CONGRESS INVITATION
KONGRE DAVET
CONGRESIUM ANKARA
ATO INTERNATIONAL CONVENTION & EXHIBITION
CENTER
“ 7. Uluslararası Enerji Kongresi Ve Fuarı / EIF 2014″, “7th International Energy Congress and Fair /EIF 2014” is a
Dünya’da Ve Türkiye’de Enerji Üretimine İlişkin Çok Çeşitli platform, in which wide range of topics concerning Energy
Konuların Tartışılacağı Bir Platformdur.
Production in Turkey and all around the Word will be
discussed.
Derneğimiz Tarafından T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’nın Destekleriyle Gerçekleşecek Olan Kongrenin The purpose of this congress, which will be organized
Amacı, Çeşitli Enerji Kaynaklarının Ve Enerji Piyasalarının by our association and under the auspices of Republic
Tüm Boyutları İle Değerlendirilmesi Ve En Son Gelişmeler of Turkey Ministry of Energy and Natural Resources, is
İle Uygulamaların Pek Çok Açıdan Tartışılıp Ele Alınabileceği to evaluate several energy sources and all dimensions of
Bir Ortam Oluşturmaktır.
energy markets and to create an atmosphere in which
latest developments and applications could be discussed
Kongre; 18-19 Kasım 2014 Tarihlerinde CONGRESIUM and handled in every detail.
ANKARA ATO ULUSLARARASI KONGRE VE SERGİ
SARAYI’nda Gerçekleştirilecektir. Kongreye Yerli Ve Yabancı EIF, will be held at Congresium ANKARA , ATO International
Pek Çok Enerji Firması Yetkililerinin Yanısıra, Akademisyenler, Convention & Exhibition Center between the dates
Bürokratlar Ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri İştirak of November 18 – 19 , 2014. We intend to gather
Edecektir.
representatives of many national and international energy
companies, academicians, bureaucrats and representatives
Kongre Boyunca Sergi Ve Fuar Alanımız Tüm Enerji İlgililerine of non-governmental organizations.
Açık Olacaktır. Düzenleyeceğimiz Kongre Ve Fuara Hepinizi
Bekliyoruz.
During the congress our exhibition and fair hall will be
open to everyone who is interested in energy sector. We are
looking forward to your kind participation to our congress
and fair.
CONGRESIUM ANKARA
ATO ULUSLARARASI KONGRE VE SERGİ SARAYI
Sincerely yours,
Av. Çiğdem DİLEK
Global Enerji Derneği Genel Başkanı
Atty. Çiğdem DİLEK
President of Global Energy Association
2
3
KONGRENİN TANITIMI
IDENTIFICATION OF THE CONGRESS
Kongre Haberleri Ve İlanları Ulusal Ve Yerel Basın
Yayın Organları Kanalıyla Sektörel Yayın Yapan Gazete,
Dergi, Televizyon Kanalları Ve İnternet Sitelerinden
Duyurulacaktır.
Basılacak Posterler, İlgili Bakanlıklar İle Bağlı Birimlerine,
Destekleyen Kurum Ve Kuruluşlara, İlgili Dernek Ve
Odalara Asılacaktır. Poster Afisler İle Tanıtım Yapılacaktır.
Kongre Ve Toplantılara Katılacak Kurum / Kuruluş
Temsilcilerine, Resmi Heyete, Kongre Katılımcılarına, Oda,
Dernek Ve Vakıflara, Profesyonel Ziyaretçilere Sunulmak
Üzere Toplantı Program Kitapçığı Hazırlanacaktır.
Organizasyon, Kongrenin İnternet Sitesinden Canlı
Olarak Takip Edilebilecektir.
Congress news and advertisements will be announced via
newspapers, magazines, TV channels, and websites that
broadcasting through national and local publications.
Printed posters will be hanged to relevant ministries
and its departments, supporting institutions and related
associations. Promotions will be made by posters.
A congress program catalogue will be prepared in order to
be submitted to the official delegations, participants of the
congress, association and foundations, professional visitors
and to the representatives of institutions who will going to
attend to the congress and meetings.
The event can be followed as live from website of the
congress.
NEDEN SPONSOR OLMALISINIZ?
WHY SHOULD BE SPONSOR?
EIF’2014 7. Uluslararası Enerji Kongresi Ve Fuarı;
Piyasalar Ve Düzenlemeye Yönelik Stratejik Konuların
Ele Alınacağı; Sektör İle Alakalı Tüm Kamu Otoritelerinin
Katılacağı; Yerli Ve Yabancı Teorisyen Ve Piyasa
Önderlerinin Katılımının Sağlanacağı; Destekleyici
Faaliyetler İle Sürekliliğin Sağlanacağı; Yurtiçi Ve Yurtdışı
Basının Takip Edeceği; Bir Platform Görevi Görecektir.
Bu Platformda Sizleri De Sponsor Olarak Görmek
Arzusundayız.
EIF’2014 International Energy Congress and Fair will serve as
a platform in which; Strategic issues towards energy market
and regulations will be discussed. All public and relevant
authorities will participate. Domestic and foreign theorists
and market leaders going to participate. Continuity and
vitality will be provided with the supporting activities.
Domestic and international media to be followed by. In this
platform we would like to see you as a sponsor .
Sponsor Olmanız Durumunda;
• Firma Logonuz Basılı Tüm Materyallerde Ve
Yapılacak Reklamlarda Yer Alacaktır.
• Tüm Etkinlik Boyunca Firma Logonuz Görsel
Çalışmalar Marifeti İle Yerli Ve Yabancı Katılımcılara
Tabiatı İle Sunulmuş Olacaktır.
• Üst Düzey Potansiyel Müşterilerinize Ulaşabilme
İmkânı Sağlanacaktır.
• Ulusal Ve Uluslararası Arenada Gerçekleştirilecek
Reklamlarda Yer Alınabilecektir.
• Sponsorluk Derecenize Göre Üst Düzey Katılımcılar
İle Bir Arada Bulunma İmkânı Sağlanacaktır.
• Toplam Olarak Gönderilecek 25.000 Mailde Logolu
Reklam Yapabilme İmkânı Bulunmaktadır.
• Stant Alanlarında Firmanıza Tanıtım Yapabilme
Fırsatı Sağlanacaktır.
