Değerli Mavişehir Modern 3 Site Sakinleri
Sitemizde toplu halde yaşamanın düzenini sağlamak, tesislerin devamlılığını ve
sürdürülebilir bir yaşam kalitesine ulaşabilmek için belli kurallarının olması ve bu
kurallara yaşayanların uyması gerekmektedir. Bu kurallara uyum; komşuluk
hukukuna saygıyı, huzurlu, yeşil, sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşamayı,
sosyalleşerek yaşamı daha anlamlı kılmayı, başta çocuklarımız olmak üzere
hepimize daha güvenli bir ortam yaratmakla kalmayacak aynı zamanda
evlerimizin değerini de arttıracaktır.
Mavişehir Modern 3 Sitesi Yönetim Planı’nın 2. bölüm 8.madde b bendinde
açıkça belirtildiği üzere site sakinleri gerek kendilerine ait bağımsız bölümleri
gerekse ortak alanları kullanırken medeni kanunda düzenlenmiş bulunan komşuluk
hukuku kurallarına, iyi komşuluk ilişkilerinin gerektirdiği tavır ve davranışlara,
Kat Mülkiyeti Kanununun özel hükümlerine, Yönetim Planında yer alan kurallara,
Toplu Yapı Temsilciler kurulu kararlarına ve Site Yönetim Kurulu kararlarına
uymak zorundadırlar.
-ORTAK ALANLARIN KULLANIMI İLE İLGİLİ HUSUSLAR
A)BLOK GİRİŞLERİ VE KAT KORİDORLARI
1. Blok girişleri ve katlara görüntüyü bozacak ve hareketleri engelleyecek
şekilde çocuk arabası, bisiklet, ayakkabılık, portmanto saksı vb. eşyalar
bırakılmamalı resim, süs, heykel vb. eşyalar asılmamalıdır.
2. Yangın merdivenlerine ne amaç ile olursa olsun güvenlik açısından hiçbir özel
eşya bırakılmamalıdır.
3. Kapı önlerine kısa süreli dahi olsa terlik, ayakkabı, şemsiye vb. eşyalar
bırakılmamalıdır.
4. Kapı önlerinde çöp bırakılmamalı çöpleri sızdırmayan,sağlam çöp
poşetlerinde ağzı sıkıca kapatılmış olarak her katta merdiven başlarında bulunan
çöp şutlarından atılmalıdır. Çöp poşetler ağzı açık olarak atıldığında ,çöp
şutlarında açılıp dağılarak,hasar,koku ve kirliliğe neden olmaktadır.
5. Karton kutu ,ambalaj malzemesi,naylon,cam mamül v.b. ürünler blok
girişlerinin dış kısmında bulunan geri dönüşüm kutularına bırakılmalıdır.
6. Blok girişlerinde ve katlarda çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü
yapılmamasına azami özen gösterilmelidir.
7. Temizlik görevlileri iş tanımları yapılmış, belli bir programa göre görevlerini
yapmakta ve denetlenmektedirler. Temizlik görevlilerinden özel iş talep
edilmemeli oluşan aksaklık, öneri ve şikayetlerinizi site yönetimine bildiriniz.
B)BLOK DIŞ CEPHELERİ VE BALKONLAR
1. Blok dış cephelerinde ve balkon içlerinde sitedeki binaların genel görüntüsüne
uymayan ve genel görüntüyü bozabilecek değişiklikler yapılmamalıdır.
2. Blok dış cephelerine ve balkon dış kenarlarına aksesuar, çiçek, saksı vb.
konulmamalıdır. Genel görüntü bütünlüğü ve özellikle yoğun rüzgarda güvenlik
açısından çok önemlidir.
3. Bağımsız bölüm sakinleri tarafından balkon ve pencerelerden halı, kilim vb.
silkelenmemesi, su veya başka bir sıvı dökülmemesi izmarit , çöp vb. şeyler
atılmaması için azami özen gösterilmelidir.(Yönetim Planı mad:10/e)
4. Bağımsız bölüm sakinlerice binaların dışına ve dıştan görülebilecek yerlerine
kurutmak amacıyla dahi olsa çamaşır asılmamalıdır.(Yönetim Planı mad:10/f)
5. Klima dış üniteleri bina dış görünümü bozmayacak şekilde balkon içlerinde
projede belirlenmiş yerlere monte edilebilir. Klima montajından önce Site
Yönetiminden onay alınması zorunludur.
