Oszczędność
Komfort
Bezpieczeństwo
Innowacyjność
System grzewczy
nowej generacji
Gdynia
“Sea Towers” 36 kondygnacji,
Invest Komfort S.A.,
Logotermy Saturn oraz Comfort
idea systemu
Gdy przed 20 laty poszukiwaliśmy optymalnego rozwiązania układu instalacji c.o. i c.w.u.
dla budownictwa wielorodzinnego, wyszliśmy z założenia, że system musi być atrakcyjny
zarówno dla inwestorów jak i lokatorów. Chcieliśmy, aby system zapewniał maksymalnie niskie
nakłady inwestycyjne i eksploatacyjne, upraszczał do minimum rozliczanie kosztów zużycia
ciepła, a lokatorom dawał poczucie, że płacą za faktycznie zużytą przez nich energię.
Tak powstał nowoczesny system dla budownictwa wielorodzinnego z wykorzystaniem
Logoterm. Po raz kolejny okazało się, że najprostsze rozwiązania są najlepsze.
Logotermy są urządzeniami służącymi do decentralnego przygotowania ciepłej wody
użytkowej i regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu. Takie rozwiązanie
ogranicza ilość pionów prowadzonych na klatce schodowej do 2 pionów grzejnych
(zasilanie i powrót do źródła ciepła) i pionu wody zimnej.
Wyeliminowanie, w stosunku do tradycyjnego systemu, pionu c.w.u. i pionu
cyrkulacyjnego to wymierne oszczędności inwestycyjne i eksploatacyjne.
wskaźnik EP
Źródłem ciepła może być wysokoparametrowy węzeł cieplny lub lokalna kotłownia.
Dzięki zastosowaniu mieszkaniowych węzłów cieplnych Logoterm zmniejszamy
wskaźnik energii pierwotnej EP budynków mieszkalnych, co jest bardzo ważnym
argumentem dla inwestorów oraz nabywców nowobudowanych mieszkań.
2
Mieszkaniowa Stacja Wymiennikowa
idea systemu
Czynnik grzewczy wytwarzany w jednofunkcyjnym źródle ciepła (węźle cieplnym, kotłowni
Kołobrzeg
“Rezydencja Kapitańska”,
JAKRO,
Logotermy Saturn oraz Power
Pack 1 z cyrkulacją
gazowej) rozprowadzany jest do poszczególnych pionów grzewczych zasilających
mieszkania. Każdy lokal wyposażony jest w jedną Logotermę, w której woda grzewcza
kierowana jest bądź do instalacji grzejnikowej w celu utrzymania wymaganej temperatury
powietrza w mieszkaniu, bądź na wymiennik płytowy do przygotowania ciepłej wody.
O tym, gdzie w danej chwili płynie czynnik grzewczy, decyduje zawór zwany PM-Reglerem,
który w momentach poboru ciepłej wody kieruje wodę grzewczą do wymiennika, ponadto
każda Logoterma wyposażona jest w zawór strefowy współpracujący z siłownikiem
zamontowanym na zaworze i programatorem zlokalizowanym w pomieszczeniu
reprezentatywnym mieszkania. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy z mieszkańców sam
decyduje o dacie rozpoczęcia sezonu grzewczego i może kształtować komfort cieplny we
własnym mieszkaniu, w zaprogramowanym przez siebie cyklu dobowo-tygodniowym.
W każdej Logotermie zabudowany może być ciepłomierz, który zlicza zużycie ciepła
na cele grzewcze do podgrzania ciepłej wody. Każdy z najemców płaci tylko za zużytą przez
siebie energię!
wskaźnik EP
1. Logoterma
z programatorem
2. Mostek cyrkulacyjny
3. Zawory podpionowe
4. Pompa instalacyjna
5. Źródło ciepła
6. Pion z.w.
7. Piony instalacji c.o.
3
Mieszkaniowa Stacja Wymiennikowa
Łódź,
apartamentowiec ,,Marina”,
VARITEX,
Logotermy Saturn
system godny polecenia
„Wśród bezdyskusyjnie pożądanych działań zmierzających do racjonalizacji zużycia energii
jednym z najważniejszych jest stosowanie skutecznych systemów grzewczych w budownictwie.
