Opravné tyčky
• vysoká pevnosť
• trvanlivé
• mnohostranné
Nové Opravná tyčka betón a nerez
Opravná tyčka oceľ, nerez,
meď a plast
WEICON Opravné tyčky
Jednoduché riešenie pre všetky opravy a údržbu.
Jednoduché použitie:
Odstrihnúť – zmiešať – spracovať
Možnosť delenia a použitia aj na malé opravy.
WEICON Opravné tyčky sú tepelne odolné od -50°C
do +120°C (krátkodobo do +150°C). Odolné sú proti
alkoholu, esteru, slanej vode, olejom, väčšine lúhov a
tiež riedeným kyselinám. Neobsahujú rozpúšťadlá a
vytvrdnú prakticky bez zmeny objemu.
Opravná tyčka Hliník
Pre rýchle nehrdzavejúce opravy a lepenie kovových
materiálov. Vhodná na opravy a tesnenie trhlín, dier,
netesností a povrchových poškodení na:
•karosériách
•blokoch prevodoviek a nádrží
•okenných rámoch a profiloch
•lodiach a člnoch
•stavba modelov (napr. vlaky, autá atď.)
Vhodná tiež ako univerzálna opravárenská hmota v
záhradníctve i pre hobby.
Vytvrdnutý materiál je možné mechanicky opracovávať
(vŕtať, brúsiť, frézovať) a bez pred prípravy prelakovať.
WEICON Opravárenské tyčinky priľnú na:
•kovoch
•tvrdých plastoch*
•vláknami vystužených materiáloch
•dreve
•skle, keramike, kameňoch
Pre rôzne použitie ponúkame výber 9 druhov tyčiniek.
* Okrem plastov ako polyetylén, polypropylén, polyacetát, polytetrafluóretylén a
ďalšie fluorované uhľovodíky s prírodne danými povrchmi, ktoré odpudzujú lepidlá.
Oprava hliníkového bloku
Opravná tyčka Betón
Utesnenie trhliny na radiátore
Špeciálne pre rýchle opravy a vylepšenia všetkých
betónových, kamenných a keramických povrchov.
Vyplňuje a tesní trhliny a nerovnosti na:
•murive
•kamenných a keramických doskách
•tehlách
•obrubníkoch
•sochách a ornamentoch
•náhrobných kameňoch
Tiež na fixáciu skrutiek, kolíkov a kotiev vo vnútornom
a vonkajšom prostredí.
Opravná tyčka Aqua
Ideálna pre rýchle opravy na vlhkých a mokrých
plochách a na opravy pod vodou. Vhodná pre vyplnenie
a utesnenie trhlín, dier, netesností na:
•benzínových a vodných nádržiach
•vykurovacích telesách
•elektrických rozvádzačoch
•sanitárnych zariadeniach
•plaveckých bazénoch
a tiež v námornej oblasti.
Oprava anjela
2
Nové
Opravná tyčka Oceľ
Špeciálne pre rýchle a vysoko pevné opravy
a lepenie kovových dielov. Vhodná na opravy a tesnenie
trhlín, dier, netesností a povrchových poškodení na:
•strojných dieloch
•nádržiach a rozvodoch potrubí
•zásobníkoch, kontajneroch, čerpadlách a skriniach
•balkónových mrežiach a zábradliach
•poškodených závitoch
Vhodná opravárenská hmota v celom priemysle i v
domácnostiach.
é
NovOpravná
tyčka Nerez
Oprava plniaceho zariadenia
Opravná tyčka Titan
Pre trvalé, vysokým teplotám odolné (krátkodobo do
+300°C) a oteru vzdorné opravy a lepenia kovových
dielov, napr. na:
•cisternách a potrubných vedeniach
•dieloch z hliníka, ľahkej zliatiny, liatiny
•hriadeľoch a klzných ložiskách
•čerpadlách a skriniach
•poškodených závitoch
a tiež ako univerzálna opravárenská hmota pre použitie
vo vysokých teplotách
Oprava dymovodu
Opravná tyčka Meď
Špeciálne pre nekorozívne opravy a vylepšenia na
nerezi a iných, korózii odolných materiáloch, ako napr.
na:
•cisternách a nádržiach
•plniacich a baliacich zariadeniach
•potrubiach a rozvodoch
•čerpadlách a skriniach
Na základe rýchlej mechanickej zaťažiteľnosti
opravovaných dielov (cca. 60 min.) je možné dosiahnuť
nákladové a časové úspory.
Pre veľmi rýchle opravy (spracovateľnosť 3 min.) trhlín,
dier, nerovností a netesností aj na vlhkých a mokrých
plochách:
•rúrok a oblúkov
•fitingov a prírub
•odkvapov, žľabov a plechov
•horúco vodného potrubia
•mraziacich a klimatizačných zariadení
a ako opravárenská hmota v oblasti inštalatérstva a
údržby.