6. Balkonlara dışarıdan görülecek, estetiği bozacak ve site sakinlerinin
güvenliğini tehlikeye atacak eşyalar konulmamalıdır. Balkonlar kullanılmayan
eşya deposuna dönüştürülmemelidir.
7. Balkon ve pencerelere tente, branda, şemsiye, bez gibi görüntü kirliliği
yaratacak eşyalar konulmamalıdır.
8. Balkonlarda mangal yakılmamalıdır.
9. Kiralık ve satılık levhaları en fazla 0,5 m x 1.5 m ebatlarında olabilir. Türk
bayrağı ve futbol takımı flamaları bu hükmün dışındadır. Ancak bunlar dahi diğer
sakinleri rahatsız etmeyecek şekil ve boyutlarda olmak zorundadır.(Yönetim
Planı mad:10/i)
10. Kat sakini , balkonlarını kapatmak istediklerinde Site Yönetimince hazırlanan
tip projeye uygun olarak kapatmak zorundadırlar.Kapatma sadece site dışına
bakan balkonlar için söz konusu olup , havuz alanına bakan balkonları hiçbir
şekilde kapatılmamalıdır. Ancak istisnai olarak , tek balkona sahip 2+1 Tip2
dairelerin havuz alanına bakan balkonlarının kapatılması konusunda Site
Yönetimine danışılmalıdır.
C)YÜZME HAVUZU
1.
Bağımsız bölüm malikleri ortak kullanımda bulunan spor tesislerini
misafirlerine kullandıramazlar. Belirtilen tesislerden sadece blok malikleri ile
onların kiracı ve sükna hakkı sahipleri faydalanabilirler.(Yönetim Planı
mad:10/i)
2. Sitede bulunan yüzme havuzları genel olarak site sakinlerinin faydalanmaları
amaçlıdır. Site haricinde gelen misafirlerin site sakinleri ile birlikte olmak
kaydıyla havuzdan faydalanmaları için Site Yönetiminin koyduğu kurallar
geçerlidir. Bu konuda daha kapsamlı bilgi için Site Yönetimi ile temas kurulması
gerekmektedir. İşletme ve bakımı Site Yönetimi tarafından yapılmaktadır.
3.
Havuza duş alınmadan girilmemeli, duşlarda sabun ya da şampuan
kullanılmamalıdır.
4. Dışarıda kullanılan ayakkabı ile havuz çevresine girilmemeli, girilmesi
gerekiyorsa mutlaka galoş giyilmelidir.
5. Bulaşıcı mantar vb. hastalıkların diğer sakinlerimize bulaşmasını önlemek için
havuz giriş çıkışlarında yer alan dezenfektanlı suya ayaklar sokularak geçiş
sağlanmalıdır.
6. Vücudun herhangi bir yerinde açık yara, deri enfeksiyonu ve kesikler varsa
havuza girilmemelidir.
7. Havuzda ve çevresinde top oynanmamalı, bisiklet, kaykay ve paten gibi
araçlar ile şişme bot ve deniz yatağı kullanılmamalıdır.
8. Havuza yabancı cisim atılmamalıdır.
9.
Çocukların havuza girmeden önce mutlaka tuvalete gitmeleri sağlanmalıdır.
10. Havuz demirbaşları (masa, sandalye, şezlong, şemsiyeler, minderler) usulüne
uygun kullanılmalı, havlu vs. şeylerle rezervasyon yapılmamalıdır.
11. Yoğunluğun fazla olduğu tatil günlerinde, demirbaşlardan daha çok sakinin
faydalanabilmesi için havuzdan uzun süreli ayrılmalarda şezlong ve sandalye
üzerlerine havlu bırakılmamalıdır.
12. Havuz şezlongları oturma ve güneşlenme amacı dışında kullanılmamalı,
havuz bölgesi dışına taşınmamalıdır.
13. Sigara, kâğıt mendil, plastik bardak, vs. gibi çöpler çöp kutularına atılmalı,
havuz ve çevresi kirletilmemelidir.
14. Havuz çevresine kırılacak ve kırıkları insanlara zarar verebilecek cam
bardak, şişe vs. gibi eşyalar sokulmamalıdır.
15.
Havuz çevresinde gürültü yapılmamalı, çevreyi rahatsız edici davranışlarda
bulunulmamalıdır.
