A-PDF Split DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
Jarmo Sihla
Balocký bačovský deň
Clementisova cesta
The Yoke of Sihla
Balog Shepherd’s Day
Remeselnícky jarmok, na ktorom môžete ochutnať baraní
guláš, baranie hrče, oštiepky, ovčie syry a žinčicu. Pozrite si
ukážku strihania oviec a výroby oštiepkov a syrov. Pekný deň
vám spríjemní aj vystúpenie folklórnych skupín alebo súťaž
„O najkrajší oštiepok“.
Preteky volských záprahov v obci Sihla už tradične lákajú
mnoho návštevníkov. Preteky dopĺňa bohatý sprievodný
program - vystúpenia folklórnych súborov, jarmok ľudových
výrobkov, škola plieskania bičom, furmanská zábava a mnohé
ďalšie.
1
2
Clementis’ Journey
3
Na pamiatku tisovského rodáka Dr. Clementisa sa každoročne
na konci septembra koná celoštátne turistické putovanie,
ktoré je spestrené spoločným turistickým guľášom v sedle
Burda.
€
€
€
To commemorate the native of Tisovec, Dr. Clementis, a
countrywide touristic peregrination livened up by a common
goulash in saddle of Burda takes place each year in late
September.
€
€
€
€
€
€
€
€
€
A craft fair where you can try mutton goulash, mutton lumps,
oštiepok (a smoked sheep cheese), other kinds of sheep cheese
and boiled sheep’s whey. Do not miss the demonstration of
sheep shearing and production of oštiepok and other types of
cheese. A nice day will be even more pleasant if you watch the
performance of folklore musical groups or “The prettiest
oštiepok“ contest.
P
The ox yoke contest in the village of Sihla traditionally attracts
a lot of visitors. The contest includes a rich accompanying
programme – performances of folklore groups, folk craft fair,
school of whip swinging, wagoner show, and many others.
P
Deň stromu
Zabíjačka na Zbojníckom dvore
Daxnerov Tisovec
Tree Day
Hog Feast in Zbojnícky dvor
Daxner’s Tisovec
€
€
€
€
Už viac ako tri desaťročia sa v Tisovci každoročne na začiatku
decembra koná regionálna prehliadka speváckych zborov
dospelých a detí, spojená s predajnou výstavou výrobkov
ľudových remeselníkov.
€
€
1
2
3
€
€
€
€
€
1
In early December, a regional show of choirs – both adults and
children – connected with an exhibition of folk craft products
has been taking place in Tisovec for more than three decades
now.
2
3
€
€
€
€
€
€
This is an event in the Forestry Open-Air Museum in the Vydrov
Valley which includes various forestry games, performance of
folklore and musical groups and a craft fair. The Forestry OpenAir Museum with its 75 stops reveals secrets from the history of
forestry, cultivation, and protection of forest, and the work of
foresters.
Deň plný vôní, chutí a príjemnej mikulášskej atmosféry, počas
ktorého sa stretnú súťažne družstvá z blízka aj z ďaleka
v nadregionálnych majstrovstvách v zabíjačke. Čakajú na vás
mäsové pochúťky, pivko, vínko, hriatô a ľudová muzika od rána
do večera.
€
Podujatie v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline, ktorého
súčasťou sú rôzne lesnícke hry, vystúpenia folklórnych
a hudobných skupín a jarmok ľudových výrobkov. Lesnícky
skanzen na 75 zastávkach odkrýva tajomstvá z histórie
lesníctva, pestovania, ochrany lesa a práce lesníkov.
P
A day full of scents, flavours, and a pleasant St. Nicolas
atmosphere, during which teams from near and from far meet
in supraregional championship in pig slaughter. You can enjoy
meat delicacies, beer, wine, hriatô and folk music all day long.
P
P
Dni mesta Tisovec
Michalské hody
Tisovec Days
Vyhľadávaný jarmok ľudových remesiel, medzinárodné
kotlíkové špeciality, umelecké výstavy a koncerty – to všetko
každoročne ponúkajú dni mesta Tisovec.
€
€
€
€
€
€
The Carnival is Coming to an End
Každý rok na Michala vás obec Pohronská Polhora pozýva na
Michalské hody. Príďte ochutnať a naučte sa za zvukov ľudovej
hudby pripraviť tradičné polhorské tľapkance. Spoločne
poďakujme za úrodu v kostole sv. Michala a potešme sa
obrazmi z plodov zeme.
Folklórny festival s devätnásťročnou tradíciou sa koná
v Čiernom Balogu na začiatku februára. Zažite pravú fašiangovú
zábavu, ktorá približuje ľudovú kultúru a tradičnú kuchyňu
všetkým návštevníkom.
€
€
€
€
€
€
A sought-after fair of folk crafts, international kettle
specialties, art exhibitions and concerts – all this is offered each
year during the Tisovec Days.
P
1
2
3
€
€
€
€
€
€
P
On the 29th of September each year, the village of Pohronská
Polhora invites you to Michael’s Day Feast. Come to try and
learn to make traditional “polhorské tľapkance“ to the tune of
folk music. Let’s thank together for the harvest in St. Michael’s
Church and delight in the images of the fruits of the earth.
Tradičná izba Čierny Balog
Commemorative Room in Čierny Balog
Muráň Castle Plays
Huculská stezka
Na konci leta sa na Salaši Zbojská usporadúvajú tradičné
terénne a parkúrové preteky huculských koní - Huculská
stezka. Jazdeckú atmosféru dotvárajú vystúpenia country
skupín a večerný Country bál.
The folklore festival with a nineteen-year tradition takes place
in Čierny Balog in early February. Experience the genuine
festivity that illustrates folk culture and traditional cuisine to all
visitors.
P
Muránske hradné hry
Huculská stezka
Huculská stezka – a traditional racing and show jumping of
Hucul ponies is organized at the Zbojská Shepherd´s Hut at the
end of each summer. The riding atmosphere would not be
complete without performances of country music groups and a
Country Ball at night.
Už sa fašiang kráti
Michael’s Day Feast
Poďte sa s nami prejsť na Muránsky hrad a spoločne sa vrátiť
do časov stredovekých rytierov. Pozrite si vystúpenie skupiny
historického šermu, divadelné predstavenie, sokoliarov,
vyskúšajte si jazdu na koni, lukostreľbu a zahrajte si aj s vašimi
ratolesťami rôzne dobrodružné hry.
Pamätná izba v Čiernom Balogu, s podnázvom: "Gazdu poznáš
po dvore, gazdinú po pitvore" približuje návštevníkom život na
slovenskej dedine. Stála expozícia je každoročne dopĺňaná
o tématické výstavy, ako napríklad: "Kto nemá kožúška, zima
mu bude" alebo "Balockie hračke".
Join us to take a walk to the Muráň Castle and return to the
times of medieval knights. Watch a performance of a group of
Historical European Martial Arts, a theatre performance,
falconers, try the horse-riding, archery, and play different
adventurous games with your children.
The commemorative room in Čierny Balog with the subtitle
“You can tell a goodman by the farmyard, and a housewife by
the antechamber" illustrates to visitors the life in a Slovak
village. The permanent exhibition is annually supplemented
with thematic exhibitions, e.g. "He who has no fur coat will be
cold" or "Balog toys".
1
2
P
3
P
Download

Balocký bačovský deň Deň stromu Dni mesta Tisovec Huculská