VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Obvodného kola v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v okrese GELNICA
dňa 23.3.2011
Miesto : ZUŠ - Gelnica
Počet súťažiacich: 39
Počet zúčastnených škôl: 10
Poézia
Kategória I
Miesto
1.
Meno a priezvisko
Alec Čollák
2.
Jana Pucheinová
3.
Natália Čuchranová
Autor a text
J.Belašičová
Ježko a listy
J.Provazníková
Kozia rozprávka
M.Rúfus
O kozliatkach
Škola
ZŠ s MŠ Helcmanovce
Pripravil
H.Pisoňová
ZŠ Grundschule Gelnica
M.Kurucová
ZŠ s MŠ Prakovce
Š.Gallová
Próza
Kategória I
Miesto
1.
Meno a priezvisko
Andrea Faguľová
2.
Marek Paulík
3.
René Vavrek
Autor a text
D.Hevier
Naši ježkovia
M.Haštová
Ako sme všetci kŕmili
K.Jarunková
Vysvedčenie
Škola
ZŠ s MŠ Margecany
Pripravil
M.Gumanová
ZŠ s MŠ Prakovce
Š.Gallová
ZŠ s MŠ Margecany
M.Gumanová
Predseda poroty:Mgr. J.Sabolová
Členovia poroty: PaedDr.E.Mrázová, Mgr.M Mitríková, Mgr. H.Pisoňová,Mgr.Š.Gallová
Poézia
Kategória II
Miesto
Meno a priezvisko
1.
Jana Hennelová
2.
Gabriela Šenkovičová
3.
Kamila Jenčíková
Autor a text
J.Turan
O dvoch kocúrikoch
D.Hevier
Gramatika je zábava
Zamilovaná lienka
Škola
ZŠ Grundschule
Gelnica
ZŠ Jaklovce
Pripravil
M.Hvizdošová
ZŠ Kluknava
A.Hoppejová
E.Šenkovičová
Próza
Kategória II
Miesto
1.
Meno a priezvisko
Dušana Luščáková
2.
Matej Zmij
3.
Margaréta Marcineková
Škola
ZŠ s MŠ Prakovce
Pripravil
P.Jánošíková
ZŠ s MŠ
Helcmanovce
ZŠ Grundschule
Gelnica
M.Drajnová
Autor a text
M.Tančáková
Dobre mi je v tichu
M.Bielik
Pohyb stále rýchlejší
K.Peteraj
Stratený príbeh
Škola
ZŠ s MŠ Smolník
Pripravil
M.Frindtová
Gymnázium Gelnica
R.Imrichová
ZŠ Mníšek
n/Hnilcom
M.Pohlyová
Autor a text
V.Plančíková
Nemám to, čo ostatní
J.Wilsonová
Prvé bozky
J.Wilsonová
Najlepšie kamarátky
Škola
ZŠ s MŠ Margecany
Pripravil
M.Kráľová
ZŠ Grundschule
Gelnica
ZŠ s MŠ Smolník
L.Hvizdošová
Autor a text
M.Kooperová
Búrlivá noc na farme
D.Hevier
Zrýchlený premietač
E.Gašparová
Spievajúce drevo
Helena
N.Mihalíková
Predseda poroty:Mgr.A.Hoppejová
Členovia poroty: Mgr.S.Mrázová,Mgr.M.Hvizdošová
Poézia
Kategória III
Miesto
1.
Meno a priezvisko
Jana Kapraľová
2.
Alexandra Szekelyová
3.
Petra Ollerová
Próza
Kategória III
Miesto
1.
Meno a priezvisko
Vladimír Štrama
2.
Diana Schützová
3.
Renáta Ňochová
Predseda poroty:Mgr. Z.Kluknavská
Členovia poroty:Mgr.M.Pohlyová,Mgr.J.Saxová
M.Frindtová
Download

VÝSLEDKOVÁ LISTINA