16. 0-6 yaş grubu çocukların ebeveynlerinin gözetimi olmaksızın havuz
çevresinde bulunmalarına izin verilmemeli, 13 Yaşından küçük çocukların yüzme
havuzunu kullanabilmesi için bir yetişkinin gözetiminde olması gerekmektedir.
Çocukların ağızlarında sakız varsa havuza girerken mutlaka çıkarmaları
sağlanmalıdır. Sorumluluk ebeveynlere aittir.
17.
Havuzların yeterli derinlikte olmaması nedeni ile havuza girerken
merdivenler kullanılmalı, tehlike arz ettiği için havuza atlanmamalıdır.
18.
Havuzumuzda cankurtaran hizmeti bulunmaması nedeni ile can
güvenliğinin sağlanması sorumluluğu havuzu kullananlara aittir.
19.
Şahsi ve değerli eşyalar havuza getirilmemelidir. Sorumluluğu kullanıcılara
aittir.
20.
Havuz bölgesine kedi, köpek vb. gibi evcil hayvanların sokulması yasaktır.
21. Havuz çevresinde ve güneşlenme alanlarında koşulmaz ve tehlikeli şekilde
şakalaşılmaz.
22.
Havuz alanlarının kullanımına dair karar ve uygulamalara itirazlar yazılı ve
gerekçeli olarak Site Yönetimine yapılacaktır.
23. Havuz derinliği 1,50 m’dir.
24. Görevliler havuz bakım ve temizliği yaparken havuz kullanılmamalıdır.
D) SPOR ALANLARI
1.
Kapalı spor salonu ,Basketbol sahası ve Tenis kortuna spor ayakkabı
giymeden girilmemelidir.
2.
Tenis kortu 08:00-22:00 saatleri arasında kullanılmalıdır.
3.
Tenis kortunu kullanmak için mesai saatleri içerisinde Yönetim ofisinden ,
mesai saatleri dışarısında güvenlikten randevu alınmalıdır.
4.
Basketbol sahası 10:00-22:00 saatleri arasında kullanılmalıdır.
5.
Basketbol sahasını kullanırken rahatsız edici gürültü ve hareketlerden
kaçınılmalı , tel örgülere zarar verilmemeye özen gösterilmelidir.
6.
Kapalı spor salonuna 15 yaş altı çocukların girmesi tehlikeli ve yasaktır.
7.
Spor tesisleri amaçlarının dışında kullanılmamalıdır.
E) KAFETERYA (HAVUZ BAŞI DİNLENME ALANI)
1. Kafeterya alanın diğer site sakinlerinin huzurunu bozmayacak şekilde iyi
komşuluk kurallarına uygun kullanılmasına özen gösterilmelidir. Kafe
bölgesindeki her türlü aktivite ve çocuk oyun alanlarındaki faaliyetler saat
23:00’de sona erer.
2. Doğum günü kutlamaları saat 10:00 ile 20:00 arasında yapılır.
3. Kafe bölgesinde doğum günü yapmak isteyen kat sakinleri Yönetim ofisini
arayarak randevu alır, bir günde birden fazla doğum günü yapılmasına izin
verilmez. Birden fazla doğum günü müracaatı olduğunda ilk müracatı yapan
öncelikli olarak doğum gününü yapar.
4. Doğum günü sahiplerine en fazla 5 masa ve 20 sandalye tahsis edilir. Daha
fazla sandalye ve masa ihtiyacı doğum günü sahipleri tarafından karşılanır.
5. Doğum günleri D1-D2 blok tarafında bulunan cafe bölgesinde kutlanır. Bu
bölge dışında doğum günü kutlanmasına izin verilmez.
6. Doğum günlerinde dışarıdan müzik grupları getirilmesine ve cafe bölgesine
harici müzik sistemi kurulmasına izin verilmez. Diğer kat sakinlerini rahatsız
etmemek maksadıyla yüksek sesli kutlamalar yapılamaz, yapılması halinde
güvenlik tarafından müdahale edilir.
7. Doğum günlerinde kokteyl kapsamı dışında kalan içki sofrasına müsaade
edilmez (rakı sofrası vb. durumlara izin verilmez)
8. Güvenlik personeli doğum günü esnasında yukarıdaki konuların
uygulatılmasından sorumludur, bu konular doğum günü yapacaklara yazılı tebliğ
edilir ve uyulmaması halinde doğum günü yapılmasına izin verilmez.
