Building
Efficiency
Awards
2014
druhý ročník česko-slovenské soutěže
architektonicky, konstrukčně
a energeticky výjimečných staveb
Building Efficiency Awards 2014 v číslech
230
162
68
přihlášených staveb
z Česka
ze Slovenska
Kategorie
1. Rodinné domy
2. Bytové domy
3. Nebytové budovy
4. Rekonstrukce
5. Revitalizace panelových domů
6. Dřevostavba
7. Studentská soutěž
1
Porota
Porota, která participovala na hodnocení projektů z ČR a SR:
Předseda poroty
Doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.
Ředitel Ústavu Technických zařízení budov, donedávna proděkan Fakulty stavební VUT
v Brně.
Ing. arch. Josef Smola
Architekt, autor mnoha energeticky pasivních domů, předseda o. s. Centrum pasivního
domu, vyučuje na Fakultě stavbení ČVUT
Prof. dr. ing. arch. Bořek Šípek
Architekt a designér, vedoucí katedry Environmental designu na Fakultě umění
a architektury Technické univerzity v Liberci
Doc. Ing. arch. Michal Kohout
Architekt, vítěz BEFFA 2012, vedoucí ústavu Navrhování budov na Fakultě architektury
ČVUT, šéf Centra kvality bydlení.
Ing. arch. Václav Mencl
Architekt, bývalý předseda Rady SFŽP a primátor města Brna
Doc. Ing. Veronika Kotrádyová, PhD.
Docentka na Fakultě architektury STU v Bratislavě, designérka, realizátorka výzkumu
kvality prostředí a ekologicko- zdravotních aspektů výstavby
Doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Zástupce ředitele Ústavu manažmentu STU v Bratislavě, garant oboru realitní inženýrství
Prof. Ing. Juraj Veselovský, PhD.
Profesor na Katedře designu nábytku a drevárskych výrobkov Drevárskej fakulty Techncikej
univerzity vo Zvolen
Ing. arch. Ing. Filip Endal
Konzultant realitního trhu a zástupce Asociace realitního trhu
S porotou dále spolupracovali:
Inštitút pre energeticky pasívne domy na FA STU v Bratislavě
Združenie pre obnovu bytových domov
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Státní fond životního prostředí ČR
Sonia Římánková z katedry Environmental designu FUA TUL
prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. (drevostavby) z DF TUZ
3
Generální partneři
Záštita
Mediální partneři
Metodičtí partneři
Organizátor
Vítěz
kategorie
Rodinné domy
2.
místo
v kategorii
Dřevostavby
Dům v úžině
Kategorie: Rodinné domy
(Průřezová kategorie dřevostavba)
Kraj: Praha
Autor:
Ing. Michal Procházka,
ATELIER SAEM, S.R.O.
6
finalisté soutěže
Praha
Dům, jehož pozemek měří v nejužším
místě pouhé 4 m. Dům, jehož vysoké stěny kopírují krajinu a reflektují skály Prokopského údolí. Dům, který zaplnil zbytkový prostor „přesýpacích hodin“. Dům,
který odděluje jižní zahradu od ruchu
velkoměsta. Dům, v jehož srdci se ocitáte
vytržen z kontextu okolního světa. To je
Dům v úžině!
Efektivní a udržitelná stavba v souladu
s přírodou? O čem tyto věty vypovídají?
Dům v úžině využívá „nezastavitelného“
pozemku, přírodních zdrojů a zákonů. Touží ukázat směr přístupu ke krajině, k místu
i k životu.
Vítěz
kategorie
Dřevostavby
2.
místo
v kategorii
Rodinné domy
3.
místo
Pasivní RD Stúpava
Kategorie: Rodinné domy
(Průřezová kategorie dřevostavba)
Kraj: Bratislavský
Autor:
Ing. arch. Pavol Pokorný,
POKORNY ARCHITEKTI S.R.O.
Na začiatku spolupráce architekta s mladou rodinou v očakávaní prvého potomka bola spoločná ambícia postaviť (čo
najrýchlejšie) montovanú drevostavbu.
