Príklad 1: V súčasnosti používam platobnú jednotku OBU pre Nemecko aj platobnú jednotku
GO Box pre Rakúsko. Obidve mýta hradím kartou prostredníctvom svojho účtu euroShell.
Registrácia do systému TOLL2GO je skutočne jednoduchá:
Navštívte samoobslužný portál na adrese www.go-maut.at a postupujte podĺa pokynov.
Po zobrazení nasledujúceho textu: „Vo vzťahu k úhrade mýta v Rakúsku žiadam o…”
označte príslušné políčko: ponechanie súčasného spôsobu následnej úhrady
prostredníctvom platobnej jednotky GO-box.
Môžete sa takisto rozhodnúť pre vyplnenie nasledujúceho formulára: (k dispozícii
v nemeckej, anglickej, českej, maďarskej, chorvátskej alebo talianskej jazykovej verzii) a
jeho zaslanie spoločnosti Asfinag.
Toll2Go_form
Po spracovaní formulára* dostanete e-mailom od spoločnosti Asfinag správu, že vaša
platobná jednotka TC OBU bola úspešne preprogramovaná na systém TOLL2GO.
Vaša jednotka GO Box bude automaticky deaktivovaná – nezabudnite ju vrátiť
na distribučnom mieste GO!
* Asfinag uvádza priemerný čas spracovania formulára 2 – 3 pracovné dni, ak sú zo strany zákazníka riadne predložené všetky
požadované informácie a dokumenty.
Príklad 2: V súčasnosti používam platobnú jednotku OBU pre Nemecko aj platobnú jednotku
GO Box pre Rakúsko. V oboch prípadoch by som chcel hradiť mýto kartou prostredníctvom účtu
euroShell, ale momentálne používam iný spôsob úhrady.
Postupujte rovnako ako pri príklade 1 vyššie, avšak NAJskôr MUSÍTE urobiť zmenu spôsobu
úhrady!
Spôsob úhrady je možné zmeniť na ktoromkoĺvek distribučnom mieste GO v Rakúsku vyplnením
príslušného formulára.
Spôsob úhrady pre Nemecko môžete zmeniť vyplnením príslušného formulára o zmene spôsobu
úhrady mýta.*
Pred spracovaním vašej žiadosti požiada systém Toll Collect o schválenie kreditu zo strany
spolo nosti Shell.
* Najnovší formulár je k dispozícii na stránkach www.tollcollect.de.
Príklad 3: V súčasnosti používam platobnú jednotku OBU pre Nemecko a hradím mýto kartou
prostredníctvom účtu euroShell. Nemám však platobnú jednotku GO Box pre Rakúsko.
Najskôr si musíte obstarať platobnú jednotku GO Box!
Jednotku na následnú úhradu mýta GO Box získate na ktoromkoĺvek distribučnom mieste GO v
Rakúsku (nie je to možné prostredníctvom samoobslužného portálu ani prostredníctvom
registrácie u vášho poskytovateĺa karty na pohonné hmoty). Za každú jednotku sa účtuje
poplatok vo výške 5 eur. Ako zvolený spôsob úhrady uveďte účet ku karte euroShell!
Len čo budete mať jednotku GO Box (a vaše údaje budú zaznamenané v počítačovom centre
spoločnosti Asfinag), môžete postupovať spôsobom opísaným pri príklade 1 vyššie.
DÔLEŽITÉ: Ak vykonávate úhradu mýta v Nemecku iným spôsobom, ale prajete si prejsť na
úhradu prostredníctvom účtu euroShell, môžete vykonať zmenu vyplnením formulára o zmene
spôsobu úhrady mýta a jeho zaslaním do systému Toll Collect. Pred začatím krokov opísaných
v príklade 1 vyššie je nutné, aby bola potvrdená zmena spôsobu úhrady.
Príklad 4: V súčasnosti používam platobnú jednotku GO Box pre Rakúsko a mýto hradím kartou
prostredníctvom účtu euroShell. Nemám však platobnú jednotku OBU pre Nemecko.
Najskôr si musíte obstarať platobnú jednotku OBU!
Môžete sa obrátiť na miestne stredisko zákazníckych služieb, kde sa dozviete, aké dokumenty
potrebujete a ako máte postupovať pri ich vyplňovaní. Shell môže takisto vašu žiadosť o
jednotku OBU odoslať do systému Toll Collect.
Hneď ako dostanete potrebné potvrdenie zo systému Toll Collect, môžete si dohodnúť schôdzku
so servisným partnerom TC, ktorý nainštaluje platobnú jednotku OBU do vášho vozidla.
Po riadnom nainštalovaní jednotky OBU postupujte spôsobom opísaným pri príklade 1 vyššie.
* Aktuálne verzie formulárov sú k
dispozícii na stránkach www.tollcollect.de. Pracovníkov Shell môžete požiadať o pomoc e-mailom
na adrese [email protected]
Príklad 5: Počul som o novej službe TOLL2GO, ale nemám ani jednotku GO Box, ani jednotku
OBU.*
Najskôr si musíte obstarať platobné jednotky OBU a GO Box!
V prípade platobnej jednotky OBU sa môžete obrátiť na miestne stredisko zákazníckych služieb,
kde sa dozviete, aké dokumenty potrebujete a ako máte postupovať pri ich vyplňovaní. Shell
môže takisto vašu žiadosť o jednotku OBU odoslať do systému Toll Collect.
Len čo dostanete potrebné potvrdenia zo systému Toll Collect, môžete si dohodnúť schôdzku so
servisným partnerom TC, ktorý nainštaluje platobnú jednotku OBU do vášho vozidla.
Jednotku pre následnú úhradu mýta GO Box získate na ktoromkoĺvek distribučnom mieste GO v
Rakúsku. Ako zvolený spôsob úhrady uveďte účet ku karte euroShell.
Po riadnom nainštalovaní jednotky OBU postupujte spôsobom opísaným pri príklade 1 vyššie.
* Predpokladáme, že tieto prípady sa budú vyskytovať veĺmi zriedka.
Download

Príklad 1: V súčasnosti používam platobnú jednotku OBU pre