TÜBİTAK
TÜBİTAK
Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı
RAPSİM
RADAR PERFORMANS
ve İZ ANALİZ LABORATUVARI
Birim Sorumlusu: Dr. Hüseyin A. Serim
6 Kasım 2014
TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ, İSTANBUL
Laboratuvarın Künyesi
TÜBİTAK
Laboratuvarın Adı
Radar Performans ve İz Analiz Lab.
Laboratuvarın Amaçları
Teknik Etkileşim Analizi (TEA)
Radar Kesit Alanı Analizleri
Diğer Radar Analizleri
Tarihçe
TÜBİTAK
Tarih
27.12.2010
Gelişme
İzin süreçlerinin oluşturulmasına ilişkin protokol: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu ve TÜBİTAK
31.03.2011
İşbirliği Protokolu: Genelkurmay Başkanlığı, TÜBİTAK BİLGEM
26.08.2011
İlk TEA Raporlarının Genelkurmay Başkanlığı’na gönderilmesi
01.01.2012
Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde yer alan bir birimin MİT Müsteşarlığı’na
bağlanması
İzin süreçlerinin oluşturulmasına ilişkin protokol: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, MİT Müsteşarlığı, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu ve TÜBİTAK BİLGEM
17.08.2012
04.02.2013
MİT Müsteşarlığı için hazırlanan ilk TEA Raporları gönderilmesi
27.12.2013
İzin süreçlerinin oluşturulmasına ilişkin protokollerin geçerlilik süreleri dolması
19.03.2014
İzin süreçlerinin oluşturulmasına ilişkin protokol: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, MİT Müsteşarlığı, Enerji Piyasası Denetleme
Kurulu ve TÜBİTAK
İlgili kanuna göre İş Akışı
TÜBİTAK
TÜBİTAK BİLGEM,
Teknik Etkileşim Analiz Raporunu
2 (iki) ay içerisinde Genelkurmay
Başkanlığı ve MİT Müsteşarlığı’na
ayrı ayrı gönderir.
Türbinlerin Zeminden Ulaşabileceği Maksimum Yükseklik
(Paratoner Dahil) 60 Metrenin Üzerinde Olan Lisanssız
yatırımcı için benzer iş akışları bulunmaktadır.
Kaynak: www.yegm.gov.tr
4
Teknik Etkileşim Analizi (TEA)
TÜBİTAK
• Rüzgar Enerji Santrallerinin (RES) radar, muhabere ve
seyrüsefer sistemlerine etkileri
• Teknik Etkileşim Analizi Raporları
• Teknik raporlar
• Etkilerin tespiti
• Etkilerin giderilmesine yönelik öneriler
Teknik Etkileşim İzni (TEİ)
TÜBİTAK
• Genelkurmay Başkanlığı ve MİT Müsteşarlığı tarafından
YEGM aracılığıyla yatırımcıya verilen izin
• Teknik Etkileşim İzni (TEİ)
• Teknik Etkileşim Analizi (TEA) Raporu sonucu
• Genelkurmay Başkanlığı ve MİT Müsteşarlığı
• İlgili kuvvet/komutanlık tarafından yapılan operasyonel
değerlendirme
• TEİ Sonuçları
• Olumlu İzin
• Şartlı İzin
• Olumsuz
TEA İçeriği
TÜBİTAK
• Bir TEA Raporunda,
–
–
–
–
Analizler hakkında genel bilgiler
RES firması ile ilgili bilgiler: türbin konumları, tipleri vb.
Analiz sonuçları ve teknik değerlendirmeler
Etkilenme varsa bu etkinin derecesi, giderilmesine yönelik öneriler
yer almaktadır.
• TEA Raporu "GİZLİ" gizlilik derecesine sahip olduğu için
sonuçlar hakkında bilgi verilmesi mümkün değildir.
• TEA Raporu, Genelkurmay Başkanlığı'ndan yada diğer
kurumlardan alınması beklenen diğer izinler konusunda
herhangi bir bilgi içermemektedir.
• Yeniden analiz edilmesi için Genelkurmay Başkanlığı tarafından
geri gönderilen TEA Raporları için ayrı bir format
kullanılmaktadır.