If you become our sponsor. We are going to;
• Use your company logo on the printed materials and
advertisements.
• Submit your company logo to local and foreign
participants with visual studies.
• Provide the opportunity to reach upper level potential
customers.
• Present your company in the national and international
arena by publishing advertisements.
• Create the opportunity for you to contact with
upper level participants according to your degree of
sponsorship.
• Make your advertisement with 25.000 e-mails.
• Give the opportunity to make your company promotion
in the booth areas.
Sizleri De Sektörün Bu Öncü Kongre Ve Fuarının Bir
Parçası Olmaya Davet Ediyoruz.
We are looking forward to your kind participation to our
congress and fair.
4
5
SPONSORLUK ÇEŞİTLERİ
CLASSIFICATION OF SPONSORSHIPS
Sponsorluk Hizmetleri 4 (Dört) Ana Başlık Altında
Toplanmıştır Ve Bu Ana Baslıklar Kendi İçinde Alt
Başlıklara Ayrılmıştır:
The sponsorship services have been categorized under
4 (four) main headings and these headings have also
subheadings as follows:
A. ANA SPONSORLUK
A. MAIN SPONSORSHIP
B. KATEGORİ SPONSORLUKLARI
B. CATEGORIZED SPONSORSHIPS
•
•
•
•
•
•
•
•
Altın Sponsorluk ( 3 Adet )
Gümüş Sponsorluk ( 3 Adet )
Bronz Sponsorluk ( 5 Adet )
Destek Sponsorluk
Gold Sponsorship
Silver Sponsorship Bronze Sponsorship Support Sponsorship
C. GENEL SPONSORLUKLAR
C. GENERAL SPONSORSHIPS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vıp Ve Protokol Yemeği Sponsorluğu
Enerji Challenge Yarışması Sponsorluğu
Kahve Molası Sponsorluğu
Basılı Malzeme Sponsorlukları
Çanta Sponsorluğu
Yaka Kartı İpi Sponsorluğu
Bloknot, Kalem Sponsorluğu
Workshop Sponsorluğu
Internet Kafe Sponsorluğu
Yönlendirme Levhaları Sponsorluğu
Medya Sponsorluğu
Kongre CD Sponsorluğu
Su Sebili Sponsorluğu
(3 Pieces)
(3 Pieces)
(5 Pieces)
VIP and Protocol Lunch Sponsorship
Energy Challenge Competition Sponsorship
Coffee Break Sponsorship
Printed Material Sponsorships
Congress Bag Sponsorship
Badge Rope Sponsorship
Notebook & Pen Sponsorship
Workshop Sponsorship
Internet Cafe Sponsorship
Direction Boards Sponsorship
Media Sponsor
Congress CD Sponsorship
Water Dispenser Sponsorship
D. STAND KATILIMI
D. STAND PARTICIPATION
A – ANA SPONSORLUK
A - MAIN SPONSORSHIP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Protokol İştiraki İle Düzenlenecek Olan Öğle
Yemeğinde Protokol Masasında 1 Kişilik Oturma Hakkı
Açılış Oturumunda 1 Kişilik Konuşmacı Hakkı
Kongre Programı Kapsamında İstenilen Oturum Ve/
Veya Oturumlarda 3 Kişilik Konuşmacı Hakkı
VIP Ağırlama
50 Metrekare Stand Alanı Tahsisi
Workshop Düzenleyebilme Hakkı Ve Bu Doğrultuda
Salon Tahsisi
Workshop Düzenlendiğinde Cep Telefonu Mesajı İle
Hedef Katılımcılara Bilgilendirme Mesajı Gönderme
Hakkı
Katılımcılara Firma Adına Hoş Geldiniz Mesajı
Gönderme İmkânı
1x2 Metre Ebatlarında 6 Adet Logolu Flama Kullanım
Hakkı
Diğer Sponsorluklardan %20 İndirim Hakkı
Salonlarda Yer Alacak Panoda Ve Sahnede Logo
Kullanımı
25 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı
Firma Tanıtım Broşürlerinin Katılımcılara Dağıtılması
Firma Logosunun Kongre Web Sayfasında Yer Alması
Ve Kendi Sitesine Link Verilmesi
Basılı Malzemelerde Logo Kullanımı
Kongre Protokol Davetiyelerinde Logo Kullanımı
Basın Bültenlerine Firma Tanıtım Yazısının İlave
Edilmesi
Basın Yayın Organlarında Verilecek Reklâmlarda Logo
Kullanımı
Kongre Program Kitapçığında 1 Tam Sayfa Reklamı
Yayınlanacaktır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Reservation for 1 person at the Protocol Table at VIP
Lunch.
Privilege of Speaking for 1 person at the Opening
Session.
Privilege of speaking for 3 people at any session(s)
within the framework of the congress.
VIP Welcoming.
Allocation of a 50 square meter stand area in the
exhibition hall.
Privilege of organizing a workshop and accordingly the
allocation of a meeting room.
Sending SMS to the Target Participants announcing
your workshop.
Sending “Welcome Message” to the Participants on
behalf of the company.
Usage of 6 company pennants with logo, sized 1x2.
20% discount on any other additional Sponsorships.
Usage of Logos on the boards and at the stage of the
halls.
Free Registration for 25 people.
Distribution of the Company Brochures to participants.
Display of your company logo at the Congress Web
Site with a link to your company web site.
Usage of Logos on the Printed Materials.
Usage of Logos on the VIP Invitation Cards.
Usage of Company Presentation Script at the Press
Releases.
Usage of Logos on media advertisements.
1 full Page Colored Advertisement in the Congress
Programme Catalogue.