O tom, či má byť rodinný dom postavený v energeticky pasívnom štandarde
boli vedené dlhé diskusie, avšak v štádiu návrhu domu boli investormi hierarchizované priority takým spôsobom, že
najdôležitejším kritériom sa stala mikrourbanistická prevádzka domu v kontexte nárožného, južne orientovaného
pozemku a energeticky pasívny štandard
v kategorii
Multikomfortní
dům
Kremenica
sa stal sekundárnym, hoci permanentne
a latentne prítomným faktorom. Montovaná drevostavba z uzavretých boxových
panelov dosahuje v parametri primárnej
potreby tepla na vykurovanie výsledok 14
kWh/m².
finalisté soutěže
7
3.
místo
v kategorii
Rodinné domy
Obytný súbor Jantár Jarovce
Kategorie: Rodinné domy
Kraj: Bratislavský
Autor:
Ing. arch. Silvia Somošová,
plus 2 architekti, s.r.o.
8
finalisté soutěže
Dom bol navrhovaný ako typový dom
do novej obytnej zóny Jantár v Jarovciach pri Bratislave. V súčasnosti je jeden
dom už skolaudovaný a ďalšie domy
sú vo výstavbe. Parcely sú orientované
v pozdĺžnom smere juhozápad a severovýchod. Na juhozápadnej hranici parcely
sa nachádza komunikácia s prístupom na
pozemok a do objektu rodinného domu.
Objekt je orientovaný v severozápadnej
časti pozemku, dva metre od hranice parcely a šesť metrov od komunikácie. Týmto sa snaží v čo najväčšej miere využívať
Bratislava
juhovýchodnú časť záhrady. Samotný
objekt rodinného domu rozdeľuje pozemok na dve časti. Vstupnú zónu prístupnú
z komunikácie a časť záhrady prístupnú
z dennej zóny rodinného domu.
2.
místo
v kategorii
Revitalizace
panelových
domů
Bytový dom Košická
Kategorie: Revitalizace
panelových domů
Kraj: Bratislavský
Investor: Bytový dom Košická s.r.o.
a W Real s.r.o.
Realizátor: Metrostav Slovakia, a.s.
Projektant: PORTIK, s.r.o.
Hlavný inžinier projektu:
Ing. Pavol Skovajsa
Bratislava
Bytový dom Košická prešiel komplexnou
revitalizáciou a zateplením strešného
a obvodového plášťa, výmenou okien,
energetických a vodovodných rozvodov
a vyregulovaním tepelnej sústavy. Revitalizáciou panelového domu po životnosti
vznikol z pôvodne zastaranej administratívnej budovy moderný, energeticky
úsporný inovatívny bytový dom malometrážnych štartovacích bytov, ktoré určujú
súčasný trend bytovej výstavby.
finalisté soutěže
9
2.
místo
v kategorii
Revitalizace
panelových
domů
Odstranění vad na PD Berlínská
Kategorie: Revitalizace
panelových domů
Kraj: Jihočeský
Autor: Ing. Martin Ballák,
ORTOGONAL s.r.o
10
finalisté soutěže
Projekt odstranění vad panelového domu
Berlínská v Sezimově Ústí zahrnoval provedení kompletního zateplení objektu
včetně zateplení střešního pláště a výměnu fasádních výplní. Díky osvícenému přístupu zadavatele - spol. Bytes Tábor, bylo
možno architektonické ztvárnění zateplení objektu realizovat u 3 totožných panelových domů s využitím výrazné plasticity
fasády. Vznikl tak unikátní soubor tří objektů, které přestože jsou totožné v systémovém provedení, tvoří 3 individuální
objekty s vlastní identitou vymykající se
Sezimovo Ústí
standardnímu proudu provádění zateplení
panelových objektů prostým „opláštěním“
stávajícího stavu.
Jak dokládají přiložené fotografie, objekty
jsou v sídlišti výraznými identifikačními
prvky, které se zároveň do života obyvatel sídliště zapisují výrazným architektonickým motivem, který dokládá, že i panelový dům může dostat při revitalizaci
současné architektonické prvky.