Realizowana dzięki mieszkaniowym węzłom cieplnym idea decentralizacji spełnia w pełni
tego typu założenia. Kilkunastoletnie już doświadczenia wynikające z ich realizacji i uzyskiwane rezultaty (30÷50% obniżenie kosztów ogrzewania) upoważniają do stwierdzenia, że
systemy funkcjonalnie zdecentralizowane są rozwiązaniami korzystnymi i mogą być zalecane
do wykorzystania w budynkach wielorodzinnych. Warunkiem powodzenia jest świadomość
specyfiki systemów tak na etapie ich projektowania, jak i użytkowania.”
dr hab. inż. Marian B. Nantka, Profesor Politechniki Śląskiej, Gliwice
„Po raz pierwszy zamontowaliśmy Logotermy w budynku SM „Zielone Światło” kilka lat temu
i jestem przekonany, że była to słuszna decyzja. Koszty zużycia energii na ogrzanie budynku
i przygotowanie ciepłej wody kształtują się na niskim poziomie (0,43 GJ/m2/rok – dane dla
2004 r.). Zastosowanie Logoterm uprościło do minimum rozliczanie lokatorów za zużyte ciepło
i wyeliminowało problemy z tym związane, występujące w budynkach z systemem tradycyjnym.
Myślę, że dzięki niskim kosztom c.o.i c.w.u., stanowiącym istotną część wydatków ponoszonych przez lokatora na utrzymanie mieszkania, wzrosła atrakcyjność oferowanych przez
naszą Spółdzielnię lokali.”
Stefan Różanek, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Światło”, Leszno
„Uważam, że zastosowanie Logoterm w budownictwie wielorodzinnym jest najkorzystniejszym
rozwiązaniem zarówno dla inwestora, jak i lokatora. Gwarantuje maksymalne oszczędności,
rozwiązuje problem rozliczenia za zużytą energię i nie wymaga wykonywania okresowych
przegrzewów instalacji c.w.u. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż firma Meibes posiada
program doboru Logoterm, który razem z doświadczeniem jej pracowników stanowi kompleksową pomoc przy projektowaniu instalacji c.o. Zaprojektowałam już kilkanaście budynków
z zastosowaniem Logoterm, a w planach mam wykonanie kolejnych projektów.”
mgr inż. Katarzyna Dekert, Projektant, Szczecin
wskaźnik EP
„Jesteśmy wytwórcą i dystrybutorem ciepła. Zastosowanie Logoterm pozwoliło nam zaspokoić oczekiwania właścicieli oraz zarządców budynków, polegające na przejęciu przez nas
rozliczeń za zużyte ciepło bezpośrednio z lokatorami. Zastosowany system ma też zasadniczy wpływ na obniżenie zużycia ciepła na m2 powierzchni w ciągu roku. Dzięki
Logotermom nasza oferta dostawy ciepła stała się bardziej atrakcyjna, gwarantująca jednocześnie prosty i jasny sposób rozliczeń, jak i niskie zużycie ciepła, co wiąże się z mniejszymi
opłatami ponoszonymi przez lokatorów.”
inż. Lesław Złotorowicz, Prezes Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Zabrze
4
Mieszkaniowa Stacja Wymiennikowa
doświadczenie
Gdańsk,
osiedle ,,Oliwa Park”,
EURO STYL,
Logotermy Saturn oraz Saturn
Power Pack 2
Zalety LOGOTERM:
• decentralne przygotowanie c.w.u. eliminuje wysokie straty energii związane z cyrkulacją
• eliminacja konieczności przeprowadzania okresowych przegrzewów instalacji c.w.u.
• jednoznaczne rozliczenie na podstawie jednego licznika ciepła i wodomierza
• indywidualne możliwości sterowania centralnym ogrzewaniem dzięki programatorowi temperatury
• możliwość realizowania funkcji c.o. przez cały rok
• zapewnienie optymalnej temperatury c.w.u.