6
B – KATEGORİ SPONSORLUKLARI
ALTIN SPONSORLUK BEDELİ: 35.000 EURO + KDV
B - SPONSORSHIP CATEGORIES
GOLDEN SPONSORSHIP PRICE: 35.000-EURO + VAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7
•
•
Kongre Programı Kapsamında İstenilen Oturum Ve/
Veya Oturumlarda 1 Kişilik Konuşmacı Hakkı
30 Metrekare Fuar Alanında Stand Tahsisi
Workshop Düzenleyebilme Hakkı Ve Bu Doğrultuda
Salon Tahsisi
Workshop Düzenlendiğinde Cep Telefonu Mesajı İle
Hedef Katılımcılara Bilgilendirme Mesajı Gönderme
Hakkı
Salonlarda Yer Alacak Panoda Ve Sahnede Logo
Kullanımı
1x2 Metre Ebatlarında 4 Adet Logolu Flama Kullanım
Hakkı
Diğer Sponsorluklardan %15 İndirim Hakkı
20 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı
Firma Tanıtım Broşürlerinin Katılımcılara Dağıtılması
Firma Logosunun Kongre Web Sayfasında Yer
Alması Ve Kendi Sitesine Link Verilmesi
Basılı Malzemelerde Logo Kullanımı
Kongre Protokol Davetiyelerinde Logo Kullanımı
Basın Bültenlerine Firma Tanıtım Yazısının İlave
Edilmesi
Basın Yayın Organlarında Verilecek Reklâmlarda
Logo Kullanımı
Kongre Program Kitapçığında ½ Sayfa Reklamı
Yayınlanacaktır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Privilege of Speaking for 1 people at requested session
within the framework of the congress.
Allocation of a 30 square meter stand area in exhibition
hall.
Privilege of organizing a workshop and accordingly the
allocation of a meeting room.
Sending SMS to the Target Participants announcing
your workshop.
Usage of Logos on the boards and at the stage of the
halls.
Usage of 4 company pennants with logo, sized 1x2 m.
15% discount on any other additional Sponsorships.
Free Registration for 20 people.
Distribution of the Company Brochures to participants
Display of your company logo at the Congress Web
Site with a link to your company web site.
Usage of Logos on the Printed Materials.
Usage of Logos on the VIP Invitation Cards.
Usage of Company Presentation Script at the Press
Releases.
Usage of Logos on media advertisements.
1/2 Page Colored Advertisement in the Congress
Programme Catalogue.
GÜMÜŞ SPONSORLUK BEDELİ: 25.000 EURO + KDV
SILVER SPONSORSHIP PRICE: 25.000-EURO + VAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
20 Metrekare Fuar Alanında Stand Tahsisi
Workshop Düzenleyebilme Hakkı Ve Bu Doğrultuda
Salon Tahsisi
Workshop Düzenlendiğinde Cep Telefonu Mesajı İle
Hedef Katılımcılara Bilgilendirme Mesajı Gönderme
Hakkı
Salonlarda Yer Alacak Panoda Ve Sahnede Logo
Kullanımı
1x2 Metre Ebatlarında 3 Adet Logolu Flama Kullanım
Hakkı
Diğer Sponsorluklardan %10 İndirim Hakkı
15 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı
Firma Tanıtım Broşürlerinin Katılımcılara Dağıtılması
Firma Logosunun Kongre Web Sayfasında Yer
Alması Ve Kendi Sitesine Link Verilmesi
Basılı Malzemelerde Logo Kullanımı
Kongre Protokol Davetiyelerinde Logo Kullanımı
Basın Yayın Organlarında Verilecek Reklâmlarda
Logo Kullanımı
Kongre Program Kitapçığında 1/4 Sayfa Reklamı
Yayınlanacaktır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Allocation of a 20 square meter stand area in exhibition
hall.
Privilege of organizing a workshop and accordingly the
allocation of a meeting room.
Sending SMS to the Target Participants announcing
your workshop.
Usage of Logos on the boards and at the stage of the
halls.
Usage of 3 company pennants with logo, sized 1x2 m.
10% discount on any other additional Sponsorships.
Free Registration for 15 people.
Distribution of the Company Brochures to participants
Display of your company logo at the Congress Web
Site with a link to your company web site.
Usage of Logos on the Printed Materials.
Usage of Logos on the VIP Invitation Cards.
Usage of Logos on media advertisements.
1/4 Page Colored Advertisement in the Congress
Programme Catalogue
BRONZ SPONSORLUK BEDELİ: 15.000 EURO + KDV
BRONZE SPONSORSHIP PRICE: 15.000-EURO + VAT
•
•
15 Metrekare Fuar Alanında Stand Tahsisi
Workshop Düzenleyebilme Hakkı Ve Bu Doğrultuda
Salon Tahsisi
• Workshop Düzenlendiğinde Cep Telefonu Mesajı İle
Hedef Katılımcılara Bilgilendirme Mesajı Gönderme
Hakkı
• Salonlarda Yer Alacak Panoda Ve Sahnede Logo
Kullanımı
• 1x2 Metre Ebatlarında 2 Adet Logolu Flama Kullanım
Hakkı
• Diğer Sponsorluklardan %5 İndirim Hakkı
• 10 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı
• Firma Tanıtım Broşürlerinin Katılımcılara Dağıtılması
• Firma Logosunun Kongre Web Sayfasında Yer Alması
Ve Kendi Sitesine Link Verilmesi
• Basılı Malzemelerde Logo Kullanımı
• Kongre Protokol Davetiyelerinde Logo Kullanımı
• Basın Yayın Organlarında Verilecek Reklâmlarda
Logo Kullanımı
• Kongre Program Kitapçığında 1/6 Sayfa Reklamı
Yayınlanacaktır.
DESTEK SPONSORLUK BEDELİ:
7.500 EURO + KDV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12 Metrekare Fuar Alanında Stand Tahsisi
Salonlarda Yer Alacak Panoda Ve Sahnede Logo
Kullanımı
5 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı
Firma Tanıtım Broşürlerinin Katılımcılara Dağıtılması
Firma Logosunun Kongre Web Sayfasında Yer Alması
Ve Kendi Sitesine Link Verilmesi
Basılı Malzemelerde Logo Kullanımı
Basın Yayın Organlarında Verilecek Reklâmlarda
Logo Kullanımı
Kongre Program Kitapçığında 1/8 Sayfa Reklamı
Yayınlanacaktır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Allocation of a 15 square meter stand area in exhibition
hall.
Privilege of organizing a workshop and accordingly
the allocation of a meeting room.
Sending SMS to the Target Participants announcing
your workshop.
Usage of Logos on the boards and at the stage of the
halls.
Usage of 2 company pennants with logo, sized 1x2m.
5% discount on any other additional Sponsorships.
Free Registration for 10 people. .
