GİRİŞİMCİLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
PROJE FİNANSMAN MODELLERİ
15 OCAK 2014, İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KONFERANS SALONU, İSTANBUL
08:30 – 09:00
KAYIT ve KOKTEYL
09:00 – 10:00
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. Nazım EKREN, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Rektör
Dursun TOPÇU, İstanbul Ticaret Odası, Başkan Vekili
Nail OLPAK, MÜSİAD, Genel Başkan
10:00 – 10:15
KAHVE MOLASI
10:15 – 12:45
PANEL OTURUMU: Girişimciliğin Güçlendirilmesi: Proje Finansman
Modelleri
PANEL ÇERÇEVESİ
 Dünyada uygulanan proje finansmanı ve yenilikçilik modelleri (Asya örneği,
Avrupa’nın geleneksel modelleri, ABD modelleri);
 Türkiye’de uygulanan proje finansmanı ve yenilikçilik modelleri;
 Dünyada başarılı olmuş finansman modellerinin Türkiye’de etkin bir şekilde
uygulanabilirliği – yeni girişim/proje finansmanı alternatiflerinin önerilmesi
Panel Başkanı ve Ana Konuşmacı:
Prof. Dr. Murat YÜLEK, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Panelistler:
Baki Alkaçar, BDDK, Başkan Vekili
Dr. Vahdettin ERTAŞ, SPK, Başkan
Erol YARAR, MÜSİAD Kurucu Başkanı
Dr. Önder HALİSDEMİR, AKTİF YATIRIM BANKASI, Genel Müdür
Mehmet Atila KURAMA, Gözde Girişim Sermayesi, YK Başkan Vekili
1
13:00 – 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
14:30 – 16:30
ÇALIŞTAY (Paralel Oturumlar)
Oturum [A]
Kamu, katılım ve özel bankalar kanalıyla girişimci/proje finansmanının
teşvik edilmesi
Çalıştay Çerçevesi:
 Kamu, katılım ve özel bankacılıkta mevcut girişimci/proje finansman modelleri
 Bankaların proje finansmanı sağlarken finansman dışında sağladığı ek hizmetler
 Yenilikçi girişimlere yönelik finansman paketleri
Moderatör: Doç. Dr. Ahmet Faruk AYSAN, Merkez Bankası
Raportör: Dr. Özer Balkız, MÜSİAD
Gözlemci Akademisyen: Doç. Dr. Halil Tunalı, İstanbul Üniversitesi
Katılımcılar:









Oturum [B]
Doç. Dr. Lokman Gündüz, Merkez Bankası, Meclis Üyesi
Taner Aksel, Halk Bankası, GMY
Osman Demren, Vakıfbank, GMY
Mehmet Ali Verçin, Albaraka Türk Katılım Bankası, GMY
İbrahim Coşkuner, TEB, Girişim Bankacılığı Departman Müdürü
Ali Bağatır, KuveytTürk Katılım Bankası, Tic. Paz. Müdürü
Abdurrahman Kaan, Kaanlar Gıda, YK Üyesi
Aygün Karakaş, Akka İnşaat, YK Başkanı
Faruk Akbal, Genç Müsiad, Başkan
Girişim sermayesi (private equity, venture capital, business angel)
kanalıyla girişimci/proje finansmanının teşvik edilmesi.
Çalıştay Çerçevesi:
 Girişimcilikte Alternatif Finansman Modellerinin avantaj ve dezavantajları
 İşletmelerin sürdürülebilir büyümesinde finansmanın niteliği
 KOBİ’ler açısından en verimli girişim sermayesi modeli
 Türkiye’de mevcut girişim sermayesi yasal mevzuatı ve karşılaşılan güçlükler
 Girişimci/proje finansmanına yönlendirilecek fonların oluşturulması (Girişim borsası,
bireysel emeklilik fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, devlet teşvikleri)
Moderatör: Fatih YÜLEK, TÜBİTAK TEYDEB
Raportör: Ali Kürşat SAK, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Gözlemci Akademisyen: Yard. Doç. Mehmet Babacan, İstanbul Tic. Üniv.
Katılımcılar:
 Kemal Yamankaradeniz, Destek Patent YK Başkanı
 Ömer Ekinci, Desnet Bilişim Grubu, CEO
 Alper Esen, İberaks Profil, YK Başkanı
2








