Program konferencie
1.
Predstavenie LG Electronics
•
Predstavenie služby projekčná a technická
podpora LG
2.
Portfólio v segmente klimatizácii
•
Prehľad produktovou líniou
3.
Obed
4.
MULTI V 3. generácie
•
Prezentačné video
•
Technické zmeny
•
Výhody zariadenia
5.
Podpora a sluţby
•
Projekčná a technická podpora
•
Návrh systému
•
Dokumentácia
•
Benefity spolupráce
1.História
Historia spoločnosti LG Electronics bola
vždy obklopená túžbou vytvoriť
šťastnejší a lepší život.
Spoločnosť LG Electronics bola založena v roku
1958 a od tej doby razí cestu do digitální éry vďaka
svojej technologickej odbornosti získanej na
základe skúseností s výrobou rôzných domácích
spotrebičov, ako sú napríklad chladničky, práčky,
rádia alebo televizory. Spoločnosť LG Electronics v
21. storočíí predstavila radu nových produktov,
aplikovala nové technologie v podobe mobilných
zariadeníí a digitálnych televízorov a naďalej
upevňuje svoj statut globálnej spoločnosti.
1. Projekčná a technická podpora
Spoločnosť LG Electronics CZ s.r.o
pre svoju túžbu o lepšom živote je vždy pripravená
pomôcť...
...a pre skvalitnenie ponúkaných služieb prináša od druhej
polovice roka 2010 rozšírenú technickú a projekčnú
podporu
v segmente klimatizácii o Slovenský región.
Projekčná podpora CZ
Projekčná a technická podpora SK
Radek Kocanda
[email protected]
Martin Žemla
0911 782 365
[email protected]
Technická podpora CZ
Tomáš Svoboda
[email protected]
František Mašek
[email protected]
Suché mýto 1
Bratislava
Fax: 02 / 5464 2033
Tel: 02 / 5464 2024
2.Prehľad produktovou líniou
....zariadenia pre široké spektrum aplikácii
...bytové klimatizácie
...komerčné klimatizácie
...centralizované klimatizačné systémy
...tepelné čerpadlá pre vykurovanie
...rekuperačné jednotky
2.Prehľad produktovou líniou
RAC - Bytové klimatizácie
1.
Zariadenie sú štandardne vybavené technológiou DC INVERTER, ktoré zabezpečuje ich efektívnosť a nízke prevádzkové náklady.
•
Pre príklad zariadenie s 5kW chladiaceho výkonu pracuje s účinnosťou 3,28 čo reálne znamená spotrebu 1,61kW.
2.
Zvýšená filtrácia vzduchu vďaka viac úrovňovej filtrácii.
•
Pred filter: odstraňuje hrubé častice prachu, pliesni a textilné vlákna
•
Plazmový filter: mikroskopické časti prachu a alergénov
•
Nano-Karbónový filter: pachový filter odstraňuje jemné zápachy kvalitnejšie vďaka nano štrukture
3.
Nadstavenie smeru prúdenia v štyroch smeroch cez IR ovládač ( horizontálne a vertikálne).
4.
Zdravé odvlhčovanie vďaka zlepšeniu kontroly teploty a distribúcii upraveného vzduchu.
5.
Nižšia hlučnosť vnútornej jednotky, ktorá dosiahnutá šikmým natočením lamiel ventilátora.
Dodávané výkonové rady:
2,6kW a 3,5kW
2,6kW aţ 9,0kW
2.Prehľad produktovou líniou
RAC -Bytové klimatizácie –
ART COOL gallery
Nie len krásny ale aj praktický...
2.Prehľad produktovou líniou
RAC - Bytové klimatizácie – Novinky 2010
1.
2.
3.
4.
5.
Zariadenie sú štandardne vybavené technológiou DC INVERTER, ktoré zabezpečuje ich efektívnosť a nízke prevádzkové náklady.
•
Pre príklad zariadenie s 5kW chladiaceho výkonu pracuje s účinnosťou 3,28 čo reálne znamená spotrebu 1,61kW.
Zvýšená filtrácia vzduchu vďaka viac úrovňovej filtrácii.
•
Pred filter: odstraňuje hrubé častice prachu, pliesni a textilné vlákna
•
Plazmový filter: mikroskopické časti prachu a alergénov
•
Nano-Karbónový filter: pachový filter odstraňuje jemné zápachy kvalitnejšie vďaka nano štrukture
Nadstavenie smeru prúdenia v štyroch smeroch cez IR ovládač ( horizontálne a vertikálne).