Distribution of the Company Brochures to participants
Display of your company logo at the Congress Web
Site with a link to your company web site.
Usage of Logos on the Printed Materials.
Usage of Logos on the VIP Invitation Cards. .
Usage of Logos on media advertisements.
1/6 Pages Colored Advertisement in the Congress
Programme Catalogue.
SUPPORTING SPONSORSHIP PRICE:
7.500-EURO + VAT
•
•
•
•
•
•
•
Allocation of a 12 square meter stand area in exhibition
hall.
Usage of Logos on the boards and at the stage of the
halls.
Free Registration for 5 people.
Distribution of the Company Brochures to participants
Display of your company logo at the Congress Web
Site with a link to your company web site.
Usage of Logos on the Printed materials.
Usage of Logos on media advertisements.
1/8 Pages Colored Advertisement in the Congress
Programme Catalogue.
C. GENEL SPONSORLUKLAR
C. GENERAL SPONSORSHIP
VIP VE PROTOKOL YEMEĞİ SPONSORLUK BEDELİ :
25.000 EURO + KDV
VIP & PROTOCOL LUNCH SPONSORSHIP PRICE:
25.000 EURO + VAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Protokol Masasında 1 Kişilik Oturma Hakkı.
Vıp Yemeğin Verileceği Özel Salonun Firma Görselleri
Ve Flamalarıyla Donatılması
Sponsor Firmaya Ait Masa Bayraklarının Tüm
Masalarda Yer Alması
10 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı
Firma Tanıtım Broşürlerinin Katılımcılara Dağıtılması
Firma Logosunun Kongre Web Sayfasında Yer Alması
Ve Kendi Sitesine Link Verilmesi
Basılı Malzemelerde Logo Kullanımı
Basın Yayın Organlarında Verilecek Reklâmlarda
Logo Kullanımı
Kongre Program Kitapçığında 1/4 Sayfa Reklamı
Yayınlanacaktır.
•
•
•
•
•
•
•
Reservation for 1 person at the Protocol Table.
The company flags and pennants will be displayed
during the lunch time.
The company table flags will be on every table.
Free registration for 10 people.
Distribution of the Company brochures to participants.
Display of your company logo at the Congress Web
Site with a link to your company web site.
Usage of Logos on the printed materials.
Usage of Logos on media advertisements.
1/4 Page Colored Advertisement in the Congress
Programme Catalogue.
8
ENERJİ CHALLENGE YARIŞMA SPONSORLUĞU
BEDELİ:25.000 Euro +KDV
ENERGY CHALLENGE COMPETITION SPONSORSHIP
PRICE:25.000 Euro +VAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9
•
•
•
•
20 Metrekare Fuar Alanında Stand Tahsisi
Workshop Düzenleyebilme Hakkı Ve Bu Doğrultuda
Salon Tahsisi
Workshop Düzenlendiğinde Cep Telefonu Mesajı İle
Hedef Katılımcılara Bilgilendirme Mesajı Gönderme
Hakkı
Salonlarda Yer Alacak Panoda Ve Sahnede Logo
Kullanımı
1x2 Metre Ebatlarında 3 Adet Logolu Flama Kullanım
Hakkı
Diğer Sponsorluklardan %10 İndirim Hakkı
15 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı
Freiburg Kentine Yapılacak 3 Günlük Gezide
,Yarışmayı Kazan 3 Katılımcı İle (Gidiş Dönüş Uçak
Bileti ,Konaklama Dahil) Sponsor Firma Adına 1
Temsilcinin Katılımı
Firma Tanıtım Broşürlerinin Katılımcılara Dağıtılması
Firma Logosunun Kongre Web Sayfasında Yer Alması
Ve Kendi Sitesine Link Verilmesi
Basılı Malzemelerde Logo Kullanımı
Kongre Protokol Davetiyelerinde Logo Kullanımı
Basın Yayın Organlarında Verilecek Reklâmlarda
Logo Kullanımı
Kongre Program Kitapçığında 1/4 Sayfa Reklamı
Yayınlanacaktır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Allocation of a 20 square meter stand area in exhibition
hall.
Privilege of organizing a workshop and accordingly the
allocation of a meeting room.
Sending SMS to the Target Participants announcing
your workshop.
Usage of Logos on the boards and at the stage of the
halls.
Usage of 3 company pennants with logo, sized 1x2m
10% discount on any other additional Sponsorships.
Free registration for 15 people.
The winners of the Energy Challenge Competition
will win a trip to Freiburg, Germany which is known
as “A sun-kissed town”. The trip will take 3 days. The
winners of the competition and a representative from
the sponsor company will attend to the trip. Round
trip flight tickets and accommodation expenses are
included to sponsorship price.
Distribution of the Company brochures to participants.
Display of your company logo at the Congress Web
Site with a link to your company web site.
Usage of Logos on the printed materials.
Usage of Logos on the VIP Invitation Cards.
Usage of Logos on media advertisements.
1/4 Page Colored Advertisement in the Congress
Programme Catalogue.
KAHVE MOLASI SPONSORLUĞU /ADET-Beher
BEDELİ: 7.500 EURO + KDV
COFFEE BREAK SPONSORSHIP PRICE :
7.500-EURO + VAT (FOR PIECE)
•
•
•
•
Kongre Süresince Alınacak Kahve Molaları Esnasında
İkram Alanlarında Firma Bayrakları Ve Flamaları
Kullanılacaktır.
Uygun Basılı Malzemelerde, Sponsorluk Listelerinde
Firma İsmi Ya Da Logosu Yer Alacaktır.
Kongre Program Kitapçığında ¼ Sayfa Reklamı
Yayınlanacaktır.
Not: Firmanın Tüm Kahve Molalarına Sponsor Olması
Durumunda.(Fuar Süresince 3 Kez Kahve Molası
Verilecektir)
Sponsorluk Bedeli : 18.000 EURO + KDV
•
•
•
The facilities to be provided in return for the
sponsorship:
The company flags and pennants will be displayed
during coffee break time.
The company name or logo will be displayed on the
sponsorship lists and proper printed materials.
1/4 Page Colored Advertisement in the Congress
Programme Catalogue.
