ProPay MasterCard
®
®
Služba ProPay je dostupná pre všetkých partnerov spoločnosti MXI Corp mimo Severnej Ameriky
1) Pôvodná ponuka na registráciu ProPay je teraz kombinovaná s novou online distribučnou aplikáciou.
Ak počas registrácie zvolíte možnosť dostávať provízie prostredníctvom ProPay a zaplatíte poplatok za
ProPay 19,95 USD, požiadavka na registráciu vášho účtu ProPay prebehne automaticky.
2) Kliknutím na záložku Moje podnikanie sa prihlásite do svojho online obslužného oddelenia MXI Corp,
kde môžete skontrolovať a usitiť sa, či registrácia vášho účtu ProPay prebehla a či bola prijatá.
Ak sa v tejto rozbaľovacej ponuke zobrazí možnosť registrácia ProPay, znamená to, že registrácia
NEPREBEHLA alebo nebola prijatá a vy sa musíte registrovať sami kliknutím na tento odkaz.
*Ak sa možnosť Registrácia ProPay nezobrazuje v tejto rozbaľovacej ponuke, žiadosť o váš účet
ProPay bola prijatá.
3) Po ukončení tohto procesu, okamžite pošlite dva druhy identifikácie na
adresu [email protected] prípadne faxom na (801-341-5302). Na fotokópii nezabudnite
uviesť svoju e-mailovú adresu a ID distribútora, tak aby spoločnosť ProPay dokázala identifikovať váš
účet.
Prvý druh identifikácie musí byť aktuálna identifikácia vydávaná štátnym orgánom, napríklad: Vodičský
preukaz, pas (na fotokópii musí byť viditeľná predná a zadná strana).
Druhý druh identifikácie môže byť:
-Účet za plyn, alebo za elektrinu s vašim aktuálnym menom a adresou
-Rodný list
-Sobášny list
-Potvrdenie o platbe, ktoré bolo zaslané na vašu adresu (adresa musí byť viditeľná)
-Daňové doklady, ktoré boli zaslané na vašu adresu (adresa musí byť viditeľná)
-Kartička sociálneho poistenia
-Občiansky preukaz (krajiny, kde máte trvalý pobyt)
-Nájomná zmluva
-Rozsudok o rozvode, súdny doklad.
ProPay nepotvrdí účet, a nezašle kartu ProPay Card spolupracovníkovi, pokiaľ nebude mať k
dispozícii platné a čitateľné kópie dvoch druhov identifikácie majiteľa účtu.
(Tieto doklady sa používajú na overenie identity a sú požadované zákonom)
Akonáhle ProPay overí vašu identitu (za pomoci fotokópií dvoch druhov identifikácie), dostanete
uvítací e-mail, v ktorom vám bude oznámené, že do 4-6 týždňov dostanete poštou kartu ProPay.
Ak tento uvítací e-mail nedostanete, do 72 hodín od odoslania kópie vašej identifikácie, prosíme vás o
opakované zaslanie identifikácie na adresu ProPay.
4) Keď dostanete tento e-mail a dočasné heslo, prihláste sa na svoj online účet na stránkach
www.Propay.com. Ak heslo do 24 hodín nepoužijete, je možné, že prepadne. Ak vám heslo prepadlo,
kontaktujte službu ProPay na adrese [email protected] a požiadajte o zaslanie nového
dočasného hesla.
Ak ste dostali od ProPay uvítací e-mail a ani po 6 týždňoch ste nedostali kartu ProPay, kontaktujte nás
na adrese [email protected] alebo [email protected] a skontrolujte stav svojej karty
ProPay. Nezabudnite uviesť svoju správnu doručovaciu adresu, meno, e-mailovú adresu a
identifikačné číslo distribútora, aby sme mohli overiť, že sme vašu kartu poslali na správnu adresu.
FORM ID: PRPYSLO v1.0
ProPay MasterCard
®
®
5) Keď vám karta ProPay príde poštou, na jej aktiváciu musíte zatelefonovať na číslo uvedené na karte
ProPay MaterCard a kartu aktivovať. Ak ju neaktivujete, nebudete ju môcť používať na nákupy.