• szybkie i łatwe odcięcie mediów
• wyeliminowanie warunków sprzyjających wtórnemu zanieczyszczeniu (np. bakterii typu legionella)
Na rynku polskim działa już ponad 35.000 mieszkań wyposażonych w LOGOTERMY.
Firma nasza współpracuje z wieloma firmami serwisowymi z terenu całego kraju oraz dysponuje
serwisem wewnętrznym, który posiada największe doświadczenie w zakresie funkcjonowania
systemów decentralnego przygotowania c.w.u. Szybko i skutecznie reagujemy w przypadku
ewentualnych problemów eksploatacyjnych.
wskaźnik EP
Naszymi klientami są:
• Deweloperzy i prywatni inwestorzy
• Towarzystwa Budownictwa Społecznego
• Spółdzielnie Mieszkaniowe
• Wojskowe Agencje Mieszkaniowe
5
Mieszkaniowa Stacja Wymiennikowa
Gdańsk
budynek mieszkalny “Trzy żagle”,
INPRO S.A.,
Logotermy Saturn
ŚĆ
NOWO
Logo Activ
efektywność i komfort
Opis stacji
Typoszereg stacji mieszkaniowych LogoActiv jest nową generacją stacji mieszkaniowych
przeznaczonych dla mieszkań, apartamentów i budynków komercyjnych. Został
zaprojektowany tak, by odpowiadał współczesnym wymogom i trendom w zakresie
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Konstrukcja urządzenia pozwala na
dywersyfikację źródła ciepła po pierwotnej stronie wymiennika, ze szczególnym
uwzględnieniem urządzeń wykorzystujących energię odnawialną. Oznacza to, że budynek
wyposażonym w stacje LogoActiv może być zasilany z: węzła cieplnego, tradycyjnej kotłowni
olejowej lub gazowej, kotłowni kondensacyjnej, a także przy wykorzystaniu pompy ciepła i
wsparciu kolektorów słonecznych. Stronę wtórną stacji mieszkaniowej, realizującą potrzeby
centralnego ogrzewania i ciepłej wody, opracowano z uwzględnieniem wyższego komfortu
użytkowania i niższych kosztów eksploatacyjnych.
Praca Logotermy LogoActiv jest oparta na całkowicie nowym regulatorze Climatix 600
(lub 400 – w zależności od typu stacji) (A) współpracującym z przenośnym zadajnikiem
służącym do sterowania urządzeniem z pomieszczenia reprezentatywnego (AI). Regulator
i programatorem są dziełem inżynierów firmy Meibes i zostały zaprojektowane specjalnie
dla stacji mieszkaniowych LogoActiv.
Typ
wskaźnik EP
Moc
przygotowania
Wymiar
44 kW
3/4”
Classic
55 kW
3/4”
44 kW
3/4”
55 kW
3/4”
Plus
6
Mieszkaniowa Stacja Wymiennikowa
Dodatkowe
moduły
Maksymalna
moc ogrzewania
Regulator
Climatrix
20 kW (20K)
421
-cyrkulacja c.w.u.
635
- cyrkulacja c.w.u.
- drugi mieszany obieg
- moduł chłodzenia
- moduły komunikacyjne
20 kW (20K)
Logo Activ
Szczecin,
osiedle “Ku Słońcu”,
POLNORD,
Logotermy Uran oraz Neptun
ŚĆ
NOWO
hydraulika i elektronika
Sterowanie i komunikacja
Jednostka sterująca stacji mieszkaniowej LogoActiv i regulator Climatix, zapewniają bieżącą
pracę stacji mieszkaniowej, a przy tym pozwalają na wykorzystanie wielu innych dodatkowych
funkcji, które można aktywować również po montażu urządzenia ( w czasie eksploatacji).
Regulator pozwala na jednoczesne sterowanie modułem ogrzewania i chłodzenia, może
współpracować z automatyką budynków inteligentnych, przesyłać dane dotyczące zużycia
energii i wody przez sieci M-Bus, LAN lub GPRS. Dzięki temu istnieje możliwość zdalnego
zarządzania i diagnozowania stacji poprzez internet.