Notes: If the company become sponsor for all coffee breaks,
( Coffee breaks will be given 3 times during the exhibition
time) the price will be 18.000 € + VAT.
BASILI MALZEME SPONSORLUK BEDELLERİ
PRINTED MATERIAL SPONSORSHIP PRICES
•
Çanta Sponsoru
Sponsorluk Bedeli: 25.000 EURO + KDV
•
Bag Sponsor
Sponsorship Price : 25.000 EURO + VAT
•
Yaka Kartı İpi Sponsoru
Sponsorluk Bedeli: 20.000 EURO + KDV
•
Badge Rope Sponsor
Sponsorship Price : 20.000 EURO + VAT
•
Bloknot, Kalem Sponsoru
Sponsorluk Bedeli: 10.000 EURO + KDV
•
Sponsors for the Notebook & Pen
Sponsorship Price: 10.000 EURO + VAT
Basılı Malzeme Sponsorları Hakları:
Privileges for Printed Material Sponsors:
•
•
•
•
•
•
•
•
Basılı Malzeme Sponsorlarının Logoları, Sponsor
Oldukları Ürünün Üzerinde Kullanılacaktır.
Kongre Programı Kapsamında İstenilen Oturum Ve/
Veya Oturumlarda 1 Kişilik Konuşmacı Hakkı
Basılı Malzeme Sponsorlarının Logoları Kullanım
Yerlerine Göre Sektör Sponsorlarından Küçük Ve
Onlardan Sonra Kullanılacaktır.
10 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı
Basılı Malzeme Sponsorlarının Logoları, Kongrenin
Resmi Web Sitesinde Yayınlanacak Ve Firmaların
Kendi Sitelerine Bağlantı Verilecektir,
Kongre Program Kitapçığında ½ Sayfa Reklamı
Yayınlanacaktır.
•
•
•
•
Usage of company logo on sponsored materials
Right to be a speaker for 1 person in the congress
program in any session or sessions.
The logos will be smaller than the sector sponsors and
will take place after them.
Free registration for 10 people
Display of your company logo at the Congress Web
Site with a link to your company web site
1/2 Page Colored Advertisement in the Congress
Programme catalogue.
10
BASILI MALZEMELERDE SPONSOR LOGO KULLANIM
KURALLARI
THE RULES OF THE USAGE OF LOGOS ON THE
PRINTED MATERIALS
Ana Sponsor İçin; Organizatörler Logosu Büyüklüğünde
Ancak Sonrasında
For the Main Sponsor; Same size with the organizer logo
but after it
Altın Sponsor İçin; Organizatörler Logosunun 1/2 Oranı
Büyüklüğünde Ve Ana Sponsor Logosu Sonrasında
For the Gold Sponsors; 1/2 size of the organizer logo and
after the main sponsor logo
Gümüş Sponsor İçin; Organizatörler Logosunun
1/3 Oranı Büyüklüğünde Ve Altın Sponsor Logosu
Sonrasında
For the Silver Sponsors; 1/3 size of the organizer logo and
after the Gold sponsor logo
Bronz Sponsor İçin; Organizatörler Logosunun 1/4 Oranı
Büyüklüğünde Ve Gümüş Sponsor Logosu Sonrasında
Destek Sponsorlar İçin; Organizatörler Logosunun 1/5
Oranı Büyüklüğünde Ve Bronz Sponsor Logosu Sonrasında
Ayrıca Sponsorluk Anlaşmasının Yapıldığı Tarihi Takip
Eden İlk Basılı Malzeme Çalışmasında Firma Logosu
Kullanılmaya Başlayacaktır.
Sponsorluk Anlaşması Yapan Firmaların Sözleşme
Sonrası Firma Logolarını Tarafımıza Vektörel Formatta
( AI, PDF) Göndermeleri Gerekmektedir. Değişik
Formatlarda ( Jpeg, Tiff, Gif, Bmp) Gönderilen Logoların
Netliği Tarafımızdan Garanti Edilmez.
For the Bronze Sponsors; 1/4 size of the organizer logo and
after the Silver sponsor logo
For the Supporting Sponsors; 1/5 size of the organizer logo
and after the Bronze sponsor logo.
After the date of sponsorship agreement, company logos
will be used on the first printed material.
The companies who made a sponsorship agreement have
to send their company logo in the vectorial format (AI, PDF
after the contract. We can not guarantee the quality of
the logos which are sent in different formats (Jpeg, Tiff, Gif,
Bmp)
ÇANTALARA KONULACAK BROŞÜRLER VE
PROMOSYON MALZEMELERİ:
THE
BROCHURES
AND
THE
PROMOTIONAL
EQUIPMENTS TO BE PLACED INTO THE DELEGATE BAGS
•
•
•
•
•
Kongre Çantalarının İçerisine Olan Davetiye, Broşür,
Kalem, Bloknot Vb. Malzeme Listeleri En Geç 25-30
Ekim 2014 Tarihine Kadar Tarafımıza Bildirilecektir.
Workshop Düzenleyen Firmaların Sempozyum
Öncesi Ve Sonrasında Dağıtacağı Promosyon
Malzemelerinin Adet Ve Özellik Bilgilerini Yine
Belirtilen Tarihe Kadar Tarafımıza Göndermesini
Rica Ederiz.
Dağıtılacak Malzemeler İse 25-30 Ekim 2014
Tarihinde Tarafımıza Ulaşacak Şekilde Acentemiz
Adresine Gönderilecektir. Bu Tarihte Tarafımıza
Ulaştırılmayan Malzemeler, Çanta İçerisinde Yer
Alamayacaktır. Ayrıca Tarafımıza Bildirilmeyen
Malzemelerin Dağıtımına İzin Verilmeyecektir.
Katılımcılara Dağıtılacak Olan Çantalara Konacak
Broşürler İçin Firmanın 1 Adet Broşür Hakkı Vardır.
•
•
•
The promotion material lists (invitation card, brochure,
pencil, notepad, etc.) which will be placed into the
delegate bags must be informed to our agency until
October 25-30, 2014.
“Workshop Sponsors” has to inform our agency, until
the mentioned date, (25-30 October 2014) about
the quantity and specifications of the promotional
materials that they are going to distribute before or
after the symposium.