Zdravé odvlhčovanie vďaka zlepšeniu kontroly teploty a distribúcii upraveného vzduchu.
Nižšia hlučnosť vnútornej jednotky, ktorá dosiahnutá šikmým natočením lamiel ventilátora.
INOVÁCIE 2010
1.
2.
3.
Ešte lepšia distribúcia vzduchu. Uhol fúkania: chladenie 16° , kúrenie 80°
Krokové ovládanie smerových lamiel: 6 polôh vertikálne a 5 polôh horizontálne
Konštrukčné zmeny zjednodušujúce inštaláciu
Dodávané výkonové rady:
2,6kW a 3,5kW
2,6kW a 7,0kW
2,6kW a 3,5kW
2,6kW a 7,0kW
2.Prehľad produktovou líniou
CAC - Komerčné klimatizácie
...určené aj pre nepretrţitú prevádzku
1.
Zariadenia je moţné dodať vo výkonových radách od 3,5kW do 15kW.
2.
V technickom prevedení FIX SPEED, DC INVERTER a H INVERTER ( vyţšia účinnosť
3.
S moţnosťou napájania 1N/240V/50Hz alebo 3N/380V/50Hz
4.
Kazetové jednotky s účinnou inštaláciou aţ do 4,2m svetlej výšky stropu
5.
Moţné pouţitia aj diaľkového ovládača
6.
Moţnosť zapojenia aţ 4 vnútorných jednotiek so synchrónnym chodom CAC SYNCHRO
2.Prehľad produktovou líniou
CAC – Multi zapojenia
1.
V technickom prevedení DC INVERTER
2.
S moţnosťou napájania 1N/240V/50Hz alebo 3N/380V/50Hz
3.
Zariadenie je moţné kombinovať od 2 do 5 vnútorných jednotiek so
systémom MULTI F
4.
Maximálna dĺţka celkového potrubia aţ 85m pri prevýšení aţ 15m a dĺţky
jednej trasy aţ 25m
5.
Zariadenie je moţné kombinovať od 5 do 9 vnútorných jednotiek so
systémom MULTI F DX
6.
Maximálna dĺţka celkového potrubia aţ 145m pri prevýšení aţ 30m a dĺţky
jednej trasy aţ 90m
2.Prehľad produktovou líniou
Tepelné čerpadlá pre vykurovanie – vzduch/voda
Tepelné čerpadlo THERMA V je moţné vyuţiť
ako časť komplexného systému na zníţenie
prevádzkových nákladov na vykurovanie v
zapojení so solárnymi panelmi, poprípade
pouţívať t.č. aj na chladenie priestorov v
letných mesiacoch v zapojení s jednotkami
fancoil.
V bivalentnom prevádzkovom reţime pokrýva
väčšinu nárokov na vykurovanie veľmi
úsporným spôsobom a preto sa stávajúci
kotol vyuţíva len na pokrytie vykurovacích
špičiek.
Pri monoenergetickej prevádzke (kombinácia
tepelného čerpadla vzduch-voda a
elektrického vykurovacieho telesa) je tepelné
čerpadlo schopné pokryť väčšinu
poţiadaviek na vykurovani a teleso sa zapína
len počas špičiek, pri veľmi nízkych
teplotách.
2.Prehľad produktovou líniou
Rekuperačné jednotky – ECO V
1. Zariadenia disponujú BY PASS technológiou pre
rýchle vyrovnanie interiérovej teploty voči exteriéru.
2. Výmenník tepla je konštruovaný z kombinácii
materiálov absorbujúcich vlhkosť, čím nieje
následne potrebné zo zariadenia odvádzať
kondenzát a upravený vzduch nieje príliš vysušený
čo pozitívne vplýva na ľudské zdravie.
3. Zariadenia majú moţnosť nadstavenia chodu
zvýšeného prisávania a aj chodu zvýšeného
odsávania v prípade potreby.
4. Zariadenia sa dodávajú aj s priamym výparníkom s
moţnosťou pripojenia k centralizovanému systému
MULTI V.
5. Dodávané sú výkonové rady s prietokom 150, 250,
350, 500, 800, 1000, 1500 a 2000 m3/hod.
6. Účinnosť zariadení ECO V je od 62% do 85%
4. Centralizované klimatizačné systémy
•Centralizovaný klimatizačný system MULTI V 3. generácie
Centralizované klimatizačné systémy
sú
predovšetkým určené pre komplexné riešenia chladenia a kúrenia
budov pre administratívne, ubytovacie ale aj rezidenčné účely s
veľkou potrebou chladu.
