VSE CITY RUN
TLAČOVÁ SPRÁVA 26. 4. 2012, KOŠICE
VSE CITY RUN AJ V ROKU 2012
Aj v roku 2012 prináša spoločnosť Progress Promotion Košice spolu s generálnym partnerom
Východoslovenskou energetikou, a.s. do miest východného Slovenska sériu charitatívnych bežeckých
podujatí nesúcich názov VSE CITY RUN. Už po piatykrát si budú môcť športoví nadšenci odbehnúť
v Košiciach (2.5.) trať dlhú 4km, po roku sa podujatie vráti i do Michaloviec (16.5.) a Spišskej Novej
Vsi (6.6.) a premiéru zažije v tomto roku Bardejov (30.5.), ktorý sa tak stane štvrtým mestom na
tomto pomyselnom bežeckom okruhu. Pripomeňme, že v minulosti toto podujatie už zavítalo aj do
Popradu.
Aj v tomto roku budú ulice a námestia peších zón jednotlivých miest plné pohybových a zábavných
aktivít. Súčasťou bude ako každý rok i nonstop beh na bežeckom páse, pričom ubehnutá vzdialenosť
bude vďaka pomoci generálneho partnera prepočítaná na finančnú podporu pre vybrané inštitúcie.
Každý zdolaný kilometer na páse má tak hodnotu 33 EUR, k čomu sa pripočíta i výnos z predaja
štartovných čísel.
OBDAROVANÝ SUBJEKT V KOŠICIACH - OBČIANSKE ZDRUŽENIE ArtEst
Keďže pomoc iným, je jedným zo základných motívov podujatia, aj v tomto roku bol spomedzi
uchádzačov, ktorí sa zapojili do Grantového programu „Vyhráva jeden pomáha každý“ a predložili
svoj projekt, vybraný subjekt, ktorému poputuje z podujatia VSE CITY RUN finančný výťažok.
V Košiciach to bude Občianske združenie ArtEst založené v roku 2005 ako základná umelecká škola
pre mládež s mentálnym postihnutím. Snahou združenia je poskytnúť znevýhodneným deťom
integráciu medzi svojich rovesníkov prostredníctvom hudobných, literárnych, tanečných a
dramatických aktivít. Výťažok z podujatia VSE CITY RUN poputuje na projekt Divadlo Hopi hope a
Filmové štúdio Hopi hope, vďaka ktorým sa bude môcť mentálne znevýhodnená mládež aktívne
podieľať na účinkovaní v divadelných predstaveniach, tvorbe krátkych filmov, či stráviť prázdniny
v letnom filmovom tábore.
NA ŠTARTE MNOŽSTVO OSOBNOSTÍ I ŠPORTOVÝCH KLUBOV
Osobností, ktoré každoročne podporujú myšlienku podujatia neustále pribúda. Ani v tomto roku
nebude chýbať primátor Richard Raši, jeho námestníčka Renáta Lenártová a ďalší kolegovia
z magistrátu. Predstaví sa i tím Košice 2013 na čele s riaditeľom Jánom Sudzinom. Nemôžu chýbať
samozrejme ani zamestnanci spoločnosti Východoslovenská energetika, ktorým úspešne sekundujú
firemné tímy NESS, ABB, či T-Systems. Osobitnú podporu podujatiu vyjadril i Marián Čekovský, ktorý
poteší všetkých fanúšikov svojou prítomnosťou a hudobným koncertom v Michalovciach a Bardejove.
S blížiacim sa termínom prvého zo série behov sa potvrdzuje, že na košickú trať vybehne 2. mája i
celá plejáda športovcov nášho mesta. Nebudú chýbať hokejisti HC Košice, ani basketbalistky Good
Angels. Pripravení sú i úspešní vodní pólisti ČH Hornets, plavci a vodní pólisti ŠKP Košice, futbalisti
MFK Košice, orientační bežci a florbalisti ATU Košice, či vodní lyžiari z klubu TRIXEN
i s reprezentačnými kolegami z Bieloruska. Po prvý krát by sme mali vidieť vo väčšom meradle
i hádzanárov MHK a Športového gymnázia, či kickboxerov z klubu Guard Steel Trans Kickboxing. Len
niekoľko dní po svojom maratónskom štarte v Düsseldorfe podporí myšlienku VSE City Run i naše
olympijské želiezko Katka Berešová a pridajú sa k nej už tradične atléti z klubu Obal Servis Košice.
Svoje sily si na trati zmerajú i tanečníci z TK Ellegance a Folklórneho súboru Borievka. Organizátori
samozrejme rátajú i s veľkou účasťou individuálne prihlásených bežcov a prekonaním vlaňajšieho
počtu účastníkov, ktorí sa v Košiciach ustálil na čísle 1045.