All the promotional materials that will be distributed,
have to be sent to our agency address between October
25 – 30, 2014. No later arrivals will be accepted and will
not be placed into delegate bags. Also the distribution
requests of non-reported materials will not be allowed.
Companies can place only 1 brochure into the delegate
bags.
WORKSHOP SPONSORLUK BEDELİ :
10.000 - EURO + KDV
SPONSORSHIP FOR WORKSHOP PRICE :
10.000 - EURO + VAT
•
•
11 •
•
•
Sempozyum İçin Firmaya 1 (Bir) Saatlik Salon Tahsisi
Yapılacaktır.
Toplantı Sponsorlarının Logoları Kongrenin Resmi
Web Sitesinde Yayınlanacak Ve Firmaların Kendi
Sitelerine Bağlantı Verilecektir.
10 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı Verilecektir.
Kongre Program Kitapçığında 1/8 Sayfa Reklamı
Yayınlanacaktır.
•
•
•
A meeting room will be arranged for the workshop, for
1(one) hour .
Display of your company logo at the Congress Web
Site with a link to your company web site.
Free registration for 10 people.
1/8 Pages Colored Advertisement in the Congress
Programme Catalogue.
İNTERNET KAFE SPONSORLUK BEDELİ :
4.500 - EURO + KDV
SPONSORSHIP FOR INTERNET CAFE PRICE :
4.500 - EURO + VAT
•
•
•
•
•
•
Internet Bağlantılı 10 Bilgisayardan Oluşacak Bir
Alan Firmaya Tahsis Edilecektir.
Bu Alanın Tüm Düzenlemesi Firma Görsellerinden
Oluşacaktır.
Internet Kafe Sponsorunun Logosu Kongrenin
Resmi Web Sitesinde Yayınlanacak Ve Firmaların
Kendi Sitelerine Bağlantı Verilecektir.
5 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı Verilecektir.
Kongre Program Kitapçığında 1/8 Sayfa Reklamı
Yayınlanacaktır.
•
•
•
•
The company will be allocated to an area with 10
computers and internet connection.
The place will be dressed up with company visuals.
Display of your company logo at the Congress Web
Site with a link to your company web site.
Free registration for 5 people.
1/8 Pages Colored Advertisement in the Congress
Programme Catalogue.
YÖNLENDİRME LEVHALARI SPONSORLUK BEDELİ :
5.000 - EURO + KDV
SPONSORSHIP FOR DIRECTION BOARDS PRICE:
5.000 - EURO + VAT
•
•
•
•
•
Kongrede Kullanılacak Tüm Genel Yönlendirmelerde
Firma / Ürün Logosu Yer Alacaktır.
Yönlendirme Levhaları Sponsorunun Logosu
Kongrenin Resmi Web Sitesinde Yayınlanacak Ve
Firmaların Kendi Sitelerine Bağlantı Verilecektir.
10 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı Verilecektir.
Kongre Program Kitapçığında 1/8 Sayfa Reklamı
Yayınlanacaktır.
•
•
•
Display of your company logo on all congress direction
boards.
Display of your company logo at the Congress Web
Site with a link to your company web site.
Free registration for 10 people.
1/8 Pages Colored Advertisement in the Congress
Programme Catalogue.
MEDYA SPONSORU
MEDIA SPONSOR
“Medya Sponsoru” Kongreye Ve Kongre Kapsamındaki
Tüm Etkinliklere İlişkin Haber Yapacak, Karşılıklı
Belirlenecek Tarihlerde Ve Sayıda Yazılı Ve/Veya Görsel
Reklam Yayınlayacaktır.
“Media Sponsor” will make news covering the congress
subjects and publish the congress advertisements mutually
on determined dates and numbers.
Medya Sponsoru Olacak Kurum Ve Kuruluşa Aşağıdaki
Hizmetler Sunulacaktır:
The services to be provided in return for the sponsorship:
•
•
•
•
•
•
Medya Sponsorlarının Logoları Kullanım Yerlerine
Göre Destek Sponsor Büyüklüğünde Ve Onlardan
Sonra Kullanılacaktır.
Medya Sponsorlarının Logoları Kongre Posterlerinde
Kullanılacaktır.
Medya Sponsorlarının Logoları Kongrenin Resmi
Web Sitesinde Yayınlanacak Ve Firmaların Kendi
Sitelerine Bağlantı Verilecektir..
Medya Sponsorlarına 1 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı
Verilecektir.
Kongre Program Kitapçığında 1/8 Sayfa Renkli
Reklamı Yayınlanacaktır.
•
•
•
•
Media sponsor’s logo will be the same size as the
support sponsor logos and will be used after them.
Usage of Logos on Congress Posters.
Display of your company logo at the Congress Web Site
with a link to your company web site.
Free registration for 1 person.
1/8 Page colored advertisement in the Congress
Programme Catalogue.
KONGRE CD SPONSORLUK BEDELİ :
4.000 - EURO + KDV
SPONSORSHIP for the CDs of the CONGRESS PRICE:
4.000 - EURO + VAT
•
•
•
•
•
Kongrenin Tüm Oturumları, Enteraktif CD Olarak
2500 Adet Sponsor Firma Reklamı İle Basılacak Ve
Dağıtılacaktır.
Kongre CD Sponsorunun Logosu Kongrenin Resmi
Web Sitesinde Yayınlanacak Ve Firmaların Kendi
Sitelerine Bağlantı Verilecektir.
Kongre Program Kitapçığında 1/8 Sayfa Renkli
Reklamı Yayınlanacaktır.
5 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı Verilecektir.
•
•
•
All the sessions of the congress will be recorded to CDs
with the company’s advertisement on. Totally, 2500 CDs
will be distributed.
Display of your company logo at the Congress Web Site
with a link to your company web site.
1/8 Page colored advertisement in the Congress
Programme Catalogue.
Free registration for 5 people.
SU SEBİLİ / ÜNİTE BAŞI SPONSORLUK BEDELİ:
500 EURO + KDV
WATER DISPENSER SPONSORSHIP PRICE:
500-EURO + VAT (Per Unit)
•
•
•
•
•
Kongre Süresince Ücretsiz Olarak Su Servisi
Verilecektir.
Su Sebilleri Firma Görseli İle Giydirilecektir.