3.
místo
v kategorii
Revitalizace
panelových
domů
Revitalizace PD Jana Zajíce 865
Kategorie: Revitalizace
panelových domů
Kraj: Pardubický
Realizační firma: STAFI FINALIZACE
STAVEB s.r.o., Ing. Dušan Šupej
Projektant: Ing. Karel Vrbický
Jedná se o původní objekt bytového domu
čp. 865 se sedmdesáti pěti bytovými jednotkami. Objekt se nachází v Pardubicích,
v ul. Jana Zajíce. Doba výstavby je z 80.
let 20. století.
Věžový dům má 14 nadzemních podlaží,
je nepodsklepený, střecha je rovná s mírným spádem ke střešním vpustem. 1.
technické podlaží s nebytovými prostory,
v 2. – 13. podlaží je v každém podlaží 6
bytových jednotek, ve 14. podlaží jsou 3
bytové jednotky.
Pardubice
Pro zateplení obvodového pláště byl použit vnější tepelně izolační kompozitní
systém Weber therm klasik za použití izolačních desek z polystyrénu bíleho fasádního a tepelné izolace MW minerální vlna
podélné vlákno.
Jako finální omítka byla použita ekologická tenkovrstvá omítka Weber pas topDry
2,0 mm.
finalisté soutěže
11
3.
místo
v kategorii
Dřevostavby
Dům s lípou
Kategorie: Rodinné domy
(Průřezová kategorie dřevostavba)
Kraj: Praha
Autor:
Ing. arch. Petr Šindelář,
VLLNNA s.r.o.
12
finalisté soutěže
Lipence
Dům vychází z konceptu DOMY SE STROMY. Dům je do posledního detailu vyřešen
tak, aby se v něm obyvatelé cítili pohodlně a příjemně a aby vše bylo praktické
s nízkými nároky na údržbu. Trvanlivé,
kvalitně řemeslně zpracované přírodní
materiály umějí přirozeně stárnout a používáním neztrácejí své vlastnosti a vzhled.
Hlavním kritériem při návrhu byl komfort
za rozumnou cenu. Funkční prostor tvořící
pozadí pro každodenní život.
Dům byl postaven za dva měsíce. Příprava
realizace trvala jeden měsíc (nezahrnuje
komunikaci s úřady). K domu byla zasazena lípa.* Dům bude v budoucnu rozšířen
o dva dětské pokoje a předsíň s šatnou.
Vše bude řešeno za přítomnosti majitelů
a bude trvat méně než dva měsíce. Stavba je nehlučná a bezprašná. Více na www.
domysestromy.cz.
Vítěz
kategorie
Bytové domy
Ecocity Malešice
Kategorie: Bytové domy
Kraj: Praha
Developer: JRD s.r.o
Atelier: PODLIPNÝ SLADKÝ
ARCHITEKTI S.R.O.
Praha
Projekt Ecocity Malešice se nachází v klidné městské části Prahy 10 - Malešicích.
Oblíbená lokalita nabízí dobré dopravní
spojení do centra města, přesto se v ní
necítíte jako v uspěchané Praze. Rušit vás
nebude ani hluk aut. Parkovací místa jsou
skrytá v podzemních garážích a plocha
mezi domy je řešená jako volný prostor
s parkovou zelení. Vaše děti si tak mohou
před domem v bezpečí hrát.
Ecocity Malešice obklopuje z jedné strany
rozsáhlý udržovaný les a z druhé Malešic-
ký park o rozloze cca 9 hektarů, který nedávno prošel celkovou revitalizací (www.
malesickypark.cz).
V moderním rekreačním centru nechybí dětská hřiště, vodní svět ani cvičební
prvky pro seniory a handicapované. Nově
upravené parkové cesty a trasy jsou nyní
vhodné také k in-line bruslení a cyklistice.
finalisté soutěže
13
2.
místo
v kategorii
Bytové domy
Vila dům Vietnamská
Kategorie: Bytové domy
Kraj: Praha
Stavební firma: Hinton, a.s.
Projektový manažer:
Richard Bakos
14
finalisté soutěže
Vila Verde je moderní bytový dům, organicky zasazený do stávající vilové zástavby v prestižní pražské čtvrti na Praze
6 – Bubeneč.
Architektonické řešení dvou prolnutých
kvádrů bylo zvoleno kvůli okolní zástavbě, kterou tvoří domy ve stylu moderny
a funkcionalismu. Výsledkem je provzdušněná, pozitivně působící stavba, splňující
nejvyšší nároky na pohodlný život.