TEA İstatistikleri (2011-2012)
TÜBİTAK
•
•
•
•
•
TEA Başvuru Kabulleri ve Web Sitesi: 01 Mart 2011
TEA Bilgilendirme Toplantısı: 21 Haziran 2011
TEA Başlama Tarihi: 1 Temmuz 2011
5 Kasım 2014 itibariyle RAPSİM RES veritabanında 353 adet RES projesi
Başvurusu yapan toplam güç: 10267,52 MW
TEA Başvuru Sayısı
Tarih
İnşaat
İşletmede
Halinde
olan RES
olan RES
Hazırlanan TEA Raporu Sayısı
Toplam
RES
İnşaat
Halinde
olan RES
İşletmede
olan RES
Toplam
TEA
Sayısı
2011-2012
147
40
187
102
37
139
2013
92
-
92
112
1
113
2014
147
-
147
145
-
145
386
40
426
359
38
397
2015
2016
2017
TOPLAM
8
TEA İstatistikleri (2013)
TÜBİTAK
2013 yılı TEA Raporu Hazırlanan RES Sayısı
Tarih
Ocak 2013
Mart 2013
Nisan 2013
Mayıs 2013
Haziran 2013
Temmuz 2013
Ağustos 2013
Eylül 2013
Ekim 2013
Kasım 2013
Aralık 2013
Toplam
9
İnşaat Halinde olan
RES'ler için
hazırlanan TEA
Raporu Sayısı
10
10
12
12
11
12
12
11
9
5
8
112
İşletmede olan RES'ler
için hazırlanan TEA
Raporu Sayısı
Toplam TEA Sayısı
1
1
10
10
12
12
12
12
12
11
9
5
8
113
TEA İstatistikleri (2014)
TÜBİTAK
2014 yılı TEA Raporu Hazırlanan RES Sayısı
10
Tarih
RES Başvuru Sayısı
TEA Raporu Hazırlanan
RES Sayısı
Ocak 2014
18
9
Şubat 2014
13
12
Mart 2014
7
12
Nisan 2014
17
12
Mayıs 2014
10
10
Haziran 2014
28
14
Temmuz 2014
18
17
Ağustos 2014
3
11
Eylül 2014
26
15
Ekim 2014
Kasım 2014
Aralık 2014
7
Sürmekte
13
20
Toplam
147
145
TEA İstatistikleri (2014) – TEA başvuruları
TÜBİTAK
İl Adı
Afyonkarahisar
11
Amasya
Antalya
Aydın
Balıkesir
Bursa
Çanakkale
Edirne
Eşkişehir
Gaziantep
Hatay
Isparta
İstanbul
İzmir
Karaman
Kayseri
Kırklareli
Kocaeli
Konya
Malatya
Manisa
Mersin
Muğla
Ordu
Samsun
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Uşak
Toplam
Proje Sayısı
Planlanan Güç (MW)
Türbin Sayısı
1
13,2
4
2
1
4
17
6
21
4
1
1
5
1
10
18
2
2
3
2
1
1
7
2
5
1
16
3
5
1
1
144
1,8
27
97,6
461,45
66,5
159,95
78,35
39
63
50,65
61,2
74,3
132,35
49,9
65,4
204
106
16
10
287,45
41
176,35
10
21,8
59
106,75
12,8
61,5
2554,3 MW
2
18
43
146
26
68
25
13
13
20
36
31
56
43
28
83
36
8
5
127
29
73
9
21
49
43
16
41
1112
RAPSİM Web Sitesi – Ana Sayfa
TÜBİTAK
http://www.rapsim.bilgem.tubitak.gov.tr
12
RAPSİM Web Sitesi – Yatırımcı Ekranı
TÜBİTAK
http://www.rapsim.bilgem.tubitak.gov.tr
13
TEA Başvuru Adımları
TÜBİTAK
TEA Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar
TÜBİTAK
•
Genel
–
–
•
Başvuru
–
–
–
–
–
•
Başvuru belgelerindeki eksiklikler,
Koordinat bilgilerinin hatalı verilmesi,
Danışman firmalar üzerinden başvuruda bulunan yatırımcıların danışman firmalar ile
yeterince iletişimde olmamaları,
Başvuru belgeleri gönderildikten sonra onay yazısının RAPSİM’e ulaştırılmaması,
Onay yazısı ve dekont gönderilmesi için RAPSİM’den bilgilendirme yapılacağının
düşünülmesi,
Analiz Kapasitesi
–
•
TEİ sürecinin (protokolde belirtildiği üzere) ortalama 4 aylık olmasına planlamada
dikkat edilmemesi
Projeler için Elektrik Piyasası Kanununda tanınan süre içerisinde izinleri
tamamlamaları gerekmektedir. Yatırımcı firmalar alınması gereken diğer izinlerin
hazırlanmasından yada TEİ izin süreci hakkında yanlış edinilen bilgilerden dolayı TEA
başvurusunu yapmak için geç kalmaktadır.
Aylık TEA paketleri 20 adet projeden oluşmaktadır. Yatırımcı firmalar, onay yazılarını
son günlerde verdiğinden, bir sonraki TEA paketinde yer almak durumunda
kalmaktadırlar,
Lisanssız Yatırımcı
–
–
Lisanssız RES projelerinin YEGM’den alınan Teknik Değerlendirme Raporu’nun
bulunmaması,
Teknik Değerlendirme Raporu ile başvuru bilgilerinin uyumsuz olması,
TÜBİTAK
Teşekkürler…
Download

TEA