ść
WIADOMOŚCI
POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN
Tel/Fax: (01234 266901) Dom: (01234) 343105 Mobile: 07 946773214
Wydaje duszpasterz polski
Ks. Grzegorz Aleksandrowicz
www.ppb.org.uk oraz e-mail: [email protected]
For Private Circulation Only
Nr.1424
.
PIERWSZA
NIEDZIELA
WIELKIEGO
POSTU
ROK B
W zasięgu pokusy
Człowiek wzrasta przez podejmowanie mądrych decyzji. Decyzje zapadające w głębi serca i konsekwentnie
wprowadzane w życie tworzą człowieka. Przez nie współpracuje on ze Stwórcą w doskonaleniu siebie samego.
Kto umie rezygnować z łatwego dobra, które go nie ubogaca, i sięgać po wartości prawdziwe, życie wygra.
Czas podejmowania decyzji jest czasem pozostawania równocześnie w zasięgu pokusy i łaski. Pokusa wzywa
do zadowolenia się dobrem łatwym, lecz nietrwałym. Łaska wzywa do zrezygnowania z tego dobra
i opowiedzenia się po stronie dobra prawdziwego. Człowiek winien dobrze przemyśleć sugestie jednej i drugiej
strony i dobrowolnie opowiedzieć się za jedną z nich. Chodzi o dobrowolne zajęcie stanowiska, czyli o pełną
odpowiedzialność za wszystkie konsekwencje tej decyzji. Jeśli wybiera dobro wskazane przez łaskę, pokusa
zostaje pokonana, a człowiek zyskuje pokój i wolność. Jest to ważny krok na drodze ku dojrzałości.
Samo znalezienie się w zasięgu pokusy nie jest jeszcze złem. Tu na ziemi jest to nawet w pewnej mierze
nieuniknione. Błąd polega na tym, że zbyt łatwo jej ulegamy, że nie znajdujemy czasu na spokojną ocenę
dobra, jakie ona proponuje. Niewielu też ma ochotę wysłuchać argumentacji, jaką podaje łaska przestrzegając
przed sięganiem po łatwe dobro.
Jezus z Nazaretu podejmując dzieło nauczania, czterdzieści dni poświęcił na staranne przemyślenie
i przemodlenie metod, jakimi będzie się posługiwał w głoszeniu i zakładaniu królestwa Bożego na ziemi.
Decyzja nie była łatwa. Pojawiła się bowiem pokusa sięgnięcia po łatwe środki. Pokusa budowy królestwa,
w którym jest pod dostatkiem łatwo dostępnego chleba, obfitość wielkich sensacji w postaci cudów i w którym
wszystkim się dobrze powodzi. Pokusę tę trzeba było odrzucić. Nigdy bowiem nie można stworzyć szczęśliwej
wspólnoty z ludzi, dla kórych najwyższymi wartościami jest dobrze zastawiony stół, pogoń od sensacji do
sensacji i opływanie w bogactwa.
Szczęście można budować tylko na umiłowaniu prawdy, która daje wolność. Do tej wielkiej wartości prowadzi
zaś droga ubóstwa, wyrzeczenia i ciszy. Błogosławieństwa ogłoszone przez Jezusa, jako konstytucja Jego
królestwa, są odpowiedzią na pokusy, z jakimi zmagał się już przed rozpoczęciem publicznej działalności.
To, że On sam znalazł się w zasięgu pokusy, dowodzi, że i my nie potrafimy jej unikać. I nie o to chodzi. Czas
pokusy to godzina podejmowania decyzji, a więc czas niezwykle cenny i twórczy.
Jezus mając na uwadze wagę tych momentów w życiu, w których pojawia się pokusa, każe nam codziennie
wołać do Ojca: „Nie wódź nas na pokuszenie”. W tej modlitwie nie chodzi o życie bez pokus, ale
o umiejętność rozmowy z Ojcem wtedy, gdy pokusa się pojawi. Jeśli w godzinę pokusy człowiek rozmawia
tylko z pokusą, na pewno jej ulegnie. Jeśli natomiast potrafi na jej temat porozmawiać z Bogiem, na pewno
odniesie nad nią zwycięstwo.
Wielki Post to czas, w którym Kościół mobilizuje siły, by odnieść zwycięstwo nad współczesnymi pokusami.
Sukces jednak zależy od mądrej decyzji każdego chrześcijanina, który potrafi zrezygnować z dobra łatwego
i sięgnąć po dobro wielkie.
MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA w BEDFORD:
Charity Reg.No.1119423
Niedziela, 22.02.2015
PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
( Rok B )
Godz. 9.30 - O zdrowie i potrzebne łaski dla p.Ewy Allan z okazji urodzin - int.E.H.Gromiec.
Godz.11.00 - za dusze ś.p. Teresy Dynak - int. syna i córki z rodziną.
Godz.19.00 - Intencja wolna.
Poniedziałek, 23.02. Godz. 9.30 - O uwolnienie od zła dla Janiny, Zygmunta i Maryli - int. Pani Anny.
Wtorek, 24.02.2015 Godz. 9.30 - Intencja wolna.
Środa, 25.02.2015 Godz. 19.00 - za dusze ś.p. Mieczysława Chmielewskiego - int. córki.
Czwartek,26.02.2015 Godz. 9.30 - za dusze ś.p. zmarłych Włodzimierza Feń i wszystkich z rodziny Feń, Suszek,
Kuta, ś.p.Henryka Kozłowskiego i ś.p.John Gibbon–int.p.G.Feń i Miry z rodziną.
Piątek, 27.02.2015 Godz.15.00 - DROGA KRZYŻOWA
Godz.15.30 - O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo św.Rafała dla
Rafała z okazji urodzin – int. rodziny. Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Sobota, 28.02.2015 Godz. 9.30 - Intencja wolna.
Godz.19.00 - Intencja wolna.
Niedziela, 1.03.2015
DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
( Rok B )
Godz. 9.30 - za dusze ś.p. zmarłe członkinie koła Żywego Różańca w Bedford.
Godz.11.00 18.00
- za dusze ś.p. mamy Anny - int. corki z rodziną.
Godz.19.00 - Intencja wolna.
CHRZEST ŚW.: W naszym kościele w Bedford Sakrament Chrztu Swietego otrzymał
DANIEL JAN ŚMIGASIEWICZ w sobotę 22 lutego 2015 r.
Nowo ochrzczonemu dziecku i jego rodzicom życzymy błogosławieństwa i opieki Bożej.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE:
1. SKŁADKI PARAFIALNE: Na stoliku razem z Biuletynem Parafialnym są do pobrania formularze na
składki parafialne na obecny 2015 rok.
2. Rozpoczęliśmy WIELKI POST. W każdy piątek odprawione będzie Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
o godz. 15.00 a także o godz.19.00. Natomiast w niedzielę o godz.9.15 - GORZKIE ŻALE.
3. W dniach od czwartku 5 marca do niedzieli 8 marca odbywać się będą w naszej parafii w Bedford
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, które poprowadzi w tym roku Ks dr hab. STANISŁAW ORMANTY.
Dokładny program Rekolekcji Wielkopostnych jest podany w dodatku do Biuletynu Parafialnego.
4. Przy wyjściu z kościoła są jak zwykle do nabycia „Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny”
w cenie Ł 1.50 oraz czasopisma „Różaniec”, „Tak Rodzinie” i „Anioł Stróż” w cenie Ł 2.
5. W dniach od 12 do 19 czerwca 2015 r. organizowana jest z naszej parafii w Bedford Pielgrzymka
do Francji do Sanktuariów Maryjnych ( Lourdes i La Salette ). Koszt pielgrzymki wynosi Ł 470
6. Polska parafia z Dunstable organizuje wycieczkę po Grecji w dniach od 12 do 19 października 2-15 r.
7. W dalszym ciagu do pobrania formularze zgłoszeniowe na KOLEDĘ PARAFIALNĄ. Przy okazji tych
wizyt duszpasterskich chciałbym dowiedzieć się kto chce naprawdę należeć do naszej polskiej parafii w
Bedford, a kto chce się z niej wypisać.
8. Oto kolejność wizyt w tym tygodniu:
Poniedziałek, 23 luty: Ciuro G.K, Davo A, Maziarz P.I, Sawa E, Resmer O, Białkowska B, Gadzińska D,
Muszyński J.K, Rybak T.P, Dzik M, Gałka S.S, Masłowski D.K, Morawiec K.I, Stręk A.R, Papworth E,
Ślubowska A, Gołaszewska M, Stanilewicz A, Mroczkowska A, Gosko A, Cesarz I, Krupska M,
Alberski M.A, Skiba – Figurska M. J.