Praha
Vše je projektováno s důrazem na nejvyšší míru ekonomičnosti a zajištění co
nejnižších nákladů na provoz domu. Například větrání každého bytu je vyřešeno
řízenou rekuperací, která zajišťuje stále
čerstvý vzduch bez nutnosti otevření
oken, čímž se tato vila dostává do kategorie energeticky úsporného domu.
2.
místo
v kategorii
Bytové domy
2.
místo
v kategorii
Multikomfortní
dům
AZ Tower
Kategorie: Bytové domy
Kraj: Jihomoravský
Dodavatel: PSJ a.s.
Investor: AZ TOWER a.s.
Autor: Architektonická kancelář
Burian - Křivinka
Brno
Budova AZ TOWER představuje nejvyšší budovu v Česku a je naprosto nepřehlédnutelnou dominantou Brna, ať už se
k centru města blížíte odkudkoliv. Bílooranžový elegán vévodící „jižnímu Manhattanu“ se stal neodmyslitelnou součástí
brněnského panoramatu a nejenom kvůli
rekordní výšce 111 m. Pozornost nejen
Brňanů přirozeně přitahuje nejen fasádou tvořenou z glazovaných keramických
dlaždic, ale též zvláštním dvojím zalomením jednoho ze dvou kvádrů tvořících
hmotu budovy. Přes značnou mohutnost
působí nejvyšší česká budova nezvykle
štíhle a elegantně. V Brně vyrostla zapamatovatelná budova, jejíž silueta vstupuje
do dialogu s vedutou města.
finalisté soutěže
15
Vítěz
kategorie
Nebytové domy
Concept House
Kategorie: Nebytové domy
Kraj: Moravskoslezský
Autor: Ing. arch. David Kotek,
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Dodavatel: Owlet Gastro s.r.o.
Ostrava
16
finalisté soutěže
Ostrava
Osmipodlažní tmavě šedá stavba se vloni
na jaře stala novou dominantou Ostravy-Poruby. Architektonický návrh multifunkčního domu vzešel z architektonické
kanceláře PROJEKTSTUDIO EUCZ, která má
v posledním, osmém patře budovy svůj
ateliér.
Unikátnost budovy Concept house spočívá v několika věcech. První z nich je variabilita jednotlivých pater, kterou umožňuje
skeletová stavba domu. Záleží tedy jen na
majiteli nebo nájemci, jak (a zda vůbec) si
prostor o výměře 240 m2 rozdělí příčkami.
„Každé podlaží je provozně řešeno jako
samostatný celek. Variabilitu umožňují
mimo jiné i dvojité podlahy, ve kterých
jsou vedeny všechny rozvody,“ uvádí autor architektonického návrhu David Kotek.
2.
místo
v kategorii
Nebytové domy
Pasivní mateřská škola
Kategorie: Nebytové domy
Kraj: Praha
Autor: Ak. arch. Aleš Brotánek,
AB Atelier
Dodavatel: Owlet Gastro s.r.o.
Ostrava
Situace v předškolním vzdělávání byla
v Městské části Praha – Slivenec již dlouhou dobu neúnosná. Městská část, která
se prudce rozrůstá, disponovala pouze
malou a prostorově zcela nevyhovující
školkou s kapacitou 13 dětí, kde byl pouze
na výjimku hygienika povolen pobyt 20
dětí.
Městská část dala proto zpracovat projekt
výstavby nové školky s kapacitou 100 dětí
a zajistila i stavební povolení. Starostka
MČ Praha – Slivenec Jana Plamínková na
Slivenec
neúnosnou situaci opakovaně upozorňovala jak bývalého primátora Béma, tak
bývalou náměstkyni pro školství Kousalíkovou.
finalisté soutěže
17
3.
místo
v kategorii
Nebytové domy
Centrum Otevřená zahrada
Kategorie: Nebytové domy
Kraj: Jihomoravský
Autor: Ak. arch. Aleš Brotánek,
AB Atelier
Dodavatel: Owlet Gastro s.r.o.