F) PEYZAJ
1. Kat malikleri kendi bloklarının çevrelerini daraltıp genişletemezler , orijinal
projeye aykırı olarak çit veya benzeri manialarla çeviremezler.Bahçelere dikilecek
ağaçların türleri SİTE PROJESİ’ndeki peyzaj projesi esas alınarak Yönetim
Kurulu tarafından kararlaştırılır.Kat malikleri izinsiz olarak bahçelere ağaç veya
herhangi bir bitki dikemezler (Yönetim Planı mad:10/t)
2. Site peyzajının değiştirilmesi,farklı ağaç ve bitki türü dikilmesi teklif
edilmemelidir.
3. Evcil hayvanların dışkıları peyzaja zarar verdiğinden çimler üzerinde
gezdirilmemeli , dışkıları sahipleri tarafından toplanmalıdır.
4. Çiçekler koparılmamalı ve bitkilere zarar verilmemelidir.
5. Bitki toprağında sulama sistemi bulunduğundan çimler üzerinde bisikletle
dolaşılmamalı, top oynanmamalıdır.(Ebeveynler bu konuda çoçukları
bilgilendirip uyarıcı olmalıdır.)
6. Yeşil alana sigara izmariti ve çeşitli kirletici maddeler atılmamalıdır.
G) EVCİL HAYVANLAR
1. Sitede köpek, kedi, kuş gibi evcil hayvan barındırmak ancak komşuluk hukuku
kurallarına aykırı olmamak, ana taşınmazda bulunan diğer komşuları rahatsız
etmemek şartı ile mümkündür. Evcil hayvanlar Yönetim tarafından belirlenen
yerler dışında gezdirilemez ve bağlanamaz.
2. Evcil hayvanların yeşil alan,spor sahaları, çocuk oyun alanı, cafe bölgesi ve
havuzlara sokulması kesinlikle yasaktır.
3. Evcil hayvanların uzun süre evde yalnız bırakılması hayvanda olumsuz etkiler
yaratabilmekte ve gürültüye neden olmaktadır. Evcil hayvanların mümkün olduğu
kadar evde yalnız bırakılmaması önemle rica olunur.
4. Evcil hayvanlar sitede blok arka çevresindeki yol güzergâhı etrafında
dolaştırılmalıdır.
5. Evcil hayvan dışkıları sahipleri tarafından toplanmalıdır.
6. Site dahilinde evcil hayvanlar tasmasız gezdirilemez.
7. Site içinde başıboş hayvanların beslenmesi uygun değildir. Bu nedenle kat
sakinlerimiz tarafından site ortak alanına yem bırakılması yasaktır.
8. Evcil hayvan sahipleri evlerindeki hayvanların sayılarını , cinslerini ve
belgelerini (aşı kartı v.b.) Site Yönetimine bildirmek durumundadırlar.
H) AÇIK VE KAPALI OTOPARK
1. Sitemizde her kat sakini için 1 araçlık kapalı otopark yeri mevcuttur.
2. Bağımsız bölüme tahsisli kapalı otopark sayısından fazla aracı olan sakinler
fazla araçları ile LPG kullanıcılı araçları bloklar köşesinde çizgilerle park yeri
olarak belirlenen yerlere park etmelidirler.
3. Otoparklarda araçlar belirlenen düzende ve çizgileri taşmayacak şekilde park
edilmelidir.
4. Araç içindeki çöp ve kül tablaları yerlere boşaltılmamalıdır.
5. Otoparklarda araç yıkama, yağ değiştirme, çevreyi kirletici onarım ve paspas
temizlikleri yapılmamalıdır.
6. Çocukların otoparka oyun veya başka amaçla girmeleri veliler tarafından, olası
kazalara karşı tedbir olarak engellenmelidir.
7. Otoparklardaki araçların camları kapalı bırakılmalı ve cep telefonu, dizüstü
bilgisayar, vb. kıymetli eşyalar görünür şekilde bırakılmamalıdır.
8. Otoparklardaki araçların üzerinde anahtar bırakılmaması, araç kapılarının araç
terk edildiğinde kilitli bulundurulması hırsızlıklara karşı kişisel önlemler arasında
değerlendirilmektedir.
9. Ziyaretçi araçlarının sitede sürekli park edilmesi konusunda güvenlik
personeline baskı yapılmamalıdır.
10. Araç anahtarları hiçbir nedenle sitede görevli güvenlik, temizlik ve teknik
personele emanet edilmemeli, olası olaylar konusunda sorumluluk anahtarı teslim
eden site sakinine ait olacağı düşünülmelidir.