Środa, 25 luty: Lewińska A, Pstuś J.E, Fronczak K.M, Kąkolewska A, Skurczyńska M, Drozd J, Kalitka K.Ł,
Miotk M.J, Prill K, Kadamus K.E, Kaciniel M.A, Klebba K, Barszczewski M, Zieliński K, Sowińska K,
Wasilewski W.A, Rydlakowski D, Gruszka K.D.
Czwartek, 26 luty: Kwiatkowska A, Adasik I.P, Habuz K, Borkowski K.A, Sobczyński M, Śmigiel M.A,
Krawczyk D.M, Polański R.B, Gaweł R, Kargula I, Król Ł.W, Leski K.A, Zawada D, Rydlakowski R.D,
Tarkowski T.M, Nowalski K.M, Wojda M.H, Maksymowicz K.E, Chojnacka A, Wdowczyk R, Kudźma Sz.M,
Szewera Sz.A, Sadowska K.
Piątek, 27 luty: Allan E, Górska B, Kurpisz D, Wodecki M.S, Finnigan M, Kulaga R.B, Siewierski P.A,
Witek J, Żminkowski M, Ziółtkowski A.R, Szaub J, Nowak E, Zieliński A, Śledź M, Potempa B,
Bartkowska B, Wójcik M.E, Pachliński D.I, Dankowski P.A
9. Po Mszy św. są do pobrania formularze MÓJ AKTUALNY ADRES do zapisania się do naszej
parafii lub do podania swojego aktualnego adresu. Przypominam, że osoby, ktore nie są zapisane do
parafii nie będą mogły otrzymywać potrzebnych zaświadczeń w jakichkolwiek sprawach.
Polecane Strony interenetowe: www.xpiotr.pl
www.dno-serca.pl
www.adamszustak.pl
10. W kruchcie kościoła są podane informacje dotyczące, kto może być ojcem chrzestnym czy matką
chrzestną a kto nie może nim być. Wymagania te są określone w Prawie Kanonicznym Kościoła
Rzymsko – Katolickiego i obowiazują zarówno duchownych jak i świeckich.
11.Wizyty księdza u chorych w szpitalach lub w Nursing Home mogą się odbywać tylko za zgodą
chorego lub jego rodziny według nowych przepisów tutejszego prawa. Proszę więc zgłaszaćbezpośrednio
do mnie, abym mógł odwiedzić tych chorych udzielając im Sakramentów świetych. Osoby obłożnie
chore, które życzyłyby sobie udzielania Sakramentów świetych w Pierwsze Piątki Miesiąca proszę
rownież o zgłoszenie do mnie.
12. Po Walnym Zebraniu naszej parafii, które odbyło się w Domu Polskim w dniu 5 października 2014
został ukonstytuowany nowy Zarząd naszej parafii - Rada Administracyjna (Ekonomiczna) LPMK w
Bedford:
Przwodniczący Rady Parafialnej (Prezes) - Pani PAWLIK ZOFIA
Sekretarz - Pani ROGOZ RENATA
Skarbnik - Pani ALLAN EWA
Referent „GIFT AID” - Pan DZIUBA ADAM
Pozostali członkowie Rady Parafialnej: MAJOREK JANUSZ, RUDNICKA BOGUMIŁA, HAREMZA
AGNIESZKA, PIOTROWSKI KRZYSZTOF i DZIUBA MONIKA.
Nowo wybranej Radzie Parafialnej życzymy owocnej i zgodnej współpracy dla dobra naszej polskiej
parafii w Bedford.
13. Podaję Listę Parafian, którzy złożyli Ofiary w ramach SKŁADEK PARAFIALNYCH dla naszej
parafii w Bedford do tej pory od stycznia do grudnia 2014 roku
SKŁADKI PARAFIALNE
(Styczeń – Grudzień 2014 r.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ADASIK P.
ALLAN E.
BAGIEŃSKI T.M.
BEZIMIENNIE
BIAŁECKA G.
BIAŁECKA J.
BIENKIEWICZ K.L.
BIEŃKOWSKA W.
Ł20
Ł100
Ł30
Ł80
Ł100
Ł60
Ł60
Ł20
9. BŁAŻEJAK A
10.BŁOŃSKI
11.BOON R.
12.BORUCKI J.
13.BUDARKIEWICZ I.
14.BURGIEL M.B.T.
15.BYZDRA I.
16.CHMIELARZ P.
17.CIURO K.
18. DAVIES R.
19.DZIUBA A.