Firmaya 1 Kişilik Ücretsiz Katılımcı Hakkı Verilecektir.
Kongre Program Kitapçığında 1/8 Sayfa Renkli
Reklamı Yayınlanacaktır.
•
•
•
Water dispensers will be placed all over the congress
center and free water service will be available.
They will be dressed up with the company visuals.
Free registration for 1 person.
1/8 Page colored advertisement in the Congress
Programme Catalogue
12
D – STANDLAR
D- STANDS
Stand alanı m²:200 € + KDV.
Kongre standlarında minimum alan 12 m2’dir.
Domino Fuarcılık Tarafından Verilecek Ekipman ve
Hizmetler ;
The Stand Area sqm price : 200€ + VAT / sqm
The minimum rental area for booths will be 12sqm.
The equipment and services provided by DOMINO ;
STANDART STAND İLE KATILIM
PARTICIPATION WITH STANDARD BOOTH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
13
Standart Panel Duvarlarla Stand Konstrüksiyonu Stand
Kurulumu, Elektrik Ve Aydınlatma.
Firma Alınlık Yazısı.
1 Adet Masa 2 Adet Sandalye.
Her 12 M2 İçin 100 Watt Aydınlatma Armatürü Ve
Kablolu Grup Priz.
2 Araçlık Ücretsiz Otopark Ve İnternet Fişi
2 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı Verilecektir.
•
•
Construction with standard panel walls.
Construction of the booth, electricity and spot lights.
The frontal script of the company. ( Name board ).
1 table and 2 chairs.
For each 12 sqm booth area; 100 watt lighting armature
and cabled group socket.
Free ticket for parking and internet. Parking, only for 2
vehicle.
Free registration for 2 people.
ÖZEL TASARIM STAND İLE KATILIM
PARTICIPATION WITH SPECIAL BOOTH
•
•
•
•
•
Taleb Edilen Ölçülerde Boş Stand Alanı.
2 Araçlık Ücretsiz Otopark Ve İnternet Fişi
2 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı Verilecektir.
•
Empty booth area with the desired sqm.
Free ticket for parking and internet. Parking, only for 2
vehicle.
Free registration for 2 people.
STAND KURULUMU:
INSTALLATION OF BOOTHS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
S
Standlar 17 Kasım 2014 Tarihinde Kurulacaktır.
Daha Sonra Duyurulacak Olan Saatler Dışında
Herhangi Bir Malzeme Taşıması Ve Kurulum İşlemine
İzin Verilmeyecektir.
Stand Kurulumlarında, Kendi Özel Stand Malzemesini
Kullanmayacak Firmalar İçin Tarafımızca Standart
Stand Malzemesi İle Kurulum Yapılacaktır.
Standlar Kurulduktan Sonra, Tahsis Edilen Alanların
Dışına Çıkılmamasını Ve Komşu Stand Alanlarının
İhlal Edilmeyecek Şekilde Düzenleme Yapılmasını Rica
Ederiz.
Her 12 Metrekarelik Stand İçin, Firmalara 2 Kişilik
Ücretsiz Firma Temsilcisi Kayıt Hakkı Verilecektir.
Stand Kurulumu, Acentemiz Personeli Nezaretinde
Yapılacaktır.
Stand Alanları 18-19 Kasım 2014 Tarihlerinde Açık
Olacaktır.
Stand Alanlarının Açık Olduğu Saatlerde Firma
Temsilcilerinin Stantlarda Bulunması Gerekir.
Acentemiz Stand Alanlarında Meydana Gelecek
Kayıp, Çalıntı Vb. Durumlarda Sorumluluk Kabul
Etmeyecektir.
Kongre Merkezine Dışarıdan Yiyecek Ve İçecek
Maddesi Getirilmesi Yasaktır. Getirilmesi Halinde
Kongre Merkezinin Belirleyeceği Ücret Uygulanacaktır.
Kongre Merkezinin Duvarlarına Herhangi Bir Şey
Asılması, Yapıştırılması Yasak Olup, Aksi Durumda
Meydana Gelecek Zararlar İle İlgili Olarak, Firmanın
Kendisi Sorumlu Kabul Edilecektir.
Standların Genel Temizliğinden Acentemiz Ve Fuar
Personeli Kesinlikle Sorumlu Değildir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
The booths will be build up on November 17,2014.
No equipment carriage and construction will be
allowed except for the hours that will be announced
later.
We are going to construct booths with standard
equipments for the companies who are not going to
install their stands with their own equipments.
We request not to extend over the allocated areas and
make the arrangements in a way that won’t violate
neighbor stands.
For every 12 sqm booth, each company will gain 2 free
company representative registration right.
The installation of the booths will be accompanied by
our agency personnel.
The exhibition hall will be open between November 18
– 19, 2014.
The company representatives must stay in their booths
during the exhibition hours.
Our agency will not be responsible for the situations
like loss and theft.
It is forbidden to bring food and beverage into the
congress center. In that case the center is authorized
to charge determined price to the company. Please
contact our agency personnel for the food and
beverage you request.
It is forbidden to hang or stick anything on convention
center walls. In that case the company will be responsible
for the damages himself.
Our agency and the congress personnel are not
responsible for the general cleaning of the stands.
STAND ALANI AÇILIŞ ve KAPANIŞ SAATLERİ
Kurulma
17 Kasım 2014
09.00 – 22.00 Saatleri Arası
Stand Alanı Açılış
18 Kasım 2014
09.00 – 18.00 Saatleri Arası
Resmi Açılış,
18 Kasım 2014
11.30 – 12.00
Sökülme
19 Kasım 2014
19.00 – 24.00 Saatleri Arası
Sökülme İşlemlerinde Belirtilen Saatler Arasında
Toplanmayan Standlar İçin Herhangi Bir Sorumluluk
Kabul Edilmeyecektir.
THE OPENING AND CLOSING HOURS OF EXHIBITION
HALL
Build Up
17 November 2014
Between 09.00 -22:00
Opening of Exhibition Hall
18 November 2014
Between 09.00-18.00
Official Opening
18 November 2014
11.30-12.00
Break Down
19 November 2014
Between 19.00 -24.00
No responsibility will be accepted for uninstalled booths
between announced hours.