Oprava etiketovacieho stroja
Utesnenie medenej rúrky
3
Opravná tyčka Drevo
Opravná tyčka Plast
Pre trvalé a elastické opravy drevených materiálov
bez zmrštenia. Opravuje všetky trhliny, diery po vŕtaní,
nerovnosti, zlomené a vylomené drevo a utesňuje
špáry na:
•okenných a dverných rámoch
•dýhe, doskách
•modeloch (lodí, lietadiel atď.)
•drevených hračkách
a tiež ako univerzálna opravárenská hmota v
domácnosti a v hobby sektoru.
Špeciálne pre trvanlivé, elastické opravy plastových
dielov* a vláknami vystužených materiálov (GFRP, CFRP,
sklené vlákna) a lepenie a opravu kovových dielov.
•potrubie a ohyby (kolená)
•fitingy a príruby
•vodné nádrže
•okenné a dverné rámy
•čerpadlá a skrine
•kryty a nárazníky
* okrem plastov ako PE, PP, PTFE atď.
Oprava PVC rúry
Oprava rámu obrazu
NSF Registračný
potravinársky program
Tabuľka pre výber typu
Hliník
Aqua
Betón
Nerez
Drevo
Plast
Meď
Oceľ
Titan
++
++
+
++
+
+
++
++
++
+
++
+
+
+
++
+
+
+
Vláknami vystužené materiály
(GFRP,CFRP,sklen. vlákno)
+
+
+
+
+
++
+
+
+
Drevo (napr. dub,
smrek, buk, balza)
+
+
+
+
++
+
+
+
+
Druhotné drev. materiály
(preglejka, MDF)
+
+
+
+
++
+
+
+
+
Sklo / Keramika
+
++
+
+
+
+
+
+
+
Kameň (mramor, žula,
tehly, betón)
+
++
++
+
+
+
+
+
+
Guma / elastoméry
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kovy (napr. hliník,
liatina, meď, nerez)
Tvrdé plasty* (epox.
živice, PVC)
prednostne vhodné (++) vhodné (+) nevhodné (-)
* Okrem plastov ako polyetylén, polypropylén, polyacetát, polytetrafluoroetylén a ďalšie fluorované uhľovodíky s prírodne podmienenými danými ťažko zlepiteľnými povrchmi
Na základe uvedených doporučení v tabuľke je možné lepiť navzájom aj rôzne materiály, ako napr. kov/plast.
4
Technické údaje
WEICON Opravárenské tyčky v nevytvrdnutom stave
Produkt
Vlastnosti
Hliník
Aqua
Betón
Nerez
Drevo
Plat
Med
Ocel
Titan
Epox.živica Epox.živica Epox.živica Epox.živica Epox.živica Epox.živica Epox.živica Epox.živica Epox.živica
plnená
plnená
plnená
plnená nerez. plnená
plnená
plnená
plnená
plnená
hliníkom keramikou keramikou
ocel'ou
minerálom plastom
med'ou
kovom
titanom
Základ:
Konzistencia:
pastovitá
Dodávaná forma:
Objem:
tyčka
57 g / 115 g 57 g / 115 g 57 g / 115 g
Pomer miešania podl'a objemu
živica / tužidlo (automaticky):
Čas tuhnutia pri množstve 25g
a +20°C (minút):
Hustota zmesi (g/cm3):
57 g / 115 g
28 g / 56 g
57 g / 115 g
57 g / 115 g 57 g / 115 g
57 g / 115 g
1:1
4
15
6
4
15
20
3
4
70
1,6
1,9
1,9
2,0
0,9
1,6
1,9
2,0
1,9
spracovania:*1
+10 až +35 +10 až +40 +10 až +35
+10 až +35 +10 až +40 +10 až +40 +10 až +30 +10 až +35 +10 až +50
Vytvrdnutie:
+6 až +40 +6 až +40
+6 až +40
+6 až +40
+6 až +40
+6 až +40
betón - šedá
šedá
svetlá - béžová
svetlá modrá
Teplota °C
Farba po vytvrdnutí:
hliník
biela
Čas vytvrdnutie pri
+20°C
Premostenie medzery do max.:*2
Pevný
(35% pevnost') nach:
Mechanické zat'aženie
(50% pevnost') po:
Konečná pevnost'
(100% pevnost') po:
+6 až +40
+6 až +40
med' tmavo šedá šedo
+6 až +65
zelená
15 mm
10 min.
30 min.
15 min.
10 min.
45 min.
40 min.
10 min.
10 min.
2 hod.
60 min.
60 min.
60 min.
60 min.
60 min.
3 min.
60 min.
60 min.
8 hod.
24 hod.
24 hod.
24 hod.
24 hod.