20.FALKOWSKI L.
21.FEŃ G.
22.FINNIGAN M.
23.FOLTYNOWICZ M.
24.GAGACKI H.
25.GAŁKA S.
26.GERULA B.M.
27.GIBBON L.
28.GLINKA
29.GOŁĘBIEWSKI P.K.
30.GÓRKA J.
31.GÓRNICKI M.B.
32.GRABOWSKI A.
33.GROMOTKA J.
34.GRZESZCZYK M.P.
Ł30
Ł10
Ł20
Ł40
Ł50
Ł50
Ł20
Ł140
Ł70
Ł40
Ł26
Ł10
Ł30
Ł50
Ł20
Ł20
Ł20
Ł10
Ł52
Ł20
Ł20
Ł110
Ł20
Ł50
Ł225
Ł20
35.GUZIŃSKI G.
36.JĘDRZEJEWSKI I.R.
37.JUSZCZAK H.J.
38.HARTLEY M.G
39.KACINIEL M.
40.KACPERSKA K.
41.KALITKA Ł.
42.KACZMAREK M.
43.KELLER M.
44.KLECH A.G.
45.KOŁODZIEJ A.
46.KOWAL S.
47.KOWALSKA M.
48.KOZŁOWSKA W.
49.KRASOWSKA U.
50.KRAWCZYŃSKI I.R.
51.Ś.p.KULESZ K.
52.ŁAPIŃSKI W.
53.MAJEWSKA J.
54.MARKOWSKA Z.
55.MATEJA M.
56.MINIEWSKI R.A.
57.MIŚKIEWICZ I.M.
58.MLECZKO K.
59.MOMI M.
60.NADAŃSKA A.
Ł100
Ł30
Ł30
Ł20
Ł183
Ł120
Ł20
Ł20
Ł20
Ł60
Ł60
Ł30
Ł30
Ł30
Ł20
Ł20
Ł25
Ł40
Ł40
Ł52
Ł20
Ł235
Ł50
Ł20
Ł50
Ł30
61.NOWALSKI K.M.
62.OLEKSY M.
63.ORSI D.
64.ORSI E.
65.OLISZKA S.
66.OSEK Cz.
67.OSUCH J.
68.PODWOJSKI
69.POPEK J.
70.PRZYBYŁO K.R.
71.PRZYWARSKA P.
72.RATAJCZYK P.L.
73.RICHARDSON W.
74.ROMANOWSKA L.
75.RYŚ
76.SADOWSKA K.
77.SADZA
78.SARAD P.
79.SARAD W.
80.SARNOWSKI
81.SIEŃKO T.
82.SKOWRON K.
83.SŁABOSZ M.
84.SLEWA-NAJDA A.J.
85.ŚMIGASIEWICZ A.
86.ŚMIGASIEWICZ P
Ł20
Ł30
Ł30
Ł30
Ł30
Ł30
Ł3
Ł30
Ł50
Ł20
Ł20
Ł75
Ł50
Ł60
Ł20
Ł20
Ł20
Ł20
Ł40
Ł10
Ł200
Ł20
Ł10
Ł20
Ł50
Ł80
87.SOKOŁOWSKI P.Ł
88.SOWIAK A.M.
89.STANILEWICZ J.
90.STASISZYN W.
91.STASKOWSKI T.A.
92.STEFANIAK K.
93.SVERDELEAN J.
94.SZAKOWSKI W.B.
95.SZARYK M.
96.Ś.P.SZYMAŃSKI M.
97.SZYSZKO J.
98.TOKARCZYK D.
99.TOLCZ E.
100.TUTKA
101.UHRYN J.
102.USZKO J.
103.WAŻNY D.B.
104.WERESZCZYŃSKI Z.T.
105.WITULSKI T.
106.WIĘZOWSKI G.D.
107.WILLIS U.
108.WODECKA J.
109.WODECKA Z.
110.ZIMNY S.
111.ŻMINKOWSKA J.
Ł20
Ł20
Ł30
Ł20
Ł30
Ł229
Ł55
Ł76
Ł106
Ł100
Ł50
Ł20
Ł20
Ł10
Ł30
Ł200
Ł30
Ł120
Ł40
Ł20
Ł10
Ł100
Ł100
Ł20
Ł50
KOLĘDA PARAFIALNA
Razem:
-
Ł500
Ł 5992
Download

Biuletyn Bedford 1424 - Kościół Najświętszego Serca Jezusa i Św