V dopoludňajšom programe prídu v rámci hodín telesnej výchovy pomôcť s „naháňaním„ kilometrov
na bežeckom páse i mnohé košické gymnázia a základné školy. Organizačne sa do podujatia opäť vo
väčšej miere zapája gymnázium na Poštovej ulici.
POMOC V ĎALŠICH MESTÁCH
Profily a programy podporených inštitúcií v ďalších mestách budú postupne detailnejšie
zverejňované.
V Michalovciach bude pomoc nasmerovaná pre Materská školu na Vajanského ulici 5, v Bardejove
pre Spojenú školu – Špeciálnu základnú školu a v Spišskej Novej budeme pomáhať Základnej škole Z.
Nejedlého.
Z VSE CITY RUN-u NA BICYKLI!
VSE CITY RUN je síce nesúťažný beh, čo však neznamená, že na účastníkov nečakajú žiadne ceny.
Práve naopak. V tombole, ktorú sme pre všetkých aktívne zapojených pripravili je množstvo lákadiel
s nádychom blížiacich sa prázdnin, ktoré potešia malých i veľkých. O 18-tej hodine sa dozvieme
mená šťastných výhercov – účastníkov, ktorým priniesla pomoc iným nielen dobrý pocit, ale
i zaujímavú cenu. Tešiť sa už teraz môžu na 10 tombolových prekvapení. Prezradíme, že sa medzi
nimi objaví i horský bicykel značky Genesis, športové hodinky s tepovým meraním značky Sigma,
darčekový kôš plný sladkostí, či CD Tomáša Buranovského!
PROGRAM VSE CITY RUN 2012 KOŠICE
Pre všetkých športu chtivých Košičanov sme v stredu 2. mája 2012 pripravili na Dolnej bráne
zaujímavý program plný hudobnej zábavy, športu a pomoci iným...
10:00 I Spustenie nonstop benefičného behu na páse
10:05 I Reprodukovaná hudba, moderátorské vstupy, rozhovory, informácie pre verejnosť
14:00 I Začiatok registrácie účastníkov
14:05 I Aerobic show s tímom Mirky Barcalovej
15:30 I Hudobné vystúpenie finalistu Show ČS má talent Tomáša Buranovského s kapelou
16:25 I Štart VSE CITY RUN - kategória Prechádzka
16:30 I Prezentácia osobností, rozhovory, autogramiáda
16:30 I Štart VSE CITY RUN - kategória Inline
17:00 I Štart VSE CITY RUN - kategória Bežci
17:15 I Dobeh prvých účastníkov do cieľa
17:45 I Vítanie posledných pretekárov v cieli
17:45 I Tombola pre všetkých účastníkov VSE CITY RUN 2012
18:00 I Ukončenie nonstop benefičného behu na páse a vyhlásenie výsledkov
18:05 I Odovzdanie charitatívneho daru
18:10 I Hudobná rozlúčka Tomáša Buranovského s kapelou
18:20 I Záver podujatia
POHĽAD SPÄŤ
V minulom roku sa od 4. mája do 1. júna námestia v Košiciach, Michalovciach a Spišskej Novej Vsi
zaplnili bežcami, ktorí sa predstavili v non-stop behoch na páse i v samotných uliciach miest. Pomoc
je základnou filozofiou podujatia a je potešením konštatovať, že VSE City Run dokázal v roku 2011
prispieť finančne i materiálne tým, ktorí to potrebujú. Pomohli skutočne všetci - študenti, seniori
svojou VSE City Run prechádzkou, ale aj športové hviezdy, ktoré účasťou podporili túto ušľachtilú
myšlienku. Mestá sa zabávali pri dobrej hudbe, v očakávaní dosiahnutého výsledku, ale najmä pri
behu, ktorý zmobilizoval všetkých prítomných.
Najzaujímavejšie fakty VSE CITY RUN 2011
POČET ÚČASTNÍKOV
Košice: 1045
Michalovce: 716
Spišská Nová Ves: 1410
SPOLU: 3171
UBEHNUTÁ VZDIALENOSŤ NA PÁSE
Košice: 84.200 metrov
Michalovce: 84.300 metrov
Spišská Nová Ves: 91.700 metrov
SPOLU: 260.200metrov
POSKYTNUTÁ FINANČNÁ POMOC V ROKU 2011
Košice: 3.685 EUR pre Autistické centrum RUBIKON
Michalovce: 3.274 EUR pre Spojenú školu internátnu na Školskej ul.
Spišská Nová Ves: 3.203 EUR pre Základnú školu na Hutníckej ul.
SPOLU: 10.162 EUR
*Zoznam všetkých podporených projektov a inštitúcií od vzniku VSE City Run nájdete na webovej
stránke podujatia.
Download

čítaj viac