24 hod.
36 hod.
24 hod.
24 hod.
72 hod.
(24 hod. pri
+65°C)
WEICON Opravná tyčka vo vytvrdnutom stave
Tlak (DIN 53281-83):
80 N/mm²
75 N/mm²
80 N/mm²
80 N/mm²
75 N/mm²
65 N/mm²
80 N/mm²
80 N/mm²
80 N/mm²
Shore tvrdost' D: 75
75
65
80
75
70
65
80
75
80
Betón
Nerez
opieskovaná
Buk
brúsený
PVC
brúsené
4,8 N/mm²
3,9 N/mm²
6,2 N/mm²
2,4 N/mm²
Stredná pevnost' v strihu po 7
dnoch pri +20°C podl'a
DIN 53283 na:
hliník
ocel'
opieskovaný opieskovaná
4,2 N/mm²
6,2 N/mm²
4,8 N/mm²
4,1 N/mm²
-50 až +120
(krátko +150)
Odolnost' teplotám °C:
Tepelná vodivost' (ASTM D 257):
Med'
Ocel'
opieskovaná opieskovaná
0,65 W/m.K
0,50 W/m.K
0,50 W/m.K
0,60 W/m.K
Lineárna zmena objemu:
Elektrický odpor
(ASTM D 257):
Elektrická prierazná pevnost'
(ASTM D 149):
Koeficient tepelnej rozt' ažnosti
(ISO 11359):
0,30 W/m.K
Ocel'
opieskovaná
5,1 N/mm²
-50 až +280
(krátko +300)
0,40 W/m.K
0,70 W/m.K
0,60 W/m.K
0,50 W/m.K
< 1%
5 . 1011 Ω/cm
3,0 kV/mm
30-40 x 10-6 k-1
*1 Pre l'ahké spracovanie je nutné pri nízkych teplotách ohriat' na izbovú teplotu (+20°C).
*2 15 mm maximálna vrstva pre jeden pracovný postup.
5
Výsledky testov
Pevnosť v ťahu a strihu na oceli
Pre dôkladné porovnanie WEICON Opravných tyčiniek
s konkurenčnými produktmi z rôznych krajín a
kontinentov boli vykonané série testov.
Niektoré z testov zhŕňajú tabuľky (viď. nižšie):
Lepiaca sila N/mm²
6
Lepiaca sila opravnej tyčky ST Oceľ
Izbová teplota
pri +150° C
75 %
50 %
25 %
0%
5
WEICON Opravná
tyčka Oceľ
4
Opravná tyčka oceľ
konkurencia II
Opravná tyčka oceľ
konkurencia I
Tabelle 4
3
2
1
0
WEICON
Konkurencia
Tabelle 1
Lepiaca sila opravnej tyčky ST Aqua
Lepiaca sila N/mm²
100 %
WEICON Opravná tyčka Drevo
Špeciálnou položkou v sortimente je Opravná tyčinka
Drevo. Vyvinutá pre opravy nábytku, regálov a pod. Aby
bolo možné následné opracovávanie, bola dosiahnutá
taká istá hustota ako drevo. Po vytvrdnutí je možné
opracovanie ako pri dreve, napr. brúsenie a lakovanie.
Nižšie je zobrazený plávací test ukazuje, ako kocka
vytvorená z WEICON opravnej tyčinky Drevo pláva,
zatiaľ čo konkurenčná tyčinka je ťažšia a potápa sa.
5
4
3
2
1
0
WEICON
Konkurencia
Tabelle 2
Konkurencia WEICON Opravná tyčka Drevo
Tvrdosť Shore D
Tvrdosť SHORE D opravnej tyčky Plast
po kompletnom vytvrdnutí
100
75
50
25
0
WEICON
Konkurencia I
Tabelle 3
6
Konkurencia II
Zariadenie pre testovanie
pevnosti v strihu a ťahu
Vyššie teploty skracujú dobu spracovania a čas vytvrdnutia
(nárast teploty o +10°C skracuje tieto hodnoty o polovicu).
Pri teplotách pod +16°C dochádza k predĺženiu týchto dôb
a proces reakcie sa zastaví pri teplotách okolo cca. +5°C.
o drezať
z m ieč ať
sp ra
c ov at
'
Spracovanie
Predpokladom pre výbornú priľnavosť je čistý a suchý
povrch (napr. čistenie a odmastenie s Čistič
om S, Čističom plastov, Čističom povrchov). Hladké povrchy
môžu byť zdrsnené. WEICON Opravné tyčky preklenú na
jeden pracovný postup medzeru do max. 15 mm. Uvádzaná
doba spracovania materiálu platí pre objem 25 g pri izbovej
teplote.
Pri použití väčšieho množstva treba počítať s vytvorením
reakčnej vyššej teploty epoxidových živíc (exotermická
reakcia), ktorá má za následok rýchlejšie vytvrdnutie.