NAKLİYE
TRANSPORTATION OF MATERIALS
Malzeme Nakliyeleri Katılımcıların Kendilerine Aittir.
Ancak Depolama Talep Eden Katılımcılarımız İçin
Firmamızla İrtibata Geçilmesi Gerekmektedir. Depolama
İmkanı Mevcuttur. Kongre Süresince Arzu Eden
Katılımcılarımız Tanışabilir Ve / Veya Depolanmasını
İstedikleri Malzemelerini Firmamız Yetkilisi Nezaretinde
Depolayabilirler.
The company is responsible for the transportation of their
own materials to and from the congress center. However,
participants, who request for storage, must contact with
company. Storage facilities is available. During the congress,
participants who desire a portable and / or storage of any
material can store under the supervision of our authority.
FİRMA TEMSİLCİSİ KAYITLARI
REGISTRATION OF THE COMPANY REPRESENTATIVES
Firmalar Tarafından Alınan Her Stand İçin, 2 Firma
Temsilcisine Ücretsiz Kayıt Hakkı Verilecektir. Lütfen
Firmanız Tarafından Kongreye Ücretsiz Katılacak Olan
Firma Temsilcisi İsmini Ve İlave Olarak Kayıt Ücreti
Ödeyerek Katılacak Yetkililerinizin İsim Listesini 10-Kasım
2014 Tarihine Kadar Acentemize Bildiriniz.
Each company will have 2 free registration. Please inform
our agency about the name(s) of the representative(s) who
are going to participate free and also the representatives
who are going to participate with paying their registration
fees until 10 November 2014.
YİYECEK ve İÇECEK HİZMETLERİ
FOOD AND BEVERAGE SERVICES
Kongre Merkezinde Konuklarınıza Sunmak İstediğiniz
Yiyecek Ve İçecek Hizmeti İçin, Talepleriniz Yazılı Olarak
Acentemize İletilmelidir. Kongre Merkezinde Servis
Edilecek Olan Yiyecek Ve İçeceklerle Birlikte Firmanız
Logolu Bardak Ve Peçeteler Kullanılabilecektir. Tüm
Yiyecek Ve İçecek Siparişleri Acentemiz Tarafından
Alınacaktır. Aksi Takdirde Dışarıdan Getireceğiniz Yiyecek
Ve İçeceklere İzin Verilmeyecektir.
Standlar Ve Aktivite Alanlarında Yapılacak Yiyecek Ve
İçecek Servisi Ve Her Türlü Aktivitenin Detaylı İçerik Ve
Akış Saatleri İle İlgili Bilginin 15 Kasım 2014 Tarihine
Kadar Acentemize Bildirilmesi Gerekmektedir.
Requests submitted in writing to our agency for food
and beverage service that is demanded so as to service
to guests at congress center. The food and drinks will be
served at the Convention Center along with your company
logo can be used glasses and napkins. All food and drink
orders will be taken by our agency. Otherwise, food and
drinks from outside will not be allowed.
Food and beverage service that will be in stands and activity
areas and detailed information of all kinds of activity and
flow time should be notified to agency until 15 November
2014.
14
15
STAND ALANINA GİRİŞLER
ENTRANCE TO EXHIBITION HALL
Tüm firma temsilcileri, stand alanları açılmadan 1 saat
öncesinde stand alanlarına girebilirler. Tüm stand
görevlileri ve firma temsilcilerinin, yaka kartlarını takmaları
mecburidir. Hiçbir firma temsilcisi veya stand görevlisi
yaka kartını takmadan stand alanına giremeyecektir. Stand
alanlarına, açılış saatlerinden önce kongre katılımcıları
alınmayacaktır.
All the company representatives can enter to exhibition
hall one hour before the opening. All the company
representatives and stand responsibles must carry their
badges. No entrance will be allowed without badges.
The congress participants won’t be allowed to enter to
exhibition hall before the opening hours.
YANGIN TALİMATI
FIRE INSTRUCTIONS
Kongre Merkezinde Kullanılacak Tüm Malzemeler
Tutuşmaz Malzemelerden Hazırlanmalıdır. Stand Alanında
Firmaların Yerleşimi Yangın Alarmı, Yangın Uyarı Sistem
Araçları Ve Yangın Söndürme Araçlarını Engellemeyecek
Şekilde Olacaktır.
All the materials which will be used at the congress center
must be made of non-flammable material.
The placement of the companies in the stand areas must
be done in compliance to the fact that they should not
block the fire alarm, fire warning system device and the fire
engine.
GÜVENLİK
SECURITY
Acentemiz Kongre Sonuna Kadar Kongre Merkezinin Ve
Malzemelerinin Güvenliğini Sağlayacaktır.
Ancak Bu Durum Acentemizi Herhangi Bir Kayıp Veya
Çalıntı Halinde Sorumluluk Altında Tutmayacaktır.
Kayıp, Çalıntı, Hasar Vb Durumlar İçin Firmaların
Malzemelerini Sigortalatması Önerilir.
Our agency will provide the security of the congress center
and congress materials until the end of the congress. But
this will not make our agency responsible of any loss or
theft. It is recommended that the companies insure their
materials for any situation like loss, theft, damage, etc.
ÖZEL İSTEKLER
SPECIAL DEMANDS
Lütfen Özel Talepleriniz Ve Kongre İle İlgili Her Türlü
Sorunuz İçin Acentemizle İrtibat Kurunuz.
Please contact with our agency for special demands and any
kind of questions about the congress.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
CONTACT INFORMATION
Domino Fuarcılık Ltd. Şti.
Uğur Mumcu Cad. No: 64/3 Gaziosmanpaşa – ANKARA
Tel
: 0 312 447 46 44 - 0 312 447 46 45
Fax
: 0 312 448 03 22
Domino Fuarcılık Ltd. Şti.
Uğur Mumcu Cad. No: 64/3 Gaziosmanpaşa – ANKARA
Phone : +90 312 447 46 44 /+90 312 447 46 45
Fax
: +90 312 448 03 22
EIF 2014 STAND PLANI / EXHIBITION FLOOR PLAN
16
17
BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB ( TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.”
“THIS FAIR IS ORGANIZED WITH THE PERMISSION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY, IN ACCORDANCE WITH THE LAW NUMBER 5174”
Download

eıf 2014 stand planı