Warszawa, 9.07.2014 r.
Studentka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
nagrodzona w ogólnopolskim konkursie żywieniowym Nestlé!
Nestlé Polska S.A. już po raz trzeci za pomocą portalu Facebook i avatara – Natalii Honoraty
Witalnej – zaktywizował studentów i absolwentów zainteresowanych zdrowym żywieniem.
Otrzymaliśmy ponad 90 zgłoszeń z 11 województw – dotyczyły one zaprojektowania wydarzenia
społecznego, które zachęci najbliższe otoczenie studentów do refleksji nad swoim codziennym
żywieniem oraz aktywnością fizyczną. Jedną z laureatek pierwszej nagrody była Małgorzata Barcz
z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Zadanie było nie lada wyzwaniem
W tym roku firma Nestlé wyszła naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności. Zadanie, jakie czekało
na młodych pasjonatów żywienia było wymagające. Polegało na stworzeniu inicjatywy, która zachęci
ich najbliższą społeczność do zmiany nawyków żywieniowych. Studenci stanęli jednak na wysokości
zadania i przysłali do nas wiele ciekawych propozycji. Gra terenowa dla studentek warszawskich
uczelni, Babka w formie czy Osłódź życie, baw się smakiem, to tylko niektóre z projektów, jakie
otrzymaliśmy – mówi Agnieszka Piskała, Starszy Specjalista ds. Żywienia Nestlé Polska oraz
koordynatorka III edycji NHW. – Poziom prac był niezwykle wysoki. Otrzymaliśmy wiedzę w pigułce,
na temat problemów żywieniowych, z jakimi zmagają się lokalne społeczności. To cenne
doświadczenie zarówno dla nas, jak i dla studentów, którzy mogli zobaczyć, ile wyzwań i ścieżek
rozwoju zawodowego stoi przed pasjonatami zdrowego trybu życia – dodaje Piskała.
Nagrodziliśmy najlepszych
Zgłoszenia oceniało 7 ekspertów, specjalizujących się w zagadnieniach żywienia, dietetyki oraz
komunikacji. Kierowali się oni pięcioma kryteriami: dobór grupy docelowej oraz trafna diagnoza jej
problemu, dobór narzędzi do budowania świadomości o racjonalnym żywieniu i zdrowiu,
merytoryczność i użyteczność zaproponowanej akcji edukacyjnej, przedstawiona argumentacja
popierająca zaproponowaną akcję edukacyjną oraz kreatywność pomysłu na akcję edukacyjnoeventową.
Pierwszą nagrodę, czyli dwumiesięczny, płatny staż w Nestlé, z możliwością przedłużenia go do 3
miesięcy otrzymały:



Małgorzata Barcz z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – staż w Centrum ds. Żywienia
Nestlé Polska S.A. w Warszawie,
Olga Maj z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – staż w Centrum Obsługi
Konsumenta w Kaliszu,
Sylwia Wychowałek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – staż w Dziale odżywek dla
niemowląt Nestlé Nutrition w Warszawie.
Drugą nagrodę, na którą składają się udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Fizjologiczne
uwarunkowania postępowania dietetycznego” w Rogowie oraz szkolenie z wystąpień publicznych
przeprowadzone przez Organizatora – agencję Public Relations Synertime otrzymali:



Monika Czyż z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
Anna Grabowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Marianna Garbyelczyk z Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
Warszawa, 9.07.2014 r.





Aleksandra Majcherek ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Michał Nowocień ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Wojciech Pajerski z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Paulina Andrzejewska z Collegium Medicum w Bydgoszczy,
Barbara Pietraszewska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Projekt był szansą również dla polskich uczelni – dla tej szkoły, z której zgłosiło się najwięcej
studentów, przeznaczono nagrodę w postaci grantu naukowego. Największą liczbę zgłoszeń (aż 37%)
oraz jednocześnie największą łączną liczbę punktów z prac konkursowych uzyskali studenci SGGW
w Warszawie. Tym samym zdobyli dla swojej uczelni grant naukowy o wartości 15 tys. zł,
przeznaczony na projekty dydaktyczne, których celem jest kształcenie w obszarach żywienia, zdrowia
i technologii żywności.
W projekcie wzięło udział 28 uczelni z 11 województw w Polsce. Studenci przysłali łącznie 93 prace.
***
Ogólnopolski projekt żywieniowy Nestlé, Natalia Honorata Witalna, skierowany do studentów i absolwentów,
jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z obszarów zdrowia i prawidłowego odżywiania.
Inicjatywa Nestlé, pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, magazynu Eurostudent oraz Europejskiego
Forum Studentów AEGEE, realizowana jest w ramach strategii Nutrition, Health & Wellness popularyzującej
prawidłowe żywienie, dbanie o zdrowie i dobre samopoczucie. Ma na celu praktyczne przygotowanie do
podjęcia pracy, wsparcie rozwoju i kariery zawodowej osób zainteresowanych zdrowym stylem życia. Projekt
realizowany jest od 2012 roku. Obecnie trwa jego III edycja.
Kontakt dla mediów:
Jadwiga Kadłuczka
Zespół projektu Natalia Honorata Witalna
[email protected]
tel: 668-132-415
Agnieszka Piskała
Starszy Specjalista ds. Żywienia Nestlé Polska S.A.
Koordynatorka III edycji projektu dla studentów Natalia Honorata Witalna
[email protected]
tel: 22 607 26 34
Download

Konkurs Nestle_NHW_notatka prasowa