Systém LG MULTI V 3.generácie je konštruovaný tak,
aby poskytol najviac výhod pri projekcii, inštalácii a najmä pri
užívaní.
Prezentačné video
4. Centralizované klimatizačné systémy
•Centralizovaný klimatizačný system MULTI V 3. generácie
Zariadenie MULTI V 3. generácie
obsahuje technické inovácie,
technológie a patenty LG, ktoré zvyšujú
jeho efektívnosť a prinášajú nie len
úsporu prevádzkových nákladov pre
klienta ale aj väčší komfort uţívania.
1.
2.
3.
4.
5.
1/24
Delený výmenník vonkajšej jednotky, vďaka ktorému
je pokles výkonu pri rozmrazovacom cykle
minimalizovaný. ( v režime kúrenie )
Automatickú diagnostiku systému a potrubných,
káblových rozvodov. Ktorá využíva väčšie množstvo
senzorov vo vonkajšej a vnútornej jednotke.
Šetrnú prevádzku kompresorov FDD.
Nárast účinnosti EER 4,1 a COP 4,6
Zníženú hlučnosť vonkajšej jednotky pri minimálnom
poklese výkonu.
4. Centralizované klimatizačné systémy
•Centralizovaný klimatizačný system MULTI V 3. generácie
Front 500
2,600mm
4 moţné smery vedenia potrubia
20mm
Slope bending Hex
MULTI V Ⅲ Tepelné čerpadlo
8
12
Stredná
16/24
14
20
Veľká
30
40
50
60
70
80
2,620mm
Front 500
Jedno zariadenie max 20Hp,
Max kombinácia 4 zariadenia (Max 80Hp)
20mm
50
50
Zariadenie prešlo aj konštrukčnými zmenami čím je
zabezpečený zvýšený komfort aj pri inštalácii.
4. Centralizované klimatizačné systémy
•Centralizovaný klimatizačný system MULTI V 3. generácie
Celková dĺžka potrubia
1000m
Najdlhšia trasa
200m
(225m)
Najdlhšia trasa za 1. rozbočovačom
40m
(90m)
110m
PREVÝŠNIE
Prevýšenie medzi vnonkajšou
a vnútornou jednotkou
Max110
m
Prevýšenie medzi vnútornou
a vnútornou jednotkou
15m
Prevýšenie medzi vonkajšou
a vonkajšou jednotkou
5m
NAJDLHŠIA
TRASA
Max 225m
Reálna apl.
Project R&D Center Building Location Seoul. Korea
Const. Dim 5,619.14 m²
TTL Dim. 84,307.09 m²
Type
R&D Building
Scale
5F ~ 20F
17/24
4. Centralizované klimatizačné systémy
•Centralizovaný klimatizačný system MULTI V 3. generácie
Štandartné
19/24
4. Centralizované klimatizačné systémy
•Centralizovaný klimatizačný system MULTI V 3. generácie
Reakčná doba
Čas (min)
komfort
0 Operating start
Rýchle dosiahnutie
Poţadovanej teploty
20/24
5
10
15
20
5. Služby a podpora
Návrhový program LATS – MULTI V verzia 2.10.5.19
5. Služby a podpora
Spoločnosť LG Electronics CZ s.r.o
pre svoju túžbu o lepšom živote je vždy pripravená pomôcť...
...a pre skvalitnenie ponúkaných služieb prináša od druhej polovice roka
2010 rozšírenú technickú a projekčnú podporu
v segmente klimatizácii o Slovenský región.
Podstata služby spočíva v podpore zákazníkov pri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Návrh riešenia a potrebné konzultácie
Výberu vhodného zariadení
Technické porovnaní a výber najvhodnejšie riešenia podľa priorít zákazníka.
Zabezpečenie technickej a projekčnej dokumentácie
Projektová dokumentácia
Konzultácie pri realizácii
Dohľad nad realizáciou
Ďakujem za pozornosť
• Kontakty
Obchod:
František Bálint / KAM SR
Tel:+421 902 946 959
Mail: [email protected]
Slovensko
Projekčná a technická podpora:
Martin Ţemla / AC Projekt Manager
Tel:+421 911 782 365
Mail: [email protected]
Slovensko
Odborné školenia:
Michal Kadlec / AC Product Specialist &
Trainer
Tel:+420 732767076
Mail: [email protected]
Česká republika
MULTI V III – simulátor
(umiestnenie LGE CZ AC ACADEMI )
http:// www.lge.sk
http:// www.acacademy.cz
http://cz.lgeaircon.com
Download

Prezentácia z konferencie architektov