Magistrala procesowa
Automatyka budynku
Magistrala M
VPN, LAN, ADSL, GPRS
wskaźnik EP
7
Mieszkaniowa Stacja Wymiennikowa
Kołobrzeg,
apartamentowiec nadmorski,
Logotermy Uran
Logo Activ
ŚĆ
NOWO
hydraulika i elektronika
Ogrzewanie
Czynnik grzewczy o temperaturze min. 60 °C przepływa przez filtr siatkowy (H) i kierowany jest
na trójdrogowy zawór mieszający z szybkim napędem (F), który odpowiedzialny jest za regulację
temperaturę zasilania układu ogrzewania w funkcji temperatury zewnętrznej – zgodnie z krzywą
grzewczą. Za cyrkulację czynnika grzewczego odpowiada pompa Wilo Stratos (D) o klasie
energetycznej A, natomiast zawór przełączający z napędem (C) zgodnie z sygnałem regulatora
kieruje czynnik grzewczy do grzejników wewnętrznej instalacji mieszkaniowej lub na wymiennik
ciepła w celu przygotowania c.w.u.
Stacja może zostać doposażona w drugi niezależny 3-drogowy zawór mieszający z siłownikiem
do ogrzewania podłogowego lub moduł chłodzenia (bez rys.). Czynnik grzewczy wraca do pionu
przez licznik ciepła (G).
wskaźnik EP
Przygotowanie ciepłej wody
Przy przygotowywaniu ciepłej wody w stacjach mieszkaniowych LogoActiv zachowano podstawową
zasadę wszystkich stacji mieszkaniowych typu Logoterma polegającą na przygotowywaniu ciepłej
wody w momencie jej poboru. System ten zapewnia zawsze wystarczającą ilość świeżej ciepłej wody,
a równocześnie zapobiega rozmnażaniu się bakterii Legionella. Czynnik grzewczy z pionu zasilającego, tak jakwobiegu grzewczym, przepływa kolejno przez filtr siatkowy (H), trójdrogowy zawór
mieszający (F) i pomp ę(D) do zaworu przełączającego (C). W momencie poboru ciepłej wody zawór
przełączający zamyka obieg ogrzewania i w 100% priorytecie przygotowywana jest ciepła woda
użytkowa. Stacja produkuje ciepłą wodę o stabilnej, wymaganej przez użytkownika temperaturze
i stałym ciśnieniu. Całkowita ilość wody zużywana w obrębie mieszkania zliczana jest przez wodomierz zamontowany w stacji. Logoterma może zostać wyposażona w moduł cyrkulacji ciepłej wody
działający w funkcji temperatury c.w.u i czasu załączania pompy cyrkulacyjnej. Funkcja ECO pozwala
na oszczędną cyrkulację.
8
Mieszkaniowa Stacja Wymiennikowa
Logo Activ
Szczecin,
osiedle “Pod Kasztanami I”,
Logotermy Saturn
ŚĆ
NOWO
Nowa generacja stacji mieszkaniowych
Wysoka efektywność i komfort
• funkcja ECO dla oszczędnego przygotowania ciepłej wody
• programowanie czasowe ogrzewania z uwzględnieniem temp. zewnętrznej
• możliwość indywidualnego ustawiania temperatury powietrza w pomieszczeniu,
temperatury c.w.u. i czasu pracy pompy cyrkulacyjnej
• natychmiastowe przygotowanie c.w.u. o wymaganej temperaturze
• prosta obsługa
Innowacyjne rozwiązanie elektroniki i hydrauliki
• energooszczędna pompa obiegowa
• przetwarzanie danych o zużyciu i innych parametrów technicznych
• możliwość zdalnego przesyłania danych
• gotowość do współpracy z automatyką budynków inteligentnych
• możliwość zdalnego sterowania i diagnozowania stacji
A
B
C
L
D
E
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
K
F
J
G
I
H
wskaźnik EP
Regulator ze zdalnym programatorem
Odpowietrznik
Zawór przełączający z szybkim napędem
Pompa główna w klasie A
Czujniki temp. o krótkiej stałej czasowej
Zawór mieszający z szybkim napędem
Wstawka ciepłomierza
Filtr
Pompa cyrkulacyjna
Wstawka wodomierza
Czujnik przepływu
Wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej
9
Mieszkaniowa Stacja Wymiennikowa
Szczecin,
budynek mieszkalno-usługowy,
Logotermy Uran
szeroka gama urządzeń
Logoterma Saturn, 33-47 kW
Logoterma Saturn zabudowana jest na płycie tylnej ze zintegrowaną
konsolą zaworową. Służy do przygotowania ciepłej wody i regulacji
instalacji c.o. W standardowym wykonaniu przeznaczona dla mieszkań
z jedną łazienką, natomiast w wersji ze zwiększoną wydajnością ciepłej
wody Power Pack 1 i Power Pack 2, dla lokali z dwoma łazienkami.