Ostrava
18
finalisté soutěže
Pod názvem Otevřená zahrada se skrývají dvě věci: moderní pasívní budova
poradenského centra, která svou zelenou
střechou vrůstá do špilberského svahu,
a okolní zahrada s 12 hravými stanovišti
určenými především pro vzdělávání žáků
základních škol. V Otevřené zahradě nabízí brněnská nadace veřejnosti, školám
i podnikatelské sféře unikátní zázemí pro
tvůrčí poznávání přírodních souvislostí,
ukázku využití moderních technologií šetrných k životnímu prostředí i atraktivní
prostor k odpočinku.
Ostrava
Otevřená zahrada je nejen projekt Nadace partnerství, ale především vzdělávací
a poradenské centrum na severním svahu
Špilberku. Díky interaktivním vzdělávacím
objektům, které pocházejí z dílny skupiny
architektů kolem Petra Koreckého, zde
můžou všichni návštěvníci hravou formou
vyzkoušet různé prvky, které se vyskytují
ve světě kolem nás, ale často si jich nevšimneme nebo je nezkoumáme.
Vítěz
kategorie
Rekonstrukce
Elektrárna Piešťany
Kategorie: Rekonstrukce
Kraj: Trnavský
Autoři: Ing. arch. Vladimír Hain,
Ing. arch. Martin Paško,
Ing. arch. Zuzana Zacharová
Budova bývalej mestskej elektrárne sa
nachádza v uličnej zástavbe Staničnej
ulice vedúcej od železničnej stanice do
centra mesta. Bola iniciačným počinom
zástavby tejto ulice a po celé obdobie
svojej histórie slúžila energetickej funkcii. Uvedená zmena funkčného využitia
neuvažuje so zmenou v objemovej a urbanisticko-priestorovej skladbe areálu,
naopak – v maximálnej miere sa zachová doterajšia objektová sústava vrátane
ich priestorovo hodnotných a technicky
vyhovujúcich konštrukcií všetkých za-
Piešťany
chovaných objektov. Osobitná pozornosť
je venovaná obnove výrobného objektu
pôvodnej mestskej elektrárne, na ktorý sa vzťahuje ochrana podľa zákona č.
49/2002 Z.Z. O pamiatkovom fonde, keď
objekt je zapísaný v ÚZPF SR pod č. 10852.
finalisté soutěže
19
2.
místo
v kategorii
Rekonstrukce
Rekonstrukce sídla firmy Pospiech
Kategorie: Rekonstrukce
Kraj: Moravskoslezský
Autor: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
20
finalisté soutěže
Představte si to: jste majitelem firmy provozující autodopravu. Vaše sídlo má strategickou polohu, je u něj dostatek místa
na parkování celého vašeho autoparku,
ale… je postavené ze spojených unimobuněk! Zbořit to sice můžete, ale to umí
každý a vy přece nechcete být jako každý,
navíc sídlíte v areálu ostravské kulturní
památky – někdejšího svinovského lihovaru. Tak co s tím? Najmete si šikovného
architekta!
Ostrava
Transportní společnost Pospiech SD si pro
rekonstrukci svého sídla vybrala PROJEKTSTUDIO EUCZ. Autor architektonického
návrhu David Kotek se nechal předmětem
podnikání zadavatele volně inspirovat
a objekt po rekonstrukci skutečně připomíná dopravní prostředek - jen není jasné,
zda jde o kamion nebo UFO. Fasáda domu
je složena z kompozitních panelů v zrcadlově-chromové úpravě, takže jasně
a zřetelně odráží své okolí.
3.
místo
v kategorii
Rekonstrukce
Pub HC Kometa
Kategorie: Rekonstrukce
Kraj: Jihomoravský
Autor: Ing. Igor Valachovič,
hlavní architekt
Realizační firma: ESOX spol. s r.o
Brno
Tento prostor byl navržen a vybudován
v suterénu sportovní haly jako multifunkční platforma provozních potřeb a prezentace hokejového klubu Kometa Brno. Jeho
pilotním účelem je poskytnutí kvalitních
gastronomických služeb návštěvníkům
Kajot arény i návštěvníkům zvenčí v celkové kapacitě 240 sedících. Dále slouží
jako jídelna rezidentních hráčů od juniorů
po extraligový A-tým, kde je možné aktivně upravovat jídelníček přesně dle potřeb
hráčů či pokynů trenérů. Konají se zde početné tiskové konference i ostatní aktivity
klubu pro styk s veřejností. Prezentuje se
zde nezanedbatelnou měrou i hlavní komerční partner Komety – domácí pivovar
Starobrno ze skupiny Heineken.
