plików instalacyjnych z chmury. Do takich sytuacji
dochodziło, gdy w folderze docelowym znajdowały się nieprawidłowo zablokowane pliki.
11. Rozwiązano problem z zawieszaniem się aplikacji przy próbie automatycznego pobierania parametrów i kursów walut
wykonywanego po wybudzeniu komputera z trybu uśpienia.
Download

Uwagi do wersji 1.32 SP1 systemu InsERT GT