Logoterma Comfort, 33–47 kW
Logoterma Comfort zabudowana jest na płycie tylnej ze zintegrowaną
konsolą zaworową. Służy również do przygotowania ciepłej wody i
regulacji instalacji c.o. W standardowym wykonaniu przeznaczona dla
mieszkań z jedną łazienką, natomiast w wersji ze zwiększoną
wydajnością ciepłej wody Power Pack 1 i Power
Pack 2, dla lokali z dwoma łazienkami. Ze względu na małą głębokość
urządzenia możliwy jest montaż w ścianach działowych.
Logoterma Uran, 33–47 kW
Logoterma Uran przeznaczona jest do przygotowania ciepłej wody
i regulacji instalacji c.o. W standardowym wykonaniu przeznaczona
dla mieszkań z jedną łazienką. Występuje w wersji ze zwiększoną
wydajnością ciepłej wody Power Pack 1 i Power Pack 2, dla lokali
z dwoma łazienkami. Rozdzielna konsola (prosta) pozwala na
wykonanie instalacji bez konieczności montażu całego urządzenia.
wskaźnik EP
Logoterma Pluton, 33–47 kW
Logoterma Pluton przeznaczona jest do przygotowania ciepłej
wody i regulacji instalacji c.o. W standardowym wykonaniu
przeznaczona dla mieszkań z jedną łazienką .Występuje w
wersji ze zwiększoną wydajnością ciepłej wody Power Pack 1
i Power Pack 2, dla lokali z dwoma łazienkami. Rozdzielna
konsola (kątowa) pozwala na wykonanie instalacji bez
konieczności montażu całego urządzenia. Podłączenia
instalacji do Logotermy prowadzone mogą być pod tynkiem.
10
Mieszkaniowa Stacja Wymiennikowa
szeroka gama urządzeń
Katowice,
budynek KTBS,
Logotermy Uran
Logoterma Wodnik, 33 kW
Logoterma Wodnik przeznaczona jest do budynków, w których ze
względów bezpieczeństwa zachodzi konieczność wymiany term
gazowych. Służy tylko do przygotowania ciepłej wody w lokalach z
jedną łazienką.
Logoterma Orion, 33–47 kW
Logoterma Orion jest najprostszą logotermą zabudowaną na płycie
tylnej, którą wyposażyć można w większość elementów dodatkowych.
Przeznaczona jest do przygotowania ciepłej wody i regulacji instalacji
c.o., dla budynków o niskim nakładzie kosztów inwestycyjnych. W wersji
podstawowej przeznaczona dla mieszkań z jedną łazienką, natomiast w
wykonaniu Power Pack 1 i Power Pack 2 dla mieszkań z dwoma
łazienkami.
Logoterma Mini Pack 1, 33 kW
Logoterma Mini Pack 1 to logoterma bez płyty tylnej do bezpośredniego
montażu na pionie grzewczym, wyposażona w zawory kulowe na
zasilaniu i powrocie pionu grzewczego, zasilaniu zw. i c.o. Przeznaczona
jest do przygotowania ciepłej wody i regulacji instalacji c.o., dla mieszkań
z jedną łazienką w budynkach o niskim nakładzie kosztów
inwestycyjnych. Pozwala na ograniczenie wymiarów szachtu
instalacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem jego głębokości, wymiary
urządzenia 400/440/160 (wys./szer./głęb.).