finalisté soutěže
21
3.
místo
v kategorii
Rekonstrukce
Anglická mezinárodní škola
Kategorie: Rekonstrukce
Kraj: Praha
Autor: Ing. arch. Ján Várady
Realizační firma: ESOX spol. s r.o
22
finalisté soutěže
Začiatkom roka 2013 som bol oslovený
zástupcami EISP k riešeniu vstupných
priestorov / recepcia + vstupná hala /
školy na Brunelovej ulici v Prahe – Libuši.
Stav vstupných priestorov neodpovedal
reprezentatívnym ani funkčným potrebám školy v tej dobe. Pár mesiacov po
zahájení architektonických a projekčných
a prác som bol oslovený aj požiadavkou
preriešenia a nového vizuálneho stvárnenia priestorov jedálne školy. V tej dobe
už spoločnost EISP riešila daný priestor
s nemenovanou spoločnostou zameranou
Praha
na riešenie akustických problémov, ale
navrhovaný výsledok nedosiahol požadovaný komplexný efekt. Ich navrhované
riešenie spočívalo len v akejsi výmene
stropnej konštrukcie a pripadním bližsie
nešpecifikovaných absorbčných prvkov
v priestoroch jedálne. Toto riešenie bolo
vo výsledku školou neakpceptovateľné,
pretože priestory by vynaložením značných finančných prostiedkov neposkytovali očakávaný výšší štandard a vizuálne
zatraktívnenie prostredia.
Vítěz
kategorie
Multikomfortní
dům
Dům pro seniory
Kategorie: Bytové domy
(Průřezová kategorie
multikomfortní dům)
Kraj: Jihomoravský
Autoři: Ing. arch. Josef Smola,
Ak. arch. Aleš Brotánek
Modřice u Brna
První pasivní dům pro seniory v Modřicích
poskytuje kvalitní bydlení pro seniory spolu s nepřetržitou sociální a zdravotní péčí
v klidné lokalitě na okraji Brna. V domově
je připraveno celkem 87 jedno a dvoulůžkových pokojů vyššího standardu s ošetřovatelskými službami, lékařským dohledem, stravováním. Všechny pokoje mají
buď přímý vstup do zahrady nebo vlastní
terasu. Seniorům je k dispozici krytý bazén a wellness centrum. V budově domova se také nachází ordinace praktického
lékaře, gynekologa, neurologa a urologa,
kteří seniorům poskytují odbornou lékařskou péči, a lékárna.
finalisté soutěže
23
Vítěz
kategorie
Studentský
projekt
Dom smútku
Kategorie: Studentský projekt
Student: Roman Ruhig
24
finalisté soutěže
Cieľom bolo vytvoriť koncept riešenia,
v danej lokalite, tak aby spĺňal všetky požiadavky a kritériá na vybudovanie kvalitného a inovatívneho domu smútku. Pri
návrhu bola snaha dodržať všetky zásady, ktoré ovplyvňujú objekty s podobnou
koncepciou. Veľký dôraz sa kládol najmä
na psychologické pôsobenie architektúry
a konštrukčných prvkov na smútiaceho,
priestorové usporiadanie a funkčné využitie dispozície s nadväznosťami, ktoré
boli ovplyvnené filozofiou stavby a liturgickými princípmi.
Ďalším cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť objekt tak, aby bol klasifikovaný
ako pasívna stavba. V rámci projektu bola
snaha použiť ekologické materiály a vytvoriť ekologické riešenia, ktoré by mali
priaznivý dopad na životné prostredie.
2.
místo
v kategorii
Studentský
projekt
Architektúra v pohybu
Kategorie: Studentský projekt
Student: Tomáš Tholt
finalisté soutěže
25
3.
místo
v kategorii
Studentský
projekt
Svit 7 (sklad)
Kategorie: Studentský projekt
Student: Eva Belláková
26
finalisté soutěže
design: www.eternia.cz
Děkujeme.
Download

přiložené brožuře