6) Ak chcete kartu ProPay používať na platby za objednávky autoship, prihláste sa do svojho online
obslužného oddelenia MXI Corp a aktualizujte svoje platobné údaje uvedením čísla kartu ProPay
MasterCard.
(Spoločnosť MXI Corp týmito informáciami nedisponuje.)
Príklad uvítacieho e-mailu:
Ďakujeme, že ste požiadali o účet v službe ProPay Payment. Vážime si, že ste vyhoveli našej
žiadosti o ďalšie údaje. Váš účet bol aktivovaný
Teraz sa už musíte len prihlásiť na stránkach www.propaypayments.com s použitím svojej emailovej adresy (e-mailová adresa distribútora) a hesla. E-mail s novým heslom bude nasledovať.
Skopírovaním a vložením hesla do poľa na domovskej stránke predídete chybám.
Kartu môžete očakávať za 4-6 týždňov.
Je možné, že kvôli vkladom provízií na Váš účet budete musieť hlavnej kancelárii spoločnosti
poskytnúť číslo účtu. Toto číslo nájdete na hlavnej stránke po prihlásení.
Radi Vášmu podnikaniu pomôžeme poskytnutím platobných služieb a tým, že Vám pomôžeme
uvedomiť si svoje ciele. Želáme vám úspech v podnikaní a budeme sa nepretržite snažiť posilniť
náš vzťah s Vami a Vašou firmou.
Ak máte ďalšie otázky alebo obavy a chcete hovoriť priamo s naším zástupcom, môžete nám
telefonovať od pondelka do piatku od 6:30 do 19:00 MST) na číslo 888-227-8692. E-mail nám
môžete poslať na adresu [email protected]
Želáme Vám príjemný deň a vítame Vás v službách ProPay Payment!
S pozdravom,
Resolutions
Kontaktné údaje PROPAY
Adresa webových stránok ProPay: WWW.Propay.com
Kópiu štátom vydaného preukazu totožnosti zašlite na e-mailovú adresu: [email protected]
Kópiu štátom vydaného preukazu totožnosti zašlite na faxom na číslo: (801-341-5302)
Zoznam všetkých kontaktných údajov ProPay: https://epay.propay.com/customerservice/
Služby zákazníkom ProPay
E-mail: [email protected]
Zástupcovia služieb zákazníkom sú vám k dispozícii od pondelka do piatku medzi 6:30 a 19:00 MST na čísle
866-573-0951.
Všeobecné otázky o účtoch eAuction a eAuction Pro, určených pre eBay, zodpovieme na čísle 877-776-7290.
Číslo infolinky pre služby kariet ProPay je 800-365-7816 ak voláte z USA a 801-717-2527 mimo USA. Linka
funguje 24 hodín denne, 7 dní v týžni.
*PLATBY PROVÍZIÍ NA KARTY PROPAY*
UPOZORNENIE:
Platby provízií na karty MXI Corp ProPay zaostávajú za online informáciami vo vašom online obslužnom oddelení
o jeden týždeň.
FORM ID: PRPYSLO v1.0
ProPay MasterCard
®
®
PRÍKLAD:
V týždni 22 MXI Corp vypočíta výšku provízie zarobenej v týždňoch 19 a 20, ako aj rýchle bonusy za týždeň 21.
* Vo štvrtok týždňa 22 budú tieto čísla uvedené v online obslužnom oddelení a partnerom, ktorí si zvolili platbu
šekom, budú odoslané šeky.
Ak ste si však zvolili platbu na kartu ProPay, tieto provízie sa na vašom účte objavia až o 10:00 PST v stredu
nasledujúceho týždňa (týždňa 23).
Ak máte pocit, že provízie vložené na váš účet nezodpovedajú skutočnosti, napíšte na adresu
[email protected]
FORM ID: PRPYSLO v1.0
Download

ProPay