Fyziologické vlastnosti / ochrana pri práci
WEICON Opravné tyčky sú pri používaní na určený účel
a po úplnom vytvrdnutí fyziologicky nezávadné. Je nutné
dodržať údaje a predpisy uvedené v karte bezpečnostných
údajov.
Skladovanie
WEICON Opravné tyčky je možné skladovať v neotvorenom
balení, pri konštantnej teplote prostredia cca. +20°C a
v suchu minimálne 18 mesiacov. Zamedziť priamemu
slnečnému žiareniu.
Chemická odolnosť WEICON Opravných tyčiek po vytvrdnutí *
Výfukové plyny
Acetón
Etyléter
Etylalkohol
Etylbenzol
Alkálie (základné látky)
Kyselina mravčia > 10% (kys. metánová)
Bezvodý amoniak 25%
Amylacetát
Amylalkohol
Hydroxid barytý
Benzín (92-100 oktánov)
Kyselina bromovodíková < 10%
Butylacetát
Butylalkohol
Hydroxid vápenatý (hasené vápno)
Kyselina chlór-octová
Kyselina chlór-sírová
Chlórová vodar (koncentrácia plaveckého bazéna)
Chlóroform (Trichlórmethan)
Kyselina chlórovodíková10-20%
Kyselina chrómová
Chrómové bazény
Nafta
Ropa, ropné produkty
Kyselina octová, riedená < 5%
Etanol < 85% (Etylalkohol)
Tuky, oleje a vosky
Kyselina fluorovodíková, riedená (Flusssäure)
Kyselina trieslová, riedená < 7%
Glycerín (Trihydroxipropán)
Glykol
Vykurovací olej, nafta
Kyselina humínová
Impregnačné oleje
Lúh draselný
Uhličitan draselný
+ = odolný 0 = dočasne odolný - = nie je odolný +
o
+
o
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
+
+
+
+
+
o
+
o
+
+
o
+
+
+
+
+
Hydroxid draselný 0-20%
Vápenné mlieko
Kyselina karbolová
Uhľovodíky, alifatické (fenol)
Uhľovodíky, aromatické (benzol, toluol)
Kreosolové oleje
Kyselina kresylová
Hydroxid horčíka
Kyselina etylendikarbónová
Metanol (metylalkohol) <85%
Naftalín
Naftén
Uhličitan sodný
Chlorid sodný
Sóda
Hydroxid sodný <20%
Lúh sodný
Minerálne oleje
Oleje, rastlinné a živočíšne
Kyselina oxalová < 25% (kyselina etánová)
Perchlóraethylén
Petrolej
Kyselina fosforová < 5%
Kyselina ftalová, Anhydrid kyselina ftalovej
Ropa
Kyselina soľná < 10%
Kyselina dusičná < 5%
Oxid siričitý
Sírouhlík
Kyselina sírová < 5%
Chlorid uhličitý (Tetrachlormetán)
Lakový benzín
Tetralín (Kyselina tetrahydrolistová)
Tuluén
Trichlóraethylén
Peroxid vodíka < 30%
Xylén
+
+
+
+
+
o
+
+
+
o
+
+
+
+
o
+
+
+
+
+
o
+
+
o
+
+
o
o
+
-
* Vnorenie všetkých WEICON Epoxidových lepidiel bolo vykonané pri teplote chemikálií +20°C
7
• vysoká pevnosť
• trvanlivé
• mnohostranné
Demo vzorka (obj. číslo 99950004)
Utesnenie sifónu
Oprava trhliny v betóne
Reštaurovanie antického hojdacieho koníka
ALTIS Slovakia s.r.o.
Langsfeldova 3
036 01 Martin
Tel.: +421 (0) 43 / 4300 530
Fax: +421 (0) 43 / 4220 258
www.weicon-sk.sk
[email protected]
Všetky údaje a odporučenia, uvedené v tomto prospekte, sú založené na skúsenostiach z praxe a laboratórnych skúškach. Sú poskytnuté s najväčšou zodpovednosťou. Sú však nezáväzné, v súvislosti s podmienkami, kde nám nie sú známe špeciálne požiadavky na vlastnosti a podmienky, v ktorých majú byť produkty použité. Zodpovednosť nesieme len za
stálu, vysokú kvalitu dodávaných produktov. Doporučujeme vykonať pre každé použitie skúšku v daných podmienkach, či produkt spĺňa požadovane vlastnosti. V prípade nesprávneho použitia, alebo použitia na nesprávne účely, nesie plnú zodpovednosť za pripadne škody sám používateľ. Naša zodpovednosť je v tomto prípade z tohto v plnom rozsahu vylúčená
Opravné tyčky
Download

Opravné tyčky