Zvuková izolácia
• Vysoko účinné pastovité materiály na zvukovú izoláciu
• Ponúkajú vynikajúce absorpčné schopnosti
• Redukcia hluku prenášaného pevnými látkami
• Môžu sa naniesť v ľubovoľnej hrúbke, aby splnili tie najnáročnejšie požiadavky na univerzálnu absorpciu zvuku prenášaného pevnými látkami
• Možnosť aplikácie špachtľou alebo sprejovacou pištoľou
Riešenie
Terophon 112 DB
Terophon 123 WF
Chemická báza
Vodná disperzia syntetických živíc
Vodná disperzia syntetických živíc
Hustota vlhký/suchý
1,4 g/cm3 / 1,2 g/cm3
1,4 g/cm3 / 1,2 g/cm3
Obsah pevných látok
65 %
73 %
24 hod.
15 hod.
Tepelná odolnosť
-50 až +120 °C
-50 až +120 °C
Veľkosť balenia
sud 250 kg
sud 250 kg
Čas schnutia (4 mm vlhký film) (DIN 50014)
Užitočné tipy:
• Nikdy neaplikujte produkty Terophon na vodnej
báze na holé oceľové plechy, pretože existuje
vážne riziko vzniku korózie počas vytvrdzovania vodného produktu na oceľovej ploche
a následne k migrácii vlhkosti do náteru
Terophon. Negalvanizované oceľové plechy
alebo neanodizované hliníkové podklady vždy
vyžadujú ochranu vodotesným primerom
• Paleta produktov spoločnosti Henkel obsahuje
ďalšie produkty na zvukovú izoláciu, ktoré sú
dostupné na vyžiadanie
Terophon 112 DB
Terophon 123 WF
• Bez obsahu rozpúšťadiel
• Pripravený na použitie v sprejovacích pištoliach
• Vynikajúca ohňovzdornosť
• Nízka horľavosť
• Dobrá tepelná izolácia
Terophon 112 DB sa používa na sekundárnu
kontrolu hluku a vibrácií na konštrukciách s
tenkými plechovými stenami pri výrobe vozidiel,
železničných vagónov, výrobe lodí a tiež pri
výrobe strojov a zariadení. Okrem toho sa tento
produkt aplikuje tiež na vetracie kanály, skrine
ventilátorov, výťahy, odpadové výlevky, na zadnú
stranu fasádnych prvkov a tiež na zásobníky.
Nátery s použitím Terophon 112 DB nemôžu byť
vystavené stojatej vode ani priamym poveternostným vplyvom.
• Bez obsahu rozpúšťadiel
• Pripravený na použitie v sprejovacích pištoliach
• Odolný voči vlhku
• Nízka horľavosť
• Dobrá tepelná izolácia
Terophon 123 WF sa používa na sekundárnu
kontrolu hluku a vibrácií na konštrukciách s
tenkými plechovými stenami pri výrobe vozidiel,
železničných vagónov, výrobe lodí a tiež pri
výrobe strojov a zariadení. Nátery s použitím
Terophon 123 WF môžu byť počas dlhšej doby
vystavené stojatej vode.
www.loctite-henkel.sk
85
Download

Zobraziť PDF - Loctite