Oturum [C]
Ali Arslan, Hazine Müsteşarlığı, Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo GM
Ahmet Kayhan, Reidin, CEO
Reşat Karabıyık, Bizim Menkul Değerler, GM
A. Murat Özgen, İş Girişim Sermayesi, GM
Süleyman Yılmaz, KOBİ A.Ş., Genel Müdür
Furkan Ünal, Aktif Bank, Kurumsal Finansman Grup Başkanı
Prof. Dr. Ali Osman Gürbüz, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Osman Çelik, Türkiye Finans Katılım Bankası, GMY
Kamu ihaleleri ve kamu-özel sektör işbirliği kapsamındaki büyük ölçekli
projelerin makul ölçeklere bölünerek projelendirilmesi
Çalıştay Çerçevesi:
 Kamu ihaleleri ve Kamu-özel sektör işbirliği kapsamındaki büyük ölçekli projelerin
parçalanarak daha çok şirketin projelerde yer alabilmesi.
 KÖİ uygulamalarına yönelik geliştirilecek stratejinin temel unsurları neler olmalıdır?
 KÖİ’nde ulusal ve uluslararası uygulama modelleri nelerdir? Karşılaşılan sorunlar ve
çözüm önerileri nelerdir?
 Özel sektörün KÖİ uygulamalarının başarısı için nasıl bir kurumsal yapılanmaya
ihtiyacı vardır?
Moderatör: Nazım Özdemir, Exper A.Ş.
Raportör: Ahmet Akif Demirbaş, MÜSİAD
Gözlemci Akademisyen: Yard. Doç. Ender Demir, Medeniyet Üniversitesi
Katılımcılar:










Oturum [D]
Ali Rıza Arslan, Emsaş İnşaat, YK Başkanı
Ömer Ayberk Cengiz, Genç MÜSİAD, Başkan Yard.
Av. Dr. Ahmet Keşli, PPP International, YK Başkanı
Y. Metin Tahan, Ulaştırma Bakanlığı, Altyapı Yatırımları GM Vekili
Prof. Dr. Mustafa Çelen, Marmara Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, İstanbul Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Mustafa Aktaş, Türkiye Kömür İşletmeleri, Genel Müdür
Özgür Bora Yaprak, Sağlık Bakanlığı, Danışman
Selahattin Kaya, KOSGEB, İstanbul İl Müdürü
Bülent Buber, KİK, Grup Başkanı
Büyüyen Şirketlerin Özkaynak Probleminin Çözümünde Sermaye
Piyasalarının Rolü ve Halka Arzın Önemi
Çalıştay Çerçevesi:
 Bir Girişimcilik Başarı Örneği olarak Taze Kuru Projesi ve Halka Arz Vaka Çalışması
 “Halka Arz Piyasa Beklentileri, Oyun Kuralları, Fiyatlama ve Halka Arz
Standartları”
 “Halka Arz İşlemlerinin Süreci ve GİP Piyasasının Gelişimi”
 “Proje Finansmanında Yabancı Özkaynak Yatırımcıları ve Mezzanin Finansman
Kullanılması”
3
Moderatör: Yard. Doç. Dr. Ferhan Benli, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Raportör: Mahmut Sami GÜNGÖR, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Gözlemci Akademisyen: Yrd. Doç. Mesut Karakaş, Gebze İleri Tekn. Enst.
Katılımcılar:
 Dr. Nusret Yurter, Dubai Islamic Bank, Türkiye Ülke Direktörü
 Ünsal Sözbir, Kutluşah Danışmanlık






Atilla Köksal, Aracı Kurumlar Birliği Başkanı ve Standard Ünlü YK Üyesi
Mert Tarlan, Unicredit, Sermaye Piyasaları Direktörü
Hüseyin Kelezoğlu, Merill Lynch Yatırım Bank, Genel Müdür
Haluk Dortluoğlu, BİM A.Ş.
Ümit Bilirgen, KPMG
Yavuz Fettahoğlu, Genç MÜSİAD, Başkan Yard.
4
Download

buradan