Logoterma Mini Pack 2, 33 kW
Logoterma Mini Pack 2 to kolejna logoterma bez płyty tylnej do
bezpośredniego montażu na pionie grzewczym, wyposażona w
zawory kulowe na zasilaniu i powrocie pionu grzewczego, zasilaniu
zw. i c.o. Przeznaczona jest do przygotowania ciepłej wody i regulacji instalacji c.o., dla mieszkań z jedną łazienką w budynkach
o niskim nakładzie kosztów inwestycyjnych. Pozwala na ograniczenie wymiarów szachtu instalacyjnego ze szczególnym
uwzględnieniem jego szerokości, wymiary urządzenia 400/330/160
(wys./szer./głęb.).
wskaźnik EP
11
Mieszkaniowa Stacja Wymiennikowa
Warszawa,
osiedle deweloperskie,
Logotermy Saturn
szeroka gama urządzeń
Logoterma Logo Fresh
Urządzenie do decentralnego przygotowania ciepłej wody dla mieszkań
o podwyższonym standardzie. Każda stacja wyposażona jest w pompę
po stronie pierwotnej wymiennika oraz automatykę zapewniającą ciepłą
wodę o wymaganej temperaturze i wydatku. Dla mieszkań, w których
istnieje konieczność zastosowania układu cyrkulacji ciepłej wody, stację
wyposaża się w pompę cyrkulacyjną. Stacja zapewnia maksymalny
komfort i ekonomiczną pracę.
PM-Regler
3-drogowy zawór do przygotowania c.w.u. w priorytecie hydraulicznym.
Zastosowanie odpornego na kamień uszczelnienia ceramicznego
pracującego na trzpieniu ze stali carbonowej gwarantuje długą
i niezawodną pracę.
Spinka z mostkiem cyrkulacyjnym
do montażu w najniższym punkcie pionu grzewczego dla układów z
rozprowadzeniem górnym, zapewnia ciągłą gotowość Logoterm do
przygotowania
ciepłej wody.
Ogranicznik temperatury ciepłej wody
do ograniczenia temperatury ciepłej wody (poprzez ograniczenie
przepływu wody grzewczej) gdy instalacja pracuje z wodą grzewczą o
temp. zasilania wyższej niż 70°C.
Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej
do ograniczenia temperatury ciepłej wody (poprzez zmieszanie z wodą
zimną) gdy instalacja pracuje z wodą grzewczą o temp. zasilania wyższej
niż 70°C.
Spinka z mostkiem cyrkulacyjnym
do montażu w najwyższym punkcie pionu grzewczego dla układów z rozprowadzeniem dolnym, zapewnia ciągłą gotowość Logoterm do przygotowania
ciepłej wody.
Mostek cyrkulacyjny do Logotermy
do montażu w Logotermie gdy jest ona oddalona od pionu
grzewczego, zapewnia ciągłą gotowość Logotermy do przygotowania
ciepłej wody.
wskaźnik EP
Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej
stosowana w przypadku zwiększonej odległości pomiędzy Logotermą
a punktami czerpalnymi, zapewnia ciągły wypływ ciepłej wody w
kranie bez konieczności upuszczania wody wychłodzonej w rurach.
12
Mieszkaniowa Stacja Wymiennikowa
szeroka gama urządzeń
Wrocław,
budynek deweloperski,
Logotermy Saturn
MR-2 zespół regulatora z siłownikiem 230 V lub 24 V
bez możliwości programowania w cyklu dobowo-tygodniowym.
MR-3 zespół programatora z siłownikiem 230 V lub 24 V
z możliwością programowania w cyklu dobowo-tygodniowym.
MR-6 zespół programatora z siłownikiem 230 V lub 24 V
z możliwością programowania w cyklu dobowo-tygodniowym z funkcją
sterowania czasem pracy pompy cyrkulacyjnej.
