VÝROKY SLÁVNYCH
Úspech navštevuje iba tých, ktorí vedú život plný práce.
(Theodore Roosevelt)
Bez práce a bez tvojej účasti ani samo božstvo neurobí s tebou zázrak.
(Ján Kalinčiak)
Nič, čo by stálo za to, som nerobil náhodou. Vždy za tým bola poctivá práca.
(Thomas Alva Edison)
Práca a zamestnanie nie je to isté. Zamestnanie nás živí, ale práca dáva nášmu životu zmysel.
(anonym)
Download

Úspech navštevuje iba tých, ktorí vedú život plný práce