Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Toruniu
Maciej Worotyński
Kancelaria Komornicza w Toruniu
87-100 Toruń Sukiennicza 10/3
tel. 56 471 03 63 e-mail: [email protected]
komornik-torun.com
Km 27/15
#K.S. *0020000334080*/0419/
Toruń, dnia 26-02-2015
Sz P
Sąd Rejonowy
w Słupsku
ul. Szarych Szeregów 13
76-200 SŁUPSK
*0020000334080*
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Maciej Worotyński podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 25-03-2015r. o godz. 13:00 w lokalu:
Słupsk, Mikołaja Kopernika 10
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do
dłużnika i składających się z:
Lp.
Nazwa ruchomości
Ilość
1
Specjalistyczny lakier do maszyn rolniczyc i budowlanych,
750ml
Farba olejna Histor, Flexa 07l
FarbaHistor, Perfect, Finisch, różne kolory
0,75l
Farba Olejna Hubo, różne kolory 0,75l
Farba do malowania płytek, powierzchni ceramicznych
Kunststoflak 1l
Farba Sikkens do drewna, różne kolory
Farba do drewna Acryl, Rambo, różne kolory
300 [szt.]
Wartość
szacunkowa
12,00 *) **)
100 [szt.]
800 [szt.]
9,00
9,00
*) **)
100 [szt.]
100 [szt.]
9,00
9,00
*) **)
24 [szt.]
100 [szt.]
9,00
3,50
*) **)
2
3
4
5
6
7
*) **)
*) **)
*) **)
Cena
wywołania
9,00
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75
2,63
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma
wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca
2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT. Komornik w
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.
Aplikant Komorniczy
Karol Skrocki
Do wiadomości: 1. a/a
Aplikant Komorniczy
Komornik Sądowy
Damian Piernikowski
Maciej Worotyński
Download

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Maciej