MR-7 zespół programatora z siłownikiem 230 V lub 24 V - wersja radiowa
z możliwością programowania w cyklu dobowo-tygodniowym z funkcją
sterowania czasem pracy pompy cyrkulacyjnej.
MR-8 zespół programatora z siłownikiem 230 V lub 24 V - wersja radiowa
z możliwością programowania w cyklu dobowo-tygodniowym
Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego
wyposażony w rotametry pozwalające na precyzyjne ustawienie przepływów
w obiegach grzewczych.
wskaźnik EP
Mieszacz do ogrzewania podłogowego
z regulacją termostatyczną
do ograniczenia temperatury wody grzewczej wpływającej do ogrzewania
podłogowego.
13
Mieszkaniowa Stacja Wymiennikowa
Szczecin,
Stare Miasto,
Logotermy Uran
porównanie kosztów
System z Logotermami ma szereg zalet zarówno w aspekcie ekonomicznym jak
i ekologicznym. Może być skojarzony z systemami wykorzystującymi energię odnawialną,
np. promieniowanie słoneczne. Takie rozwiązanie obniża koszty eksploatacyjne oraz czyni
system przyjaznym dla środowiska.
Poniższy przykład pokazuje korzyści wynikające z zastosowania Logoterm w nowo
budowanym budynku deweloperskim, z 40 mieszkaniami, zasilanym z miejskiej sieci
cieplnej:
Koszty inwestycyjne
1. System z Logotermami
2. System tradycyjny
440 000 PLN
0
koszty instalacji
koszty węzła
Roczne koszty eksploatacyjne
1. System z Logotermami
2. System tradycyjny
58 000 PLN
0
koszty energii
serwis
oszczędności
wskaźnik EP
1. System centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody z Logotermami, gdzie
źródłem ciepła jest jednofunkcyjny węzeł grzewczy.
2. System centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w systemie centralnym
z cyrkulacją c.w.u., gdzie źródłem ciepła jest dwufunkcyjny węzeł grzewczy.
14
Mieszkaniowa Stacja Wymiennikowa
Świnoujście,
obiekt mieszkalno-usługowy
Logotermy Uran
produkcja i kontrola urządzeń
Logotermy produkowane są z wysokiej jakości materiałów i tym samym dostosowywane są
do potrzeb i wymagań Klientów. Proces produkcji przebiega w warunkach określonych
w procedurach Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000. Kontrola
odbywa się na wszystkich etapach produkcji według ustalonego programu badań. Ponadto,
znajdujące się na rynku produkty poddawane są nieustannym testom technicznym i jakościowym. Dzięki prowadzeniu dokładnej polityki jakości, firma Meibes umocniła swoją pozycję
lidera w dziedzinie nowoczesnych systemów grzewczych.
serwis
Serwis i coroczne przeglądy instalacji, zgodnie z warunkami gwarancji firmy Meibes,
przeprowadzane są przez koncesjonowane, przeszkolone firmy serwisowe. Taki system
opieki nad Klientem daje pewność wieloletniego, prawidłowego funkcjonowania LOGOTERM
Meibes. Wymiennikowe stacje mieszkaniowe LOGOTERMY firmy Meibes powstają w warunkach spełniających wymagania normy ISO 9001:2000 i poddawane są stałemu monitoringowi
podczas procesu produkcji. Oprócz kontroli jakości, najistotniejszą sprawą, z punktu widzenia
Klienta jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania – dlatego firma Meibes
gwarantuje bezpłatne uruchomienie zamontowanych Logoterm. Wszystkie
Logotermy objęte są 5-letnią europejską gwarancją.
Adresy serwisantów dostępne na stronach: www.meibes.pl i www.logotermy.pl
15
Mieszkaniowa Stacja Wymiennikowa
PUZ Meibes Sp. z o.o.
ul. Gronowska 8 64-100 Leszno
tel. + 48 65 529 49 89
fax.+ 48 65 529 59 69
www.meibes.pl www.logotermy.pl
[email protected]
Download

LOGOTERMY WERSJA A4.cdr