20140619
[PAKOWANIE I
ROZPAKOWYWANIE
PLIKÓW]
ZAWARTOŚĆ
Wstęp ................................................................................................................................................................................................ 3
Przygotowanie ............................................................................................................................................................................. 4
Pakowanie plików ...................................................................................................................................................................... 6
Rozpakowywanie plików ....................................................................................................................................................... 7
Dzielenie plików na części ..................................................................................................................................................... 8
Zabazpieczanie hasłem......................................................................................................................................................... 10
Znane problemy ....................................................................................................................................................................... 12
2
WSTĘP
Skompresowane pliki zajmują mniej miejsca (tylko teoretycznie) i mogą być przesyłane
do innych komputerów szybciej (to jest prawdziwy powód kompresji) niż pliki
nieskompresowane. Ze skompresowanymi plikami i folderami można pracować w taki sam
sposób, jak z plikami i folderami nieskompresowanymi. Można również połączyć kilka plików w
jeden skompresowany folder. Ułatwia to udostępnienie grupy plików.
Powody, dla których należy się posługiwać rar lub zip (te dwie nazwy to w praktyce to samo):
- łączenie wielu plików, dokumentów w jedną paczkę, co daje wygodniejsze przesyłanie
plików,
- przesyłanie takich plików przez Internet jest szybsze,
- czasem, pliki tekstowe Word lub Excel spakowane zajmują mniej miejsca.
3
PRZYGOTOWANIE
1. Zanim przystąpisz do pracy upewnij się, że komputer, którego będziesz używał ma
zainstalowanego WinRARa. Jeśli klikniesz na dowolnym pliku lub folderze prawym
przyciskiem myszki zobaczysz następujące menu:
2. Jeśli nie widzisz „teczuszek”, pobierz instalkę z Internetu i zainstaluj program. Dla
wygody wybierz polską wersję:
http://www.win-rar.com/download.html?&L=0
4
3. Uruchom ponownie komputer.
5
PAKOWANIE PLIKÓW
1. Aby spakować pliki należy je zaznaczyć (np. używając klawisza CTRL), a następnie
kliknąć na nie prawym przyciskiem myszki. Z menu wybieramy opcję „Dodaj do
archiwum XXXXXXX”:
2. Na ekranie pokaże się pasek postępu. Po zakończonej operacji zobaczymy nowy plik o
takim wyglądzie(zawiera on wszystkie spakowane przez nas pliki):
3. Teraz z łatwością możemy przesłać takie pliki przez Internet.
6
ROZPAKOWYWANIE PLIKÓ W
4. Aby rozpakować spakowane pliki wystarczy kliknąć na nie drugim przyciskiem myszki i
z menu wybrać „Wypakuj do xxxxxxxx”:
5. Pojawi się nowy folder cv zawierający wszystkie wypakowane pliki:
7
DZIELENIE PLIKÓW NA CZĘŚCI
Czasem bywa tak, że chcemy duży plik podzielić na mniejsze części. Np. Mamy dwa pendrive o
rozmiarze 1GB, a folder z dokumentami, nawet po spakowaniu, ma 1,5 GB. Wtedy możemy
skorzystać z jednej z najważniejszych zalet programów pakujących. Mianowicie dzielenia plików
na części.
1. Klikamy na folder z informacjami drugim przyciskiem myszki i wybieramy „Dodaj do
archiwum…”
2. W pierwszej zakładce zobaczymy pole wyboru wielkości plików, na które program ma
podzielić nasze dokumenty. W to pole wpisujemy np. 700MB.
8
3. Spowoduje to powstanie kiolku mniejszych plików:
4. Należy pamiętać, żeby się dało wypakować te pliki musimy je umieścić obok siebie (w
tym samym folderze) oraz wybrać pierwszy plik (ten o nazwie .part01). Po
wypakowaniu informacje wrócą do uprzedniej postaci jednego folderu.
9
ZABAZPIECZANIE HASŁEM
Programy pakujące pliki mają jeszcze jedną zaletę, jaką jest zabezpieczanie danych hasłem.
Jedynie po wpisaniu poprawnego hasła możliwe będzie rozpakowanie danych.
1. Klikamy na folder z informacjami drugim przyciskiem myszki i wybieramy „Dodaj do
archiwum…”
2. Następnie wybieramy zakładkę Zaawansowane:
10
3. Znajdziemy tam przycisk “Dodaj hasło”. Po kliknięciu wyskoczy okienko z prośbą o
podanie nowego hasła. Od tej pory po spakowaniu plików, rozpakowanie tych
konkretnych danych będzie możliwe tylko po wprowadzeniu hasła.
11
ZNANE PROBLEMY
W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z ŁZ.
12
Download

Pakowanie i rozpakowywanie Plików