11. Araçlar kapalı ve bloklar köşesindeki açık otopark olarak belirlenen
alanların dışına park edilmemelidir.
12. Çöp odalarının ve blok girişlerindeki rampaların önünü kapattığından,
ambulans, yangın aracı,çöp toplama araçları v.b. acil durum araçlarının geçişini
engellediğinden bunun yanında görüntü kirliliği oluşturduğundan araçların
blokların etrafına park edilmemesi.
13. Tüm ziyaretçi ve diğer amaçlarla siteye gelen kişilerin davranış ve kurallara
uymaları ile ilgili sorumluluk ilgili site sakinine aittir.
-GÜVENLİK İLE İLGİLİ HUSUSLAR
1. Güvenlik personeli site yönetim planı ve yönetim kurulunda alınan kararları
uygulamakla ve bu konuda uyarılarda bulunmakla yükümlüdür.
2. Güvenlik personelinin görevlerine müdahale edilmemeli, talep ve şikayetler
site yönetimine bildirilmelidir.
3. Güvenlik personelinden mesai saatleri içinde veya dışında özel hizmet talep
edilmemelidir.
4. Site güvenliğini tehlikeye sokacak herhangi bir durumdan site güvenliği derhal
haberdar edilmelidir.
5. Gürültü veya genel huzuru bozucu hal ve hareketler konusunda site güvenliği
bilgilendirilmeli ve güvenlik personeli tarafından uyarılması sağlanmalıdır.
Uyarılara rağmen vaziyetin devamı halinde şikayetçi tarafından kolluk
kuvvetlerinden yardım istenmelidir.
6. Sitemize hizmet veren market, su, fastfood, teknik servis v.b elemanlarının site
içine alınması site sakinlerinin güvenliği ve huzuru açısından kurallara
bağlanmıştır. Güvenlik personeli tarafından dahili interkom sistemi üzerinden
bilgilendirme yapılacak, onay alınması halinde servis elemanı gerekli adrese
yönlendirilecektir. İlgili site sakinine ulaşılamaması veya onay alınmaması
durumunda servis elemanları kesinlikle siteye kabul edilmeyecektir.
7. Site sakinlerine gelen misafirlerimiz de dahili interkom sisteminden yapılan
bilgilendirme ve onay işleminden sonra siteye kabul edilip ilgili adrese
yönlendirilecektir. (Planlı ziyaretlerde misafirlerimizin isimlerinin önceden
güvenliğe bildirilmesi, misafirlerin kabul işlemlerini kolaylaştıracaktır.)
8. Sitemize dışarıdan hizmet veren elemanlara kapı şifreleri kesinlikle
verilmemelidir.
9. Site sakinlerinin yanlarında çalıştırdıkları yardımcı elemanların isimlerini site
güvenliğine ve yönetimine bildirmeleri yaşanabilecek olumsuzlukları önleyecektir.
10. Daire içi diafon sistemi arızalı olan veya kullanamayan sakinlerimizin
güvenliğe başvurarak yardım talep etmeleri rica olunur.
11. Güvenlik veya herhangi bir personele ev, araba anahtarı teslim etmek, kargo
teslim almasını istemek, herhangi bir şey emanet etmek kesinlikle yasaktır. Site
yönetimi sorumluluk kabul etmeyecektir.
-YERLEŞİM YERİ BİLDİRİMLERİ ( İKAMETGAH )
1. 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
site vb. yaşam alanlarında ikamet edenlerin kimlerinin kolluk kuvvetlerine
bildirilmesi hususunda maddeler yer almakta ve bu maddelere aykırı davranan
sakinler ile bunların yaşadığı alanların yöneticileri hakkında cezai uygulamalar
öngörmektedir.
2. Sitede oturan tüm sakinlerimizin adres beyanında bulunmaları zorunludur.
3. Adres beyanı ile yükümlü olan vatandaşlar yerleşim yeri adreslerine ilişkin
değişiklikleri 20 iş günü içinde İlçe Nüfus Müdürlüklerine bildirmedikleri takdirde
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68(c) maddesi gereğince 250 TL para
cezası ile cezalandırılır.
4. Değişen adres , yazışma adresi ve telefon numaralarınızı Yönetime bildiriniz.
Download

Değerli Mavişehir Modern 3 Site Sakinleri Sitemizde toplu halde