UYUMSUZ ÇOCUKLARIN
TANINMASI VE TEŞHİSİ
Hazırlayan:
Ayşegül TAN
UYUMUN VE UYUMSUZLUĞUN TANIMI VE NİTELİĞİ
Uyum çevreye, çevredeki değişikliklere
uygun davranış şekilleri bulma ve
uydurma sürecidir.
 Bireyin sahip olduğu özelliklerin kendi
benliği ve içinde bulunduğu çevre
arasında dengeli bir ilişki kurabilme ve
sürdürebilme durumudur.

UYUMSUZ ÇOCUKLAR
 Kendi
benliğiyle ve çevresiyle
dengeli ilişki kurma ve
geliştirme sürdürmede güçlük
çeken, uygun olmayan
davranış farklarına sahip olan
çocuklardır.
UYUMSUZ ÇOCUKLARDA SIK SIK GÖRÜLEN DAVRANIŞLAR
1- Sinirlilik gösterirler.
 2- Huzursuz ve rahatsızdırlar.
 3- Okula sık sık devam etmezler.
 4- Akademik çalışmalarda belirgin
şekilde başarısızlık gösterirler.
 5- Kıskançlıkları çok belirgindir.

UYUMSUZ ÇOCUKLARDA SIK SIK GÖRÜLEN DAVRANIŞLAR
6- Belirgin şekilde dikkatsizdirler.
 7- Başkalarını aldatırlar.
 8- Tırnaklarını yerler.
 9- Sık sık titremeler görülür.
 10- Sık sık kavga ederler.

UYUMSUZLUĞUN NEDENLERİ
1- Kalıtım
 2- Bedensel Nedenler: Beden özürleri,
hastalıklar, iç salgı bezlerindeki
bozukluklar, çocukların sinirli ve huysuz
olmasında etkilidir.

UYUMSUZLUĞUN NEDENLERİ



3- Temel İhtiyaçların Doyurulmaması:
A) Biyolojik Temel İhtiyaçlar (Beslenme,
barınma, giyinme, nefes alma, cinsellik,
dinlenme ihtiyacı vb.)
B) Psikolojik Temel İhtiyaçlar (Doyurulması
sağlıklı ruhsal gelişime yardım eder. Fakat
kısıtlanması bireyin birçok uyum bozuklukları
göstermesine etkide bulunur. Sevmek ve
UYUMSUZLUĞUN NEDENLERİ


Sevilmek ihtiyacı, kabul edilmek ihtiyacı,
öğrenme ihtiyacı, kendine haysiyetine saygı
duyulması ihtiyacı vb.)
C) Sosyal Temel İhtiyaçlar ( Arkadaşlık kurma
ihtiyacı, bir gruba ait olma ihtiyacı, bir statü
ve prestij sahibi olma ihtiyacı, sosyal güvenlik
ihtiyacı, bağımsızlık ihtiyacı vb.)
UYUMSUZLUĞUN NEDENLERİ

4- Çevre – Sosyo Ekonomik Nedenler: Anne
babanın hem birbirlerine, hem de çocuğa
karşı tutumları, kalabalık ailelerde çocuğun
ihmal edilmesi.
UYUMSUZ DAVRANIŞTA BULUNAN BİR
ÖĞRENCİYE NE GİBİ TEKNİKLER UYGULANIR







* Sistemli gözlemler yapmak.
* Anekdot kayıtları tutmak.
* Davranış kontrol ve derecelendirme
ölçekleri geliştirmek.
* Sınıf resimleriyle görüş saptamak.
* Serbest oyunlar oynatmak.
* Anne baba ile görüşmek.
* Çocuklarla görüşmek.
UYUMSUZ DAVRANIŞTA BULUNAN BİR
ÖĞRENCİYE NE GİBİ TEKNİKLER UYGULANIR



* Çocuklarla önceden meşgul olan diğer
öğretmen, bakıcı ve yakınları ile görüşmek.
* Projektif teknikler özellikle resim yorumlama
ve C.A.T. Testi, büyük çocuklar için T.A.T.
uygulamak. Bu iş özel uzmanlık işidir.
* Psikolojik testlerin verileri
UYUMSUZ DAVRANIŞTA BULUNAN BİR
ÖĞRENCİYE NE GİBİ TEKNİKLER UYGULANIR




* Eğitim testlerinin verileri
* Akranlardan toplanan veriler (sosyometri
gibi)
* Kişilik envanterleri ve testleri ile toplanan
veriler (cümle tamamlama testi gibi)
Çocukların yaşına göre bu teknikler tercih edilmelidir.
EĞİTİMDE ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ

Uyumsuz çocukların eğitim programından anlatmak
istediğimiz şey, uyumsuz çocukların teşhisi, eğitimde
varılmak istenilen amaçları, bu amaçlara ulaşmak
için amaçların dile getirdiği davranışları
kazandırmaya aracılık eden etkinlikleri, etkinliklerin
muhtevasını, uygulamanın yapılacağı fiziki şartları,
uygulamada gerekli araç ve gereçleri, kullanılacak
teknik ve yöntemleri veya yaklaşımları uygulamayı
yapacak personeli ve değerlendirmeyi kapsayan bir
tanımdır.
EĞİTİMDE ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ

Bizim eğitim programlarında hareket noktamız birey
olmalıdır. Onun için önce öğrencinin yeteneklerini,
fiziki, zihni, sosyal, duygusal olgunluk seviyesini,
kişilik özelliklerini, amaçlarını, ilgilerini ve ihtiyaçlarını
ayrıntılı ve objektif olarak saptamalıyız.
EĞİTİMDE ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ




Uyumsuz çocukların eğitim programları;
1- Ders ve diğer etkinlikler her çocuğun
gelişim seviyesine uygun olmalıdır.
2- Çocuğa yetenek sınırları içinde
problemlerle savaşacak ve yenecek durumlar
yaratılmalı.
3- Çocuğa uygun akademik etkinlikler
sağlanmalı.
EĞİTİMDE ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ



4- Ailede, okulda, toplumda milli seviyede ve dünya
seviyesinde toplum mutluluğunu sağlayacak, ona
hizmet eden problemlere karşı duyarlı olmasına
yardım edecek şekilde düzenlenmeli ve çeşitli
etkinlikler sunmalıdır.
5- Karşılaştığı problemlerin çözümünde başkaları ile
birlikte işbirliği içinde çalışacağı imkanlar
sağlanmalıdır.
6- Öğrencinin sosyal, zihinsel, bedensel, duygusal
gelişimine etkide bulunacak çeşitli yaşantılar
sağlanmalıdır.
Dinlediğiniz için

Teşekkürler……
Download

Uyumsuz Çocukların Tanınması